nhóm tuổi từ 0 20 tuổi tỷ lệ mắc u tế bào hình sao độ i và độ ii chiếm tỷ lệ cao nhất lần lượt là 61 5 và 30 8

Luận văn nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh kết quả phẫu thuật u não hình sao tại BV việt đức

Luận văn nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và kết quả phẫu thuật u não hình sao tại BV việt đức

Y khoa - Dược

... tui, cao nht 43 tui - U t bo hỡnh II: tui trung bỡnh: 36,323,79, tui nh nht tui, cao nht 71 tui - U t bo hỡnh III: tui trung bỡnh: 48 ,53 ,91, tui nh nht tui, cao nht 73 tui - U t bo hỡnh IV: ... 80 I Xut hin vi triu chng nhng c gng lm c vic 70 II Khụng lm c vic nhng cũn kh nng t sinh hot bn thõn 60 II T lo cho bn thõn mt s nhu cu 50 III Cn giỳp sinh hot 40 III Tn ph 30 IV Tn ph nghiờm ... kinh m, u bo gim bit húa, u thn kinh m ớt nhỏnh gim bit húa ( III), u t bo ng ni ty ( III) - U thn kinh m ỏc tớnh thp: U t bo hỡnh ( II) u thn kinh m ớt nhỏnh ( II) , u t bo ng ni ty ( II) - U t bo...
 • 65
 • 1,142
 • 14

Điều tra tỷ lệ mắc bệnh BCC (máu trắng) ở các bệnh nhân điều trị tại khoa A7 Viện 103 từ tháng 1/ 2007 – tháng 1/ 2008

Điều tra tỷ lệ mắc bệnh BCC (máu trắng) ở các bệnh nhân điều trị tại khoa A7 Viện 103 từ tháng 1/ 2007 – tháng 1/ 2008

Công nghệ - Môi trường

... 39 ,06 %, sau đến độ tu i từ 21 – 30 chiếm tỷ lệ 31, 25% độ tu i 20 40 tu i chiếm tỷ lệ thấp i u chứng tỏ bệnh xuất nhi u ngư i trẻ, nữ gi i chiếm tỷ lệ cao nam gi i Tỷ lệ bệnh BCC ngư i trẻ lao động ... Thanh Húa 50 02 /06 / 200 7 LR Tiền H i – Th i bỡnh 15 Đặng Văn Hà 35 20/ 06/ 200 7 CN Tp Vinh – Nghệ An 16 Hà H i Yến 16 20/ 06/ 200 7 HS Thanh Oai – Hà Tõy 17 Nguyễn Gia Thi u 35 28 /06 / 200 7 CN 18 Lờ Ngọc ... 36 Nguyễn Thị Thuận 30 23 / 08 / 200 7 CN Cty May chiến thắng 32 25 / 08 / 200 7 CN Nhà mỏy bia Hà N i 38 Nguyễn H i Anh 47 30/ 08/ 200 7 LR Đồng Hỷ – Th i Ngun 39 Tống Văn Duệ 42 01 /09 / 200 7 LR Rạch Giỏ -...
 • 39
 • 484
 • 1

Điều tra tỷ lệ mắc bệnh BCC (máu trắng) ở các bệnh nhân điều trị tại khoa A7 Viện 103 từ tháng 1/2007 – tháng 1/2008

Điều tra tỷ lệ mắc bệnh BCC (máu trắng) ở các bệnh nhân điều trị tại khoa A7 Viện 103 từ tháng 1/2007 – tháng 1/2008

