nhận thức của thanh niên về biển đảo

Nhận thức thái độ , hành vi của thanh niên về quan hệ tình dục

Nhận thức thái độ , hành vi của thanh niên về quan hệ tình dục

Sức khỏe giới tính

... thông đại chúng NHẬN THỨC CỦA THANH NIÊN CÔNG NHÂN VỀ QUAN HỆ TÌNH DỤC TRƯỚC HÔN NHÂN Nhận thức về quan hệ tình dục trƣớc hôn nhân Thái độ của thanh niên công nhân về quan hệ tình dục ... hiểu nhận thức của thanh niên công nhân về quan hệ tình dục trƣớc hôn nhân.  Tìm hiểu thái độ của thanh niên công nhân về quan hệ tình dục trƣớc hôn nhân.  Tìm hiểu hành vi của thanh niên ... Tìm hiểu nhận thức, thái độ, hành vi của thanh niên công nhân về quan hệ tình dục trƣớc hôn nhân. Tìm hiểu một số yếu tố tác động đến nhận thức, thái độ hành vi của thanh niên công nhân về quan...
 • 14
 • 2,035
 • 11

Nhận thức của cha mẹ về ảnh hưỏng của trò chơi điện tử đối với con cái tuổi vị thành niên của họ

Nhận thức của cha mẹ về ảnh hưỏng của trò chơi điện tử đối với con cái tuổi vị thành niên của họ

Tâm lý học

... tế về nhận thức của cha mẹ về ảnh hưởng hiện nay đối vớicon em của mình.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:2.1. Tìm hiểu thực trạng chơi trò chơi điện tử của trẻ vị thành niên hiện nay.2.2. Nhận thức của ... Nhận thức của cha mẹ về trò chơi điện tử2.4. Nhận thức của cha mẹ về ảnh hưởng của trò chơi điện tửIV. Đ ối tượng, khách thể, phạm vi, lĩnh vực nghiên cứu1. Đối tượng nghiên cứu: Nhận thức ... hại của trò chơi điện tử, định hưóng cho con cái mình hợp lí.Mục tiêu của chúng tôi là tìm hiểu hiểu biết của cha mẹ về ảnh hưỏng của các trò chơi điện tử đến con em của họ,từ đó qua nhận thức của...
 • 35
 • 717
 • 0

Quan điểm của thanh niên về cuộc sống tình dục tiền hôn nhân

Quan điểm của thanh niên về cuộc sống tình dục tiền hôn nhân

Sức khỏe giới tính

... chung về cuộc sống tình dục tiền hôn nhân của thanh niên hiện nay - Quan điểm về cuộc sống tình dục tiền hôn nhân với văn hóa của người Việt Nam Từ kết quả phân tích cho thấy, sự khác nhau về ... thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Mức độ đồng ý của nữ giới cao hơn nam giới. Như vậy, quan điểm của về cuộc sống tình dục tiền hôn nhân đối với văn hóa người Việt Nam của nam giới đã thoáng ... không nhận được sự chấp thuận của gia đình, không được sự đồng thuận của xã hội, không phù hợp với quan điểm của cá nhân, sống cuộc sống tình dục tiền hôn nhân không phải là cách biểu hiện của...
 • 7
 • 1,870
 • 20

Nhận thức của người dân về việc hiến máu nhân đạo

Nhận thức của người dân về việc hiến máu nhân đạo

Khoa học xã hội

... nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Bác Hồ đã nói “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên .Vì vậy, là đoàn viên thanh niên chúng ta không thể thờ ơ trước những khó khăn của đất nước.Hằng ... dung 2 I.Tình trạng khan hiếm máu hiện nay 2 II.Lợi ích của việc hiến máu 4 III.Mục đích của hiến máu 5 IV .Nhận thức của người dân về việc hiến máu nhân đạo 7 C. Kết luận 12 Tài liệu tham ... hành, đặc biệt được cấp Giấy Chứng nhận hiến máu tình nguyện của Ban Chỉ đạo hiến máu nhân đạo tỉnh, thành phố. Ngoài giá trị về mặt tôn vinh, Giấy Chứng nhận hiến máu có giá trị bồi hoàn máu,...
 • 14
 • 1,984
 • 3

Nhận thức của giáo viên về rối loạn hành vi ở học sinh tiểu học tại một số trường trên địa bàn huyện từ liêm, thành phố hà nội

Nhận thức của giáo viên về rối loạn hành vi ở học sinh tiểu học tại một số trường trên địa bàn huyện từ liêm, thành phố hà nội

Khoa học xã hội

... các nhân và sự phát triển nhận thức của loài người. Trong các cấp độ nhận thức của con người, các quá trình nhận thức từ nhận thức cảm Nhận thức của giáo viên về rối loạn hành vi ở học ... của con người. Nhận thức là một quá trình tâm lý xét cả dưới góc độ bản thân của các quá trình nhận thức cũng như sự phát triển nhận thức của các nhân và sự phát triển nhận thức của các nhân ... vào các phong trào của trường, của lớp và của cộng đồng dân cư, của Đội thiếu niên tiền phong, 1.2.3.3. Sự phát triển của quá trình nhận thức (sự phát triển trí tuệ) * Nhận thức cảm tính -...
 • 24
 • 789
 • 0

