phân tích vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học đối với sự phát triển

tài liệu ôn thi tốt ngiệp thế giới quan phương pháp luận trong triết học

tài liệu ôn thi tốt ngiệp thế giới quan và phương pháp luận trong triết học

Đại cương

... thống triết học - Giải mối quan hệ vật chất ý thức sơ để phân định lập trường triết học trường phái, khuynh hướng, hình thức triết học c Sự đối lập hai quan điểm vật tâm việc giải vấn đề triết học ... thống lý luận phương pháp - Lý luận hệ thống khái niệm, phản ảnh chất, mối liên hệ tất yếu, quy luật hoạt động phát triển đối tượng nghiên cứu (thế giới vật) - Phương pháp thức, đường phương tiện ... có quan điểm phát triển Yêu cầu quan điểm phát triển: + Xem xét vật phải đặt chúng vật động phát triển không ngừng, vạch xu hướng biến đổi chuyển hóa chúng + Phải biết phân chia trình phát triển...
 • 29
 • 725
 • 0

Chương 1: Thế giới quan phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin potx

Chương 1: Thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin potx

Cao đẳng - Đại học

... Thế giới quan toàn quan niệm, quan điểm người giới, người vị trí, vai trò người giới - Có thể phân chia giới quan thành loại hình bản: + Thế giới quan huyền thoại + Thế giới quan tôn giáo + Thế ... khả nhận thức giới hay không?  Giải hai mặt vấn đề triết học sở phân chia trường phái triết học Sự đối lập hai quan điểm vật tâm việc giải vấn đề triết học: VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC VC có trước, ... trời người, giới quan tôn giáo tách trời người tuyệt đối hóa vai trò thần thánh + Thế giới quan triết học: Nó không phản ánh giới thần thoại, chuyện cổ tích, giáo lý mà phản ánh giới quy luật,...
 • 63
 • 1,753
 • 7

MỘT VÀI THỂ HIỆN CỦA THẾ GIỚI QUAN PHƯƠNG PHÁP LUẬN DUY VẬT BIỆN CHỨNG TRONG VIỆC XEM XÉT TOÁN HỌC VẬN DỤNG VÀO NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY TOÁN HỌC

MỘT VÀI THỂ HIỆN CỦA THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN DUY VẬT BIỆN CHỨNG TRONG VIỆC XEM XÉT TOÁN HỌC VÀ VẬN DỤNG VÀO NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY TOÁN HỌC

Tài liệu khác

... kết bước đầu giúp cho thân có nhìn khác triết học Việc đưa triết học vào giảng dạy thật cần thiết hữu dụng, trang bị giới quan phương pháp luận đắn cải tạo giới mà phục vụ đắc lực cho công tác chuyên ... tròn không chiều không gian chiều - Là tương tự phân giác góc (mặt tam diện) c) Đường thẳng nối đỉnh với trung điểm cạnh đối diện: tương tự với mặt phẳng nối cạnh tam diện với phân giác mặt đối ... 14 KẾT LUẬN Vai trò định hướng triết học vô lớn tác động trở lại toán học phủ nhận Bài học rút vô phong phú có giá trị cho thân Tuy nhiều vấn đề đọng lại chưa giải tiếp tục giải sau này, với kết...
 • 14
 • 5,457
 • 27

BÀI TẬP HỌC PHẦN 1 : Thế giới quan phương pháp luận triết học Mác – Lênin

BÀI TẬP HỌC PHẦN 1 : Thế giới quan và phương pháp luận triết học Mác – Lênin

Lý luận chính trị

... trình nhận thức vật, tượng có ý nghĩa tương đối , nghĩa có mối quan hệ đóng vai trò chất mối quan hệ khác đóng vai trò lượng 2.Mối quan hệ biện chứng chất lượng: Bất kỳ vật, tượng thể thống hai ... hãm phát triển vật, tượng Thứ tư, Vì bước nhảy vật, tượng đa dạng phong phú, phải biết vận dụng linh hoạt hình thức bước nhảy tùy thuộc vào việc phân tích đắn điều kiện khách quan nhân tố chủ quan ... hai phương diện khác vật, tượng hay trình tự nhiên, xã hội tư Hai phương diện tồn khách quan, gắn liền với vật, tượng Tuy nhiên phân biệt chất lượng trình nhận thức vật, tượng có ý nghĩa tương đối...
 • 13
 • 1,377
 • 1

Nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên các trường Cao đẳng phạm qua việc giảng dạy học phần Thế giới quan phương pháp luận triết học của Chủ nghĩa Mác - Lênin

Nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên các trường Cao đẳng sư phạm qua việc giảng dạy học phần Thế giới quan và phương pháp luận triết học của Chủ nghĩa Mác - Lênin

Khoa học xã hội

... giả luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu chung như: phương pháp logic, phương pháp lịch sử, phân 10 tích tổng hợp, hệ thống hóa so sánh, phương pháp điều tra xã hội học mức độ định, luận ... thần nhân văn, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội với khoa văn học, sử học, triết học, tâm lý học, Đông phương học với vốn hiểu biết phong phú nhiều lĩnh ... Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội điều kiện Ý nghĩa lý luận ý nghĩa thực tiễn luận văn 7.1 Ý nghĩa lý luận Kết nghiên cứu luận văn bổ sung quan trọng, đáng kể vào lý luận...
 • 110
 • 492
 • 1

thế giới quan phương pháp luận Mác-xít

thế giới quan và phương pháp luận Mác-xít

Lý luận chính trị

... biệt quan trọng đời sống xã hội Trong triết học Mác-Lênin hệ thống triết học khoa học CM giải thích giới cung cấp phương pháp luận giúp người cải tạo giới có hiệu Triết học nói riêng triết học ... Với tư cách giới quan phương pháp luận, triết học có nhiệm vụ giải thích giới, cung cấp cho ta cách nhìn nhận xem xét giới từ đạo hoạt động trực tiếp người Trong thời đại ngày triết học ngày ... hình đối mật với bế tắc nhận thức giới khách quan Quan điểm tự vận động vật chất triết học Mác-Lênin chứng minh thành tựu khoa học đại khẳng định quan điểm Kế thừa khái quát thành tựu triết học...
 • 20
 • 1,516
 • 0

Tài liệu Thế giới quan phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin (Chương I) pdf

Tài liệu Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin (Chương I) pdf

Cao đẳng - Đại học

... ng, ngi tỏch gii ng vt Kim sng ca ngi Vai trũ ca lao ng Con người(bộ óc, giác quan) Lao động Ngày hoàn thiện, lực tư trừu tượng, phản ánh óc ngày phát triển Ngôn ngữ Ngụn ng l h thng tớn hiu ... trờn c s cỏc quỏ trỡnh sinh lý- thn kinh ca b nóo Bộ óc người Nguồn gốc tự nhiên ý thức Thế giới khách quan Nh vy, b úc ngi cựng vi th gii bờn ngoi tỏc ng lờn b úc- ú l ngun gc t nhiờn ca ý thc ... trit hc +) Mang thuc tớnh khỏch quan +) Cú th gõy nờn cm giỏc ngi bng cỏch no ú tỏc ng n giỏc quan ngi í ngha +) Khc phc hn ch ca ch ngha tõm v ch ngha vt c quan nim v vt cht +) Gii quyt c...
 • 35
 • 1,604
 • 11

Giáo án Công Dân lớp 10: Bài 1 :THẾ GIỚI QUAN PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG ppsx

Giáo án Công Dân lớp 10: Bài 1 :THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG ppsx

Khoa học xã hội

... trình dạy học : 1.Kiểm tra cũ : Bài : giới thiệu mở đầu Dạy : Hoạt động giáo viên Nội dung học học sinh Hđ :1 1 .Thế giới quan phương pháp Gv cho vd dv,dt luận: _ cho hs thảo luận nhóm a vai trò tgq, ... trò tgq, ppl triết học: _ tgq gì?(người ta xem xét _Triết học hệ thống quan svht ntn ? điểm lí luận chung giớivà vị _ ppl ? (là lý luận theo trí người tg quan điểm tr học ?) _Tr.h có vai tro tgq ... ,ppl chung _ tr .học ?(sgk trang:5/5) cho hoạt động thực tiễn hoạt động _ tr .học có vai trò gì?(sgk nhận thức người trang 5/2 ) HĐ:2 gv cho vd tgq dv ,tgqdt b Thế giới quan dv th giới quan dt : _...
 • 6
 • 2,325
 • 3

