phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm

Báo cáo thực tập cuối khoá tại Bưu điện tỉnh Hà Tây

Báo cáo thực tập cuối khoá tại Bưu điện tỉnh Hà Tây

Quản trị kinh doanh

... 77 – phân tích đánh giá tình hình thực kế hoạch tháng đầu năm 77 + xác định kết thực kế hoạch tháng đầu năm 77 + phân tích đánh giá nguyên nhân .77 – Xây dựng kế hoạch thức năm 77 ... 76 – Phân tích đánh giá tình hình thực năm .77 + dự báo kết thực kế hoạch năm 77 + phân tích đánh giá nguyên nhân .77 Đinh Hoàng Linh- Lớp D04KTDN 12 Báo cáo thực tập cuối ... xây dựng kế hoạch hàng năm, tổ chức cho đơn vị bảo vệ kế hoạch 55 –Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đơn vị sở Tổng kết đánh giá, phân tích hiệu...
 • 144
 • 227
 • 0

ĐỀCƯƠNG GIẢI PHÁP cải tạo và NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đất TRỒNG TRỌT xã LAM điền HUYỆN CHƯƠNG mỹ TP hà nội

ĐỀCƯƠNG GIẢI PHÁP cải tạo và NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đất TRỒNG TRỌT xã LAM điền  HUYỆN CHƯƠNG mỹ  TP hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... không hợp lý phân bón hóa học thuốc bảo vệ thực vật nông nghiệp Ô nhiễm sử dụng phân hóa học, phân vô cơ: Sử dụng phân bón không kỹ thuật canh tác nông nghiệp nên hiệu lực phân bón thấp,gián tiếp ... 2.2 Phương pháp thống 2.3 Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp 2.5 Phương pháp thực địa IV HIỆN TRẠNG ĐẤT TRỒNG TRỌT Ở XÃ LAM ĐIỀN Nhiều diện tích đất xã Lam Điền – huyện Chương Mỹ - Hà ... chuyển đổi cấu trồng hợp lý tăng cường bón lót nguồn phân hữu phân chuồng, phân xanh, phân bắc để cải tạo tăng độ phì cho đất Tuy nhiên sử dụng, phân hữu phải ủ hoai mục để không gây ô nhiễm môi...
 • 5
 • 332
 • 2

Thực trạng sử dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi bị ốm đau không có bảo hiểm y tế tại xã lam điền, huyện chương mỹ, thành phố hà nội, năm 2011

Thực trạng sử dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi bị ốm đau không có bảo hiểm y tế tại xã lam điền, huyện chương mỹ, thành phố hà nội, năm 2011

Y khoa - Dược

... 54,0 161 51,1 Cấp 49 31,8 40 24,8 89 28,3 Cấp 3,9 0 ,6 2,2 Tình Chƣa kết hôn lần 1,3 2,5 1,9 trạng Có vợ/chồng 117 76, 0 111 68 ,9 228 72,4 Goá 35 22,7 46 28 ,6 81 25,7 Tình Sống độc thân 2 ,6 11 6, 8 ... 51,9 69 42,9 149 47,3 gia đình Sống con, cháu 70 45,5 81 50,3 151 47,9 Làm ruộng 108 70,1 105 65 ,2 213 67 ,6 Buôn bán 0 ,6 2,5 1 ,6 Nội trợ 2 ,6 10 6, 2 14 4,4 Già yếu, không làm 36 23,4 40 24,8 76 24,1 ... Trung bình Yếu 34 102 18 154 22,1% 66 ,2% 11,7% 100% 27 105 29 161 16, 8% 65 ,2% 18,0% 100% 61 207 47 315 19,4% 65 ,7% 14,9% 100% 2 = 3, 267 ; p > 0,05 Nhìn chung tình hình sức khỏe cụ ông tốt cụ bà,...
 • 84
 • 159
 • 0

THỰC TRẠNG sử DỤNG DỊCH vụ y tế của NGƯỜI CAO TUỔI bị ốm ĐAU KHÔNG có bảo HIỂM y tế tại xã LAM điền, HUYỆN CHƯƠNG mỹ, THÀNH PHỐ hà nội, năm 2011

