phân tích lỗi drop call

tiểu luận môn quản trị bán hàng báo cáo báo cáo công ty thiết bị máy tính zenith kế hoạch chiến lược kinh doanh đối với việc sụt giảm doanh số

tiểu luận môn quản trị bán hàng báo cáo báo cáo công ty thiết bị máy tính zenith kế hoạch chiến lược kinh doanh đối với việc sụt giảm doanh số

Quản trị kinh doanh

... thu 12 triệu $ gần kết thúc năm tài → Phân tích cẩn thận doanh số khứ doanh số tiềm năng, dự báo tổng sản lượng bán VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý TÓM TẮT TÌNH HUỐNG Phân bổ nguồn lực không hợp lý Cần tập ... CÓ GÌ TÓM TẮT TÌNH HUỐNG Bốn nhà quản lý địa phương người bạn gắn bó từ lâu Ngân sách, nhân viên phân bổ cho nhà quản lý Lực lượng bán hàng có 24 người bao phủ toàn nước Mỹ Cơ sở liệu khách hàng ... Nguy sa thải bớt nhân viên phá sản vào năm sau TÓM TẮT TÌNH HUỐNG Các quản lý phòng ban khác đổ lỗi cho phận marketing lực lượng bán hàng TÓM TẮT TÌNH HUỐNG Trưởng phòng kinh doanh Henry Baker...
 • 24
 • 387
 • 2

BẢN THUYẾT MINH báo cáo CÔNG TY MẠNH PHÚ

BẢN THUYẾT MINH báo cáo CÔNG TY MẠNH PHÚ

Kinh tế - Thương mại

... - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: việc tính phân bổ chi phí trả trước vào chi phí kinh doanh kỳ hạch toán vào tính chất, mức độ loại chi phí để chọn phương pháp tiêu thức phân bổ hợp lý ... chưa phân phối: lợi nhuận sau thuế sau ban Giám đốc phê duyệt trích quỹ theo điều lệ công ty quy định pháp lý hành Tại thời điểm 31/12, lợi nhuận sau thuế công ty phân phối Lợi nhuận sau thuế phân ... vào tính chất, mức độ loại chi phí để chọn phương pháp tiêu thức phân bổ hợp lý Chi phí trả trước phân bổ dần vào chi phí kinh doanh theo phương pháp đường thẳng 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải...
 • 16
 • 67
 • 0

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO công ty phòng cháy chữa cháy thuận thiên

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO công ty phòng cháy chữa cháy thuận thiên

Kế toán tài chính

... - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: việc tính phân bổ chi phí trả trước vào chi phí kinh doanh kỳ hạch toán vào tính chất, mức độ loại chi phí để chọn phương pháp tiêu thức phân bổ hợp lý ... chưa phân phối: lợi nhuận sau thuế sau ban Giám đốc phê duyệt trích quỹ theo điều lệ công ty quy định pháp lý hành Tại thời điểm 31/12, lợi nhuận sau thuế công ty phân phối Lợi nhuận sau thuế phân ... vào tính chất, mức độ loại chi phí để chọn phương pháp tiêu thức phân bổ hợp lý Chi phí trả trước phân bổ dần vào chi phí kinh doanh theo phương pháp đường thẳng 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải...
 • 18
 • 235
 • 0

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO công ty 36 minh hiền

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO công ty 36 minh hiền

Kế toán tài chính

... - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: việc tính phân bổ chi phí trả trước vào chi phí kinh doanh kỳ hạch toán vào tính chất, mức độ loại chi phí để chọn phương pháp tiêu thức phân bổ hợp lý ... chưa phân phối: lợi nhuận sau thuế sau ban Giám đốc phê duyệt trích quỹ theo điều lệ công ty quy định pháp lý hành Tại thời điểm 31/12, lợi nhuận sau thuế công ty phân phối Lợi nhuận sau thuế phân ... vào tính chất, mức độ loại chi phí để chọn phương pháp tiêu thức phân bổ hợp lý Chi phí trả trước phân bổ dần vào chi phí kinh doanh theo phương pháp đường thẳng 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải...
 • 14
 • 198
 • 0

