những hạn chế yếu kém trong hoạt động đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức ở viện khoa học và công nghệ việt nam

Hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay tại NH Công thương Thanh Hoá

Hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay tại NH Công thương Thanh Hoá

Ngân hàng - Tín dụng

... RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Cho vay hoạt động kinh doanh chủ yếu ngân hàng thương mại để tạo lợi nhuận Doanh thu từ hoạt động ... tư dài hạn (trong có tác nhân chủ yếu tình hình tăng trưởng, lạm phát…) số nước phát triển nay, ngân hàng thành lập vào hoạt động, mối quan tâm thường xuyên cho vay, đầu tư vào đâu nước này, ... tỉnh Thanh Hoá thức cơng bố thành lập vào hoạt động Năm 2005 chi nhánh NHCT Bỉm Sơn tách hoạt động độc lập trở thành chi nhánh hoạt động độc lập thuộc NHCT Việt Nam Như từ năm 2005 NHCT Thanh Hố...
 • 83
 • 504
 • 4

Hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay tại NH Công thương Thanh Hoá

Hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay tại NH Công thương Thanh Hoá

Tài chính doanh nghiệp

... dụng ngân hàng  Công tác tổ chức ngân hàng Công tác tổ chức không tác động tới chất lượng tín dụng mà tác động tới hoạt động ngân hàng Nếu công tác tổ chức không khoa học làm ảnh hưởng tới thời ... * Tài sản thuê bao gồm động sản bất động sản : - Động sản chủ yếu gồm máy móc thiết bị, tơ dây chuyền công nghệ - Bất động sản chủ yếu cửa hàng, văn phòng làm việc, sở sản xuất… Về mặt pháp ... hạn 4,8 tỷ đồng chiếm 0,69% tổng dư nợ : + Nợ hạn ngắn hạn 4,2 tỷ đồng chiếm 88% tổng nợ hạn nợ hạn trung hạn 0.6 tỷ đồng chiếm 12% tổng nợ hạn 100% nợ hạn chậm trả lãi tức 4,8 tỷ đồng ( nợ hạn...
 • 67
 • 633
 • 0

Pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại việt nam

Pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại ở việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM ... Qui chế hoạt động Điều lệ hoạt động Các biện pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay cụ thể bao gồm: Thứ nhất, tuân thủ qui định đảm bảo an toàn hoạt động NHTM Các qui định đảm bảo an toàn hoạt động ... hạn chế rủi ro nhân tố quan trọng định tính sống hoạt động kinh doanh ngân hàng kinh tế Trong hoạt động cho vay hoạt động chủ yếu mang lại nhiều lợi nhuận việc thực biện pháp hạn chế rủi ro hoạt...
 • 15
 • 542
 • 1

Pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Luật

... PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 2.1 Sự hình thành phát triển pháp luật biện pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Việt Nam ... VỀ CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 2.1 SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN PHÁP LUẬT VỀ CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA ... pháp luật hạn chế rủi ro hoạt động cho vay thực hoạt động nghiệp vụ kinh doanh 2.2 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM HIỆN...
 • 110
 • 692
 • 3

GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH 1 TP.HỒ CHÍ MINH.

GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH 1 TP.HỒ CHÍ MINH.

Kinh tế - Quản lý

... Các yếu tố cấu thành hoạt động cho vay: 1.1.3.1 Các bên tham gia hoạt động cho vay Bên cho vay: tổ chức tín dụng cấp giấy phép hoạt động toàn lãnh thổ Việt Nam theo quy đònh Luật Các tổ chức ... mặt hạn chế Chi nhánh 40 2.2.4.1 Kết hoạt động kinh doanh 40 2.2.4.2 Những thành tựu đạt 42 2.2.4.3 Những mặt hạn chế 44 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO ... cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công Thương (VietinBankSC), Công ty bất động sản đầu tư tài Ngân hàng Công Thương Việt Nam Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Công Thương Việt Nam; 03 SVTH: Nguyễn Thò Kim...
 • 83
 • 113
 • 0

Pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Khoa học xã hội

... PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ... hạn chế rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Việt Nam Thực trạng pháp luật biện pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Việt Nam Các qui đị nh tỷ lệ an toàn hoạt động ... Pháp Hạn Chế Rủi RO TRONG Hoạt Động CHO VAY Của NGÂN Hàng THƯƠNG Mại Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Các Biện Pháp Hạn Chế Rủi RO TRONG Hoạt Động CHO VAY Của NGÂN Hàng THƯƠNG Mại Việt Nam...
 • 13
 • 229
 • 0

LKT-Đinh Thị Thùy Nga-Pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam

LKT-Đinh Thị Thùy Nga-Pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ... hạn chế rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Việt Nam Thực trạng pháp luật biện pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Việt Nam Các qui đị nh tỷ lệ an toàn hoạt động ... Pháp Hạn Chế Rủi RO TRONG Hoạt Động CHO VAY Của NGÂN Hàng THƯƠNG Mại Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Các Biện Pháp Hạn Chế Rủi RO TRONG Hoạt Động CHO VAY Của NGÂN Hàng THƯƠNG Mại Việt Nam...
 • 13
 • 72
 • 0

Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sở Giao Dịch Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam

Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sở Giao Dịch Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... sử phát triển tiền tệ Hoạt động ngân hàng ban đầu có nguồn gốc từ hoạt động lưu giữ hộ, toán chi trả hộ, tiếp đến phát triiển hoạt động cho vay hoạt động khác Ngân hàng tổ chức thu hút tiết kiệm ... trung hạn: theo qui định ngân hàng nhà nước Việt Nam, cho vay trung hạn có thời hạn 12 tháng đến năm Cho vay trung hạn chủ yếu sử dụng để mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi thiết bị, công nghệ, ... hiệu hoạt động Ngân hàng hình ảnh Ngân hàng 31 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT...
 • 95
 • 342
 • 0

Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn tại trường Đoàn Lý Tự Trọng, Tp HCM

Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn tại trường Đoàn Lý Tự Trọng, Tp HCM

Thạc sĩ - Cao học

... cho người học: đào tạo công nhân kỹ thuật, đào tạo trung học chuyên nghiệp, đào tạo cao đẳng, đại học, đào tạo đại học 1.3.2.3 Bồi dưỡng Gắn liền với giáo dục, đào tạo bồi dưỡng Bồi dưỡng trình ... kết hợp đào tạo bản, hệ thống với bồi dưỡng kiến thức mới; kết hợp đào tạo tập trung, dài hạn với đào tạo, bồi dưỡng chức, ngắn hạn; kết hợp đào tạo, bồi dưỡng theo diện rộng với đào tạo theo ... hoạt động học tập học viên nêu cụ thể quy chế học viên thực theo quy chế học viên Quy chế học viên sở pháp lý nhà trường giúp cho học viên hiểu rõ nhiệm vụ, quyền hạn quy định nhà trường học viên, ...
 • 99
 • 630
 • 2

Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sở Giao Dịch Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam

Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sở Giao Dịch Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... sử phát triển tiền tệ Hoạt động ngân hàng ban đầu có nguồn gốc từ hoạt động lưu giữ hộ, toán chi trả hộ, tiếp đến phát triiển hoạt động cho vay hoạt động khác Ngân hàng tổ chức thu hút tiết kiệm ... trung hạn: theo qui định ngân hàng nhà nước Việt Nam, cho vay trung hạn có thời hạn 12 tháng đến năm Cho vay trung hạn chủ yếu sử dụng để mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi thiết bị, công nghệ, ... hiệu hoạt động Ngân hàng hình ảnh Ngân hàng 31 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT...
 • 57
 • 249
 • 0

giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại sở giao dịch ngân hàng đầu tư phát triển việt nam

giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại sở giao dịch ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

