olymic hoá có hướng dẫn

Bài tập lai hóa - Nhiệt phản ứng - Bảo toàn e.doc

Bài tập lai hóa - Nhiệt phản ứng - Bảo toàn e.doc

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... c) Chất nhận electron Q trình khử (sự khử) d) Chất nhường electron â5 Phản ứng ơxi hố- khử pứhh e) Q trình thu electron Câu28 Hình dạng phân tử : CH4 , BF3 , H2O , BeH2 (Chọn câu đúng) a) Tứ...
 • 2
 • 2,071
 • 36

Bài tập quy hoạch tuyến tính

Bài tập quy hoạch tuyến tính

Cao đẳng - Đại học

... xuất Khu vực để đặt thiết bị diện tích 166 m2 loại thiết bị để mua là: - Máy loại A giá 160 triệu đồng, suất 110 sản phẩm/ Chiếm diện tích 12 m2 - Máy loại B giá 180 triệu đồng, suất ... toán PATƯ Bài Giải toán qui hoạch tuyến tính sau Phương án tối ưu tìm (nếu có) không? Hãy tìm phương án tối ưu khác (nếu có) ĐS: Obj110 Obj109 Đs: a PATU toán x0 = (0; 14; 1; 0; 26; 0) b PATƯ ... định nên công ty định phải 30 lần quảng cáo truyền hình Tìm kế hoạch quảng cáo tối ưu cho công ty? ĐS: PATU x0 = (30; 26; 58) fmax = 1.752.000 Bài 10 Một nhà máy 28 tỷ đồng dùng để mua thiết...
 • 3
 • 3,466
 • 128

Bài tập thu hoạch Quản trị kinh doanh.doc

Bài tập thu hoạch Quản trị kinh doanh.doc

Tài liệu khác

... kinh doanh điều kiện, kinh doanh phải vốn pháp định kinh doanh phải giấy phép hành nghề T tởng sách ngành, nghề cấm kinh doanh, ngành nghề mà Chính phủ quy định kinh doanh điều kiện ... hữu hạn hai thành viên trở lên phải có: - Hội đồng thành viên; - Chủ tịch Hội đồng thành viên; - Giám đốc (Tổng giám đốc); - Ban kiểm soát, Trởng Ban kiểm soát (trờng hợp công ty từ mời ... (trách nhiệm vô hạn) hai loại công ty hợp danh : - Hợp danh vô hạn : hợp danh tất thành viên công ty thành viên hợp danh - Hợp danh hữu hạn : hợp danh hai thành viên hợp danh thêm thành viên...
 • 21
 • 1,294
 • 9

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT

Thạc sĩ - Cao học

... lời (có phân bậc): Cho đƣờng tròn tâm O, bán kính R a) Độ dài đƣờng tròn bao nhiêu? gấp lần bán kính? b) Đƣờng tròn số đo(rađ) bao nhiêu? c) Cung độ dài l số đo(rađ) bao nhiêu? d) Cung ... l Vì: R Độ dài đƣờng tròn 2 R ứng với số đo 2 c) Cung độ dài l số đo (góc  )   Cung độ dài l số đo (góc  ) ? Từ ta tỉ lệ l 2 R   2 suy   Số hóa Trung tâm Học liệu ... Ta mối liên hệ số đo  rad a0 độ dài cung tròn l R  a R (  l ) Từ   a 180  180 Nhƣ vậy: Cung tròn số đo 1rad số đo độ  180  1rad   57017'45''     Cung só đo 10 số...
 • 168
 • 2,179
 • 6

Bài tập thu hoạch số 1 môn quản trị kinh doanh

Bài tập thu hoạch số 1 môn quản trị kinh doanh

Kinh tế - Thương mại

... kinh doanh điều kiện, kinh doanh phải vốn pháp định kinh doanh phải giấy phép hành nghề T tởng sách ngành, nghề cấm kinh doanh, ngành nghề mà Chính phủ quy định kinh doanh điều kiện ... hữu hạn hai thành viên trở lên phải có: - Hội đồng thành viên; - Chủ tịch Hội đồng thành viên; - Giám đốc (Tổng giám đốc); - Ban kiểm soát, Trởng Ban kiểm soát (trờng hợp công ty từ mời ... (trách nhiệm vô hạn) hai loại công ty hợp danh : - Hợp danh vô hạn : hợp danh tất thành viên công ty thành viên hợp danh - Hợp danh hữu hạn : hợp danh hai thành viên hợp danh thêm thành viên...
 • 21
 • 1,035
 • 0

