phương pháp định giá dựa trên tài sản ròng

Báo cáo thực tập cuối khoá tại Bưu điện tỉnh Hà Tây

Báo cáo thực tập cuối khoá tại Bưu điện tỉnh Hà Tây

Quản trị kinh doanh

... tài sản cố định tạiBưu điện tỉnh: .112 Xác định phạm vi tài sản cố định phải tính khấu hao tổng nguyên giá tài sản cố định phải tính khấu hao đầu kỳ kế hoạch .112 Tài sản cố định ... nguyên giá tài sản cố định bình quân phải khấu hao giảm kỳ 113 nguyên giá tài sản cố định phải khấu hao tăng kỳ 113 nguyên giá tài sản cố định phải khấu hao tăng kỳ .113 số tháng sử dụng tài sản ... ghi tăng tài sản cố định theo giá tạm tính giá dự toán duyệt để trích khấu hao Khi toán giá trị công trình điều chỉnh lại giá trị tài sản cố định 87 + Chi mua bảo hiểm tài sản, phí...
 • 144
 • 227
 • 0

ĐỀCƯƠNG GIẢI PHÁP cải tạo và NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đất TRỒNG TRỌT xã LAM điền HUYỆN CHƯƠNG mỹ TP hà nội

ĐỀCƯƠNG GIẢI PHÁP cải tạo và NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đất TRỒNG TRỌT xã LAM điền  HUYỆN CHƯƠNG mỹ  TP hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... chọn phương pháp nghiên cứu có ảnh hưởng lớn đến kết quả, chất lượng đề tài nghiên cứu khoa học Xác định phương pháp cần thiết đắn mang lại kết tốt ngược lại Ở đề tài này, chúng vận dụng phương pháp ... vận dụng phương pháp nghiên cứu sau: 2.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 2.2 Phương pháp thống kê 2.3 Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp 2.5 Phương pháp thực địa IV HIỆN TRẠNG ĐẤT TRỒNG TRỌT ... truyền, giáo dục bảo vệ môi trường xã hội hạn chế, dẫn đến chưa phát huy ý thức tự giác, trách nhiệm t ổ chức, cá nhân, cộng đồng việc tham gia gìn giữ bảo vệ môi trường VI NHỮNG BIỆN PHÁP Thu...
 • 5
 • 332
 • 2

Thực trạng sử dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi bị ốm đau không có bảo hiểm y tế tại xã lam điền, huyện chương mỹ, thành phố hà nội, năm 2011

Thực trạng sử dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi bị ốm đau không có bảo hiểm y tế tại xã lam điền, huyện chương mỹ, thành phố hà nội, năm 2011

Y khoa - Dược

... Ngƣời định nơi cách thức điều trị ngƣời cao Ngƣời định tuổi ốm: điều trị ngƣời Định danh + Tự định điều trị cao tuổi ốm + Vợ/ chồng Phiếu vấn + Con + Khác Số tiền trung bình cho lần điều trị Định ... Hƣớng dẫn cụ thể giám sát trình điều tra 34 2.5 Hạn chế đề tài cách khắc phục - Đề tài đƣợc thực xã đại diện chung cho ngƣời cao tuổi huyện Chƣơng Mỹ thành phố Hà Nội - Đề tài thực số lƣợng ... tình trạng sức khỏe, bệnh tật, đánh giá sức khỏe NCT tự khai không tổ chức khám sức khỏe, tiến hành xét nghiệm xem hồ sơ bệnh án - Đau ốm: Là cảm giác nhận định chủ quan đối tƣợng tình trạng sức...
 • 84
 • 160
 • 0

THỰC TRẠNG sử DỤNG DỊCH vụ y tế của NGƯỜI CAO TUỔI bị ốm ĐAU KHÔNG có bảo HIỂM y tế tại xã LAM điền, HUYỆN CHƯƠNG mỹ, THÀNH PHỐ hà nội, năm 2011

THỰC TRẠNG sử DỤNG DỊCH vụ y tế của NGƯỜI CAO TUỔI bị ốm ĐAU KHÔNG có bảo HIỂM y tế tại xã LAM điền, HUYỆN CHƯƠNG mỹ, THÀNH PHỐ hà nội, năm 2011

