nhìn vào bảng 3 1 ta thấy sự thích ứng với hoạt động thực hành môn học pptc hđth cho trẻ mầm non của sv người dtts ở nhóm tn và đc trước tn ở mức tb 6 3

sự thích ứng với hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường cao đẳng phạm bạc liêu

sự thích ứng với hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường cao đẳng sư phạm bạc liêu

Giáo dục học

... ứng góc độ thích ứng, sống người tổng hợp nhiều hành vi khác nhằm mục đích giúp họ thích nghi với môi trường sống S Freud (18 56 -1 939 ), người đại diện cho thuyết Phân tâm học, cho khả thích ứng ... trường phạm Sự thích ứng điều kiện để đảm bảo cho thành công hoạt động người Để cho sinh viên phạm sớm thích ứng với hoạt động nghiên cứu khoa học cách thuận lợi đòi hỏi người giáo viên ... giáo dục học sinh Hoạt động nghiên cứu khoa học bổ sung, hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy người giáo viên hoạt động học tập học sinh Công việc người giáo viên đòi hỏi phải hình thành, thích ứng sớm...
 • 24
 • 396
 • 1

Tìm hiểu thực trạng sự thích ứng với hoạt động học tập của học sinh lớp 1 trường tiểu học lê mao

Tìm hiểu thực trạng sự thích ứng với hoạt động học tập của học sinh lớp 1 trường tiểu học lê mao

Khoa học xã hội

... % 41. 0 31 .6 40.2 32 .4 46 Số lợng 29 27 17 19 % 24.8 23. 1 14.5 16 .3 Yếu Số l- % ợng 13 13 11 .1 11. 1 6. 8 4 .3 Lớp: 46A GDTH Khoá luận tốt nghiệp Nhận xét: Nhìn vào bảng thấy học sinh lớp thích ứng ... Số lợng % 12 27 15 20 41. 7 25.0 10 19 23 12 33 .3 38 .6 21. 1 5 .3 31 50 27 26. 5 42.7 23. 1 7.7 Nhận xét: Qua bảng số liệu ta thấy, học sinh lớp có thích ứng với hoạt động học tập nhiên mức độ cha ... thích ứng Nam Số lợng Chung Nữ Số l- % ợng % Số lợng % Tốt 18 30 .0 22 38 .6 40 34 .2 Khá 20 33 .3 17 29.8 37 31 .6 Trung bình 15 25.0 12 21. 1 27 23. 1 Yếu 11 .7 15 .5 13 11 .1 Nhận xét: Qua bảng ta thấy...
 • 47
 • 1,007
 • 9

Mức độ thích ứng với hoạt động quản lý dạy học của hiệu trưởng trường tiểu học

Mức độ thích ứng với hoạt động quản lý dạy học của hiệu trưởng trường tiểu học

Quản trị kinh doanh

... 3. 7 Bảng 3. 8 Bảng 3. 9 Bảng 3. 10 Bảng 3. 11 Bảng 3. 12 Bảng 3. 13 Bảng 3. 14 Bảng 3. 15 Bảng 3. 16 Bảng 3. 17 Bảng 3. 18 Bảng 3. 19 Bảng 3. 20 Bảng 3. 21 Bảng 3. 22 Bảng 3. 23 Bảng 3. 24 Bảng 3. 25 Bảng 3. 26 ... tiểu học thể qua nhóm kỹ thành phần Kết quan sát kỹ QLDH hiệu trưởng tiểu học 85 90 91 93 95 99 10 2 1 03 10 4 10 6 10 8 10 9 11 1 11 2 1 13 12 0 1 23 12 4 12 7 12 8 13 0 13 2 13 4 13 5 13 6 13 8 DANH MỤC CÁC BIỂU ... ÁN Bảng 2 .1 Bảng 2.2 Bảng 3. 1 Độ tin cậy thang đo Tính khả thi tập tình Tự đánh giá hiệu trưởng mức độ thích ứng với hoạt động QLDH Trang 65 73 83 Bảng 3. 2 Bảng 3. 3 Bảng 3. 4 Bảng 3. 5 Bảng 3. 6 Bảng...
 • 209
 • 414
 • 1