Xây dựng hệ thống lý thuyết, bài tập phần hóa lý dùng trong bồi dưỡng học sinh giỏi và chuyên hóa THPT

Xây dựng hệ thống lý thuyết, bài tập phần hóa lý dùng trong bồi dưỡng học sinh giỏi và chuyên hóa THPT

Khoa học tự nhiên

... axit [H+] = 1M  Các cặp oxi hóa khử E <  0,41V khả đẩy H2 khỏi dung dịch axit [H+] = 107M tức pH =  Các cặp oxi hóa khử E <  0,82V khả đẩy H2 khỏi dung dịch axit pH ... nước [H+] = 1M (pH = 1)  Các cặp oxi hóa khử E > 0,817V khả đẩy O2 khỏi dung dịch nước [H+] = 107M (pH = 7)  Các cặp oxi hóa khử E > 0,404V khả đẩy O2 khỏi dung dịch nước ... phát HS tư chất thơng minh, giỏi nhiều mơn học, bồi dưỡng em trở thành HS tình u đất nước, ý thức tự lực, tảng kiến thức vững vàng, phương pháp tự học, tự nghiên cứu, sức khỏe...
 • 158
 • 1,907
 • 41

Xây dựng hệ thống lý thuyết, bài tập phần Hóa Lý dùng trong bồi dưỡng học sinh giỏi và chuyên hóa Trung học phổ thông (THPT)

Xây dựng hệ thống lý thuyết, bài tập phần Hóa Lý dùng trong bồi dưỡng học sinh giỏi và chuyên hóa Trung học phổ thông (THPT)

Khoa học tự nhiên

... axit [H+] = 1M  Các cặp oxi hóa khử E <  0,41V khả đẩy H2 khỏi dung dịch axit [H+] = 107M tức pH =  Các cặp oxi hóa khử E <  0,82V khả đẩy H2 khỏi dung dịch axit pH ... nước [H+] = 1M (pH = 1)  Các cặp oxi hóa khử E > 0,817V khả đẩy O2 khỏi dung dịch nước [H+] = 107M (pH = 7)  Các cặp oxi hóa khử E > 0,404V khả đẩy O2 khỏi dung dịch nước ... phát HS tư chất thơng minh, giỏi nhiều mơn học, bồi dưỡng em trở thành HS tình u đất nước, ý thức tự lực, tảng kiến thức vững vàng, phương pháp tự học, tự nghiên cứu, sức khỏe...
 • 158
 • 4,253
 • 22

Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp hướng dẫn học sinh giải bài tập phần hóa hữu lớp 11 - chương trình bản

Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp hướng dẫn học sinh giải bài tập phần hóa hữu cơ lớp 11 - chương trình cơ bản

Khoa học tự nhiên

... Thao tác 1: phải hợp chất hữu không? : chuyển qua (2) không: ancol Thao tác 2: Phân tử nhóm OH không? có: chuyển qua (3) không: ancol Thao tác 3: nhóm OH gắn vào C no không? Có: kết luận ... định hướng giải; - Hướng dẫn HS hoạt động tìm kiếm lời giải BTHH để hình thành kỹ giải tập Đây công trình nghiên cứu công phu, xây dựng sơ đồ định hướng giải cho hệ thống tập Sơ đồ định hướng ... tác giả sử dụng để hướng dẫn HS hoạt động tìm kiếm lời giải Tuy nhiên trình hướng dẫn HS hoạt động nào, sử dụng PPDH trình HS hoạt động tác giả chưa đề cập đến Sơ đồ định hướng giải tác giả xây...
 • 173
 • 2,240
 • 4

170 bài tập thu hoạch số 1 môn quản trị kinh doanh

170 bài tập thu hoạch số 1 môn quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

... kinh doanh điều kiện, kinh doanh phải vốn pháp định kinh doanh phải giấy phép hành nghề T tởng sách ngành, nghề cấm kinh doanh, ngành nghề mà Chính phủ quy định kinh doanh điều kiện ... hữu hạn hai thành viên trở lên phải có: - Hội đồng thành viên; - Chủ tịch Hội đồng thành viên; - Giám đốc (Tổng giám đốc); - Ban kiểm soát, Trởng Ban kiểm soát (trờng hợp công ty từ mời ... (trách nhiệm vô hạn) hai loại công ty hợp danh : - Hợp danh vô hạn : hợp danh tất thành viên công ty thành viên hợp danh - Hợp danh hữu hạn : hợp danh hai thành viên hợp danh thêm thành viên...
 • 21
 • 649
 • 0

