những vấn đề đặt ra cho công tác quản lý hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên ở trƣờng đhytcc

Các biện pháp quản hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên trường Đại học Y tế công cộng.PDF

Các biện pháp quản lý hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên trường Đại học Y tế công cộng.PDF

Sư phạm

... trường ĐHYTCC 69 2.4.4 Những vấn đề đặt cho công tác quản hoạt động tự học ngoại ngữ sinh viên trường ĐHYTCC 71 Chương 3: Các biện pháp quản hoạt động tự học ngoại ngữ sinh viên ... thể Động tiền đề, điều kiện cho hoạt động tự học ngoại ngữ sinh viên Việc xây dựng động tích cực tự học cho sinh viên nội dung bản, quan trọng công tác quản hoạt động tự học ngoại ngữ sinh viên ... động tự học sinh viên nội dung quản nhà trường, quản trình dạy - học, quản trình dạy tự học trường đại học Đó công tác nhằm cho hoạt động tự học sinh viên đạt kết tốt  Quản hoạt động...
 • 135
 • 772
 • 0

Các biện pháp quản hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên trường Đại học Y tế công cộng TT.PDF

Các biện pháp quản lý hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên trường Đại học Y tế công cộng TT.PDF

Sư phạm

... trình học tiếng Anh, tài liệu chuyên môn YTCC tiếng Anh cập nhật với phát triển giới 4,4 4,1 4,5 Đảm bảo sở vật chất trang thiết bị phục vụ hoạt động tự học ngoại ngữ cho sinh viên Bng cho thy ... kin cho hot ng t hc ngoi ng ca sinh viờn Vic xõy dng ng c tớch cc t hc cho sinh viờn l ni dung c bn, rt quan trng ca cụng tỏc qun hot ng t hc ngoi ng ca sinh viờn Qun k hoch t hc ca sinh ... qun Vy t hc cng phi cú qun Qun hot ng t hc ca sinh viờn l mt nhng ni dung c bn ca qun nh trng, qun quỏ trỡnh dy - hc, qun quỏ trỡnh dy - t hc cỏc trng i hc ú l cụng tỏc nhm cho...
 • 29
 • 674
 • 2

Biện pháp quản hoạt động dạy học ngoại ngữ của trưởng bộ môn các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh sơn la

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ngoại ngữ của trưởng bộ môn ở các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh sơn la

Thạc sĩ - Cao học

... chuyên môn - Quản hoạt động tự bồi dưỡng, NCKH GV * Quản hoạt động học ngoại ngữ SV - 16 - Hoạt động học tập SV hoạt động song song tồn với hoạt động dạy GV Quản hoạt động học tập SV QL ... nghiên cứu biện pháp quản hoạt động dạy học, quản hoạt động dạy học ngoại ngữ số trường học, sở giáo dục đào tạo nhận thấy nghiên cứu quản hoạt động dạy học ngoại ngữ trưởng môn trường ĐH, ... SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NGOẠI NGỮ CỦA TRƢỞNG BỘ MÔN ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Quản hoạt động dạy học để nâng cao chất lượng dạy học hiệu đào tạo vấn...
 • 100
 • 178
 • 0

Các biện pháp quản hoạt động tự học của sinh viên trường đại học TDTT đà nẵng theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội

Các biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường đại học TDTT đà nẵng theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội

Khoa học xã hội

... c [15, 16]; Tác gi Lê Khánh B ng: T ch c công tác t h c cho sinh viên [2] 6 Như v y, cho ñ n v n chưa có công trình nghiên c u ñ c p ñ n công tác qu n ho t ñ ng t h c c a sinh viên trư ng ... 1.3.7 Qu n ho t ñ ng t h c c a sinh viên 1.3.7.1 Đ c ñi m c a công tác qu n ho t ñ ng t h c Theo lu n v qu n b t kỳ m t ho t ñ ng qu n bao g m: Ch th qu n ñ i ng b qu n Ch ... dung qu n ho t ñ ng t h c - Xây d ng ñ ng t h c cho sinh viên - Qu n vi c xây d ng th c hi n k ho ch t h c c a sinh viên - Qu n n i dung, phương pháp t h c c a sinh viên - Qu n vi c...
 • 26
 • 591
 • 1

Các biện pháp quản nhằm tăng cường hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên trường cao đẳng công nghiệp nam định

