phân loại mức an tồn của đối tượng đánh giá

Kỹ thuật an toàn và an toàn lao động

Kỹ thuật an toàn và an toàn lao động

Kỹ năng quản lý

... đối tượng khảo sát (i=1,2,3, n).Như có loại số an tồn nhóm Ski tương ứng: + Chỉ số an tồn học: S1i + Chỉ số an tồn điện: S2i + Chỉ số an tồn hố chất: S3i + Chỉ số an tồn nổ: S4i + Chỉ số an tồn ... đối tượng đánh giá Loại an tồn sản xuất u cầu mức AT Rất Có nhóm yếu tố nguy hiểm mức an tồn I Kém Có nhóm yếu tố nguy hiểm mức an tồn II Đạt Tối thiểu 3/5 nhóm yếu tố nguy hiểm mức an tồn III ... LIÊN LIÊN QUAN QUAN VỀ VỀ AN AN TỒN TỒN NHỮNG • KỸ THUẬT THUẬT AN AN TỒN TỒN KHI KHI THIẾT THIẾT KẾ KẾ VÀ VÀ SỬ SỬ DỤNG DỤNG THIẾT THIẾT BỊ BỊ KỸ • CÁC BIỆN BIỆN PHÁP PHÁP AN AN TỒN TỒN CHỦ CHỦ...
 • 130
 • 356
 • 0

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ MÀ CHỦ ĐẦU TƯ CẦN QUAN TÂM KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ MÀ CHỦ ĐẦU TƯ CẦN QUAN TÂM KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Quy hoạch - Đô thị

... lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật; - Vị trí, quy mô phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn công trình ngầm; - Bảo tồn, cải tạo, chỉnh trang công trình kiến trúc, di tích lịch sử, văn hoá, danh ... trình xử lý nước bẩn, chất thải vi Đánh giá môi trường chiến lược: - Đánh giá trạng môi trường điều kiện địa hình; vấn đề xã hội, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên; - Phân tích, dự báo tác động tích ... tính vào tổng mức đầu tư xây dựng dự án 2.3 Nội dung đồ án quy hoạch chi tiết18: i Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng...
 • 17
 • 2,099
 • 5

Một số quy định về Quản Lý Chất Lượng, An toàn Thực phẩm, Nông lâm thủy sản

Một số quy định về Quản Lý Chất Lượng, An toàn Thực phẩm, Nông lâm thủy sản

Công nghệ thực phẩm

... tra, đánh giá phân loại điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp sản phẩm nông lâm thủy sản; trách nhiệm, quyền hạn bên có liên quan Đối tượng ... lượng vật tư nông nghiệp an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Một số quy định cụ thể a Các mức lỗi mức phân loại sở sxkd - 03 mức lỗi: nhẹ, nặng, nghiêm trọng - 03 mức phân loại: loại A (tốt), ... sản xuất, kinh doanh Cơ quan kiểm tra phối hợp với quan cấp phép kinh doanh thực việc thống kê, lập danh sách sở sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi quản lý theo phân công, phân cấp g Thông...
 • 22
 • 390
 • 0

một số quy định về cấu trúc và cách trình bày một luận văn tốt nghiệp

một số quy định về cấu trúc và cách trình bày một luận văn tốt nghiệp

Tài liệu khác

... lời cảm tạ, nhận xét quan thực tập, nhận xét Giáo viên hướng dẫn, nhận xét Giáo viên phản biện, mục lục, danh mục bảng, danh mục hình Phần viết đánh số Ả rập Trang tính từ trang Mở đầu đến hết đề ... 2.1.1 … * ………… 2.6 Đánh số trang Có hai hệ thống đánh số trang đề tài Những trang đầu đánh số La Mã thường (i, ii, iii, ….) đặt cuối trang tính từ sau bìa phụ Những trang đầu xếp thứ tự sau: bìa ... bao gồm chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận Chương 2: Phân tích đánh giá thực trạng - Giới thiệu sở thực tập - Phân tích thực trạng, - Đánh giá thực trạng: rút ưu điểm nhược điểm - Xác định nguyên...
 • 14
 • 706
 • 1

Giáo án HÌnh học 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ KHOẢNG CÁCH ppsx

Giáo án HÌnh học 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ KHOẢNG CÁCH ppsx

Toán học

... cách : Từ điểm đến mp, đt ,khoảng cách hai đt chéo *HD hs giải tập 31 sgk trang 103 5) Bài tập nhà : 32 đến 35 sgk trang 104 ...
 • 5
 • 187
 • 0

