những nghiên cứu về cung cấp dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn

Luận văn thạc sỹ Nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ của các đại lý hải quan trên địa bàn tỉnh bắc ninh

Luận văn thạc sỹ Nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ của các đại lý hải quan trên địa bàn tỉnh bắc ninh

Kinh tế

... nghiệp đối thủ cạnh tranh - Mục đích tương lai đối thủ( điều đối thủ cạnh tranh muốn đạt tới) - Chiến lược đối thủ cạnh tranh( điều đối thủ cạnh tranh cần đạt được) - Ảnh hưởng đối thủ cạnh tranh ... hiểu đối thủ cạnh tranh để hoạch định chiến lược kinh doanh cạnh tranh có hiệu quả.Khi nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp phải nắm rõ vấn đề sau đối thủ cạnh tranh - Những doanh nghiệp đối ... trạng lực cung ứng dịch vụ hải quan đại lý hải quan địa bàn tỉnh Bắc Ninh - Đề tài tập trung nghiên cứu lực cung ứng dịch vụ làm thủ tục hải quan, dịch vụ giao nhận vận chuyển, dịch vụ kho với...
 • 108
 • 608
 • 10

đánh giá so sánh chất lượng dịch vụ của maximark với các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn thành phố nha trang

đánh giá so sánh chất lượng dịch vụ của maximark với các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn thành phố nha trang

Kinh tế

... lượng dịch vụ Maximark với đối thủ cạnh tranh địa bàn thành phố Nha Trang” kết trình tự nghiên cứu riêng Các số liệu luận văn thu thập xử lý cách trung thực, nội dung trích dẫn rõ nguồn gốc Những ... Maximark đối thủ cạnh địa bàn thành phố Nha Trang 28 2.2 Phương pháp nghiên cứu 33 2.2.1 Quy trình nghiên cứu 33 2.2.2 Nghiên cứu sơ .34 2.2.3 Nghiên cứu thức ... lượng dịch vụ Maximark với đối thủ cạnh tranh địa bàn thành phố Nha Trang Dựa sở lý thuyết hài lòng chất lượng dịch vụ công trình nghiên cứu có liên quan trước đây, từ việc tham khảo so sánh kết nghiên...
 • 155
 • 381
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ninh bình

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ninh bình

Cao đẳng - Đại học

... tham gia cung cấp dịch vụ công 1.2 Nhân tố ảnh hưởng đến cung cấp dịch vụ công cho phát triển doanh nghiệp 1.2.1 Các chủ thể hoạt động cung cấp dịch vụ công Chủ thể hoạt động cung cấp dịch vụ công ... hội Các nhà cung cấp dịch vụ công Khách hàng sử dụng dịch vụ công Các tổ chức hỗ trợ Các tổ chức quốc tế Hình 1.1 Các chủ thể hoạt động cung cấp dịch vụ công 1.2.2 Nhân tố ảnh hưởng đến cung cấp ... ứng doanh nghiệp quan, tổ chức cung cấp dịch vụ công với dịch vụ quan cung cấp 1.3 Nội dung cung cấp dịch vụ công cho phát triển doanh nghiệp Nội dung cung cấp dịch vụ công cho phát triển doanh...
 • 132
 • 227
 • 0

Đánh giá của nhà bán lẻ về chất lượng dịch vụ của nhà phân phối tuấn việt trên địa bàn thành phố huế

Đánh giá của nhà bán lẻ về chất lượng dịch vụ của nhà phân phối tuấn việt trên địa bàn thành phố huế

Kinh tế - Quản lý

... lẻ chất lượng dịch vụ nhà phân phối Tuấn Việt địa bàn thành phố Huế” Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát: - Thông qua nghiên cứu giá trị cảm nhận nhà bán lẻ chất lượng dịch vụ nhà phân phối ... Việt Đối tượng phạm vi nghiên cứu TTGT_Nhóm 7_K44A Thương mại GVHD: Võ Phan Nhật Phương 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Giá trị cảm nhận nhà bán lẻ chất lượng dịch vụ nhà phân phối Tuấn Việt địa bàn ... nhiều nguồn khác 4.1.2 Số liệu sơ cấp Nghiên cứu định lượng cách thu thập liệu thông qua vấn nhà bán lẻ địa bàn thành phố Huế nhằm ghi nhận ảnh hưởng chất lượng dịch vụ nhà phân phối Tuấn Việt đến...
 • 69
 • 756
 • 3

tóm tắt luận án chât lượng dịch vụ của các siêu thị chuyên doanh trên địa bàn thành phố hà nội

tóm tắt luận án chât lượng dịch vụ của các siêu thị chuyên doanh trên địa bàn thành phố hà nội