Các biện pháp quản lý nhằm tăng cường hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên trường cao đẳng công nghiệp nam định

Khoa học xã hội

... tạo nội dung cho hoạt động học- tự học học sinh; hoạt động học- tự học ngoại ngữ học sinh điều kiện trì hoạt động dạy ngoại ngữ giáo viên 1.4 Quảntự học ngoại ngữ sinh viên trƣờng Cao đẳng ... trạng hoạt động tự học quản hoạt động tự học Ngoại ngữ sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định - Đề xuất biện pháp quản hoạt động dạy học nhằm tăng cường hoạt động tự học sinh viên ... nước công cụ giao tiếp 1.4.3 Quảnhoạt động tự học ngoại ngữ sinh viên 1.4.3.1 Mục tiêu nội dung quản - Xây dựng động tự học cho sinh viên - Quản kế hoạch tự học sinh viên - Quản nội...
 • 17
 • 804
 • 1

Các biện pháp quản hoạt động tự học của sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ

Các biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ

Sư phạm

... Đại học quốc gia hà nội khoa s- phạm - - Đặng Thanh H-ơng Các biện pháp quản hoạt động tự học sinh viên tr-ờng Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - Đại học quốc gia hà nội ... qun cú th l mt nhng yu t tỏc ng khụng nh n cht lng o to lun v khoa hc qun cho thy, hot ng cú ý thc ca ngi luụn bao hm ý ngha ca qun t c mc ớch ra, cỏc bin phỏp, phng thc qun luụn ... h thng rt sinh ng v phc qun lý, ch th qun phi thc hin nhiu loi cụng vic khỏc Nhng loi cụng vic qun ny gi l cỏc chc nng qun Nh vy, cỏc chc nng qun l hp nhng nhim v qun khỏc nhau,...
 • 100
 • 800
 • 0

Các biện pháp quản nhằm tăng cường hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên trường cao đẳng công nghiệp nam định luận văn ths giáo dục học 60 14 05 pdf

Các biện pháp quản lý nhằm tăng cường hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên trường cao đẳng công nghiệp nam định  luận văn ths giáo dục học 60 14 05 pdf

Thạc sĩ - Cao học

... đến nhận thức sinh viên Từ chỗ thấy đ-ợc tầm quan trọng môn học ích lợi công việc, sinh viênđộng học tập tốt, giúp cho hoạt động tự học có hiệu Nhận xét ch-ơng trình học ngoại ngữ tr-ờng, 35,83% ... tiến hành điều tra 120 sinh viên, kết cho thấy hầu hết sinh viên ý thức đ-ợc tầm quan trọng việc học ngoại ngữ, nhu cầu học tiếng Anh sinh viên nh- nhận thức họ tầm quan trọng việc học tiếng Anh ... kiến cho việc học tiếng Anh giúp ích cho công việc, có 5% ch-a nhận thức đ-ợc tầm quan trọng tiếng Anh công việc họ sau Kết điều tra cho thấy tác động xã hội, giáo viên dạy Anh văntác động...
 • 107
 • 375
 • 0

Các biện pháp quản hoạt động tự học của học sinh trường văn hoá i bộ công an

Các biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh trường văn hoá i  bộ công an

Thạc sĩ - Cao học

... 1.2 Những vấn đề luận tự học 1.3 Những vấn đề luận quản hoạt động tự học học sinh 13 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA 22 HỌC SINH TRƢỜNG ... riêng công tác quản hoạt động tự học học sinh diễn hoàn toàn môi trường nhà trường Quản hoạt động tự học tác động chủ thể quản đến trình tự học học sinh làm cho học sinh tích cực, chủ động ... hoạt động tự học như: - Xây dựng lực lượng tổ chức, quản hoạt động tự học học sinh - Phân công, phân nhiệm quản hoạt động tự học học sinh - Xây dựng chế độ kiểm tra hoạt động tự học học sinh...
 • 92
 • 316
 • 1

Các biện pháp quản hoạt động dạy học tiếng anh của khoa tại chức đại học hà nội trong giai đoạn hiện nay

Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng anh của khoa tại chức  đại học hà nội trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... viên phôtô cho sinh viên nên có tính chất tham khảo 2.3 Thực trạng quản dạy học Tiếng Anh Khoa Tại chức, Đại học Hà Nội 2.3.1 Quản ch-ơng trình, nội dung - Dự lên lớp giảng viên, sinh viên ... hàng đề thi đ-ợc khoa điều chỉnh cho phù hợp với ch-ơng trình 2.3.2 Quản hoạt động dạy học giảng viên 2.3.2.1 Quản việc chuẩn bị lên lớp giảng viên - Khoa xây dựng thời khoá biểu khoa học ... vụ s- phạm giảng viên 2.3.2.2 Quản công tác bồi d-ỡng giảng viên: - Hàng năm, Khoa tổ chức thi kiểm tra ph-ơng pháp giảng dạy nghiệp vụ sphạm để đánh giá toàn diện cho giảng viên Khoa - Khoa...
 • 28
 • 538
 • 1

Các biện pháp quản hoạt động dạy học tiếng Anh của khoa Tại chức - Đại học Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh của khoa Tại chức - Đại học Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Sư phạm

... Qun quỏ trỡnh dy hc bao gm cỏc sau: + Qun mc tiờu, ni dung, chng trỡnh o to + Qun hot ng dy ca ging viờn v hot ng hc ca hc sinh, sinh viờn + Qun cht lng dy hc + Qun kim tra, ỏnh ... Qun chng trỡnh ni dung 49 2.3.2 Qun hot ng dy hc ca giỏo viờn 50 2.3.3 Qun hot ng hc ca sinh viờn 54 2.3.4 Qun hot ng kim tra ỏnh giỏ 57 2.3.5 Qun ... Ngoi ra, trng i hc H Ni c B Giỏo dc v o to giao nhim v o to ngoi ng cho lu hc sinh, nghiờn cu sinh, thc sinh i hc nc ngoi, bi dng nõng cao trỡnh ngoi ng cho cỏn b chuyờn mụn, cỏn b qun ca...
 • 110
 • 543
 • 0

Biện pháp quản hoạt động dạy học tiếng anh cho sinh viên hệ đào tạo nhiệm vụ chiến lược tại trường đại học ngoại ngữ đại học quốc gia hà nội theo chuẩn đầu ra

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng anh cho sinh viên hệ đào tạo nhiệm vụ chiến lược tại trường đại học ngoại ngữ  đại học quốc gia hà nội theo chuẩn đầu ra

Sư phạm

... quản Trang 10 1.2.1 1.2.2 hoạt động dạy học Tiếng Anh 1.2.2.1 Quản hoạt động dạy học tiếng Anh Trang 10 1.2.2.2 Biện pháp quản hoạt động dạy học Trang 14 Một số vấn đề luận hoạt động ... quan vấn đề nghiên cứu Trang 1.2 Một số khái niệm Trang Hoạt động dạy học tiếng Anh Trang 1.2.1.1 Hoạt động dạy học Trang 1.2.1.2 Hoạt động dạy học tiếng Anh Trang 10 Quản hoạt động dạy học biện ... văn gồm phần: Mở đầu Chương 1: Cơ sở luận quản hoạt động dạy học Tiếng Anh theo chuẩn đầu cho sinh viên đại học Chương 2: Thực trạng hoạt động dạy học quản hoạt động dạy học tiếng Anh...
 • 117
 • 370
 • 3

Biện pháp quản hoạt động tự học của học sinh các trường trung học cơ sở huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh các trường trung học cơ sở huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định

Sư phạm

... động tự học cho học sinh tr-ờng trung học sở huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 2.6.1.1 Xây dựng động tự học cho học sinh thông qua giáo dục truyền thống * Nêu g-ơng học tập, tự học buổi hoạt động ngoại ... rằng: Hiện hoạt động tự học học sinh yếu số nguyên nhân: - Đại phận giáo viên cho học sinh ch-a nhận thức đ-ợc vai trò vị trí hoạt động tự học có ảnh h-ởng lớn lao, có tác động định đến kết học tập, ... hổng nên khả tự học Học sinh thời gian để tự học Học sinh ch-a đủ sở vật chất điều kiện để tự học Thầy cô giáo ý rèn luyện học sinh tự học Phụ huynh không quan tâm đến việc học nhà học sinh Cách...
 • 110
 • 427
 • 1

Biện pháp quản hoạt động tự học của sinh viên các trường Cao đẳng nghề tỉnh Thừa Thiên Huế

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên các trường Cao đẳng nghề tỉnh Thừa Thiên Huế

