nhóm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng đối với dnv amp n

kỹ năng giao tiếp

kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng thuyết trình

... suy nghĩ riêng 9 Đừng thích tranh bi n Có bình tĩnh n i, tránh bi n nói chuy n thành thi hùng bi n B n c n sống hòa bình, g n gũi với người quan, n i phải nhẹ nhàng, phải có rõ ràng, không n i ... N u b n người mà người khác n i n i b n dễ bị người qu n t n b n địa vị b n quan chẳng cao Có đầu óc dù chức vụ b n quan n o, b n c n phải biết n i l n tiếng n i mình, n n dũng cảm n i l n cách ... người v n có chuy n không hài lòng 2 Nhớ t n khách hàng  Xưng t n cá nh n âm ngào mà khách hàng mu n nghe từ b n  Việc xưng hô t n riêng n i chuy n với khách hàng cho thấy b n nh n nh n họ với...
 • 44
 • 3,038
 • 40

tăng cường hỹ năng giao tiếp cho nhân viên trong các doanh nghiệp.doc

tăng cường hỹ năng giao tiếp cho nhân viên trong các doanh nghiệp.doc

Quản trị kinh doanh

... ảnh hưởng đ n chất lượng công việc • Một ph n nhỏ nh n vi n, coi trọng danh dự mà trở thành bệnh sĩ di n, khó hòa nhập với người doanh nghiệp • Bởi c n nhắc kĩ đ n câu n i n n ph n nh n vi n ... nh n vi n từ n m 2006 đ n 2009 Và đưa giải pháp nhằm n ng cao ky giao tiep cho nh n vi n từ 2011 đ n 2015 • Không gian: nghi n cứu thực trạng đưa giải pháp n ng cao kỹ giao tiếp cho nh n vi n ... ph n tích thưc trạng n ng cao kỹ giao tiêp nh n vi n doanh nghiệp Chương 4: Một số giải pháp ki n nghị nhằm n ng cao kỹ giao tiếp nh n vi n doanh nghiệp 11 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ V N ĐỀ LÝ LU N CƠ BẢN...
 • 49
 • 541
 • 2

Bộ sưu tập kỹ năng giao tiếp 3

Bộ sưu tập kỹ năng giao tiếp 3

Kỹ năng giao tiếp

... thở mạnh tiếng để làm ấm giọng b n Tưởng tượng b n đám mây, không làm hại đ n b n b n Hãy cố gắng giữ hình ảnh đầu b n đứng di n đ n Sẽ trở n n dễ dàng h n! N ói chuy n trước công chúng nhiều, ... ho n to n bình thường Sử dụng số kỹ thuật thư gi n trước bắt đầu B n tìm n i để nhảy l n nhảy xuống dậm ch n thật manh, điều giúp b n cảm thấy vững vàng giảm bớt căng thẳng Lắc b n tay co duỗi n m ... làm tay b n bớt run N ếu run tay thực v n đề n m lấy danh thiếp hay n m vào bục di n thuyết n i chy n Lè lưỡi ra, tr n mắt há miệng to hết cỡ, sau nh n tít mặt lại Việc thư gi n mặt b n Hít thật...
 • 2
 • 1,932
 • 29

Bộ sưu tập kỹ năng giao tiếp 4

Bộ sưu tập kỹ năng giao tiếp 4

Kỹ năng giao tiếp

... tầm giải họ B n nói đ n gi n, b n có công chuy n hợp tác mu n b n với Sếp họ N u b n biết t n vị Sếp nhắc đ n để tăng thêm lòng tin thư ký Nhưng b n n n nhớ, n i ng n g n với chất giọng mạnh mẽ ... tốt Ví dụ: “Anh Minh y n tâm, em mu n gặp để trao đổi với anh giải pháp đào tạo b n em anh chưa c n định mua… N u tu n anh b n, em gọi lại anh vào tu n sau nhé?” Dù b n sử dụng phương pháp để vượt ... chống đối khách hàng b n c n nhớ nguy n tắc: Kết thúc gọi phải mở đường cho gọi gặp Tổng kết học sau gọi Kinh nghiệm kinh qua, nghiệm lại áp dụng N u b n mu n trở thành người b n hàng qua điện...
 • 3
 • 992
 • 19

Bộ sưu tập kỹ năng giao tiếp 10

Bộ sưu tập kỹ năng giao tiếp 10

Kỹ năng giao tiếp

... Nhẹ nhàng với đối tượng Khi bắt tay người l n tuổi h n, b n n n c n th n, không n n nắm chặt n m tay chặt thường gây đau đ n cho đối tác Ngay việc bắt tay nhanh mạnh thường gây n n t n thương ... khuy n chuy n gia, bắt tay dùng hai tay b n nắm chặt tay đối tác, b n biểu lộ với đối tác b n chia sẻ niềm vui, ấm cúng niềm tự hào họ Tuy nhi n, không n n lạm dụng điều n y, lại ph n tác dụng, ... t n thương tương tự N n nhớ, nhiều người có da nhạy cảm dễ bị dị ứng, chí có người xương bị yếu, đó, bắt tay b n không n n lắc mạnh Đưa hai tay Khi bắt tay bày tỏ lời chúc mừng b n n n đưa hai tay...
 • 2
 • 727
 • 16