Tiến sĩ

... 5/2013, địa bàn thành phố Hà Nội có 75 siêu thị chuyên doanh phân bổ 10 quận Ngoài cung cấp hàng hóa, STCD cung cấp dịch vụ tới khách hàng Đối với STCD, hầu hết siêu thị cung cấp 10 loại dịch vụ Các ... lượng dịch vụ chất lượng hàng hóa 20 5.8 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu Cũng nghiên cứu khác, nghiên cứu tác giả có số hạn chế: (1) Chỉ nghiên cứu phạm vi nội thành Hà Nội, (2) Chỉ nghiên cứu ... Phòng, Nha lượng dịch vụ STCD địa bàn thành phố Hà Nội Khoảng cách chất Trang lượng dịch vụ STCD 0,89 yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụCác nghiên cứu tập trung vào: (1) Nghiên cứu kỳ vọng người...
 • 11
 • 340
 • 0

Chất lượng dịch vụ của các siêu thị chuyên doanh trên địa bàn thành phố hà nội

Chất lượng dịch vụ của các siêu thị chuyên doanh trên địa bàn thành phố hà nội

Tiến sĩ

... lượng dịch vụ Ông đưa khái niệm chất lượng dịch vụ đánh giá người sử dụng dịch vụ người cung cấp dịch vụ Có thể người cung cấp dịch vụ cho chất lượng dịch vụ cao, chưa người sử dụng dịch vụ cho ... khác Các nghiên cứu ngành khác kể tới như: nghiên cứu ngành dịch vụ y tế, bệnh viện ( Babakus Mangold, 1989); nghiên cứu ngành dịch vụ kiểm toán (Bojanic, 1991); nghiên cứu dịch vụ giáo dục, dịch ... chuyên doanh (6) Dịch vụ khách hàng: Dịch vụ khách hàng bao gồm ba loại hình dịch vụ dịch vụ bán hàng, dịch vụ liên quan đến hàng hóa dịch vụ gia tăng Mục tiêu việc cung cấp dịch vụ đảm bảo hài...
 • 184
 • 549
 • 0

Chất lượng dịch vụ của các siêu thị chuyên doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.PDF

Chất lượng dịch vụ của các siêu thị chuyên doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.PDF

Báo cáo khoa học

... bày (6) Dịch vụ khách hàng 2.2 Các mô hình nghiên cứu chất lượng dịch vụ 2.3 Phát triển mô hình nghiên cứu chất lượng dịch vụ siêu thị chuyên doanh Xu hướng nghiên cứu thứ dựa theo nghiên cứu Gronroos ... lượng dịch vụ; (2) Nghiên cứu cảm nhận chất lượng dịch vụ chuỗi STCD; (3) Nghiên cứu chất lượng dịch vụ siêu thị chuyên doanh cụ thể theo ngành hàng nhỏ hơn; (4) Nghiên cứu chất lượng dịch vụ với ... chất lượng dịch vụ Parasuraman Dadhokar sử dụng thang đo Renis Lidert (1932) Các nghiên cứu chất lượng dịch vụ bán lẻ, nhà nghiên cứu sử dụng thang đo Vì vậy, nghiên cứu chất lượng dịch vụ siêu...
 • 27
 • 215
 • 2

Chất lượng dịch vụ của các siêu thị chuyên doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chất lượng dịch vụ của các siêu thị chuyên doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tiến sĩ