Báo cáo công ty đá ốp lát cao cấp

Báo cáo công ty đá ốp lát cao cấp

Kinh tế - Thương mại

... 30 – 40 năm Là công ty thành lập, VICOSTONE gặp phải cạnh tranh với nhà máy Nội ngành Phân tích Tài Phân tích khái quát tình hình biến động tài sản • Tổng tài sản VCS có xu hướng tăng lên giai ... dài • Liên doanh với đối tác nước • Mở rộng ngành nghề kinh doanh khác Chiến lược phát triển Phân tích ảnh hưởng Rủi ro tỷ giá • Tình hình trị ổn định tạo điều kiện tốt cho hoạt động kinh doanh ... so với năm 2006) với khoản mục tiền tương đương tiền (tăng thêm 565%) + 81,617 tỷ Tăng 52,66% Phân tích khái quát tình hình biến động tài sản • Tài sản dài hạn VCS tăng nhẹ năm 2006-2007, nhằm...
 • 48
 • 312
 • 1

Báo cáo Công ty TNHH một thành viên Thuốc Lá Cửu Long

Báo cáo Công ty TNHH một thành viên Thuốc Lá Cửu Long

Kế toán

... phân phối sản phẩm - Thu thập thông tin xúc tiến hoạt động có liên quan đến công tác thị trường để mở rộng thị trường nhằm tiêu thụ sản phẩm ngày nhiều - Hoạch định phân phối với phòng chức phân ... lý, nhượng bán, kiểm kê, đánh giá lại,lập báo cáo, phân tích tình hình tài sản cố định - Hàng tháng vào số liệu phần hành kế toán tiến hành phân bổ chi phí, tập hợp chi phí tính giá thành cho ... Công ty - Cung cấp số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra phân tích hoạt động kinh tế, tài phục vụ cho công tác lập theo dõi thực công tác thống kê thông tin...
 • 42
 • 1,238
 • 0

Báo cáo công ty TNHH Cơ kim khí Sơn Hà

Báo cáo công ty TNHH Cơ kim khí Sơn Hà

Kinh tế - Thương mại

... Hơng - MSV: A04671 17 Qua bảng phân tích kết kinh doanh ta thấy tổng doanh thu năm 2005 tăng 103.232.318.805 đồng so với năm 2004 tơng ứng với 101,7% Kết hợp với phân tích trớc chứng tỏ doanh thu ... số liệu cho thấy qui mô sản xuất kinh doanh Công ty tăng lên đáng kể Song đẻ rõ ràng hơn, ta phân tích số tiêu sau: - Hệ số tài trợ : Thể khả tự tài trợ mặt tài doanh nghiệp nh mức độ chủ động ... truyền sản xuất nhằm nâng cao chất lợng sản phẩm Sinh viên: Võ Thu Hơng - MSV: A04671 12 Bảng phân tích cấu tài sản (đơn vị: đồng) Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 So sánh Giá trị (đ) Tỉ trọng (%) Giá...
 • 23
 • 290
 • 1

Báo cáo Công ty ELINCO

Báo cáo Công ty ELINCO

Kinh tế - Quản lý

... phẩm Phân đoạn thị trờng : Phân đoạn thị trờng theo theo thu nhập : Thu nhập yếu tố ảnh hởng lớn đến sức mua hàng hoá công ty Thu nhập cao khích thích ngời tiêu dùng mua sắm sản phẩm công ty Phân ... lẻ Việc lập kênh phân phối công ty chặt chẽ nhiên làm cho phân phối công ty có thêm bbộ phận trung gian , thời gian tới công ty bố trí vùng mộy đại lý độc quyền có nhiệm vụ phân phối Nguyễn Thị ... , đánh giá nhữnh mặt tích cực hạn chế , khó khăn hoạt động công ty , từ lập mục tiêu kế hoạch cho năm tới Phòng kinh doanh xuất nhập : Đây phòng đa chức với nhiều nhiệm vụ tích cực hoạt động lĩnh...
 • 34
 • 235
 • 0

