phân tích và lấy ví dụ

Thông qua lý thuyết về hàng hóa chỉ ra thực trạng hàng hóa của Việt Nam

Thông qua lý thuyết về hàng hóa chỉ ra thực trạng hàng hóa của Việt Nam

Lý luận chính trị

... thuộc tính hàng hóa a Giá trị sử dụng giá trị hàng hóa: Hàng hóa có hai thuộc tính giá trị sử dụng giá trị Khái niệm Giá trị sử dụng Giá trị sử dụng hàng hóa công dụng, tính có ích sản phẩm có khả ... phong phú Có vật phẩm khác lại giá trị sử dụng + Giá trị sử dụng hàng hóa giá trị sử dụng xã hội + Phạm trù giá trị sử dụng phạm trù vĩnh cửu + Giá trị sử dụng hàng hóa thể lĩnh vực tiêu dùng b ... sử dụng định + Lao động cụ thể nhiều loại tạo nhiều loại giá trị sử dụng khác Các lao động cụ thể hợp thành hệ thống phân công lao động xã hội + Lao động cụ thể phản ánh trình độ phát triển phân...
 • 25
 • 931
 • 8

Thông qua lý thuyết về hàng hóa chỉ ra thực trạng hàng hóa của Việt Nam

Thông qua lý thuyết về hàng hóa chỉ ra thực trạng hàng hóa của Việt Nam

Lý luận chính trị

... trị sử dụng giá trị + Giá trị sử dụng: công dụng vật phẩm thỏa mãn nhu cầu người - Ngay vật có nhiều thuộc tính tự nhiên khác nhau, có nhiều giá trị sử dụng hay công dụng khác nhau… dụ: gạo ... trị sử dụng phạm trù vĩnh viễn C.Mác rõ: “Trong sử dụng hay tiêu dùng, giá trị sử dụng thể hiện” - Một vật hàng hóa thiết phải có giá trị sử dụng Nhưng vật có giá trị sử dụng hàng hóa Thí dụ: không ... số dụ so sánh tình hình phát triển hàng hóa thời kì trước sau đổi mới: + Trước đổi - Giáo dục: Trước thời kì đổi mới, giáo dục hàng hóa Người ta thường dị ứng nghe loại hình dịch vụ giáo dục...
 • 16
 • 382
 • 0

Đề tài nghiên cứu khoa học bán hàng đa cấp ở tp hồ chí minh – thực trạng hoàn thiện

Đề tài nghiên cứu khoa học bán hàng đa cấp ở tp hồ chí minh – thực trạng và hoàn thiện

Quản trị kinh doanh

... doanh đa cấp bất hợp pháp lợi dụng để công vào thành phần dụ: tầng lớp công nhân, hầu hết thời gian họ dành cho công việc, điều kiện không cho phép họ tiêu dùng nhiều vào việc sách báo, tạp chí ... Các nhánh tuyến dưới,… Nguyên lý chia sẻ: Chúng dựa vào thông tin chất lượng sản phẩm truyền từ người đến người khác Một dụ đơn giản bạn sử dụng sản phẩm thấy tốt, chắn chia sẻ thông tin biết ... thọ (Maziged Flower ex hact), khó biết tác dụng sau vài ngày, tuần sử dụng khó đònh giá sản phẩm Bơiû đặc trưng sản phẩm bổ sung dinh dưỡng có tác dụng bổ sung vi chất thiết yếu ngày cho thể...
 • 44
 • 1,194
 • 1

Thực trạng hàng hóa trên thị trường chứng khoán & Giải pháp tạo hàng hóa cho thị trường chứng khoán Việt Nam.doc

Thực trạng hàng hóa trên thị trường chứng khoán & Giải pháp tạo hàng hóa cho thị trường chứng khoán Việt Nam.doc

Quản trị kinh doanh

... Ví dụ: cổ đông thờng A nắm giữ 100 cổ phiếu công ty B số ứng cử viên vào Hội đồng quản trị ngời, đại hội cổ đông cổ đông có quyền bầu cho ứng cử viên với số phiếu 100 phiếu Quyền bỏ phiếu tích ... cho phép cổ dodong đợc phân phối số phiếu bầu tuỳ ý mình, số phiếu số ứng cử viên nhân với số lợng cổ phiếu nắm giữ dụ: trờng hợp trên, cổ đông A dành tổng số phiếu để phân bổ tuỳ ý cho ứng ... phiếu u đãi phân chia thành nhiều loại khác nhau: + Cổ phiếu u đãi tích luỹ (Cumulative Preferred Stock): loại cổ phiếu mà quy định cổ tức năm trớc không đợc trả dồn tích luỹ toàn hay phần vào năm...
 • 37
 • 415
 • 2

