nhóm tuổi từ 41 60 tuổi và trên 60 tuổi tỷ lệ mắc u tế bào hình sao độ iv chiếm tỷ lệ cao nhất lần lượt là 48 6 và 66 7

Luận văn nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh kết quả phẫu thuật u não hình sao tại BV việt đức

Luận văn nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và kết quả phẫu thuật u não hình sao tại BV việt đức

Y khoa - Dược

... 16, 183,43, tui nh nht gp I l tui, cao nht 43 tui - U t bo hỡnh II: tui trung bỡnh: 36, 323 ,79 , tui nh nht tui, cao nht 71 tui - U t bo hỡnh III: tui trung bỡnh: 48, 53,91, tui nh nht tui, cao ... Tng liu: u ỏc thp 55 Gy; u ỏc tớnh cao 60 Gy Trng chiu: Ton b nóo Vựng u v mt phn nóo xung quanh u Ton b nóo v sau ú khu trỳ vo vựng u 1 .6. 5 X phu (radiosurgery) Dao Gamma: Leksell (1 960 ) , ó ... 11-20 tui (chim 6, 3%), tui thp nht gp l tui, tui cao nht gp l 79 tui Tui trung bỡnh l 43,024,32 tui Tui 50% Biu 3.2: Tui mc bnh trung bỡnh theo mụ bnh hc Nhn xột: 49 - 49 U t bo hỡnh I: tui trung...
 • 65
 • 1,142
 • 14

Điều tra tỷ lệ mắc bệnh BCC (máu trắng) ở các bệnh nhân điều trị tại khoa A7 Viện 103 từ tháng 1/ 2007 – tháng 1/ 2008

Điều tra tỷ lệ mắc bệnh BCC (máu trắng) ở các bệnh nhân điều trị tại khoa A7 Viện 103 từ tháng 1/ 2007 – tháng 1/ 2008

Công nghệ - Môi trường

... 39, 06% , sau đến độ tuổi từ 21 – 30 chiếm tỷ lệ 31,25% độ tuổi 20 40 tuổi chiếm tỷ lệ thấp Đi u chứng tỏ bệnh xuất nhi u người trẻ, nữ giới chiếm tỷ lệ cao nam giới Tỷ lệ bệnh BCC người trẻ lao động ... khuẩn Sau tiến hành xét nghiệm m u ngoại vi cho kết giảm tế bào hồng c u, tế bào ti u c u, tế bào bạch c u Trong m u xuất tế bào non với tỷ lệ cao vắng mặt giai đoạn trung gian tế bào non tế bào ... thi u 3% tế bào non dương tính với xét nghiệm Tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh BCC thể M6 thấp chiếm tỷ lệ 7, 81% số 64 bệnh nhân Các tri u chứng thi u m u chiếm tỷ lệ cao 29 ,69 % cũn lại cỏc tri u chứng...
 • 39
 • 484
 • 1

Điều tra tỷ lệ mắc bệnh BCC (máu trắng) ở các bệnh nhân điều trị tại khoa A7 Viện 103 từ tháng 1/2007 – tháng 1/2008

Điều tra tỷ lệ mắc bệnh BCC (máu trắng) ở các bệnh nhân điều trị tại khoa A7 Viện 103 từ tháng 1/2007 – tháng 1/2008

Kinh tế - Quản lý

... Thi u m u, xu t huy t n ng (tri u ch ng c a suy t y), nhi m khu n Sau ti n hành xét nghi m m u ngo i vi cho k t qu gi m t bào h ng c u, t bào ti u c u, t bào b ch c u Trong m u xu t hi n t bào ... M 26 Hà Th Hu 29/ 06/ 20 07 V n Ch 35 30/ 06/ 20 07 CN 27 V V n Sáng 40 12/ 07/ 20 07 CN 28 Nguy n Ng c S n 35 13/ 07/ 20 07 CN 29 D 11 25/ 07/ 20 07 HS S ng C ng – Th i Nguy n 30 V B ch Ng c 40 26/ 07/ 20 07 LR ... Tu đ : Trong r t nhi u b nh m u nh b nh BCC r t c n làm tu đ đ bi t r t nh h nh c quan t o m u v tu x ng n i s n sinh h ng c u, b ch c u, ti u c u cú bi t r nh v y th u tr m i có k t qu , mu...
 • 39
 • 162
 • 0

