phân tích chiến lược vi mô của ngân hàng acb

Quản trị chiến lược Phân tích chiến lược kinh doanh của ngân hàng Agribank.doc

Quản trị chiến lược Phân tích chiến lược kinh doanh của ngân hàng Agribank.doc

Quản trị kinh doanh

... tín hiệu tốt của ngân hàng Agribank trong hệ thống ngân hàng Vi t Nam.II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG CỦA AGRIBANK1, Sản phẩm chủ yếu của Agribank- Các sản phẩm dịch vụ chủ yếu của Agribank ... lực của khách hàng trong ngành ngân hàng Vi t Nam. Điều quan trọng nhất là vi c sống còn của ngân hàng dựa trên đồng vốn huy động được của khách hàng. Nếu không còn thu hút được dòng vốn của ... nay ngân hàng nào cạnh tranh được nhiều tiền gửi của khách hàng thì ngân hàng đó tồn tại. vậy mà các ngân hàng cần có các dịch vụ chăm sóc, dịch vị tư vấn, coi khách hàng là điều kiện để ngân...
 • 30
 • 1,700
 • 33

quan tri chien luoc phan tich chien luoc kinh doanh cua ngan hang agribank doc

quan tri chien luoc phan tich chien luoc kinh doanh cua ngan hang agribank doc

Quản trị kinh doanh

... tín hiệu tốt của ngân hàng Agribank trong hệ thống ngân hàng Vi t Nam.II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG CỦA AGRIBANK1, Sản phẩm chủ yếu của Agribank- Các sản phẩm dịch vụ chủ yếu của Agribank ... lực của khách hàng trong ngành ngân hàng Vi t Nam. Điều quan trọng nhất là vi c sống còn của ngân hàng dựa trên đồng vốn huy động được của khách hàng. Nếu không còn thu hút được dòng vốn của ... nước của ngân hàng ngoại. Để cạnh tranh với nhóm ngân hàng này , các ngân hàng trong nước đã trang bị hệ thống hạ tầng công nghệ sản phẩm dịch vụ, nhân sự …khá quy mô. Lợi thế của các ngân hàng...
 • 30
 • 1,208
 • 4

Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm yên bái dựa vào hình delta và bản đồ chiến lược, đề xuất đến năm 2015.pdf

Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm yên bái dựa vào mô hình delta và bản đồ chiến lược, đề xuất đến năm 2015.pdf

Quản trị kinh doanh

... tranh của M.PORTER để phân tích môi trường ngành dịch vụ : ( Như hình vẽ 6 trong phần phụ lục) 3.3.3- Phân tích môi trường bên trong – Phân tích SWOT: Mục đích chính của phân tích môi trường ... Thông qua vi c học tập, nghiên cứu hình dự án Delta và khung bản đồ chiến lược từ môn quản trị chiến lược, tôi hy vọng sẽ tìm hiểu, phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh của Công ty ... cho chiến lược của Công ty trong giai đoạn tiếp theo. 2. Đối tượng nghiên cứu : Đề tài này dựa trên hình Dự án Delta và khung bản đồ chiến lược để nghiên cứu, phân tích, đánh giá chiến lược...
 • 46
 • 2,718
 • 17

Phân tích và đánh chiến lược phát triển của ngân hàng đầu tư BIDV và phát triển việt nam giai đoạn 2011-2015.pdf

Phân tích và đánh chiến lược phát triển của ngân hàng đầu tư BIDV và phát triển việt nam giai đoạn 2011-2015.pdf

Quản trị kinh doanh

... quản trị chiến lược là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của các ngân hàng. Ngân hàng Đầu tư và phát triển Vi t Nam là một trong những ngân hàng quốc doanh lớn của Vi t Nam với quy rộng ... tranh của BIDV Vi t Nam 2.1. Phân tích khách hàng Hoạt động của ngành ngân hàng là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ, vi c tiếp cận; thu hút và lôi kéo khách hàng là yếu tố thành bại của mỗi ngân ... kinh doanh của BIDV 2. Tính hiệu quả của chiến lược cạnh tranh của BIDV Vi t Nam 3. Những khó khăn ảnh hưởng tới vi c xây dựng chiến lược của BIDV CHƢƠNG 6.ĐỀ XUẤT CHIẾN LƢỢC CHO BIDV VI T NAM...
 • 53
 • 786
 • 12

