nguyên nhân của những kết quả đã đạt được và những hạn chế yếu kém trong hoạt động đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức ở viện khoa học và công nghệ việt nam

NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC KẾ HOẠCH SẮP TỚI VỤ QUẢN LÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC VÀ KẾ HOẠCH SẮP TỚI VỤ QUẢN LÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Kinh tế - Quản lý

... nhân vụ vào nhóm vụ trưởng định sở nhiệm vụ cụ thể thời kỳ Mỗi thành viên vụ tham gia vào nhiều nhóm theo phân công vụ trưởng *Lãnh đạo vụ gồm vụ trưởng phó vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng vụ quản ... công tác với đơn vị liên quan trình trưởng kế hoạch đầu tư định II NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC KẾ HOẠCH SẮP TỚI 1 .Kết đạt năm 2001 a Quản lí dự án : - Đã tiếp nhận 5141 văn từ doanh nghiệp , ... tác đào tạo nghiên cứu khoa học: - Hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học cấp (nâng cao hiệu quản lí Nhà nước hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài) triển khai thực tiếp đề tài nghiên cứu khoa học...
 • 15
 • 278
 • 0

NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG HẠN CHẾ TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP PHƯỜNG HIỆN NAY

NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG HẠN CHẾ TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP PHƯỜNG HIỆN NAY

Kế toán

... quản lý hành Cơ chế tập trung tạo cho công chức tư tưởng thụ động, chờ đợi cấp Tóm lại, nguyên nhân lịch sử làm cho công tác đào tạo công chức nhà nước chưa quan tâm mức đội ngũ cơng chức chưa có ... hành hoạt động kinh tế xã hội hệ thống pháp luật XHCN Những yếu tố có tác động ảnh hưởng lớn đến đội ngũ cán bộ, cơng chức Vì điều kiện chiến tranh nên ta đào tạo cho công chức kiến thức quản ... chức, công việc hiệu công việc thấp - Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức nhà nước chưa quản lý chặt chẽ, chưa đảm bảo chất lượng, chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, kiến thức trang bị cho học viên...
 • 24
 • 3,176
 • 10

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CẢNG KHUYẾN LƯƠNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CẢNG KHUYẾN LƯƠNG

Quản trị kinh doanh

... mà học viên đợc đào tạo Ví dụ nh đào tạo, bồi dỡng công nhân sản xuất phải dựa vào chuyên môn nghiệp vụ mà lựa chọn phơng pháp đào tạo chỗ, đào tạo nghề hay đào tạo từ xa, trờng lựa chọn ảnh hởng ... Đối với cán quản lý: hoạt động đào tạo, bồi dỡng họ chủ yếu lợp đào tạo, bồi dỡng ngắn hạn thờng thời gian dới tuần nên Cảng dựa vào kết học tập kết làm việc học viên để đánh giá hiệu hai tiêu ... thuật Bảng 19: Bảng câu hỏi đánh giá kết đào tạo tìm hiểu nhu cầu đào tạo (danh cho cán quản lý) Để nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công nhân viên Công ty, xin đồng chí vui lòng trả...
 • 14
 • 309
 • 0

Luận văn: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực Cảng Khuyến Lương pdf

Luận văn: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ở Cảng Khuyến Lương pdf

Quản trị kinh doanh

... triển đào tạo nguoòn nhân lực phương tiện để đạt phát triển tổ chức có hiệu Những yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực hoạt động ... nghĩa tác dụng công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực 2.1 ý nghĩa công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực tất yếu khách quan ... phòng nhân tạo điều kiện thuận lợi giúp em thực tập tốt PHẦN I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC I NÔI DUNG TÁC DỤNG CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ...
 • 61
 • 193
 • 0

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Thực trạng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện năm 2014 của UBND huyện phù cừ, tỉnh hưng yên

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo  bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện năm 2014 của UBND huyện phù cừ, tỉnh hưng yên