Kinh tế - Quản lý

... L Di m Mi 18 30/ 09/ 200 7 HS Qu nh Ph – Th i B nh Ph ng Th o 37 03 / 10/ 200 7 CN Tam 51 Nguy n Th Ng t 40 15/ 10/ 200 7 LR 52 Ng Qu c Huy 15 19/ 10/ 200 7 HS 53 Tr n V n N m 39 20/ 10/ 200 7 CN 48 50 àm Qu ... 01 / 08 / 200 7 LR M Hào – H ng n 40 12 / 08 / 200 8 LR Ti n H i – Th i b nh 17 12 / 08 / 200 7 HS Tr ng Kh nh – Cao B ng 39 21 / 08 / 200 7 CN Nhà m y S Thanh Tr 30 23 / 08 / 200 7 CN Cty May chi n th ng 32 25 / 08 / 200 7 ... Minh Tu i Ngày Ngh vào vi n nghi p a ch 20 12 /01 / 200 7 HS Hồng húa – Thanh Húa 24 25 /01 / 200 7 CN Sóc S n – Hà N i 24 30/ 01/ 200 7 CN Ân Thi - H ng n 30 01 /02 / 200 7 LR Tiên L L H ng Minh 45 15 /02 / 200 7...
 • 39
 • 162
 • 0

trình bày những kiến thức cơ bản về tỷ lệ mắc bệnh, nguyên nhân, biểu hiện lâm sàng của rối loạn chức năng sinh dục - tiết niệu sau sinh

trình bày những kiến thức cơ bản về tỷ lệ mắc bệnh, nguyên nhân, biểu hiện lâm sàng của rối loạn chức năng sinh dục - tiết niệu sau sinh

Y khoa - Dược

... therapies for prevention of urinary and fecal incontinence i adults " The Cochrance Database of Systematic Reviws 200 2 (2:D 003 191 DOI: 10 100 2/4 651 85 8 C 00 91 30 oardD , D O ( 200 0) "Racial diffrerences ... theo tu i6 ,[ 0] Tu i > 40 có nguy són ti u cao (RR2 , , CI1 , 86 -2 , 57 [4 Chính p ổ biến ngư i cao tuổ, són ti u bị coi tiến triển bình thường tránh tu i tá Tuy vậ, không nên coi són ti u bình ... stress incontinence in nulliparous elite traplinists " Scandinavian Journal of Medicine and Science i Sport 12 : 10 - 10 26 Fizgeald S ( 200 0) "Urinary inontinence Impact on woring women...
 • 39
 • 395
 • 0

nhận xét tỷ lệ tiền đái tháo đường các yếu tố nguy cơ tại khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu - bệnh viện bạch mai

nhận xét tỷ lệ tiền đái tháo đường và các yếu tố nguy cơ tại khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu - bệnh viện bạch mai

Y khoa - Dược

... BMI 23 Chung n T l % n T l % N T l % Bỡnh thng 252 56 ,8 207 47,7 55 9 53 Tin T 226 36,4 174 40, 1 400 38 T 42 6 ,8 53 12,2 95 Tng 6 20 100 434 100 1 05 4 100 P p = 0, 0 45 p < 0, 05 OR = 1, 309 95% CI ... triu ngi - Tin T l 79 triu ngi - Nm 201 0, phỏt hin mc mi l 1,9 triu ngi trờn 20 tui Singapore, theo NHS 200 4, cú ti 12 % dõn s tui t 18 n 69 b tin T [56 ] Trung Quc, theo mt nghiờn cu nm 200 8 trờn ... cung cp 50 % glucid, 30% lipid, 20% protid i vi bnh nhõn cú cõn nng bỡnh thng thỡ cung cp khong 1 50 0 1 600 Kcal/ngy v thnh phn : 50 60% glucid, 25 35% lipid, 15 20% protid Cỏc loi ng hp thu...
 • 96
 • 755
 • 9

Điều tra tỷ lệ mắc bệnh sinh sản ở đàn lợn nái ở huyện Thanh Chương

Điều tra tỷ lệ mắc bệnh sinh sản ở đàn lợn nái ở huyện Thanh Chương

Nông - Lâm - Ngư

... th i tiết thuỷ văn huyện Thanh Chương 200 5 – 200 9 Stt Chỉ ti u 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 Nhiệt độ trung binh 24,6 25 25, 3 26,4 25, 4 tháng năm (0C) Số nắng/năm 1 .52 9 1 .88 9 1 .89 2 20. 012 20. 001 Số ... Số Tỷ lệ Số Số Tỷ lệ mắc mắc i u tra mắc mắc i u bệnh bệnh bệnh bệnh Tên bệnh tra (%) (%) Sẩy thai 3 20 28 8. 78 50 14 Sót 3 20 20 6. 25 50 10 Viêm tử cung 3 20 10 3.13 50 B i liệt 3 20 22 6 .88 50 ... mắc Số mắc mắc mắc i u bệnh i u tra bệnh bệnh bệnh Tên bệnh tra (%) (%) Sẩy thai 2 20 15 6 ,81 1 50 20 13,33 Sót 2 20 12 5, 45 1 50 13 8, 67 Viêm tử cung 2 20 3,64 1 50 4 ,00 B i liệt 2 20 15 6 ,81 150 ...
 • 38
 • 349
 • 0

