phòng chống bạo lực

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN SINH VIÊN TRONG HOÀN CẢNH HIỆN NAY

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN SINH VIÊN TRONG HOÀN CẢNH HIỆN NAY

Báo cáo khoa học

... tha hoá chất ngời niên sinh viên Không niên sinh viên dùng lực đồng tiền để mua chuộc thứ, lực họ tỏ thái độ bất cần sống ỷ lại vào lực 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel ... kham khổ,khẩu phần ăn thiếu.Chính dẫn đến lợng dinh dỡng không đủ đáp ứng thể làm giảm thể lực trí lực cách đáng lo ngại Ăn uống kham khổ,nơi lại nhếch nhác tình trạng khan nớc điện ,nhà vệ sinh ... tác động trớc tình hình đất nớc gặp nhiều khó khăn ,công việc đổi diễn phức tạp đó,các lực lợng thù địch sức chống phá nớc XHCN nhiều thủ đoạn nham hiểm Nó tiến hành đấu tranh tâm lý vào niên sinh...
 • 20
 • 329
 • 1

Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên ở Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay

Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên ở Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... "Cưới theo nếp sống mới" thi tuyên truyền viên phòng chống HIV/AIDS, tìm hiểu phòng chống ma tuý, tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày môi trường giới, phòng chống dịch cúm A (H5N1), tuần lễ quốc gia ... chí tự lực tự cường, tinh thần chịu khó chịu khổ, nghị lực kiên cường hàng triệu người Thanh Hoá khai hoang, cải tạo tự nhiên, đấu tranh chống lũ lụt, hạn hán Trong chiến tranh chống Pháp chống ... lao động tình yêu sống Thanh niên Thanh Hoá chiếm 55% lực lượng lao động tỉnh, nguồn lực dồi thúc đẩy nghiệp CNH - HĐH, với họ lao động động lực để rèn luyện phát triển Tuy nhiên, niên ý thức vấn...
 • 90
 • 511
 • 2

Giáo dục đạo đức cho thanh niên thành phố Việt Trì trong giai đoạn hiện nay - Khóa luận tốt nghiệp đại học

Giáo dục đạo đức cho thanh niên thành phố Việt Trì trong giai đoạn hiện nay - Khóa luận tốt nghiệp đại học

Giáo dục học

... niên, Luật chăm sóc giáo dục trẻ em; tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm, phòng chống HIV/AIDS; tổ chức diễn đàn “thanh niên với công tác phòng chống tệ nạn xã hội” qua cung cấp cho niên kiến ... tỉnh Phú Thọ Thanh niên nguồn lực quan trọng đất nước Tổ chức đoàn đội hậu bị tin cậy Đảng, động, dồi sinh lực nhiệt huyết Thanh niên nguồn lực quan trọng nguồn lực người Chủ tịch Hồ Chí Minh ... tâm văn hóa dân tộc Việt Trong kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, lãnh đạo Đảng, kế thừa truyền thống quê hương anh hùng, nhân dân Việt Trì lòng dốc lực với nhân dân nước đấu tranh giành độc lập...
 • 61
 • 382
 • 0

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong giáo dục đạo đức cho thanh niên huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong giáo dục đạo đức cho thanh niên huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... chặt trình “xây chống rèn luyện đạo đức Người dạy: “Thanh niên phải chống tâm lý tự tư, tự lợi, lo cho lợi ích riêng sinh hoạt riêng Chống tâm lý ham sung sướng ngại khó nhọc Chống thói xem khinh ... sướng ngại khó nhọc Chống thói xem khinh lao động lao động chân tay Chống lười biếng, chống xa xỉ Chống cách sinh hoạt ủy mị Chống kiêu ngạo, giả dối, kheo khoang” [17; 455] Như vậy, giáo dục ... nhiệm giáo dục ngành, cấp ủy Đảng, quyền cha mẹ học sinh lực lượng xã hội Người đề nghị : “Sự giáo dục niên phải liên hệ vào dư luận xã hội, lực lượng Chính phủ để ngăn ngừa ảnh hưởng xấu đến niên,...
 • 49
 • 2,353
 • 10

Giáo dục đạo đức cho thanh niên thành phố việt trì tỉnh phú thọ giai đoạn hiện nay