Ôn thi tốt nghiệp triết học :thế giới quan phương pháp luận triết học của chủ nghĩa mac lenin

Ôn thi tốt nghiệp triết học :thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa mac lenin

Triết học

... thống triết học - Giải mối quan hệ vật chất ý thức sơ để phân định lập trường triết học trường phái, khuynh hướng, hình thức triết học c Sự đối lập hai quan điểm vật tâm việc giải vấn đề triết học ... thống lý luận phương pháp - Lý luận hệ thống khái niệm, phản ảnh chất, mối liên hệ tất yếu, quy luật hoạt động phát triển đối tượng nghiên cứu (thế giới vật) - Phương pháp thức, đường phương tiện ... có quan điểm phát triển Yêu cầu quan điểm phát triển: + Xem xét vật phải đặt chúng vật động phát triển không ngừng, vạch xu hướng biến đổi chuyển hóa chúng + Phải biết phân chia trình phát triển...
 • 29
 • 797
 • 1

Thế giới quan phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin

Thế giới quan và phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin

Tư liệu khác

... giới quan triết học Triết học hạt nhân lý luận giới quan Triết học giữ vai trò định hướng cho q trình củng cố phát triển giới quan cá nhân, cộng đồng lịch sử Ths Đỗ Thị Thúy Yến 13 Thế giới quan ... NHẤT THẾ GIỚI QUAN PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN Ths Đỗ Thị Thúy Yến CÂU HỎI THẾ GIỚI QUAN LÀ GÌ? Ths Đỗ Thị Thúy Yến PHƯƠNG PHÁP LUẬN LÀ GÌ? CÂU HỎI Thế giớiquan ... giới quan Ths Đỗ Thị Thúy Yến 11 Thế giới quan triết học Triết học, với phương thức tư đặc thù tạo nên hệ thống lý luận bao gồm quan niệm chung giới với tư cách chỉnh thể Ths Đỗ Thị Thúy Yến 12 Thế...
 • 25
 • 1,282
 • 18

skkn công dân với việc hình thành thế giới quan phương pháp luận khoa học

skkn công dân với việc hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học

Giáo dục học

... cho học sinh dạy học môn GDCD 10 phần “Công dân với việc hình thành giới quan phương pháp luận khoa học VAI TRÒ CỦA VIỆC VẬN DỤNG VĂN HỌC DÂN GIAN VÀO DẠY PHẦN “CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH THẾ ... hiểu hay triết học Vì hứng thú học tập Chương II MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG THỰC TRẠNG CỦA VIỆC HỌC TẬP GIẢNG DẠY PHẦN “CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC” Môn ... nhận xét, hiểu giới quan vật giới quan tâm, từ cảm nhận giới quan vật cần thiết khoa học Ví dụ 3: Để phân biệt phương pháp luận biện chứng phương pháp luận siêu hình, GV cho HS đóng vai câu chuyện...
 • 21
 • 831
 • 3

Nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên cao đẳng thông qua việc giảng dạy thế giới quan phương pháp luận triết học của chủ nghĩa (Qua khảo sát các trường Cao đẳng ở Quảng Ninh)

Nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên cao đẳng thông qua việc giảng dạy thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa (Qua khảo sát các trường Cao đẳng ở Quảng Ninh)

Thạc sĩ - Cao học

... gồm phương pháp luận môn, phương pháp luận chung phương pháp luận chung (phương pháp luận triết học) Những quan điểm phương pháp luận lịch sử triết học C.Mác Ph.Ăngghen, dựa vào thành tựu khoa học ... huyền thoại, giới quan tôn giáo giới quan triết học Trong ba hình thức giới quan nói giới quan triết học hình thức giới quan có trình độ phát triển cao hơn, sâu sắc so với giới quan huyền thoại ... được, học phần giới quan phương pháp luận triết học Chủ nghĩa Mác-Lênin Tuy có đề tài nghiên cứu vấn đề này, việc làm rõ tầm quan trọng tư biện chứng vai trò giảng dạy giới quan phương pháp luận triết...
 • 111
 • 1,255
 • 9

Nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên cao đẳng thông qua việc giảng dạy thế giới quan phương pháp luận triết học của chủ nghĩa mác lênin

Nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên cao đẳng thông qua việc giảng dạy thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa mác  lênin

Thạc sĩ - Cao học

... Chƣơng NĂNG LỰC TƢ DUY BIỆN CHỨNG VAI TRÒ CỦA GIẢNG DẠY THẾ GIỚI QUAN PHƢƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN ĐỐI VỚI VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC TƢ DUY BIỆN CHỨNG CHO ... Những vấn đề đặt việc giảng dạy giới quan phương pháp luận triết học Chủ nghĩa Mác-Lênin 59 Một số nhóm giải pháp giảng dạy giới quan phương pháp luận triết học chủ nghĩa Mác-Lênin nhằm nâng ... 1.2.3 Sự thống giới quan vật biện chứng phương pháp luận biện chứng vật việc nâng cao lực tư biện chứng cho sinh viên cao đẳng 49 Chƣơng GIẢNG DẠY THẾ GIỚI QUAN PHƢƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC...
 • 8
 • 382
 • 10

THẾ GIỚI QUAN PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT học của CHỦ NGHĨA mác LÊNIN

THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT học của CHỦ NGHĨA mác LÊNIN

Nông - Lâm - Ngư

... chúng Vai trò mâu thuẫn trình vận động phát triển vật: Sự liên hệ, tác động chuyển hóa mặt đối lập nguồn gốc, động lực vận động phát triển giới Sự phát triển đấu tranh mặt đối lập” c Ý nghĩa phương ... Trong lịch sử triết học có khuynh hướng cho triết học vị triết học , “khoa học vị khoa học , “nghệ thuật vị nghệ thuật” Quan điểm triết học Mác-Lênin khẳng định triết học, khoa học, nghệ thuật ... việc phát huy vai trò chân lý khoa học hoạt động thực tiễn CHƯƠNG III CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ I VAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT VẬT CHẤT QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA...
 • 54
 • 500
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Vai trò ảnh hưởng của nho học đối với sự phát triển bền vững của văn hóa con người ở một số nước đông á " ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... truyền vào, Nho học thay Phật học trở thành t tởng chủ đạo giới học thuật Triều Tiên Từ cuối kỉ XIII vào thời Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt, Lí học Chu Hi bắt đầu truyền vào Cao Li, gọi Chu Tử học ... Tử học đối lập với Cổ học phái chủ trơng khôi phục học Trung Quốc cổ đại, lí luận phái Cổ học bắt nguồn từ t tởng Trơng Tái đời Tống La Khâm Thuận đời Minh Phái Cổ học có hai nhánh Nhâm Trai học ... "nội thánh" với "ngoại vơng" hài hòa, thống Nhng thực tiễn, chúng thờng có mâu thuẫn phân li * NHO HọC VớI VĂN HóA CON NGƯờI TRIềU TIÊN Nho học sớm vợt biên giới Trung Hoa đến với nớc láng...
 • 14
 • 432
 • 0

Vai trò của Toán học đối với sự phát triển của Triết học

Vai trò của Toán học đối với sự phát triển của Triết học

Triết học Mác - Lênin

... động triết học đến phát triển toán học Sự hình thành, phát triển triết học tách rời hình thành, phát triển khoa học cụ thể Einstein nhận xét: “Cái khái quát triết học cần phải dựa kết khoa học ... ánh trực tiếp giới khách quan điều để toán học tiến lên phía trước đáp ứng nhu cầu đặt Với vai trò giới quan phương pháp luận chung cho khoa học có toán học, triết học trước toán học nhiều lĩnh ... Tiểu luận môn Triết học GVHD: TS.BÙI VĂN MƯA Vai trò Toán học phát triển Triết học 3.1 Vai trò ký hiệu toán học nhận thức khoa học Ngày nay, có đầy đủ để khẳng định rằng, ký hiệu toán học phương...
 • 11
 • 1,574
 • 7