Kinh tế - Quản lý

... sử phát triển tiền tệ Hoạt động ngân hàng ban đầu có nguồn gốc từ hoạt động lưu giữ hộ, toán chi trả hộ, tiếp đến phát triiển hoạt động cho vay hoạt động khác Ngân hàng tổ chức thu hút tiết kiệm ... trung hạn: theo qui định ngân hàng nhà nước Việt Nam, cho vay trung hạn có thời hạn 12 tháng đến năm Cho vay trung hạn chủ yếu sử dụng để mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi thiết bị, công nghệ, ... vay tiêu dùng so với thu lãi từ hoạt động cho vay nói chung: cho biết hoạt động cho vay tiêu dùng đóng góp vào tổng lãi từ hoạt động cho vay Nó phản ánh hiệu hoạt động cho vay tiêu dùng Nếu dư...
 • 89
 • 279
 • 0

luận văn: Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sở Giao Dịch Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam ppt

luận văn: Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sở Giao Dịch Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam ppt

Tài chính - Ngân hàng

... NĂNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 36 2.1 Khái quát Sở Giao dịch Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam ... 36 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 38 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Sở Giao Dịch Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam 39 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Sở Giao Dịch Ngân hàng ... sử phát triển tiền tệ Hoạt động ngân hàng ban đầu có nguồn gốc từ hoạt động lưu giữ hộ, toán chi trả hộ, tiếp đến phát triiển hoạt động cho vay hoạt động khác Ngân hàng tổ chức thu hút tiết kiệm...
 • 99
 • 200
 • 0

quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trung tâm giáo dục thường xuyên cao lộc, lạng sơn trong bối cảnh hiện nay

quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ở trung tâm giáo dục thường xuyên cao lộc, lạng sơn trong bối cảnh hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trung tâm GDTX Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trung GDTX Cao Lộc, Lạng Sơn Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ... Cơ sở lý luận quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trung tâm GDTX 3.2 Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trung tâm GDTX Cao Lộc, Lạng Sơn 3.3 Các biện pháp quản lý hoạt động đào tạo, ... quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trung tâm GDTX 7.2 Ý nghĩa thực tiễn Đề xuất biện pháp phù hợp với thực tế có tính khả thi góp phần thực có hiệu việc quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trung...
 • 7
 • 299
 • 0

Quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng Trung tâm Giáo dục thường xuyên Cao Lộc, Lạng Sơn trong bối cảnh hiện nay

Quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên Cao Lộc, Lạng Sơn trong bối cảnh hiện nay

Sư phạm

... quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trung tâm GDTX Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trung GDTX Cao Lộc, Lạng Sơn Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ... Cơ sở lý luận quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trung tâm GDTX 3.2 Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trung tâm GDTX Cao Lộc, Lạng Sơn 3.3 Các biện pháp quản lý hoạt động đào tạo, ... điều kiện để đảm bảo cho hoạt động trình đào tạo, bồi dưỡng vận hành kế hoạch - Gắn đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng khuyến khích người học tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng - Các nhân tố gắn...
 • 109
 • 354
 • 1

Nguyên tắc mácxít về sự thống nhất giữa lý luận thực tiễn sự vận dụng nó trong hoạt động lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay

Nguyên tắc mácxít về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng nó trong hoạt động lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... Lénin nén táns tu tuóns kim chi nam cho cách mang Viét Nam, nén viéc giáo due cho thé he sinh vién nhá khoa hgc, quán ly, duge Dáng Nhá nuóc ta rát coi trgng Trong giáo trinh Triét hoc cüa ... nguói khác Thue nghiém khoa hgc ó dáy muc dích lám cho "khoa hgc tro thánh luc lugng san xuát truc tiép", khoa hgc gán lien vói trinh san xuát val chát, náng cao hám lugng khoa hgc ky thuát quy ... Gong san Viét Nam khoá VI "Vé khoa hgc cóng nghé su nghiép Dói mói" duge ban hánh Nghi quyé'l nhán manh nhüng nhiém vu ca bán cüa khoa hgc cóng nghé, dó lá: "- Xáy dung luán cü khoa hgc cho...
 • 77
 • 627
 • 1

