phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... hạng tử của đa thứcnhân tử chung hay không?Đó là nhân tử nào?Đặt nhân tử chung 5xBiểu thức trong ngoặc có phân tích thành nhân tử đợc hay không?Để giải bài toán này cần sử dụng phơng pháp ... 8A5 2. Kiểm tra: Nêu các cách phân tích đa thức thành nhân tử 3.Bài mới :Ghi bảng Hoạt động của GV và HS1.Ví dụ : a) Ví dụ 1:HÃy phân tích đa thức sau thành nhân tử : 5x3+10x2y +5xy2Giải5x3+10x2y ... tiêu:HS biết phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số ) bằng cách phối hợp nhiều phơng pháp. Biết làm các bài toán không quá khó các bài toán với hệ số nguyên. HS có kĩ năng phân tích đề bài...
 • 5
 • 12,101
 • 22

Tiết 13 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tiết 13 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... thành nhân tử : Phân tích thành nhân tử : x2 - 6x + 8 5x5x3 3 + 10x+ 10x22y + 5xyy + 5xy225x5x3 3 + 10x+ 10x22y + 5xyy + 5xy22 1. Ví dụ:1. Ví dụ: Phân tích đa thức ... 0 hoặc : x-1 = 0hoặc : x-1 = 0Vậy :x = 3; x =1Vậy :x = 3; x =1 Ví dụ 2 :Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 - 2xy + y2- 9x2 -2xy +y2 - 9 = (x2 -2xy+y2) - 9 = (x - y)2 ... y2)2) = 5x(x + y )= 5x(x + y )22 KIỂM TRA BÀI CŨ Phân tích đa thức 2x3y -2xy3- 4xy2 _ 2xy thành nhân tử GIẢI:GIẢI:2x2x33y- 2xyy- 2xy33 - 4xy - 4xy2 2 - 2xy...
 • 17
 • 2,206
 • 5

Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... trong cách làm trên, bạn Việt đà sử dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử? ?2Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp 1. ... các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử. -Xem lại các bài tập đà làm.-BTVN: 51, 53, 56, 57/SGK tr 24, 25.Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương ... Tiết 13. Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp Bài tập 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x3 2x2 + x b) 2xy x2 y2...
 • 10
 • 4,000
 • 10

GAĐT- PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

GAĐT- PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

Toán học

... Đặt nhân tử chung 2/ Nhóm nhiều hạng tử 3/ Dùng hằng đẳng thứ c PHòNG GD ĐàO TạO BỉM SƠNtRƯờNG THCS Lấ QUí ễNTiết13PHÂN TíCH ĐA THứC THàNH NHÂN Tử BằNG CáCH PHốI HợP NHIềU PHƯƠNG PHáP NGƯờI ... -Nếu đa thức có nhântử chung thì nên đặt nhân tử chung trướcđể đa thức còn lại trong ngoặc đơn giản hơn. Còn nếu đa thức không có nhân tử chungthì ta dùng phương pháp nhóm nhiều hạng tử nhưng ... Phân tích đa thức sau thành nhân tử 2x2y-2xy3-4xy2-2xy=2xy(x2-y2 -2y-1)ãHỏi:Qua các tiết học trước và qua các ví dụ trên đây các em cho cô bết khi phân tích đa thức thành nhân...
 • 7
 • 1,065
 • 7

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

Toán học

... nhân tử chung. 2. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp hằng đẳng thức. 3. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử. Đáp Phân tích đa thức sau thành nhân tử: )yxxyxa−+−2.) ... biểu thức tại x = 94,5 và y = 4,52212 yxx−++2. Áp dụng: Em hãy kể những phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học? 1. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân ... hạng tử Dùng hằng đẳng thức Đặt nhân tử chung2. Áp dụng:b). Khi phân tích đa thức thành nhân tử Em hãy chỉ rỏ trong cách làm trên bạn Việt đã sử dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức...
 • 10
 • 1,292
 • 11