Bộ sưu tập kỹ năng giao tiếp 11

Bộ sưu tập kỹ năng giao tiếp 11

Kỹ năng giao tiếp

... già d n - Phải biết nghe khen : Ai không thích bộc bạch tâm Ai không thấy quan trọng ? Hãy đáp ứng đòi hỏi - Phải n i : N i nghĩa câm h nn i c n nói cho người c n nghe vào lúc c n nói - Phải ... Phải tự nhi n : N i chuy n mà kiểu cách tr n nhướng, bẻ môi, u n éo làm cho người ta ngượng - Phải khiêm t n : người ta sợ hố sợ n i 10 - Phải biết nh n : tiếp chuy n có điều ta nghe bất m n Phải ... vẻ : người ta thích đám cưới đám ma phải không b n - Phải tế nhị : lời n i thọc sâu tâm h n, gây n tượng lời n i chinh phục - Phải biểu lộ nh n cách : lời cao nhã n i l n tâm h n trui luy n già...
 • 2
 • 732
 • 13

Bộ sưu tập kỹ năng giao tiếp 12

Bộ sưu tập kỹ năng giao tiếp 12

Kỹ năng giao tiếp

... Giả sử như chúng ta đang rất chăm chú đ n chương trình biểu  di n nhưng bất chợt chúng ta ngáp, điều n y lại khi n cho ban  tổ chức nghĩ rằng chúng ta cảm thấy ch n,  bu n ngủ với n i  dung chương trình.  ... hay mu n tìm hiểu về những người xung quanh thì không thể  bỏ qua những biểu hi n n y.  Chúng ta không thể phủ nh n tầm quan trọng của giao tiếp  bằng lời nhưng những buổi di n thuyết, bữa tiệc hay chỉ đ n thu n là các buổi n i chuy n sẽ trở n n kém hấp d n n u như  ... Giao tiếp phi ng n ngữ chính là một cách để những người  không có khả n ng n i giao tiếp với cuộc sống b n ngoài. Họ  dùng tay và các hành động của cơ thể để trao đổi thông tin và  tình cảm của mình. Họ không c n thấy tự ti và mở rộng lòng ...
 • 4
 • 712
 • 16

Bộ sưu tập kỹ năng giao tiếp 13

Bộ sưu tập kỹ năng giao tiếp 13

Kỹ năng giao tiếp

... Hãy n i điều tương tự với thái độ khuy n khích “anh lễ t n phục vụ khách hàng tốt, n n anh c n ki n nh n với khách hàng” Ngừng n i lắng nghe Sau n i rõ với nh n vi n điều b n không hài lòng, b n ... quan sát hành động họ cách b n làm với tất nh n vi n khác, đừng ám ảnh Hãy công đừng định ki n Đưa ý ki n ph n hồi ph n cảm chưa coi việc dễ dàng, b n phải làm điều đó, thật tế nhị để người nh n ... không thấm điều b n cố gắng n i với họ Lu n khẳng định tin tưởng Điều củng cố thêm quy tắc thứ đề cập tr n, b n c n phải cho họ biết b n giữ lòng tin họ lực họ Điều b n mu n họ thay đổi hành động...
 • 2
 • 655
 • 17

Bộ sưu tập kỹ năng giao tiếp 14

Bộ sưu tập kỹ năng giao tiếp 14

Kỹ năng giao tiếp

... chuy n Nếu điều ki n thu n lợi ho n to n thiếu, ho n cảnh đặt để chống lại b n, chí đừng cố gắng B n phải ứng bi n, b n ghi nhớ ho n cảnh đó, b n không phạm nhiều sai lầm (4) Tại ... kinh nghiệm, điểm yếu, mối quan tâm, tin tưởng cá nh n khác Do đó, để truy n đạt điều mu n nói, phải không ngừng điều chỉnh lối n i Anh ta không rơi vào khu n mẫu cứng nhắc (6) Khi điều n n nói ... đáng nh n lãnh – chi n thắng rẻ mạt chúng mang lại cho (5) Tôi phải trình bày có đầu n o? Mỗi người giao tiếp giỏi có phong cách Anh ta giỏi, phong cách linh hoạt Anh ta biết v n từ vựng, kinh...
 • 2
 • 678
 • 17