Y học thưởng thức

... lý cần lưu ý giá phù hợp Chính lý chi phí thấp nên có tới 33,3% người cao tuổi ốm sử dụng hình thức Điều lần cho thấy cần có biện pháp để ổn định giá thuốc trạm y tế xã, đảm bảo giá thuốc ngang ... chữa bệnh 49,8% có tiền mặt để trả, 18,7% phải vay mượn để trả 17,5% phải bán tài sản để trả, phần lại giúp đỡ Bảng Đánh giá người cao tuổi chi phí khám chữa bệnh Mức độ chi phí Tần số Tỷ lệ (%) ... đồng Bảng Các nguồn chi trả cho khám chữa bệnh người cao tuổi Giá trị n % Trả tiền sẵn có 157 49,8 Vay mượn để trả 59 18,7 Bán tài sản để trả 55 17,5 Con giúp đỡ 44 14,0 Tổng 315 100,0 Khi chi...
 • 4
 • 225
 • 0

Đánh giá tình hình đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội

Đánh giá tình hình đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội

Công nghệ - Môi trường

... sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất Đất đai nguồn tài nguyên vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt nguồn nội lực, nguồn vốn to lớn quốc gia Do có giá trị đặc biệt mà không tư liệu sản xuất sánh ... thần tích cực chủ động gặp gỡ, trao đổi với giáo viên hướng dẫn trình thực tập Phương pháp nghiên cứu 3.1 Phương pháp điều tra - Điều tra thu thập tài liệu đơn vị quan chức năng, phòng ban chuyên ... đó: - Sản xuất nông nghiệp: Giá trị sản xuát nông nghiệp 79 tỷ 080 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 56,53% Tổng sản lượng lương thực năm đạt 4.600 - Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng: giá trị...
 • 70
 • 242
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ hà nội

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ  hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... xác ñ nh theo phương pháp Bectrand ++ Hàm lư ng ch t khô (%): ñư c xác ñ nh theo phương pháp s y ñ n kh i lư ng không ñ i ++ Hàm lư ng vitaminC (mg/100g): ñư c xác ñ nh theo phương pháp Tinman ... ng 29 2.6 V bi n pháp bao qu 32 V T LI U, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 34 3.1 ð i tư ng, ñ a ñi m, th i gian v t li u nghiên c u 34 3.2 N i dung nghiên c u 35 3.3 Phương pháp nghiên c u ... n - K t qu c a ñ tài s ñóng góp m t gi i pháp k thu t giúp cho vi c m r ng di n tích gi ng bư i Di n, m t gi ng ăn qu ñ c s n, có giá tr hi u qu kinh t cao - Hi u qu c a bi n pháp k thu t góp...
 • 122
 • 386
 • 5

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN TỦA CHÙA

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN TỦA CHÙA

Quản trị kinh doanh

... tổ chức kỹ thuật định, cường độ lao động bình thường tổ chức lao động hợp lýđể sản xuất đơn vị sản phẩm hay hoàn thành công việc định, việc xác định mức lao động cho phép xác định mức tiến hình ... đặc điểm tổ chức sản xuất nơi làm việc, cóđộ tin cậy cao 7 - Tiến hành bố trí nơi làm việc cần xác định diện tích sản xuất tạo chu kỳ sản xuất ngắn Diện tích nơi làm việc xác định phải thoả mãn ... thiện định mức lao động Công tác định mức lao động sở nội dung công tác tổ chức lao động khoa học, lĩnh vực hoạt động xây dựng thực mức lao động tất dạng lao động, định mức lao động xác định hao...
 • 17
 • 163
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ hà nội

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ  hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... xác ñ nh theo phương pháp Bectrand ++ Hàm lư ng ch t khô (%): ñư c xác ñ nh theo phương pháp s y ñ n kh i lư ng không ñ i ++ Hàm lư ng vitaminC (mg/100g): ñư c xác ñ nh theo phương pháp Tinman ... ng 29 2.6 V bi n pháp bao qu 32 V T LI U, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 34 3.1 ð i tư ng, ñ a ñi m, th i gian v t li u nghiên c u 34 3.2 N i dung nghiên c u 35 3.3 Phương pháp nghiên c u ... n - K t qu c a ñ tài s ñóng góp m t gi i pháp k thu t giúp cho vi c m r ng di n tích gi ng bư i Di n, m t gi ng ăn qu ñ c s n, có giá tr hi u qu kinh t cao - Hi u qu c a bi n pháp k thu t góp...
 • 122
 • 444
 • 0

