phân dạng toán hình học 11

Bài tập và lời giải chi tiết Hình học ôn vào lóp 10 docx

Bài tập và lời giải chi tiết Hình học ôn vào lóp 10 docx

Toán học

... tiếp b/ Tứ giác ABCK hình gì? Vì sao? c/ Xác định vị trí điểm D cho tứ giác ABCK hình bình hành A HD: c/ Theo câu b, tứ giác ABCK hình thang  AB // CK Do đó, tứ giác ABCK hình bình hành  BAC ... góc BCA=>  MPD đồng dạng với  ICA => DM MP => DM.IA=MP.CI hay DM.IA=MP.IB  CI IA Ta có góc ADC = góc CBA, Góc DMQ = 1800 - AMQ=1800 - góc AIM = góc BIA Do  DMQ đồng dạng với  BIA => DM MQ ... a.DE tiếp tuyến đường tròn ( O ) b R  DE  R HD: a.áp dụng định lí Pitago tính AB = AC = R  ABOC hình B vuông (0.5đ) Kẻ bán kính OM cho D BOD = MOD  M MOE = EOC (0.5đ) A E Chứng minh BOD...
 • 6
 • 631
 • 3

Giải chi tiết hóa học khối a 2010

Giải chi tiết hóa học khối a 2010

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... 0,15/(0,2-0,15) = CTPT C3H8 Câu 50: Điện phân (với điện cực trơ) dung dịch gồm NaCl CuSO có số mol, đến catot xuất bọt khí dừng điện phân Trong trình điện phân trên, sản phẩm thu anot A khí Cl2 ... phenol (C6H5OH): (1) Phenol tan ít nước tan nhiều dung dich HCl ̣ Tài liệu luyện thi Đại học năm 2010 - 2 011 Giải đề thi ĐH-CĐ năm 2010 (2) Phenol có tính axit, dung dich phenol không làm đổi ... Có tripeptit (ma ̣ch hở) khác loa ̣i mà thuỷ phân hoàn toàn đều thu đươ ̣c aminoaxit: glyxin, alanin và phenylalanin? A B C D Để thủy phân tạo amino axit khác amino axit tạo nên peptit...
 • 6
 • 422
 • 4

lời giải chi tiết đại học vật lí 2009

lời giải chi tiết đại học vật lí 2009

Vật lý

... lỏng 80 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng S1S2 A 11 B C 10 D Cao Quốc Cường 12T1 Trung Học PT Lộc Thái Năm học 2008-2009     nguồn dđ ngược pha  số điểm dđ với biên độ ... Cao Quốc Cường 12T1 Trung Học PT Lộc Thái Năm học 2008-2009 Câu 8: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện ... điện điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại Cao Quốc Cường 12T1 Trung Học PT Lộc Thái Năm học 2008-2009 A 150 V B 160 V U Cộng hưởng xảy I= = A → U L = 160V R C 100 V D 250 V...
 • 10
 • 976
 • 13

KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HOC 11 CHƯƠNG I CHUẨN

KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HOC 11 CHƯƠNG I CHUẨN

Toán học

... điều phải chứng minh b/ Tam giác DIN đồng dạng với tam giác BIM không Vì có phép đồng dạng tâm O tỉ số k=1 biến tam giác DIN thành tam giác BIM Bài 5:(mỗi hình 0.5 điểm) ...
 • 2
 • 634
 • 11

đề và đáp án kiểm tra 1 TIẾT hình học 11 chương I

đề và đáp án kiểm tra 1 TIẾT hình học 11 chương I

Toán học

... C1 C2 ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM HÌNH 11 C1 ĐỀ CHẲN TĐ Hai hình gọi đồng dạng có C1 Phép dời hình phép biến hình bảo toàn phép đồng dạng biến hình thành hình khoảng cách hai điểm 0.5 C2 a)Gọi ... TRA HÌNH HỌC 11- CHƯƠNG I Tổ Toán - Tin Năm học 2010-2 011 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ LẺ -Họ tên học sinh: Lớp : Câu ( 2.0 điểm ) Thế phép dời hình ... tam giác ABC, lấy hai điểm M N nằm hai cạnh AB AC cho : AM = 2 AB, AN = AC Tìm tỉ số đồng dạng phép đồng dạng F biến tam giác AMN thành 3 tam giác ABC b Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M (2;1).Tìm...
 • 6
 • 1,159
 • 21