... lượng dịch vụ Ông đưa khái niệm chất lượng dịch vụ đánh giá người sử dụng dịch vụ người cung cấp dịch vụ Có thể người cung cấp dịch vụ cho chất lượng dịch vụ cao, chưa người sử dụng dịch vụ cho ... khác Các nghiên cứu ngành khác kể tới như: nghiên cứu ngành dịch vụ y tế, bệnh viện ( Babakus Mangold, 1989); nghiên cứu ngành dịch vụ kiểm toán (Bojanic, 1991); nghiên cứu dịch vụ giáo dục, dịch ... chuyên doanh (6) Dịch vụ khách hàng: Dịch vụ khách hàng bao gồm ba loại hình dịch vụ dịch vụ bán hàng, dịch vụ liên quan đến hàng hóa dịch vụ gia tăng Mục tiêu việc cung cấp dịch vụ đảm bảo hài...
 • 182
 • 326
 • 0

Chất lượng dịch vụ của các siêu thị chuyên doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chất lượng dịch vụ của các siêu thị chuyên doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... lượng dịch vụ Ông đưa khái niệm chất lượng dịch vụ đánh giá người sử dụng dịch vụ người cung cấp dịch vụ Có thể người cung cấp dịch vụ cho chất lượng dịch vụ cao, chưa người sử dụng dịch vụ cho ... khác Các nghiên cứu ngành khác kể tới như: nghiên cứu ngành dịch vụ y tế, bệnh viện ( Babakus Mangold, 1989); nghiên cứu ngành dịch vụ kiểm toán (Bojanic, 1991); nghiên cứu dịch vụ giáo dục, dịch ... chuyên doanh (6) Dịch vụ khách hàng: Dịch vụ khách hàng bao gồm ba loại hình dịch vụ dịch vụ bán hàng, dịch vụ liên quan đến hàng hóa dịch vụ gia tăng Mục tiêu việc cung cấp dịch vụ đảm bảo hài...
 • 92
 • 188
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình cung cấp dịch vụ của các nhà phân phối internet ISP p10 potx

Giáo trình phân tích quy trình cung cấp dịch vụ của các nhà phân phối internet ISP p10 potx

Cao đẳng - Đại học

... quản lý hoạt động giao dịch theo khía cạnh ngân hàng Ví dụ hầu hết khách hàng hỏi người bán phương thức chi trả (thẻ tín dụng, tiền mặt) ghi lại số thẻ họ Nhằm cung cấp dịch vụ kiểm tra thẻ, bạn ... trường hợp bạn nhà phân phối địa phương Một cửa hàng Internet cung cấp đầu cho kho dự trữ hàng hóa bạn mở cửa 24 ngày Sau quy trình tạo lập, cửa hàng Internet cung cấp hệ thống bán hàng hiệu với ... nhiều khách hàng cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng cũ Nhưng cẩn thận, nên lập kế hoạch từ trước bạn bắt đầu việc kinh doanh 2- Nên bán mặt hàng qua Internet Tại thời điểm ban đầu cách mạng người...
 • 5
 • 289
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình cung cấp dịch vụ của các nhà phân phối internet ISP p9 ppsx

Giáo trình phân tích quy trình cung cấp dịch vụ của các nhà phân phối internet ISP p9 ppsx

Cao đẳng - Đại học

... từ nhà cạnh tranh Bạn dò tìm trang web cạnh tranh phân tích xem chúng sử dụng Meta Bạn phát học hỏi nhiều kinh nghiệm Các việc làm sau thực được: - Đọc phân tích trang chủ website cạnh tranh - ... khách truy cập vào trang web hình ảnh mà chúng tham khảo Nếu bạn sử dụng dịch vụ từ nhà cung cấp máy chủ, phải đảm bảo họ cung cấp cho bạn lịch truy cập - nổ lực bạn thực ghi chép lịch truy cập Mỗi ... đầu hàng cung cấp địa khách truy cập, bạn dùng số liệu để gửi mail cho họ địa thường điền vào cách ngẫu nhiên thay đổi thời điểm người sử dụng truy cập Internet Phần không thay đổi địa quốc gia...
 • 5
 • 323
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình cung cấp dịch vụ của các nhà phân phối internet ISP p8 pps

Giáo trình phân tích quy trình cung cấp dịch vụ của các nhà phân phối internet ISP p8 pps