Thực trạng hàng hoá trên thị trường chứng khoán giải pháp tạo hàng hoá cho thị trường chứng khoán VN.DOC

Thực trạng hàng hoá trên thị trường chứng khoán và giải pháp tạo hàng hoá cho thị trường chứng khoán VN.DOC

Kinh tế - Thương mại

... Ví dụ: cổ đông thờng A nắm giữ 100 cổ phiếu công ty B số ứng cử viên vào Hội đồng quản trị ngời, đại hội cổ đông cổ đông có quyền bầu cho ứng cử viên với số phiếu 100 phiếu Quyền bỏ phiếu tích ... cho phép cổ dodong đợc phân phối số phiếu bầu tuỳ ý mình, số phiếu số ứng cử viên nhân với số lợng cổ phiếu nắm giữ dụ: trờng hợp trên, cổ đông A dành tổng số phiếu để phân bổ tuỳ ý cho ứng ... phiếu u đãi phân chia thành nhiều loại khác nhau: + Cổ phiếu u đãi tích luỹ (Cumulative Preferred Stock): loại cổ phiếu mà quy định cổ tức năm trớc không đợc trả dồn tích luỹ toàn hay phần vào năm...
 • 37
 • 211
 • 0

Thực trạng hàng hoá trên thị trường chứng khoán giải pháp tạo hàng hoá.doc

Thực trạng hàng hoá trên thị trường chứng khoán và giải pháp tạo hàng hoá.doc

Kinh tế - Thương mại

... hạn, song quyền tham gia vào vấn đề bên phát hành 2.23 Lãi suất trái phiếu khác nhau, quy định yếu tố Cung cầu vốn thị trường tín dụng Lượng cung cầu vốn lại tuỳ thuộc vào chu kỳ kinh tế, động ... ro nhau, nhìn chung thời gian đáo hạn dài lãi suất cao 2.3 Phân loại trái phiếu Thông thường thị trường trái phân loại sau: 2.31 Căn vào việc có ghi danh hay không : * Trái phiếu vô danh: trái ... thuộc nhiều vào giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, tương quan giá công cụ chuyển đổi với công cụ mà chúng chuyển đổi thành Đó yếu tố thường không nằm tầm kiểm soát người đầu tư dụ 1: trái phiếu...
 • 30
 • 260
 • 2

Thực trạng hàng hóa trên thị trường chứng khoán giải pháp tạo hàng hóa cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Thực trạng hàng hóa trên thị trường chứng khoán và giải pháp tạo hàng hóa cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... Ví dụ: cổ đông thờng A nắm giữ 100 cổ phiếu công ty B số ứng cử viên vào Hội đồng quản trị ngời, đại hội cổ đông cổ đông có quyền bầu cho ứng cử viên với số phiếu 100 phiếu Quyền bỏ phiếu tích ... cho phép cổ dodong đợc phân phối số phiếu bầu tuỳ ý mình, số phiếu số ứng cử viên nhân với số lợng cổ phiếu nắm giữ dụ: trờng hợp trên, cổ đông A dành tổng số phiếu để phân bổ tuỳ ý cho ứng ... phiếu u đãi phân chia thành nhiều loại khác nhau: + Cổ phiếu u đãi tích luỹ (Cumulative Preferred Stock): loại cổ phiếu mà quy định cổ tức năm trớc không đợc trả dồn tích luỹ toàn hay phần vào năm...
 • 37
 • 313
 • 8

thực trạng hàng hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam

thực trạng hàng hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... Ví dụ: cổ đông thờng A nắm giữ 100 cổ phiếu công ty B số ứng cử viên vào Hội đồng quản trị ngời, đại hội cổ đông cổ đông có quyền bầu cho ứng cử viên với số phiếu 100 phiếu Quyền bỏ phiếu tích ... cho phép cổ dodong đợc phân phối số phiếu bầu tuỳ ý mình, số phiếu số ứng cử viên nhân với số lợng cổ phiếu nắm giữ dụ: trờng hợp trên, cổ đông A dành tổng số phiếu để phân bổ tuỳ ý cho ứng ... phiếu u đãi phân chia thành nhiều loại khác nhau: + Cổ phiếu u đãi tích luỹ (Cumulative Preferred Stock): loại cổ phiếu mà quy định cổ tức năm trớc không đợc trả dồn tích luỹ toàn hay phần vào năm...
 • 37
 • 310
 • 2

thực trạng hàng hóa trung quốc tại thị trường việt nam từ năm 2005 đến nay một số giải pháp cho hàng việt

thực trạng hàng hóa trung quốc tại thị trường việt nam từ năm 2005 đến nay và một số giải pháp cho hàng việt