Quản trị kinh doanh

... sở lý luận đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nguồn nhân lực gì? Khái niệm cán bộ, công chức, viên chức Khái niệm đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nội dung đào tạo bồi ... học hỏi kinh nghiệm kiến thức đào tạo bồi dưỡng từ cán bộ, chuyên viên phòng nội dung hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Ý nghĩa, đóng góp đề tài Hoạt động đào tào bồi dưỡng ... chủ yếu là: đào tạo bồi dưỡng tập trung, chức; đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn; đào tạo bồi dưỡng lại bổ sung kiến thức cho CBCCVC; đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch chuyên đề Tỉnh Hưng Yên; điều động, ...
 • 69
 • 349
 • 1

Thực Trạng Giải Pháp Trong Vấn Đề Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Viên Chức Của Trường Trung Cấp Nghề Công Đoàn Việt Nam

Thực Trạng Và Giải Pháp Trong Vấn Đề Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Viên Chức Của Trường Trung Cấp Nghề Công Đoàn Việt Nam

Xã hội học

... sở lý luận vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức trường Trung cấp Nghề Cơng đồn Việt Nam 1.2.1 Vai trờ đào tạo bồi dưỡng a Khái niệm đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực Đào tạo phát triển hoạt ... Cơ sở lý luận vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán 1.2.1 Vai trò đào tạo bồi dưỡng 1.2.2 Các phương pháp đào tạo bồi dưỡng CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO, BỒI 7 11 11 13 DƯỠNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC ... nghệ cao sử dụng sản xuất Gắn hoạt động khoa học, công nghệ với thực tiễn, tạo hiệu thiết thực áp dụng kết nghiên cứu, tiến khoa học - công nghệ vào quản lý, đào tạo, sản xuất - Chiến lược phát...
 • 41
 • 443
 • 0

Báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị nhân lực: Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại huyện văn quan, tỉnh lạng sơn

Báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị nhân lực: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại huyện văn quan, tỉnh lạng sơn

Quản trị kinh doanh

... nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng chịu quản lý sở đào tạo, bồi dưỡng Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng hưởng nguyên lương phụ cấp; thời gian đào tạo, bồi dưỡng tính vào thâm niên cơng ... 2.1.8 Chứng đào tạo, bồi dưỡng công chức Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giao thực Chứng đào tạo, bồi dưỡng công chức gồm: a) Chứng chương trình bồi dưỡng theo ... người; c Về đào tạobồi dưỡng quản lý nhà nước: - Bồi dưỡng: người; d Đào tạobồi dưỡng tin học: - Tin học: người; 2.4.2 Hạn chế Thứ nhất, công tác đào tạobồi dưỡng đạt kết định chưa đáp ứng...
 • 46
 • 328
 • 0

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc UBND huyện thạch thất

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc UBND huyện thạch thất

Quản trị kinh doanh

... nghiêm túc quy chế đào tạo, bồi dưỡng chịu quản lý sở đào tạo, bồi dưỡng Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng hưởng nguyên lương phụ cấp; thời gian đào tạo, bồi dưỡng tính vào thâm niên công tác liên ... bộ, công chức; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quy định rõ mục 4: Điều 47: Chế độ đào tạo, bồi dưỡng công chức Nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào tạo, bồi dưỡng công ... tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức huyện Thạch Thất Từ đưa nhận xét khách quan công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức huyện Thấy mặt đạt mặt hạn chế công tác đào tạo, bồi dưỡng...
 • 44
 • 271
 • 0

Hoàn thiện hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ; công chức; viên chức tại ủy ban nhân dân huyện cẩm xuyên; tỉnh hà tĩnh

Hoàn thiện hoạt động đào tạo  bồi dưỡng cán bộ; công chức; viên chức tại ủy ban nhân dân huyện cẩm xuyên; tỉnh hà tĩnh

Kinh tế - Quản lý

... 2.7.3 Nguyên nhân kết đạt hạn chế; yếu hoạt động đào tạo - bồi dưỡng cán bộ; công chức; viên chức huyện Cẩm Xuyên 42 2.7.3.1 Nguyên nhân thành tựu đạt được: 42 2.7.3.2 Nguyên nhân hạn chế; ... tựu đạt hoạt động đào tạo - bồi dưỡng cán bộ; công chức; viên chức huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2012 – 2014 42 2.7.2 Những hạn chế; yếu hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ; công chức; viên chức huyện ... hành đánh giá hoạt động đào tạo - bồi dưỡng cán bộ; công chức; viên chức hàng năm 2.4 Vai trò hoạt động đào tạo - bồi dưỡng cán bộ; công chức; viên chức giai đoạn 2.4.1 Đào tạo - bồi dưỡng phục...
 • 57
 • 239
 • 0