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... Tiết11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp. I. Các ví dụ1 Ví dụ 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử 5x3+ 10x2y +5xy2.Lời giải: ... 5xy2 5x x2+5x 2xy +5xy2=5x (x2 + 2xy + y2 ) = 5x(x+y)22 Ví dụ 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử x2 -2xy + y2 - 9Lời giảix2 2xy + y2 - 9= ( x2 2xy + y2 )- ... x2 + 2x + 1) = x( x+1 )2b/ 5x2 + 10x + 5 – 5y2= 5 I. Các ví dụ3. ?1. Phân tích đa thức thành nhân tử : 2x3y 2xy3 4xy2 2xyLời giải: Ta có 2x3y 2xy3 4xy2 2xy = 2xy(...
 • 6
 • 716
 • 0

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... rõ cáchi làm trên,bạn việt đà sử dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử Bạn Việt đà sử dụng các phương pháp sau để phân tích đa thức tành nhân tử Phương pháp nhóm Phương ... phương pháp phù hợp Tiết11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp. I. Các ví dụ1 Ví dụ 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử 5x3+ 10x2y +5xy2.Lời giải: ... nhóm Phương pháp dùng hằng đẳng thức Phương pháp đặt nhân tử chungnhómHằng đẳng thức Đặt nhân tử chung Chăm chỉ + Tích cực học tập = Vàng 10 - xét kỹ đa thức chọn phương pháp phù hợp Tiết11: Phân...
 • 6
 • 528
 • 1

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp các phương pháp

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp các phương pháp

Toán học

... : PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP I. Mục tiêu : - Học sinh nắm được cách phối hợp nhiều phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử , giới thiệu phương ... ba phương pháp phân tích thành nhân tử III. Các bước tiến hành 1.n định tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ : Yêu cầu HS : Phân tích các đa thức thành nhân tử và trả lời đcâu hỏi sau : để phân tích ... giới thiệu phương pháp tách số hạng , thêm và bớt cùng một số hạng - Học sinh biết phối hợp các phương pháp một cách thích hợp để phân tích triệt để một đa thức thành nhân tử II. Chuẩn bị...
 • 2
 • 3,542
 • 24

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều PP

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều PP

Tư liệu khác

... bước làm (A) Kiến thức vận dụng (B)d) 2xy - x2 - y2 + 16 Bài 2. Phân tích đa thức thành nhân tử ( Viết tổng thành tích) ( Trình bày các bước làm ở cột A, giải thích cách làm ở cột B)C2 ... bước làm (A) Kiến thức vận dụng (B)f) 2x - 2y - x2 + 2xy - y2 Bài 2. Phân tích đa thức thành nhân tử ( Viết tổng thành tích) ( Trình bày các bước làm ở cột A, giải thích cách làm ở cột B)= ... ph­¬ng ph¸pBài 1. Phân tích đa thức thành nhân tử ( Viết tổng thành tích) ( Trình bày các bước làm ở cột A, giải thích cách làm ở cột B)Trình bày các bước làm (A) Giải thích cách làm (B)d) (...
 • 11
 • 503
 • 5

Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm

Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm

Toán học

... 3.(2x).y2 + y3 = (2x+y)3 Hướng dẫn học ở nhàHướng dẫn học ở nhàãÔn tập 3 phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đà họcãBài tập về nhà: 47ab; 48; 49; 50b (tr 22; 23 - SGK) 31,32 (tr ... + 1 = 0 x = -1VËy hoÆc x=2 hoÆc x=-1 Chó ý:Nhãm thÝch hîpXuất hiện nhân tử chung của các nhómXuất hiện hằng đẳng thức Bµi cña b¹n Th¸i ®­îc gi¶i tiÕp nh­ sau:x4 – 9x3 + x2 – 9x...
 • 10
 • 849
 • 3

