phân tích sự ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến công nghệ marketing bán lẻ của công ty tnhh thiết bị minh tâm trên địa bàn hà nội

Báo cáo thực tập cuối khoá tại Bưu điện tỉnh Tây

Báo cáo thực tập cuối khoá tại Bưu điện tỉnh Hà Tây

Quản trị kinh doanh

... chấp hành đầy đủ qui định hành Nhà nước, Tổng công ty 85 + Thực chế độ khấu hao tài sản theo qui định Nhà nước ,của Tổng công ty Toàn khấu hao tài sản cố định nộp Tổng công ty Trường ... thị trường tại: 136 + Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, chất lượng dịch vụ, thực tốt công tác sau bán hàng, công tác chăm sóc khách hàng như; thái độ giao tiếp, công tác bảo hành, ... 111 + Nhà cửa, công trình kiến trúc: tài sản cố định hình thành sau trình thi công, xây dựng trụ sở làm việc, nhà kho… 111 + Máy móc thiết bị: Là toàn máy móc thiết bị dùng hoạt động...
 • 144
 • 308
 • 0

Quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước.pdf

Quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước.pdf

Kế toán

... định đến chất lợng hoạt động hàng năm đến vị trí vai trò KTNN 1.2 .Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm Kiểm toán Nhà nớc Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng ... báo cáo toán ngân sách tỉnh, thành phố, bộ, quan trực thuộc Trung ơng, báo cáo tài Tổng công ty, chơng trình dự án Nhà nớc Từ thành lập đến nay, KTNN tiến hành hàng trăm kiểm toán với quy mô ... cải cách hành Nhà nớc Trong năm trớc mắt, Kiểm toán Nhà nớc đa vào kế hoạch kiểm toán hàng năm kiểm toán chuyên đề cải cách hành chính, đồng thời xác định rõ nội dung kiểm toán liên quan đến cải...
 • 64
 • 486
 • 1

Xây dựng kế hoạch kiểm toán.pdf

Xây dựng kế hoạch kiểm toán.pdf

Kế toán

... kế toán Nội dung, lịch trình phạm vi thủ tục kiểm toán: - Những thay đổi quan trọng vùng kiểm toán; - Ảnh hưởng công nghệ thông tin công việc kiểm toán; - Công việc kiểm toán nội ảnh hưởng th ... toán thích hợp để công ty kiểm toán tránh xảy bất đồng với khách hàng Trên sở kế hoạch kiểm toán lập, KTV thống với khách hàng nội dung công việc s ẽ th ực hi ện, th ời gian tiến hành kiểm toán ... khối lượng công việc cần phải làm, chứng cần phải thu thập, thời gian hoàn thành mức chi phí theo k ế hoạch, KTV phân công công việc cách hiệu ph ối h ợp v ới tốt hơn.Qua đó, KTV tiến hành kiểm...
 • 11
 • 368
 • 0

Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước.pdf

Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước.pdf

Kế toán

... định đến chất lợng hoạt động hàng năm đến vị trí vai trò KTNN 1.2 .Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm Kiểm toán Nhà nớc Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng ... báo cáo toán ngân sách tỉnh, thành phố, bộ, quan trực thuộc Trung ơng, báo cáo tài Tổng công ty, chơng trình dự án Nhà nớc Từ thành lập đến nay, KTNN tiến hành hàng trăm kiểm toán với quy mô ... cải cách hành Nhà nớc Trong năm trớc mắt, Kiểm toán Nhà nớc đa vào kế hoạch kiểm toán hàng năm kiểm toán chuyên đề cải cách hành chính, đồng thời xác định rõ nội dung kiểm toán liên quan đến cải...
 • 64
 • 284
 • 0

Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm của kiểm toán Nhà nước

Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm của kiểm toán Nhà nước

Kế toán

... định đến chất lợng hoạt động hàng năm đến vị trí vai trò KTNN 1.2 .Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm Kiểm toán Nhà nớc Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng ... báo cáo toán ngân sách tỉnh, thành phố, bộ, quan trực thuộc Trung ơng, báo cáo tài Tổng công ty, chơng trình dự án Nhà nớc Từ thành lập đến nay, KTNN tiến hành hàng trăm kiểm toán với quy mô ... cải cách hành Nhà nớc Trong năm trớc mắt, Kiểm toán Nhà nớc đa vào kế hoạch kiểm toán hàng năm kiểm toán chuyên đề cải cách hành chính, đồng thời xác định rõ nội dung kiểm toán liên quan đến cải...
 • 64
 • 278
 • 1

Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước

Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước

Kế toán

... định đến chất lợng hoạt động hàng năm đến vị trí vai trò KTNN 1.2 .Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm Kiểm toán Nhà nớc Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng ... báo cáo toán ngân sách tỉnh, thành phố, bộ, quan trực thuộc Trung ơng, báo cáo tài Tổng công ty, chơng trình dự án Nhà nớc Từ thành lập đến nay, KTNN tiến hành hàng trăm kiểm toán với quy mô ... cải cách hành Nhà nớc Trong năm trớc mắt, Kiểm toán Nhà nớc đa vào kế hoạch kiểm toán hàng năm kiểm toán chuyên đề cải cách hành chính, đồng thời xác định rõ nội dung kiểm toán liên quan đến cải...
 • 64
 • 245
 • 0

16 Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm của kiểm toán Nhà nước 

16 Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm của kiểm toán Nhà nước 

Kế toán

... định đến chất lợng hoạt động hàng năm đến vị trí vai trò KTNN 1.2 .Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm Kiểm toán Nhà nớc Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng ... báo cáo toán ngân sách tỉnh, thành phố, bộ, quan trực thuộc Trung ơng, báo cáo tài Tổng công ty, chơng trình dự án Nhà nớc Từ thành lập đến nay, KTNN tiến hành hàng trăm kiểm toán với quy mô ... cải cách hành Nhà nớc Trong năm trớc mắt, Kiểm toán Nhà nớc đa vào kế hoạch kiểm toán hàng năm kiểm toán chuyên đề cải cách hành chính, đồng thời xác định rõ nội dung kiểm toán liên quan đến cải...
 • 64
 • 241
 • 0

16 Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước

16 Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước

Kế toán

... định đến chất lợng hoạt động hàng năm đến vị trí vai trò KTNN 1.2 .Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm Kiểm toán Nhà nớc Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng ... báo cáo toán ngân sách tỉnh, thành phố, bộ, quan trực thuộc Trung ơng, báo cáo tài Tổng công ty, chơng trình dự án Nhà nớc Từ thành lập đến nay, KTNN tiến hành hàng trăm kiểm toán với quy mô ... cải cách hành Nhà nớc Trong năm trớc mắt, Kiểm toán Nhà nớc đa vào kế hoạch kiểm toán hàng năm kiểm toán chuyên đề cải cách hành chính, đồng thời xác định rõ nội dung kiểm toán liên quan đến cải...
 • 64
 • 208
 • 0

74 Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước

74 Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước

Kế toán

... định đến chất lợng hoạt động hàng năm đến vị trí vai trò KTNN 1.2 .Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm Kiểm toán Nhà nớc Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng ... báo cáo toán ngân sách tỉnh, thành phố, bộ, quan trực thuộc Trung ơng, báo cáo tài Tổng công ty, chơng trình dự án Nhà nớc Từ thành lập đến nay, KTNN tiến hành hàng trăm kiểm toán với quy mô ... cải cách hành Nhà nớc Trong năm trớc mắt, Kiểm toán Nhà nớc đa vào kế hoạch kiểm toán hàng năm kiểm toán chuyên đề cải cách hành chính, đồng thời xác định rõ nội dung kiểm toán liên quan đến cải...
 • 64
 • 205
 • 0

Tài liệu Chương V: Xây dựng kế hoạch kiểm toán pptx

Tài liệu Chương V: Xây dựng kế hoạch kiểm toán pptx

Kế toán - Kiểm toán

... đốc công ty khách hàng Nhận diện lý kiểm toán công ty khách hàng Thực chất việc nhận diện lý kiểm toán công ty khách hàng xác định người sử dụng báo cáo tài (cơ quan thuế, chủ đầu tư hay ngân hàng) ... định vấn đề nghi vấn khả hoạt động liên tục công ty khách hàng Thủ tục phân tích Phân tích ngang: Là việc pt dựa sở so sánh trị số tiêu BCTC Phân tích dọc: Là việc pt dựa sở so sánh tỷ lệ tương ... động kinh doanh khách hàng, thông tin thu thập trình tiếp xúc với ban giám đốc công ty khách hàng 1 Giấy phép thành lập điều lệ công ty Các BCTC, BCK’T, tra hay kiểm tra năm hành hay vài năm trước...
 • 34
 • 188
 • 0

Tổng quan về xây dựng kế hoạch kiểm toán

Tổng quan về xây dựng kế hoạch kiểm toán

Kế toán - Kiểm toán

... toán ba phân hệ kiểm toán trọng xây dựng ban hành thiếu đồng ảnh hưởng định đến chất lượng hoạt động kiểm toán Chưa triển khai kiểm toán môi trường công nghệ thông tin, việc ứng dụng công nghệ thông ... đầy đủ chu đáo nhân tố hàng đầu đưa đến thành công cho kiểm toán dẫn đến thành công doanh nghiệp 15 Chương 5: Xây dựng kế hoạch kiểm toán Phần 3: Trình tự giai đoạn lập kế hoạch thiết kế phương ... kiểm soát nội khách hàng: - Năng lực quản lý Ban Giám đốc: - Hiểu biết chung kinh tế có ảnh hưởng đến họat động khách hàng: - Môi trường lĩnh...
 • 17
 • 302
 • 0

CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN pptx

CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN pptx

Kế toán - Kiểm toán

... kế toán Nội dung, lịch trình phạm vi thủ tục kiểm toán: - Những thay đổi quan trọng vùng kiểm toán; - Ảnh hưởng công nghệ thông tin công việc kiểm toán; - Công việc kiểm toán nội ảnh hưởng thủ ... toán thích hợp để công ty kiểm toán tránh xảy bất đồng với khách hàng Trên sở kế hoạch kiểm toán lập, KTV thống với khách hàng nội dung công việc thực hiện, thời gian tiến hành kiểm toán trách ... Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán: Bắt đầu kiểm toán viên thu nhận khách hàng, kiểm toán viên phải đánh giá liệu có chấp nhận yêu cầu kiểm toán khách hàng không Trên sở công ty kiểm toán tiến hành công...
 • 15
 • 294
 • 0

báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm của kiểm toán nhà nước

báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm của kiểm toán nhà nước

Đầu tư Chứng khoán

... định đến chất lợng hoạt động hàng năm đến vị trí vai trò KTNN 1.2 .Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm Kiểm toán Nhà nớc Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng ... báo cáo toán ngân sách tỉnh, thành phố, bộ, quan trực thuộc Trung ơng, báo cáo tài Tổng công ty, chơng trình dự án Nhà nớc Từ thành lập đến nay, KTNN tiến hành hàng trăm kiểm toán với quy mô ... cải cách hành Nhà nớc Trong năm trớc mắt, Kiểm toán Nhà nớc đa vào kế hoạch kiểm toán hàng năm kiểm toán chuyên đề cải cách hành chính, đồng thời xác định rõ nội dung kiểm toán liên quan đến cải...
 • 64
 • 396
 • 0

Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước

Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước

Kinh tế

... trọng tâm, lập KTNN bị ảnh hởng mà cụ thể địa vị pháp lý KTNN trọng điểm, dàn trải, gây lãng phí thời gian, công sức thực mà không quan thuộc Chính phủ nhân tố ảnh hởng lớn đến công tác lập có hiệu ... quản lý, sử dụng ngân sách nhà 1.2 .Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm Kiểm toán nớc tài sản công Do đó, hàng năm KTNN cần phải lựa chọn nội dung, Nhà nớc đối tợng hình thức ... trình cần ý đến sách Đảng, Nhà nớc tác động đến thu-chi NSNN triển vọng phát phát triển có tính thời sự, đến điểm yếu phát đợc triển tơng lai phân tích kiểm tra nội đến kết kiểm toán Các để cung...
 • 32
 • 169
 • 0

Biện pháp xây dựng kế hoạch các thành phần đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của dự án giáo dục sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á

Biện pháp xây dựng kế hoạch các thành phần đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của dự án giáo dục sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á

Sư phạm

... thứ tự thực nhóm công việc So sánh phân tích tiến độ công việc so với tiến độ chung dự án  Bổ nhiệm cá nhân phận có trách nhiệm để thực dự án Họ nhân tố quan trọng để thực thành công dự án So sánh, ... trúc công việc mô tả toàn công việc dự án, sở để phân công công việc cụ thể theo cấp quản lý, nêu rõ trách nhiệm quyền hạn nhóm công tác, đồng thời làm dự kiến thời gian chi phí hoàn thành công ... gồm công việc xây dựng mục tiêu, xác định công việc cụ thể, dự tính nguồn lực cần thiết để thực công việc  Điều phối thực hiện: bao gồm việc phân phối nguồn lực (ngân sách, nhân lực, thiết bị, ...
 • 98
 • 264
 • 0

Biện pháp xây dựng kế hoạch các thành phần đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của dự án giáo dục sử dụng vốn vay ngân hàng phát triển châu á

Biện pháp xây dựng kế hoạch các thành phần đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của dự án giáo dục sử dụng vốn vay ngân hàng phát triển châu á