trình bày những kiến thức cơ bản về tỷ lệ mắc bệnh, nguyên nhân, biểu hiện lâm sàng của rối loạn chức năng sinh dục - tiết niệu sau sinh

trình bày những kiến thức cơ bản về tỷ lệ mắc bệnh, nguyên nhân, biểu hiện lâm sàng của rối loạn chức năng sinh dục - tiết niệu sau sinh

Y khoa - Dược

... ti u nhi u nguyên nhân phối hợp người cao tuổ CÁC Y U TỐ NGUY C Nhi u y u tố nguy khác kể đến nghiên c u dịch t Những y u tố nói đến nhi u tuổi tá, y u tố sản kho, tiền sử mổ cắt tử cung…Tuy ... tỷ lệ són ti u tăng lên theo tuổi6 ,[ 0] Tuổi > 40 có nguy són ti u cao (RR2 , , CI1 , 86 -2 , 57 [4 Chính p ổ biến người cao tuổ, són ti u bị coi tiến triển bình thường tránh tuổi tá Tuy vậ, ... đi u chỉnh thông qua trung tâm ti u tiện Mối liên quan bàng quang, ni u đạo với quan thành phần ti u khung thể qua thiết đồ đứng dọc qua ti u khung (Hình 1) Xương Trực tràng Tử cung Xương mu Cổ...
 • 39
 • 395
 • 0

nhận xét tỷ lệ tiền đái tháo đường các yếu tố nguy cơ tại khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu - bệnh viện bạch mai

nhận xét tỷ lệ tiền đái tháo đường và các yếu tố nguy cơ tại khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu - bệnh viện bạch mai

Y khoa - Dược

... ng m u lỳc < 5 ,6 mmol/l v ng m u gi sau ung glucose 7, 8 mmol/l v < 11,1 mmol/l Bng 1.1 Túm tt cỏc dng chuyn húa ng [ 16] Xột nghim ng m u lỳc (mml/l) < 5 ,6 5 ,6 6, 9 7, 0 ng m u gi sau ung glucose ... s 19 ,7 19,8 Pnam-n N = 332 N = 72 2 N = 1054 1 27 ,414 ,62 124,915,95 125 ,71 5 ,64 > 0,05 72 , 87, 22 71 ,2 8,12 71 ,77 , 97 > 0,05 THA Nhn xột: HATT trung bỡnh c hai gii l 125 ,7 15 ,64 mmHg, HATTr trung ... Chung N = 332 N = 72 2 N = 1054 84 ,6 60 , 2 67 ,9 15,4 39,8 32,1 82,1 7, 86 78 ,7 8, 57 79,8 8,49 Pnam-n < 0,05 < 0,001 Nhn xột: Vũng eo trung bỡnh cho c hai gii l 79 ,8 8,49 cm, thp nht l 62 cm, cao...
 • 96
 • 755
 • 9

Điều tra tỷ lệ mắc bệnh sinh sản ở đàn lợn nái ở huyện Thanh Chương

Điều tra tỷ lệ mắc bệnh sinh sản ở đàn lợn nái ở huyện Thanh Chương

Nông - Lâm - Ngư

... 2.121 70 2 1.083 408 1.901 2.834 2.824 2.209 1 .7 26 1.849 1 .63 6 1.118 977 1. 264 168 81. 565 2 .480 3.2 97 2.851 2 .66 4 2.5 17 2.592 2. 470 4.820 2.315 2 .75 2 2 .75 3 965 2.335 4. 76 0 2. 973 2 .73 5 3. 548 3.343 ... trung du chiếm tỷ lệ cao 8.00%, vùng đồng miền núi có tỷ lệ mắc bệnh 5.51% 6. 78 % Qua tìm hi u thực tế thấy rằng, sỡ dĩ miền núi có tỷ lệ mắc bệnh sót nhi u đồng trung du chế độ chăm sóc nuôi dưỡng ... đi u tra Số mắc bệnh (%) Sẩy thai Sót 370 370 35 25 9, 46 6, 76 Viêm tử cung 370 14 3 ,78 Bại liệt Viêm vú 370 370 28 19 7, 57 5,14 Chậm sinh-vô sinh 370 42 11,35 Tổng số Trung bình 370 - 163 27 44,06...
 • 38
 • 349
 • 0

