nghien cuu điều khien tốc độ động cơ một chiều kích từ độc lập

Tài liệu Đề tài "Thiết kế bộ điều khiển tốc độ động một chiều kích từ độc lập" pptx

Tài liệu Đề tài

Báo cáo khoa học

... Lớp : điện K49 Uông Bí Đồ án môn học Truyền động điện Hỡnh 1.4 250 Sinh viên thực hiện: Quách Trờng Sơn Lớp : ... Sinh viên thực hiện: Quách Trờng Sơn Lớp : điện K49 Uông Bí Đồ án môn học Truyền động điện LI NểI U Trong nhng nm gn ... Sinh viên thực hiện: Quách Trờng Sơn Lớp : điện K49 Uông Bí Đồ án môn học Truyền động điện Sinh viờn Quỏch Trng Sn CHNG...
 • 57
 • 1,164
 • 8

Mô phỏng điều khiển tốc độ động một chiều kích từ độc lập không sử dụng cảm biến tốc độ

Mô phỏng điều khiển tốc độ động cơ một chiều kích từ độc lập không sử dụng cảm biến tốc độ

Điện - Điện tử - Viễn thông

... phát, động công suất đưa đầu trục động 1.4 Phân loại động điện chiều: Dựa theo cuộn kích từ, động chiều loại sau: - Động chiều kích từ độc lập - Động chiều kích từ song song - Động chiều kích từ ... mạch vòng động chiều với khâu quan sát trạng thái 2.5.1 .Động chiều kích từ độc lập chế độ độ với Φ = const Khi dòng điện từ động không đổi, động kích thích nam châm vĩnh cửu từ thông kích từ số: ... trị đo tốc độ động Ban đầu khởi động động (n bd = 0),trong khoảng thòi gian độ tốc độ động chưa ổn định.Sau khoảng thời gian t (t < 0,4) động quay với tốc độ ổn định n1.Khi t = 0,4s đột biến...
 • 38
 • 1,261
 • 7

Thiết kế bộ điều khiển tốc độ động một chiều kích từ độc lập

Thiết kế bộ điều khiển tốc độ động cơ một chiều kích từ độc lập

Điện - Điện tử - Viễn thông

... viên: Nguyn Ngc H 38 Đồ án truyền động điện Trờng Đại Học mỏ địa chất -*- PGS -TS Thái Duy Thức Scope : th mụ men ng c: Sinh viên: Nguyn Ngc H 39 Đồ án truyền động điện Trờng Đại Học mỏ địa chất ... gúc m : Sinh viên: Nguyn Ngc H 40 Đồ án truyền động điện Trờng Đại Học mỏ địa chất Sinh viên: Nguyn Ngc H -*- 41 PGS -TS Thái Duy Thức Đồ án truyền động điện Trờng Đại Học mỏ địa chất -*- PGS -TS ... viên: Nguyn Ngc H 44 Đồ án truyền động điện Trờng Đại Học mỏ địa chất -*- PGS -TS Thái Duy Thức Scope : th mụ men ng c: Sinh viên: Nguyn Ngc H 45 Đồ án truyền động điện Trờng Đại Học mỏ địa chất...
 • 49
 • 776
 • 2

Thiết kế bộ điều khiển tốc độ động một chiều kích từ độc lập với mạch động lực sử dụng bộ băm xung khi không cần đảo chiều quay

Thiết kế bộ điều khiển tốc độ động cơ một chiều kích từ độc lập với mạch động lực sử dụng bộ băm xung khi không cần đảo chiều quay

Thạc sĩ - Cao học

... sức điện động E, phần stato vài dây quấn kích từ : dây quấn kích từ độc lập ckđ, dây quấn kích từ nối tiếp ckn, dây quấn cực từ phụ cf dây quấn bù cb hệ thống phơng trình mô tả động chiều phi ... (1.3) Trong ú : p: số đôi cực từ n : số dẫn tác dụng cuộn dây phần ứng : từ thông kích từ dới cực từ : tốc độ góc p.N 2. a : hệ số cấu tạo động Eu = K e n. K= n : tốc độ ro to = 2. n n = 60 9,55 ... mô men tải mc mô men cấu làm việc truyền trục động cơ, mô men tải nhiễu loạn quan trọng hệ truyền điện tự động Hỡnh1.3: Giản đồ kết cấu động điện chiều 1.1.3 c tớnh c ca ng c mt chiu kớch t c...
 • 34
 • 648
 • 4

NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP

NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP

Điện - Điện tử - Viễn thông

... điện tử công suất để điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập “ sâu vào nghiên cứu hệ thống truyền động dùng điện tử công suất để điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập Luận văn trình ... cứu trình bày phương pháp điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập Chương III: Các hệ thống điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập dùng điện tử công suất Do điều kiện thời gian, kiến ... điện tự kíchđộng dùng phản hồi âm tốc độ Trong đó: - Pđm động ≤ 5KW - CK1: Cuộn kích thích chủ đạo ( kích từ độc lập ), sinh sức từ động F1 - CK2: Cuộn tự kích thích, sinh sức từ động F2 chiều...
 • 79
 • 2,601
 • 20

Nghiên cứu về điện tử công suất và ứng dụng của điện tử công suất để điều chỉnh tốc độ động một chiều kích từ độc lập

Nghiên cứu về điện tử công suất và ứng dụng của điện tử công suất để điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều kích từ độc lập

