những nghiên cứu về quản lý vật liệu hữu cơ sau khai thác rừng

Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu hữu để lại sau khai thác đến độ phì của đất và năng suất rừng trồng Keo lá tràm ở các chu kỳ sau tại Phú Bình, tỉnh Bình Dương

Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu hữu cơ để lại sau khai thác đến độ phì của đất và năng suất rừng trồng Keo lá tràm ở các chu kỳ sau tại Phú Bình, tỉnh Bình Dương

Lâm nghiệp

... cầu dinh dưỡng rừng, nhằm ổn định cải thiện suất rừng trồng qua nhiều chu kỳ kinh doanh 1.1.2 Vật liệu hữu sau khai thác Vật liệu hữu sau khai thác: nghiên cứu hiểu khai thác rừng lấy phần gỗ ... để lại gấp đôi lượng vật liệu hữu sau khai thác giống công thức Sau 24 tháng nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng quản vật liệu hữu sau khai thác vật rơi rụng đến sinh trưởng rừng khác biệt rõ ... quản vật liệu hữu sau khai thác rừng; (ii) Nghiên cứu quản dinh dưỡng đất qua bón phân cho rừng trồng (iii) Nghiên cứu quản thực vật qua kiểm soát thực vật cạnh tranh tán rừng, cho số...
 • 182
 • 1,101
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh đến năng suất và chất lượng gỗ keo lai ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh đến năng suất và chất lượng gỗ keo lai ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu giới Trồng rừng thâm canh thâm canh rừng trồng hệ thống biện pháp kỹ thuật bao gồm từ khâu chọn tạo giống đến trồng rừng, chăm sóc rừng trồng, quản bảo vệ rừng ... Các nghiên cứu trồng rừng thâm canh thâm canh rừng trồng 11 1.2.3 Tính chất gỗ số sản phẩm từ gỗ rừng trồng Keo lai 19 Chƣơng MỤC TIÊU, ,NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Mục tiêu nghiên ... Chƣơng TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu giới 1.1.1 Những nghiên cứu Keo lai (Acacia hybrids) 1.1.2 Ảnh hưởng giống đến suất rừng trồng thâm canh 1.1.3...
 • 111
 • 1,248
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất của giống ớt lai số03 vụ đông xuân năm 2009 2010 tại huyện nam đàn nghệ an

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất của giống ớt lai số03 vụ đông xuân năm 2009 2010 tại huyện nam đàn nghệ an

Thạc sĩ - Cao học

... VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 25 3.1 ð i tư ng nghiên c u 25 3.2 N i dung nghiên c u 25 3.3 Phương pháp nghiên c u 26 K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 33 4.1 Nghiên c u nh hư ng c a th i gian c t ng ... t Nam trò sinh c a chúng 2.4 Nghiên c u x auxin, gibberellin cho t th gi i Vi t Nam 16 4.5 S dinh dư ng qua tình hình s d ng phân bón 22 ð I TƯ NG, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 25 ... NAA n ng ñ 10 – 50 ppm, x vào giai ño n 20, 40, 60 ngày sau tr ng K t qu t t nh t ñ t ñư c NAA n ng ñ phun 20 ppm sau 20 ngày tr ng Yamgar V.T Desai U.T, 1987 [69] n ð nghiên c u nh hư ng c a...
 • 120
 • 704
 • 0

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất ruộng sản xuất hạt lai f1 tổ hợp lúa lai hai dòng TH5 1 ở gia lâm,hà nội

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất ruộng sản xuất hạt lai f1 tổ hợp lúa lai hai dòng TH5 1 ở gia lâm,hà nội

Khoa học tự nhiên

... T LI U, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 3.1 V t li u, n i dung nghiên c u 28 3.2 ð a ñi m th i gian nghiên c u 28 3.3 Phương pháp nghiên c u 28 35 4.1 K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N nh hư ng ... TÀI LI U 2.1 Tình hình nghiên c u phát tri n ưu th lai lúa th gi i 2.2 Nghiên c u phát tri n lúa lai hai dòng 2.3 Tình hình nghiên c u phát tri n lúa lai Vi t Nam 13 2.4 Nghiên c u k thu t s n ... nhiên, lúa t th ph n ñi n hình kh nh n ph n r t th p, ñó khai thác ưu th lai lúa ñ c bi t khó khăn khâu s n xu t h t lai F1 ðã nhi u nghiên c u tìm phương pháp s n xu t h t lai F1 ñư c th c...
 • 109
 • 504
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT LÂM SINH ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG TRỒNG KEO LAI CUNG CẤP GỖ XẺ Ở VÙNG ĐÔNG NAM BỘ doc