Nghiên cứu khoa học " VAI TRÒ CỦA RỪNG NGẬP MẶN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN VEN BIỂN (Tại Bàng La - Đồ Sơn và Đại Hợp - Kiến Thuỵ, Hải Phòng) " docx

Nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... ven biển sống phụ thuộc chủ yếu vào các nguồn lợi tự nhiên. Nhận thức của người dân về rừng ngập mặn. Tác dụng và ảnh hưởng của rừng ngập mặn. Tổng hợp 1000 phiếu điều tra các ý kiến của ... không có thông tin gì về lợi ích của rừng ngập mặn đối với người dân địa phương cũng như các địa phương khác. 1 VAI TRÒ CỦA RỪNG NGẬP MẶN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ... đồng/người/ngày. Nhận thức của người dân về tác dụng của rừng ngập mặn ngày càng được nâng cao và luôn mong muốn giữ được rừng và sẵn sàng đóng góp tiền của để bảo vệ rừng ngập mặn. Tuy nhiên, ý kiến của...
 • 8
 • 694
 • 6

Biện pháp nâng cao nhận thức của con người về môi trường ở Việt Nam

Biện pháp nâng cao nhận thức của con người về môi trường ở Việt Nam

Công nghệ - Môi trường

... cứu. từ nhận thức để tạo ra tri thức. Tri thức là vốn hiểu biết khoa học của con người. - Vậy nhận thức của con người về môi trường là gì? Theo tôi nghĩ nhận thức của con người về môi trường ... khỏe của con người. Có khi là những thiên tai hay những thứ khủng khiếp hơn. 2.3 Nhận thức của con người về môi trường: - Nhận thức là gì? Nhận thức là quá trình học tập nghiên cứu. từ nhận ... nhiễm môi trường biển và cạn kiệt tài nguyên biển: Do sự phát triển nhanh, về giao thông vận tải trên biển. Do phải tiếp nhận, hàng nghìn triệu tấn rác mỗi năm từ đất liền thải ra, biển trở thành...
 • 68
 • 2,743
 • 0

TRIỂN VỌNG của PHONG TRÀO CỘNG sản và CÔNG NHÂN QUỐC tế TRONG THẬP NIÊN đầu THẾ kỷ XXI – sự NHẬN THỨC của ĐẢNG TA về TƯƠNG LAI của CHỦ NGHĨA xã hội

TRIỂN VỌNG của PHONG TRÀO CỘNG sản và CÔNG NHÂN QUỐC tế TRONG THẬP NIÊN đầu THẾ kỷ XXI – sự NHẬN THỨC của ĐẢNG TA về TƯƠNG LAI của CHỦ NGHĨA xã hội

Khoa học xã hội

... TRIỂN VỌNG CỦA PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ TRONG THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỶ XXI – SỰ NHẬN THỨC CỦA ĐẢNG TA VỀ TƯƠNG LAI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘICuộc Cách mạng tháng ... “những điều kiện của phong trào ấy là kết quả của những tiền đề đang tồn tại”.Thứ hai: Phong trào đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới của thời đại, đó là từ sự biến đổi về lượng dẫn ... – nghệ, sự phát triển của kinh tế tri thức, sự điều chỉnh 12và thích nghi của chủ nghĩa tư bản, sự khủng hoảng của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực và sự thỏa hiệp của một bộ phận đi theo...
 • 36
 • 1,341
 • 11

BIẾN đổi xã hội và tác ĐỘNG của nó tới NHẬN THỨC của ĐẢNG TA về tôn GIÁO và CÔNG tác tôn GIÁO HIỆN NAY

BIẾN đổi xã hội và tác ĐỘNG của nó tới NHẬN THỨC của ĐẢNG TA về tôn GIÁO và CÔNG tác tôn GIÁO HIỆN NAY

Khoa học xã hội

... động của biến đổi xã hội ở nước ta hiện nay.* Quan niệm về nhận thức mới của Đảng ta về tôn giáo và công tác tôn giáo trước sự tác động của biến đổi xã hội ở nước ta hiện nay. Nhận thức mới của ... mới trước đây chưa nhận thức đầy đủ về tôn giáo và công tác tôn giáo. Nhận thức mới đó cũng là kết quả của quá trình nhận thức, vận dụng sâu sắc, đầy đủ hơn quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lên ... của nhận thức mới, có sự so sánh đối chiếu với các quan điểm, nhận thức trước đây để thấy được bước tiến trong nhận thức của Đảng ta, đồng thời phải làm rõ những khái quát, phát hiện mới của...
 • 26
 • 490
 • 2

Xem thêm