Nghiên cứu tỷ lệ mắc bệnh phân trắng ở lợn con theo mẹ sử dụng thuốc điều trị tại huyện na hang – tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu tỷ lệ mắc bệnh phân trắng ở lợn con theo mẹ và sử dụng thuốc điều trị tại huyện na hang – tỉnh tuyên quang

Nông - Lâm - Ngư

... Con 64 7 64 7 64 7 Số lợn mắc bệnh Con 44 65 37 Tỷ lệ lợn mắc bệnh % 6, 80 10,05 5 ,72 Số lợn chết Con 0 Tỷ lệ lợn chết % 0 41 Từ bảng 4.5 nhận thấy: Tỷ lệ mắc bệnh nhi u giai đoạn - 14 ngày tuổi ... dõi - Tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng theo lứa tuổi: Tỷ lệ mắc bệnh nhi u giai đoạn - 14 ngày tuổi (tỷ lệ đàn mắc bệnh 18, 97% , tỷ lệ lợn mắc bệnh 10,05%) Giai đoạn 15 - 21 ngày tuổi, tỷ lệ lợn mắc ... lệ lợn mắc bệnh theo tháng có biến động Tháng tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn thấp (tỷ lệ đàn mắc 35,29%, tỷ lệ lợn mắc bệnh 16, 84%) Tháng có tỷ lệ mắc cao (tỷ lệ đàn mắc 54,55%, tỷ lệ lợn mắc bệnh...
 • 55
 • 232
 • 0

Điều tra tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn con so sánh hiệu lực hai loại thuốc kháng sinh Norcoli Enroflox điều trị bệnh. tại xã Song Mai – thành phố Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang

 Điều tra tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn con và so sánh hiệu lực hai loại thuốc kháng sinh Norcoli và Enroflox điều trị bệnh. tại xã Song Mai – thành phố Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang

Nông - Lâm - Ngư

... 1920 569 5 78 0 565 96 4 97 21 17 7283 1350 935 77 579 2504 77 83 8 56 7 76 43 65 1 Chó 1095 11 37 1 375 * Nhận xét bảng I: Qua bảng số li u ta thấy số lợng đàn gia súc ,gia cầm năm qua có biến động, đàn ... Bò THT 4 97 398 80,08 Lợn DT + THT 2881 1815 62 ,99 Gà H5N1 569 5 51 26 90, 97 Vịt 20 06 58,25 Gà 2005 60 H5N1 78 0 66 3 85,00 1095 77 219 51 20,00 66 ,23 Chó, mèo Robigenmono Tr u THT Bò 579 482 83,25 ... cầm Tr u THT (con) 103 Bò Năm Loại THT Lợn gia súc, gia cầm Số đợc tiêm (con) Tỷ lệ (%) 470 3 57 75, 96 DT + THT 272 3 171 5 62 ,98 H5N1 10245 870 8 85,00 Vịt H5N1 67 0 552 77 ,91 Tr u THT 96 58 60 , 42...
 • 83
 • 1,399
 • 4

ảNH HƯởNG CủA VIệC THAY THế MộT PHầN NĂNG LƯợNG TRONG KHẩU PHầN BằNG Bã DứA CHUA ĐếN KHả NĂNG SảN XUấT CủA LợN NáI NUÔI CON vμ ảnh h−ởng của bã dứa chua đến tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy của lợn con sau cai sữa pot

