phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và tăng doanh thu tiêu thụ của công ty qua 2 năm 2002 2003

Phân tích hoạt động định vị sản phẩm brilinta tại thị trường hà nội của công ty astraxeneca năm 2014

Phân tích hoạt động định vị sản phẩm brilinta tại thị trường hà nội của công ty astraxeneca năm 2014

Y dược - Sinh học

... cứu 20 Địa điểm nghiên cứu 20 2. 2.1 2. 2 .2 Thời gian nghiên cứu 20 2. 3 Phương pháp nghiên cứu 20 2. 3.1 Phương pháp nghiên cứu 20 2. 3 .2 Mô hình thiết kế nghiên cứu 21 2. 3.3 Biến số nghiên cứu 22 2. 3.4 ... Khó thở; Ngưng xoang; Tăng hiểm y tế; Hiệu quả; An toàn 29 tra Phân loại khảo sát 2. 2 Kết định vị số tiêu kinh tế 2. 2.1 Doanh thu 2. 2 .2 Thị phần Doanh thu Thị phần dùng Doanh thu SP Dạng Brilinta ... số tiêu kinh tế thu thập vào tháng 12/ 2014 thông qua vấn bác sĩ kê đơn thông qua báo cáo doanh thu, thị phần, lượng bệnh nhân… công ty AZ cho SP Brilinta 20 2. 3 .2 Mô hình thiết kế nghiên cứu: Hình...
 • 115
 • 495
 • 2

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO KHOẢN MỤC CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH NỆM ƯU VIỆT

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO KHOẢN MỤC CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH NỆM ƯU VIỆT

Kinh tế - Thương mại

... lượng cao từ năm 20 02 đến 20 06 như: - Huy chương vàng hội chợ EXPO năm 20 02- 2003 - Cúp vàng thương hiệu mạnh hội chợ hàng Xuất Khẩu năm 20 03 2. 2 CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 2. 2.1 Chức năng, nhiệm ... 21 3 .2. 2 .2 Phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố CPNCTT 22 3 .2. 2.3 Phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố CP SXC 22 3 .2. 2.4 Tổng hợp mức độ ảnh hưởng nhân tố 23 CHƯƠNG PHẦN KẾT LUẬN ... thức tính 20 3 .2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến giá thành 20 3 .2. 1 Xác định đối tượng phân tích .20 3 .2. 2 Phân tích nhận xét mức độ ảnh hưởng nhân tố 20 3 .2. 2.1 Phân tích mức...
 • 28
 • 647
 • 0

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Quản trị kinh doanh

... hoàn • Chỉ tiêu phân tích: Phân tích khoản mục giá thành • • • Phân tích khoản mục chi phí NVL trực tiếp, Phân tích khoản mục chi phí nhân công trực tiếp, Phân tích khoản mục chi phí sản xuất chung ... bộ, cần phân tích thêm để làm rõ nguyên nhân giá thành sp A lại tăng Phân tích chung tình hình biến động tổng giá thành • Phân loại sp: – Sp so sánh sản phẩm thức sản xuất nhiều kỳ trình sản xuất ... hành phân tích: – – Phân tích chung, Phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố đến việc thực kế hoạch giá thành • Phương pháp phân tích: – – Phương pháp so sánh, Phương pháp thay liên hoàn Phân tích tiêu...
 • 5
 • 297
 • 0

Phân tích tình hình chất lượng sản phẩm sợi ở Công ty Dệt- May Hà Nội

Phân tích tình hình chất lượng sản phẩm sợi ở Công ty Dệt- May Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... tổng sản lợng: tăng 17.4% co với năm 20 00 - Doanh thu : tăng 19.6% so với năm 20 00 - Kim nghạch xuất : Tăng 17.4% - Sản phẩm chủ yếu + Sợi : tăng trởng 22 % so với năm 20 00 + Sản phẩm dệt kim : Tăng ... viên Công ty Bảng 4: Chất lợng lao động Công ty năm 20 01 1- 25 CNSX 47 36 17 20 Sợi 15 Dệt Điện Cơ khí 12 24 May 13 13 8 12 47 10 12 97 12 15 51 24 10 15 42 14 ( Nguồn: Phòng tổ chức hành Công ty ... thứ hạng chất lợng sản phẩm - Phân tích nguyên nhân ảnh hởng đến chất lợng sản phẩm Các công cụ dùng để phân tích chất lợng sản phẩm Phân tích chất lợng sản phẩm sử dụng nhiều công cụ để đảm bảo,...
 • 66
 • 537
 • 2

