nhiệm vụ 6 xác định các nguyên nhân của dòng thải

Xác định các thành phần của khí thải từ động cơ ô tô sử dụng động cơ diesel LPG nhiên liệu kép

Xác định các thành phần của khí thải từ động cơ ô tô sử dụng động cơ diesel LPG nhiên liệu kép

Cơ khí - Vật liệu

... (%) Component Unit Diesel Diesel_10 CO g/kW.h 1, 469 2 ,60 6 77,42 3 ,69 9 151,8 NOX g/kW.h 5 ,65 4 5, 460 -3,427 5,305 -6, 178 Soot g/kW.h 0,299 0,249 - 16, 76 0,223 -25,40 3.3 Surveying the effect of some ... -3,8 0,370 -6, 1 1200 0,207 0,197 -4,8 0,187 -9,7 1400 0,142 0,134 -5 ,6 0,125 -12,0 160 0 0,0 86 0,080 -6, 9 0,077 -10,0 1800 0, 068 0, 062 -8,8 0,058 -14,7 2000 0,081 0,074 -8,4 0, 068 - 16, 0 2200 0,120 ... ent Unit Simul ation CO g/kW.h 2 ,60 6 2,701 -3,5 3 ,69 9 3,850 -3,9 NOX g/kW.h 5, 460 5 ,68 5 -3,9 5,305 5 ,61 0 -5,4 Soot/PM g/kW.h 0,249 0,291 -14,4 0,223 0, 268 - 16, 7 Experi Differen Simula Experi...
 • 25
 • 502
 • 0

Lựa chọn 1 công ty hoạt động trên thị trường việt nam xác định các loại nhân viên bán hàng trong công ty này nhiệm vụ, vai trò của từng loại nhân viên đó

Lựa chọn 1 công ty hoạt động trên thị trường việt nam xác định các loại nhân viên bán hàng trong công ty này nhiệm vụ, vai trò của từng loại nhân viên đó

Marketing

... lý điều hành, trợ giúp kỹ thuật cho nhân viên bán hàng trực tiếp cho khách Các nhân viên hỗ trợ đơn hàng Pico nhiệm vụ họ: Loại nhân viên hỗ trợ bán Nhiệm vụ hàng  Vận chuyển sản phẩm điện tử, ... trợ, thống với nhân viên bán hàng VI Kết luận Đội ngũ bán hàng Pico chia thành loại nhân viên bán hàng với tên gọi nhiệm vụ riêng loại Các nhân viên bán hàng phần thực nhiệm vụ mình, nhiên có ... ngân NV kho NV xác nhận order KH NV call centre NV hỗ trợ bán hàng online Nhiệm vụ nhân viên tương tự với cách chia đội ngũ bán hàng Pico thành ba loại: nhân viên tìm kiếm đơn hàng, nhân viên thực...
 • 14
 • 372
 • 2

skkn sử dụng các thí nghiệm ảo về cảm ứng điện từ nhằm giúp học sinh lớp 11a2 trường thpt số 1 bát xát dễ dàng xác định được nguyên nhân gây ra hiện tượng cảm ứng điện từ.

skkn sử dụng các thí nghiệm ảo về cảm ứng điện từ nhằm giúp học sinh lớp 11a2 trường thpt số 1 bát xát dễ dàng xác định được nguyên nhân gây ra hiện tượng cảm ứng điện từ.

Giáo dục học

... khoảng cách tâm khung dây dòng diện thẳng không đổi A B II Đi xuống, khoảng cách tâm khung dây dòng diện thẳng không đổi III Đi xa dòng điện C IV Đi gần dòng điện Trường hợp xuất dòng điện ... em hiểu nguyên nhân tượng nhanh hơn, tổng quát sâu sắc Vì chọn đề tài ‘‘Sử dụng thí nghiệm ảo cảm ứng điện từ nhằm giúp học sinh lớp 11A2 trường THPT số I Bát Xát dễ dàng xác định nguyên nhân gây ... giảng cho học sinh thấy rõ đâu nguyên nhân sâu xa tượng cảm ứng điện từ Hiểu nguyên nhân giúp em giải thích tượng thực tế mà giải nhiều tập cảm ứng điện từ 2.3 Các biện pháp tiến hành để giải...
 • 17
 • 712
 • 0