Cao đẳng - Đại học

... dạy ngoại ngữ TP.Hồ Chí Minh, bạn trả lời họ cách đề cập đến việc trang web bạn có giới thiệu loại băng học ngoại ngữ, cung cấp cho họ tên nhà cung cấp TP.Hồ Chí Minh Vì có đến khoảng 40.000 nhóm ... chủ đề bạn, bạn nên tự tạo cho nhóm thảo luận Hãy nói với nhà cung cấp dịch vụ Internet bạn họ giúp bạn tạo lập trì nhóm thảo luận Các nhóm thảo luận Google http://groups.google.com/ 41 7- Liên ... Những tạp chí vi tính với mục “có mới?”, hay “website tốt nhất” giới thiệu trang web bạn họ cảm thấy thích thú Khi bạn thông báo Website – với URL địa email – cho báo giới, đảm bảo bạn cung cấp...
 • 5
 • 357
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình cung cấp dịch vụ của các nhà phân phối internet ISP p7 pptx

Giáo trình phân tích quy trình cung cấp dịch vụ của các nhà phân phối internet ISP p7 pptx

Cao đẳng - Đại học

... 3- Cách tiếp thị có hiệu Internet 3.1 -Cung cấp dịch vụ Để thu hút khách hàng giữ khách hàng thường xuyên quay trở lại, bạn cần phải cung cấp cho họ dịch vụ Cách tốt để đảm bảo thành công phải cung ... nhu cầu khách hàng lục địa khác Điều đơn giản việc chứa đựng thông tin nhà cung cấp toàn cầu bạn hay việc cung cấp trang dịch sang ngôn ngữ khác Những trang web quốc tế cung cấp ngôn ngữ khác trang ... trình tiếp thị hiệu bạn Có nhiều nhà tư vấn marketing Internet, có người cung cấp dịch vụ tốt, có người cung cấp dịch vụ có chất lượng chưa tốt Lời khuyên tốt phải có trương mục Internet đầu...
 • 5
 • 288
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình cung cấp dịch vụ của các nhà phân phối internet ISP p6 ppt

Giáo trình phân tích quy trình cung cấp dịch vụ của các nhà phân phối internet ISP p6 ppt

Cao đẳng - Đại học

... cứu Các thư mục chứa cổng thương mại (commercial portals) cung cấp thông tin cho công chúng thường chúng cạnh tranh lẫn Các thư mục khác cách lựa chọn Hãy xem sách thư mục mà bạn chọn Điều thử ... mục tiêu hay khía cạnh chủ đề Các nhện công cụ tìm kiếm không đánh dấu thông tin Web chuyên sâu chứa nhiều tập tin hình ảnh, hay định dạng pdf Có nhiều dịch vụ tìm kiếm cung cấp chức tìm kiếm ... CHỦ ĐỀ Định nghĩa: Thư mục chủ đề dịch vụ tập hợp đường liên kết đến nguồn tài nguyên Internet đăng ký cá nhân hay tổ chức có website tổ chức thành thư mục Dịch vụ thư mục sử dụng tiêu chí lựa...
 • 5
 • 289
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình cung cấp dịch vụ của các nhà phân phối internet ISP p5 ppsx

Giáo trình phân tích quy trình cung cấp dịch vụ của các nhà phân phối internet ISP p5 ppsx

Cao đẳng - Đại học

... www.abc.com, cung cấp dịch vụ cạnh tranh với CNN nhấn mạnh vào điểm bật BBC với trang web www.bbc.co.uk cung cấp đường dẫn tới chương trình tin tức BBC MSNBC với trang web www.msn.com cung cấp tin ... 23H5 24H6 3- Những dịch vụ 25 Nếu bạn muốn giữ cho tin tức báo cáo cập nhật hàng ngày, bạn nên xem qua dịch vụ sau - dịch vụ tốt bố trí Mỹ CNN với trang web www.cnn.com Trang web cung cấp nơi tuyệt ... www.altavista.com , cung cấp dịch vụ cho Yahoo Cả hai sở liệu sử dụng, công cụ kéo thêm nhiều đường dẫn khác c Google! Dành cho người Việt có trang web www.google.com.vn cung cấp yếu tố Việt Nam...
 • 5
 • 217
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình cung cấp dịch vụ của các nhà phân phối internet ISP p4 pps