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA HỘ NÔNG DÂN NGOẠI TH NH H NỘI: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI XÃ HOÀNG VĂN THỤ, HUYỆN CHƯƠNG MỸ docx

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA HỘ NÔNG DÂN NGOẠI TH NH H NỘI: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI XÃ HOÀNG VĂN THỤ, HUYỆN CHƯƠNG MỸ docx

Báo cáo khoa học

... tiếp tới ngân hàng làm đơn xin vay vốn họ đáp ứng đầy đủ điều kiện tài sản chấp dự án sản xuất kinh doanh Trong trường hợp hộ tài sản chấp vay thông qua bảo lãnh Hội phụ nữ (HPN), Hội nông dân (HND) ... phải có giải pháp nhằm nâng cao trình độ chủ hộ, đặc biệt khả tiếp cận tiến kỹ thuật kỹ sản xuất từ họ có phương thức làm ăn dám vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh Ngoài ra, giải pháp nhằm ... giải pháp nhằm khắc phục khó khăn tiếp cận nguồn vốn TDCT hộ đề xuất PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Bên cạnh thông tin thứ cấp nghiên cứu sử dụng thông tin sơ cấp thu thập từ điều tra 60 hộ nông dân dựa...
 • 10
 • 271
 • 5

Nhận diện những vấn đề của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ gia đình ( nghiên cứu trường hợp phụ nữ làm nghề mây tre đan xã phú nghĩa, huyện chương mỹ, thành phố hà nội)

Nhận diện những vấn đề của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ gia đình ( nghiên cứu trường hợp phụ nữ làm nghề mây tre đan xã phú nghĩa, huyện chương mỹ, thành phố hà nội)

Thạc sĩ - Cao học

... trình hoàn thiện sản phẩm mây tre đan Error! Bookmark not defined Hình 1.4 Quá trình sản xuất sản phẩm theo công đoạn khác Error! Bookmark not defined MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Phụ nữ Việt ... 2.1.2 Vai trò phụ nữ hoạt động sản xuất tạo thu nhập Error! Bookmark not 2.2 Tự đánh giá phụ nữ tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình Error! Bookma 2.2.1 Cảm nhận giá trị phụ nữ làm kinh tế gia ... Hoà (2009), Điều tra đánh giá thực trạng giải pháp nâng cáo đời sống kinh tế- xã hội phụ nữ dân tộc người vùng cao tỉnh Bắc Cạn, báo cáo kết nghiên cứu khoa học đề tài cấp Bộ, mã số B96- 02-14...
 • 16
 • 78
 • 0

Nhận diện những vấn đề của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ gia đình ( Nghiên cứu trường hợp phụ nữ làm nghề mây tre đan xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội)

Nhận diện những vấn đề của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ gia đình ( Nghiên cứu trường hợp phụ nữ làm nghề mây tre đan xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội)

Du lịch

... trình hoàn thiện sản phẩm mây tre đan Error! Bookmark not defined Hình 1.4 Quá trình sản xuất sản phẩm theo công đoạn khác Error! Bookmark not defined MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Phụ nữ Việt ... 2.1.2 Vai trò phụ nữ hoạt động sản xuất tạo thu nhập Error! Bookmark not 2.2 Tự đánh giá phụ nữ tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình Error! Bookma 2.2.1 Cảm nhận giá trị phụ nữ làm kinh tế gia ... Hoà (2009), Điều tra đánh giá thực trạng giải pháp nâng cáo đời sống kinh tế- xã hội phụ nữ dân tộc người vùng cao tỉnh Bắc Cạn, báo cáo kết nghiên cứu khoa học đề tài cấp Bộ, mã số B96- 02-14...
 • 16
 • 117
 • 0

Quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Du lịch

... PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUError! Bookmark not defined 2.1 Cách tiếp cận Error! Bookmark not defined 2.2 Các phƣơng pháp thu thập số liêụ Error! Bookmark not defined 2.3 Các phƣơng pháp xử ... Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Nền kinh tế Việt Nam đà phát triển mạnh và tích cực ... đào tạo nghề và chính sách bảo đảm việc làm cho nông dân Trên tinh thần đó, ngày 27-11-2009, Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quyết định số 1956/QĐ-TTg (gọi tắt là Đề án 1956) về “Đào tạo...
 • 13
 • 142
 • 0