Báo cáo " Nghiên cứu sự thích ứng với hoạt động học tập phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ của sinh viên năm thứ nhất trường đại học Hồng Đức Thanh Hóa" pptx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... TB 17 9 59 ,67 2 26 75 ,33 95 31 ,67 86 28 ,67 DL 15 .66 -3 18 7 62 ,33 10 6 35 ,33 -27 249 83, 01 162 54.00 -29, 01 275 91, 67 1 53 51. 00 -40, 63 11 9 39 ,66 211 70 .33 30 ,67 ' • Qua Idn dieu tra cho thay cd nhidu ... 2 .65 2.77! 2.IL 2.45 2 .17 ! TB X TB X TB X TB 10 11 14 13 12 i4. 91 10 12 14 13 11 0. 76 i 0.79' 1. 15: 0.9 41 1. 26: 0.7 21 0.27! 0 .32 i 0.95: 0.87! 0.82 i 0.48 0.59 0.70 14 13 12 11 10 i3 ,19 ! 3. 67 ; ... 0.02 10 11 12 14 13 1. 90 2.95 3. 12 ; 2. 23 3 .18 2.78 2.0i 2. 73: 3. 01 3. 0 3. 08 2.04 2. 46' 2 .34 14 11 13 12 10 X ; i i ! ! 10 i i 11 12 1^ ^ 14 , X 2.2 :2.70 2.98 12 .18 3. 07 i2.47 il. 96 •2 .32 ' '2.74...
 • 10
 • 819
 • 8

tóm tắt luận án mức độ thích ứng với hoạt động quản lý dạy học của hiệu trưởng trường tiểu học

tóm tắt luận án mức độ thích ứng với hoạt động quản lý dạy học của hiệu trưởng trường tiểu học

Tiến sĩ

... 1, 64 1, 63 000 1, 66 1, 59 15 2 1, 64 36 1 1, 46 34 2 1, 55 31 7 1, 48 1, 57 049 1, 54 1, 46 9 31 1, 52 233 1, 55 36 5 1, 54 30 8 1, 67 1, 73 029 1, 72 1, 67 36 6 1, 70 2 51 1 ,67 402 1, 68 33 7 1, 53 1, 74 219 1, 68 1, 55 2 31 ... 004 1, 62 37 3 1, 58 4 13 1, 60 39 4 1, 51 1, 71 005 1, 60 1, 64 825 1, 61 4 23 1, 61 460 1, 61 442 1, 56 1, 50 0 06 1, 54 1, 48 833 1, 53 399 1, 45 457 1, 49 4 31 1, 54 1, 63 5 91 1,59 1, 58 749 1, 59 299 1, 54 36 9 1, 56 33 7 ... biết… 1, 58 1, 66 000 1, 65 1, 57 16 4 1, 62 19 6 1, 59 Mức độ hài 1, 64 1, 76 15 9 1, 75 1, 61 254 1, 70 30 1 1, 73 lòng Kỹ năng… 1, 62 1, 73 087 1, 71 1 ,60 968 1, 68 259 1, 68 Sự thừa nhận 1, 54 1, 63 5 91 1,59 1, 58...
 • 28
 • 287
 • 1

sự thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên khoa công tác xã hội phát triển cộng

sự thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên khoa công tác xã hội và phát triển cộng

Thạc sĩ - Cao học

... loại mức độ thích ứng học tập trình bày chương 2, thu bảng sau: Bảng 1: Mức độ thích ứng học tập sinh viên Mức độ thích ứng học tập Cao Trung bình Thấp Điểm N % 14 8 , 16 – 200 11 1,52 – 14 8 , 16 < 11 1,52 ... số đưa mức độ thích ứng với số thích ứng học tập sau: Nội dung học tập: Cao 41, 04 - 50 Trung bình Thấp Phương pháp học tập: 31 , 06 – 41, 04 < 31 , 06 Cao 38 ,33 - 50 Trung bình 24,49 – 38 ,33 47 Website: ... dung học tập +Sự thích ứng học tập phương pháp học tập +Sự thích ứng học tập điều kiện học tập +Sự thích ứng học tập mối quan hệ bạn bè, thầy cô +Sự thích ứng học tập thái độ học tập +Sự thích ứng...
 • 98
 • 1,062
 • 7

Sự thích ứng với hoạt động giảng dạy theo dào tạo tín chỉ của giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Sự thích ứng với hoạt động giảng dạy theo dào tạo tín chỉ của giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tâm lý học

... Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 10 1. 1 Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề thích ứng 10 1. 1 .1 Nghiên cứu thích ứng nước 10 1. 1.2 Nghiên cứu thích ứng nước 19 1. 2 Các ... CỦA GIẢNG VIÊN 63 3 .1 Thực trạng thích ứng với hoạt động giảng dạy theo đào tạo tín giảng viên Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn 64 3. 1. 1 Thích ứng với việc biên soạn đề cương môn học ... hoạt động tâm lý học Xô Viết giải vấn đề thích ứng nhân cách sở phân tích hoạt động có đối tượng chủ thể Thích ứng người thích ứng hoạt động, phụ thuộc vào hoạt động, vào hiệu lao động sáng tạo...
 • 163
 • 559
 • 0

Sự thích ứng với hoạt động học tập theo phương thức đào tạo tín chỉ của sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn

Sự thích ứng với hoạt động học tập theo phương thức đào tạo tín chỉ của sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Tâm lý học

... 16 .7 1 .3 0.0 15 .0 4.7 Không NT1 NT3 TB 0.0 23. 7 3. 3 5.0 14 .3 0.0 0.0 7.0 3. 0 3. 95 2 .68 2. 93 2.75 2 .60 3. 64 3. 89 2.84 3. 63 3. 21 3. 83 2. 01 3. 32 3. 05 3. 06 3. 89 3. 96 3. 03 3.79 3. 33 3. 96 2 .35 3. 13 ... c 11. 8, c12, c 13 . 1, c 13 . 2, c 13 . 3, c 13 . 4, c 16 .1, c 16. 2, c 16 .3, c 16. 4) Mức độ thích ứng: Thích ứng Tốt Thích ứng Khá Thích ứng Trung bình Mức độ Mức độ Mức độ 3. 25≤ TB 4 2.5≤ TB 3. 25 1. 75≤ TB 2.5 Thích ... Số lƣợng 15 0 15 0 40 260 50 50 50 50 50 50 38 18 5 51 17 18 92 17 7 13 Tỷ lệ 50.0% 50.0% 13 . 3% 86. 7% 16 .7% 16 .7% 16 .7% 16 .7% 16 .7% 16 .7% 2.7% 12 .7% 61 . 7% 17 .0% 6. 0% 6. 0% 30 .7% 59.0% 4 .3% 2.2 Phƣơng...
 • 156
 • 1,516
 • 5

luận văn thạc sĩ Sự thích ứng với hoạt động nghiên cứu khoa họccủa sinh viên trường cao đẳng phạm bạc liêu

luận văn thạc sĩ Sự thích ứng với hoạt động nghiên cứu khoa họccủa sinh viên trường cao đẳng sư phạm bạc liêu

Khoa học xã hội

... tin thực tiễn Vận dụng phương pháp Hiểu SL % 230 79.04 18 7 64 . 26 16 5 56. 70 16 1 55 .33 232 79. 73 58 58 19 . 93 19 . 93 58 58 19 . 93 19 . 93 95 32 .65 46 .39 15 4 52.92 57 55 19 .59 234 18 .90 17 8 233 80. 41 61 . 17 ... loài động vật.” [6] Đến đây, ta nói: thích ứng với hoạt động tựơng tâm lý nên hình thành phát triển hoạt động hoạt động người Nếu người không chịu hoạt động thích ứng với hoàn cảnh Hoạt động người ... phạm Thích ứng với hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên loại thích ứng xã hội, thích ứng nghề nghiệp Với nội dung phân tích thích ứng, hoạt động nghiên cứu khoa học, hiểu thích ứng với hoạt động...
 • 98
 • 586
 • 1

Sự thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên Khoa Công tác xã hội Phát triển Cộng đồng trường Đại học Đà Lạt

Sự thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên Khoa Công tác xã hội và Phát triển Cộng đồng trường Đại học Đà Lạt