THỰC TRẠNG sử DỤNG DỊCH vụ y tế của NGƯỜI CAO TUỔI bị ốm ĐAU KHÔNG có bảo HIỂM y tế tại xã LAM điền, HUYỆN CHƯƠNG mỹ, THÀNH PHỐ hà nội, năm 2011

Y học thưởng thức

... Công Làm ruộng 108 70,1 105 65 ,2 213 67 ,6 việc Buôn bán 0 ,6 2,5 1 ,6 Nội trợ 2 ,6 10 6, 2 14 4,4 Già yếu, không 36 23,4 40 24,8 76 24,1 làm Khác 3,2 1,2 2,2 Tổng 154 100 161 100 315 100 Các đối tượng ... 14 ,6% phần lại sử dụng dịch vụ y tế tư nhân Bảng Lý lựa chọn nơi KCB Nội dung Tần số Tỷ lệ (%) Tự chữa 0 ,6 3,5 ốm nặng Thường chữa 66 38 ,6 Thái độ tốt 112 65 ,5 Giá hợp lý 1 16 67,8 Gần nhà 86 50,3 ... tuần qua Có Không 118 111 229 60 -74 Nhóm 51,5% 48,5% 100% 2,570 0,109 tuổi 53 33 86 75+ 61 ,6% 38,4% 100% 78 76 154 Nam Giới 50 ,6% 49,4% 100% 1 ,60 5 0,205 tính 93 68 161 Nữ 57,8% 42,2% 100% Các cụ...
 • 4
 • 224
 • 0

Đánh giá tình hình đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội

Đánh giá tình hình đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội

Công nghệ - Môi trường

... với năm 2013 Tổng sản lượng lương thực năm đạt 4 .60 0 tấn, tăng 350 so với kỳ đạt 95,8% kế hoạch Bình quân lương thực đầu người 426ha/người /năm, tăng 16kg so với kỳ đạt 94,2% kế hoạch Tổng giá ... Mùa lạnh từ tháng 11 đến tháng năm sau, nhiệt độ trung bình thấp 13 ,6 độ Tháng lạnh tháng tháng Mùa nóng tháng đến tháng 10, nhiệt độ trung bình tháng thường 23 độ Tháng nóng năm tháng - Chế ... lợi nên diện tích, suất, sản lượng loại trồng chủ yếu tăng Tổng diện tích đất gieo trồng 3 .61 0 mẫu đạt 97,2% kế hoạch đặt năm 2013 - Diện tích lúa năm 1.789 mẫu đạt 100% kế hoạch giá trị đạt 22...
 • 70
 • 242
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ hà nội

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ  hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... 2005 20 06 2007 2008 Quýt 268 8 3502 61 20 8759 18135 19 164 21481 56, 001 Cam 1040 951 1095 1593 5 266 54 86 6799 16, 377 60 2 86 94 73 Qu có múi khác T ng 48 24 4,330 4,545 7.310 10,428 23,408 24 ,66 6 28,337 ... 44,9 166 ,5 578,0 28,8 Chu i 44,8 1 06, 2 42,2 65 9,7 13 76, 1 47,9 D a 17,0 38 ,6 44,0 173,0 529,1 32,7 Xoài 12,1 76, 7 15,8 35,9 409,3 8,8 CAQ khác 66 ,8 240,8 27,7 - - - T ng s 314 ,6 775,5 40 ,6 - - ... i Năm roi ð ng b ng sông C u Long di n tích ñã kho ng 10.000 ha, s n lư ng ñ t 60 .000 t n /năm, phân b t nh Vĩnh Long v i di n tích 4,5 nghìn cho s n lư ng 31,3 nghìn t n, chi m 48 ,6% v di n tích...
 • 122
 • 386
 • 5