Nghiên cứu áp dụng bài toán nhận dạng xác định các đặc trưng của trường địa hoá thứ sinh- phục vụ tìm kiếm khoáng sản

Nghiên cứu áp dụng bài toán nhận dạng xác định các đặc trưng của trường địa hoá thứ sinh- phục vụ tìm kiếm khoáng sản

Báo cáo khoa học

... 1 .68 TĨ - 66 2 .66 Cr + 765 .22CO - 0.44NÌ +11.36MO + 24.31W - 2 .66 Sn -3.30BÌ -11.08Cu -17.08PÒ -21.93Zn -39.37Nb- 16. 91Li + 43 .63 Ce + 527.92La - 1.97Zr - 1150.74 F2 = -0.40Ba-1.23Ti - 66 1Q +7 76. 60CO ... -39.37Nb- 16. 91Li + 43 .63 Ce + 527.92La - 1.97Zr - 1150.74 F2 = -0.40Ba-1.23Ti - 66 6 .61 Cr + 7 76. 600) + 2.05NĨ +11.21MO+ 23.30W - 3.78Sn + 0 .61 Bi -11.13CU - 16. 68Pb-18 .63 Zn -25.02Nb-15.96Li 23.46Ce + ... -0.40Ba-1.23Ti - 66 6.6lCr +7 76. 60CO + 2.05NÌ +1I.21MO+ 23.30W - 3.78Sn + 0 .61 BÌ -1 1.13Cu - 16. 68PỒ -ỉ8 .63 Zn -25.02Nb-15.96Li 23.46Ce + 530.47La + 0.44Zr -1124.59 F3 = -1.00Ba-0.17Ti - 68 3.34Cr + 790.41CO...
 • 47
 • 433
 • 0

Xác định các yếu tố tác động đến sự hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh ngoại trú của bệnh viện nhân dân gia định

Xác định các yếu tố tác động đến sự hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh ngoại trú của bệnh viện nhân dân gia định

Kinh tế

... vi n t ch c đ i ng nhân viên h ng d n b nh nhân đ n khám th m b nh, b nh vi n t ch c h th ng tìm thông tin b nh nhân, giúp b nh nhân tìm thân nhân giúp thân nhân tìm b nh nhân B.ăKHOAăC PăC U ... 65 5.2 Ki n ngh 65 5.3 Các đóng góp nghiên c u 67 5.4 Nh n xét k t qu c a nghiên c u so sánh v i nghiên c u tr c ………… .68 5.5 H n ch đ tài 69 Tài ... hình nghiên c u đ xu t 40 4.1 Mô hình nghiên c u hi u ch nh 60 ng d ch v DANHăM CăCÁCăB NG STT TÊN 2.1 Các nhân t c a ch t l 2.2 Các nhân t c a SERVQUAL 19 3.1 Thang đo thành ph n Ph 37 3.2 Thang...
 • 100
 • 504
 • 0

Nhiệm vụ , chức năng làm việc , nguyên nhân hư hỏng của các bộ phận máy tiện TAL460.

Nhiệm vụ , chức năng làm việc , nguyên nhân hư hỏng của các bộ phận máy tiện TAL460.

Cơ khí - Vật liệu

... Chức nhiệm vụ , đặc điểm mòn bàn dao ngang chức nhiệm vụ: bàn dao ngang có nhiệm vụ đỡ đế giá dao ổ dao Nó di trợt băng máy bàn dao dọc thực trinh cắt gọt nh cắt đứt tiện mặt đầu , hay mặt định ... hình v Bàn trợt giá dao I.Chức năng, nhiệm vụ , đặc điểm mòn 1.Chức năng, nhiệm vụ Bàn trợt giá dao hay đợc gọi bàn dao dọc phụ bàn có kích thớt nhỏ , có nhiệm vụ giữ đế giá dao cho trợt để thực ... đồ án tốt nghiệp 2 160 1420 60 370 10 11 12 Biện luận nguyên công 1 .nguyên công I a gá đặt : thân máy thăng mặt 2, hớng lên b.yêu câu: mặt 2,...
 • 16
 • 495
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đo quang trong môi trường mixen xác định các nguyên tố chuyển tiếp

