on tap dau nam tiet 1

tiết 1: ôn tập đầu năm

tiết 1: ôn tập đầu năm

Hóa học

... các nguyên tố cótrong hợp chất NH4NO3. *Gọi HS nhắc lại các b ớc làm bài tập dạng tính theo CTHH. - Tính: M NH4NO3 =( 14 .2) + (1. 4)+ (16 .3) = 80 (g) %10 0..%34NONHMMnNN=- ... đầu bài. > Xác định hớng giải: - Biết: M NH4NO3 = 80(g)%35 %10 0.802 .14 %==N%5 %10 0.804 .1 %==H > %O = 10 0% - (35 + 5) = 60%*HS giải bài tập : - Đọc kỹ đầu bài, tóm tắt đầu ... các chất trong phản ứng.+ Tính toán, kiểm tra kết quả. Bài làm:* Tính số mol Fe: ADCT: molnMmnFe05,0568,2==→= PTHH: Fe + 2 HCl > FeCl2 + H2 1mol 2mol 1mol 1mol 0,05 x...
 • 9
 • 414
 • 0

Bài ôn tập cuối năm tiết 106

Bài ôn tập cuối năm tiết 106

Toán học

... ab = 10 a + b Số viết theo thứ tự ngược lại là: ba = 10 b + aTổng hai số: ab + ba = 10 a + b + 10 b + a = 11 a + 11 b = 11 (a+b) 11 MM •Bài tập1. Điền dấu * để a)6*2 chia hết cho 3 mà không chia ... chia, luỹ thừa trong N, Z, Phân số, rút gọn, so sánh phân số.- Làm các câu hỏi 2, 3, 4, 5 trang 66 SGK.Bài tập 16 9; 17 1; 17 2; 17 4 trang 66;67 SGK Tiết 10 6: ÔN TẬP CUỐI NĂM 1. Ôn tập về tập ... Đúng Saie)2 610 chia hêt cho 2; 3; 5; 93)4a N∈ 15 )3b Z−∈)5c N⊂{ }) 2;0;2d Z− ⊂)342 18 f/M( )) 36;60;84 6g UCLN=) (35 ;15 ;15 0) 10 5h BCNN=ììììììììBài tập1: điền dấu...
 • 12
 • 3,151
 • 1

Silde Bài ôn tập đầu năm hóa học 11

Silde Bài ôn tập đầu năm hóa học 11

Hóa học

... vaøo (3) : 10 , 81= 11 x + 10 (1- x) 10 , 81= 11 x + 10 (1- x) => x = 0, 81 = 81% . Vậy có 81% số đồng vị => x = 0, 81 = 81% . Vậy có 81% số ñoàng vò 11 11 BB a 1 A 1 + a2A2 ... Chỉ có trong hạt nhân nguyên tử oxi tỉ lệ giữa số proton và và số nơtron mới là 1: 1 số proton và và số nơtron mới là 1: 1 d- Chỉ có trong nguyên tử oxi mới có 8 electrond- Chỉ có trong nguyên ... tửb- Số proton trong nguyên tử bằng số nơtronb- Số proton trong nguyên tử bằng số nơtronc- Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp c- Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ...
 • 27
 • 1,429
 • 9

Ôn tập đầu năm - T1

Ôn tập đầu năm - T1

Hóa học

... ⇒ 1 * a = 2 * 1 ⇒ a = 2 b 2 Fe2O3 ⇒ 2 * b = 3 * 2 ⇒ b = 3 Fem= 0,2 * 56 = 11 ,2 g Cum= 0,5 * 64 = 32 g⇒ hhm= Cum+ Fem= 32 + 11 ,2 = 43,2 g 59,029 17 3==kkNHd 21, 229642==kkSOd8. ... các e trong cùng một lớp bị hút bởi một lực xấpxỉ nhau và những e ở lớp trong bị hút mạnh hơn các e ởlớp ngoàiVì hạt nhân được cấu tạo bởi hai loại hạt là proton vànotron trong đó proton mang ... ?Học sinhNguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ bé, trung hoà vềđiệnCó, đó là các hạt proton, electron và notronCác hạt này chính là những thành phần cấu tạo nênnguyên tửNguyên tử bao gồm hạt nhân...
 • 3
 • 418
 • 0

ôn tập cuối năm tiết 67 (ôn tập cuoi nam tiet 1)

ôn tập cuối năm tiết 67 (ôn tập cuoi nam tiet 1)

