nguyên tắc 3 trông đợi một tương lai tốt đẹp

yếu tố may mắn dr richard wiseman

yếu tố may mắn  dr richard wiseman

Kỹ năng tư duy

... may mắn – cách vô thức – sử dụng bốn nguyên tắc để tạo may mắn, hội tốt cho đời Hiểu nguyên tắc này, bạn hiểu chất may mắn quan trọng hơn, bạn áp dụng nguyên tắc để nhân số lần gặp may mắn đời ... diễn biến ban đầu công nghiên cứu: trình dẫn tới việc khám phá bốn nguyên tắc cốt lõi đời may mắn sau thảo luận chi tiết nguyên tắc ấy, giới thiệu kỹ thuật luyện dựa vào chúng cho bạn áp dụng hầu ... có dòng kẻ, dày 40 trang Những phản hồi bạn cho biết nguyên tắc may mắn liên hệ tới bạn nào, giúp bạn chọn cho cách tốt nhằm gia tăng hội tốt sống Bài luyện số Hồ sơ may mắn Bài trắc nghiệm đơn...
 • 359
 • 148
 • 0

công ty phát triển nhà thủ đức báo cáo thường niên 2011 chung tay vì một tương lai tốt đẹp

công ty phát triển nhà thủ đức báo cáo thường niên 2011 chung tay vì một tương lai tốt đẹp

Kinh tế - Thương mại

... House: • 13- 15-17 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP HCM Tel: (08) 39 33 3 091 Fax: (08) 39 33 3 133 Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức Trụ sở văn phòng: 13- 15-17 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP ... 465,70 29 ,31 0, 53 Vòng quay tài sản cố định Chỉ tiêu khả sinh lời EBIT/ Lãi vay EPS (đồng) Giá trị sổ sách (đồng) 7 .39 8 8.645 8.490 6 .30 8 6 .30 3 1.184 56. 737 44. 835 44.196 33 .752 36 .39 7 34 .971 Nguồn: ... -80,8% Các khoản phải thu 575 ,37 470 ,32 (105,05) -18 ,3% Hàng tồn kho 419, 23 398, 73 (20,50) -4,9% Tài sản ngắn hạn khác 10,11 11,24 1,14 11,2% 1.207,51 1 .33 2 ,34 124, 83 10 ,3% 246,86 B TÀI SẢN DÀI HẠN...
 • 104
 • 136
 • 0

tiểu phẩm bảo vệ môi trường vì một tương lai tốt đẹp

tiểu phẩm bảo vệ môi trường vì một tương lai tốt đẹp

Tài liệu khác

... người, tài sản tài nguyên thiên nhiên, huỷ hoại môi trường sống, tuyên truyền viên tích cực bác có đồng ý không ( người đáp lai : đồng ý ) -Hiền : ( dõng dạc ) Hãy tương lai tốt đẹp Mọi quốc gia, ... người, tài sản tài nguyên thiên nhiên, huỷ hoại môi trường sống, tuyên truyền viên tích cực bác có đồng ý không ( người đáp lai : đồng ý ) -Hiền : ( dõng dạc ) Hãy tương lai tốt đẹp Mọi quốc gia, ... BVMT -Hiền : ( dõng dạc ) Hãy tương lai tốt đẹp Mọi quốc gia, người, nhà phải chung sức chung lòng bảo vệ môi trường ( Tất hát ) Tổ quốc Việt nam xanh thắm , có đẹp không, điều tuỳ thuộc hành...
 • 15
 • 742
 • 3

Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác xã có dự án phân cấp trong trường hợp Hợp tác xã chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật potx

Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác xã có dự án phân cấp trong trường hợp Hợp tác xã chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật potx

Thủ tục hành chính

... TTHC: Hợp đồng kế thừa quyền nghĩa vụ Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc; Chứng thư bảo lãnh; Các bước Mô tả bước Tên bước Hợp tác xã Ngân hàng thương mại gửi đến ... đồng kế thừa quyền nghĩa vụ Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng chấp tài sản , Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thực thay đổi đăng ký giao dịch bảo đảm Sở Giao dịch, Chi nhánh ... quan đến việc chuyển đổi, tổ chức lại Hợp tác xã bảo lãnh vay vốn (bản chứng thực) Số hồ sơ: 01 (một) Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 4
 • 244
 • 0

