phân dạng hình học 11

Bài tập và lời giải chi tiết Hình học ôn vào lóp 10 docx

Bài tập và lời giải chi tiết Hình học ôn vào lóp 10 docx

Toán học

... tiếp b/ Tứ giác ABCK hình gì? Vì sao? c/ Xác định vị trí điểm D cho tứ giác ABCK hình bình hành A HD: c/ Theo câu b, tứ giác ABCK hình thang  AB // CK Do đó, tứ giác ABCK hình bình hành  BAC ... góc BCA=>  MPD đồng dạng với  ICA => DM MP => DM.IA=MP.CI hay DM.IA=MP.IB  CI IA Ta có góc ADC = góc CBA, Góc DMQ = 1800 - AMQ=1800 - góc AIM = góc BIA Do  DMQ đồng dạng với  BIA => DM MQ ... a.DE tiếp tuyến đường tròn ( O ) b R  DE  R HD: a.áp dụng định lí Pitago tính AB = AC = R  ABOC hình B vuông (0.5đ) Kẻ bán kính OM cho D BOD = MOD  M MOE = EOC (0.5đ) A E Chứng minh BOD...
 • 6
 • 631
 • 3

79 bài tập đường thẳng, đường tròn hay có lời giải chi tiết hình OXY

79 bài tập đường thẳng, đường tròn hay có lời giải chi tiết hình OXY

Toán học

... t − t ' a + b = 2 ∆' 18a + 20ab + 11b a2 + b2 = a + b2 a2 + b2 b b 18 + 20   + 11  2 a  a  ⇔ 18 + 20t + 11t  t = b  Xét hàm số f t = 18 + 20t + 11t ⇔2 ()   1+ t2 a 1+ t2  b ... 2t + 1) + 3t − C thuộc x − y − = suy C ( 2t + 1; t ) : = ⇔ 11t − = 30 t = → C1 ( 7;3)  ⇔ 27  43 27  t=− → C2  − ; −   1111 11   a/ (AB) qua A (1;1) có u = AB = ( 3; −4 ) ⇒ ( AB ) ... ) = (8t ) + ( 4t + 14 ) 2 ( 8t ) + ( 4t + 14 ) 2 = 80t + 112 t + 196 Xét g ( t ) = 80t + 112 t + 196 , tính đạo hàm g ' ( t ) = 160t + 112  51  15.169 g−  = = 196 80  80  51  131 51 ...
 • 45
 • 954
 • 6

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 11

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 11

Toán

... 22 + ( −1) = 11 AD ⇒ tan · ABD = = ( 2) AB 5 Từ (1) (2) ta có: AD =11; AB = (3) + Vì D ∈ BD ⇒ D ( x; −2 x + 3) Ta có: AD = d ( D; AB ) = 11x − 11 ( 4) x = Từ (3) (4) suy 11x − 11 = 55 ⇔   ... Luyện thi Đại học 10 184 Đường Lò Chum Thành Phố Thanh Hóa Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch ĐT:01694838727 ⇔ 3x − = 8x − 36x + 54x − 27 ⇔ 8x3 − 36x2 + 51x − 22 = ⇔x=2∨x= Luyện thi Đại học11 184 Đường ... Câu III (1 điểm) Giải phương trình: 3x − = x − 36 x + 53x − 25 Câu IV (1 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy Góc tạo SC mặt phẳng (SAB) 300 Gọi E trung...
 • 11
 • 246
 • 0