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT LÂM SINH ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG TRỒNG KEO LAI CUNG CẤP GỖ XẺ Ở VÙNG ĐÔNG NAM BỘ doc

Báo cáo khoa học

... Nguyễn Thanh Bình, Kiều Tuấn Đạt (2010) Quản vật liệu hữu sau khái thác rừng, nhằm nâng cao độ phì đất suất rừng trồng keo tràm luân kỳ sau Kết nghiên cứu khoa học giai đoạn 2006-2010 Viện Khoa ... Phương pháp xử số liệu - Số liệu thu thập xử theo phương pháp thống kê sinh học với phần mềm Genstat 4.24 DE Excel 7.0 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Đặc điểm đất khu vực nghiên cứu Để ... giai đoạn tỉa thưa năm tuổi theo thời gian Sau tỉa Sau tỉa Sau tỉa Sau tỉa Sau tỉa Thời gian Trước tỉa thưa tháng tháng 12 tháng 15 tháng 19 tháng Tuổi rừng 12 19 26 30 35 38 42 (tháng) Nghiệm...
 • 6
 • 505
 • 2

Đề tài : Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và ra hoa của lan hồ điệp (phalaennopsis)

Đề tài : Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và ra hoa của lan hồ điệp (phalaennopsis)

Nông - Lâm - Ngư

... Kết nghiên cứu đề tài cung cấp dẫn liệu khoa học khả sinh trưởng hoa lan Hồ Điệp Thái Nguyên - Kết nghiên cứu tài liệu tham khảo giảng dạy, nghiên cứu hoa lan Hồ Điệp Số hóa Trung tâm Học liệu ... hoa lan Hồ Điệp Yêu cầu nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón đến sinh trưởng hoa lan Hồ Điệp - Nghiên cứu ảnh hưởng giá thể đến sinh trưởng hoa lan Hồ Điệp - Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ che ... bệnh kịp thời [11] Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn 45 Chƣơng NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu - Nghiên cứu tiến hành giống hoa lan Hồ Điệp -...
 • 127
 • 1,398
 • 3

Đề tài 'nghiên cứu ảnh hưởng của phát triển các nhà máy xi măng đến sản xuất nông nghiệp của hộ nông dân trên địa bàn huyện thanh liêm, tỉnh hà nam

Đề tài 'nghiên cứu ảnh hưởng của phát triển các nhà máy xi măng đến sản xuất nông nghiệp của hộ nông dân trên địa bàn huyện thanh liêm, tỉnh hà nam

Kinh tế

... tài 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.3 ð i tư ng ph m vi nghiên c u T NG QUAN TÀI LI U NGHIÊN C U 2.1 s lu n 2.2 s th c ti n ð C ðI M ð A BÀN NGHIÊN C U VÀ PHƯƠNG PHÁP 17 NGHIÊN C U 46 3.1 ... 4.3 54 68 Tình hình lao ñ ng trư c sau nhà máy xi măng c a huy n Thanh Liêm 70 4.6 Ch t lư ng lao ñ ng trư c sau nhà máy xi măng 73 4.7 s h t ng trư c sau nhà máy xi măng 75 4.8 Tình ... 71 4.3 Ch t lư ng lao ñ ng trư c sau nhà máy xi măng 74 4.4 c u di n tích ñ t trư c sau thu hôi ñ t c a nhóm h ñi u tra 80 4.6 Di n tích lo i tr ng trư c sau nhà máy xi măng 84 Trư ng...
 • 119
 • 693
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất ruộng sản xuất hạt lai f1 giống lúa lai hai dòng TH3 - 5 tại hưng yên

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất ruộng sản xuất hạt lai f1 giống lúa lai hai dòng TH3 - 5 tại hưng yên