Giáo dục đạo đức cho thanh niên thành phố việt trì tỉnh phú thọ giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... niên, Luật chăm sóc giáo dục trẻ em; tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm, phòng chống HIV/AIDS; tổ chức diễn đàn “thanh niên với công tác phòng chống tệ nạn xã hội” qua cung cấp cho niên kiến ... tỉnh Phú Thọ Thanh niên nguồn lực quan trọng đất nước Tổ chức đoàn đội hậu bị tin cậy Đảng, động, dồi sinh lực nhiệt huyết Thanh niên nguồn lực quan trọng nguồn lực người Chủ tịch Hồ Chí Minh ... tâm văn hóa dân tộc Việt Trong kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, lãnh đạo Đảng, kế thừa truyền thống quê hương anh hùng, nhân dân Việt Trì lòng dốc lực với nhân dân nước đấu tranh giành độc lập...
 • 61
 • 145
 • 0

Quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên và vận dụng vào điều kiện hiện nay

Quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên và vận dụng vào điều kiện hiện nay

Báo chí

... thiếu, Người sớm nhận thấy niên lực lượng đông đảo nhất, hùng hậu nhất, dũng cảm chống xâm lăng, lực lượng gánh vác việc nặng nề, khó khăn, vất vả lao động sản xuất chống chọi với thiên tai khắc ... niên lực lượng xung kích mặt trận, đóng vai trò nòng cốt cách mạng, cánh tay đắc lực, đội hậu bị tin cậy Đảng Hồ Chí Minh sớm nhận thấy vị trí, vai trò to lớn niên lực lượng cách mạng - lực lượng ... Không phận quan trọng dân tộc, lực lượng xung kích cách mạng, niên cánh tay đắc lực Đảng Hồ Chí Minh cho niên đầu việc thực chủ trương, đường lối Đảng đề nguồn bổ sung lực lượng lớn mạnh cho đội...
 • 92
 • 359
 • 0

Giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Tuyên Quang hiện nay

Giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Tuyên Quang hiện nay

Lý luận chính trị

... chiếm 21%; niên lực lượng vũ trang chiếm 0,5% [70, tr.2] Thanh niên tỉnh lực lượng lao động chủ yếu xung kích lĩnh vực, giữ vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ... thách thức khó khăn tỉnh đối mặt, niên Tuyên Quang nỗ lực phấn đấu, xứng đáng lực lượng xung kích lĩnh vực, lĩnh vực kinh tế, thể vai trò nguồn lực trẻ để phát triển quê hương Bằng việc làm cụ thể, ... nghiệp giáo dục hệ trẻ nhằm đào tạo họ trở thành nguồn nhân lực có chất lượng cao, góp phần đào tạo nguồn nhân lực quan trọng, thật động lực phát triển đất nước giai đoạn Xây dựng lối sống văn hóa...
 • 100
 • 98
 • 0

Kết hợp truyền thống và hiện đại trong giáo dục đạo đức cho thanh niên thủ đô Hà Nội

Kết hợp truyền thống và hiện đại trong giáo dục đạo đức cho thanh niên thủ đô Hà Nội

Khoa học xã hội

... đồi trụy, hành xử theo kiểu giang hồ, xã hội đen, đạo đức lối sống xuống cấp; bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em, bạo lực học đường không tượng hy hữu thực nỗi lo toàn xã hội Tính riêng hai thành ... xác định: Thanh niên lực lượng xã hội to lớn, nguồn lực mãnh mẽ thúc đẩy phát triển xã hội, lực lượng xung kích nghiệp công nghiệp, đại hoá đất nước, tin tưởng sâu sắc vào lực lượng niên, chăm ... niên chậm tiến, lầm lỡ; tăng cường giáo dục kiến thức giới tính, sức khỏe sinh sản, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, xây dựng môi trường học đường thân thiện cò chưa phổ biến nhiều phát...
 • 87
 • 102
 • 0

Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên Hải Dương hiện nay

Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên Hải Dương hiện nay

Khoa học xã hội

... hình thành lực, tính hướng đích lực, giúp cho người đem lực vào hoạt động mục đích chân chính, với động sáng, kết hợp hài hòa phát triển cá nhân với phát triển xã hội Đạo đức đảm bảo cho lực sử dụng ... trò niên Hải Dương trước hết thể rõ nghiệp chống giặc ngoại xâm Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, với đường lối chiến tranh nhân dân, sức mạnh nội lực bắt nguồn từ nhân dân, thực hiệu “toàn ... chí, nghị lực phi thường để vượt qua thử thách hoàn cảnh Do đó, niên cần phải rèn luyện đức tính kiên trì, bền bỉ, nhẫn nại, không ngại khó Năng lực điều thiếu việc thực hoài bão Muốn có lực, niên...
 • 100
 • 236
 • 2

giáo dục đạo đức cho thanh niên trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở thành phố cần thơ hiện nay

giáo dục đạo đức cho thanh niên trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở thành phố cần thơ hiện nay

Khoa học xã hội

... Phòng chống thuốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ phát động Thứ tư, lĩnh vực an ninh – quốc phòng: Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Truyền thống lực lượng vũ trang Cần Thơ 30/7/1945 – 30/7/2013, tuổi trẻ lực ... hội lực lượng trẻ ngày có vai trò quan trọng phát triển đất nước Trong Nghị Trung ương khóa VII, Đảng ta khẳng định “Thanh niên ta ngày lực lượng xã hội to lớn, tiềm hùng hậu Thanh niên lực lượng ... “Trung thành với Đảng, đoàn kết Quân Dân, tự lực tự cường, anh dũng thắng” Trong đợt Tổng tiến công dậy Tết Mậu Thân 1968, lực lượng vũ trang Cần Thơ lực lượng tiên phong đánh vào Sở huy Quân đoàn...
 • 92
 • 129
 • 0

TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về đạo đức và GIÁO dục đạo đức CHO THANH NIÊN

TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về đạo đức và GIÁO dục đạo đức CHO THANH NIÊN

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... chặt trình “xây chống rèn luyện đạo đức Người dạy: “Thanh niên phải chống tâm lý tự tư, tự lợi, lo cho lợi ích riêng sinh hoạt riêng Chống tâm lý ham sung sướng ngại khó nhọc Chống thói xem khinh ... sướng ngại khó nhọc Chống thói xem khinh lao động lao động chân tay Chống lười biếng, chống xa xỉ Chống cách sinh hoạt ủy mị Chống kiêu ngạo, giả dối, kheo khoang” [17; 455] Như vậy, giáo dục ... nhiệm giáo dục ngành, cấp ủy Đảng, quyền cha mẹ học sinh lực lượng xã hội Người đề nghị : “Sự giáo dục niên phải liên hệ vào dư luận xã hội, lực lượng Chính phủ để ngăn ngừa ảnh hưởng xấu đến niên,...
 • 51
 • 277
 • 0

Vai trò của đoàn thanh niên trong giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên đô thị hiện nay ( nghiên cứu trường hợp phường cầu dền, quận hai bà trưng, hà nội)

Vai trò của đoàn thanh niên trong giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên đô thị hiện nay ( nghiên cứu trường hợp phường cầu dền, quận hai bà trưng, hà nội)

Khoa học xã hội

... riêng Đảng đánh giá cao vai trò lực lƣợng niên công tác niên nghiệp cách mạng Đảng dân tộc Nghị Hội nghị lần thứ tƣ BCH Trung ƣơng khoá VII xác định: “Thanh niên lực lƣợng xung kích nghiệp xây ... chăm lo giáo dục, bồi dƣỡng lý tƣởng đạo đức cách mạng để niên trở thành công dân tốt nguồn nhân lực chất lƣợng cao đáp ứng với thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc Giáo dục lối sống ... để xã hội hóa nội dung giáo dục Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức niên cần trở thành lực lƣợng nòng cốt việc tổ chức, phối hợp, thực phổ biến, giáo dục pháp luật cho hệ trẻ Việc giáo...
 • 117
 • 364
 • 3

HUYỆN VỤ BẢN ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN LUẬT GIAO THÔNG CHO THANH NIÊN.doc

HUYỆN VỤ BẢN ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN LUẬT GIAO THÔNG CHO THANH NIÊN.doc

Tư liệu khác

... nề nếp Ngoài việc tuyên truyền trực tiếp Báo cáo viên, Ban an toàn giao thông huyện Vụ Bản đạo Phòng giáo dục đào tạo huyện đạo trường phát động tháng an toàn giao thông với hiệu “ Thanh niên,...
 • 3
 • 210
 • 0

Xem thêm