phát triển hệ thống công nghệ thông tin gia tăng hoạt động nghiên cứu để cho ra các sản phẩm ứng dụng công nghê mới

Phát triển hệ thống đại lý trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Hoàng Dương.

Phát triển hệ thống đại lý trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Hoàng Dương.

Kinh tế - Thương mại

... thun ca hai bờn, bờn giao i lý v bờn i lý, ú: Bờn giao i lý l thng nhõn giao hng hoỏ cho i lý bỏn hoc giao tin mua hng cho i lý mua hoc l thng nhõn u quyn thc hin dch v cho i lý cung ng dch v.(trớch ... bờn giao i lý bi thng mt khong tin cho thi hn m mỡnh ó lm i lý cho bờn giao i lý ú Giỏ tr ca khon bi thng l mt thỏng thự lao i lý trung bỡnh thi gian nhn i lý cho mi nm m bờn i lý lm i lý cho ... bờn giao i lý bụi thng cho thi gian m mỡnh ó lm i lý cho bờn giao i lý Nh vy hot ng i lý thng mi da trờn nguyờn tc ca hp ng Khi hai bờn tin hnh m phỏn tin ti ký kt hp ng i lý chớnh thc u tin...
 • 109
 • 831
 • 1

Phát triển hệ thống đại lý trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Hoàng Dương

Phát triển hệ thống đại lý trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Hoàng Dương

Quản trị kinh doanh

... thun ca hai bờn, bờn giao i lý v bờn i lý, ú: Bờn giao i lý l thng nhõn giao hng hoỏ cho i lý bỏn hoc giao tin mua hng cho i lý mua hoc l thng nhõn u quyn thc hin dch v cho i lý cung ng dch v.(trớch ... bờn giao i lý bi thng mt khong tin cho thi hn m mỡnh ó lm i lý cho bờn giao i lý ú Giỏ tr ca khon bi thng l mt thỏng thự lao i lý trung bỡnh thi gian nhn i lý cho mi nm m bờn i lý lm i lý cho ... bờn giao i lý bụi thng cho thi gian m mỡnh ó lm i lý cho bờn giao i lý Nh vy hot ng i lý thng mi da trờn nguyờn tc ca hp ng Khi hai bờn tin hnh m phỏn tin ti ký kt hp ng i lý chớnh thc u tin...
 • 60
 • 503
 • 1

Phát triển hệ thống đại lý trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Hoàng Dương

Phát triển hệ thống đại lý trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Hoàng Dương

Kinh tế - Quản lý

... thun ca hai bờn, bờn giao i lý v bờn i lý, ú: Bờn giao i lý l thng nhõn giao hng hoỏ cho i lý bỏn hoc giao tin mua hng cho i lý mua hoc l thng nhõn u quyn thc hin dch v cho i lý cung ng dch v.(trớch ... bờn giao i lý bi thng mt khong tin cho thi hn m mỡnh ó lm i lý cho bờn giao i lý ú Giỏ tr ca khon bi thng l mt thỏng thự lao i lý trung bỡnh thi gian nhn i lý cho mi nm m bờn i lý lm i lý cho ... bờn giao i lý bụi thng cho thi gian m mỡnh ó lm i lý cho bờn giao i lý Nh vy hot ng i lý thng mi da trờn nguyờn tc ca hp ng Khi hai bờn tin hnh m phỏn tin ti ký kt hp ng i lý chớnh thc u tin...
 • 108
 • 439
 • 0

Phát triển hệ thống phân phối trong hoạt động Logistics ở Việt Nam

Phát triển hệ thống phân phối trong hoạt động Logistics ở Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... tham gia công nghệ logistics 53 3.3 Phát triển thị trường liên kết 55 3.4 K h ả ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến 56 IU KINH NGHIỆM P H Á T TRIỂN HỆ THỐNG P H Â N PHỐI TRONG HOẠT ... interchange-EDl) Công nghệ cho phép họ chia sẻ thông tin mức độ dố trữ, thời gian giao hàng, vị trí cùa vận chuyển nội dây chuyển cung úng mức độ hoạt động, hệ thống thông tin khu vốc (geographic inỊormation ... lợi lớn cho công ty giảm chi phí đẩu tư cho hoạt logistics, nâng cao sức cạnh tranh, thâm nhập thị trường mới, tiếp cận công nghệ mới, có thông tin xác, kịp thời b Ở Việt Nam Viện nghiên cứu Logistics...
 • 100
 • 366
 • 0