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 111

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 111

Toán

... −  x = −1 −1 +   ⇒ Với t = ⇔  , Với t = y =  y = − log −   Câu 4: (1.0 điểm)Tính tích phân ( − x5 ∫ x 1+ x ( ) 2 dx = ∫ 1 + x5 − x5 x ( + x5 )  1 − ÷ t  dt = x = ⇒ I1 = ∫  1 1 ... z x Từ (4), (5) ⇒ P ≥ ( x + y + z ) Dấu xảy x = y = z Câu 7: (1.0 điểm)Tìm hai điểm B,C… Gọi H hình chiếu A lên d ta có AH = d(A, d) = − 2.2 + + 22 = Tam giác ABC vuông A nên 1 1 + = ⇔ + = ⇒ ... phương trình đường thẳng … x y z  = = ⇔ M ( 1; 2;3) Toạ độ M nghiệm hệ  x + y + z − =  Gọi d’ hình chiếu d lên mp(P) ⇒ d ' = ( P) ∩ (Q) , với (Q) mp chứa d vuông góc (P) Mp(Q) qua ur ur ur u...
 • 6
 • 142
 • 0

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 112

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 112

Toán

... DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 112 Câu 1: 2(1,0 điểm) Học sinh tự giải x = x − m ⇔ g ( x) = x − mx + m = (1) voi m ≠ Đt y = x –m cắt (C) Pt hoành độ giao điểm: 1− x ∆ = m2 − 4m > m < ⇔ điểm phân biệt ⇔ Pt ... + ln x 1 e e 1+ Câu 4: (1,0 điểm) Chứng minh tam giác ABC vuông C Xác định chân đường cao H a3 hình chóp SABC trung điểm AB, tính VSABC = 12 Câu 5: (1,0 điểm) 2 Ta co : ( ab − bc ) + ( bc − ... x y Câu 6a: 1(1,0 điểm) Pt (d): + = (a > 0, b> 0) Vì (d) qua M nên: + = a b a b Luyện thi Đại Học 184 Đường Lò Chum Thành Phố Thanh Hóa Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch Áp dụng bđt Côsi ta có : = ĐT:01694838727...
 • 3
 • 121
 • 0

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 113

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 113

Toán

... Thầy giáo:Lê Nguyên Thạch Câu 1: 1, TXĐ : D = R\ HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 113 { 1} −1 Sự biến thiên: y’ = ( x − 1) ĐT:01694838727 < 0, ∀x ∈ D lim y = lim y = x →−∞ Giới ... y + 32 = 0; AD : x + y + = − ; ) ⇒ C ( 3; ) ⇒ BC : x + y − 24 = 0; CD : x − y + = KL: Gọi I tâm hình vuông ⇒ I( 2 Câu 6b: (1,0 điểm) : 2, Ta có: A, B nằm khác phía so với (P).Gọi B’ điểm đối xứng...
 • 4
 • 130
 • 0

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 114

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 114

Toán

... n = 11n = −2 ⇔ n = 11 Theo khai triển nhị thức Newton ta có 11 k 11 k 11 k 11 11 k −i  (−1) i    1 k k k = ∑ C11 3k ∑ C ki (−1) i x x + 31 −  = ∑ C11 ( x )11 k 3k 1 −  = ∑ C11 3k ... 3k ( x )11 k ∑ C ki  i x  x x   k =0 i =0 k =0 k =0 i =0  k = 1, i =  11 − k − i = 4, ≤ i ≤ k ≤ 11 ⇔ k + 2i = 3, ≤ i ≤ k ≤ 11 ⇔  Xét phương trình k = 3, i = 1 3 Suy hệ số x C11 3.C1 ... nghiệm  / ⇔ x = , y = k − 2k – TH2: 2  y = 2x ⇒ ky − y − 4k = (2) Để d cắt (P) M, N phân biệt (2) phải có nghiệm phân biệt ⇔ k ≠  y12   y2   ; y1 , N  ; y2  y1 , y nghiệm (2)    Gọi M...
 • 4
 • 137
 • 0