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế của xã Thủy Xuân Tiên- huyện Chương Mỹ.doc

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế của xã Thủy Xuân Tiên- huyện Chương Mỹ.doc

Kế toán

... đồng giáo dục, tập trung quan tâm nghiệp giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí bồ dỡng nhân lực - đào tạo nhân tài Nâng cao chất lợng dạy học, coi trọng giáo dục toàn diện, giáo dục đạo đức, pháp ... thôn, xã giáp ranh hai tỉnh Hà Tây Hoà Bình - Phía Đông giáp xã Thanh Bình xã Đông Sơn - Phía Tây giáp xã Nhuận Trạch huyện Lơng Sơn tỉnh Hoà Bình - Phía Nam giáp xã Tân Tiến - Phía Bắc giáp thị ... Tel (: 0918.775.368 2.2.5 Phơng pháp tính toán theo định mức Đây phơng pháp sử dụng nhiều quy hoạch sử dụng đất để dự đoán tạo hình thức tổ chức lãnh thổ dựa vào định mức tính toán thời gian, chi...
 • 60
 • 1,030
 • 6

Thực trạng và giải pháp phát triển ngành biogas giữa các ngành liên quan với nhau ở huyện Chương Mỹ-Hà Tây.doc

Thực trạng và giải pháp phát triển ngành biogas giữa các ngành liên quan với nhau ở huyện Chương Mỹ-Hà Tây.doc

Kế toán

... lại, chăn nuôi có xu hớng tăng mạnh giá trị sản xuất cấu giá trị sản xuất, cụ thể giá trị sản xuất ngành chăn nuôi 145.000 triệu chiếm 33,8% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp (năm 2000) ... hàng năm 11,09%, nhng cấu giá trị sản xuất tổng GO tăng năm 2001 giảm xuống năm 2002 22 Trong ngành Nông-Lâm-Thuỷ sản nông nghiệp có giá trị sản xuất lớn chiếm 90% giá trị sản xuất toàn ngành Trong ... Tình hình sản xuất kinh doanh huyện qua năm: Tổng giá trị sản xuất huyện tăng nhanh với tốc độ tăng bình quân hàng năm 12,24% Cơ cấu giá trị sản xuất có thay đổi theo hớng tăng giá trị sản xuất...
 • 69
 • 690
 • 4

TỔNG QUAN VỀ BƯU ĐIỆN HUYỆN TỪ LIÊM.DOC

TỔNG QUAN VỀ BƯU ĐIỆN HUYỆN TỪ LIÊM.DOC

Kế toán

... tạo nên sản phẩm cuối - Sản phẩm bưu điện sản phẩm vô hình: Bưu điện không tạo sản phẩm mà thay đổi không gian vật chất, sản phẩm sản phẩm cuối khách hàng chấp nhận dây truyền - Để có sản phẩm ... quý cho Bưu điện Hà Nội Cuối năm, bưu điện Từ Liêm tổng kiểm kê tài sản, đánh giá chất lượng tài sản hao hụt khấu hao Những tài sản không sử dụng hỏng hóc không đáp ứng nhu cầu bưu điện Từ Liêm ... MỨC CƯỚC (ĐỒNG) Đến 20gr 800 Trên 20 – 50gr 1.200 Trên 50 – 100gr 1.800 Trên 100 – 250gr 3.400 Trên 250 – 500gr 5.800 Trên 500 – 1000gr 9.000 Trên 1000 – 1500gr 12.000 Trên 1500 – 2000gr 13.000...
 • 51
 • 1,181
 • 5

Giải pháp chăm sóc khách hàng tại Bưu điện huyện Củ Chi.doc

Giải pháp chăm sóc khách hàng tại Bưu điện huyện Củ Chi.doc

Quản trị kinh doanh

... hàng Bưu điện huyện hời gian qua Phương pháp nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu dựa phương pháp: thống kê, phân tích, so sánh số liệu điều tra thăm dò Kết cấu đề tài:  Phần Mở đầu  Phần Nội dung ... sửa chữa tài sản theo phân cấp, xây dựng quy trình quản lý chặt chẽ, sử dụng tài sản đạt hiệu - Mở tài khoản Ngân hàng, kho bạc Nhà Nước - Tổ chức đăng ký thực đề tài sáng kiến, đề tài khoa học ... hàng Tạo sản phẩm, dịch vụ hoàn chỉnh Trước hết, chăm sóc khách hàng phận cấu thành sản phẩm cung cấp cho khách hàng Hình 1.3: Ba cấp độ sản phẩm - Sản phẩm cốt lõi: Hay gọi sản phẩm bản, giá trị...
 • 101
 • 797
 • 22

