những khúc hát châm biếm

Những câu hát châm biếm

Những câu hát châm biếm

Ngữ văn

... bốn có nội dung nghệ thuật châm biếm d Nghệ thuật tả thực có bốn Bài 2(Thảo luận): Những câu hát châm biếm nói có điểm giống truyện cười dân gian? Những câu hát châm biếm nói giống truyện cười ... Tiết 14 – Bài 4: Những câu hát châm biếm I Đọc tìm hiểu chung: Đọc Giải nghĩa từ khó II Đọc hiểu văn bản: Bài 1: - Chú tôi: ... hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng b Tất đề sử dụng biện pháp phóng đại c Cả bốn có nội dung nghệ thuật châm biếm d Nghệ thuật tả thực có bốn 1 Bài 1: Nhận xét giống bốn ca dao văn bản, em đồng ý với ý...
 • 7
 • 2,625
 • 0

những câu hát châm biếm

những câu hát châm biếm

Tư liệu khác

... lực" "giàu sang" đến mà áo ngắn lẫn quần dài không có! Pha chút phóng đại, chân dung cậu cai đưa châm chọc, mỉa mai, thể thái độ khinh ghét thương hại nhân dân Bằng nét phác hoạ điểm xuyết, ca...
 • 2
 • 2,381
 • 4

Bài 4 Những câu hát châm biếm Bài giảng chuyên đề Ngữ văn 7

Bài 4 Những câu hát châm biếm Bài giảng chuyên đề Ngữ văn 7

Ngữ văn

... IV.Luyện tập: 1 .Những câu hát châm biếm nói có điểm giống truyện cười dân gian? -Có nội dung đối tượng châm biếm -Phê phán thói hư tật xấu người tượng đáng cười xã hội -Tạo tiếng cười 2 .Những chủ đề ... thời hạng người nhiều lần? Nêu tác dụng việc không? lặp lại? xã hội? Tiết 14-Văn bản: NHỮNG CÂU HÁT CHÂM BIẾM I.Tìm hiểu chung: 1.Đọc: 2.Tìm hiểu thích: (sgk) II.Tìm hiểu chi tiết: 1.Bài 1: -Hình ... nửa gang - Ăn no lại nằm khoèo Nghe tiếng trống chèo, bế bụng xem … Tiết 14-Văn bản: NHỮNG CÂU HÁT CHÂM BIẾM I.Tìm hiểu chung: 1.Đọc: 2.Tìm hiểu thích: (sgk) II.Tìm hiểu chi tiết: 1.Bài 1: -Hình...
 • 15
 • 1,008
 • 2

Soạn bài : Những câu hát châm biếm

Soạn bài : Những câu hát châm biếm

Ngữ văn

... thuật tả thực có bốn Gợi ý: Câu trả lời xác đáng ý c Những câu hát châm biếm nói có điểm giống truyện cười dân gian? Gợi ý: – Đều hướng đến châm biếm hạng người đáng chê cười tính cách, chất – Đều...
 • 2
 • 395
 • 0

Bài giảng ngữ văn 7 bài 4 những câu hát châm biếm 2

Bài giảng ngữ văn 7 bài 4 những câu hát châm biếm 2

Ngữ văn

... dung , nghệ thuật châm biếm D/ Nghệ thuật tả thực có bốn TaiLieu.VN Những câu hát châm biếm nói có điểm giống truyện cười dân gian ? Đều tạo tiếng cười thoải mái giễu cợt, châm biếm thói hư tật ... , châm biếm tượng mê tín dị đoan TaiLieu.VN Bài *Con cò chết rũ -Cò mở lịch -Cà cuống -Chim ri -Chào mào uống rượu …lấy phần …đánh trống -Chim chích …đi rao /Ẩn dụ, tượng trưng/ Phê phán, châm ... lao động 2/Cuộc đời phiêu bạc cố gắng vô vọng 3 /Những nỗi khổ đau oan trái người thấp cổ, bé họng 4 /Những thân phận suốt đời bị vắt mòn sức lực 5 /Những biện pháp nghệ thuật góp phần khắc họa thân...
 • 28
 • 275
 • 0