Thông báo quyết định, thúc đẩy thay đổi vai trò của dữ liệu trong một tương lai bền vững

Thông báo quyết định, thúc đẩy thay đổi  vai trò của dữ liệu trong một tương lai bền vững

Quản lý nhà nước

... Phi đã phát Tương tự vậy, chương trình giải thưởng truyền động chương trình Đầu tư vào Giải thưởng cho thông tổ chức tạo ý dư luận đến công ty Tương lai cách khoảng 30 năm để khuyến ... quan Lợi ích nội bộ: thu hút các nhà điều hành tham gia hiểu biết tốt cách họ hoạt động, khả họ thành công tương lai đầy thách thức phía trước Các Theo một công ty bán lẻ lớn ở Nam ... thực” Nó quét mạng để khai thác các G3 và G3.1 được phát hành năm 2012 để đánh giá mức nguồn công khai – các báo cáo doanh nghiệp, các 23 24 Thông báo định, thúc đẩy thay đổi...
 • 44
 • 77
 • 0

SKKN tích hợp giáo dục phát triển bền vững vào trong dạy học phần sinh thái học nhằm nâng cao chất lượng bộ môn và thay đổi nhận thức thái độ, hành động của học sinh cho một tương lai bền vững

SKKN tích hợp giáo dục phát triển bền vững vào trong dạy học phần sinh thái học nhằm nâng cao chất lượng bộ môn và thay đổi nhận thức thái độ, hành động của học sinh cho một tương lai bền vững

Giáo dục học

... 83. 6% 136 0% 9.7% 38 20.5% 45 69.8% 70 0% 42 19.5% 23. 1% 35 .9% 13 21.5% 182 0% 33 0% 26 6.7% 55 93. 3% 81 16.9% 57 13. 4% 47 28.2% 73 41.5% 18 29.2% 51 24.1% 69 37 .5% 35 9.2% 40 26.1% 25 35 .4% 39 ... 776 (75.1%) Không 36 6 (35 .9%) 654 (64.1%) 434 (42.5%) 37 6 (36 .9%) 210 (20.6%) (20.8%) (37 %) (11%) 57 5 43 6 43 907 (5.6%) ( 53. 2%) ( 63% ) (89%) 9 63 265 0 (94.4%) (26%) 212 37 7 1 13 Từ số liệu bảng ... Toán 2 53 (24.8%) 767 (75.2%) Lý 1 53 (15%) 35 8 (35 .1%) 509 (49.9%) Hóa 197 (19 .31 %) 401 (39 .31 %) 422 (41 .37 %) Sinh 257 (25.19%) 457 (44.8%) 436 (30 %) Anh 141 ( 13. 82%) 879 (86.18%) Văn 5 13 (50.29%)...
 • 94
 • 182
 • 0

skkn tích hợp giáo dục phát triển bền vững vào trong dạy học phần sinh thái học nhằm nâng cao chất lượng bộ môn và thay đổi nhận thức thái độ, hành động của học sinh cho một tương lai bền vững

skkn tích hợp giáo dục phát triển bền vững vào trong dạy học phần sinh thái học nhằm nâng cao chất lượng bộ môn và thay đổi nhận thức thái độ, hành động của học sinh cho một tương lai bền vững