Nghiên cứu tỷ lệ mắc bệnh phân trắng ở lợn con theo mẹ sử dụng thuốc điều trị tại huyện na hang – tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu tỷ lệ mắc bệnh phân trắng ở lợn con theo mẹ và sử dụng thuốc điều trị tại huyện na hang – tỉnh tuyên quang

Nông - Lâm - Ngư

... lƣợng (con) Tiêm phòng vắc xin - Dịch tả Tỷ lệ % An toàn 1. 757 1. 757 100 3 40 3 40 100 1.493 1.493 100 - Lepto 3 30 3 30 100 - Tai xanh 1 60 1 60 100 - Suyễn lợn 1 50 1 50 100 - Tụ d u 187 187 100 -Lở mồm ... Amoxicilin để i u trị Th i gian i u trị kh i lần 2, 18 ngày Sau i u trị kh i, số lợn t i nhiễm lần lô 24 con, tỷ lệ mắc lần 32 ,88 % Tỷ lệ kh i bệnh lô 100 % Ở lô sử dụng Baytril 0, 5% Số ngày i u ... 201 5 cao Tháng tỷ lệ mắc bệnh phân trắng thấp nhất, v i tỷ lệ đàn mắc 35, 29%, tỷ lệ lợn mắc bệnh 16 ,84 %, tỷ lệ chết 0% Tháng tỷ lệ mắc cao v i tỷ lệ đàn mắc 54 ,55 %, tỷ lệ lợn mắc bệnh 28, 98% ...
 • 55
 • 232
 • 0

Điều tra tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn con so sánh hiệu lực hai loại thuốc kháng sinh Norcoli Enroflox điều trị bệnh. tại xã Song Mai – thành phố Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang

 Điều tra tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn con và so sánh hiệu lực hai loại thuốc kháng sinh Norcoli và Enroflox điều trị bệnh. tại xã Song Mai – thành phố Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang

Nông - Lâm - Ngư

... 200 6 58 , 25 Gà 200 5 60 H5N1 7 80 663 85 ,00 109 5 77 219 51 20, 00 66,23 Chó, mèo Robigenmono Tr u THT Bò 57 9 482 83 , 25 Lợn PRRS + DT 26 95 17 25 64 ,00 Gà H5N1 7 283 6 700 92 ,00 Vịt 200 7 THT H5N1 13 50 ... Vaccine H5N1: Gà từ 15 ngày tu i d i 35 ngày tu i: 0, 3ml/con Gà từ 35 ngày tu i trở lên :0, 5ml/con Vịt từ 15 ngày tu i d i 35 ngày tu i: 0, 5ml/con Vịt từ 35 ngày tu i trở lên: 1ml/con Qua bu i tiêm ... (con) Tỷ lệ (%) 4 70 357 75, 96 DT + THT 2723 17 15 62, 98 H5N1 102 45 8 7 08 85 ,00 Vịt H5N1 6 70 55 2 77,91 Tr u THT 96 58 60, 42 Bò THT 497 3 98 80 , 08 Lợn DT + THT 288 1 18 15 62,99 Gà H5N1 56 95 5126 90, 97...
 • 83
 • 1,399
 • 4

ảNH HƯởNG CủA VIệC THAY THế MộT PHầN NĂNG LƯợNG TRONG KHẩU PHầN BằNG Bã DứA CHUA ĐếN KHả NĂNG SảN XUấT CủA LợN NáI NUÔI CON vμ ảnh h−ởng của bã dứa chua đến tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy của lợn con sau cai sữa pot