Luận văn thạc sĩ Phát triển hệ thống tài chính theo chiều sâu - Nghiên cứu thực nghiệm và giải pháp cho Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Phát triển hệ thống tài chính theo chiều sâu - Nghiên cứu thực nghiệm và giải pháp cho Việt Nam

Kinh tế

... chất lượng phát triển hệ thống tài Các quan điểm cho phát triển hệ thống tài phát huy tác dụng hỗ trợ hệ thống thể chế sách tốt Tuy nhiên, phát triển hệ thống tài điều kiện đủ cho phát triển kinh ... trọng việc phát triển hệ thống tài theo chiều sâu thể vai trò với tăng trưởng phát triển kinh tế Để xem xét mối quan hệ phát triển hệ thống tài theo chiều sâu (gọi tắt phát triển hệ thống tài ... tài sản có tài Các đặc trưng phát triển hệ thống tài theo chiều sâu bao gồm: (i) Sự hình thành hoạt động hệ thống tài mà làm gia tăng hiệu giảm thiểu chi phí giao dịch, nghĩa phát triển hệ thống...
 • 122
 • 644
 • 1

Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và trang web thông tin phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học của ngành thương mại

Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và trang web thông tin phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học của ngành thương mại

Web

... Hình thức đợc thiết kế đẹp - Các thông tin đa lên trang Web phải đợc biên tập rõ ràng - Thông tin đợc tổ chức khoa học, đáp ứng nhu cầu thông tin bạn đọc - Thông tin phải đợc cập nhập thờng xuyên, ... ca b Thng mi, trang vinanet.com.vn ca trung tõm Thụng tin thng mi, trang www.vietrade.gov.vn v.v cp nht khỏ nhiu thụng tin kinh t thng mi cn thit cho ngi c Tuy vy, trang thụng tin phc v hot ng ... Xõy dng cỏc trang web cp nht thụng tin Cỏc thụng tin c lu tr v cp nht di dng cỏc trang tnh v ng phc v vic tra cu, cỏc thụng tin phi c index i vi d liu trang tnh, cỏc th mc cha cỏc trang tnh s...
 • 64
 • 575
 • 0

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TÍN DỤNG NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TÍN DỤNG NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM

Tài chính - Ngân hàng

... thôn Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, 40% đơn vị cho biết thiếu vốn khó khăn lớn nhất.2 Cần phải có hệ thống tín dụng nông thôn vững mạnh để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh tế (cả nông ... Trong đó, hoạt động tín dụng cách kích thích hoạt động tạo thu nhập để giúp người nghèo vượt khỏi đói nghèo Tín dụng không giống yếu tố đầu vào thông thường hạt giống hay phân bón Tín dụng giúp ... phát triển bền vững Cần thay đổi lối suy nghĩ “chương trình tín dụng hoạt động từ thiện” để giảm động trợ cấp lãi suất mà thực mang lại lợi ích cho số người Áp dụng mức lãi suất đủ để trang trải...
 • 22
 • 505
 • 1

Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý phục vụ nghiên cứu phân bố các loài thú nguy cấp quí hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên xuân liên

Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý phục vụ nghiên cứu phân bố các loài thú nguy cấp quí hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên xuân liên

Khoa học tự nhiên

... thú lớn Việt Nam công nghệ hệ thông tin địa lý (HTTĐL) hệ thống định vị toàn cầu (GPS)” [4] Một số công trình báo nghiên cứu phân bố thú là: “Sử dụng Hệ thông tin địa lý (HTTĐL) để xây dựng mô ... khảo sát, điều tra, vấn Trong năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ HTTĐL, viễn thám, Hệ thống định vị toàn cầu nghiên cứu sinh thái đƣợc phổ biến rộng rãi hơn, thay cho công nghệ can vẽ đồ đồ ... nghĩa khoa học Vận dụng sở lí luận sinh thái học để phân tích đặc điểm địa lý tự nhiên, yếu tố sinh thái động vật, sử dụng công nghệ HTTĐL, công nghệ thông tin để phân tích không gian phân bố loài...
 • 94
 • 335
 • 0