Giáo dục học

... xuyên 13 19 1 63 6.7% 9.7% 83. 6% 0% 19 40 136 9.7% 20.5% 69.8% 0% 38 45 70 42 19.5% 23. 1% 35 .9% 21.5% 0 13 182 0% 0% 6.7% 93. 3% 33 26 55 81 16.9% 13. 4% 28.2% 41.5% 57 47 73 18 29.2% 24.1% 37 .5% ... Toán 2 53 (24.8%) 767 (75.2%) Lý 1 53 (15%) 35 8 (35 .1%) 509 (49.9%) Hóa 197 (19 .31 %) 401 (39 .31 %) 422 (41 .37 %) Sinh 257 (25.19%) 457 (44.8%) 436 (30 %) Anh 141 ( 13. 82%) 879 (86.18%) Văn 5 13 (50.29%) ... 32 2 .3. 1 Cấu trúc, nội dung phần Sinh thái học – Sinh học 12 THPT 32 2 .3. 2 Mục tiêu phần Sinh thái học – Sinh học 12 THPT 33 2 .3. 2.1 Về kiến thức 33 2 .3. 2.2 Về kỹ 33 ...
 • 95
 • 229
 • 0

Tài liệu Vận dụng nguyên tắc thực hiện đối với ghi nhận doanh thu trong Kế toán pdf

Tài liệu Vận dụng nguyên tắc thực hiện đối với ghi nhận doanh thu trong Kế toán pdf

Kế toán - Kiểm toán

... hoạt động bán hàng mang nhiều nét đặc thù đòi hỏi phải có vận dụng linh hoạt nguyên tắc thực ghi nhận DT Vận dụng nguyên tắc thực để ghi nhận DT trường hợp bán hàng đặc biệt Bán hàng qua đại lý Để ... cách hợp lý mức CP bỏ tương ứng với DT đạt Các ước tính khác cho nhiều kết khác làm tính khách quan tính thích hợp thông tin kế toán Như vậy, với việc ghi nhận DT phần lớn CP tương ứng với mức DT ... Từ trên, phần lớn việc ghi nhận DT dựa sở bán hàng hay hoạt động bán hàng thực Nói cách khác, nguyên tắc thực hiễn dẫn đến hệ DT ghi nhận theo “tiêu chuẩn bán hàng” Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh...
 • 3
 • 245
 • 1

Một số nguyên tắc khác trong hoạt động của các CTCK tại việt nam

Một số nguyên tắc khác trong hoạt động của các CTCK tại việt nam

Kinh tế - Quản lý

... cao vào khoảng tháng 3/ 2007 khoảng 11 73 điểm, đến thời điểm ngày 29/2/2008 tụt xuống khoảng 6 63, 4 điểm VN Index -8 ,37 -1,22% 678,12 Thị trường nước ta tụt dốc nhanh có nhiều nguyên nhân tâm lý ... chưa cho phép thực hiẹn cho vay ký quỹ  Nghiệp vụ quản lý thu nhập CK (quản lý cổ tức )… 3. Một số nghuyên tắc khác hoạt động CTCK Việt nam  Công ty CK phép thực nghiệp vụ bào lãnh phát hành thực ... vấn mức giá GD khởi điểm…) Ở nghiệp vụ đòi hỏi công ty cần có thái độ quan tam tuân thủ nhũng nguyên tắc chung như:  Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp  Bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan...
 • 14
 • 198
 • 0

Tài liệu Vận dụng nguyên tắc thực hiện đối với ghi nhận doanh thu trong Kế toán pptx

Tài liệu Vận dụng nguyên tắc thực hiện đối với ghi nhận doanh thu trong Kế toán pptx

Kế toán - Kiểm toán

... hoạt động bán hàng mang nhiều nét đặc thù đòi hỏi phải có vận dụng linh hoạt nguyên tắc thực ghi nhận DT Vận dụng nguyên tắc thực để ghi nhận DT trường hợp bán hàng đặc biệt Bán hàng qua đại lý Để ... cách hợp lý mức CP bỏ tương ứng với DT đạt Các ước tính khác cho nhiều kết khác làm tính khách quan tính thích hợp thông tin kế toán Như vậy, với việc ghi nhận DT phần lớn CP tương ứng với mức DT ... Từ trên, phần lớn việc ghi nhận DT dựa sở bán hàng hay hoạt động bán hàng thực Nói cách khác, nguyên tắc thực hiễn dẫn đến hệ DT ghi nhận theo “tiêu chuẩn bán hàng” Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh...
 • 3
 • 205
 • 0