THỰC HÀNH TUÂN THỦ MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA NGƯỜI KINH DOANH THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG TẠI CHỢ CHỜ, YÊN PHONG, BẮC NINH NĂM 2013

THỰC HÀNH TUÂN THỦ MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA NGƯỜI KINH DOANH THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG TẠI CHỢ CHỜ, YÊN PHONG, BẮC NINH NĂM 2013

Báo cáo khoa học

... giám sát viên có kinh nghiệm điều tra cộng đồng Điều tra viên vấn trực tiếp câu hỏi có cấu trúc người kinh doanh thực phẩm tươi sống để đánh giá thực hành người kinh doanh - Bộ câu hỏi đánh giá ... sinh cá nhân Phân tích số liệu: Sử dụng phần mềm SPSS 16.0 với thống kê mô tả kiểm định χ2 để xác định tỷ lệ mối liên quan Các tiêu chí đánh giá Đánh giá thực hành người kinh doanh xây dựng dựa ... liên quan đến thông tin chung đối tượng kinh doanh thực phẩm tươi sống chợ, vấn đề liên quan đến thực hành gồm: thực hành rửa tay trình buôn bán thực phẩm, thực hành thực phẩm đảm bảo an toàn,...
 • 7
 • 180
 • 0

Một số quy định về kết cấu khối lượng nội dung của đồ án tốt nghiệp đối với sinh viên ngành hóa thực phẩm

Một số quy định về kết cấu khối lượng  nội dung của đồ án tốt nghiệp đối với sinh viên ngành hóa thực phẩm

Hóa học - Dầu khí

... Trang bìa mẫu (1 line) MỤC LỤC Đề mục Trang Trang bìa i Nhiệm vụ đồ án Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách hình vẽ vi Danh sách bảng biểu vii Danh sách từ viết tắt viii PHẦN 1 1.1 Đề ... Hình 1.2: Trang mục lục ví dụ 1.1.6 Danh sách hình vẽ, bảng biểu từ viết tắt Danh sách hình ảnh, bảng biểu từ viết tắt nên đề cập mục lục, bao gồm số thứ tự tên hình ảnh, bảng biểu Danh sách viết ... bản) Tên báo Tên tạp chí, số báo, trang bắt đầu – trang kết thúc Ví dụ: [1] Turing, AM (1950) Computing machinery and intelligence Mind, 59, 433 – 460 [2] Anh, N.H & Nhơn, Đ.V (2001) Lời giải...
 • 9
 • 84
 • 0

Một số quy định về biện pháp quản lý người môi giới ở Thượng Hải

Một số quy định về biện pháp quản lý người môi giới ở Thượng Hải

Đầu tư Bất động sản

... lục 4.Tiêu chuẩn thu phí đánh giá bất động sản đất đai quy định mức cao Đánh giá giá để chấp quyền sử dụng bất động sản đất đai, cấu tổ chức đánh giá dựa vào phí đánh giá tính thu phí 50% tiêu chuẩn ... với quan vật giá khu mới, mức tăng vượt 20%, phải báo với Cục vật giá thành phố Muốn nâng phí đánh giá khu khác thành phố, làm theo cách này, phải báo với quan vật giá khu vực sở tại, mức cao ... đánh giá giá đất thành phố thị trấn, cấu đánh giá với thành phố thị trấn uỷ thác tham khảo theo tiêu chuẩn thu phí đánh giá đất để thoả thuận xác định, xem bảng phụ lục 4.Tiêu chuẩn thu phí đánh...
 • 17
 • 346
 • 0

Một số quy định về rào cản kỹ thuật của Hoa Kỳ đối với hàng dệt may nhập khẩu và giải pháp vượt rào của Việt Nam.DOC

Một số quy định về rào cản kỹ thuật của Hoa Kỳ đối với hàng dệt may nhập khẩu và giải pháp vượt rào của Việt Nam.DOC

Kinh tế - Thương mại

... phải chịu áp dung mức thuế quan định quốc gia quy định Thuế quan thương mại quốc tế bao gồm: thuế quan xuất thuế quan nhập Trong đó, thuế quan nhập áp dung phổ biến Thuế quan nhập loại thuế áp dung ... dung cho doanh nghiệp sản xuất xuất hàng dệt may thời trang sang thị trường Hoa Kỳ 1.2.2.3 Đạo luật chống bán phá giá Bán phá giá việc giá hàng hóa nhập vào nước có giá thấp so với giá tiêu thu ... Nam Đánh giá thị trường Hoa Kỳ hàng dệt may thực trạng vượt rào doanh nghiệp xuất dệt may Việt Nam thâm nhập vào thị trường Tim hiểu đánh giá hoạt động xuất hàng dệt may Việt Nam thời gian qua Đối...
 • 90
 • 1,221
 • 11

Hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức

Hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức

... theo quy định quan có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức chuyên ngành; b) Được quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian năm liên ... theo quy định quan có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức chuyên ngành; b) Được quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian năm liên ... làm việc quan, đơn vị tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội thực theo hướng dẫn Ban Tổ chức trung ương Đảng Trong trình thực hiện, có vướng mắc, bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân...
 • 5
 • 520
 • 2

Một số quy định về rào cản kỹ thuật của Hoa Kỳ đối với hàng dệt may nhập khẩu và giải pháp vượt rào của Việt Nam

Một số quy định về rào cản kỹ thuật của Hoa Kỳ đối với hàng dệt may nhập khẩu và giải pháp vượt rào của Việt Nam

Lý luận chính trị

... loại đồ hộp như: mận, ôliu đóng hộp… phải đảm bảo đầy đủ yêu cầu nhập vào thị trường chủng loại, kích cỡ, chất lượng Các mặt hàng phải qua giám định chứng nhận giám định phải quan giám định an ... quan nhấ t đinh quố c gia đó quy đinh Thuế quan ̣ ̣ ̣ thương mại quố c tế bao gồ m: thuế quan xuất và thuế quan nhập Trong đó, thuế quan nhập đươ ̣c áp du ̣ng phổ biế n Thuế quan ... thời gian qua Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: ̣ thố ng các rào cản kỹ thuâ ̣t Phạm vi nghiên cứu: thố ng rao cản kỹ thuâṭ của Hoa Kỳ áp dung với măṭ hang dêṭ...
 • 31
 • 346
 • 0

Tài liệu Một số quy định về biện pháp quản lý người môi giới ở Thượng Hải I. pptx

Tài liệu Một số quy định về biện pháp quản lý người môi giới ở Thượng Hải I. pptx

Đầu tư Bất động sản

... lục 4.Tiêu chuẩn thu phí đánh giá bất động sản đất đai quy định mức cao Đánh giá giá để chấp quyền sử dụng bất động sản đất đai, cấu tổ chức đánh giá dựa vào phí đánh giá tính thu phí 50% tiêu chuẩn ... với quan vật giá khu mới, mức tăng vượt 20%, phải báo với Cục vật giá thành phố Muốn nâng phí đánh giá khu khác thành phố, làm theo cách này, phải báo với quan vật giá khu vực sở tại, mức cao ... đánh giá giá đất thành phố thị trấn, cấu đánh giá với thành phố thị trấn uỷ thác tham khảo theo tiêu chuẩn thu phí đánh giá đất để thoả thuận xác định, xem bảng phụ lục 4.Tiêu chuẩn thu phí đánh...
 • 17
 • 383
 • 0

Một số quy định về biển số lưu hành trên lãnh thổ VN

Một số quy định về biển số lưu hành trên lãnh thổ VN

Cơ khí - Chế tạo máy

... định, ban hành kèm theo "Danh mục quan, đơn vị đăng ký xe ôtô Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ-Đường sắt, Bộ Công an, mang biển số đăng ký ký hiệu 80"; cụ thể quan đơn vị sau đây: Các Ban Trung ... 601 606 626 631 636 691 731 888 Ba Lan Cu ba Canada Cambodia Đức an Mạch Mỹ Mỹ Hà Lan Italia Ixrael Lào Áo Miến điện Mông Cổ Nga Nhật New Zealand Úc Pháp Phần Lan Các tổ chức Phi Các tổ chức Phi ... Bình 36 - Thanh Hóa 37 - Nghệ An 38 - Hà Tĩnh 43 - Đà Nẵng 47 - Đắc Lắc 48 - Đắc Nông 49 - Lâm Đồng 50 đến 59 - TP Hồ Chí Minh 60 - Đồng Nai 61 - Bình Dương 62 - Long An 63 - Tiền Giang 64 65 66...
 • 6
 • 176
 • 0