Bài giảng ngữ văn 7 bài 4 những câu hát châm biếm 3

Bài giảng ngữ văn 7 bài 4 những câu hát châm biếm 3

Ngữ văn

... c Cả có nội dung nghệ thuật châm biếm d Nghệ thuật tả thực có Bài 2(Thảo luận): Những câu hát châm biếm nói có điểm giống truyện cười dân gian? Những câu hát châm biếm nói giống truyện cười dân ... Tiết 14 :Văn Bản: NHỮNG CÂU HÁT CHÂM BIẾM I Giới thiệu chung: * Khái niệm: câu hát than thân châm biếm … II Đọc - hiểu văn bản: Đọc- hiểu thích: Tìm hiểu ... đáng cười xã hội TaiLieu.VN Tổng kết • • • A Nghệ thuật: B Nội dung: * Ý nghĩa văn bản: Ca dao châm biếm thể tinh thần phê phán mang tính dân chủ người thuộc tầng lớp bình dân TaiLieu.VN III Hướng...
 • 8
 • 262
 • 0

Bài giảng ngữ văn 7 bài 4 những câu hát châm biếm 4

Bài giảng ngữ văn 7 bài 4 những câu hát châm biếm 4

Ngữ văn

... bốn có nội dung nghệ thuật châm biếm d Nghệ thuật tả thực có bốn Bài 2(Thảo cười dân gian? luận): Những câu hát châm biếm nói có điểm giống truyện Những câu hát châm biếm nói giống truyện cười ... Tiết 14 – Bài 4: Những câu hát châm biếm I Đọc tìm hiểu chung: Đọc Giải nghĩa từ khó II Đọc hiểu văn bản: Bài 1: - Chú tôi: ... hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng b Tất đề sử dụng biện pháp phóng đại c Cả bốn có nội dung nghệ thuật châm biếm d Nghệ thuật tả thực có bốn TaiLieu.VN Bài 1: Nhận xét giống bốn ca dao văn bản, em đồng...
 • 8
 • 250
 • 0

Bài giảng ngữ văn 7 bài 4 những câu hát châm biếm

Bài giảng ngữ văn 7 bài 4 những câu hát châm biếm

Ngữ văn

... ca dao than thân cho biết nội dung, nghệ thuật TaiLieu.VN NHỮNG CÂU HÁT CHÂM BIẾM TaiLieu.VN I/ Tìm hiểu chung : Đây ca dao chủ đề châm biếm TaiLieu.VN Bài : Cái cò lặn lội bờ ao Hỡi cô yếm đào ... dao châm biếm thể tinh thần phê phán người thuộc tầng lớp bình dân III/Tổng kết : Ghi nhớ SGK/53 TaiLieu.VN IV/ Luyện tập : 1/ Chọn ý c 2/ Những ca dao châm biếm giống truyện cười dân gian chỗ châm ... biếm, phê phán thói hư tật xấu, tượng đáng cười xã hội TaiLieu.VN CỦNG CỐ Đọc lại ca dao châm biếm cho biết nội dung, nghệ thuật TaiLieu.VN DẶN DÒ - Sưu tầm, phân loại học thuộc ca dao châm biếm...
 • 36
 • 282
 • 0

bài giảng những câu hát châm biếm

bài giảng những câu hát châm biếm

Ngữ văn

... dao châm biếm thể tinh thần phê phán người thuộc tầng lớp bình dân III/Tổng kết : Ghi nhớ SGK/53 IV/ Luyện tập : 1/ Chọn ý c 2/ Những ca dao châm biếm giống truyện cười dân gian chỗ châm biếm, ... lòng hai ca dao than thân cho biết nội dung, nghệ thuật Bài Bài NHỮNG CÂU HÁT CHÂM BIẾM I/ Tìm hiểu chung : Đây ca dao chủ đề châm biếm Bài : Cái cò lặn lội bờ ao Hỡi cô yếm đào lấy ? Chú hay ... cười xã hội CỦNG CỐ Đọc lại ca dao châm biếm cho biết nội dung, nghệ thuật DẶN DÒ - Sưu tầm, phân loại học thuộc ca dao châm biếm - Viết cảm nhận ca dao châm biếm tiêu biểu học - Soạn : Đại từ...
 • 38
 • 544
 • 0

Giáo án bài 4 những câu hát châm biếm ngữ văn 7 GV hoàng nhi (2)

Giáo án bài 4 những câu hát châm biếm  ngữ văn 7  GV hoàng nhi (2)

Ngữ văn

... bói? thầy -> Phê phán, châm biếm kẻ H: Suy nghĩ, phát biểu hành nghề mê tín dị đoan, lợi dụng G? Bài ca phê phán hạng người lòng tin người khác để kiếm tiền xã hội? Châm biếm mê tín người H: TL ... Tổng kết: H: Tìm, phát biểu Nghệ thuật: Hoạt động 4: Tổng kết: - Sử dụng hình thức giễu nhại - Sử dụng cách nói có hàm ý G? VB sử dụng biện pháp NT gì? H:KQ - Tạo nên cười châm biếm, hài hước Nội ... TL G? Người lại giới -> Dùng cách nói ngược để giểu cợt, thiệu cho “ cô yếm đào” cô gái xinh châm biếm đẹp Em có nhận xét nghệ thuật này? H: (Đó cách nói ngược ) G? Có ý kiến cho ước mơ người...
 • 4
 • 610
 • 2