ảNH HƯởNG CủA VIệC THAY THế MộT PHầN NĂNG LƯợNG TRONG KHẩU PHầN BằNG Bã DứA ủ CHUA ĐếN KHả NĂNG SảN XUấT CủA LợN NáI NUÔI CON vμ ảnh h−ởng của bã dứa ủ chua đến tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy của lợn con sau cai sữa pot

Báo cáo khoa học

... dứa chua 26 8/ 26 30 ,76 ab 7/ 26 26, 92b 6/ 26 23,07b 5/ 26 19,23b Giai đoạn bú sữa từ - 30 ngày tuổi: Tỷ lệ mắc bệnh ti u chảy lợn khác phần ý nghĩa thống kê (P>0,05) Lợn từ 1-30 ngày tuổi lấy chất ... (kg/ổ) 48, 70 a 1,12 49 ,68 a 0, 46 47, 92a 0,50 46, 80b 0,28 a ab KL lợn lúc 30 ngày(kg/con) 7, 51 0,15 7, 36 0,21 7, 19b 0, 16 7, 03c 0,12 a a b KL lợn lúc 30 ngày (kg/ổ) 65 ,08 0 ,61 66 ,24 0,32 62 ,31 0,45 60 , 92b ... (kg/con) 3,93 4,10 4, 16 NLTĐ (kcal/con) 13 460 13 474 13381 Protein (g/con) 65 1,5 62 2 ,7 60 4 ,6 Protein (% VCK) 16, 66 15,32 14,51 Xơ thô (g/con) 185,5 264 ,6 324,2 Xơ thô (% VCK) 4 ,7 6, 4 7, 7 * Ghi chú: Năng...
 • 5
 • 1,225
 • 0

thực tập chuyên đề tỷ lệ mắc bệnh sưng phù đầu lợn con giai đoạn từ 160 ngày tuổ

thực tập chuyên đề tỷ lệ mắc bệnh sưng phù đầu lợn con giai đoạn từ 160 ngày tuổ

Báo cáo khoa học

... ngày tuổi mắc bệnh sưng phù đ u xã Kiên Thành 14,4% (tổng số đi u tra 360 số mắc bệnh 52 con) Mỗi giai đoạn tuổi khác tỷ lệ mắc bệnh khác Lợn giai đoạn từ 36 -60 ngày tuổi tỷ lệ mắc bệnh nhìn chung ... từ 36 -60 ngày tuổi lại có tỷ lệ cao nhất, thời kỳ thức ăn hoàn toàn từ nguồn bổ sung nên lợn mắc bệnh giai đoạn cao số nguyên nhân sau: Người dân chăn lợn cho cai sữa thường từ 6- 7 tuần tuổi, ... I: từ sơ sinh- 10 ngày tuổi Giai đoạn II: từ 11- 35 ngày tuổi Giai đoạn III: từ 36- 60 ngày tuổi Các ti u: Số mắc Tỷ lệ mắc (%) = x 100 Số theo dõi Số khỏi Số mắc Tỷ lệ khỏi bệnh (%) = Tỷ lệ...
 • 49
 • 1,224
 • 6

Ảnh hưởng của việc bổ sung probiotic vào khẩu phần đến khả năng tiêu hóa thức ăn, tốc độ sinh trửng, hiệu quả sử dụng thức ăn tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy của lợn con lợn thịt.

Ảnh hưởng của việc bổ sung probiotic vào khẩu phần đến khả năng tiêu hóa thức ăn, tốc độ sinh trửng, hiệu quả sử dụng thức ăn và tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy của lợn con và lợn thịt.