Tâm lý học

... Khỏi nim qun v cỏc chc nng qun 1.2.3.1 Khỏi nim qun Qun l tỏc ng cú nh hng, cú ch ớch ca ch th qun (ngi qun lý) n khỏch th qun ( ngi b qun lý) mt t chc nhm lm cho t chc hnh ... kin sinh hot, cỏc phng tin hc tp, ti liu tham kho, 1.4 Cỏc ni dung qun hot ng t hc ca sinh viờn Cao ng Ngh 1.4.1 Qun k hoch t hc ca sinh viờn Cao ng Ngh Qun k hoch t hc ca SV l qun ... chc nng qun nhm m bo cho cỏc c quan h thng giỏo dc hnh ti u, m bo s phỏt trin ton din v c cht lng ln SL 1.2.4.2 Qun nh trng Qun nh trng l nhng tỏc ng qun ca cỏc c quan qun giỏo dc...
 • 29
 • 375
 • 0

Biện pháp quản hoạt động tự học của học sinh trung học phổ thông huyện nghĩa tỉnh quảng ngãi

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học phổ thông huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi

Sư phạm

... 2.3.3.1 Công tác t ch c nh n th c ñúng h c sinh m i t h c t t ñư c Có 63% cán b Có 50% ý ki n cho r ng HT thư ng xuyên th c hi n công qu n lý, giáo viên 65% h c sinh cho r ng ñ ng cơ, h ng thú t tác ... y ñ cho ho t ñ ng h c t p c a h c sinh 83,3% 2.2.4.2 Nguyên nhân ch quan Có 64,7% cán b qu n lý, giáo viên 67,9% h c sinh cho 2.3.3 Công tác t ch c, ch ñ o giám sát ho t ñ ng t h c c a h c sinh ... qu n ho t ñ ng t h c c a h c sinh K t qu th c hi n giáo viên ñánh giá 29,9% t t, 35,4% 34,7% trung bình ho t ñ ng t h c c a h c sinh Có 81,8% cán b qu n lý, giáo viên 2.3.2 Công tác qu n lý...
 • 13
 • 864
 • 2

Biện pháp quản hoạt động tự học của sinh viên khoa sư phạm trường đại học trà vinh trong giai đoạn hiện nay

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên khoa sư phạm trường đại học trà vinh trong giai đoạn hiện nay

Sư phạm

... Mục đích, động tự học; Thời gian tự học; Kế hoạch tự học; PP tự học; Kỹ tự học; Phương tiện tự học; Hình thức tự học 1.2.5 Quản hoạt động t học uản HĐTH mang tính định hướng, gợi mở, tạo điều ... t học củ SV a Yếu tố khách quan b Yếu tố chủ quan 1.5 QUẢN HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN 1.5.1 Mục tiêu yêu cầu uản HĐTH củ sinh iên a.Mục tiêu quản hoạt động tự học sinh viên Mọi hoạt ... dung QL công tác kiểm tra - đánh giá GV, nhằm đảm bảo tính khoa học thống công f Quản điều kiện tự học sinh viên Quản sở vật chất phục vụ cho việc học tập lớp, thời gian dành cho tự học; sách...
 • 26
 • 691
 • 2

Một số biện pháp quản hoạt động tự học của sinh viên khoa giáo dục mầm non trường cao đẳng sư phạm nghệ an

Một số biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên khoa giáo dục mầm non trường cao đẳng sư phạm nghệ an

Khoa học xã hội

... dung gồm chơng Chơng I: Cơ sở luận đề tài Chơng II: Thực trạng quản hoạt động tự học sinh viên khoa GDMN Chơng III: Một số biện pháp quản hoạt động tự học sinh viên khoa GDMN trờng CĐSP ... chế chất lợng tự học SV: 2.2.3.1 Do sinh viên cha có động tự học đắn Tự học nội lực, hoạt động cốt lõi việc tự học, mà không sinh viên không xác định đợc ý nghĩa việc tự học, họ động học tập đắn ... chỉnh hoạt động tự học sinh viên, phải biến trình học thành tự học, đào tạo thành tự đào tạo Tự học sinh viên yếu tố đảm bảo kết quả, chất lợng dạy học Cao đẳng - Đại học Đây trình dạy tự học mà...
 • 103
 • 845
 • 7