Nghiên cứu thực trạng và định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư huyện đông sơn tỉnh thanh hóa

Nghiên cứu thực trạng và định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư huyện đông sơn  tỉnh thanh hóa

Thạc sĩ - Cao học

... c n ph i phát tri n m r ng s n xu t công nghi p ph m vi có th tăng d n v lao ñ ng + Các ñô th v a nh tương lai c n ñư c phát tri n c v ch t lư ng s lư ng Các ñô th c n ñư c tăng cư ng phát tri ... a dân cư Các ñô th s góp ph n gi m b t s tăng dân s t i c a ñô th l n ñ ng th i kích thích s phát tri n c a công nghi p hoá ñô th hoá + Các làng l n s phát tri n thành ñi m s n xu t công nông ... thay th d n d n nhà tranh vách ñ t + Phát tri n công trình d ch v công c ng trư ng h c, nhà tr , ñư ng làng ngõ xóm công trình ti n ích công c ng + C i t o, trùng tu, nâng c p công trình di s n...
 • 136
 • 383
 • 0

Nghiên cứu xây dựngphát triển hệ thống đánh giá khách quan các sản phẩm của mô hình dự báo số cho khu vực việt nam

Nghiên cứu xây dựng và phát triển hệ thống đánh giá khách quan các sản phẩm của mô hình dự báo số cho khu vực việt nam

Báo cáo khoa học

... BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNGPHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KHÁCH QUAN CÁC SẢN PHẨM CỦA MÔ HÌNH DỰ BÁO SỐ CHO KHU VỰC VIỆT NAM Chỉ ... nghiên cứu phần mềm phát triển thường tập trung cho mục đích riêng nghiên cứu mà không tính đến khả mở rộng hay áp dụng cho nghiên cứu khác Do đó, tính ứng dụng phần mềm đánh giá NWP nghiên cứu ... Square Error - MSE) công cụ hay sử dụng để đánh giá sản phẩm mô hình MSE tính sau: Nghiên cứu xây dựng phát triển hệ thống đánh giá khách quan sản phẩm mô hình dự báo số cho khu vực Việt Nam...
 • 223
 • 741
 • 1

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kênh phân phối tiêu thụ các sản phẩm công nghệ thong tincông ty CP CNTT Nam

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kênh phân phối tiêu thụ các sản phẩm công nghệ thong tin ở công ty CP CNTT Nam

Marketing

... áp dụng thành tựu công nghệ giúp công ty nâng cao hiệu kinh doanh những năm qua 1.3.1.7 Đối thủ cạnh tranh khách hàng  Đối thủ cạnh tranh Các sản phẩm công nghệ đặc biệt sản phẩm công nghệ thông ... thời, sản phẩm tồn kho hay sản phẩm mắc lỗi Do việc hệ thống dòng thông tin hiệu giúp cho công ty dự đoán xác mức tiêu thụ mức dự trũ cần thiết chủng loại sản phẩm đặc biệt sản phẩm công nghệ ... THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 3.1 dự báo thị trường sản phẩm công nghê thông tin thời gian tới 3.1.1 xu hướng phát triển thị trường sản phẩm công nghệ thông tin Theo hãng nghiên cứu thị...
 • 57
 • 312
 • 5

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kênh phân phối tiêu thụ các sản phẩm công nghệ thong tincông ty CP CNTT Nam Á

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kênh phân phối tiêu thụ các sản phẩm công nghệ thong tin ở công ty CP CNTT Nam Á

Quản trị kinh doanh

... thủ cạnh tranh và khách hàng  Đối thủ cạnh tranh Các sản phẩm công nghệ đặc biệt là sản phẩm công nghệ thông tin mà công ty CP CNTT Nam Á cung cấp có chu kỳ sống ngắn, sản phẩm đời thay ... mãn cho đối tượng khách hàng Hiểu vấn đề phát triển không ngừng và liên tục của công nghệ nên công ty nhanh chóng thực áp dụng công nghệ tiên tiến thay cho công nghệ cũ ngày xưa để áp dụng ... phát triển của thị trường sản phẩm công nghệ thông tin Theo hãng nghiên cứu thị trường IDC đăng tải giới chi khoảng 2,1 nghìn tỷ USD cho công nghệ năm 2013 Trong năm 2013 công ty sắm sản phẩm...
 • 44
 • 289
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống cây xanh ở phường Đồng Xuân (KL06453)