Báo cáo khoa học

... 0.139 64 4a 71 3b 64 2a 13,95 0,002 69 2,1 68 2,2 72 7,1 68 0,4 14 ,61 0,099 69 6,9ab 67 5,6ab 66 0, 7a 71 9,2b 65 9,1a 14,24 0,014 - Giai đoạn 20-50 kg 1 ,69 1 ,73 1 , 67 1 ,73 1 ,70 0,0 16 0,145 - Giai đoạn 50-80 kg ... 8,81a 8,11b 0,1 26 0,000 - Tổng VKKK 7, 04 6, 77 6 ,41 6, 77 6, 67 0,152 0,135 - Vi khuẩn Lactic 6, 92a 6, 31b 6, 03b 5,82b 5,97b 0,224 0,040 - Vi khuẩn Bacillus 6, 23a 6, 72 b 5,92a 7, 01b 6, 09a 0,189 0,001 ... sinh vật (cfu/g chất chứa) Ruột non (Hồi tràng) - Tổng VKHK 9,14 8 ,62 9,08 8,83 8,15 0,233 0, 077 - Tổng VKKK 7, 12 7, 01 7, 17 7 ,41 6, 70 0,151 0,083 - Vi khuẩn Lactic 6, 40 6, 55 6, 17 6, 81 6, 27 0,139...
 • 13
 • 518
 • 2

luận văn tốt nghiệp điều tra tỷ lệ mắc bệnh sinh sản trên đàn lợn nái tại huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An

luận văn tốt nghiệp điều tra tỷ lệ mắc bệnh sinh sản trên đàn lợn nái tại huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An

Chăn nuôi

... 2.121 70 2 1.083 408 1.901 2.834 2.824 2.209 1 .7 26 1.849 1 .63 6 1.118 977 1. 264 168 81. 565 2 .480 3.2 97 2.851 2 .66 4 2.5 17 2.592 2. 470 4.820 2.315 2 .75 2 2 .75 3 965 2.335 4. 76 0 2. 973 2 .73 5 3. 548 3.343 ... vùng trung du chiếm tỷ lệ cao 8.00%, vùng đồng miền núi có tỷ lệ mắc bệnh 5.51% 6. 78 % Qua tìm hi u thực tế thấy rằng, sỡ dĩ miền núi có tỷ lệ mắc bệnh sót nhi u đồng trung du chế độ chăm sóc nuôi ... đi u tra Số mắc bệnh (%) Sẩy thai 370 35 9, 46 Sót 370 25 6, 76 Viêm tử cung 370 14 3 ,78 Bại liệt Viêm vú 370 370 28 19 7, 57 5,14 Chậm sinh-vô sinh 370 42 11,35 Tổng số 370 163 44, 06 Trung bình 27...
 • 37
 • 435
 • 0

Đánh giá tỷ lệ mắc bệnh suyễn (Mycoplasma) đàn lợn thịt biện pháp phòng trị tại trại lợn Charoen Pokphand (CP) thuộc xã Minh Lập Huyện Đồng Hỷ-Tỉnh Thái Nguyên.

Đánh giá tỷ lệ mắc bệnh suyễn (Mycoplasma) đàn lợn thịt và biện pháp phòng trị tại trại lợn Charoen Pokphand (CP) thuộc xã Minh Lập Huyện Đồng Hỷ-Tỉnh Thái Nguyên.

Nông - Lâm - Ngư

... tháng tuổi, giai đoạn từ - tháng tuổi, giai đoạn từ - tháng tuổi giai đoạn từ - tháng tuổi, giai đoạn từ - tháng tuổi Kết thể bảng 2.5 35 Bảng 2.5: Tỷ lệ lợn mắc bệnh hen suyễn theo tuổi Số ... tuổi tuổi tuổi tuổi Hình 2.1: Bi u đồ tỷ lệ lợn mắc bệnh hen suyễn Mycoplasma gây qua giai đoạn tuổi 36 2.4.4 Kết sử dụng số phác đồ đi u trị bệnh suyễn trại 2.4.4.1 Kết sử dụng số phác đồ đi u ... tiện vào trại 1/400; chuồng nuôi có vật nuôi 1/ 160 0 ) chuồng 1lần/ 2ngày, phun thuốc sát trùng chuồng trại 1lần/ ngày Đường đường chở cám quét vôi 1lần/ tuần Khi vào trại tất người qua hố chứa thuốc...
 • 55
 • 728
 • 5

Xác định tỷ lệ mắc bệnh suyễn (Mycoplasma) trên đàn lợn nái hậu bị biện pháp phòng trị tại xã Tân Cương Huyện Vĩnh Tường Tỉnh Vĩnh Phúc.