Tài liệu Báo cáo "Công ty chứng khoán" ppt

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... thặng dư phát hành tích lũy năm trước, BVSC trì mức vốn chủ sở hữu lớn, lên tới 1.067,57 tỷ đồng Một số CTCK khác có tỷ lệ lỗ/vốn điều lệ lớn như: Kim Long, Âu Việt, Hải Phòng Phân tích sơ BCTC năm ... Nội Tp Hồ Chí Minh So với nhu cầu giao dịch nhà đầu tư, nhu cầu tư vấn CPH, niêm 17 yết Việc phân tích cách tương đối đơn giản số cho thấy, gia tăng số lượng CTCK thời gian vừa qua có xu hướng ... kiến thức, kinh nghiệm tư chủ quan họ, việc đánh giá tình nha tư vấn khác Tính khách quan xác phân tích mang lại uy tín cho nhà tư vấn 4.6 Các nghiệp vụ hỗ trợ khác 11 - Nhìn chung, nghiệp vụ...
 • 32
 • 197
 • 0

Báo cáo " Công ty chứng khoán trong hệ thống pháp luật Việt Nam" pptx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... chức phát h nh có ý nghĩa to lớn việc ngăn ngừa rủi ro đầu t v o chứng khoán Tuy nhiên, có khả phân tích hoạt động, thực trạng t i doanh nghiệp nh - tạp chí luật học tình hình thị trờng Chỉ tổ ... doanh chứng khoán Ngay việc giải thể, phân chia, sáp nhập, công ti chứng khoán phải chịu r ng buộc chặt chẽ Công ti hoạt động lĩnh vực khác muốn giải thể, phân chia sáp nhập ngời định l đại hội ... thể, phân chia sáp nhập ngời định l đại hội cổ đông Ngợc lại, công ti chứng khoán muốn thực việc phân chia, sáp nhập phải xin phép ủy ban chứng khoán nh nớc Những hạn chế n y tìm thấy pháp luật...
 • 6
 • 232
 • 1

Báo cáo " Công ty nắm vốn - hình thức để ngân hàng đầu tư vào lĩnh vực bảo hiểm theo Luật Hoa Kỳ " docx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... Bộ tài Cơ quan có thẩm quyền đánh giá dựa mục đích mở rộng hoạt động kinh doanh ngân hàng sở trì phân chia hoạt động ngân hàng hoạt động đầu tư vào lĩnh vực thương mại đồng thời bảo đảm lực cạnh...
 • 7
 • 188
 • 0

Báo cáo " Công ty Xuyên quốc gia - chủ thể quan hệ quốc tế " pot

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... cách phân loại nói không sử dụng phổ biến nghiên cứu QHQT Đối với QHQT, xếp hạng theo quy mô địa lý doanh số, phân biệt quốc tịch công ty mẹ hay mức độ ảnh hưởng QHQT thường có ý nghĩa nhiều phân ... Lênin phân tích hậu to lớn TNC độc quyền gây cho quốc gia QHQT Một số lý luận khác Lý thuyết phụ thuộc Raul Prebish, Lý thuyết hệ thống giới Immanuel Wallerstein tác động tiêu cực TNC phân hoá ... đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế nước đầu tư vốn, kích thích xuất khẩu, mở rộng sản xuất, cải tổ cấu, chuyển giao công nghệ, phát triển kỹ quản lý, tạo việc làm,… Các tác dụng tích cực...
 • 11
 • 248
 • 0