Giáo trình phân tích quy trình cung cấp dịch vụ của các nhà phân phối internet ISP p4 pps

Cao đẳng - Đại học

... hành điền vào mẫu công cụ dò tìm cách thủ công Yahoo thư mục web phổ biến Khi trang web chủ đề tìm kiếm bạn – chẳng hạn bạn tìm kiếm thị trường hữu cho nhà cung cấp rượu - bạn truy cập vào công ... định), bạn khai báo chúng cách vào Tools - Accounts, thẻ Mail ấn Add - Mail điền loạt thông số cần thiết (acccount, server, password ) ấn Close -Để người có giao diện riêng (các thư mục Inbox, Outbox, ... thay cho chữ ký cách vào Insert - Picture - Video (trong FrontPage) chọn file có đuôi avi, asf, ram, Theo VNExpress (www.vnexpress.net, 30/06/2003) 14H5 20 Chương TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET...
 • 5
 • 257
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình cung cấp dịch vụ của các nhà phân phối internet ISP p3 ppsx

Giáo trình phân tích quy trình cung cấp dịch vụ của các nhà phân phối internet ISP p3 ppsx

Cao đẳng - Đại học

... gian sớm nhất” Cách thứ hai tạo hộp thư phúc đáp máy chủ Những chuyên viên quản trị máy chủ có khả làm công việc Hãy trao đổi với họ Nếu bạn sử dụng máy chủ nhà cung cấp dịch vụ Internet, bạn ... thông điệp bạn Thu hút khách hàng cung cấp dựa yêu cầu họ Sử dụng mà bạn biết khách hàng để xác định xem cách nào, làm để mô tả minh họa giá trị mà bạn cung cấp cho họ • Xác định phương tiện ... người đó, bạn cần có địa email họ bạn có Dấu hiệu đặc trưng địa email chúng có ký tự ‘@’ (đọc ‘at’ tiếng Anh, hay ‘a cồng’ theo cách gọi thông thường chúng ta) 2- Gửi email Có hai cách sử dụng chương...
 • 5
 • 284
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình cung cấp dịch vụ của các nhà phân phối internet ISP p2 ppsx

Giáo trình phân tích quy trình cung cấp dịch vụ của các nhà phân phối internet ISP p2 ppsx

Cao đẳng - Đại học

... tính phí thêm ISP có cung cấp dịch vụ đặc biệt mà ISP khác không có? Kiểm tra việc cần thiết, nhiều lúc dịch vụ mà ISP cung cấp hữu ích đôi lúc ISP tính phí nhiều cho dịch vụbạn không sử dụng ... Bằng cách đó, kết nối không thực được, thay kết nối dự phòng G Sản phẩm đặc biệt ISP có cung cấp dịch vụ bảo mật giống dịch vụ SSL (Secure Sockers Layer) cho giao dịch mua bán mạng? Một số ISP cung ... cần thiết Dịch vụ truy nhập Internet tốc độ cao Việt Nam thức hoạt động vào năm 2003, thời điểm có ISP cung cấp với tổng số 183 thuê bao Tính đến tháng 01 năm 2006 có ISP cung cấp dịch vụ đạt 227.000...
 • 5
 • 344
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình cung cấp dịch vụ của các nhà phân phối internet ISP p1 pptx

Giáo trình phân tích quy trình cung cấp dịch vụ của các nhà phân phối internet ISP p1 pptx

Cao đẳng - Đại học

... THAM GIA TRỰC TUYẾN 1- Nhà cung cấp dịch vụ Internet (Internet Service Provider – ISP) Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) cung ứng điều kiện giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ Internet Họ có hệ thống ... cầu ISP cung cấp cho bạn trương mục thư điện tử (email) với dung lượng hộp thư theo yêu cầu Nhờ đó, bạn sử dụng email để giao dịch tiếp nhận thư từ người khác CHỌN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET ... số nhà cung cấp dịch vụ Internet Việt Nam Tên công ty Công ty phần mềm truyền thông VASC Bưu điện Thành phố Hà nội Công ty FPT Bưu điện TP.HCM Bưu điện Khánh hòa Sàigònnet Viettel 0F0F0F Địa Web...
 • 5
 • 297
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25