Nông - Lâm - Ngư

... T NG QUAN TÀI LI U NGHIÊN C U 2.1 Tình hình nghiên c u phát tri n lúa lai nư c 2.1.1 Quá trình nghiên c u phát tri n lúa lai th gi i 2.1.2 Quá trình nghiên c u phát tri n lúa ... nghiên c u 32 3.3.1 ð a ñi m th i gian nghiên c u 32 3.3.2 B trí thí nghi m 32 3.4 Phương pháp ñánh giá ch tiêu theo dõi 35 3.5 X s li u 36 K T QU NGHIÊN ... spontanea t i ñ o H i Nam Sau thu v nghiên c u lai t o h ñã chuy n ñư c tính b t d c ñ c d ng hoang d i vào lúa tr ng t o nh ng v t li u di truy n m i giúp cho vi c khai thác ƯTL Các v t li u bao...
 • 106
 • 345
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển của giống chè kim tuyên tại tỉnh lai châu

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển của giống chè kim tuyên tại tỉnh lai châu

Nông - Lâm - Ngư

... Chương 2: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 Vật liệu nghiên cứu, thời gian địa điểm thực 24 2.1.1 Vật liệu nghiên cứu 24 2.1.2 Thời gian nghiên cứu ... Chương 2: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 Vật liệu nghiên cứu, thời gian địa điểm thực 24 2.1.1 Vật liệu nghiên cứu 24 2.1.2 Thời gian nghiên cứu ... thấp cần phải nghiên cứu, hoàn thiện cho phù hợp 24 Chương VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu nghiên cứu, thời gian địa điểm thực 2.1.1 Vật liệu nghiên cứu - Giống chè...
 • 102
 • 228
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đối với giống hoa lily lake carey tại huyện tân uyên, tỉnh lai châu

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đối với giống hoa lily lake carey tại huyện tân uyên, tỉnh lai châu

Nông - Lâm - Ngư

... Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 21 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 21 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 21 2.2 Nội dung nghiên cứu 21 2.3 Phương pháp nghiên cứu 21 ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 21 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 21 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 21 2.2 Nội dung nghiên cứu ... pháp nghiên cứu 21 2.4 Các tiêu phương pháp theo dõi 23 2.5 Xử số liệu 25 2.6 Quy trình kỹ thuật 25 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 3.1 Nghiên...
 • 134
 • 337
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật làm tăng khả năng giâm cành của giống chè Kim Tuyên tại Lai Châu

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật làm tăng khả năng giâm cành của giống chè Kim Tuyên tại Lai Châu

Thạc sĩ - Cao học

... Châu 27 Chương 2VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Đối tượng nghiên cứu 28 2.2 Vật liệu nghiên cứu .28 2.3 Thời gian địa điểm nghiên cứu: 28 ... Châu 27 Chương 2VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Đối tượng nghiên cứu 28 2.2 Vật liệu nghiên cứu .28 2.3 Thời gian địa điểm nghiên cứu: 28 ... 50%, bệnh, bầu không bị vỡ 28 Chương VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Giống chè Kim Tuyên, tuổi 2.2 Vật liệu nghiên cứu - Phân bón: đạm sulfat, supe lân,...
 • 120
 • 169
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến năng suất, chất lượng giống khoai lang shan thàng i tại xã shan thàng, thành phố lai châu, tỉnh lai châu

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến năng suất, chất lượng giống khoai lang shan thàng i tại xã shan thàng, thành phố lai châu, tỉnh lai châu

Nông - Lâm - Ngư

... VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 22 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 22 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu 22 2.1.3 Thời gian nghiên cứu 22 ... VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 22 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 22 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu 22 2.1.3 Thời gian nghiên cứu 22 ... nông, làm cỏ vun cao [20] 22 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ, mật độ trồng số tổ hợp phân bón giống...
 • 79
 • 282
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh đến năng suất và chất lượng gỗ keo lai ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh đến năng suất và chất lượng gỗ keo lai ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... chọn tạo giống đến trồng rừng, chăm sóc rừng trồng, quản bảo vệ rừng trồng khai thác sử dụng Hệ thống biện pháp kỹ thuật nhà khoa học nhiều nước giới quan tâm nghiên cứu, điển hình số công trình ... Các nghiên cứu trồng rừng thâm canh thâm canh rừng trồng 11 1.2.3 Tính chất gỗ số sản phẩm từ gỗ rừng trồng Keo lai 19 Chương MỤC TIÊU, ,NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Mục tiêu nghiên ... gỗ rừng trồng mô hình làm sở đề xuất biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh Thái Nguyên 13 Chương TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu giới Trồng rừng thâm canh thâm canh rừng...
 • 110
 • 232
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất sản xuất hạt lai f1 và thương phẩm giống lúa bắc ưu 253 tại hải dương

nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất sản xuất hạt lai f1 và thương phẩm giống lúa bắc ưu 253 tại hải dương