ảNH HƯởNG CủA VIệC THAY THế MộT PHầN NĂNG LƯợNG TRONG KHẩU PHầN BằNG Bã DứA ủ CHUA ĐếN KHả NĂNG SảN XUấT CủA LợN NáI NUÔI CON vμ ảnh h−ởng của bã dứa ủ chua đến tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy của lợn con sau cai sữa pot

Báo cáo khoa học

... 1 48, 63b 0, 34 147 ,51 b 0, 41 Ti u tốn thức ăn hỗn hợp: Cho kg lợn cai sữa (kg) 5, 58b 0, 01 5, 45bc 0, 01 5, 31c 0, 01 5, 91a 0, 02 Chi phí thức ăn Đồng/kg lợn cai sữa 17.7 30 17 2 80 17 .03 0 17.1 20 Ghi chú: Trong ... (kg/ổ) 65 , 08 0, 61 66,24 0, 32 62,31 0, 45 60, 92b 0, 48 a ab KL lúc 60 ngày (kg/con) 0, 11 17,15b 0, 12 17 ,02 bc 0, 08 17, 50 0,12 17,36 a a KL lợn lúc 60 ngày (kg/ổ) 151 ,66 0, 30 156 ,24 0, 49 1 48, 63b 0, 34 ... 23 ,07 b 5/ 26 19,23b Giai đoạn bú sữa từ - 30 ngày tu i: Tỷ lệ mắc bệnh ti u chảy lợn khác phần ý nghĩa thống kê (P >0, 05) Lợn từ 1- 30 ngày tu i lấy chất dinh d ỡng chủ y u qua sữa mẹ, vi khuẩn...
 • 5
 • 1,225
 • 0

thực tập chuyên đề tỷ lệ mắc bệnh sưng phù đầu lợn con giai đoạn từ 160 ngày tuổ

thực tập chuyên đề tỷ lệ mắc bệnh sưng phù đầu lợn con giai đoạn từ 160 ngày tuổ

Báo cáo khoa học

... ngày tu i tu i tu i I Enroflox_T 40 14 16 10 29 II III I II III I II III Genorfcoli Norfacoli Enroflox_T Genorfcoli Norfacoli Enroflox_T Genorfcoli Norfacoli 40 13 10 17 40 13 14 13 Đợt II : 40 ... Tỷ lệ t i Chỉ ti u theo Thuốc i u Số lợn i u trị nhiễm nhiễm d i trị kh i (con) 60 (con) (con) (%) Lần I; II; III Enroflox_T 15 12 16.6 40 Lần I; II; III Genorfcoli 19 19 10. 5 Lần 20 II; III I; ... 9 106 25 2 70 33 50 0 17 30 486 1 08 5 201 1 362 8 202 27 246 3 50 2 0 1 782 306 13 78 201 2 4 18 81 50 18 1 80 4 65 60 16 50 312 154 2 ( Nguồn số li u trưởng thú y xã cung cấp) Đ i v i tr u, bò có số lượng nhi u xã...
 • 49
 • 1,224
 • 6

Ảnh hưởng của việc bổ sung probiotic vào khẩu phần đến khả năng tiêu hóa thức ăn, tốc độ sinh trửng, hiệu quả sử dụng thức ăn tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy của lợn con lợn thịt.

Ảnh hưởng của việc bổ sung probiotic vào khẩu phần đến khả năng tiêu hóa thức ăn, tốc độ sinh trửng, hiệu quả sử dụng thức ăn và tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy của lợn con và lợn thịt.

Báo cáo khoa học

... Threonine 0, 08 0, 07 0, 02 Bột đá 1 ,02 0, 70 0 ,51 Dicanxi phốt phát 18% P 1 ,52 1,22 0, 75 Mu i 0, 30 0, 50 0, 40 Vật chất khô (%) 91 ,06 88 ,01 87 ,5 Năng lợng trao đ i (Kcal/kg) 32 65 300 0 300 0 Protein thô ... 85 . 8 83.9 0. 8 0. 055 Chất h u cơ* 89 .7b 85 . 4ab 84 .6a 87 .9ab 85 . 4ab 1 .0 0 .01 5 Protein thô* 88 .9b 86 .1ab 86 .0ab 88 .6b 85 . 0a 0. 8 0. 011 Mỡ thô* 66.2b 63.4a 64.2ab 66.3b 64.0ab 0. 8 0. 044 ** bc 57 .7 ... 2,65a 0, 051 0, 0 48 - Giai đoạn 50 - 80 kg 2,71a 2,75a 2 ,82 b 2,72a 2 ,84 b 0, 011 0, 000 - Trung bình 2 ,57 a 2,65ab 2,72b 2 ,54 a 2,73b 0, 033 0, 007 Mức A 1,49a 3,13b 3,18b 1,33a 3,95c 0. 35 0, 001 Mức B 0, 67a...
 • 13
 • 518
 • 2