báo cáo công ty cổ phần trúc thôn

báo cáo công ty cổ phần trúc thôn

Kế toán

... kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vật liệu Công ty Thứ nhất: Về phân loại đánh giá vật liệu - Phân loại vật liệu Để khai thác tài nguyên, Công ty phải sử dụng khối lợng lớn vật ... xuất dùng lợng VL xuất dùng Giá đơn vị bình quân Số = x Ví dụ: Khi xuất 2000lít dầu điêgien cho phân xởng khai thác để khai thác đất sét trắng Số lợng tồn đầu kỳ 2.500 lít,trị giá: 11.250.000đ ... khác nhau, công dụng khác Do vậy, muốn quản lý tốt vật liệu hạch toán cách xác cần phải tiến hành phân loại vật liệu cách khoa học, hợp lý Hiện nay, Công ty xếp hầu hết vật liệu vào loại đợc coi...
 • 62
 • 189
 • 0

báo cáo công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện

báo cáo công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện

Quản trị kinh doanh

... triển ổn định Mặt khác dự báo có tác dụng quan trọng việc phân vùng và phân nút phụ tải, làm sở cho thiết kế lưới điện chuyên tải và phân phối 2.8.2 2.8.3 Phương pháp gián tiếp 2.8.3.1 Phương ... phụ tải, dự báo nước về hồ, cân lượng và công suất cho hệ thống, phần mềm giải bài toán phân tích ổn định đập, tính toán kết cấu công trình, phần mềm xử lý vẽ đồ, xử lý liệu và lập hồ ... truyền tải, mạng phân phối, điện khí hóa nông thôn; − Xây dựng phần mềm chuyên ngành tư vấn góp phần nâng cao trình độ tin học hóa công tác thiết kế, bao gồm giải bài toán giải tích chế độ,...
 • 46
 • 200
 • 0

Báo cáo công ty : Tân Hồng Hà part 1 pdf

Báo cáo công ty : Tân Hồng Hà part 1 pdf

Tài chính doanh nghiệp

... mặt, tiền gửi, tiền lương, chi phí, nguồn vốn, công nợ, doanh thu lãi (lỗ) - Bộ phận kế hoạch: phân tích báo cáo kinh doanh phòng nghiệp vụ dựa tình hình thực tế phối hợp phòng nghiệp vụ xây dựng ... Hoa Hồng sản phẩm hãng Ricoh,,, Trong tình công ty cần xác định rõ đ ược đối tủ cạnh tranh mình ,phân tích phản ứng đối thủ,điểm mạnh,yếu họ đ ưa biện pháp hữu hiệu ii.Đánh giá nguồn lực doanh nghiệp ... mang tính toàn cầu có nhiều công ty bành tr ướng sang quốc gia khác Hơn hết có ngày nhiều đại lý phân phối, công ty cửa hàng kinh doanh máy thiết bị văn phòng Tiềm phát triển ngành kinh doanh lý...
 • 13
 • 183
 • 0

Báo cáo công ty : Tân Hồng Hà part 2 pps

Báo cáo công ty : Tân Hồng Hà part 2 pps

Tài chính doanh nghiệp

... hình công nợ doanh nghiệp nh Chỉ tiêu thấp chứng tỏ tính tự chủ hoạt động tài cao Tóm lại, qua phân tích đánh giá tiêu tài doanh nghiệp ta nhận thấy khả tài doanh nghiệp t ương đối ổn định Tỉ suất ... kinh doanh công ty Tân Hồng Hà Khối l ượng hàng tiêu thu qua năm 2000 - 2001 - 2002 Ta xem xét phân tích sản lượng bán qua năm đơn vị:chiếc Sản lượng Loại máy So sánh 2001/2000 So sánh 2002/2001 ... lại lợi nhuận cho công ty Họ tích cực thông tin cổ động cho sản phẩm, dịch vụ hình ảnh công ty Họ theo dõi hài lòng khách hàng không ngừng hoàn thiện sản phẩm thành tích công ty theo thông tin...
 • 13
 • 114
 • 0

Xem thêm