Báo cáo khoa học

... liệu hàng hóa Trung Quốc nhập vào Việt Nam Thu thập thông tin từ người tiêu dùng, xử lý thông tin để đưa nhận định phục vụ cho việc nghiên cứu Phân tích tác động tích cực tiêu cực hàng hóa Việt ... Đặc biệt từ chối sử dụng hàng chất lượng, hàng nhái, hàng hóa nguồn gốc xuất xứ rõ ràng III Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu số liệu thống kê số lượng hàng hóa Trung Quốc nhập vào Việt Nam từ năm ... hàng hóa Trung Quốc nhập vào Việt Nam giai đoạn năm 2005 Đề tài chúng em thuộc phạm vi kinh doanh xuất khẩu, nhập Một thực tế nay, hàng hóa Trung Quốc bên cạnh tác động tích cực như: Giá rẻ, công...
 • 13
 • 258
 • 1

Tài liệu đề tài về thực trạng hàng hóa công cộng nâng cao hiệu quả sử dụng hàng hóa công cộng tại việt nam

Tài liệu đề tài về thực trạng hàng hóa công cộng và nâng cao hiệu quả sử dụng hàng hóa công cộng tại việt nam

Kinh tế - Thương mại

... hóa công cộng HHCC túy vào thời điểm lại HHCC tắc nghẽn vào thời điểm khác dụ ghế đá công viên vào ngày bình thường HHCC túy đủ chỗ cho người có nhu cầu ngồi Tuy nhiên vào ngày lễ 14/2 vừa qua ... sử dụng khoảng 20-25% Công tác phân loại CTR hộ gia đình giai đoạn triển khai thí điểm số phường, xã Hà Nội TPHCM Công nghệ xử lý CTR chủ yếu sử dụng chôn lấp chế biến chất thải hữu thành phân ... sử dụng loại hàng hóa Có thể hiểu người tiêu dùng không bị cản trở có nhu cầu Có hàng hóa công cộng mà chi phí để trì hệ thống quản lý nhằm loại trừ giá (gọi chi phí giao dịch) tốn kém, dụ...
 • 30
 • 2,154
 • 32

Luận văn đông phương học Thực trạng hàng hóa trung quốc tại thị trường việt nam từ năm 2005 đến nay một số giải pháp cho hàng việt

Luận văn đông phương học Thực trạng hàng hóa trung quốc tại thị trường việt nam từ năm 2005 đến nay và một số giải pháp cho hàng việt

Đông phương học

... nhập vào Việt Nam Thu thập thông tin từ người tiêu dùng, xử lý thông tin để đưa nhận định phục vụ cho việc nghiên cứu Phân tích thực tế vấn đề liên quan đến họat động nhập hàng hóa Trung Quốc vào ... PVC gây dị thường phận sinh dục Không Trung Quốc sử dụng màu công nghiệp vốn có thành phần kim loại nặng cao Khi trẻ cho đồ chơi vào miệng, chất độc dễ dàng xâm nhập vào thể Một số đồ chơi khác ... 23,4% so với quý I/2012 21 Phân bón Năm 2009, kim ngạch nhập phân bón nước ta từ Trung Quốc đạt 596 triệu USD, chiếm 42% thị phần nhập nước Bảng 1.16 Kim ngạch nhập phân bón nƣớc ta từ Trung Quốc...
 • 91
 • 2,418
 • 1

Thực trạng hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư đóng tàu vận tải biển ở Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Thủ đô.DOC

Thực trạng và hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư đóng tàu và vận tải biển ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thủ đô.DOC

Tài chính - Ngân hàng

... tốt nghiệp án Tuỳ dự án mà nội dung phân tích phương diện kỹ thuật khác Không có mô hình áp dụng chung việc phân tích phương diện kỹ thuật Tuy nhiên, để phân tích đánh giá kỹ thuật dự án người ... kinh tế, trình độ kỹ thuật Các điều kiện quy hoạch vùng, nhu cầu sử dụng đất Ngoài phương án phân tích kinh tế địa điểm, phân tích lợi ích ảnh hưởng xã hội địa điểm, ảnh hưởng đến đời sống dân ... phí phân xưởng, chi phí hành chính, chi phí đào tạo, chi phí bảo hiểm Chín là, phân tích tài – kinh tế Đây phần quan trọng mội dự án đầu tư Phần phản ánh tính hiệu dự án mặt kinh tế Khi phân tích...
 • 92
 • 410
 • 8

Thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng giải pháp.pdf

Thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp.pdf

Quản trị kinh doanh

... viết sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp cách hệ thống, khoa học, biện chứng để thực đề tài Các số liệu xử lý chương trình ứng dụng Microsoft ... nổ lực tích cực Nhà nước Việt Nam việc tham gia thực mục tiêu tổ chức này, lợi ích quốc gia quốc tế Xu phát triển HQ quốc tế ngày ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý cách có hiệu Việc ứng dụng ... khai (sử dụng hệ thống phân luồng) gửi thông điệp trả lời cho người khai HQ Sau chấp nhận, người khai HQ in tờ khai, ký tên đóng dấu Hệ thống tự động phân luồng (Selectivity System) phân chia...
 • 122
 • 1,030
 • 18

Thực trạng hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư đóng tàu vận tải biển ở Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Thủ đô

Thực trạng và hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư đóng tàu và vận tải biển ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thủ đô

Kinh tế - Thương mại

... thuật dự án Tuỳ dự án mà nội dung phân tích phương diện kỹ thuật khác Không có mô hình áp dụng chung việc phân tích phương diện kỹ thuật Tuy nhiên, để phân tích đánh giá kỹ thuật dự án người ... kinh tế, trình độ kỹ thuật Các điều kiện quy hoạch vùng, nhu cầu sử dụng đất Ngoài phương án phân tích kinh tế địa điểm, phân tích lợi ích ảnh hưởng xã hội địa điểm, ảnh hưởng đến đời sống dân ... phí phân xưởng, chi phí hành chính, chi phí đào tạo, chi phí bảo hiểm Chín là, phân tích tài – kinh tế Đây phần quan trọng mội dự án đầu tư Phần phản ánh tính hiệu dự án mặt kinh tế Khi phân tích...
 • 90
 • 307
 • 1

Hoạt động điều tra tội phạm XPSH xảy ra tại các KCN trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng giải pháp

Hoạt động điều tra tội phạm XPSH xảy ra tại các KCN trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp

Khoa học xã hội

... tội phạm thường phải sử dụng, phân tích tài liệu thống kê hình sự, thống kê kinh tế…được biểu số liệu, số, đòi hỏi phải có số liệu thật xác, điều đảm bảo cho việc phân tích đánh giá Tình trạng ... hoại tháo trộm chi tiết quan trọng thiết bị máy móc, dỡ mái nhà để vào lấy tài sản mùa mưa bão, dùng xe ôtô kéo đổ cửa để vào lấy tài sản,.v.v 21 + Hành để tẩu thoát: Là trường hợp người phạm ... phạm học nước giới, tích cực đấu tranh chống lại quan điểm sai trái, quan điểm Tư sản lĩnh vực nghiên cứu tội phạm - Bốn là, đảm bảo sử dụng ứng dụng kiến thức thành tựu khoa học vào thực tế công...
 • 185
 • 442
 • 1

THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT

THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT

Tài chính - Ngân hàng

... rộng hoạt động tín dụng * Hạn chế - Quy mô tín dụng Chi nhánh mức thấp, chưa đáp ứng đủ so với nhu cầu tín dụng khách hàng - Phần lớn đối tượng khách hàng cho vay ngắn hạn, tín dụng trung dài hạn ... giảm xuống 2.3 Thực trạng hoạt động tín dụng Chi nhánh 2.3.1 Những kết đạt 2.3.1.1 Tỷ trọng cho vay thành phần kinh tế Nhìn vào bảng báo cáo kết hoạt động tín dụng năm 2004 ta thấy rõ thay đổi hoạt ... 20% 100% 482.239 100% 639.000 100% ( Nguồn báo cáo kết hoạt động tín dụng năm 2004,Phòng tín dụng) Ngắn hạn Trung dài hạn Nhìn vào bảng cấu cho vay theo thời hạn biểu đồ ta thấy qua quý nợ cho...
 • 17
 • 171
 • 0

THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG THẾ CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NINH

THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG THẾ CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NINH

Tài chính - Ngân hàng

... bê tông - Diện tích: 60 m2 - Cấp nhà: IV -Hình thức sử dụng: sử dụng riêng - Diện tích xây dựng tầng 1: 60 m2 - Mục đích sử dụng: Đất - Diện tích sử dụng 211,6 m2 - Thời hạn sử dụng: Lâu dài - ... Quảng Ninh + Diện tích: 160 m2 + Hình thức sử dụng: Đất ở: 138,5m2 - Đất trồng lâu năm: 21,5m2 + Thời hạn sử dụng: Lâu dài + Nguồn gôc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất  Tài sản ... án sản xuất kinh doanh, thông tin khách hàng: dụ Tên tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 580032, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 15530, Uỷ ban Nhân dân thành phố...
 • 29
 • 341
 • 0

Xem thêm