phân tích báo cáo tài chính của tập đoàn hoàng anh gia lai

Hoàn thiện việc lập và phân tích Báo cáo tài chính của Công ty Thương mại Thành Hưng.DOC

Hoàn thiện việc lập và phân tích Báo cáo tài chính của Công ty Thương mại Thành Hưng.DOC

Kế toán

... chung việc lập phân tích tài doanh nghiệp I-/ Hoạt động tài cần thiết việc lập phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Khái niệm Báo cáo tài Báo cáo tài Báo cáo tổng hợp tình hình tài sản, vốn công ... động tài cần thiết việc lập phân tích báo cáo tài doanh nghiệp .2 Khái niệm Báo cáo tài 2 Sự cần thiết việc lập phân tích Báo cáo tài II-/ Nội dung yêu cầu báo cáo tài ... nợ * Để có báo cáo đầy đủ, chi tiết phân tích hoạt động tài cần phân tích nội dung sau: a Phân tích khái quát tình hình tài doanh nghiệp - Phân tích tình hình biến động tài sản - Phân tích tình...
 • 23
 • 1,840
 • 32

phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế DOMESCO..doc

phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế DOMESCO..doc

Quản trị kinh doanh

... đầy đủ xác Do đó, phân tích tài ngày có ý nghĩa quan trọng Trong khuôn khổ viết nhóm trình bày phân tích báo cáo tài công ty cổ phần xuất nhập y tế DOMESCO Trong sử dụng báo cáo tài năm 2008 2009 ... tài bao gồm: bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo lưu chuyển tiền tệ Chúng số khô khan cứng nhắc Việc phân tích báo cáo tài làm cho số không khô khan nữa, mà trở ...  NỘI DUNG CHÍNH:  I, GiỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO  II, Phân tích tình hình tài thông qua tỷ số tài  III, Đề xuất  LỜI MỞ ĐẦU: Như biết báo cáo tài bao gồm: bảng...
 • 15
 • 2,894
 • 25

Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần vận tải và thuê tàu.doc

Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần vận tải và thuê tàu.doc

Kế toán

... số hoạt động tổng tài sản  Năm 2009: Doanh thu Vòng quay tổng tài sản = Bình quân giá trị tổng tài sản 355,754,626,448 SVTH: Nguyễn Thị Kim Loan Trang 10 Bài phân tích báo cáo tài Công ty CP Vận ... đồng tài sản công ty 0,584 đồng để tài trợ cho khoản nợ  Năm 2010: Tổng giá trị nợ Tỷ số nợ so với = tổng giá trị tài sản SVTH: Nguyễn Thị Kim Loan Tổng giá trị tài sản Trang Bài phân tích báo cáo ... Nguyễn Thị Kim Loan Trang Bài phân tích báo cáo tài Công ty CP Vận tải Thuê tàu GVHD:Bùi Thành Quí  Hệ số cao: khách hàng môi trường kinh doanh thuận lợi, cạnh tranh cấu tài mang lại tỷ suất lợi...
 • 17
 • 1,104
 • 5

PTTC - Phân tích báo cáo tài chính của công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk)

PTTC - Phân tích báo cáo tài chính của công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Kinh tế - Thương mại

... hướng tương lai công ty Lập phân tích báo cáo dòng tiền Báo cáo dòng tiền cho thấy tóm lược dòng tiền thời kỳ Dòng tiền doanh nghiệp hình thành từ ba hoạt động: - Hoạt động kinh doanh => Dòng ... Triển khai báo cáo dòng tiền * Chuẩn bị báo cáo nguồn sử dụng tiền mặt Năm TÀI SẢN TỔNG TÀI SẢN Tài sản ngắn hạn Tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu Hàng tồn kho Tài sản ngắn ... toán từ báo cáo nguồn sử dụng tiền mặt kỳ 5.6 Phương pháp lập báo cáo dòng tiền - Báo cáo dòng tiền hoạt động theo phương pháp: + Phương pháp trực tiếp + Phương pháp gián tiếp - Báo cáo dòng...
 • 20
 • 7,253
 • 44

Phân tích báo cáo tài chính của công ty TNHH điện thoại Vân Chung Các mục tiêu phân tích báo cáo tài chính

 Phân tích báo cáo tài chính của công ty TNHH điện thoại Vân Chung Các mục tiêu phân tích báo cáo tài chính

Quản trị kinh doanh

... nhanh Tóm tắt Phân tích báo cáo tài nghệ thuật phiên dịch số liệu từ báo cáo tài thành thông tin hữu ích cho việc định có sở thông tin Hai công cụ thường dùng cách rộng rãi phân tích báo cáo tài ... có phân tích với tư cách bước báo cáo tài chuẩn bị nhằm chắt lọc thông tin từ số liệu trình bày báo cáo Thứ hai, hầu hết định thực sở phân tích báo cáo tài quan trọng, việc chấp nhận số liệu tài ... ta tập trung nỗ lực phân tích vào cấu bên vào việc phân bố nguồn lực tài công ty Trên phía tài sản, báo cáo theo quy mô chung mô tả cách thức phân bố khoản đầu tư nguồn tài khác khoản mục tài...
 • 19
 • 675
 • 1

Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần dược phẩm imexpharm

Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần dược phẩm imexpharm

Quản trị kinh doanh

... Phân tích báo cáo tài công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM A VÀI NÉT VỀ ... ROE = Doanh thu X Doanh thu GVHD: Thầy Võ Xuân Hội X Tổng tài sản Tổng tài sản 21 Vốn chủ sở hữu SVTH: Nhóm II lớp QTKD K2007 Phân tích báo cáo tài công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm Phân tích ... K2007 Phân tích báo cáo tài công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM NĂM 2006 I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ( Đvt:VNĐ ) Stt I II III IV Nội dung Tài...
 • 32
 • 2,675
 • 28

Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần bánh kẹo Biên Hòa

Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần bánh kẹo Biên Hòa

Tài chính - Ngân hàng

... III.3 Kh sinh l i tài III.3.a Doanh l i t ng tài s n III.3.b Doanh l i v n ch s hũu III.3.c Doanh l i doanh thu III.4 Phân tích c u trúc tài III.4.a T su t n III.4.b T su t tài tr III.5 Các t ... Qu n tr tài THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN GVHD: Nguy n Thành Cư ng II.2.b K t c u ngu n v n B Phân tích BCKQKD C Phân tích di n bi n NV &s d ng NV Ph n III: Phân tích nhóm t s tài III.1 T s ... thơng tin ó báo cáo tài c a cơng ty cơng b sàn giao d ch Thơng qua báo cáo tài nhà u tư có th bi t c tình hình cơng ty hi n t i th có th d ốn m t ph n tình hình làm ăn c a cơng ty tương lai mà quy...
 • 28
 • 1,473
 • 7

Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

Tài chính - Ngân hàng

... sản phẩm doanh nghiệp kỳ công tác dự báo công tác quản lý chi phí, tiết kiệm chi phí kỳ hiệu doanh nghiệp *Phân tích doanh thu chi phí hoạt động tài - Mặc dù doanh thu từ hoạt động tài nhỏ so ... vững vàng Doanh nghiệp đủ tài trợ cho tài sản dài hạn mà tài trợ cho tài sản ngắn hạn.Tỷ số tăng vốn chủ sở hữu tăng tài sản dài hạn giảm Tài sản dài hạn giảm 14,6% kỳ Doanh nghiệp lý tài sản cố ... khả toán dn DN chủ động vốn tiền, mức độ rủi ro tài giảm 3.PHÂN TÍCH NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA TÀI SẢN VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN NGẮN HẠN I Chỉ tiêu Phân tích lực hoạt động TS: 2008 24665844523 + 25060413994...
 • 26
 • 5,663
 • 11

Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần bánh kẹo Biên Hòa

Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần bánh kẹo Biên Hòa

Tài chính - Ngân hàng

... TSCĐ III.3 Khả sinh lời tài chính III.3.a Doanh lợi tổng tài sản III.3.b Doanh lợi vốn chủ sở hũu III.3.c Doanh lợi doanh thu III.4 Phân tích cấu trúc tài chính III.4.a Tỷ suất ... Phân tích BCKQKD BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT Mã số CHỈ TIÊU 2009 2008 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 631,961,946,517 545,207,629,935 Các khoản gia m trừ doanh ... chính: III.1 Doanh lợi tổng tài sản Nhóm 16 Page 24 Quản trị tài GVHD: Nguyễn Thành Cường =>Doanh lợi tổng TS tăng từ 0.036- >0.087 III.4 Doanh lợi vốn chủ sở hữu =>doanh lợi VCSH...
 • 29
 • 1,161
 • 7

phân tích báo cáo tài chính của Công Ty Cổ Phần Vận Tải và Thuê tàu

phân tích báo cáo tài chính của Công Ty Cổ Phần Vận Tải và Thuê tàu

Tài chính - Ngân hàng

... phuc-ct@vietfracht-hcm.com Trang Bài phân tích báo cáo tài Công ty CP Vận tải Thuê tàu GVHD: Th.s Huỳnh Thái Bảo SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY Trang Bài phân tích báo cáo tài Công ty CP Vận tải Thuê tàu ... công ty liên doanh, công ty cổ phần lĩnh vực then chốt như: hàng không, xây dựng cảng biển CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU I.) TỶ SỐ THANH KHOẢN: Tỷ ... số khoản nhanh = = 0,65 < 157.040.576.503 Tỷ số toán thời công ty năm 2010 nhỏ chứng tỏ tài sản lưu động doanh nghiệp không đủ khả tài trợ cho việc toán nợ Trang Bài phân tích báo cáo tài Công...
 • 26
 • 1,060
 • 2