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đo quang trong môi trường mixen xác định các nguyên tố chuyển tiếp

Hóa học - Dầu khí

... A5 A6 A7 0,08 0,085 0,0 86 0,0 86 0,0 86 0,087 0,087 0,27 0,277 0,278 0,277 0,279 0,279 0,278 0 ,63 0 ,63 9 0 ,64 0 0 ,64 0 0 ,63 9 0 ,63 8 0 ,63 8 Bảng 13:Kết đánh giá phương pháp xác định Cu(II) A8 0,0 86 0,278 ... • Xác định khoảng tuyến tính, xác định giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng • Để ứng dụng, xét ảnh hưởng nguyên tố đến nguyên tố cách loại trừ ảnh hưởng, tách ion chúng có mặt Xác định nguyên ... 550 45 1:1 (H20) 550 575 22 16 1:1, 1:2 550 21,7 Fe(III) Ga Hg(II) 560 Mn(II) 1:2 550 40 Ni 1:2 575 51 Pd 1:1 62 0 (67 5) 16 Zn 1:1 62 6 (67 8) 515; 514 14,1 (67 8nm) 22 ,6; 20,8 [MLn] hữu [H+]n Hệ số...
 • 86
 • 1,026
 • 0

Nghiên cứu đo quang xác định các nguyên tố chuyển tiếp

Nghiên cứu đo quang xác định các nguyên tố chuyển tiếp

Khoa học tự nhiên

... A5 A6 A7 0,08 0,085 0,0 86 0,0 86 0,0 86 0,087 0,087 0,27 0,277 0,278 0,277 0,279 0,279 0,278 0 ,63 0 ,63 9 0 ,64 0 0 ,64 0 0 ,63 9 0 ,63 8 0 ,63 8 Bảng 13:Kết đánh giá phương pháp xác định Cu(II) A8 0,0 86 0,278 ... • Xác định khoảng tuyến tính, xác định giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng • Để ứng dụng, xét ảnh hưởng nguyên tố đến nguyên tố cách loại trừ ảnh hưởng, tách ion chúng có mặt Xác định nguyên ... 550 45 1:1 (H20) 550 575 22 16 1:1, 1:2 550 21,7 Fe(III) Ga Hg(II) 560 Mn(II) 1:2 550 40 Ni 1:2 575 51 Pd 1:1 62 0 (67 5) 16 Zn 1:1 62 6 (67 8) 515; 514 14,1 (67 8nm) 22 ,6; 20,8 [MLn] hữu [H+]n Hệ số...
 • 86
 • 448
 • 1

Tách và xác định các nguyên tố đất hiếm trong lơp phủ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản (CEC)

Tách và xác định các nguyên tố đất hiếm trong lơp phủ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản (CEC)

Thạc sĩ - Cao học

... hoá Nguyên tắc phƣơng pháp tạo màng photphat tạo lớp muối photphat kết tủa bề mặt kim loại 1.5 Tổng quan phương pháp tách xác định nguyên tố đất 1 .6 Các phương pháp xác định nguyên tố đất 1 .6. 1 ... 20 50 100 10,3578 10,8521 10 ,60 5 10,242 10 ,62 5 10,433 10,7825 10, 560 5 10 ,67 15 10,7 562 10 ,65 3 10,70 46 Area/La Lần1 Lần2 TB Kết luận: Qua kết thực nghiệm đƣa giới hạn nguyên tố không ảnh hƣởng đến ... C Chất tạo phức Đệm điện di HIBA 6mM Benzylamin 11mM+Axit acetic 10mM pH 4 ,6 3.2 Khảo sát ảnh hƣởng số nguyên tố trình tách xác định nguyên tố đất Sự có mặt nguyên tố khác nhƣ Mn, Ni, Zn, Cu,...
 • 17
 • 962
 • 4

