những tác động tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế quan hệ chính trị và hợp tác quốc tế

800 Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm hóa học lớp 12

800 Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm hóa học lớp 12

Trung học cơ sở - phổ thông

... thể tích = th nh phần phần trăm theo số mol D Đối với chất khí hay hỗn hợp khí cho trớc thể tích khí tỉ lệ với số mol khí E Tất phát biểu Câu 16: Phát biểu n o sau l hệ định luật bảo to n điện tích: ... Chú ý Quan Trọng Khi Giải Toán Hoá Học Tiết I Phần hữu Toán rợu: * Rợu l axit, không tác dụng với kiềm, không tác dụng với kim loại khác, tác dụng với kim loại kiềm * Khi este hoá hỗn hợp rợu ... loại thể nhiều hoá trị (nh Fe) l m b i toán nên gọi n l hoá trị -M tác dụng với axit n y, m l hoá trị M tác dụng với axit * Nhiều kim loại tác dụng với nhiều axit có tính oxi hoá mạnh (H2SO4đ, HNO3)...
 • 161
 • 3,209
 • 22

Trác nghiệm hóa hữu cơ 12

Trác nghiệm hóa hữu cơ 12

Hóa học

... 116:Chọn câu câu sau: A Hợp chất hữu đa chức hợp chất phân tử phải có chứa nhóm chức trở lên B Hợp chất hữu đa chức hợp chất phân tử có chứa nhiều nhóm chức C Hợp chất hữu tạp chức hợp chất phân tử ... B Cho dung dòch HCl vào phenol cho dung dòch đồng nhất, anilin tách làm lớp C Cho dung dòch NaOH vào phenol cho dung dòch đồng nhất, anilin tách làm hai lớp D Cho hai chất vào nước, với phenol ... 42: Cho chất: (X) C6H5OH, (Y) CH3C6H4OH, (Z) C6H5CH2OH Những hợp chất số hợp chất đồng đẳngc nhau: A X,Y B X,Z C Y,Z D Cả đồng đẳng Câu 43: Phát biểu sau sai: A Phenol axit yếu, không làm đổi màu...
 • 25
 • 887
 • 30

Đề kiểm tra trắc nghiệm về phi kim

Đề kiểm tra trắc nghiệm về phi kim

Hóa học

... bỏ SO2 khỏi hỗn hợp SO2 CO2 ta có cách cách sau: A Cho hỗn hợp khí qua dung dịch Na2CO3 vừa đủ B Cho hỗn hợp khí qua dung dịch nớc brom d C Cho hỗn hợp khí qua nớc vôi D Cho hỗn hợp khí qua dung ... kim loại hoá trị II hoà tan vào H 2SO4 tạo 5,6(l) H2 (đktc) Kim loại là: A Fe B Cu C Zn D Be E Một kim loại khác Đáp án: A Câu 9: Cho (g) hỗn hợp C, S vào bình kín bơm không khí vào đến 1,5 atm ... mol khí Số mol hỗn hợp muối phản ứng là: A 0,20 B 0,15 C 0,25 D 0,40 E Kết khác Câu 42: Cho 1,53 (g) hỗn hợp Mg, Zn vào dung dịch HCl d thấy thoát 448 ml (đktc) Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng nung...
 • 33
 • 547
 • 0

Trắc nghiệm về Phi kim

Trắc nghiệm về Phi kim

Hóa học

... chân ngâm tay chân vào nớc giấm pha loãng 2.Rửa tay chân ngâm tay chân vào nớc muối loãng 3.Rửa tay chân ngâm tay chân vào nớc pha natri hiđrocacbonat 17 Bảng dới cho biết giá trị pH số dung dịch ... gây ô nhiễm môi trờng nhà máy sản xuất supe phôtphat, ngời ta lấy mẫu đất xung quanh nhà máy để phân tích Kết phân tích cho thấy đất có pH = 2,5 Nh đất bị chua ( đất có pH 6,5 gọi đất chua) a.Nguyên ... vào vết bỏng cho vôi dùng dấm ăn dội lên 2.Dội nớc lạnh liên tục vào vết bỏng cho vôi phủ kem đánh lên vết bỏng cho vôi dùng nớc mắm đổ lên (nớc mắm có pH< 7,0 ) 4.Chỉ dội nớc lạnh liên tục vào...
 • 2
 • 507
 • 0