Vun trồng một tương lai no đủ

Vun trồng một tương lai no đủ

Báo cáo khoa học

... rằng, làm, vun đắp tương lai tốt đẹp Vun trồng tương lai no đủ 09 Chương 1: Lời giới thiệu photo 10 Một hệ thống nông nghiệp chạm ngưỡng tải Vun trồng tương lai no đủ 11 Chương 2: Một hệ thống nông ... 2011c Vun trồng tương lai no đủ 33 Chương 3: Sự thịnh vượng Xây dựng nông nghiệp sinh thái cho tương lai no đủ Hộp 5: Có hỗ trợ, thực hiện! Lo lắng phải phụ thuộc nhiều vào giống lúa lai vừa đắt ... định giám sát thực sách Để tạo dựng tương lai tốt đẹp cần nhiều nhiệt huyết, sáng suốt ý chí trị từ bên liên quan xã hội Nhưng, tương lai tầm tay Vun trồng tương lai no đủ 45 Chương 4: Kết luận đề...
 • 52
 • 69
 • 0

Vận dụng nguyên tắc thực hiện đối với ghi nhận doanh thu trong Kế toán pot

Vận dụng nguyên tắc thực hiện đối với ghi nhận doanh thu trong Kế toán pot

Tài chính doanh nghiệp

... tiền); nguyên tắc phát sinh (ghi nhận DT tương ứng với mức tăng giá trị sản phẩm, dịch vụ); nguyên tắc thực (ghi nhận DT thực hiện) Mỗi nguyên tắc nói có ưu điểm hạn chế định Cơ sở nguyên tắc thực ... Việc ghi nhận DT khâu trước đồng nghĩa với việc phá vỡ nguyên tắc thực Việc lựa chọn hoạt động bán sản phẩm thời điểm ghi nhận DT theo nguyên tắc thực sau: tính khách quan xác định mức DT, tính ... hoạt động bán hàng mang nhiều nét đặc thù đòi hỏi phải có vận dụng linh hoạt nguyên tắc thực ghi nhận DT Vận dụng nguyên tắc thực để ghi nhận DT trường hợp bán hàng đặc biệt Bán hàng qua đại lý Để...
 • 10
 • 223
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHÍNH TRONG VIỆC XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH TIẾNG CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT CHUYÊN NGỮ TIẾNG NGA" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo khoa học

... dạy-học Nguyên tắc không dịch Nguyên tắc trọng đến việc loại bỏ sử dụng tiếng mẹ đẻ dạy ngoại ngữ, nguyên tắc giảng dạy theo phương pháp trực tiếp Giáo học pháp đại coi việc ứng dụng nguyên tắc không ... ngôn ngữ Trong lý luận dạy-học có bốn qui tắc thể nguyên tắc này: từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó, từ biết đến chưa biết, từ gần đến xa Nguyên tắc hệ thống kế thừa không tính đến liên ... Nguyên tắc tối thiểu Nguyên tắc yêu cầu lựa chọn tối thiểu ngữ liệu ngôn ngữ lời nói, mặt phù hợp với mục đích nhiệm vụ dạy-học có tính đến giai đoạn nghề nghiệp, mặt khác đưa hệ thống chức tương...
 • 4
 • 287
 • 0

3 nguyên tắc quan trọng khi thi tốt nghiệp THPT pdf

3 nguyên tắc quan trọng khi thi tốt nghiệp THPT pdf

Cao đẳng - Đại học

... bạn thường hay có trạng thái bắt tay vào làm đọc thấy từ quen thuộc Đây nguyên nhân dẫn đến việc làm lệch đề” Trong kì thi tốt nghiệp THPT năm nay, môn Ngữ văn có xuất môn Địa Lý, Sinh học Đây ... câu hỏi gạch chân phần trọng điểm, yêu cầu đề… Loại trừ sai sót với môn thi trắc nghiệm Kì thi tốt nghiệp THPT năm có môn thi theo hình thức đề thi trắc nghiệm Mặc dù Bộ GD-ĐT khuyến cáo, nhắc ... khảo thi Tuy nhiên khó vấn đề chỗ, thí sinh làm đơn xin phúc khảo phát sai sót lẽ theo quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2011, thí sinh có quyền xin phúc khảo thi điểm thi thấp điểm trung bình năm...
 • 6
 • 112
 • 0

Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được ppsx

Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được ppsx

Tài liệu khác

... tiếng Việt Tiếng Việt loại tiếng đơn âm, thế, tiếng âm âm chủ yếu từ nguyên âm Đổi nguyên âm không từ nữa: ‘ma, mi, mơ’ hoán chuyển nguyên âm cho nhau, ba từ có ba nghĩa hoàn toàn khác Mặc khác, tiếng ... nhiều phụ âm kế tiếp, phải thêm nguyên âm (ơ) vào phụ âm; ví dụ: Ai-xơlen; Mat-xơ-cơ-va Với kinh nghiệm (phản xạ) đó, ta nghe tiếng Anh, ta chờ đợi nghe cho đủ nguyên âm NHÌN thấy ký âm (phonetic ... nói đến cô Huôngh đừng đòi hỏi họ nói tên Hương người Việt (phải vài năm!) Tương tư vậy, nguyên âm tiếng Anh giống nguyên âm tiếng Việt Nếu ta đồng hóa dễ mình, ta không nghe họ nói, giới không...
 • 13
 • 524
 • 2

Những nguyên tắc của triết học Mác- Lênin về xây dựng phạm trù và ảnh hưởng của những nguyên tắc đó trong công cuộc đổi mới tư duy lý luận ở nước ta

Những nguyên tắc của triết học Mác- Lênin về xây dựng phạm trù và ảnh hưởng của những nguyên tắc đó trong công cuộc đổi mới tư duy lý luận ở nước ta

Lý luận chính trị

... Những nguyên tắc chung triết học Mác – Lênin xây dựng phạm trù 39 1.21 Nguyễn tắc thực tiẽn xây dựng phạm trù 39 1.2.2 Nguyên tắc từ riêng đến chung 47 1.2 .3 Nguyên tắc từ ... từ tượng đến chất 50 1.2.4 thể 53 1.2.5 Nguyên tắc trừu tượng hoá khái quát hóa 55 Nguyên tắc từ trừu tượng đến cụ Chương 2: Vận dụng nguyên tắc triết học Mác- Lênin xây dựng phạm ... “Những nguyên tắc triết học Mác – Lênin xây dựng phạm trù ảnh hưởng nguyên tắc công đổi tư lý luận nước ta” Mục đích nhiệm vụ luận văn - Mục đích luận văn trình bày cách có hệ thống nguyên tắc triết...
 • 101
 • 276
 • 0

Vận dụng nguyên tắc thực hiện đối với việc ghi nhận doanh thu trong kế toán

Vận dụng nguyên tắc thực hiện đối với việc ghi nhận doanh thu trong kế toán

Kế toán

... (5) TK 333 11 Thuế GTGT TK 33 87 Định kỳ, kết chuyển lãi trả chậm, trả góp TK 131 Số phải thu TK 133 1 Thuế GTGT Lãi trả góp trả chậm (Bán hàng trả chậm, trả góp) (Chi phí bán hàng) Sơ đồ 3. 3 Một số ... 3. 6) - Sổ Nhật Ký Bán Hàng: (Biểu 3. 7) - Sổ Nhật Ký Thu Tiền: (Biểu 3. 8) - Sổ Cái TK 511, 131 : (Biểu 3. 9 – 3. 10) - Sổ chi tiết TK 5111, 131 : (Biểu 3. 11 - 3. 12) - Sổ chi tiết bán hàng: (Biểu 3. 13) ... TK 138 1 TK 111, 112, 33 4 Bồi thường Hàng thiếu TK 632 Hao hụt mát TK 711 TK 338 1 Thừa tự nhiên TK 157 Hàng thừa TK 156 TK 811 Không xác định nguyên nhân Xuất thừa TK 156 Xuất thiếu Sơ đồ 2 .3: Kế...
 • 39
 • 143
 • 0

thảo luận “ Tại sao việc thực hiện chính sách bảo vệ, hỗ trợ người mẹ không bị coi là phân biệt đối xử về giới Yêu cầu đối với việc thực hiện áp dụng nguyên tắc này trong thưc tiễn

thảo luận “ Tại sao việc thực hiện chính sách bảo vệ, hỗ trợ người mẹ không bị coi là phân biệt đối xử về giới Yêu cầu đối với việc thực hiện áp dụng nguyên tắc này trong thưc tiễn