Giáo án ngữ văn 7 bài những câu hát châm biếm GV nguyễn kim loan

Giáo án ngữ văn 7 bài những câu hát châm biếm  GV nguyễn kim loan

Ngữ văn

... ý với ý kiến -> nghệ thuật châm biếm có tác dụng lên án tố cáo mạnh mẽ * Ghi nhớ: SGK( 53) * Luyện tập: Bài (53) : Đồng ý với ý kiến c : có nội dung nghệ thuật châm biếm ... họ hiểu coi thường hạng người Đây tranh biếm hoạ thể thái độ mỉa mai, khinh ghét pha chút thương hại nhân dân cậu cai - Em có nhận xét nghệ thuật châm biếm ca dao? d, Bài 4: Cậu cai nón dấu lông ... thứ hay đêm thừa trống canh điều ước ? - Qua lời giới thiệu, ông lên người ? - Bài châm biếm hạng người XH ? Những điều hay ước bất bình thường - Dân gian đặt “ tôi,, cạnh “ cô yếm đào,, ngầm...
 • 6
 • 151
 • 0

Giáo án ngữ văn 7 bài những câu hát châm biếm GV phương vy

Giáo án ngữ văn 7 bài những câu hát châm biếm  GV phương vy

Ngữ văn

... ca dao , dân ca đa dạng Ngoài câu hát yêu thương , câu hát than thân , ca dao – dân ca có nhiều câu hát châm biếm Cùng với truyện cười , vè , câu hát châm biếm thể tập trung đặc sắc nghệ thuật ... ý, tạo nên cười châm quần dài ) biếm hài hước ? Bài ca sử dụng nghệ thuật ? ( phóng đại) b Ý nghĩa văn ? Qua ca dao nhân dân muốn chế giễu : điều ? - Ca dao châm biếm thể Hs : Phát , trả lời tinh ... thuật trào lộng dân gian VN ,nhằm phơi bày tượng đáng cười xh Các em tìm hiểu qua vb “ Những câu hát châm biếm HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI DẠY I GIỚI THIỆU CHUNG: *HOẠT ĐỘNG 1: Hướng...
 • 6
 • 350
 • 2

Giáo án ngữ văn 7 bài những câu hát châm biếm

Giáo án ngữ văn 7 bài những câu hát châm biếm

Ngữ văn

... tích ca dao châm biếm - Phân tích giá trị nội dung nghệ thuật câu hát châm biếm học Kĩ năng: - Đọc – hiểu câu hát châm biếm - Phân tích giá trị nội dung nghệ thuật câu hát châm biếm học Thái ... pháp phóng đại C Cả có nội dung nghệ thuật châm biếm D Nghệ thuật tả thực có Những câu hát châm biếm, đối tượng châm biếm Những nhân vật đối tượng bị châm biếm hạng người đáng chê cười tính cách ... châm biếm hai ca dao trên? 5.Dặn dò: -Học cũ -Soạn “Đại từ” BÀI - TIẾT 14 - VB: NHỮNG CÂU HÁT CHÂM BIẾM A Mục tiêu cần đạt: Kĩ năng: - Hiểu giá trị tư tưởng, nghệ thuật đặc sắc câu hát châm biếm...
 • 38
 • 716
 • 0

Soạn bài lớp 7: Những câu hát châm biếm

Soạn bài lớp 7: Những câu hát châm biếm

Tư liệu khác

... dung nghệ thuật châm biếm d) Nghệ thuật tả thực có bốn Gợi ý: Câu trả lời xác đáng ý c 3.* Những câu hát châm biếm nói có điểm giống truyện cười dân gian? Gợi ý: - Đều hướng đến châm biếm hạng người ... đình, tình yêu đôi lứa, ) Giọng điệu giọng châm biếm, giễu cợt, nên đọc cần cao giọng, nhấn mạnh vào điệp từ, điệp ngữ (có chủ ý) để làm bật giọng điệu châm biếm, giễu cợt câu ca dao Để nhận xét ... là: cậu cai (một từ vừa có tính chất nịnh bợ, vừa có tính chất châm biếm) Hơn nữa, việc biếm hoạ chân dung cậu cai, tác giả dân gian ngầm ý nói lên nhố nhăng, bắng nhắng nhân...
 • 2
 • 272
 • 0