trac nghiem hoa hữu cơ 12

trac nghiem hoa hữu cơ 12

Hóa học

... 116:Chọn câu câu sau: A Hợp chất hữu đa chức hợp chất phân tử phải có chứa nhóm chức trở lên B Hợp chất hữu đa chức hợp chất phân tử có chứa nhiều nhóm chức C Hợp chất hữu tạp chức hợp chất phân tử ... B Cho dung dòch HCl vào phenol cho dung dòch đồng nhất, anilin tách làm lớp C Cho dung dòch NaOH vào phenol cho dung dòch đồng nhất, anilin tách làm hai lớp D Cho hai chất vào nước, với phenol ... 42: Cho chất: (X) C6H5OH, (Y) CH3C6H4OH, (Z) C6H5CH2OH Những hợp chất số hợp chất đồng đẳngc nhau: A X,Y B X,Z C Y,Z D Cả đồng đẳng Câu 43: Phát biểu sau sai: A Phenol axit yếu, không làm đổi màu...
 • 25
 • 423
 • 1

800 câu hỏi trắc nghiêm hóa học lớp 12

800 câu hỏi trắc nghiêm hóa học lớp 12

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... với chất khí hay hỗn hợp khí cho trước thể tích khí tỉ lệ với số mol khí E Tất phát biểu Câu 16: Phát biểu sau hệ định luật bảo toàn điện tích: A Điện tích xuất hay cặp có giá trị ngược dấu B Trong ... phù hợp với phản ứng b Tương tác hoá học xảy không hoàn toàn, (theo hiệu suất < 100%) Vai trò chất dư: a Tác dụng với chất cho vào sau phản ứng b Tác dụng với chất tạo thành sau phản ứng Cách phát ... D Dung dịch Ba(OH) E Tất sai Câu 29: Cho hỗn hợp X gồm H2 N2 phát biểu sau A Thêm H2 vào hỗn hợp làm cho tỉ khối X với H2 giảm B Thêm N2 vào hỗn hợp làm cho tỉ khối X H2 tăng C Tăng áp suất không...
 • 166
 • 2,223
 • 9

ĐÁP ÁN 80 BT TRẮC NGHIỆM HÓA VỀ KIM LOẠI

ĐÁP ÁN 80 BT TRẮC NGHIỆM HÓA VỀ KIM LOẠI

Hóa học

... trường hợp sắt đóng vai trò cực âm A B C D Câu 74: Cho a mol kim loại Mg vào dung dịch hỗn hợp chứa b mol CuSO c mol FeSO4 Kết thúc phản ứng dung dịch thu ch ứa muối Xác định điều kiện phù hợp ... dịch A tác dụng với m gam bột Fe sau phản ứng kết thúc thu dung dịch B 31,36 gam chất rắn m có giá trị A 39,2 gam B 51,2 gam C 48,0 gam D 35,84 gam Câu 46: Hoà tan 39,36 gam hỗn hợp FeO Fe3O4 vào ... với H2 21,695 m có giá trị A 122 gam B 118,4 gam C 115,94 gam D 119,58 gam Câu 58: Cho 13,5 gam hỗn hợp Al, Cu, Mg tác dụng với oxi dư thu 19,9 gam hỗn hợp oxít Hoà tan hỗn hợp oxít dung dịch HCl...
 • 7
 • 590
 • 15

TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẦY ĐỦ 12 ( Sở GD&ĐT)

TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẦY ĐỦ 12 ( Sở GD&ĐT)

Hóa học

... Chọn câu câu sau Hợp chất hữu đa chức hợp chất phân tử phải có chứa từ ba nhóm chức trở lên Hợp chất hữu đa chức hợp chất phân tử có chứa nhiều nhóm chức Hợp chất hữu tạp chức hợp chất phân tử ... III 5/ Tách hóa chất Câu : Để tách rượu etylic khan có lẫn tạp chất axit axetic , ta dùng thí nghiệm sau : A/ Cho NaOH vừa đủ vào chưng cất hỗn hợp B/ Cho Na2CO3 vừa đủ vào chưng cất hỗn hợp ... C/ Cho Cu(OH)2 vừa đủ vào chưng cất hỗn hợp D/ Cho bột kẽm vừa đủ vào chưng cất hỗn hợp Câu : Để tách etilen có lẫn tạp chất SO2 , ta dùng thí nghiệm sau : A/ Cho hỗn hợp khí lội thật chậm...
 • 107
 • 1,257
 • 14