luận văn tốt nghiệp điều tra tỷ lệ mắc bệnh sinh sản trên đàn lợn nái tại huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An

luận văn tốt nghiệp điều tra tỷ lệ mắc bệnh sinh sản trên đàn lợn nái tại huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An

Chăn nuôi

... th i tiết thuỷ văn huyện Thanh Chương 200 5 – 200 9 Stt Chỉ ti u 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 Nhiệt độ trung binh 24,6 25 25, 3 26,4 25, 4 tháng năm (0C) Số nắng/năm 1 .52 9 1 .88 9 1 .89 2 20. 012 20. 001 Số ... Số Tỷ lệ Số Số Tỷ lệ mắc mắc i u tra mắc mắc i u bệnh bệnh bệnh bệnh Tên bệnh tra (%) (%) Sẩy thai 3 20 28 8. 78 50 14 Sót 3 20 20 6. 25 50 10 Viêm tử cung 3 20 10 3.13 50 B i liệt 3 20 22 6 .88 50 ... mắc Số mắc mắc mắc i u bệnh i u tra bệnh bệnh bệnh Tên bệnh tra (%) (%) Sẩy thai 2 20 15 6 ,81 1 50 20 13,33 Sót 2 20 12 5, 45 1 50 13 8, 67 Viêm tử cung 2 20 3,64 1 50 4 ,00 B i liệt 2 20 15 6 ,81 150 ...
 • 37
 • 435
 • 0

Đánh giá tỷ lệ mắc bệnh suyễn (Mycoplasma) đàn lợn thịt biện pháp phòng trị tại trại lợn Charoen Pokphand (CP) thuộc xã Minh Lập Huyện Đồng Hỷ-Tỉnh Thái Nguyên.

Đánh giá tỷ lệ mắc bệnh suyễn (Mycoplasma) đàn lợn thịt và biện pháp phòng trị tại trại lợn Charoen Pokphand (CP) thuộc xã Minh Lập Huyện Đồng Hỷ-Tỉnh Thái Nguyên.

Nông - Lâm - Ngư

... 34 ,00 20 40, 00 12 24 ,00 50 0 14 28 ,00 16 32 ,00 13 26 ,00 Tỷ lệ (%) Th i gian kh i bệnh kh i Số trung (n) Tỷ lệ (%) bình (ngày) 49 98 ,00 2 ,89 10, 00 48 96 ,00 3, 18 37 Trên thực tế để đánh giá hi u phác ... 32% 30. 00% 28% 26% 24% 25 .00 % Phác đồ Phác đồ 20. 00% 15 .00 % 10% 10. 00% 5 .00 % 0% 0% 0% 0. 00% Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Hình 2.2: Bi u đồ tỷ lệ kh i bệnh hen suyễn lợn Mycoplasma gây qua phác đồ i u ... đoạn từ - tháng tu i, giai đoạn từ - tháng tu i giai đoạn từ - tháng tu i, giai đoạn từ - tháng tu i Kết thể bảng 2 .5 35 Bảng 2 .5: Tỷ lệ lợn mắc bệnh hen suyễn theo tu i Số lợn theo Tỷ lệ mắc...
 • 55
 • 728
 • 5

Xác định tỷ lệ mắc bệnh suyễn (Mycoplasma) trên đàn lợn nái hậu bị biện pháp phòng trị tại xã Tân Cương Huyện Vĩnh Tường Tỉnh Vĩnh Phúc.