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư phát triển việt nam

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam

Kinh tế

... vay KHCN - - nhi 1.4.2 Nam Phát T 25 P y u khách cho vay khách hàng cá nhân 26 c 27 2.1 Nam 2.1.1 (BIDV) Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam , ngân 177/T 26/04/1957 ... , kênh giao - - NH NH KHCN NH NH 19 , 1.3.3 N thành cơng NH M NH NH nhóm NH có NH , NH viên , , NH , nhân viên g , , ,… 20 , khóa , NH c Tính lang t tồn , K NH, NH i - , NH NHTM 21 NH , - ... Lào, Séc - công ty con: (BIC), (BSC), BIDV (BLC), (BAMC) (BIDVI) - : Ngân hàng liên doanh VID – Public (VPB), Ngân hàng liên doanh Lào – (LVB), Ngân hàng liên doanh – – – Nga (VRB), Công ty liên...
 • 123
 • 222
 • 3

Giải pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Sài Gòn

Giải pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Sài Gòn

Kinh tế

... máy rút ti n t ng BIDV ho c NH TMCP i c ph n tri n Vi t Nam BIC: Công ty b o hi m Ngân hàng i c ph n Nam CMND: ch ng minh nhân dân CTCP: công ty c ph n Á ch p nh n th EDC: máy cà th EMV: tiêu ... t Nam cho phép c hi n nh c chuy ic ng kinh doanh m nh m theo ng m v c m c tiêu l i nhu n Nh ng n l c c a t p th cán b công nhân viên BIDV n tích c c s nghi hi c; kh i m i kinh t , th c hi n công ... c th qu c t Techcombank: Ngân hàng TMCP K t Nam i c ph n TTKDTM: tốn khơng dùng ti n m t VCB: Ngân hàng TMCP Ngo Vietinbank: Ngân hàng TMCP t Nam t Nam n Vi t VNTop-up: d ch v n p ti VNMart: d...
 • 98
 • 273
 • 0

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Thực trạng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện năm 2014 của UBND huyện phù cừ, tỉnh hưng yên

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo  bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện năm 2014 của UBND huyện phù cừ, tỉnh hưng yên

Quản trị kinh doanh

... sở lý luận đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nguồn nhân lực gì? Khái niệm cán bộ, công chức, viên chức Khái niệm đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nội dung đào tạo bồi ... học hỏi kinh nghiệm kiến thức đào tạo bồi dưỡng từ cán bộ, chuyên viên phòng nội dung hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Ý nghĩa, đóng góp đề tài Hoạt động đào tào bồi dưỡng ... chủ yếu là: đào tạo bồi dưỡng tập trung, chức; đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn; đào tạo bồi dưỡng lại bổ sung kiến thức cho CBCCVC; đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch chuyên đề Tỉnh Hưng Yên; điều động, ...
 • 69
 • 349
 • 1

Nguyên tắc mácxít về sự thống nhất giữa lý luận thực tiễn sự vận dụng nó trong hoạt động lý luận của đảng cộng sản việt nam hiện nay

Nguyên tắc mácxít về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng nó trong hoạt động lý luận của đảng cộng sản việt nam hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... đạo hoạt động mặt Nguyên tắc giúp cho hoạt động lý luận đảng cộng sản đảm bảo tính khách quan, khoa học, từ làm tốt nhiệm vụ hướng dẫn thực tiễn cách mạng giai cấp công nhân Hiện nay, khoa học ... lên chủ nghĩa hội Việt Nam, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2001), Triết học tập (Dùng cho nghiên cứu sinh học viên cao học khơng thuộc chun ngành triết học) , Nhà xuất Chính ... định chủ nghĩa Mác – Lênin tảng tư tưởng kim nam cho cách mạng Việt Nam, nên việc giáo dục cho hệ sinh viên, nhà khoa học, quản lý, Đảng Nhà nước ta rt coi trng Trong giỏo Luận văn Thạc sĩ Ngun Hoµng...
 • 17
 • 138
 • 0

Xem thêm