Phân tích và đánh chiến lược phát triển của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam giai đoạn 2011-2015.pdf

Phân tích và đánh chiến lược phát triển của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam giai đoạn 2011-2015.pdf

Quản trị kinh doanh

... quản trị chiến lược là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của các ngân hàng. Ngân hàng Đầu tư và phát triển Vi t Nam là một trong những ngân hàng quốc doanh lớn của Vi t Nam với quy rộng ... hoạch chiến lược của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Vi t Nam về: - Tình hình thực hiện chiến lược hiện tại của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Vi t Nam; - Những khó khăn khi thực hiện tại của Ngân ... trường bên ngoài. 4. Sử dụng hình PEST để phân tích môi trƣờng hình 5 lực lƣợng cạnh tranh của M.Porter để phân tích môi trƣờng hoạt động của BIDV Vi t Nam; do giới hạn về từ...
 • 53
 • 514
 • 13

Phân tích và đánh chiến lược phát triển của ngân hàng đầu tư và phát triển VN giai đoạn 2011-2015

Phân tích và đánh chiến lược phát triển của ngân hàng đầu tư và phát triển VN giai đoạn 2011-2015

Tài chính - Ngân hàng

... số hình để phân tích như: -Mô hình PEST được sử dụng để phân tích môi trường mô; -Mô hình 5 thế lực cạnh tranh của M. PORTER để phân tích môi trường ngành ngân hàng; -Phân tích môi ... quản trị chiến lược là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của các ngân hàng. Ngân hàng Đầu tư và phát triển Vi t Nam là một trong những ngân hàng quốc doanh lớn của Vi t Nam với quy rộng ... kinh doanh của BIDV 2. Tính hiệu quả của chiến lược cạnh tranh của BIDV Vi t Nam 3. Những khó khăn ảnh hưởng tới vi c xây dựng chiến lược của BIDV CHƢƠNG 6.ĐỀ XUẤT CHIẾN LƢỢC CHO BIDV VI T NAM...
 • 53
 • 355
 • 0

Phân tích và đánh chiến lược phát triển của ngân hàng đầu tư và phát triển VN

Phân tích và đánh chiến lược phát triển của ngân hàng đầu tư và phát triển VN

Tài chính - Ngân hàng

... số hình để phân tích như: -Mô hình PEST được sử dụng để phân tích môi trường mô; -Mô hình 5 thế lực cạnh tranh của M. PORTER để phân tích môi trường ngành ngân hàng; -Phân tích môi ... hàng 44 Phụ lục 3: Phần phân tích thêm của đồ án Phân tích môi trƣờng bên trong – Phân tích SWOT SWOT là vi t tắt của 4 thành phần chính trong phân tích môi trường và bản thân tổ chức ... trường bên ngoài. 4. Sử dụng hình PEST để phân tích môi trƣờng hình 5 lực lƣợng cạnh tranh của M.Porter để phân tích môi trƣờng hoạt động của BIDV Vi t Nam; do giới hạn về từ...
 • 53
 • 374
 • 2

Phân tích chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái, dựa vào hình Delta và bản đồ chiến lược, đề xuất đến năm 2015.

Phân tích chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái, dựa vào mô hình Delta và bản đồ chiến lược, đề xuất đến năm 2015.

Quản trị kinh doanh

... tranh của M.PORTER để phân tích môi trường ngành dịch vụ : ( Như hình vẽ 6 trong phần phụ lục) 3.3.3- Phân tích môi trường bên trong – Phân tích SWOT: Mục đích chính của phân tích môi trường ... mới của tiếp cận chiến lược theo chiến lược Delta là xác lập xây dựng chiến lược với triển khai chiến lược 32 3.2.6- Bảng tổng hợp chiến lược kinh doanh của YPHARCO đến năm 2015: Sơ đồ chiến ... chủ yếu của bản đồ chiến lược đó là: Chiến lược cân bằng các nguồn mâu thuẫn; Chiến lược khách hàng với các giá trị khác nhau; Các giá trị được tạo ra nhờ nội lực của Doanh nghiệp; Chiến lược...
 • 46
 • 1,160
 • 5