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

Kế toán

... tăng Bảng 2. 2.1: Tổng doanh thu hai năm 20 02, 20 03 Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Tổng doanh thu thực Tổng doanh thu kế hoạch Năm 20 02 23,06 33,5 So sánh 20 03 với 20 02 Mức Tỷ lệ(%) 24 ,75 1,69 107 25 ,5 ... doanh thu thực đạt 24 ,75 tỷ đồng so với kế hoạch đề năm 20 03 25 ,5 tỷ đồng (Tổng doanh thu TH đạt 97% kế hoạch năm 20 03) 2. 2 .2 Phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm công tác Marketing Bảng 2. 2 .2. a: ... Tổng 18 20 22 25 45 62 48 24 0 18 20 22 25 44 60 46 23 5 0 0 2 0 0 2, 22 3 ,22 4,16 2, 08 18 38 36 32 66 74 56 320 18 0 37 2, 63 36 0 32 0 65 1,51 71 4,05 54 3,57 313 2, 18 Nguồn: Phòng Kỹ thu t Bảng...
 • 41
 • 315
 • 0

phân tích tình hình chất lượng sản phẩm chè đen của công ty chè long phú đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm

phân tích tình hình chất lượng sản phẩm chè đen của công ty chè long phú và đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm

Kinh tế - Quản lý

... đ) Sản l- Thành ợng (T) tiền (106đ) OP 1 12, 32 2.190 ,2 53,57 1017,79 6,91 127 ,18 FBOP 113,09 2. 148,7 28 ,27 517,38 7,44 1 32, 43 P 155 ,23 2. 9 02, 8 40, 32 733, 82 6,05 105 ,24 PS 91,39 1.096,7 37,54 427 ,91 ... không tự nhặt cẫng đỏ trớc vào sàng phân loại Sơ đồ xơng cá biểu thị nhân tố làm cho chè OP đạt điểm 3 .2 3 .2. 1 2. 1.1 3 .2. 2 2. 1 3.1 2. 1 .2 1.1.1 1 .2. 31 .2 1 .2. 1 1.1.3 1.1 .2 1 .2. 2 47 1.1 Chất lư ợng chè ... Doanh thu 14.133. 120 Nhng thực tế sản phẩm Công ty không đạt tất 10 điểm đồng thời phải trả phạt sản phẩm không đạt tiêu hoá lý nên doanh thu công ty giảm lợng đáng kể II.3 .2. 1 Do giảm điểm tiêu...
 • 68
 • 464
 • 6

Chương III: Phân tích tình hình giá thành sản phẩm pdf

Chương III: Phân tích tình hình giá thành sản phẩm pdf

Quản trị kinh doanh

... Đánh giá chung tình hình thực giá thành sản phẩm doanh nghiệp làm tốt, có sản phẩm A chưa tốt doanh nghiệp giá thành sản phẩm A tăng lên III .2: Phân tích tình hình thực kế hoạch sản phẩm so sánh ... thành toàn sản lượng hàng hóa thực tế doanh nghiệp tốt  Để phân tích sâu tình hình thực giá thành sản phẩm doanh nghiệp, ta phân tích tình hình thực giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Ví ... 801 ,2 × 777,6 777,6 - 825 ,6 × 825 ,6 825 ,6 = 754,618 – 777,6 = - 22 ,9 82 trđ (A 1)  So với kế hoạch: - 22 ,9 82 – ( - 24 ,4 ) = + 1,481 trđ M1/a -22 ,9 82 × 100 = -2, 9554% = T0 × 100 = T1/a = 825 ,6...
 • 17
 • 234
 • 0

CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ppsx

CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ppsx

Quản trị kinh doanh

... giá thành – Phân tích tình hình thực kế hoạch hạ giá thành sản phẩm so sánh – Phân tích tiêu chi phí 1000 đồng sản lượng hàng hóa – Phân tích khoản mục giá thành Phân tích chung tình hình thực ... tốt nguồn lực sản xuất cách tối đa • Nội dung phân tích: – Phân tích chung tình hình thực giá thành • Phân tích chung tình hình biến động giá thành đơn vị • Phân tích chung tình hình biến động ... 755.45 376.96 377 .20 754.16 +8.96 -10 .25 -1 .29 +2. 43 -2. 64 -0.17 137.50 47.00 184.50 939.95 127 .50 45. 12 1 72. 62 926 .78 -10.00 -1.88 -11.88 -13.17 -7 .27 -4.00 -6.44 -1.40 Phân tích tình hình thực kế...
 • 37
 • 852
 • 0

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN sản PHẨM tại CÔNG TY QUẢNG cáo HOÀNG LONG

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN sản PHẨM tại CÔNG TY QUẢNG cáo HOÀNG LONG