Xã hội học

... Bảng 4: Mức độ thích ứng với nội dung học tập Mức độ thích ứng Cao Nội dung học tập Trung bình Thấp N % 39 17 ,10 15 0 65 ,80 39 17 ,10 Tổng 228 10 0 Qua bảng số liệu ta thấy, mức độ thích ứng với nội ... pháp học tập +Sự thích ứng học tập điều kiện học tập +Sự thích ứng học tập mối quan hệ bạn bè, thầy +Sự thích ứng học tập thái độ học tập +Sự thích ứng học tập kết học tập +Sự thích ứng học tập ... – 14 8 , 16 1 43 62 ,72 < 11 1,52 42 18 , 43 Biểu đồ 2: Mức độ thích ứng học tập sinh viên 70 60 50 40 T¦HT Cao 30 T¦HT Trung b×nh 20 T¦HT ThÊp 10 % Như vậy, tỉ lệ sinh viên thích ứng với học tập mức...
 • 95
 • 384
 • 0

Sự thích ứng với hoạt dộng học tập đào tạo theo tín chỉ của sinh viên trường đại học hà hoa tiên

Sự thích ứng với hoạt dộng học tập đào tạo theo tín chỉ của sinh viên trường đại học hà hoa tiên

Khoa học xã hội

... Bảng 3. 16 : Kết thực kiểm tra sinh viên Hà Hoa Tiên 10 4 Bảng 3. 17 : Kết học tập sinh viên năm học 2 014 -2 015 10 5 Bảng 3. 18 : Yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến thích ứng với hoạt động học tập 10 6 Bảng 3. 19 : ... Bảng 3. 13 : Hành vi sinh viên gặp khó khăn hoạt động học tập 98 Bảng 3. 14 : Mức độ thích ứng biểu mặt nhận thức, thái độ, hành vi 10 1 Bảng 3. 15 : Mức độ thích ứng sinh viên Đại học Hà Hoa Tiên 1 03 Bảng ... từ trước Sự học diễn hoạt độngmục đích trực tiếp học Người ta gọi hoạt động hoạt động học, hoạt động đặc thù người, có người Hoạt động học thực theo phương thức nhà trường, người học thực...
 • 160
 • 375
 • 5

Mức độ thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên hệ cao đẳng trường đại học Công nghiệp Hà Nội

Mức độ thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên hệ cao đẳng trường đại học Công nghiệp Hà Nội

Tiến sĩ

... lý, hoạt động học tập, thích ứng với hoạt động học tập, thích ứng với hoạt động thực hành môn học 5.2 Xác định thực trạng việc thích ứng với hoạt động thực hành môn học, yếu tố ảnh hởng tới thích ... chứng Lần đo Học kỳ (Trớc TN) Học kỳ (Sau TN) SL % SL % SL % SL % Kiểm định I 0 0 11 ,5 0 + II 15 ,4 26, 9 13 50 34 ,6 + III 22 84 ,6 19 73, 1 10 38 ,5 17 65 ,4 + Tổng 26 10 0 26 10 0 26 10 0 26 10 0 Nhóm ... Chơng 3: kết nghiên cứu 3. 1 Thực trạng mức độ thích ứng với hoạt động thực hành môn học sinh viên hệ cao đẳng Trờng ĐHCNHN 3. 1. 1 Thực trạng mức độ thích ứng với hoạt động thực hành môn học sinh...
 • 24
 • 809
 • 2

Mức độ thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất trường cao đẳng sơn la

Mức độ thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất trường cao đẳng sơn la

Báo cáo khoa học

... 24 18 10 17 30 26 30 19 30 88 21 71 13 31 17 57 10 36 13 41 11 Chúng tiến hành điều tra nhóm khách thể sinh viên thuộc chuyên ngành: CĐSP Toán-Lý, CĐSP Mầm non cao đẳng kế toán Số lƣợng lớp 30 ... kiến thức môn học làm bạn khái quát đƣợc TB SD 3. 4 1. 72 0.52 43. 2 40.9 22.5 0.72 21. 6 68.2 10 .2 1. 89 0. 56 21. 6 69 .3 9 .1 1.88 0.54 Đúng Đúng phần Không 31 .8 64 .8 15 .9 Kết bảng 3. 3 cho thấy, tỷ ... thích ứng với hoạt động học tập sinh viên 29 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33 3. 1 Thích ứng với nội dung học tập trƣờng cao đẳng 33 3. 2 Thích ứng với phƣơng pháp học tập trƣờng cao đẳng 38 3. 3...
 • 66
 • 276
 • 0

Xem thêm