The objectives of satire in gulliver's travels of jonathan swift = những đối tượng châm biếm trong gulliver du kí của jonathan swift

The objectives of satire in gulliver's travels of jonathan swift = những đối tượng châm biếm trong gulliver du kí của jonathan swift

Khoa học xã hội

... department - - The objectives of satire in gullivers travels of jonathan swift (Những đối tợng châm biếm gulliver du ký Jonathan Swift) Graduation thesis Field : english literature Supervisor ... Publisher Trung, Nguyễn Chí (2003) English Literature Hanoi : NXB Giáo Dục Mỹ Dung, Nguyễn Thị.( 2007) Những phiêu lu Giu-li-vơ Nhà xuất Kim Đồng Roberts, Gwyneth & Thornley, G.C (1981) An outline of...
 • 49
 • 250
 • 2

những khúc hát lễ hội nàng hai của người tày ở thạch an - cao bằng

những khúc hát lễ hội nàng hai của người tày ở thạch an - cao bằng

Sư phạm

... Nàng Hai) Những khúc hát cất lên từ tâm hồn mộc mạc, giản dị với tình yêu tha thiết quê hương người xứ sở người Tày nơi Khúc hát Lượn Hai có vai trò vô quan trọng lễ hội Nếu khúc hát hát lên suốt ... http://www.lrc-tnu.edu.vn Lượn Hai bao gồm khúc hát như: Giải uế, Cẩm thé, Vào cửa Giả Gỉn, Vào cửa Slấn… Những khúc hát có nội dung giống khúc ca Then, mà có nơi gọi Lượn Then Ca từ của hát cất lên chặng đầu phần ... GIÁ TRỊ NỘI DUNG NHỮNG KHÚC HÁT LỄ HỘI NÀNG HAI Ở THẠCH AN - CAO BẰNG 2.1 Bức tranh chân thực sống lao động đồng bào Tày xƣa Ra đời phát triển lâu dài đời sống người Tày, khúc hát lễ hội Nàng...
 • 156
 • 506
 • 1

đề cương kể chuyện bác Hồ tình yêu của bác Hồ dành cho những khúc hát dân ca

đề cương kể chuyện bác Hồ tình yêu của bác Hồ dành cho những khúc hát dân ca

Trung học cơ sở - phổ thông

... Bác Hồ qua câu ca tiếng hát, mời bạn lắng nghe câu chuyện: “tình yêu Người dành cho khúc hát dân ca”, để hiểu Bác IV) Nguyên văn chuyện trích: “tình yêu Người dành cho khúc hát dân ca” …Vào buổi ... chuyện Bác Hồ tiếng hát dân ca Sau này, báo đựơc biết chị Ngô Thị Oanh, cô y tá viện quân y 108, người hát khúc hát dân ca “ Ngươì đừng về” vào giây phút cuối đời Bác kể lại: Sau chị hát xong, Bác ... người Việt Nam trước tiên yêu bình dị, chất phát đời sống người Việt Nam Và yêu câu dân ca, câu hát cội nguồn dân tộc Bởi lẽ câu hát dân ca không câu hát túy người nghệ sỹ, mà kết tinh tinh hoa...
 • 5
 • 13,832
 • 147

Xem thêm

Tìm thêm: các chức năng của geometer apos s sketchpad sử dụng phần mềm geometer s sketchpad trong dạy học các khỏ khăn khi giải bài toán quỹ tích các bước giải một bài toán quỹ tích những kiến thức cơ bản liên quan đến bài toán quỹ tích trình tự dạy học bài tập phương pháp tìm tòi lời giải vị trí chức năng của dạy học bài tập toán học trò của cntt trong dạy học và thực trạng ứng dụng cntt trong dạy học 4 phương pháp dạy học tích cực và các dấu hiêu đặc trưng của nó tự tạo và khai thác những phương tiện dạy học để tiếp nối và gi a tăng sức mạnh của con người định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở thpt hiện nay các phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan quy ƣớc trong dạy học lịch sử thế giới lớp 11 thpt chương trình chuẩn phương pháp xây dựng đồ dùng trực quan quy ước những yêu cầu của việc xây dựng đồ dùng trực quan quy ước xây dựng đồ dùng trực quan quy ƣớc trong dạy học lịch sử thế giới lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn nội dung cơ bản của lịch sử thế giới lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn vị trí mục tiêu vị trí mục tiêu nội dung cơ bản của lịch sử thế giới lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn 2 phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan quy ước trong dạy học lịch sử thế giới lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn thực nghiệm sư phạm