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 116

Đề thi thử đại học môn Toán có lời giải chi tiết số 116

Toán

... 3n + 2), n ≥ ⇔ n − 12n + 11 = 0, n ≥ ⇔ n = 11 Với a = c, b = 2c, chọn c = ⇒ u ∆ = (1; 2; 1) ta có ∆ : 11 k 11 11 2   2 k k Khi  x −  = ∑ C11 ( x )11 k  −  = ∑ C11 (−2) k x 22−3k x  ... 225 9   ⇒  − 7a +  +  a −  = ⇔ a −  = ⇔  ⇒ D 2  2 2   a =  A( 11; 6) (ktm ) Suy A(10; 3) ⇒ C ( 11; 6) Câu 8a.(1,0 điểm) Giả sử ∆ có vtcp u ∆ = (a; b; c ), a + b + c ≠ ∆ ⊥ d1 ... 2 3 2 = ln t + − ln 2t + = (2 ln − ln 3) − (ln − ln 5) = ln 80 63 Câu 5(1,0 điểm) Kẻ SK ⊥ AB ⇒ hình chiếu CK ⊥ AB ⇒ ( ( SAB), ( ABCD ) ) = ∠SKC = 45 ∠ABC = 120 ⇒ ∠CBK = 60 ⇒ CK = CB sin 60 =...
 • 4
 • 139
 • 0

thaytoan net 100 bai bat dang thuc co loi giai chi tiet 2 1105

thaytoan net 100 bai bat dang thuc co loi giai chi tiet 2 1105

Toán học

... b  2c  a c  2a  b a b c 1 ►Thực chất từ (4) thêm giả thiết:    a b c Bài 4: Hãy xác định dạng tam giác ABC góc thỏa mãn đẳng thức sau: C    B C C A A B A B C  tan tan  tan tan  tan ...  a  b  c Từ suy điều phải chứng minh a b2 c    a  b  c với a, b, c số thực dương Bài 11: Chứng minh rằng: b c a Giải Áp dụng bất đẳng thức (7) ta có: a b2 c  a  b  c      a ... Tương tự ta có: y  z  3x z  2x  y  ;  ; b  2c  3a 36 c  2a  3b 36 Chủ biên: Cao Văn Tú 11 Email: caotua5lg3@gmail.com Tuyển tập 100 tập Bất đẳng thức có lời giải chi tiết năm 2015 Lưu...
 • 20
 • 352
 • 1

BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11 (GIẢI CHI TIẾT)

BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11 (GIẢI CHI TIẾT)

Toán học

... cần tìm hình bình hành MNPQ D B N C P CÂU 4/63 • Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD tứ giác lồi Gọi O giao điểm hai đường chéo AC BD Gọi (a) mp qua O, song song với AB SC Tìm thiết diện với hình chóp? ... Tìm giao tuyến (a) với mặt tứ diện • b/ Thiết diện cắt (a) với tứ diện hình gì? A a/b) Tìm giao tuyến (a) với mặt tứ diện Đó hình gì? + Từ M kẻ đường thẳng song song AC BD cắt BC AD N, Q Q M + Từ ... A  CE ⊂ ( BCE ) O’ F E b/ Gọi M, N l3 trọng tâm tam giác ABD ABE CM: MN//(CEF) + Tứ giác EFDC hình bình hành , nên ED ⊂ (CEF) D + Gọi I làIN điểm AB, ta trung IM = = có ID IE ⇒ MN // ED C M...
 • 60
 • 1,633
 • 44

110 bài hình học phẳng có lời giải chi tiết

110 bài hình học phẳng có lời giải chi tiết

Toán học

... đường chéo AC qua điểm M(2;1) Tìm toạ độ đỉnh hình chữ nhật Giải - Hình vẽ : ( Như 12 ) Trang 12 Biên soạn t-6-2012( Tài liệu nội bộ-lưu ) Chun đề : HÌNH HỌC PHẲNG Nguyễn Đình Sỹ -ĐT: 0985.270.218 ...  t ' 2 ' 18a  20ab  11b 2  t t' a b  a b  a  b2 a2  b2 2 b b 18  20    11  2 a  a   18  20t  11t  t  b  Xét hàm số f(t)= 18  20t  11t - 2   1 t2 1 t2 ...  2t  1  3t  - C thuộc : x-2y-1=0 suy C(2t+1;t ) :   11t   30 t   C1  7;3   27  43 27  t  C2   ;    1111 11   a/ (AB) qua A(1;1) có u  AB   3; 4    AB  :...
 • 48
 • 496
 • 3