Bài tập thu hoạch môn quản trị kinh doanh

Bài tập thu hoạch môn quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

... kinh doanh điều kiện, kinh doanh phải vốn pháp định kinh doanh phải giấy phép hành nghề T tởng sách ngành, nghề cấm kinh doanh, ngành nghề mà Chính phủ quy định kinh doanh điều kiện ... hữu hạn hai thành viên trở lên phải có: - Hội đồng thành viên; - Chủ tịch Hội đồng thành viên; - Giám đốc (Tổng giám đốc); - Ban kiểm soát, Trởng Ban kiểm soát (trờng hợp công ty từ mời ... (trách nhiệm vô hạn) hai loại công ty hợp danh : - Hợp danh vô hạn : hợp danh tất thành viên công ty thành viên hợp danh - Hợp danh hữu hạn : hợp danh hai thành viên hợp danh thêm thành viên...
 • 21
 • 474
 • 0

Bai tap oxi hoa khu

Bai tap oxi hoa khu

Hóa học

...
 • 1
 • 393
 • 1

chuyên đề bài tập HSgiỏi HÓA 9 đáp án

chuyên đề bài tập HSgiỏi HÓA 9 có đáp án

Hóa học

... 16g TN2 so với TN1 , thêm 50% Al2O3 tức thêm 8g Trong khối lượng chất rắn tăng 21 – 15 = 6g Bài giải     Vậy phải – = 2g Al2O3 tan TN2 Trong TN2 , ngòai lượng Al2O3 sẵn TN1 tan hết ... Al2O3 tan hết , lượng chất rắn không tan TN1 CuO => mCuO = 15g Trong TN2 tất 16+2=18g Al2O3 tan dd KOH Theo PT ta : số mol K2O = ½ số mol KOH tan = 18:102 (mol) Khối lượng K2O = (18:102 ... Sau TN lại 25g chất rắn Tính khối lượng oxit hh A  Bài giải Khi cho hh A vào nước dư khuấy kỹ phản ứng sau : K2O + H2O  2KOH Sau KOH hòa tan hết hay phần Al2O3 , CuO phải nguyên Al2O3+2KOH2KAlO2+H2O...
 • 7
 • 1,280
 • 14

BÀI TẬP TN HOÁ 12_CB_VÔ THEO CHƯƠNG

BÀI TẬP TN HOÁ 12_CB_VÔ CƠ THEO CHƯƠNG

Hóa học

... ăn mòn hoá học C ăn mòn điện hoá D lão hoá kim loại Câu 27: Bản chất ăn mòn hoá học A phản ứng oxi hoá - khử B phản ứng hoá hợp C phản ứng D phản ứng trao đổi Câu 28: Chỉ đâu ăn mòn điện hoá A ... trình hoá học hai phản ứng sau: FeO + CO t → Fe + CO2 3FeO + 10HNO3  → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O Hai phản ứng chứng tỏ FeO chất A tính oxi hoá B tính khử C vừa tính oxi hoá, vừa tính ... 1,8 gam kim loại hoá trị II tác dụng với dung dịch HCl dư thấy thoát 1,68 lít khí H (đktc) Muối thu sau phản ứng khối lượng A 5,25 gam B 7,5 gam C 6,432 gam D 7,125 gam Câu 16: Dẫn khí CO2 từ...
 • 8
 • 331
 • 6

Bài tập TN hóa Đại cương 08

Bài tập TN hóa Đại cương 08

Hóa học

... Nguyên tố X electron hoá trị nguyên tố Y electron hoá trị Công thức hợp chất tạo bửoi X Y là: A B C D Tất sai Câu 112: Một nguyên tố N hai đồng vị tỉ lệ số nguyên tử Hạt nhân N 35 proton ... đồng vị chung tính chất sau đây? A Cùng số nguyên tử lớp B Cùng số proton nhân C Cùng tính chất hoá học D Cùng tất tính chất Câu 59: Nguyên tử X cấu hình electron ion tạo nên từ X cấu ... D Câu 80: Oxit B công thức Tổng số hạt (p, n, e) B 92, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 28 B chất ? A B C D Câu 81: Nguyên tố X e hoá trị nguyên tố Y e hoá trị Công thức...
 • 9
 • 477
 • 3