Nghiên cứu quy trình xác định các nguyên tố TiO2, Cr, Mg, C trong xỉ titan

Nghiên cứu quy trình xác định các nguyên tố TiO2, Cr, Mg, C trong xỉ titan

Cơ khí - Vật liệu

... 3.3.1 .6 Độ xác phơng pháp 26 3.3.2 Phơng pháp thể tích: Xác định hàm lợng C 26 3.3.2.1 Khảo sát thông số tối u xác định hàm lợng C 26 Viện KH & CN Mỏ - Luyện kim BCTK Nghiên cứu quy trình xác định ... trình xác định nguyên tố: TiO2, Cr, Ca, Mg, Mn, C xỉ titan - N67 TiO2 (%) - T (nhiệt độ) Hình 5: ảnh hởng nhiệt độ dung dịch khử đến kết xác định TiO2 Từ 80ữ 90OC, cho kết xác định TiO2 ổn định ... nhậy độ chọn lọc cao Gần 60 nguyên tố hoá học đợc xác định với độ nhậy 10-4 ữ 10-5 Kết phân tích ổn định, sai số nhỏ Đây phơng pháp tiêu chuẩn để xác định lợng nhiều nguyên tố Bảng 1: Thành phần...
 • 59
 • 499
 • 1

Báo cáo khoa học: " XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TÍNH CỦA NGUYÊN LIỆU DIATOMITE PHÚ YÊN BẰNG FT-IR, XRF, XRD KẾT HỢP VỚI PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN LÝ THUYẾT DFT" pptx

Báo cáo khoa học:

Báo cáo khoa học

... trọng cần xác định đặc tính vị trí hấp thụ Các peak đặc trưng ứng với tần số 369 7.4, 362 2.9, 3430.9, 163 5.9, 1088, 914.3, 795 .6, 69 5.0 543.9cm1 Quan trọng hai peak với tần số 369 7.4 362 2.9 cm1 ... chất mang, phụ gia cho công nghiệp xi măng [7], hay làm nguyên liệu để xử lý hồ tôm Nguyên liệu phương pháp nghiên cứu a) Nguyên liệu Nguyên liệu diatomite mua mỏ Tuy An, Phú Yên với khối lượng ... Đại học Bách khoa Đà Nẵng Trên nguồn nguyên liệu gia công tiến đánh giá tính chất liên quan b) Phương pháp nghiên cứu Sử dụng máy huỳnh quang tia X xác định định lượng thành phần hóa học diatomite...
 • 7
 • 515
 • 1

bài 6 xác định các phân tử thiết kế

bài 6 xác định các phân tử thiết kế

Cơ sở dữ liệu

... interface) Xác định phần tử thiết kế Hướng dẫn dự án Đặc tả phụ trợ Xác định phần tử thiết kế Mô hình thiết kế Mô hình phân tích Chuyển đổi lớp phân tích thành phần tử thiết kế Các lớp phân tích Các ... trợ truy cập CSDL Subsystem A  Các kiểu cấu trúc liệu Subsystem B  Các tiện ích chung Subsystem C  Các sản phẩm theo ứng dụng Xác định hệ thống “Superman Class” ... Nội dung Xác định phần tử thiết kế Hệ thống (Subsystem) Tính tái sử dụng lại (Reusability) Mô hình phân tầng trình thiết kế Mục đích Phân tích tương tác lớp phân tích xác định thành phần...
 • 32
 • 430
 • 0

Nghiên cứu các nguyên nhân tác động đến hiệu quả kênh phân phối sản phẩm sữa bột dinh dưỡng của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nam Dương

Nghiên cứu các nguyên nhân tác động đến hiệu quả kênh phân phối sản phẩm sữa bột dinh dưỡng của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nam Dương

Báo cáo khoa học

... phối … … 57 Hình 4.9 Biểu đồ nhân xác định nguyên nhân dẫn đến lượng tồn kho 59 Hình 4.10 Biểu đồ nhân xác định nguyên nhân dẫn độ bao phủ giảm 62 -v- DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Tên bảng……………………………………………………………………… ... thấu thị trường 56 4.3 ĐÁNH GIÁ CÁC NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯƠNG 58 4.4 CÁC PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ... kênh phân phối Công Ty Nam Dương 2.4 CÁC NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN KÊNH PHÂN PHỐI Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến kênh phân phối, có nhiều nguyên nhân tác động gián tiếp đến kênh phân...
 • 85
 • 415
 • 0