Thạc sĩ - Cao học

... hình nghiên cứu phân đạm cho lúa giới 13 1.2.3 Các kết nghiên cứu mật độ gieo cấy cho lúa 17 1.2.4 Nghiên cứu mối tương quan phân bón mật độ cấy 19 Chương VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ... LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Vật liệu 22 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 22 2.2.1 Địa điểm 22 2.2.2 Thời gian 22 2.3 Nội dung nghiên cứu 22 2.4 Phương pháp thí nghiệm 22 ... DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu Dòng bố (R253) chuyển gen kháng bạc Xa7 Viện nghiên cứu lúa, trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên giống...
 • 155
 • 144
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh đến năng suất và chất lượng gỗ keo lai ở đồng hỷ, thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh đến năng suất và chất lượng gỗ keo lai ở đồng hỷ, thái nguyên

Báo cáo khoa học

... NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu giới Trồng rừng thâm canh thâm canh rừng trồng hệ thống biện pháp kỹ thuật bao gồm từ khâu chọn tạo giống đến trồng rừng, chăm sóc rừng trồng, quản bảo vệ rừng ... Các nghiên cứu trồng rừng thâm canh thâm canh rừng trồng 11 1.2.3 Tính chất gỗ số sản phẩm từ gỗ rừng trồng Keo lai 19 Chƣơng MỤC TIÊU, ,NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Mục tiêu nghiên ... Chƣơng TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu giới 1.1.1 Những nghiên cứu Keo lai (Acacia hybrids) 1.1.2 Ảnh hưởng giống đến suất rừng trồng thâm canh 1.1.3...
 • 20
 • 116
 • 0

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của đất bị nhiễm kim loại nặng (Chì Pb) đến thành phần loài và một số đặc điểm định lượng của bọ nhảy (Insecta Collembola) ở Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.DOC

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của đất bị nhiễm kim loại nặng (Chì Pb) đến thành phần loài và một số đặc điểm định lượng của bọ nhảy (Insecta Collembola) ở Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.DOC

Kế toán

... hớng nghiên cứu động vật đất nh sinh vật thị cho mức độ ô nhiễm đất hoá chất bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, phân bón hữu cơ, vô nhiễm dầu, chất phóng xạ, kim loại nặng ,nghiên cứu động vật ... thái, nghiên cứu vai trò thị sinh học bọ nhảy môi trờng đất, nghiên cứu ảnh hởng số tác nhân: nồng độ axit (pH), chất độc hoá học (Dioxin), số hoá chất bảo vệ thực vật, phân bón hữu cơ, vô cơ, ... lịch sử nghiên cứu bọ nhảy từ lâu giới đợc nghiên cứu cách hệ thống khu hệ, sinh học sinh thái vai trò thị Nhng Việt Nam hớng nghiên cứu nhóm bắt đầu thời gian gần 1.2 Tình hình nghiên cứu...
 • 54
 • 1,176
 • 1

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẤT BỊ NHIỄM KIM LOẠI NẶNG ĐẾN THÀNH PHẦN LOÀI VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐỊNH LƯỢNG CỦA BỌ NHẢY Ở HƯNG YÊN

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẤT BỊ NHIỄM KIM LOẠI NẶNG ĐẾN THÀNH PHẦN LOÀI VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐỊNH LƯỢNG CỦA BỌ NHẢY Ở HƯNG YÊN