Tổng quan về khu vực kinh tế tư nhân vai trò hoạt động cho vay của ngân hàng đối với sự phát triển khu vực kinh tế tư nhân

Tổng quan về khu vực kinh tế tư nhân và vai trò hoạt động cho vay của ngân hàng đối với sự phát triển khu vực kinh tế tư nhân

Tài chính - Ngân hàng

... hình phơng hớng phát triển kinh tế t nhân, Ban KT Trung ơng, 2002) Sự phát triển mặt KVKTTN qua năm đẫ khẳng định rõ vai trò quan trọng khu vực việc tạo kinh tế động hiệu 1.1.2 Vai trò khu vực kinh ... tình hình phát triển kinh tế xã hội giới năm 1985 cho thấy: Khu vực kinh tế nhà nớc có mặt hầu hết quốc gia giới Đối với nớc phát triển theo kế hoạch hoá, khu vực kinh tế nhà nớc đóng vai trò chủ ... lý đắn để phát huy mạnh sẵn có, tận dụng hội hạn chế rủi ro Sự phát triển doanh nghiệp t nhân điều kiện tốt cho nhà kinh doanh giỏi đóng góp vào phát triển chung đất nớc KVKTTN phát triển mạnh...
 • 22
 • 415
 • 0

Đề tài: PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI pdf

Đề tài: PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI pdf

Khoa học xã hội

... thúc đẩy phát triển xã hội • Sự phát triển dân tộc phải vươn tới tách rời cội nguồn • Con người nhân tố có vai trò quan trọng thiếu phát triển kinh tế xã hội Văn hóa động lực thúc đẩy phát triển ... đặc biệt mù ngoại ngữ, tin học Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng việc bồi dưỡng, phát huy nhân tố người xây dựng xã hội IV KẾT LUẬN Văn hóa IV KẾT LUẬN IV KẾT LUẬN CHÂN THÀNH CÁM ƠN !!! ... lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020: – Xác định : phát huy tối đa nhân tố người, người chủ thể, nguồn lực chủ yếu mục tiêu phát triển – Yêu cầu: “Tăng trưởng kinh tế kết hợp hài hòa với phát...
 • 19
 • 4,301
 • 7

Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước giá trị lý luận thực tiễn

Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước giá trị lý luận và thực tiễn

Báo chí

... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN Nguyễn Thị Nga QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA VĂN HOÁ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC - GIÁ TRỊ LÝ LUẬN THỰC TIỄN LUẬN ... 42 2.1 Bối cảnh giới nước .42 2.2 Thực trạng phát huy vai trò văn hoá phát triển đất nước .54 Phương hướng, nội dung, giải pháp phát huy vai trò văn hoá phát triển theo quan điểm Hồ Chí ... Minh vai trò văn hóa phát triển hệ giá trị phát triển đất nước bối cảnh * Phạm vi nghiên cứu: - Về mặt lý thuyết: Đề tài xoay quanh quan niệm văn hóa, quan điểm Hồ Chí Minh vai trò văn hóa phát triển...
 • 99
 • 574
 • 1

Nhận thức về mối quan hệ giữa kinh tế chính trị, vai trò của chính trị đối với sự phát triển kinh tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Nhận thức về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị, vai trò của chính trị đối với sự phát triển kinh tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... sở, tảng định phát triển trị - xã hội ngược lại, trị - xã hội phát triển nào, tiến tác động tích cực tiêu cực trở lại kinh tế 1.2 Vai trò định kinh tế phát triển trị Lý luận triết học Mác Lênin ... phát triển rõ rệt trình độ phát triển kinh tế - Chính trị phát triển theo phát triển kinh tế Tương ứng với trình độ phát triển định kinh tế có trình độ phát triển định trị Sự thay đổi sở kinh tế ... tựu phát triển bền vững khác lĩnh vực trị xã hội ngược lại trị xã hội ổn định phát triển thúc đẩy kinh tế tăng trưởng phát triển Đối với Việt Nam giai đoạn nay, vai trò trị tảng mấu chốt cho phát...
 • 11
 • 4,860
 • 45

Xem thêm