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN TỦA CHÙA

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN TỦA CHÙA

Quản trị kinh doanh

... Thường xuyên đánh giá chất lượng lao động sau kết thúc khoá học Hình thức đánh giá kiểm tra viết, vấn đáp, trắc nghiệm thực hành, kiểm tra trình độ vào kết làm việc thực tế 3.2 .6 Đảm bảo an toàn ... tiêu nội dung thi đua phải thiết thực, phù hợp với tình hình đặc điểm đơn vị - Phát động phong trào thi đua đôi với việc tổng kết khen thưởng, có sơ, tổng kết đáng giá sau phong trào khen thưởng ... thiện công tác tổ chức lao động cách khoa học đảm bảo nâng cao vai trò, chức chủđạo sản xuất kinh doanh mà nhân tố định cho thành công hay thất bại doanh nghiệp Qua điểm phân tích tình hình thực...
 • 17
 • 163
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ hà nội

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ  hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... 2005 20 06 2007 2008 Quýt 268 8 3502 61 20 8759 18135 19 164 21481 56, 001 Cam 1040 951 1095 1593 5 266 54 86 6799 16, 377 60 2 86 94 73 Qu có múi khác T ng 48 24 4,330 4,545 7.310 10,428 23,408 24 ,66 6 28,337 ... 44,9 166 ,5 578,0 28,8 Chu i 44,8 1 06, 2 42,2 65 9,7 13 76, 1 47,9 D a 17,0 38 ,6 44,0 173,0 529,1 32,7 Xoài 12,1 76, 7 15,8 35,9 409,3 8,8 CAQ khác 66 ,8 240,8 27,7 - - - T ng s 314 ,6 775,5 40 ,6 - - ... i Năm roi ð ng b ng sông C u Long di n tích ñã kho ng 10.000 ha, s n lư ng ñ t 60 .000 t n /năm, phân b t nh Vĩnh Long v i di n tích 4,5 nghìn cho s n lư ng 31,3 nghìn t n, chi m 48 ,6% v di n tích...
 • 122
 • 444
 • 0

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA HỘ NÔNG DÂN NGOẠI TH NH H NỘI: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI XÃ HOÀNG VĂN THỤ, HUYỆN CHƯƠNG MỸ docx

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA HỘ NÔNG DÂN NGOẠI TH NH H NỘI: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI XÃ HOÀNG VĂN THỤ, HUYỆN CHƯƠNG MỸ docx

Báo cáo khoa học

... Bảng Đánh giá hộ lãi suất cho vay tổ chức tín dụng thức Chỉ tiêu * Số ý kiến đánh giá lãi suất cho vay - Cao - Trung bình - Thấp Đơn vị tính hộ % % % NHNo&PTNT 46 73,9 26, 1 0,0 NHCSXH 53 86, 8 ... 2010 Bảng Đánh giá hộ thủ tục cho vay tổ chức tín dụng thức Chỉ tiêu * Số ý kiến đánh giá thủ tục cho vay - Thuận lợi - Bình thường - Rườm rà Đơn vị tính hộ % % % NHNo&PTNT 46 21,7 60 ,9 17,4 ... Dài - Trung bình - Ngắn % % % % 27,1 15,2 41,3 43,5 87,8 44 ,6 55,4 46, 5 37,8 62 ,2 Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, 2010 Kết phân tích cho thấy hầu hết hộ nông dân xã Hoàng Văn Thụ tiếp cận...
 • 10
 • 271
 • 5

Nhận diện những vấn đề của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ gia đình ( nghiên cứu trường hợp phụ nữ làm nghề mây tre đan xã phú nghĩa, huyện chương mỹ, thành phố hà nội)

Nhận diện những vấn đề của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ gia đình ( nghiên cứu trường hợp phụ nữ làm nghề mây tre đan xã phú nghĩa, huyện chương mỹ, thành phố hà nội)