Công nghệ - Môi trường

... hớng nghiên cứu động vật đất nh sinh vật thị cho mức độ ô nhiễm đất hoá chất bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, phân bón hữu cơ, vô nhiễm dầu, chất phóng xạ, kim loại nặng ,nghiên cứu động vật ... thái, nghiên cứu vai trò thị sinh học bọ nhảy môi trờng đất, nghiên cứu ảnh hởng số tác nhân: nồng độ axit (pH), chất độc hoá học (Dioxin), số hoá chất bảo vệ thực vật, phân bón hữu cơ, vô cơ, ... lịch sử nghiên cứu bọ nhảy từ lâu giới đợc nghiên cứu cách hệ thống khu hệ, sinh học sinh thái vai trò thị Nhng Việt Nam hớng nghiên cứu nhóm bắt đầu thời gian gần 1.2 Tình hình nghiên cứu...
 • 58
 • 536
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển năng suất và chất lượng khoai tây chế biến tại huyện yên phong tỉnh bắc ninh

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển năng suất và chất lượng khoai tây chế biến tại huyện yên phong  tỉnh bắc ninh

Thạc sĩ - Cao học

... DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 26 3.1 ð i tư ng, ñ a ñi m th i gian nghiên c u 26 3.2 N i dung nghiên c u 26 3.3 Phương pháp nghiên c u 27 3.4 Phương pháp x s li u: 32 K T QU NGHIÊN C U VÀ TH ... kh o sát ñ u m c sau tr ng ñ n 16 ngày Trong ñó gi ng Marcy b t ñ u m c s m nh t (sau tr ng ngày) gi ng Atlantic Diamant (ñ/c) m c mu n nh t (sau tr ng 16 ngày), gi ng l i m c sau tr ng 10 ngày ... thúc + vun l n (sau tr ng 30 – 35 ngày): Bón toàn b lư ng phân l i + Vun x i ch ñ tư i nư c: Vun l n sau l n kho ng 15 ngày Tư i nư c ñ m ñ t < 70%, tư i rãnh ch cho ng p 1/3 rãnh sau ñó tháo ñi...
 • 131
 • 494
 • 0

[Luận văn]nghiên cứu ảnh hưởng của việc bón các chất dinh dưỡng ca, mg,s,si đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng sản phẩm của cây lúa trên đất bạc màu ở vĩnh phúc

[Luận văn]nghiên cứu ảnh hưởng của việc bón các chất dinh dưỡng ca, mg,s,si đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng sản phẩm của cây lúa trên đất bạc màu ở vĩnh phúc

Khoa học tự nhiên

... PHáP NGHIÊN CƯú 31 Thời gian v địa điểm nghiên cứu 31 3.2 3.3 Vật liệu nghiên cứu .31 Nội dung nghiên cứu .31 3.4 Phơng pháp nghiên cứu .32 Kết nghiên cứu v ... tỉnh Vĩnh Phúc 3.2 Vật liệu nghiên cứu - Trong nghiên cứu sử dụng giống lúa Khang dân 18, l giống lúa khả thâm canh, trồng phổ biến sản xuất - Phân bón đợc sử dụng nghiên cứu l phân đạm (urê), ... u, nghiên cứu bố trí so sánh (tơng đối) công thức bón phân cân công thức bón phân theo nông dân v công thức bón N, P, K điểm nghiên cứu v sản xuất đại tr 1.3 Đối tợng v phạm vi nghiên cứu - Nghiên...
 • 86
 • 551
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt đến năng suất và chất lượng dược liệu cây bạch truật (atractylodes macrocephala koidz) tại tam đảo vĩnh phúc

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt đến năng suất và chất lượng dược liệu cây bạch truật (atractylodes macrocephala koidz) tại tam đảo vĩnh phúc

Khoa học tự nhiên

... g/cây (90 ngày sau gieo), 1,95 g/cây (120 ngày sau gieo), 3,96 g/cây (150 ngày sau gieo), 6,58 g/cây (180 ngày sau gieo) 8,45 g/cây (210 ngày sau gieo) Kh tăng m nh vào th i ñi m sau gieo 180 ngày ... th i kỳ t 1,04 g/cây (90 ngày sau gieo), 2,27 g/cây (120 ngày sau gieo), 4,78 g/cây (150 ngày sau gieo), 12,47 g/cây (180 ngày sau gieo), 16,27 g/cây (210 ngày sau gieo) th p nh t th i kỳ công ... PHÁP NGHIÊN C U 21 3.1 V t li u, ñ a ñi m th i gian nghiên c u 21 3.2 N i dung nghiên c u 21 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p ……… iii 3.3 Phương pháp nghiên...
 • 130
 • 834
 • 6

Xem thêm