Lời giải chi tiết Hóa học Khối A 2013

Lời giải chi tiết Hóa học Khối A 2013

Hóa học

... trng thỏi c bn, cu hỡnh electron ca nguyờn t Na (Z = 11) l A 1s22s22p53s2 B 1s22s22p63s1 C 1s22s22p63s2 D 1s22s22p43s1 2 Na: Z = 11 E = 11: 1s 2s 2p 3s A v D l cu hỡnh sai (khụng ỳng theo ... gam Al2O3 Giỏ tr ca m l A 25,6 B 51,1 C 50,4 D 23,5 điện phân dung dịch Cu + Cl2 + Na2SO4 PTP: CuSO4 + 2NaCl màng ngăn a 2a a (mol) điện phân dung dịch TH1: CuSO4 d s in phõn tip: 2CuSO4 + 2H2O ... 15,4 gam CO2 Bit X cú cụng thc phõn t trựng vi cụng thc n gin nht Giỏ tr ca m l A 13,2 B 11, 1 C 12,3 D 11, 4 6, + 0,35.32 15, = 0,15 mol 6,9 gam X + 0,35 mol O2 0,35 mol CO2 + H2O nH2O = 18...
 • 10
 • 292
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 11- CHƯƠNG 1 Trường THPT EaH’leo 2011 pptx

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 11- CHƯƠNG 1 Trường THPT EaH’leo 2011 pptx

Toán học

... vị tự tâm A tỉ số l Câu 2(3 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD Gọi E, F, H, I theo thứ tự trung điểm cạnh AB, CD, BC, EF 1/ Hãy tìm ảnh tam giác AEI qua phép dời hình có từ việc thực liên tiếp phép phép ... 3(1 điểm) Chứng minh thực liên tiếp hai phép vị tự tâm O phép vị tự tâm O II PHẦN RIÊNG (3 điểm) Học sinh làm theo phần phải làm theo phần riêng chương trình Theo chương trình chuẩn Câu 3a (3 điểm) ... điểm A(2 ; 1) B(8 ; 4).Tìm tọa độ tâm vị tự hai đường tròn (A ; 2) (B ; 4) -HẾT -Họ tên học sinh: Số BD………………………… ...
 • 4
 • 299
 • 2

Tổng hợp các bài tập về oxit axit tác dụng với dung dịch bazo có lời giải chi tiết hóa học hay

Tổng hợp các bài tập về oxit axit tác dụng với dung dịch bazo có lời giải chi tiết hóa học hay

Hóa học

... SO2 đo đktc vào 11. 964 lít dung dòch NaOH 0.56 M Hãy xác đònh muối sinh khối lượng muối sinh ?(Cho S=32;O=16;Na=23;H=1) BÀI GIẢI Số mol SO2 = 5.152/22.4 = 0.23(mol) Số mol NaOH =11. 964x0.56 = 6.7(mol) ... 0.229 Khối lượng hỗn hợp muối : 104x + 126y = 24.212 Giải ta : x = 0. 211( mol) , y = 0.018(mol) Khối lượng muối NaHSO3 = 0. 211 x 104 = 21.944 (gam) Khối lượng muối Na2SO3 = 0.018x126 = 2.268 (gam) ... : 84x + 106y = 22.376 Giải ta : x = 0.12(mol) , y = 0 .116 (mol) Khối lượng muối NaHCO3 = 0.12 x 84 = 10.08 (gam) Khối lượng muối Na2CO3 = 0 .116 x106 = 12.296 (gam) BÀI TẬP 69 Hấp thụ 5.958 lít khí...
 • 500
 • 926
 • 3

Giúp em giải chi tiết đề hóa 11 với

Giúp em giải chi tiết đề hóa 11 với

Hóa học

... mạch hở A, tác dụng với Br2 dung dịch theo tỉ lệ 1:1 thu sản phẩm gồm đồng phân, gọi tên đồng phân Bài 21 Tìm công thức phân tử chất sau? đốt cháy hoàn toàn 0,9 gam chất hữu X thu 0,672 lít CO2 ... ankin A thu m gam H2O a) Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo có A b) Công thức cấu tạo A, biết A có phản ứng tạo kết tủa với Ag2O/NH3 c) Một đồng phân mạch hở A, tác dụng với Br2 dung ... chất Z, khối lượng Y Z thu khác 7,56 gam Tìm công thức phân tử, gọi tên X giả sử phản ứng xảy hoàn toàn Bài 18 Đốt 3,4 gam hidrocacbon A tạo 11 gam CO2, A tác dụng với H2/Ni dư thu isopentan Mặt...
 • 2
 • 129
 • 0