Bài tập TN Hóa Hữu

Bài tập TN Hóa Hữu cơ

Hóa học

... dung dịch nồng độ từ 35%-40% C Cho andehit fomic hòa tan vào nước để dược dung dịch nồng độ từ 35%-40% Câu 59: Andehit chất A tính khử C vừa tính khử vừa tính oxi hóa B tính oxi ... thơm chất công thức tổng quát C6H6-z(OH)z B Rượu thơm chất phân tử nhân benzen nhóm hidroxyl C Rượu thơm chất nhóm hidroxyl gắn mạch nhánh hidrocacbon thơm D Rượu thơm chất nhân ... chất nhóm -OH, phân tử chứa nhân benzen B Phenol chất nhóm -OH không liên kết trực tiếp với nhân benzen C Phenol chất nhóm -OH gắn mạch nhánh hidrocacbon thơm D Phenol chất hay...
 • 17
 • 378
 • 8

Bài tập TL Hoá 11 NC Chương II (NITO)

Bài tập TL Hoá 11 NC Chương II (NITO)

Hóa học

... dụng với NaOH dư 19 Giải thích nước mưa thường diện HNO vào ngày sấm sét? 20 Viết PTPƯ giải thích tượng: a Cho Al vào dd HNO3, không thấy khí thoát ra, cho dd thu tác dụng với NaOH, đun nóng, ... phần Phần cho tác dụng với dd HCl dư dd 20,025g muối Phần cho tác dụng với dd HNO3 loãng dư thu V lít NO (đktc) dd B 32,7g muối a) Tính xem dd B muối gì? Viết PTPƯ tạo thành muối b) ... ngừng nhiệt phân thu chất rắn A khối lượng 12,32g a Tính khối lượng Cu(NO3)2 bị nhiệt phân b Hòa tan chất rắn A vào nước, lọc, ta chất rắn B Dẫn khí H2 dư qua B đun nóng, ta mg chất rắn C...
 • 5
 • 2,415
 • 152

BÀI TẬP THU HOẠCH SỐ 1 MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

BÀI TẬP THU HOẠCH SỐ 1 MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

Quản trị kinh doanh

... kinh doanh điều kiện, kinh doanh phải vốn pháp định kinh doanh phải giấy phép hành nghề Tư tưởng sách ngành, nghề cấm kinh doanh, ngành nghề mà Chính phủ quy định kinh doanh điều kiện ... hữu hạn hai thành viên trở lên phải có: - Hội đồng thành viên; - Chủ tịch Hội đồng thành viên; - Giám đốc (Tổng giám đốc); - Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát (trường hợp công ty từ mười ... (trách nhiệm vô hạn) hai loại công ty hợp danh : - Hợp danh vô hạn : hợp danh tất thành viên công ty thành viên hợp danh - Hợp danh hữu hạn : hợp danh hai thành viên hợp danh thêm thành viên...
 • 22
 • 259
 • 0

BAI TAP HSG HOA 8

BAI TAP HSG HOA 8

Hóa học

...
 • 1
 • 305
 • 3

Bài tập điện hóa học

Bài tập điện hóa học

Hóa học - Dầu khí

... a Dung tích bình b Độ dẫn điện riêng dung dịch CaCl2 c Độ dẫn điện đương lượng dung dịch CaCl2 nồng độ Giải : a.Dung tích bình X= ==> =X.R=0,002768.457,3=1,266 cm-1 b.Độ dẫn điện riêng dung dịch ... =X.R=0,002768.457,3=1,266 cm-1 b.Độ dẫn điện riêng dung dịch CaCl2 XCaCl = = 1,266=1,206.10 -3 (cm-1.Ω-1) c.Độ dẫn điện đương lượng dung dịch CaCl nồng độ λ =1000 ĐCaCl = =55,5 :V=1  CN= =0,01 N  λ CaCl = ... (-)Zn|ZnCl2(0,005)||CdCl2(2M)|Cd(+) Biết ϕCd /Cd=-0,402V E0Pb /Pb=-0,126V Giải : (-)Zn|ZnCl2(0,005)M||CdCl2(2M)|Cd(+) Ta : lnaCd ϕ Cd /Cd + lg(2.0,044)= -0,433 (V) ϕZn /Zn= ϕ Zn /Zn + RT lg(0,005.0,789) = -0,893 (V)...
 • 2
 • 2,626
 • 107

Xem thêm