Một số thuật toán nội suy để xác định các nguyên hàm sơ cấp của hàm hữu tỷ

Một số thuật toán nội suy để xác định các nguyên hàm sơ cấp của hàm hữu tỷ

Khoa học tự nhiên

... Ngoài cách xác định hệ số đạo hàm ta xác định hệ số cách đồng hệ số giải hệ phương trình Các ví dụ sau cho thấy đa dạng phong phú dạng toán Ví dụ 2.8 Tìm nguyên hàm hàm số f (x) = r 3x6 + 5x4 ... nguyên hàm hàm sơ cấp làm cách để tìm nguyên hàm sơ cấp đó?” Hiện biết có nhiều cách để tính nguyên hàm hàm số sử dụng bảng nguyên hàm bản, phép đổi biến số, phép lấy nguyên hàm (tích phân) phần ... ta nói hàm số có x x nguyên hàm sơ cấp Nhận xét 1.1 Nếu g nguyên hàm sơ cấp f g + C với C số tùy ý nguyên hàm sơ cấp f Ta ký hiệu tập tất nguyên hàm f f dx Định nghĩa 1 .6 Một đa thức bậc n ẩn...
 • 69
 • 966
 • 0

tách và xác định các nguyên tố đất hiếm trong lơp phủ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản ( cec)

tách và xác định các nguyên tố đất hiếm trong lơp phủ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản ( cec)

Khoa học tự nhiên

... 39 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Hm lng trung bỡnh (10-4%) 30 18 45 25 1,2 10 1,5 4,5 1,3 4,0 0,8 3,0 1,0 T lng nhúm cỏc nguyờn t (%) 18,7 11,4 28 ,6 4,5 15,0 4,4 0,8 6, 4 1,0 2,9 ... 65 Ch to lp ph .66 Phỏ mu 66 3 .6 PHN TCH MU LP M Zn-Ni-NTH 68 3 .6. 1 3 .6. 2 Ch to lp m 68 Kt qu tỏch pic v thnh phn cỏc NTH mu lp m Zn-Ni-NTH 69 KT ... tách xác định nguyên tô đất 11 1 .6 Các ph-ơng pháp xác định nguyên tố đất 11 1 .6. 1 Ph-ơng pháp quang phổ hấp thụ phân tử 11 1 .6. 2 Ph-ơng pháp kích hoạt nơtron 12 1 .6. 3...
 • 84
 • 632
 • 0

Xác định các tác nhân gây bệnh trên cá cảnh biển tại thủy cung Vinpearl, bước đầu thử nghiệm khả năng kháng khuẩn của một số thực vật trên tác nhân gây bệnh cho cá

Xác định các tác nhân gây bệnh trên cá cảnh biển tại thủy cung Vinpearl, bước đầu thử nghiệm khả năng kháng khuẩn của một số thực vật trên tác nhân gây bệnh cho cá

Thủy sản

... thể cá cảnh biển 1991 1992 1993 1994 1995 530 .61 2 63 9.070 541. 063 467 .715 550.028 19 96 1997 1998 1999 2000 812 .66 1 62 9.847 1.3 26. 953 1.383.1 06 1 .69 5.4141 Theo tài liệu thu thập Cơ sở liệu thủy ... sinh trùng, nấm vi khuẩn cá bệnh - Xác định đặc tính sinh lý, sinh hóa, độc lực định danh chủng vi khuẩn có khả gây bệnh - Xác định tác nhân gây bệnh - Xác định hoạt tính kháng khuẩn dịch chiết ... 1,29 14,33 ± 0,58 16 ± 1,0 17 ,67 ± 2,08 10,25 ± 2,5 10 ,6 ± 2,41 11,5 ± 1,29 12 ,67 ± 4 ,62 9 ,67 ± 1,53 Ổi 10,33 ± 0,58 15,33 ± 1,53 17,33 ± 5,03 13 ± 1,73 14,33 ± 3, 06 Trứng cá 9 ,67 ± 1,53 13,33 ±...
 • 72
 • 369
 • 0

Xem thêm