ĐỀ VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐẠI HỌC KHỐI A 2010

ĐỀ VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐẠI HỌC KHỐI A 2010

Hóa học

... đầu Công thức phân tử X A C3H4 B C2H6 C C3H6 D C3H8 Câu 50: Điện phân (với điện cực trơ) dung dịch gồm NaCl CuSO4 có số mol, đến catot xuất bọt khí dừng điện phân Trong trình điện phân trên, sản ... Tổng số chất hữu mạch hở, có công thức phân tử C2H4O2 A B C D Câu 16: Có phát biểu sau: (1) Lưu huỳnh, photpho bốc cháy tiếp xúc với CrO3 (2) Ion Fe3+ có cấu hình electron viết gọn [Ar]3d5 (3) Bột ... dịch X Nếu cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X thu 3a gam kết tủa Mặt khác, cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thu 2a gam kết tủa Giá trị m A 32,20 B 24,15 C 17,71 D 16,10 Hướng dẫn: Bài toán giải với...
 • 9
 • 223
 • 1

79 bài tập đường thẳng, đường tròn hay có lời giải chi tiết hình OXY

79 bài tập đường thẳng, đường tròn hay có lời giải chi tiết hình OXY

Toán học

... t − t ' a + b = 2 ∆' 18a + 20ab + 11b a2 + b2 = a + b2 a2 + b2 b b 18 + 20   + 11  2 a  a  ⇔ 18 + 20t + 11t  t = b  Xét hàm số f t = 18 + 20t + 11t ⇔2 ()   1+ t2 a 1+ t2  b ... 2t + 1) + 3t − C thuộc x − y − = suy C ( 2t + 1; t ) : = ⇔ 11t − = 30 t = → C1 ( 7;3)  ⇔ 27  43 27  t=− → C2  − ; −   1111 11   a/ (AB) qua A (1;1) có u = AB = ( 3; −4 ) ⇒ ( AB ) ... ) = (8t ) + ( 4t + 14 ) 2 ( 8t ) + ( 4t + 14 ) 2 = 80t + 112 t + 196 Xét g ( t ) = 80t + 112 t + 196 , tính đạo hàm g ' ( t ) = 160t + 112  51  15.169 g−  = = 196 80  80  51  131 51 ...
 • 45
 • 954
 • 6

25 đề sưu tầm thi thử THPT Quốc gia môn vật lý (cớ lời giải chi tiết năm 2014) (11)

25 đề sưu tầm thi thử THPT Quốc gia môn vật lý (cớ lời giải chi tiết năm 2014) (11)

... Nếu dùng ánh sáng có bước sóng 480 nm đoạn MN quan sát số vân sáng A 11 B 12 C 10 D 13 Giải: Ta có: 8.0,6= x.0,48 -> X=10 -> 11 vân sáng.Chọn A Câu 22: Mạch chọn sóng máy thu thuanh gồm cuộn cảm ... thiên vận tốc theo li độ đường elip B Quỹ đạo chuyển động vật đường hình sin C Đồ thị biểu diễn biến thiên lực kéo theo li độ đường hình sin D Đồ thị biểu diễn biến thiên gia tốc theo li độ đường ... tử A Mẫu nguyên tử Rutherford mô hình hành tinh nguyên tử kế hợp với thuyết điện từ cổ điển Maxwell B Mẫu nguyên tử Rutherford giải thích nhiều tượng vật lí, hóa học không giải thích tính bền vững...
 • 14
 • 223
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: vấn đề phát triển của các em rất hạn chế nhất là phát âm có em hiểu được nhưng lại không nói tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi thị nghè là cơ sở xã hội trực thuộc sở lao động thương binh amp xã hội tp hcm thành lập từ năm 1975 tiếp nhận từ viện dưỡng lão phú mỹ của cơ sở tôn giáo anh chị vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân sau kiến nghị với hiệp hội thẻ việt nam để tạo cho nhân viên có tâm lý thoải mái thái độ phục vụ khách hàng ân cần chu đáo vietinbank cần xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp biện pháp giải quyết thắc mắc khiếu nại của kh chính sách phí dịch vụ thẻ tdqt cremium jcb giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ tdqt cremium jcb vietinbank giải pháp và kiến nghị với ngân hàng tmcp công thương vn về dịch vụ thẻ tdqt cremium jcb kết quả nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng biểu đồ 3 2 tỷ lệ các yếu tố quan trọng nhất trong quyết định sử dụng thẻ jcb 3 16 khảo sát ý kiến khách hàng về yếu tố quan trọng dịch vụ thẻ jcb biểu đồ 3 1 sự ưu thích thẻ jcb của khách hàng qua các thẻ đã sử dụng 3 15 sự ưa thích của khách hàng khảo sát sự ưa thích của khách hàng về thẻ tdqt jcb của vietinbank và một số ngân hàng khác trên địa bàn hà nội thời gian sử dụng thẻ 3 14 kết quả phân tích anova 3 11 bảng tóm tắt cơ cấu thang đo chất lượng dịch vụ sự đảm bảo càng cao thì sự hài lòng càng cao sự tin cậy càng cao thì sự hài lòng càng cao