Đề tài khoa học ĐÁNH GIÁ HỌAT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2010 2015

Đề tài khoa học ĐÁNH GIÁ HỌAT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2010 2015

Tài liệu khác

... tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng - Công tác tổ chức, quản lý lớp đào tạo, bồi dưỡng Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng Đội ngũ giảng viên Đối tượng học viên Kinh phí đào tạo, ... mở cửa vào năm 1978 1.4.4 Đào tạo, bồi dưỡng công chức Mỹ Hoa Kỳ ngun tắc yếu đào tạo, bồi dưỡng cơng chức phục vụ công vụ tập trung nhấn mạnh vào tính chủ động thực tiễn Nguyên tắc đào tạo Hoa ... * Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tất công việc liên quan đến trình tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm mục đích hình thành tri thức, phát triển kỹ cho người học Hoạt...
 • 101
 • 169
 • 0

tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, những kết quả đã đạt được, cơ hội khó khăn, thách thức đối với công ty Daewoo – Hanel trong giai đoạn 2005 – 2009

tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, những kết quả đã đạt được, cơ hội và khó khăn, thách thức đối với công ty Daewoo – Hanel trong giai đoạn 2005 – 2009

Quản trị kinh doanh

... nguồn nhân lực công ty gồm có người phó phòng phụ trách nhân nhân viên giúp đỡ phó phòng thực hoạt động quản trị nhân lực Trong trưởng phòng, phó phòng cán chun trách nhân lực đạt trình độ đại học ... hành nhân Phòng hành nhân tổ chức hoạt động theo mơ hình trực tuyến - chức Trong đó, trưởng phòng chịu trách nhiệm quản lý chung hoạt động hành nhân Hai phó phòng đảm nhận chức năng, nhiệm vụ ... xuất sản phảm, cải tiến công nghệ khoa học kĩ thuật, ứng dụng công nghệ Nanosilver, công nghệ MGDI, công nghệ phản xạ bề mặt lõm vào sản xuất sản phẩm Giai đoạn 2004 – 2006, công ty dẫn đầu thị trường...
 • 26
 • 317
 • 0

Báo cáo một số hoạt động đã triển khai kết quả đã đạt được trong một năm qua

Báo cáo một số hoạt động đã triển khai và kết quả đã đạt được trong một năm qua

Cao đẳng - Đại học

... NỘI DUNG TRÌNH BÀY I II Một số hoạt động triển khai kết đạt Một số thách thức thời gian tới I MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Cơ sở pháp lý  Nghị số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 ... mơi trường  Đã có văn thoả thuận với Bộ Nội vụ loại phụ cấp mức hưởng viên chức QTMT  Bộ TNMT dự thảo Thông tư hướng dẫn I MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Cơ sở pháp lý  ... điện miền Trung I MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Phạm vi quan trắc  Mở rộng trạm quan trắc tự động  trở thành xu hướng tất yếu • Dự án đầu tự trạm tự động QTMT khơng khí nước...
 • 18
 • 183
 • 0

Xây dựng mô hình hiệu quả cho sự kết hợp giữa nghiên cứu khoa học đào tạo (Nghiên cứu trường hợp Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam Đại học Quốc gia Hà N153952

Xây dựng mô hình hiệu quả cho sự kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo (Nghiên cứu trường hợp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà N153952

Thạc sĩ - Cao học

... Tài - Viện KH&CNVN) 54 3.2.5 Kết hoạt động liên kết nghiên cứu khoa học đào tạo số viện chuyên ngành Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam Đào tạo sau đại học mạnh Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam lĩnh ... Hố học Viện Cơng nghệ hố học Viện Hoá học h/c thiên nhiên Viện Sinh thái Tài nguyên SV Viện Hải dương học Viện Sinh học nhiệt đới Viện Công nghệ Sinh học Việnhọc Việnhọc ứng dụng Viện Khoa ... nghiên cứu khoa học đào tạo Đào tạo nghiên cứu khoa học hai hoạt động trường đại học, hai hoạt động có mối quan hệ tương hỗ cơng tác đào tạo trường đại học Sự kết hợp đào tạo nghiên cứu khoa học tiền...
 • 90
 • 376
 • 1

Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức tại uỷ ban nhân dân huyện anh sơn, tỉnh nghệ an

Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức tại uỷ ban nhân dân huyện anh sơn, tỉnh nghệ an

Kinh tế - Quản lý

... 51 2.5.1 Thuận lợi kết đạt công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức UBND huyện Anh Sơn 51 2.5.2 Những hạn chế nguyên nhân công tác đào tạo, bồi dưỡng Công chức Ủy ban nhân dân huyện Anh ... Nội dung đào tạo bồi dưỡng Công chức 13 1.3.4 Các hình thức phương pháp đào tạo bồi dưỡng Công chức 15 1.3.5 Vai trò yếu tố ảnh hưởng đến hiệu đào tạo bồi dưỡng Công chức 17 1.4 Nguyên ... đào tạo, bồi dưỡng khơng có hiệu Đào tạo, bồi dưỡng công chức mà chủ yếu nói đến cơng tác bồi dưỡng tăng cường lực thực nhiệm vụ cho công chức, việc tổ chức hội học tập cho công chức Đào tạo, bồi...
 • 77
 • 266
 • 0

DSpace at VNU: Xây dựng mô hình hiệu quả cho sự kết hợp giữa nghiên cứu khoa học đào tạo (Nghiên cứu trường hợp Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam Đại học Quốc gia Hà Nội)

DSpace at VNU: Xây dựng mô hình hiệu quả cho sự kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo (Nghiên cứu trường hợp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội)

Tài liệu khác

... hình hiệu cho kết hợp nghiên cứu khoa học đào tạo (Nghiên cứu trường hợp Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam Đại học Quốc gia Hà Nội)” Lịch sử nghiên cứu Việt Nam, kết hợp nghiên cứu đào tạo nội dung ... liên kết nghiên cứu đào tạoViệt Nam giới  Chương 3: Đánh giá đề xuất giải pháp để mơ hình liên kết nghiên cứu - đào tạo Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam Đại học Quốc gia Hà Nội hoạt động ... Quang Học, Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học tích hợp với hoạt động đào tạo góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trường đại học, Tọa đàm khoa học Quốc tế “Chính sách khoa học giáo dục Việt Nam...
 • 18
 • 41
 • 0

Nhận xét những thành tích hạn chế tồn tại trong hoạt động kinh doanh. Khuyến nghị biện pháp giải quyết phương hướng đầu tư phát triển cho chi nhánh.doc

Nhận xét những thành tích và hạn chế tồn tại trong hoạt động kinh doanh. Khuyến nghị biện pháp giải quyết và phương hướng đầu tư phát triển cho chi nhánh.doc

Tài chính - Ngân hàng

... chế độ theo luật định, công tác qui hoạch cán khoa học, hiệu làm việc cao Việc thực cụ thể sau: * Về công tác đào tạo cán bộ: - Đối tượng cử đào tạo: Cán đương chức chưa qua lớp đào tạo về: Quản ... dụng công nhân viên nhiều hình thức trả lương cao, tạo môi trường làm việc lành mạnh, quan tâm đến công nhân viên: Người lao động chi nhánh có hợp đồng lao động theo luật lao động hưởng đầy đủ chế ... đào tạo Các trường hợp cán bộ, nhân viên cần nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ vào tình hình cụ thể nhu cầu sử dụng đơn vị để cử học - Hình thức đào tạo: Cử học tập trung: Hình thức đào tạo...
 • 71
 • 543
 • 2

Nâng cao hiệu quả hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Bảo Minh An Giang

Nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Bảo Minh An Giang

Quản trị kinh doanh

... phép - Được định độc lập hoạt động kinh doanh đơn vị, trực tiếp ký kết hợp đồng với tổ chức, cá nhân nước - Được quyền mở rộng phát triển mơ hình hoạt động kinh doanh đơn vị hay thu hẹp cần - Được ... doanh thu Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt hạn chế mà chi nhánh cần khắc phục công tác chi quản lý chưa thật hiệu quả, nợ hạn tồn động nhiều Nguyên nhân mặt hạn chế: - Chi nhánh chưa kiên cắt bỏ khoản ... cho giáo viên, học sinh bị nhiều sức ép địa phường ngành, nguồn thu từ xe tốc hành không đạt hiệu quả - Tổ chức máy hoạt động theo hướng dẫn công ty nên chưa chủ động bố trí xếp lao động phủ...
 • 78
 • 449
 • 0

Một số biện pháp cơ bản nhằm phòng ngừa, hạn chế, rủi ro trong hoạt động xuất khẩu rau quả của Tổng công ty Rau quả, Nông sản

Một số biện pháp cơ bản nhằm phòng ngừa, hạn chế, rủi ro trong hoạt động xuất khẩu rau quả của Tổng công ty Rau quả, Nông sản

Kinh tế - Thương mại

... chung, hoạt động Tổng công ty không tránh phải rủi ro, ảnh hởng đến hiệu hoạt động Tổng công ty Trong phần này, em xin tập trung tìm hiểu Tổng công ty nh hoạt động kinh doanh xuất rau quả, rủi ... đợc doanh nghiệp Việt Nam áp dụng tham gia vào hoạt động Tổng công ty Rau quả, Nông sản (VEGETEXCO) doanh nghiệp tham gia mạnh mẽ vào thị trờng giới thông qua hoạt động xuất rau quả, nông sản Không ... nhìn xa vốn có, để phòng ngừa hạn chế rủi ro xảy hoạt động kinh doanh xuất mặt hàng Chơng II Thực trạng hoạt động phòng ngừa, hạn chế rủi ro hoạt động xuất Rau Tổng công ty Kinh doanh xuất loại...
 • 139
 • 371
 • 0

Nhận xét những thành tích hạn chế tồn tại trong hoạt động kinh doanh

Nhận xét những thành tích và hạn chế tồn tại trong hoạt động kinh doanh

Tài chính - Ngân hàng

... khác Điều gây ảnh hưởng không nhỏ tới kết công tác thẩm định tín dụng 2 Nguyên nhân hạn chế Nguyên nhân khách quan: - Môi trường kinh tế ngồi nước suy thối tạm lui nhiều biến động gây khó khăn ... cạnh nguyên nhân khách quan ngun nhân chủ quan từ chi nhánh Hồn Kiếm cản trở cho q trình hoạt động ngân hàng - Hệ thống tổ chức, quản lý điều hành thẩm định tín dụng yếu Mặc dù chi nhánh Hoàn Kiếm ... đại học trở lên, nhiên tuổi đời trẻ nên kinh nghiệm chưa dày dạn, chưa “thử lửa” nhiều Cán kỹ thuật hạn chế, số cán giỏi chuyên môn nghiệp vụ thiếu Nâng cao đội ngũ chuyên viên giúp chi nhánh đạt...
 • 4
 • 297
 • 0

Luận văn tốt nghiệp " NÂNG CAO HIỆU QUẢ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM CỦA BẢO MINH AN GIANG "

Luận văn tốt nghiệp

Báo cáo khoa học

... đạt hạn chế mà chi nhánh cần khắc phục công tác chi quản lý chưa thật hiệu quả, nợ hạn tồn động nhiều Nguyên nhân mặt hạn chế: - Chi nhánh chưa kiên cắt bỏ khoản chi phí khơng cần thiết - Công ... phép - Được định độc lập hoạt động kinh doanh đơn vị, trực tiếp ký kết hợp đồng với tổ chức, cá nhân nước - Được quyền mở rộng phát triển mơ hình hoạt động kinh doanh đơn vị hay thu hẹp cần - Được ... nhiệm, đồn kết, gắn bó, phát huy khả động viên nỗ lực cá nhân, có chế độ khen thưởng, đãi ngộ xứng đáng với công lao khai thác SVTH: Trương Lê Thùy Dung – DH1TC3 19 Nâng cao hiệu & hạn chế rủi ro...
 • 79
 • 299
 • 1

Xem thêm