Thạc sĩ - Cao học

... sánh đánh giá người với tình trạng hôn nhân Error! Bookmark not defined Biểu đồ 2.21.Thể so sánh tình trạng hôn nhân với tự tin thân PN Error! Bookmark not defined Danh mục hình Hình 1.1 ... Bookmark not 2.2 Tự đánh giá phụ nữ tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình Error! Bookma 2.2.1 Cảm nhận giá trị phụ nữ làm kinh tế gia đình Error! Bookmark not define 2.2.2 Tự đánh giá thái độ Cộng ... (2009), Điều tra đánh giá thực trạng giải pháp nâng cáo đời sống kinh tế- xã hội phụ nữ dân tộc người vùng cao tỉnh Bắc Cạn, báo cáo kết nghiên cứu khoa học đề tài cấp Bộ, mã số B 96- 02-14 ĐT 13...
 • 16
 • 78
 • 0

Nhận diện những vấn đề của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ gia đình ( Nghiên cứu trường hợp phụ nữ làm nghề mây tre đan xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội)

Nhận diện những vấn đề của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ gia đình ( Nghiên cứu trường hợp phụ nữ làm nghề mây tre đan xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội)

Du lịch

... sánh đánh giá người với tình trạng hôn nhân Error! Bookmark not defined Biểu đồ 2.21.Thể so sánh tình trạng hôn nhân với tự tin thân PN Error! Bookmark not defined Danh mục hình Hình 1.1 ... Bookmark not 2.2 Tự đánh giá phụ nữ tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình Error! Bookma 2.2.1 Cảm nhận giá trị phụ nữ làm kinh tế gia đình Error! Bookmark not define 2.2.2 Tự đánh giá thái độ Cộng ... (2009), Điều tra đánh giá thực trạng giải pháp nâng cáo đời sống kinh tế- xã hội phụ nữ dân tộc người vùng cao tỉnh Bắc Cạn, báo cáo kết nghiên cứu khoa học đề tài cấp Bộ, mã số B 96- 02-14 ĐT 13...
 • 16
 • 117
 • 0

Quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Du lịch

... hình dạy nghề huyện Chương Mỹ năm 2013 ngày 20 /6/ 2014.Hà Nội, tháng năm 2014 BCĐ thực QĐ 19 56/ QĐ-TTG, UBND huyện Chƣơng Mỹ, 2015 Báo cáo tình hình dạy nghề huyện Chương Mỹ năm 2014 Hà Nội, tháng ... Hà Nội, tháng năm 2015 BCĐ thực QĐ 19 56/ QĐ-TTG, UBND huyện Chƣơng Mỹ, 2015 Báo cáo tình hình dạy nghề huyện Chương Mỹ tháng đầu năm 2015 Hà Nội, tháng 10 năm 2015 BCĐ thực QĐ 19 56/ QĐ-TTG, UBND ... thực QĐ 19 56/ QĐ-TTG, UBND huyện Chƣơng Mỹ, 2013 Báo cáo tình hình dạy nghề huyện Chương Mỹ năm 2010-2012 Hà Nội, tháng năm 2013 BCĐ thực QĐ 19 56/ QĐ-TTG, UBND huyện Chƣơng Mỹ, 2014 Báo cáo tình...
 • 13
 • 142
 • 0

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế của xã Thủy Xuân Tiên- huyện Chương Mỹ.doc

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế của xã Thủy Xuân Tiên- huyện Chương Mỹ.doc

Kế toán

... 0918.775. 368 3.5 .6 Lập kế hoạch sử dụng đất đai Kế hoạch sử dụng đất đợc chia theo hai thời kỳ sau: - Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 20 06 2010 - Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 2015 3.5 .6. 1 Kế hoạch ... 569 121 22 76 484 1210 257 18 46 393 860 183 1750 372 1890 402 163 8 348 1300 277 1457 310 147 96 3147 2010 1.25 61 0 129 2440 518 1297 275 1979 421 922 1 96 18 76 399 20 26 431 17 56 373 1393 297 1 562 ... 794 1025 4 36 445 4 06 982 350 5 06 885 2070 100 360 140 360 180 200 2 06 360 280 260 160 165 6 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 05 18 14 18 09 10 10 18 14 13 15 82 472 86 Rộc Dung Cổ...
 • 60
 • 1,030
 • 6