Một số biện pháp quản hoạt động tự học của sinh viên nội trú trường cao đẳng sư phạm hà tây luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên nội trú trường cao đẳng sư phạm hà tây luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... chất quản hoạt động tự học sinh viên nội trú 22 1.4.2 Mục tiêu quản hoạt động tự học sinh viên nội trú .23 1.4.3 Nội dung quản hoạt động tự học sinh viên nội trú .24 1.4.3.1 Bồi dưỡng động ... 14 1.3 Hoạt động tự học sinh viên nội trú 16 1.3.1 Hoạt động tự học 16 1.3.2 Hoạt động tự học sinh viên nội trú 20 1.4 Quản hoạt động tự học sinh viên nội trú 21 ... Hoạt động tự học sinh viên nội trú” Chương 2: Thực trạng công tác quản hoạt động tự học sinh viên nội trú trường CĐSP Hà Tây Chương 3: Các biện pháp quản hoạt động tự học sinh viên nội trú...
 • 134
 • 850
 • 9

Các biện pháp quản hoạt động dạy học trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ thăng long thành phố đà nẵng

Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trường trung cấp kỹ thuật  nghiệp vụ thăng long thành phố đà nẵng

Kỹ thuật

... Quản việc dự phương pháp phân tích sư phạm học Quản sinh hoạt Khoa tổ môn trực thuộc trường Quản hoạt động kiểm tra- đánh giá kết học tập học sinh 1.4.2.2 Quản hoạt động học học sinh ... trình dạy học học thực hành giáo viên Khách quan hóa công tác kiểm tra, đánh giá Biện pháp tăng cƣờng quản hoạt động học Đổi quản học kỹ thực hành HS Chú trọng quản hoạt động tự học rèn ... dạy học Quản thực chế độ, sách dạy học 1.5 TIỂU KẾT CHƢƠNG Chương I khái quát sở luận công tác quản hoạt động dạy học Đó sở để khảo sát, phân tích thực trạng quản hoạt động dạy học...
 • 26
 • 610
 • 1

Biện pháp quản hoạt động tự học của học sinh trường trung học cơ sở huyện đan phượng hà nội

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh trường trung học cơ sở huyện đan phượng hà nội

Khoa học xã hội

... tra-ỏnh giỏ k hoch t hc ca hc sinh - Kim tra vic thc hin k hoch v nhim v t hc ca hc sinh - Kim tra ỏnh giỏ ni dung t hc ca hc sinh - Kim tra ỏnh giỏ cỏc hỡnh thc t hc ca hc sinh - Hng dn hc sinh ... khoa hc, hp v t hiu qu cao Qun hot ng t hc ca hc sinh cn trung vo qun k hoch t hc, t chc cho hc sinh t hc, ch o, kim tra- ỏnh giỏ hot ng t hc ca hc sinh Qua quỏ trỡnh iu tra, kho sỏt ... hc sinh ụn c, giỳp hc sinh t hc theo k hoch ó lp 3.2.2.3 Hỡnh thc thc hin bin phỏp - Giỏo viờn kim tra nghiờm tỳc vic hc sinh xõy dng k hoch t hc - Qun thi gian t hc ca hc sinh - T chc cho...
 • 27
 • 1,254
 • 7

Biện pháp quản hoạt động tự học của sinh viên khoa ngôn ngữvăn hóa pháp trường đại học ngoại ngữ đại học quốc gia hà nội trong giai đoạn hiện nay

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên khoa ngôn ngữ và văn hóa pháp trường đại học ngoại ngữ  đại học quốc gia hà nội trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... dung quản hoạt động tự học - Xây dựng động tự học cho sinh viên - Quản kế hoạch tự học sinh viên - Quản nội dung, phƣơng pháp tự học sinh viên - Quản điều kiện đảm bảo cho hoạt động tự ... tự học tạo chất lƣợng hiệu giáo dục 1.4 Quản hoạt động tự học tự học sinh viên 1.4.1 Đặc điểm công tác quản hoạt động tự học Theo luận quản hoạt động quản bao gồm: chủ thể quản ... cứu luận quản hoạt động tự học sinh viên - Đánh giá thực trạng công tác quản hoạt động tự học sinh viên khoa Ngôn ngữ Văn hoá Pháp trƣờng Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà nội - Đề...
 • 15
 • 685
 • 1

Xem thêm