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa.docx

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa.docx

Quản trị kinh doanh

... văn sử dụng phương pháp như: - Phương pháp phân tích tổng hợp: Thông qua phương pháp để tập hợp phân tích tình hình thực công tác tổ chức lao động Bưu điện huyện Tủa chùa - Phương pháp thống kê: ... mức sản lượng TCLĐKH doanh nghiệp BCVT có nhiệm vụ hoàn thiện phương pháp định mức lao động, mở rộng định mức có khoa học Nghiên cứu thời gian lao động, kết cấu mức thời gian, phương pháp định ... việc sản xuất định Vấn đề quan trọng sau phát phương pháp thao tác làm việc hợp lý, nhà quản lý cần lập phươg án áp dụng thao tác phương pháp váo sản xuất phận, đơn vị Sau áp dụng cần đánh giá...
 • 81
 • 471
 • 2

Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Bưu điện huyện Lạc Thuỷ tỉnh Hoà Bình.docx

Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Bưu điện huyện Lạc Thuỷ tỉnh Hoà Bình.docx

Quản trị kinh doanh

... tiêu hiệu sử dụng tài sản cố định Chỉ tiêu đánh giá thông qua hệ số tận dụng công suất máy móc thiết bị tài sản cố định (TSCĐ ) Sản lượng đạt Hệ số công xuất sử = dụng TSCĐ Sản lượng thiết kế ... khác, sản xuất quản lý Như quản lý sản xuất nghiên cứu dự báo 38 nhu cầu sản xuất sản phẩm , thiết kế sản phẩm công nghệ , hoạch định lực sản xuất lựa chọn trình sản xuất phù hợp , bố trí sản ... vốn cố định vốn lưu động doanh nghiệp quay vòng kỳ lập báp cáo + Hiệu sử dụng vốn cố định Lợi nhuận ròng Hiệu sử dụng = vốn cố định x 100% Tổng vốn cố định Chỉ tiêu cho biết đồng tài sản cố định...
 • 96
 • 477
 • 3

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tuần Giáo.Doc

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tuần Giáo.Doc

Quản trị kinh doanh

... vực kế toán, thống kê, tài Giám đốc Bu điện Tuần giáo giám đốc Bu điện tỉnh Điện Biên định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thởng, kỷ luật Giám đốc Bu điện Tuần giáo đại diện pháp nhân đơn vị, có dấu ... chức Bu điện huyện Tuần giáo Giám đốc Bộ phận quản lý Bộ phận sản xuất Các ban giúp việc Phó giám đốc kế toán trởng Bu Điện huyện Tuần giáo giám đốc Bu điện tỉnh Điện Biên định bổ nhiệm, miễn nhiệm, ... động Mục đích đợc xác định từ đánh giá cao vai trò ngời trình tái sản xuất xã hội Trong trình tái sản xuất xã hội, ngời giữ vai trò lực lợng sản xuất chủ yếu Do đó, biện pháp cải tiến tổ chức...
 • 83
 • 322
 • 0

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa.doc

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa.doc

Quản trị kinh doanh

... nghiệp BCVT, sản phẩm ngành sản phẩm vô hình, nhân tố ngời trình sản xuất, cung cấp dịch vụ làm tăng tính hữu hình sản phẩm, dịch vụ Chính thế, yếu tố ngời doanh nghiệp định đến số lợng mà định đến ... tách rời tổ chức sản xuất Tổ chức lao động giữ vị trí quan trọng tổ chức sản xuất vai trò quan trọng ngời trình sản xuất định Cơ sở kỹ thuật sản xuất dù hoàn thiện nh trình sản xuất tiến hành ... động Mục đích đợc xác định từ đánh giá cao vai trò ngời trình tái sản xuất xã hội Trong trình tái sản xuất xã hội, ngời giữ vai trò lực lợng sản xuất chủ yếu Do đó, biện pháp cải tiến tổ chức...
 • 78
 • 379
 • 0

Xem thêm