Phân tích báo cáo tài chính của Vinamilk

Phân tích báo cáo tài chính của Vinamilk

Tài chính - Ngân hàng

... vi nghiên cứu Các báo cáo tài chính, chủ yếu bao gồm: bảng cân đối kế toán; báo cáo kết kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài Nhóm TL: Quản Trị Tài Chính GVHD CHƯƠNG ... TL: Quản Trị Tài Chính GVHD doanh nghiệp để nhận biết, phán đoán, dự báo đưa định tài chính, định tài trợ định đầu tư 4.Phương pháp phân tích Phương pháp phân tích đế tài phương pháp so ... giải pháp II.2 Các thông tin sở để phân tích tài - Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh II.3 Phương pháp phân tích tài Phương pháp phân tích tài bao gồm hệ thống công cụ biện...
 • 26
 • 1,401
 • 2

Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần An Ninh mạng A15 qua bảng cân đối kế toán

Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần An Ninh mạng A15 qua bảng cân đối kế toán

Kế toán

... nhập doanh nghiệp) kỳ báo cáo Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản tính sở so sánh tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp với tổng tài sản doanh nghiệp thời điểm báo cáo ROA(03) = lãi ròng ... 2003 cho thấy doanh thu lợi nhuận năm 2003 tăng so với năm 2004 tỷ lệ hồn vốn lại giảm 2.2.4 Phân tích khả sinh lời qua số DUPONT: Phân tích khả sinh lời qua số Dupont thực chất phân tích khả sinh ... doanh nghiệp 24 25 1,506,526,614 426,920,658 781,788,427 • Doanh lợi tài sản (ROA): Chỉ tiêu dùng để đánh giá đồng vốn doanh nghiệp tạo đồng lợi nhuận (trước thuế thu nhập doanh nghiệp) kỳ báo...
 • 15
 • 1,402
 • 1

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN LẠNH (REE)

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN LẠNH (REE)

Kinh tế - Thương mại

... hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II TÀI SẢN DÀI HẠN: Các khỏan phải thu dài hạn Tài sản cố định: -Tài sản cố định hữu hình -Tài sản cố định vô hình -Tài sản cố định thuê tài -Chi phí xây ... : 0918.775.368 B – PHÂN TÍCH CHI TIẾT I Phân tích cấu Cơ cấu bảng cân đối kế toán Đơn vị tinh:% TT Nội dung I TÀI SẢN NGẮN HẠN: Tiền khỏan tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản ... tư tài Website: http://www.docs.vn Email :4lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phân tích cấu bảng báo cáo kết kinh doanh...
 • 5
 • 1,110
 • 16

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG (MCK: DHG)

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG (MCK: DHG)

Tài chính - Ngân hàng

... tăng kì vọng nhà đầu tư tiềm phát triển doanh nghiệp 12 VI Kết luận khuyến nghị: Kết phân tích bảo cáo tài DHG cho thấy: - Khi phân tích tỉ số lợi nhuận doanh thu sau loại trử yếu tố ưư thuế trình ... tài trợ cho dự án mở rộng SXKD - Mặc dù có gia tăng khoản nợ ng ắn hạn (một phần tài trợ cho việc mở rộng SXKD) nhìn chung hệ số đòn cân nợ có xu hướng giảm doanh ngiệp DHG hệ số cao 2 .Phân tích ... tổng tài sản doanh nghiệp ta thấy việc quản lí tài sản DHG cần phải có đổi để phù hợp với việc mở rộng quy mô phát triển công ty 3 .Phân tích số quản lí nợ: Các tiêu 2007 2006 2005 Tỉ số nợ tổng tài...
 • 13
 • 1,405
 • 7

Phân tích báo cáo tài chinh của công ty cổ phần nhựa Bình Minh

Phân tích báo cáo tài chinh của công ty cổ phần nhựa Bình Minh

Tài chính - Ngân hàng

... tăng giá bán sản phẩm nhân tố làm tăng doanh thu doanh nghiêp III Phân tích tỉ số 1 .Phân tích tỉ số khoản Các tiêu Hệ số toán ngắn hạn (lần) hệ số toán nhanh (lần ) Năm 42007 4.615 Năm 2006 Năm ... kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản ngắn hạn khác Cơ cấu tài sản cố định đầu tư dài hạn của Công ty nhưa BìnhMinh từ năm 2005 đến năm 2007 có gia tăng vượt bậc, tăng 234%.Các khoản đầu tư tài dài ... 2007 công ty nhựa Binh Minh toán khoản phải trả người bán 56924 triệu VND II Phân tích cấu bảng báo cáo kết kinh doanh Các tiêu 2007 2006 2005 2004 680,231 503,621 423,166 231 196 389 680,000...
 • 11
 • 2,124
 • 7

Xem thêm