Kinh tế - Thương mại

... thực nhiều mức độ khác Luật bình đẳng giới đề cập đến nguyên tắc nhằm quản lý thực tốt công tác bình đẳng giới đặc biệt ý quan tâm đến nguyên tắc “thực sách bảo vệ, hỗ trợ người mẹ không bị coi ... kinh tế đảm bảo sức khoẻ hệ tương lai Đây vấn đề mang tính nhân văn cao Ngoài ra, quy định Luật Bình đẳng giới việc thực nguyên tắc, “người mẹ”đã được triển khai tương đối đồng bộ từ trung ... cống hiến người mẹ người phụ nữ cho xã hội III Yêu cầu việc thực áp dụng nguyên tắc thực tiễn Thực trạng áp dụng nguyên tắc thực tiễn * Thành tựu Ngay sau Luật Bình đẳng giới Quốc hội thông qua...
 • 14
 • 357
 • 2

Những nguyên tắc của triết học mác lênin về xây dựng phạm trù và ảnh hưởng của những nguyên tắc đó trong công cuộc đổi mới tư duy lý luận ở nước ta

Những nguyên tắc của triết học mác lênin về xây dựng phạm trù và ảnh hưởng của những nguyên tắc đó trong công cuộc đổi mới tư duy lý luận ở nước ta

Thạc sĩ - Cao học

... Những nguyên tắc chung triết học Mác Lênin xây dựng phạm trù 39 1.21 Nguyễn tắc thực tiẽn xây dựng phạm trù 39 1.2.2 Nguyên tắc từ riêng đến chung 47 1.2 .3 Nguyên tắc từ ... tắc từ t-ợng đến chất 50 1.2.4 Nguyên tắc từ trừu t-ợng đến cụ thể 53 1.2.5 Nguyên tắc trừu t-ợng hoá khái quát hóa 55 Ch-ơng 2: Vận dụng nguyên tắc triết học Mác- Lênin xây dựng ... Nhửng nguyên tắc ca triết học Mc Lênin xây dựng phạm trù ảnh h-ởng nguyên tắc công đổi tư lý luận nước ta Mục đích nhiệm vụ luận văn - Mục đích luận văn trình bày cách có hệ thống nguyên tắc triết...
 • 27
 • 167
 • 0

Nguyên tắc quản lí đầu tư. Làm rõ sự cần thiết phải tuân thủ các nguyên tắc này trong công tác quản lí đầu tư.DOC

Nguyên tắc quản lí đầu tư. Làm rõ sự cần thiết phải tuân thủ các nguyên tắc này trong công tác quản lí đầu tư.DOC

Kế toán

... thủ nguyên tắc: - Nguyên tắc nhằm thực mục tiêu QLĐT tầm vi mô vĩ mô) - Khắc phục tình trạng đầut vô chihns phủ phát huy tính chủ động sáng tạo đơn vị thực đầu tư • Liên hệ: Tại VN, nguyên tắc ... Tuân thủ nguyên tắc nhằm đảm bảo cân đối kinh tế ngành khai thác lợi địa phương vùng lãnh thổ Nguyên tắc kết hợp hài hòa lợi ích đầu tư • Biểu hiện: - Trong hoạt động đầu tư, nguyên tắc biểu ... thực thông qua luật đấu thầu • Sự cần thiết phải tuân thủ nguyên tắc: Nếu tuân thủ nguyên tắc hoạt động đầu tư thực được.Khi nguyên tắc đảm bảo đảm bảo hiệu hoạt động đầu tư Khi lợi ích kết hợp...
 • 8
 • 826
 • 15

Xem thêm