Lựa chọn một công ty thương mại (có thể đang niêm yết trên thị trường chứng khoán), phân tích môi trường của doanh nghiệp (PEST) và phân tích thị trường của doanh nghiệp.DOC

Lựa chọn một công ty thương mại (có thể đang niêm yết trên thị trường chứng khoán), phân tích môi trường vĩ mô của doanh nghiệp (PEST) và phân tích thị trường của doanh nghiệp.DOC

Kế toán

... 0.11 0.00 PE 0.00 3.70 0.00 Cổ tức % 14% %II .PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP Phân tích môi trường là công vi c rất quan trọng của một công ty trước khi tiến hành các hoạt ... mại (có thể đang niêm yết trên thị trường chứng khoán), phân tích môi trường của doanh nghiệp (PEST) và phân tích thị trường của doanh nghiệpCÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ (HHC)I. ... hoạt động chính: 33 .Sản phẩm và các thành tích đạt được: 34 .Cơ cấu tổ chức của công ty 45 .Tham gia thị trường OTC 6II .PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP 71.Thể chế chính trị, pháp...
 • 19
 • 2,958
 • 12

Phân tích chiến lược doanh nghiệp của siêu thị điện máy nguyễn kim.doc

Phân tích chiến lược doanh nghiệp của siêu thị điện máy nguyễn kim.doc

Quản trị kinh doanh

... mãi.S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S9+T 2,T4:→ Chiến lược phát triển thị trường.S1,S2,S3,S4,S5,S6+T2,T3,T4:→ Chiến lược khác biệt hoá. Chiến lược W – T W1,W4+T2,T3,T4→ Chiến lược khác biệt hoá.W4+T1,T2,T4:→ Chiến lược tăng ... dùng: bao gồm 6 cửa hàng chính: Cửa hàng điện máy, cửa hàng điện lạnh, cửa hàng gia dụng, cửa hàng kỹ thuật số, cửa hàng điện thoại di động và cửa hàng vi tính (cửa hàng vi tính chính thức hoạt ... thịtrường.S1,S2,S3,S5,S6,S7,S8,S9+O2,O4,O5,O6,07:→ Chiến lược phát triển thịtrường.S1,S8,S9+O1,O5,O6:→ Chiến lược đa dạng hoá hoạtđộng đồng tâm. Chiến lược W – O→ Chiến lược phát triển nguồnnhân lực.W3,W4+O1,O4,O5,O6,O7:→ Chiến lược...
 • 25
 • 3,095
 • 32

Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư thương mại thủy sản.docx

Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư thương mại thủy sản.docx

Quản trị kinh doanh

... cho chiến lược đó đạt mục tiêu.Một chiến lược tốt là một chiến lược rõ ràng, cụ thể, phù hợp với xu thế và khả năng của Công ty. Khi đã đề ra được một chiến lược thì vi c thực hiện chiến lược ... Mỹ.2.4.2. Chiến lược tăng trưởng và các chính sách triển khai2.4.2.1. Chiến lược đa dạng hóaCông ty đã áp dụng chiến lược đa dạng hóa hàng dọc: phát triển ngành nghề mới sau đó cổ phần hóa chiến lược ... trọng. Nhà quản trị phải biết điều tiết công vi c cho phù hợp với nguồn nhân lực của mình.Trên đây là những phân tích chiến lược và một số chiến lược cụ thể mà qua thời gian nghiên cứu và tìm...
 • 23
 • 2,592
 • 36

Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty THACO ( Ô tô Trường Hải).doc

Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty THACO ( Ô tô Trường Hải).doc

Quản trị kinh doanh

... các yếu tố của môi trường bên ngoài như moi trường tổng quát, môi trường ngành sẽ có ảnh hưởng một mức độ nhất định đến quá trình sản suất kinh doanh của công ty. Vi c phân tích môi trường ... sức mua của người tiêu dung đói với các mặt hàng của THACO, bản chất của mặt hàng này là mặt hàng xa xỉ. Lạm phát 2 con số của năm 2010 là 11,75%, năm 2011 là 17% – 18%, sức mua của người ... chúng tôi chưa tính đến trong mô hình định giá THACO.III. 2 Định hướng chiến lược thời gian tớiCông ty sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược thâm nhập thị trường và chiến lược hội nhập dọc ngược chiều...
 • 30
 • 12,814
 • 134

Xem thêm