Toán học

... điểmCâu 5: có giá trị là: 1 12 3 2 3+− +. 1 B. 2C. 4D. 2 3ACHÕt giờ 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9988776655443322 1 1Trò chơi Câu 1: Căn bậc hai số học của ... AKết quả khácHết giờ 10 10 9988776655443322 1 1ATrò chơi Bài 1. Thực hiện phép tính) 8 3 2 10 . 2 5a ữ ữ + ) 1 12 1 2 1 b −− +) 2 1 2 6 4 2c ữ ữ +6) ... tập: 2b /13 1; 5 /13 2 Thời gian:Rung chuông với điểmCâu 4: có giá trị là: 2 (1- 2). 3- 2 2B. 2 1 C. 1 2D. A−−KÕt quả khácHết giờ 10 10 9988776655443322 1 1BTrò chơi...
 • 12
 • 893
 • 5

ON TAP CUOI NAM- Tiet 43-HHCB

ON TAP CUOI NAM- Tiet 43-HHCB

Toán học

... CM và SA HD: 1. Củng cố Nắm vứng phơng pháp chứng minh đờng vuông góc với mặt, hai mặt phẳng vuông góc, cách xác định các bài toán về khoảng cách 2. Bài tập 9, 10 , 11 / 18 3- SBTIV. Những ... Giáo án Hình học 11 cơ bản-Chơng III: Véc tơ trong không gian-Quan hệ vuông góc trong không gian Nhn xột trình bày bàigiải của bạnHọc sinh theo ... BK.CM = BM.BCSuy ra BK = 55aSB = a2, BF = 22aTrong tam giác BKF có FK = BK = 55ac. CD ⊥(CAD) nen (S CD) ⊥(CAD)Trong tam giác SCD vẽ EA vuônggóc với SD thì đoạn vuông góc...
 • 2
 • 365
 • 9

On tap dau nam 11

On tap dau nam 11

Hóa học

... vaøo (3) : 10 , 81= 11 x + 10 (1- x) 10 , 81= 11 x + 10 (1- x) => x = 0, 81 = 81% . Vậy có 81% số đồng vị => x = 0, 81 = 81% . Vậy có 81% số ñoàng vò 11 11 BB a 1 A 1 + a2A2 ... Chỉ có trong hạt nhân nguyên tử oxi tỉ lệ giữa số proton và và số nơtron mới là 1: 1 số proton và và số nơtron mới là 1: 1 d- Chỉ có trong nguyên tử oxi mới có 8 electrond- Chỉ có trong nguyên ... Nguyên tử NaNguyên tử Na coù 11 e => soá khoái 23 coù 11 e => soá khoái 23  soá nôtron = 23 -11 = 12 soá nôtron = 23 -11 = 12 3- 3- Đồng vĐồng vị:ị: -Định...
 • 27
 • 303
 • 0

Ôn tập đầu năm

Ôn tập đầu năm

Hóa học

... (1) , 2 _ Hoá 10 NCTuần 01 Ns 04 / 08 / 09Lôùp 10 A Nd …… / 08 / 09Tieát PPCT (1) , 2 _ Hoá 10 NCTuần 01 Ns 04 / 08 / 09Lớp 10 A Nd …… / 08 / 09ÔN TẬP ĐẦU NĂM I . MỤC TIÊU BÀI HỌC 1 ... ?b.Tính Vdd HCl 1M cần dùng để hòa tan heát B. ( Ñs: 0,1lít)BT 4: Tính V(dktc) của hỗn hợp khí goàm 1, 1g CO2 ; 1, 6g O2? ( Đs: 16 ,8lít)- GV khắc sâu: Trong số đếm có tá, trong hoá có số ... V/22,4n = A/NA A = n/NVnTieát PPCT 1, 2 _ Hoaù 10 NCTuần 01 Ns 04 / 08 / 09Lớp 10 A Nd …… / 08 / 09Tieát PPCT 1, 2 _ Hoá 10 NCTuần 01 Ns 04 / 08 / 09Lớp 10 A Nd …… / 08 / 09ÔN TẬP ĐẦU NĂM...
 • 3
 • 332
 • 0

Ôn tập đầu năm lop 10NC

Ôn tập đầu năm lop 10NC

Hóa học

... n/NVnTieát PPCT 1, 2 _ Hoaù 10 NCTuần 01 Ns 04 / 08 / 09Lớp 10 A Nd …… / 08 / 09Tieát PPCT 1, 2 _ Hoá 10 NCTuần 01 Ns 04 / 08 / 09Lớp 10 A Nd …… / 08 / 09ÔN TẬP ĐẦU NĂM p (+)n (o) BT 10 : Nguyên ... ?b.Tính Vdd HCl 1M cần dùng để hòa tan heát B. ( Ñs: 0,1lít)BT 4: Tính V(dktc) của hỗn hợp khí goàm 1, 1g CO2 ; 1, 6g O2? ( Đs: 16 ,8lít)- GV khắc sâu: Trong số đếm có tá, trong hoá có số ... .3 . Thái độ * HS thấy được tính liên tục của các kiến thức trong qúa trình học tập bộ môn từ lớp 8, 9, 10 , 11 , 12 .II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên * Hệ thống câu hỏi luyện tập.2. Học sinh * Ôïn tập...
 • 3
 • 338
 • 4