Tài liệu Đề tham khảo trắc nghiệm Hóa học lớp 12 pdf

Tài liệu Đề tham khảo trắc nghiệm Hóa học lớp 12 pdf

Cao đẳng - Đại học

... hỗn hợp gồm 25 gam phenol benzen cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy tách lớp chất lỏng phân cách, lớp chất lỏng phía tích 19,5 mL có khối lượng riêng 0,8 g/mL Khối lượng phenol hỗn hợp : ... hóa học hợp chất hữu D nhóm nguyên tử định độ mạnh tính axit bazơ phân tử hợp chất hữu 37 Liên kết hiđro có lượng liên kết nhỏ ảnh hưởng lớn đến hợp chất hữu Cụm từ thích hợp để điền vào chỗ ... nóng chảy A hỗn hợp KCl, NaCl B NaAlF6 C SiO2 Fe2O3 D Hỗn hợp KCl, MgCl2 46 Cho 30 gam hỗn hợp Al, Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 0,6 mol khí Thành phần % khối lượng Al hỗn hợp ban đầu...
 • 4
 • 565
 • 1

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm Hóa học lớp 12 pdf

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm Hóa học lớp 12 pdf

Hóa học - Dầu khí

... 28: Cho m gam hỗn hợp rượu etylic axit fomic tác dụng với lượng dư kim loại Na thu 4,48 lít khí H2 (đktc).Giá trị m là: A 9,2 B 4,6 C 13,8 D 15 Câu 29: Cho 30 g axit axetic tác dụng với 20g rượu ... IV III C IV < III < II < I D II < I < III < IV Câu 21: Cho hợp chất sau: C6H5OH(1), CH3C6H4OH(2), C6H5CH2OH(3), CH3C6H4CH2OH(4) Những hợp chất vừa cho phản ứng với Na vừa cho phản ứng với dung ... (1) > (4) Câu 24: Metyl Propionat tên gọi hợp chất có công thức cấu tạo : A HCOOC3H7 B C2H5COOCH3 C C3H7COOH D C2H5COOH Câu 25: Trong số hợp chất sau, hợp chất không phản ứng với Cu(OH)2 I./...
 • 3
 • 779
 • 9

Bài ôn tập Các phản ứng hóa học của kim loại. Trắc nghiệm hóa học kim loại

Bài ôn tập Các phản ứng hóa học của kim loại. Trắc nghiệm hóa học kim loại

Hóa học

... Hidrocacbon mạch thẳng D D Hidrocacbon no mạch vòng Ví dụ 6: Những cặp chất đồng đẳng A CH3 – CH2 – O – CH3 CH3CH2CH2OH B CH3CH(CH3) 2và CH3CH2CH2CH3 C C2H5NH2 CH3CH2CH2NH2 C D C3H6 C4H8 Ví dụ 7: ... Bài tập trắc nghiệm ôn thi đai học - 2007 NGUYỄN TẤN TRUNG ( TTLT CLC VĨNH VIỄN) Ví dụ 1: Cho (A) vào dd HNO3, thu đươc ddB, thấy có kh màu nâu khíí màu nâu thoát Vậy (A) là: A Fe2O3 B FeO B Oxit ... 10,6 gam hhA: Mg, Al, Fe phản ứng hết với ddHCl Sau phản ứng cô cạn thu 42,55 gam muối khan Thể tích H2 (ĐKC) thu bằng: A 8,96L B 0,08L C 11,2L D 16,8L Gợi ý 1: Kim Loại pứ với Axit loại n H+...
 • 33
 • 1,147
 • 0

1001 câu trắc nghiệm hóa 10+11+12 ppt

1001 câu trắc nghiệm hóa 10+11+12 ppt

Hóa học - Dầu khí

... phân tử Câu 122 : Hoá trị hợp chất ion đợc gọi A điện hoá trị B cộng hoá trị C số oxi hoá D điện tích ion Câu 123 : Hoàn thành nội dung sau : Trong hợp chất cộng hoá trị, hoá trị nguyên tố đợc xác ... liên kết cộng hoá trị ? A Liên kết cộng hoá trịcực B Liên kết cộng hoá trị cực C Liên kết ion D Liên kết kim loại Câu 109 : Trong phân tử có liên kết cộng hoá trị phân cực cặp electron chung ... hoá trị B liên kết cộng hoá trịcực C liên kết cộng hoá trị cực D liên kết ion Câu 111 : Trong liên kết hai nguyên tử, cặp electron chung chuyển hẳn nguyên tử, ta có liên kết A cộng hoá trị...
 • 167
 • 305
 • 0