T11 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

T11 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Toán học

... Phân tích đa thức thành nhân tử: Chú ý 1: Khi phân tích đa thức thành nhân tử, nếu các hạng tử của đa thứcnhân tử chung thì nên đặt nhân tử chung trước, rồi mới nhóm các hạng tử một cách ... dụ: Phân tích đa thức thành nhân tử: 2296 yxx ++)3)(3()3()96(2222yxyxyxyxx+++=+=++=Chú ý 2: Khi phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử, ta cần nhóm các hạng tử ... z = 45+) Phân tích đa thức thành nhân tử +) Thay giá trị của biến vào đa thức rồi tính22242 yzxyx + ?2: Khi thảo luận nhóm, một bạn ra đề bài: HÃy phân tích đa thức thành nhân tử. Bạn Thái...
 • 7
 • 1,688
 • 13

Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp nhóm hạng tử

Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp nhóm hạng tử

Tư liệu khác

... Phân tích đa thức sau thành nhân tử. Phân tích đa thức sau thành nhân tử. a) x2 – xy + x - yb) xz + yz - 5(x + y) Tiết 11- Bài 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN ... 8TUẦN 6 - TIẾT 11BÀI 8BÀI 8 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬPHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬBẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬBẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬGV thực hiện : GV thực hiện : HUỲNH ... THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬNHÓM HẠNG TỬ1. Ví dụ: Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử x2 – 3x + xy – 3y Các hạng tửnhân tử chung hay...
 • 19
 • 1,984
 • 8

tiet 10: phan tích da thuc thanh nhan tu bang pp dung hang dang thuc

tiet 10: phan tích da thuc thanh nhan tu bang pp dung hang dang thuc

Ngữ văn

... gọi là phân tích đa thức 2x2 4x thành nhân tử ? Vậy phân tích đa thức thành nhân tử là gì - GV: Cách làm nh ví dụ trên gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phơng pháp đặt nhân tử chung ... phân tích đa thức thành nhân tử bằng phơng pháp nhóm hạng tử * Học sinh biết nhóm các hạng tử một cách thích hợp để phân tích đa thức thành nhân tử * Vận dụng thành thạo kỹ năng phân tích đa ... phân tích đa thức thành nhân tử bằng phơng pháp đặt nhân tử chungI) Mục tiêu : HS hiểu thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử Biết cách tìm nhân tử chung và đặt nhân tử chung để phân...
 • 142
 • 659
 • 1

Tiết 14-Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp nhiều phương pháp

Tiết 14-Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... những phương pháp dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức trên nào để phân tích đa thức trên thành nhân tử? thành nhân tử? -Nhóm hạng tử -Dùng hằng đẳng thức -Đặt nhân tử chung ... dụ: Như vậy, để phân tích đa thức trên thành nhân tử, ta đã phối hợp hai phương pháp: Đặt nhân tử chung và dùng hằng đẳng thức. VD1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử A = 5x3 + 10x2y ... được học các phương pháp cơ bản để phân tích đa thức thành nhân tử. Đó là phương pháp đặt nhân tử chung, phương pháp dùng hằng đẳng thức và phương pháp nhóm hạng tử. Mỗi phương pháp trên chỉ...
 • 9
 • 578
 • 4

Tiết 12-Phân tích đa thưc thành nhân tử bằng pp nhóm nhiều hạng tử (02)

Tiết 12-Phân tích đa thưc thành nhân tử bằng pp nhóm nhiều hạng tử (02)

Toán học

... Hướng dẫn về nhà- Ôn tập 3 phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đà học- Làm bài tập 49, 50 SGK Phân tích đa thức thành nhân tử Bằng phương pháp nhóm hạng tử Tiết 11.2. áp dụng15.64 ... làm như sau :Hoạt động nhóm Phân tích đa thức thành nhân tử Bằng phương pháp nhóm hạng tử Tiết 11.1. Ví dụ :Ví dụ 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử x2 - 3x + xy - 3y= (x2 - ... y)= (x – y)(3x – 5) Phân tích đa thức thành nhân tử Bằng phương pháp nhóm hạng tử Tiết 11.2. áp dụngĐại số 81. Ví dụ :Ví dụ 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử x2 - 3x + xy - 3y=...
 • 15
 • 426
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25