Thực trạng và giải pháp phát triển ngành biogas giữa các ngành liên quan với nhau ở huyện Chương Mỹ-Hà Tây.doc

Thực trạng và giải pháp phát triển ngành biogas giữa các ngành liên quan với nhau ở huyện Chương Mỹ-Hà Tây.doc

Kế toán

... 100,00 Số lCơ cấu ợng 365 100,00 (2)(1) 112 (3)(2) 1 56 3,09 2,39 1,37 96, 91 204 97 ,61 360 98 ,63 110 1 56 133 11,34 18 8 ,61 20 5,48 4,5 BQ 134 8-10m3 67 69 ,07 164 78,47 3 16 86, 58 97 152 124,5 > 10m3 ... 95 ,69 351 96, 16 105 151 128 100,00 60 ,00 25,00 -1 -0,50 92 97,87 198 97, 06 350 97,22 1 86 152 169 2, 06 1,44 1,37 1,5 2,87 2,47 7,5 50,00 44,44 2 66 ,67 75,00 1,5 33,33 25,00 0,5 50,00 55, 56 2,5 Tình ... có diện tích 14.431,26ha chiếm 61 ,95% tổng diện yích đất tự nhiên Năm 2001, đất nông nghiệp 14.391,95ha chiếm 61 ,78% đến năm 2002 diện tích đất nông 16 nghiệp 14.378 ,67 chiếm 61 ,73% diện tích đất...
 • 69
 • 690
 • 4

TỔNG QUAN VỀ BƯU ĐIỆN HUYỆN TỪ LIÊM.DOC

TỔNG QUAN VỀ BƯU ĐIỆN HUYỆN TỪ LIÊM.DOC

Kế toán

... 16. 970 23 .65 6 33.4 26 41.140 11.495 15.125 19. 965 27.830 39.325 48.400 9 .68 0 13.552 19. 360 25 .65 2 37. 268 47.9 16 12.100 16. 940 24.200 32. 065 46. 585 59.895 9.1 96 12.100 15.972 22. 264 31. 460 38.720 Website: ... thu) 34,191 36, 029 29,777 NĂM 2007 tổng (%/ doanh thu) 34,975 29,978 35, 866 NĂM 2008 tổng (%/ doanh thu) 36, 111 22,9 16 40,972 tổng doanh thu) 34 ,64 0 26, 797 38, 560 Bưu Nguồn: Phòng kế toán Bưu ... -19.103 -1.389 6. 889 -7. 962 45 .67 1 -1.111 -19 .66 7 (tỷ đồng) Năm 2004 Bưu 2.7 Viễn thông 25 PHBC 0.5 Thu khác 4.8 Năm 2005 Bưu 3.7 Đai lý viễn thông 4 .6 PHBC 0.7 Thu khác 4.0 Năm 20 06 Bưu 3.9 Đai...
 • 51
 • 1,181
 • 5

Giải pháp chăm sóc khách hàng tại Bưu điện huyện Củ Chi.doc

Giải pháp chăm sóc khách hàng tại Bưu điện huyện Củ Chi.doc

Quản trị kinh doanh

... 2.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI BƯU ĐIỆN CỦ CHI TRONG NHỮNG NĂM QUA: Đánh giá kết hoạt động cung cấp dịch vụ Bưu năm qua Bảng 2.5 : Chỉ tiêu thực sản xuất kinh doanh năm ... thu phát sinh: 47,4 56 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch năm, tăng 33 % so với năm 2008 - Tổng doanh thu tính lương phát sinh: 10, 969 tỷ đồng, đạt 94,4% kế hoạch năm, giảm 3% so với năm 2008 - Tổng doanh ... hành phân tích so sánh với kết nghiên cứu trước số liệu thực để có dự báo cho nhu cầu thị trường làm sở cho việc lập dự án đầu tư - Từ kết nghiên cứu thị trường, tiến hành phân tích so sánh với kết...
 • 101
 • 796
 • 22