On tap dau nam lop 10

On tap dau nam lop 10

Hóa học

... ?b.Tính Vdd HCl 1M cần dùng để hòa tan heát B. ( Ñs: 0,1lít)BT 4: Tính V(dktc) của hỗn hợp khí goàm 1, 1g CO2 ; 1, 6g O2? ( Đs: 16 ,8lít)- GV khắc sâu: Trong số đếm có tá, trong hoá có số ... V/22,4n = A/NA A = n/NVnTieát PPCT 1, 2 _ Hoaù 10 NCTuần 01 Ns 04 / 08 / 09Lớp 10 A Nd …… / 08 / 09Tieát PPCT 1, 2 _ Hoá 10 NCTuần 01 Ns 04 / 08 / 09Lớp 10 A Nd …… / 08 / 09ÔN TẬP ĐẦU NĂM ... .3 . Thái độ * HS thấy được tính liên tục của các kiến thức trong qúa trình học tập bộ môn từ lớp 8, 9, 10 , 11 , 12 .II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên * Hệ thống câu hỏi luyện tập.2. Học sinh * Ôïn tập...
 • 3
 • 768
 • 8

Ôn tập đầu năm _T2_Lớp 10

Ôn tập đầu năm _T2_Lớp 10

Hóa học

... sau õy.ãCú 0,27g kim loi nhụmãCú 11 ,7g mui n nguyờn chtãCú 12 ,5g CuSO4.5H2OãCú 18 ,066 .10 22 nguyờn t FeãCú 1, 12lit khớ O2 ktcãCú 200ml dung dch H2SO4 0,6MãCú 3,36lit ... 22,40g Nitoã0,75mol cacbonic; 0,50mol cacbonmonooxit và 0,25mol Nito.Thầy Quang Ngọc CBQ Câu hỏi 5Câu hỏi 5Có một số chất khí sau õy: Oxi, nito, cacbonic, ozon, sunfur, hiro.ãTớnh t ... Độ tan của một chất trong nước :-Là số gam chất đó có thể hòa tan được trong 10 0g nước để tạo thành dd bão hòa tại một nhiệt độ xác định. -Độ tan của các chất rắn trong nước phụ thuộc vào...
 • 15
 • 879
 • 2

Giáo án 2 ôn tập đầu năm 2009-2010

Giáo án 2 ôn tập đầu năm 2009-2010

Tư liệu khác

... 9 là 10 ; của 37 là 38; của 62 là 63; của 99 là 10 0 của 11 là 12 Em 1 nêu : 14 + 4 = 18 Em 2 neâu : 18 + 1 = 19 Bài 2 (18 0) Tính nhẩm 14 +4 =18 18 +1= 19 17 +2 =19 29-5=2426-2=24 10 -5=55+5 =10 38-2=3634-4=30 10 -2=842+0=4249-8= 41 Bài ... các số vừa viết được.4 + 2 = 6, 10 – 6 = 4, 3 + 4 = 78 – 5 = 3, 19 + 0 = 19 , 2 + 8 = 10 3 + 6 = 9, 17 – 6 = 11 , 10 – 7 = 3Baøi 3 (17 8)35 < 42, 90 < 10 0, 38 = 30 + 887 > 85, 69 > ... tắt:Có tất cả : 36 conThỏ :12 conGà : ? conGiải:Số con gà là:36 – 12 = 24 (con)Đáp số : 24 con gàBài 5 (17 7)ẹoaùn thaỳng AB daứi: 12 cm.Tập đọcSáng nayI/ Mục tiêu: 1. HS đọc trơn cả bài....
 • 12
 • 363
 • 1

on tap dau nam lop 10 cb

on tap dau nam lop 10 cb

Hóa học

... 11 +, có nghĩa ngtử Na có 11 p, 11 e.2/ Số khốilà tổng số hạt p và n của hạt nhân đó.A = Z+NVD: Trong ngtử Na biết A = 23, Z = 11 . Tính các hạt cơ bản p,n và e trong ngtử Na.Na có 11 p, 11 e, ... nguyên tố na có Z =11 , 11 p, 11 e và 12 n ( 23 -11 )III/ Đồng vị:Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron, do đó số khối của ... mang điện tích dương, kí hiệu là p.me= 1, 6726 .10 -27kg = 1uq = +1, 602 .10 -19 C kí hiệu eo qui ước 1+ b/ Sự tìm ra hạt nơtronHạt nơtron là 1 thành phần cấu tạo của hạt nhân nguyên tử,...
 • 12
 • 686
 • 7

Xem thêm

Tìm thêm: khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008