Tuyển chọn một số bài toán hình học không gian lớp 11 hay (có lời giải chi tiết)

Tuyển chọn một số bài toán hình học không gian lớp 11 hay (có lời giải chi tiết)

Toán học

... (ABCD) Nhắc lại : Hình chóp hình chóp có cạnh bên có đáy đa giác Do đó, hình chóp đều, tâm đa giác đáy trùng với hình chiếu đỉnh S lên mặt đáy a) Chứng minh : (MBD)  (SAC) : Vì hình chóp S.ABCD ... đường chéo hình vuông ABCD);  BD   SAC  mà BD   MBD    MBD    SAC  b) Tính góc SA mp(ABCD) : Ta có : SO   ABCD  nên hình chiếu S lên (ABCD) O ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI  Hình chiếu ...    KDP  27 35' KD a 14   Vậy BD,  SAD   KDP  27 035' ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Bài Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, SA  ( ABCD ) SA = 2a a) Chứng minh (SAC )  (SBD...
 • 11
 • 236
 • 3

Gián án Đề 11- thi thử đại học- Lời giải chi tiết

Gián án Đề 11- thi thử đại học- Lời giải chi tiết

Tư liệu khác

... , tích phân phần I kết 0.5đ Câu IV : S N M D A 0,25đ Tính thể tích hình chóp SBCMN B C ( BCM)// AD nên mặt phẳng cắt mp( SAD) theo giao tuyến MN // AD  BC ⊥ AB ⇒ BC ⊥ BM Tứ giác BCMN hình thang ... Tính tích phân : I = π /4 ∫ −π /4 I= π /4 ∫ −π /4 sin x 1+ x + x dx = π /4 ∫ −π /4 sin x 1+ x + x + x sin xdx + dx π /4 ∫ 0.5đ x sin xdx = I1 + I −π /4 Áp dụng hàm lẻ, đặt x=-t I1 = , tích phân phần ... biệt; + m ≥ : Phương trình có nghiệm phõn biệt 2) Đồ thị hàm số y = ( x − x − 2) x − , với x ≠ có dạng hình vẽ : 1- -2 m 1+ 0,25   5π  5π   5π  − x ÷sin x = ⇔ sin  x − ÷+ sin  = 12  12 ...
 • 9
 • 186
 • 0

BÀI TẬP HÌNH HỌC 12 CHƯƠNG 1 & 2 ( CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT )

BÀI TẬP HÌNH HỌC 12 CHƯƠNG 1 & 2 ( CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT )

Toán học

... 31: Cho hình trụ tròn xoay hình vuông ABCD cạnh a có hai đỉnh liên tiếp A, B nằm đường tròn đáy thứ hình trụ, hai đỉnh lại nằm đường tròn đáy thứ hai hình trụ Mặt phẳng (ABCD) tạo với đáy hình trụ ... phần hình trụ b) Tính thể tích khối lăng trụ tứ giác nội tiếp hình trụ cho (hình lăng trụ có đáy hình vuông nội tiếp đường tròn đáy hình trụ) c) Gọi V thể tích khối lăng trụ nội tiếp khối trụ V’ ... Giải a) Vì thiết diện qua trục hình trụ hình vuông nên đường sinh l đường cao h l = h = 2r Diện tích xung quanh hình trụ: Sxq = 2 r l = 4 r2 Diện tích toàn phần hình trụ: Stp = Sxq + 2B = 6...
 • 18
 • 13,858
 • 575

BT vật lý 11 HK2 (giải chi tiết)

BT vật lý 11 HK2 (giải chi tiết)