Bộ sưu tập kỹ năng giao tiếp 15

Bộ sưu tập kỹ năng giao tiếp 15

Kỹ năng giao tiếp

... chuy n m n, nhà kinh doanh cho khách hàng thấy chứng thành công b n, nhà qu n lý cho đối tác nh n vi n b n thấy kinh nghiệm kĩ 5/ Quy luật khan : Về chất người mu n mà họ có Đây điều sảy thường ... đưa nh n ý người nghe, bi n thành điều mẻ chia sẻ thời điểm, không gian với đối tượng đặc biệt Một l n sử dụng cách linh hoạt quy luật ho n cảnh với đối tượng phù hợp Dù b n thấy quy luật đ n gi n ... xuy n sống, mà thứ lúc dồi cho tất người Một người b n hàng khéo léo biết cách đưa đề nghị hấp d n mức giá đặc biệt ngày chương trình khuy n mại ng n h n nhằm đNy nhanh chóng đinh mua khách hàng...
 • 2
 • 618
 • 16

Bộ sưu tập kỹ năng giao tiếp 16

Bộ sưu tập kỹ năng giao tiếp 16

Kỹ năng giao tiếp

... ch n ốc l n Và cuối mu n gửi đ n b n thông điệp Người biết lắng nghe người hạnh phúc Dù b n làm nghề công việc li n quan đ n người lắng nghe kỹ quan trọng b n c n học ... trình giao tiếp tìm hiểu thông điệp Phát tri n giúp cho trình giao tiếp bước sang chu trình Chu trình lắng nghe mô tả mô hình khép k n di n li n tục theo chiều xoáy ch n ốc l n Và cuối mu n gửi...
 • 2
 • 638
 • 12

Bộ sưu tập kỹ năng giao tiếp 19

Bộ sưu tập kỹ năng giao tiếp 19

Kỹ năng giao tiếp

... không nh n khác biệt Hãy cố lu n c n nhắc yếu tố ngoại cảnh tác động đ n giao tiếp N u số điều ki n thu n lợi, cố đánh giá xem chúng làm rối tung trò chuy n Nếu điều ki n thu n lợi ho n to n thiếu, ... không hiểu gì, trở n n mỉa mai, vi n cớ không rõ ràng để đột ngột chấm dứt b n lu n, không trò chuy n Tất thu nh n kết mà mưu mẹo không minh bạch xứng đáng nh n lãnh – chi n thắng rẻ mạt chúng ... nh n khác Do đó, để truy n đạt điều mu n nói, phải không ngừng điều chỉnh lối n i Anh ta không rơi vào khu n mẫu cứng nhắc (6) Khi điều n n nói ra? Cũng quan trọng phong cách giao tiếp việc tính...
 • 3
 • 1,962
 • 32

Bộ sưu tập kỹ năng giao tiếp 20

Bộ sưu tập kỹ năng giao tiếp 20

Kỹ năng giao tiếp

... tức b n mu n đối đầu, trò chuy n thẳng th n với họ v n đề C n hai người đứng ngang hàng, b n cạnh có nghĩa b n mu n đặt vào vị trí nh n vi n, n i chuy n cách bình đẳng, th n thi n Tuy nhi n, tốt ... lầm "vung vẫy" tay nhiều lúc n i chuy n hình ảnh họ trở n n lôi Trong thực tế, b n n n sử dụng b n tay để di n giải v n đề thêm rõ ràng trước người nghe Hoạt động b n tay trình n i chuy n n n mực, ... tưởng trình tiếp xúc với Việc b n chống n nh hai tay ngang hông, khoanh tay trước ngực khi n nh n vi n nhụt chí, ngại ngùng gặp sếp l n sau có nghĩa b n tỏ h n khép k n Nhiều người có quan điểm...
 • 3
 • 667
 • 9

Bộ sưu tập kỹ năng giao tiếp 21

Bộ sưu tập kỹ năng giao tiếp 21

Kỹ năng giao tiếp

... _ N % m ! V+* I '+ % Q ] 46 & Q 04 / h ;+ _ $ $ > $ N e M 9H +Z - NY , )J -I $ J 3E ; > ^ $ Ne < @ % + ' $9 , JQ 3* M N _ N$ ... M ; % u )N 7_ U 9[ ^ ' $ ; X X!T > $ M ) ' 3H 9? $ > < ) NY9? ) W <
 • 43
 • 607
 • 7

Bộ sưu tập kỹ năng giao tiếp 23

Bộ sưu tập kỹ năng giao tiếp 23

Kỹ năng giao tiếp

... chuy n tầm quan trọng v n đề Chẳng h n như, b n nói "dứt khoát không", thật nhẹ nhàng, b n giơ ng n tay ám hiệu "stop" Nh n chung, chuy n động tay c n đa dạng, linh hoạt không lạm dụng nhiều ... đạo không n n m n mê qu n áo, đồ trang sức vật dụng n i chuy n với nh n vi n Điều cho thấy b n bối rối bị ph n t n tư tưởng trình tiếp xúc với Việc b n chống n nh hai tay ngang hông, khoanh tay ... hai người đứng ngang hàng, b n cạnh có nghĩa b n mu n đặt vào vị trí nh n vi n, n i chuy n cách bình đẳng, th n thi n Tuy nhi n, tốt b n lựa ch n vị trí chéo so với đối phương trò chuy n Bởi bạn...
 • 2
 • 624
 • 17

Xem thêm