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa.docx

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa.docx

Quản trị kinh doanh

... Phương pháp phân tích tổng hợp: Thông qua phương pháp để tập hợp phân tích tình hình thực công tác tổ chức lao động Bưu điện huyện Tủa chùa - Phương pháp thống kê: Được sử dụng công cụ phân tích só ... ĐH Cao đẳng Trung học Năm 2001 LĐ % 33 2 6, 4 44 Năm 2002 LĐ % 31 3,2 6, 4 3,8 Năm 2003 LĐ % 17 5,8 6, 2 Năm 2004 LĐ % 17 5,8 6, 2 Công nhân Chưa đào tạo 17 51 17 54 35 35 12 36, 3 11 35 52 52 ( Nguồn: ... chức phục vụ đầy đủ chu đáo - Phục vụ theo kế hoạch nghĩa phải vào kế hoạch sản xuất để xây dựng kế hoạch phục vụ cho việc phục vụ phù hợp với tình hình sản xuất, sử dụng cách có hiệu lao động...
 • 81
 • 470
 • 2

Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Bưu điện huyện Lạc Thuỷ tỉnh Hoà Bình.docx

Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Bưu điện huyện Lạc Thuỷ tỉnh Hoà Bình.docx

Quản trị kinh doanh

... lượng hoá được, tức phải [ 2, trang 17 ] kết hợp phân tích định lượng hiệu với phân tích định tính Không thể thay phân tích định lượng phân tích định tính phân tích định lượng chưa đủ đảm bảo tính ... trình……………………………………………… 61 1.1 .Thực trạng công tác lập kế hoạch …………………… …… 61 1.2 .Thực trạng công tác tổ chức…………………………………… .61 1.3 .Thực trạng công tác lãnh đạo…………………………….…… 62 1.4 .Thực trạng công tác ... khác………………………………………………….53 2 .Thực trạng tình hình SXKD ………………………………………….53 2.1 .Tình hình sản xuất ………………………………………………….53 2.2.Đặc điểm tình hình SXKD………………………………………….59 III Thực trạng nhân tố quản lý………………………………… 61 1.Nhân...
 • 96
 • 477
 • 3

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tuần Giáo.Doc

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tuần Giáo.Doc

Quản trị kinh doanh

... Phơng pháp phân tích tổng hợp: Thông qua phơng pháp để tập hợp phân tích tình hình thực công tác tổ chức lao động Bu điện huyện Tuần Giáo - Phơng pháp thống kê: Đợc sử dụng nh công cụ phân tích số ... chủ nhật 365 - 112 + Xác định lao động tăng thêm năm kế hoạch Trên sở xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực nh trình bày trên, Bu điên trung tâm tiến hành xác định lao động tăng thêm năm kế hoạch với ... 55%, ngành dịch vụ tăng 14 - 16 % Tỷ trọng giá trị theo ngành chuyển dịch tích cực theo hớng xác định Đầu năm 2000 ngành nông lâm nghiệp chiếm tỷ trọng 65 ,6% , cuối năm 2004 42% , nh cấu kinh...
 • 83
 • 322
 • 0

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa.doc

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa.doc

Quản trị kinh doanh

... Phơng pháp phân tích tổng hợp : Thông qua phơng pháp để tập hợp phân tích tình hình thực công tác tổ chức lao động Bu điện huyện Tủa chùa - Phơng pháp thống : Đợc sử dụng nh công cụ phân tích só ... Tủa Chùa theo trình độ chuyên môn Năm 2001 LĐ % 33 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 LĐ % LĐ % LĐ % 31 17 17 3,2 5,8 5,8 6, 4 6, 4 3,8 6, 2 6, 2 17 51 17 54 35 35 12 36, 3 11 35 52 52 ( Nguồn : Phòng Tổ ... chức phục vụ đợc đầy đủ chu đáo - Phục vụ theo kế hoạch nghĩa phải vào kế hoạch sản xuất để xây dựng kế hoạch phục vụ cho việc phục vụ phù hợp với tình hình sản xuất, sử dụng cách có hiệu lao động...
 • 78
 • 379
 • 0

Xem thêm