Vật lý

... xung quanh 4.3 Từ phổ là: A hình ảnh đờng mạt sắt cho ta hình ảnh đờng sức từ từ trờng B hình ảnh tơng tác hai nam châm với C hình ảnh tơng tác dòng điện nam châm D hình ảnh tơng tác hai dòng ... kính phân kì, vật thật cho ảnh ảo 7.16 Nhận xét sau thấu kính phân kì không đúng? A Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh thật B Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh ảo C Với thấu kính phân ... (Wb) D 3.10-3 (Wb) 5 .11 Một hình vuông cạnh (cm), đặt từ trờng có cảm ứng từ B = 4.10-4 (T) Từ thông qua hình vuông 10 -6 (Wb) Góc hợp vectơ cảm ứng từ vectơ pháp tuyến với hình vuông là: A =...
 • 58
 • 1,545
 • 70

BÀI TẬP HÌNH HỌC 9 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

BÀI TẬP HÌNH HỌC 9 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Toán học

... giác OAHB hình bình hành; lại có OA = OB (=R) => OAHB hình thoi Theo OAHB hình thoi => OH ⊥ AB; theo OM ⊥ AB => O, H, M thẳng hàng( Vì qua O có đường thẳng vuông góc với AB) (HD) Theo OAHB hình thoi ... AONP hình chữ nhật có ∠PAO = ∠AON = ∠ONP = 900 => K trung điểm PO ( t/c đường chéo hình chữ nhật) (6) AONP hình chữ nhật => ∠APO = ∠ NOP ( so le) (7) Theo t/c hai tiếp tuyến cắt Ta có PO tia phân ... AKFH hình thoi ( có hai đường chéo vuông góc với trung điểm đường) (HD) Theo AKFH hình thoi => HA // FK hay IA // FK => tứ giác AKFI hình thang Để tứ giác AKFI nội tiếp đường tròn AKFI phải hình...
 • 36
 • 2,392
 • 5

các bài toán hình học ôn thi vào lớp 10 có giải chi tiết

các bài toán hình học ôn thi vào lớp 10 có giải chi tiết

Toán học

... diện tích phần hình tròn (B; BM) nằm đường tròn (O; R) theo R: Gọi S diện tích phần hình tròn nằm (B;BM) nằm bên hình tròn (O;R) S1 diện tích hình tròn tâm (B; BM) S2 diện tích hình quạt MBN S3 ... cắt E K nên OE phân giác · AOM · Tương tự: OF phân giác BOM B A N O · · Mà · hình AOM BOM kề bù nên: EOF = 90 (đpcm) Chứng minh : Tứ giác AEMO nội tiếp ; hai tam giác MAB OEF đồng dạng · · Ta có: ... CD AD » Tứ giác AOCD hình thoi ⇔ OA = AD = DC = OC ⇔ AD = DC = R ⇔ » = DC = 600 ⇔ » = 1200 AD » AC x ⇔· ABC = 600 F Vậy · ABC = 60 tứ giác AOCD hình thoi Tính diện tích hình thoi AOCD theo R:...
 • 19
 • 11,214
 • 31

bộ đề học sinh giỏi hóa lớp 11 có lời giải chi tiết

bộ đề học sinh giỏi hóa lớp 11 có lời giải chi tiết

Hóa học

... -1; ms = -1/2 a/ Dựa vào cấu hình e xác định vị trí X, Y BTH? b/ Cho biết trạng thái lai hóa nguyên tử trung tâm dạng hình học phân tử XY3 ion [YX4]2- Viết CTCT phân tử XY3 ion [YX4]2-? 2/ Có ... ĐÁP ÁN ĐỀ Câu 1: 1/ Muối trung hòa muối mà phân tử không H phân li thành H+ Muối axit muối mà phân tử H phân li thành H+ VD: CH3COONa muối có H không phân li thành  → H+  muối trung hòa; NaHCO3 ... A’ đồng phân quang học b/ B – metylpent – – in c/ C đồng phân cis Câu 5: 1/ ta có BaCO3 = CO2 = 0,55 mol Đặt CTPT A B là: CxHy(0,05 mol)và CnH2n-2(0,05 0, 05 x + 0, 05n = 0,55  x + n = 11 14...
 • 23
 • 3,232
 • 85

Xem thêm