on tap dai so 8 chuong 1 bai tap 77

Bài tập đại số 8 chương 1 Đa thức

Bài tập đại số 8 chương 1 Đa thức

Toán học

... ) 80 80 80 80 15 = − + − + + +với x 79=ĐS: P(79) 94=b) Q x x x x x x x 14 13 12 11 2( ) 10 10 10 10 10 10 = − + − + + − +với x 9=ĐS: Q(9) 1= c) R x x x x x4 3 2( ) 17 17 17 20= − ... 3( 1) ( 1) 6( 1) ( 1) − − + + + −b) x x x x x x2 2( 1) ( 1) ( 1) ( 1) + − + − − + +c) x x x2( 2) ( 3)( 1) − − − −d) x x x x x x2 2( 1) ( 1) ( 1) ( 1) + − + − − + +e) x x x x3 3( 1) ( 1) ... +với x 16 =ĐS: R (16 ) 4=d) S x x x x x x x 10 9 8 7 2( ) 13 13 13 13 13 10 = − + − + + − +với x 12 =ĐS: S (12 ) 2= −CHƯƠNG I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨCTrang 1 Đại số 8 Trần Sĩ...
 • 11
 • 1,883
 • 2

Ôn tap đai so 8 ki 1

Ôn tap đai so 8 ki 1

Toán học

... 2x2+ 3(x -1) (x +1) = 5x(x +1) c) (8- 5x)(x+2) + 4(x-2)(x +1) + (x-2)(x-2) =0d) 4 (x -1) (x+5) (x+2)( +5) = 3(x -1) (x+2) 1 Ôn tập T8 GV: Vũ Hoàng SơnBài tập: 1) Tính a) (3x -1) 2 b) (2x3y + 1 4y4)2c) ... (ax2 -1) (ax2 +1) (ax2 -1) 2 g) (11 x+9y)2 (11 x+9y) (11 x-9y) h) (x-y+z) (x-y-z) i) (a + b + c)2 4)Tìm x: a) ( x+3)2 (x-3)2 = 5b)(x+2)(x2-2x+4) x(x2-2) = 15 c)(x -1) 3 ... 1: Tính nhanh A = 12 72 + 14 6 .12 7 +732 B = 12 72 + 272 - 54 .12 7Ví dụ 2: Rút gọn A = (x +1) 2 (x -1) 2B = (2x +1) 2 + (2x -1) 2C = (x+2)3 (x-2)3 D = x2(x-4) (x+4) - (x2 +1) (x2 -1) ...
 • 6
 • 1,219
 • 23

Bài tập Đại số 8 Chương I

Bài tập Đại số 8 Chương I

Toán học

... 11 10 - 1 chia hết cho 10 0b. 9 . 10 n + 18 chia hết cho 27c. 16 n - 15 n - 1 chia hết cho 255 10 . Tìm tất cả các số tự nhiên n để 2n - 1 chia hết cho 7 11 . Chứng minh rằng:a. 20n + 16 n ... cáchhợp lý: 1 1 1 650 4 4A 2 . .3 315 6 51 105 6 51 325.6 51 105= − − +• CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ 1. Rút gọn các biểu thức sau:a/ 2x(2x -1) 2 -3x(x-3)(x+3) - 4x(x +1) 2b/ (3x +1) 2-2(3x +1) (3x+5)+(3x+5)22. ... nhân tử:a. (1 + x2)2 - 4x (1 - x2)b. (x2 - 8) 2 + 36c. 81 x4 + 4d. x5 + x + 1 5. Phân tích thành nhân tử:a. x(x + 4)(x + 6)(x + 10 ) + 1 28 b. x4 - 6x3 + 12 x2 - 14 x + 3 c....
 • 6
 • 759
 • 7

Giáo án Đại số 8 Chương 1 (3 cột)

Giáo án Đại số 8 Chương 1 (3 cột)

Toán học

... / 17 Sgk : Tính giá trị biểu thức:a) Ta có: A=x2+4x+4==(x+2)2Tại x= 98, ta có: A=( 98+ 2)2 =10 02 =10 000.b) Ta có:B=x3+3x2+3x +1= =(x +1) 3 Tại x=99, ta có: B=(99 +1) 3 =10 03 =1 000 ... B=(99 +1) 3 =10 03 =1 000 000.V.HDVN( 10 ):*Bài tập:B35 / 17 Sgk : a) Có thể đa A = 342+662+ 68. 66 về dạng nào ? Vận dụng đợc hằng đẳng thức nào ?b) Biểu thức: B = 742+242- 48. 74 áp dụng kiến thức ... nào ? ( Gợi ý: a) A = 342+662+ 68. 66 = 342+ 68. 66+662= 342+2.34.66+662 =( +.)2 =b) B = 242- 48. 74+742 = 242-2.24.74+742= ) B36 / 17 Sgk : Gợi ý: Phân tích và vận dụng...
 • 2
 • 533
 • 1

Giáo án Đại số 8 chương 1

Giáo án Đại số 8 chương 1

Toán học

... quả?2: 1. Phép chia hết (2x4 -13 x3 +15 x2 +11 x-3): (x2- 4x-3) 2x4 -13 x3 +15 x2 +11 x-3 x2- 4x-3 2x4-8x3 - 6x2 2x2- 5x +1 - 5x3+ 21 x2 +11 x-3 - 5x3+ 20 x2 +15 x x2- ... +1 = (3x)2 -2.3x +1 = (3x -1) 2b) (2x+3y)2+2(2x+3y) +1 = (2x +3y +1) 2 2HS lên bảng.Tính nhanha) 10 12 = (10 0 +1) 2 10 02 +200 +1 = 10 2 01 c) 47.53 = (50-3)(50+3)= 502-32 =24 91 ... (2b +1) 2= (2a +1+ 2b +1) (2a +1- 2b -1) = 4a(a +1) - 4b(b +1) = 4[a(a +1) -b(b +1) ]  8 điều phải chứng minh 1 điểm __________________________________________________- 44 - Giáo án ĐS Lớp8 -...
 • 80
 • 404
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25