Xác định tỷ lệ mắc bệnh suyễn (Mycoplasma) trên đàn lợn nái hậu bị và biện pháp phòng trị tại xã Tân Cương Huyện Vĩnh Tường Tỉnh Vĩnh Phúc.

Nông - Lâm - Ngư

... Các ti u theo dõi Các ti u theo dõi: tỷ lệ lợn mắc bệnh, tỷ lệ chết, tỷ lệ khỏi bệnh, tỷ lệ tái phát thời gian trung bình tính theo công thức: Tỷ lệ mắc bệnh (%) = Tỷ lệ khỏi (%) = Tổng số mắc bệnh ... 11 56 151 13, 06 2–3 1152 162 14, 06 3–4 11 47 140 12,20 4–5 424 49 11, 56 Tháng tuổi Qua bảng 2.5 kết thu cho thấy: tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp giảm dần theo tháng tuổi Ở giai đoạn lợn từ 21 ngày tuổi ... (13, 46% ), sau đến bệnh hen suyễn (12 ,77 %), bệnh khác chiếm tỷ lệ thấp (4,49%), kết bảng 2.3 cho thấy tỷ lệ mắc bệnh loại đàn lợn trại từ 1,38 – 13, 46% Từ đó, thấy việc chăn nuôi chuồng kín tuân...
 • 64
 • 519
 • 1

thứ trưởng bộ lao động - thương binh xã hội giải thích nguyên nhân tỷ lệ thất nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm lại cao hơn các vùng khác

thứ trưởng bộ lao động - thương binh và xã hội giải thích nguyên nhân tỷ lệ thất nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm lại cao hơn các vùng khác

Xã hội học

... khu vực thành thị nhi u đi u cần quan tâm Theo nhóm tuổi, nhóm tuổi trẻ tỉ lệ thất nghiệp cao: nhóm 15-19 tuổi tỉ lệ thất nghiệp lên đến 13,9%, nhóm 20-24 tuổi 13,8%, nhóm 25-29 tuổi 7, 2%, nhóm ... có tuổi từ 15 trở lên khu vực thành thị 5 67 .77 1 người, chiếm 5,13% Còn độ tuổi lao động 562 . 269 người, chiếm 5,31% tổng số lao động Tính trung bình tỷ lệ thất nghiệp lực lượng lao động trẻ từ ... mức 5 ,6% Số lao động thất nghiệp có tuổi từ 15 trở lên khu vực thành thị 5 67 .77 1 người, chiếm 5,13% Còn độ tuổi lao động 562 . 269 người, chiếm 5,31% tổng số lao động Tính trung bình tỷ lệ thất...
 • 27
 • 242
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Tỷ lệ mắc vi khuẩn gây bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu ở trẻ em từ 2 tháng đến 6 tuổi trong một số lĩnh vực của Hải Phòng, Việt Nam trong năm 2008" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo khoa học

... 0.0 66 .7 Augmentine 16. 7 33.3 50.9 Amoxicilline 50.0 33.3 16. 7 Ampicilline 66 .7 16. 7 16. 7 Ceftriaxone 0.0 0.0 100 Cefotaxime 0.0 0.0 100 Nalidixic acid 50.0 16. 7 33.3 Ciprofloxacine 0.0 16. 7 83.3 ... Amikacine 18 30.5 6. 8 37 62 .7 Gentamicine 15.3 8.5 45 76 . 3 Augmentine 15.3 16 27. 1 34 57 .6 Amoxicilline 22 37. 9 3.4 35 59.3 Ampicilline 34 57 .6 17 28.8 13 .6 3 87 Ceftriaxone 13 22.4 13.3 37 63 .8 Cefotaxime ... 10 .7 16 57. 1 Augmentine 7. 1 17. 9 21 75 .0 Amoxicilline 21.4 7. 1 20 71 .4 Ampicilline 16 57. 1 32.1 10 .7 Ceftriaxone 11 39.3 25.0 10 35 .7 Cefotaxime 10 .7 0.0 25 89.3 Nalidixic acid 21.4 17. 9 17 60 . 7...
 • 8
 • 446
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25