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống cây xanh ở phường Đồng Xuân (KL06453)

Giáo dục học

... tuyến nghiên cứu phù hợp với việc nghiên cứu Kế thừa có chọn lọc kết nghiên cứu tác giả nghiên cứu trước đó, nhằm hiểu rõ khu vực nghiên cứu, thành phần tính chất hệ thực vật nơi nghiên cứu, taxon ... pháp phát triển xanh, có đưa tiêu chuẩn kích thước gỗ cho hệ thống xanh đường phố Để giúp cho nghiên cứu thuận lợi, cung cấp thêm số thông tin phân bố, sinh học, sinh thái giá trị sử dụng cho ... PHẠM VI, THỜI GIAN, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.2 Phạm vi nghiên cứu Thời gian nghiên cứu 10 2.4 Nội dung nghiên cứu ...
 • 44
 • 307
 • 0

NGHIÊN cứu PHÁT TRIỂN hệ THỐNG điều KHIỂN tốc độ ĐỘNG cơ XOAY CHIỀU BA PHA sử DỤNG GIẢI PHÁP INSTASPIN

NGHIÊN cứu PHÁT TRIỂN hệ THỐNG điều KHIỂN tốc độ ĐỘNG cơ XOAY CHIỀU BA PHA sử DỤNG GIẢI PHÁP INSTASPIN

Kỹ thuật

... việc phát triển ứng dụng Bộ DRV8312-69M thiết bị dựa công nghệ hãng InstaSpin để điều khiển đánh giá động Bằng cách sử dụng công nghệ InstaSpin, DRV8312-69M cho phép nhận dạng nhanh chóng, tự động ... điều khiển động theo yêu cầu công nghệ Cùng với công nghệ InstaSpin, DRV8312-69M cung cấp hệ thống làm việc với hiệu suất cao, tiết kiệm lượng Ngoài ra, sử dụng thiết bị sơ đồ mạch, động nối trực ... đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển tốc độ động xoay chiều ba pha sử dụng giải pháp InstaSpin.” Mục tiêu luận văn Mục tiêu thiết kế điều khiển tốc độ động xoay...
 • 23
 • 303
 • 0

Nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều ba pha sử dụng giải pháp instaspin

Nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều ba pha sử dụng giải pháp instaspin

Thạc sĩ - Cao học

... dựa công nghệ hãng InstaSpin để điều khiển đánh giá động Bằng cách sử dụng công nghệ InstaSpin, DRV8312-69M cho phép nhận dạng nhanh chóng, tự động điều chỉnh điều khiển động theo yêu cầu công nghệ ... mở máy động Vậy nguyên lý phát năm 1824 1890, động không đồng ngày xây dựng phát triển kết cấu, công suất, công nghệ ngày phát huy tác dụng hoàn thiện đến ngày hôm Hiện nay, với phát triển mạnh ... liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 10 phát huy ưu điểm nghiên cứu trước đó, tác giả nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển tự động động xoay chiều ba pha sử dụng giải pháp InstaSpin 1.3 Kết luận...
 • 75
 • 421
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều ba pha sử dụng giải pháp instaspin

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều ba pha sử dụng giải pháp instaspin

Kỹ thuật

... việc phát triển ứng dụng Bộ DRV8312-69M thiết bị dựa công nghệ hãng InstaSpin để điều khiển đánh giá động Bằng cách sử dụng công nghệ InstaSpin, DRV8312-69M cho phép nhận dạng nhanh chóng, tự động ... điều khiển động theo yêu cầu công nghệ Cùng với công nghệ InstaSpin, DRV8312-69M cung cấp hệ thống làm việc với hiệu suất cao, tiết kiệm lượng Ngoài ra, sử dụng thiết bị sơ đồ mạch, động nối trực ... đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển tốc độ động xoay chiều ba pha sử dụng giải pháp InstaSpin.” Mục tiêu luận văn Mục tiêu thiết kế điều khiển tốc độ động xoay...
 • 23
 • 352
 • 0

Thực trạng và định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư huyện đông anh thành phố hà nội

Thực trạng và định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư huyện đông anh  thành phố hà nội