Xác định tỷ lệ mắc bệnh suyễn (Mycoplasma) trên đàn lợn nái hậu bị và biện pháp phòng trị tại xã Tân Cương Huyện Vĩnh Tường Tỉnh Vĩnh Phúc.

Nông - Lâm - Ngư

... lợn h u bị, tiến hành chia lợn làm giai đoạn sau: 21 ngày đến hai 41 tháng tu i, giai đoạn từ - tháng tu i, giai đoạn từ - tháng tu i giai đoạn từ - tháng tu i Kết thể bảng 2 .5 Bảng 2 .5: Tỷ lệ lợn ... giai đoạn - tháng tu i tỷ lệ mắc bệnh viêm ph i theo đàn 100 %, trung bình 36 ,53 % theo cá thể - Lợn mắc bệnh viêm ph i phân lập vi khuẩn A pleuropneumoniae v i tỷ lệ đạt từ 31, 25 - 55 ,55 %, trung ... lần Phun thuốc sát trùng (Novacine: sát trùng ngư i pha loãng tỷ lệ 1/3 200 ; phương tiện vào tr i 1/ 400 ; chuồng nu i có vật nu i 1/1 600 ) chuồng 1lần/ 2ngày, phun thuốc sát trùng chuồng tr i 1lần/ ngày...
 • 64
 • 519
 • 1

thứ trưởng bộ lao động - thương binh xã hội giải thích nguyên nhân tỷ lệ thất nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm lại cao hơn các vùng khác

thứ trưởng bộ lao động - thương binh và xã hội giải thích nguyên nhân tỷ lệ thất nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm lại cao hơn các vùng khác

Xã hội học

... nhóm tu i, nhóm tu i trẻ tỉ lệ thất nghiệp cao: nhóm 15- 19 tu i tỉ lệ thất nghiệp lên đến 13,9%, nhóm 20- 24 tu i 13 ,8% , nhóm 25- 29 tu i 7,2%, nhóm 30- 34 tu i 5, 2%, nhóm 35- 39 tu i 4%, nhóm 40- 44 ... 33-44 tu i chiếm 27,1% (giảm 0, 3%); 45- 54 tu i chiếm 18, 4% (tăng 1,2%), l i nhóm tu i từ 55 tu i trở lên, tăng 0, 4% Tỷ lệ LLLĐ mù chữ 5 ,01 %, tăng gần 0, 7% so v i th i i m 1/4/ 200 3; tốt nghiệp ... thị 5, 3%, giảm 0, 3% so v i th i i m 1-7- 200 4 Theo đánh giá chung, thực trạng xu phát triển lao động-việc giai đoạn 200 1- 200 5 nước ta có nhi u chuyển biến tích cực đào tạo, gi i việc làm, giảm tỷ...
 • 27
 • 242
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Tỷ lệ mắc vi khuẩn gây bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu ở trẻ em từ 2 tháng đến 6 tuổi trong một số lĩnh vực của Hải Phòng, Việt Nam trong năm 2008" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo khoa học

... Amikacine 15. 4 7.7 10 76.9 Gentamicine 38 .5 15. 4 46.2 Augmentine 38 .5 7.7 53 .8 Amoxicilline 53 .8 0. 0 46.2 Ampicilline 11 84 .6 15. 4 0. 0 Ceftriaxone 30. 8 38 .5 30. 8 Cefotaxime 30. 8 7.7 61. 3 Nalidixic ... 33.3 0. 0 66.7 Augmentine 16.7 33.3 50 . 9 Amoxicilline 50 . 0 33.3 16.7 Ampicilline 66.7 16.7 16.7 Ceftriaxone 0. 0 0. 0 100 Cefotaxime 0. 0 0. 0 100 Nalidixic acid 50 . 0 16.7 33.3 Ciprofloxacine 0. 0 16.7 ... 16.7 83 .3 Co-trimoxazole 50 . 0 33.3 16.7 Chloramphenicol 50 . 0 50 . 0 0. 0 Antibiotics Remarks: Citrobacter is resistant to amoxicilline 50 % , nalidixic acid 50 % , cotrimoxazole 50 % , ampixicilline 66.7%,...
 • 8
 • 446
 • 1

Xem thêm