Tài chính - Ngân hàng

... đổi Tỷ suất chi phí công ty năm 20 13 có xu hướng tăng dần nợ phải trả công ty có xu hướng tăng nhanh (từ 970.359.778 năm 20 10 lên 2. 8 92. 220 .670 năm 20 11 4 .22 6.9 62. 297 năm 20 12) tương đương với ... 970.359.778 2. 8 92. 210.670 3 .22 6.9 62. 297 Vốn lưu động 3 .22 1.561.854 3 .28 4. 825 .341 3.335. 624 .659 Doanh thu 4.755.586.919 5.733.6 92. 383 6.074 .20 2.8 62 Lợi nhuận trước 60.750.581 75.600.855 81.750.855 thu ... BẢNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHI PHÍ (đvt: %) Chỉ tiêu Năm 20 12 Năm 20 11 Năm 20 10 Chênh lệch Năm Năm 20 10 /20 12 2011 /20 12 1.Tỷ suất sinh lời 15,19514 1,493695 giá vốn hàng 0,07 0,1 1,0 bán 2. Tỷ...
 • 41
 • 145
 • 0

phân tích tình hình chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty xây lắp - xáng trà vinh

phân tích tình hình chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây lắp - xáng trà vinh

Kế toán - Kiểm toán

... thành Công ty 29 2. 2 .2 Phân tích tình hình sử dụng chi phí sản xuất năm 20 07, 20 08 20 09 Công ty Cổ phần Xây lắp Xáng Trà Vinh 35 2. 2.3 Phân tích tình hình sử dụng giá thành Công ty Cổ ... phát triển năm 20 11 28 2. 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CHI PHÍ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP XÁNG TRÀ VINH NĂM 20 07, NĂM 20 08 29 2. 2.1 Tình hình sử dụng ... nghiệp 2. 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CHI PHÍ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP XÁNG TRÀ VINH NĂM 20 07, 20 08 20 09 2. 2.1 Tình hình sử dụng chi phí tính giá thành Công ty Cổ phần...
 • 73
 • 176
 • 0

Phân tích tình hình khai thác sản phẩm gỗ gia dụng của Công ty Hoàng Long

Phân tích tình hình khai thác sản phẩm gỗ gia dụng của Công ty Hoàng Long

Tài liệu khác

... gỗ thu mua qua năm tăng mạnh, cụ thể : Năm 20 09 tăng 28 ,57% năm 20 10 tăng 18,15% Điều cho thấy, công tác khai thác thu mua sản phẩm Công ty thực thành công năm vừa qua Tuy giai đoạn 20 08 – 20 10, ... Liên doanh sản xuất Tổng 28 ,57 (Nguồn : Phòng Kế hoạch- Kinh doanh) Phân tích tình hình khai thác thu mua sản phẩm gỗ Công ty nguyên nhân tác động: Từ bảng số liệu ta thấy, tổng giá trị sản phẩm ... trị 20 09 /20 08 Tỷ trọng (%) Tuyệt đối % 20 10 /20 09 Tuyệt đối % Nhập từ Trung Quốc 600 28 ,57 800 29 ,63 900 28 ,21 20 0 33,33 100 12, 50 Đặt gia công 100 4,76 80 2, 96 50 1,57 -20 -20 ,00 -30 -37,50 Tự sản...
 • 4
 • 488
 • 10

Thống kê doanh nghiệ phân tích tình hình giá thành sản phẩm của một doanh nghiệp

Thống kê doanh nghiệ phân tích tình hình giá thành sản phẩm của một doanh nghiệp

Kinh tế - Thương mại

... sơ lược công ty Gosaco ☻ Phân tích biến động giá thành sản phẩm công ty ☻ Ảnh hưởng biến động giá thành ☻ Biểu đồ thể doanh thu, tổng giá thành lợi nhuận công ty ☻ Kết luận 27 -Apr-14 27 -Apr-14 ... phần vào việc nâng cao mức sống cho nhân dân 27 -Apr-14 Cảm ơn cô bạn quan tâm theo dõi thuyết trình nhóm 27 -Apr-14 27 -Apr-14 27 -Apr-14 27 -Apr-14 27 -Apr-14 27 -Apr-14 27 -Apr-14 27 -Apr-14 27 -Apr-14 ... phẩm tiêu thụ có xu hướng giảm 27 -Apr-14 đơn vị: 1000đ BIÊU ĐỒ THỂ HIỆN DOANH THU, GIÁ THÀNH LỢI NHUẬN 11 727 39 120 0000 1077765 10 027 07 9 726 05 1000000 8 020 99 34813 800000 600000 400000 94974 20 0000...
 • 27
 • 164
 • 0

Xem thêm