đề trắc nghiệm hóa 3 lớp 12 docx

đề trắc nghiệm hóa 3 lớp 12 docx

Cao đẳng - Đại học

... AO, B2O3 vào nước thu ddX suốt chứa: A A(OH)2, B(OH)3 B A(OH)2, B2O3 C A(OH)2, A3(BO2)2 D A(OH)2, A(BO2)2 Câu 24: Hợp chất hữu Z pứ với dung dịch AgNO3 /NH3 ( dư) thu muối X, Y Cho X, Y tác dụng ... với NaHCO3 Dẫn hết khí thu vào bình ddKOH dư; thấy khối lượng chất tan bình tăng 0,78 gam Vậy (A ) có CTCT: A.C2H5 COOH B.C3H7COOH C.CH3COOH D Công thức khác Câu 14: Cho hợp chất hữu sau: (1)etandiol ... Bình có mg bột Fe, nạp Cl2 dư vào bình Khi phản ứng xong chất rắn bình tăng 106,5g Vậy m là: A 28g B 14g C 42g D 56g Câu 33: R-CH2OH + KMnO4 →R-CHO +MnO2 +KOH + H2O Các hệ số theo thứ tự chất là:...
 • 6
 • 223
 • 0

đề trắc nghiệm hóa 2 lớp 12 ppt

đề trắc nghiệm hóa 2 lớp 12 ppt

Cao đẳng - Đại học

... )3 (6); O2 (7) Từ chất tạo nhiều được: A pứng B.3 pứng C pứng D pứng Câu 11:Cho bột Al vào dung dòch hỗn hợp: NaNO3 ; NaNO2; NaOH có số phản ứng nhiều bằng: A.1 B C D Giá trò khác Câu 12:Cho biết ... CnH2nO2 C CnH2n-2O4 Câu 14: M tác dụng với HNO3 : … M +… HNO3→ …M(NO3)2 +2x N2 +3x NO + …H2O 1.Tỷ khối hh G: (N2; NO) so với Hydro bằng: A 16,75 B 14,6 C 17 D Giá trò khác Hệ số cân là: A 17, 66, 17, ... 17: R-NO2 +Fe +H2O→Fe3O4 +R-NH2 Các hệ số theo thứ tự chất là: A 4,9,4,3,4 B 4,8,4,3,4 C 2,4,2,3,4 D 2,3,2,3,4 2+ + − Câu 18:Cho pứ X+ NO3 + H → M + NO +H2O Các hệ số theo thứ tự chất là: A 3,4,8,3,4,4...
 • 5
 • 241
 • 0

đề trắc nghiệm hóa 1 - lớp 12 ppsx

đề trắc nghiệm hóa 1 - lớp 12 ppsx

Cao đẳng - Đại học

... Cho 1,152g hỗn hợp Fe, Mg vào 0,1 lít dung dòch AgNO3 Khi phản ứng xong thu 5,792g hỗn hợp kim loại Vậy % Mg là: a 58,34% b 41,66% c 72,2% d Kết khác Câu 28: Cho 24,8 gam hỗn hợp gồm kim loại ... hợp gồm kim loại đứng trước H2 dãy hoạt động hóa học phản ứng hết với H2SO4 dư, thu 1,008 lít H2 (đkc) Cô cạn dung dòch thu mg rắn Vậy m bằng: A 7,32g B 5,016g C 2,98g D Kết khác Câu 12:Hỗn hợp ... Mg(HCO3)2 , ddB2 MgCO3 Câu 30: 30g hỗn hợp Cu, Fe tác dụng đủ với 14lít khí Cl2 (đkc) Vậy %Cu theo khối lượng : A 45% B 60% C 53,33% D 35,5% Câu 31: Đốt cháy hỗn hợp rượu đồng đẳng có số mol nhau,...
 • 4
 • 195
 • 0

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 12 docx

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 12 docx

Cao đẳng - Đại học

... 39 Hỗn hợp X gồm axit HCOOH axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1) Lấy 5,3g hỗn hợp X tác dụng với 5,75 g C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu m gam hỗn hợp este (hiệu suất phản ứng este hóa 80%) Giá trị m ... lượng etyl axetat hỗn hợp A 22% B 42,3% C 57,7% D 88% MỘT SỐ BÀI TOÁN TRONG ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐH – CĐ 38 Hợp chất hữu no, da chức X có công thức phân tử C7H12O4 Cho 0,1 mol X tác dụng vừa dủ với ... (có H2SO4 đặc xt) Đến phản ứng kết thúc thu 11g este Hiệu suất phản ứng este hóa là: A 70% B 75% C 62,5% D 50% 37 10,4 g hỗn hợp X gồm axit axetat etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150g dung dịch...
 • 4
 • 574
 • 2

Xem thêm