Thạc sĩ - Cao học

... 16.Nguyễn Minh Đạo Cơ sở khoa học quản lý Nhà xuất Chính trị Quốc gia – Nội, 1997 17.PGS TS Vũ Cao Đàm Nghiên cứu khoa học – Phương pháp luận thực tiễn Nhà xuất Chính trị Quốc gia – Nội, 1999 ... dục đào tạo Nội, 2005 22.Nhà xuất tổng hợp TP Hồ Chí Minh Cẩm nang kinh doanh Havard – Quản lý Dự án lớn nhỏ, 2007 23 .Hà Thế Ngữ - Đặng Vũ Hoạt Giáo dục học (tập I) NXB/GD - nội, 1988 24.TS ... GIA NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ CAO THỊ THU HẰNG BIỆN PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CÁC THÀNH PHẦN ĐẢM BẢO HOÀN THÀNH CÁC MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN GIÁO DỤC SỬ DỤNG VỐN VAY NGÂN HÀNG...
 • 14
 • 138
 • 0

Tài liệu Kiểm toán chi tiết báo cáo tài chính pdf

Tài liệu Kiểm toán chi tiết báo cáo tài chính pdf

Kế toán - Kiểm toán

... tra phân tích So sánh doanh thu bán hàng doanh thu hàng bán bị trả lại, tỷ lệ khoản mục giảm trừ doanh thu tổng doanh thu năm năm trước, thu thập giải trình cho biến động bất thường Phân tích ... vốn hàng bán (từng tháng, mặt hàng) ghi nhận sổ với báo cáo nhập, xuất, tồn thành phẩm, đảm bảo tính xác quán Tham chiếu đến phần hành kiểm toán hàng tồn kho-D530 6.2.Kiểm toán giá vốn hàng bán( G230) ... chỉnh hàng tồn kho đánh giá lại dự phòng/Các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý phân bổ trực tiếp vào giá vốn hàng bán,  Các khoản chi phí chung vượt định mức hạch toán vào giá vốn hàng bán, ...
 • 26
 • 217
 • 1

xây dựng hệ thống hỗ trợ phân tích báo cáo tài chính

xây dựng hệ thống hỗ trợ phân tích báo cáo tài chính

Quản trị kinh doanh

... thông tin cần thiết, cần phải tiến hành phân tích báo cáo Mục tiêu phân tích Các mục tiêu phân tích là: - phân tích báo cáo tài nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho cácnhà quản trị, nhà đầu tư, chủ ... TIÊU Mã số IV Thuế GTGT hàng bán nội địa Thuế GTGT hàng bán nội địa phải nộp đầu kỳ Thuế GTGT đầu phát sinh Thuế GTGT đầu vào khấu trừ Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá Thuế GTGT giảm ... tích cực mặt tồn việc thu chi tiền tệ, xác định nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng yếu tố Trên sơ đề biện pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 3.2 Nội dung phân tích Nội...
 • 43
 • 100
 • 0

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Hoàn thiện kiểm toán thuế trong báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam potx

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Hoàn thiện kiểm toán thuế trong báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam potx

Báo cáo khoa học

... người đến 3.000 Thuế suất (%) Trên 3.000 đến 6.000 10 Trên 6.000 đến 9000 20 Trên 9.000 đến 12.000 30 13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trên 12.000 đến 15.000 Trên 15.000 40 50 Đối với cá nhân sau ... thành phát triển, thị trường kiểm toán Việt Nam ngày có nhiều công ty Kiểm toán độc lập với nhiều hình thức khác thành lập, từ công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ... vị thành viên tổng công ty Bưu Việt Nam, tổng công ty Than Việt Nam, tổng công ty Dệt may Việt Nam, tổng công ty Hóa chất Việt Nam… +Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Công ty khí Công...
 • 88
 • 929
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: đánh giá tình hình ứng dụng hệ thống thông tin mạng truyền thông và an toàn bảo mật trên mạng thực trạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại công ty cổ phần phát triển và ứng dụng công nghệ ait tổng quan về công ty cổ phần phát triển và ứng dụng công nghệ ait nhược điểm của csdl phân tán dữ liệu kho dữ liệu cục bộ phần ii cơ sở lý luận cơ sở dữ liệu phân tán và thực trạng cơ sở dữ liệu của công ty cổ phần phát triển và ứng dụng công nghệ ait kế cấu khóa luận tốt nghiệp phần i tổng quan nghiên cứu đề tài tình hình ứng dụng cntt mẫu phiếu điều tra khảo sát doanh nghiệp tạm trú nơi ở hiện nay tình hình bảo mật an toàn dữ liệu thông tin ở ngân hàng một số giải pháp nhằm nâng cao việc sử dụng phần mềm trong việc tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty tnhh xây dựng và thương mại liên việt định hướng phát triển trong việc sử dụng phần mềm để tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty thực trạng về việc sử dụng phần mềm trong quá trình tự động hóa xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty tnhh xây dựng và thương mại liên việt một số lý thuyết về ứng dụng phần mềm trong việc tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty hệ thống hệ thống thông tin hệ thống thông tin quản lý một số khái niện và định nghĩa cơ bản cơ sở để nghiên cứu đề tài