Kinh tế

... ñầu, hệ thống giao thông giữ vai trò trọng yếu việc phát triển kinh tế - xã hội nông thôn Trong thời gian gần ñây, nước ðông Nam Á có nhiều cố gắng ñưa chương trình phát triển nông thôn ñể phát triển ... ngũ trực tiếp xây dựng công trình công cộng xã, sản xuất sản phẩm thủ công mang tính truyền thống hay sản phẩm chế biến từ nông sản + Lực lượng thương nghiệp: Họ cầu nối sản xuất tiêu dùng Sau ... lịch, giao thông, giao dịch quốc tế quốc gia, có vai trò thúc ñẩy phát triển nước 2/ ðô thị lớn: Là loại trung tâm trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch, giao thông, ...
 • 118
 • 242
 • 0

Nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều ba pha sử dụng giải pháp INSTASPIN

Nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều ba pha sử dụng giải pháp INSTASPIN

Điện - Điện tử - Viễn thông

... dựa công nghệ hãng InstaSpin để điều khiển đánh giá động Bằng cách sử dụng công nghệ InstaSpin, DRV8312-69M cho phép nhận dạng nhanh chóng, tự động điều chỉnh điều khiển động theo yêu cầu công nghệ ... mở máy động Vậy nguyên lý phát năm 1824 1890, động không đồng ngày xây dựng phát triển kết cấu, công suất, công nghệ ngày phát huy tác dụng hoàn thiện đến ngày hôm Hiện nay, với phát triển mạnh ... liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 10 phát huy ưu điểm nghiên cứu trước đó, tác giả nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển tự động động xoay chiều ba pha sử dụng giải pháp InstaSpin 1.3 Kết luận...
 • 10
 • 200
 • 0

Tăng cường năng lực nghiên cứu, đào tạo về viễn thám và Hệ thông tin địa lý trong việc nghiên cứu, quản lý tai biến lũ lụt, lũ quét và trượt lở đất, nghiên cứu điển hình tại Vĩnh Phúc và Bắc Kạn

Tăng cường năng lực nghiên cứu, đào tạo về viễn thám và Hệ thông tin địa lý trong việc nghiên cứu, quản lý tai biến lũ lụt, lũ quét và trượt lở đất, nghiên cứu điển hình tại Vĩnh Phúc và Bắc Kạn

Báo cáo khoa học

... Sử dụng mã nguồn mở công nghệ ESRI để xây dựng hệ thống trợ giúp định bao gồm phần mềm xử lý thông tin trang WebGIS, phục vụ cho dự báo sớm tai biến ngập lụt lũ quét, trượt lở đất - Các sản phẩm ... triển công nghệ trộn ảnh, phân tích thống kê, phân loại mờ, phân tích mạng - Hệ thông tin Địa lý: Các ứng dụng GIS xây dựng loại đồ chuyên đề, ứng dụng WEBGIS, phủ điện tử (EGOVERNANCE), phát triển ... TÁC QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THEO NGHỊ ĐỊNH THƢ I THÔNG TIN CHUNG Tên đề tài/dự án: Tăng cường lực nghiên cứu, đào tạo viễn thám Hệ thông tin địa lý việc nghiên cứu, quản lý tai biến lũ...
 • 383
 • 533
 • 1

Các doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm ứng dụng công nghệ mới và việc tính giá thành sản phẩm pot

Các doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm ứng dụng công nghệ mới và việc tính giá thành sản phẩm pot

Kinh tế - Thương mại

... lượng sản phẩm dd giai đoạn i x Sản lượng thành phẩm c Phương pháp loại trừ chi phí sản xuất sảm phẩm phụ Nêu quy trình cong nghệ sản xuất, sản phẩm thu sản phẩm phụ để tính giá thành sản phẩm ... thành sản phẩm = Chi phí sản xuất sản phẩm dd đầu kỳ + Chi phí sản xuất kỳ - dd cuối kỳ - Chi phí sản xuất sản phẩm Chi phí sản phẩm phụ Chi phí sản xuất sản phẩm phụ tính riêng theo khoản mục cách ... doanh nghiệp ứng đầu việc đưa công nghệ tiên tiến vào sản xuất Sản phẩm Công ty làm Film dương phục vụ cho công nghệ in ấn Hình thức đầu tư Công ty thay thế, sửa chữa thiết bị, trì sản xuất Sự...
 • 29
 • 160
 • 0

Xem thêm