Tài liệu Một số quy định về thể thức trình bày văn bản ppt

Tài liệu Một số quy định về thể thức trình bày văn bản ppt

Quản lý nhà nước

... NỘI VỤ Tên loại trích yếu nội dung văn * Theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP: + Tên loại văn (nghị định, định, kế hoạch, báo cáo, tờ trình loại văn khác) đặt canh (cân đối dòng) chữ ... dung văn đặt canh giữa, tên loại văn bản, chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm; bên trích yếu có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài từ 1/3 đến 1/2 độ dài dòng chữ đặt cân đối so với dòng ... nghiêng, đậm; + Phần liệt kê quan, tổ chức, đơn vị cá nhân nhận văn trình bày chữ in thường, cỡ chữ 11, kiểu chữ đứng; tên quan, tổ chức, đơn vị cá nhân nhóm quan, tổ chức, đơn vị nhận văn trình...
 • 3
 • 517
 • 2

luận văn:Một số quy định về rào cản kỹ thuật của Hoa Kỳ đối với hàng dệt may nhập khẩu và giải pháp vượt rào của Việt Nam doc

luận văn:Một số quy định về rào cản kỹ thuật của Hoa Kỳ đối với hàng dệt may nhập khẩu và giải pháp vượt rào của Việt Nam doc

Kinh tế - Thương mại

... phải chịu áp dụng mức thuế quan định quốc gia quy định Thuế quan thương mại quốc tế bao gồm: thuế quan xuất thuế quan nhập Trong đó, thuế quan nhập áp dụng phổ biến Thuế quan nhập loại thuế áp dụng ... thiết cần có ngày nghỉ tuần Cấm phân biệt đối xử: doanh nghiệp thái độ phân biệt đối xử với người lao động theo phong tục, tôn giáo, giới tính,… An toàn sức khỏe:doanh nghiệp cần phải có biện pháp ... dụng cho doanh nghiệp sản xuất xuất hàng dệt may thời trang sang thị trường Hoa Kỳ 1.2.2.3 Đạo luật chống bán phá giá Bán phá giá việc giá hàng hóa nhập vào nước có giá thấp so với giá tiêu thụ...
 • 95
 • 1,399
 • 1

Tìm hiểu một số quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong luật cạnh tranh Việt Nam năm 2004 và khả năng áp dụng trong thực tiễn

Tìm hiểu một số quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong luật cạnh tranh Việt Nam năm 2004 và khả năng áp dụng trong thực tiễn

Kinh tế - Thương mại

... Nếu tính Coca Cola hạ giá đến 25%, với mức giá rõ ràng Coca Cola làm phá giá thực mức thuế doanh thu nước lúc 8%, thuế nhập hương liệu 30%, khó có giá thành sản xuất rẻ mức giá khuyến mại M ộ t ... cạnh tranh công bằng, làm mục tiêu Luật Cạnh tranh Do để tạo hội cạnh tranh bình đẳng cho doanh nghiệp, hiệp hội xác định đ ố i tượng áp dụng Luật canh tranh Điều Luật Cạnh tranh quy định loại ... tranh không lành mạnh vào đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp hành vi Theo quan điểm chung pháp luật giới hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây tổn hại đến lợi ích doanh nghiệp đối...
 • 93
 • 805
 • 4

Báo cáo " Hoàn thiện một số quy định về giám đốc thẩm trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 " potx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... th m To hỡnh s TANDTC ho c To ỏn quõn s trung ng g m ba th m phỏn N u u ban th m phỏn to ỏn nhõn dõn c p t nh, u ban th m phỏn to ỏn quõn s c p quõn khu ho c H i ng th m phỏn TANDTC giỏm c th ... phỏn tỏn thnh 34 T i phiờn to giỏm c th m c a u ban th m phỏn TAND c p t nh, u ban th m phỏn to ỏn quõn s c p quõn khu ho c H i ng th m phỏn TANDTC bi u quy t v n i dung khỏng ngh thỡ ph i bi ... quan ti n hnh t t ng, ng i ti n hnh t t ng b qua ho c th c hi n khụng ỳng, xõm ph m nghiờm tr ng n quy n l i c a b can, b cỏo, ng i b h i, nguyờn n dõn s , ng i cú quy n l i ngha v liờn quan...
 • 6
 • 234
 • 2

QUY ĐỊNH VỀ KHOẢNG CÁCH TRẠM NẠP LPG VÀO Ô TÔ potx

QUY ĐỊNH VỀ KHOẢNG CÁCH TRẠM NẠP LPG VÀO Ô TÔ potx

Biểu mẫu

... Nơi cần bảo vệ Đầu nhập Nơi công cộng Các công trình lân cận Thiết bị bồn, ví dụ: van, bích, đồng hồ 1m 6m Đối với ống nhập tháo có xả LPG lỏng tháo không lít khoảng cách theo thiết bị bồn Khoảng ... khoảng cách chúng giảm tới 1m Hình Khoảng cách từ bồn chứa trạm nạp LPG vào ô tô đến hàng rào ranh giới, ranh giới công trình công cộng nhà công trình cần bảo vệ Hình Sử dụng tường ngăn lửa trạm nạp...
 • 4
 • 230
 • 0

Xem thêm