Điện - Điện tử - Viễn thông

... điện tử công suất để điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập “ sâu vào nghiên cứu hệ thống truyền động dùng điện tử công suất để điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập Luận văn trình ... cứu trình bày phương pháp điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập Chương III: Các hệ thống điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập dùng điện tử công suất Do điều kiện thời gian, kiến ... điện tự kíchđộng dùng phản hồi âm tốc độ Trong đó: - Pđm động  5KW - CK1: Cuộn kích thích chủ đạo ( kích từ độc lập ), sinh sức từ động F1 - CK2: Cuộn tự kích thích, sinh sức từ động F2 chiều...
 • 79
 • 959
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Nghiên cứu về điện tử công suất và ứng dụng của điện tử công suất để điều chỉnh tốc độ động một chiều kích từ độc lập" pptx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp

Báo cáo khoa học

... điện tử công suất để điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập “ sâu vào nghiên cứu hệ thống truyền động dùng điện tử công suất để điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập Luận văn trình ... cứu trình bày phương pháp điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập Chương III: Các hệ thống điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập dùng điện tử công suất Do điều kiện thời gian, kiến ... điện tự kíchđộng dùng phản hồi âm tốc độ Trong đó: - Pđm động ≤ 5KW - CK1: Cuộn kích thích chủ đạo ( kích từ độc lập ), sinh sức từ động F1 - CK2: Cuộn tự kích thích, sinh sức từ động F2 chiều...
 • 79
 • 906
 • 1

LUẬN VĂN : NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP pptx

LUẬN VĂN : NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP pptx

Điện - Điện tử - Viễn thông

... điện tử công suất để điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập “ sâu vào nghiên cứu hệ thống truyền động dùng điện tử công suất để điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập Luận văn trình ... cứu trình bày phương pháp điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập Chương III: Các hệ thống điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập dùng điện tử công suất Do điều kiện thời gian, kiến ... điện tự kíchđộng dùng phản hồi âm tốc độ Trong đó: - Pđm động  5KW - CK1: Cuộn kích thích chủ đạo ( kích từ độc lập ), sinh sức từ động F1 - CK2: Cuộn tự kích thích, sinh sức từ động F2 chiều...
 • 74
 • 890
 • 2

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP pdf

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP pdf

Công nghệ thông tin

... điện tử công suất để điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập “ sâu vào nghiên cứu hệ thống truyền động dùng điện tử công suất để điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập Luận văn trình ... cứu trình bày phương pháp điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập Chương III: Các hệ thống điều chỉnh tốc độ động chiều kích từ độc lập dùng điện tử công suất Do điều kiện thời gian, kiến ... tự kíchđộng  dùng phản hồi âm tốc độ Trong đó: - Pđm động  5KW - CK1: Cuộn kích thích chủ đạo ( kích từ độc lập ), sinh sức từ động F1 - CK2: Cuộn tự kích thích, sinh sức từ động F2 chiều...
 • 74
 • 578
 • 0

NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP, chương 1 docx

NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP, chương 1 docx

Điện - Điện tử

... số di chuyển dễ dàng hơn, tốc độ di chuyển tỉ lệ thuận với điện trường tổng hợp, động chúng tăng lên Khi U  = UZ thì va chạm điện tích thiểu số di chuyển với tốc độ cao bẻ gảy liên kết nguyên ... thuận hạ thấp barie điện Ta nói mặt ghép PN phân cực thuận Khi đổi chiều cực tính điện áp đặt vào diode, điện trường tác động chiều với điện trường nội Ei Điện trường tổng hợp cản trở di chuyển ... U, lúc đầu dòng I tăng từ từ U lớn khoảng 0,1V I tăng cách nhanh chóng, đường đặc tính dạng hàm mũ Tương tự, phân cực ngược cho diode, tăng U, dòng điện ngược tăng từ từ Khi U lớn khoảng 0,1V...
 • 7
 • 533
 • 0

NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP, chương 2 ppsx

NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP, chương 2 ppsx

Điện - Điện tử

... cực điều khiển dương Cách III-: Dòng, áp, cực điều khiển âm - Triac ưu điểm mạch điều khiển đơn giản công suất giới hạn nhỏ tiristor IV Ứng dụng: Triac dùng để điều chỉnh tốc độ động chiều, ... trực tiếp biến tần khâu trung gian chiều - Ứng dụng tiristor mạch điều khiển tốc độ động - Chuyển mạch tónh - Khống chế pha - Nạp ắcqui - Khống chế nhiệt độ IV TRIAC: IV Cấu tạo: Triac thiết ... đưa triac từ trạng thái bò khóa sang dẫn dòng điều khiển, Ig = Khi dòng điều khiển Ig triac mở với điện áp đặt vào nhỏ Triac bò khóa Ig = điện áp đặt vào nhỏ ngưỡng UB mở theo chiều chiều khác...
 • 11
 • 489
 • 0

NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP, chương 3 pot

NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP, chương 3 pot

Điện - Điện tử

... ta điều chỉnh để tốc độ lớn hay bé so với tốc độ tốc độ làm việc động điện đường đặc tính tự nhiên I b Phạm vi điều chỉnh tốc độ (Dãy điều chỉnh): Phạm vi điều chỉnh tốc độ D tỉ số tốc độ ... đổi Để tránh biến động lớn gia tốc lực động hệ điều chỉnh nên phương pháp điều chỉnh tốc độ cách thay đổi điện áp mạch phần ứng thường áp dụng cho động chiều kích từ độc lập Để điều chỉnh điện ... thống điều chỉnh tốc độ: Khi điều chỉnh tốc độ hệ thống truyền động điện ta cần ý vào tiêu sau để đánh giá chất lượng hệ thống truyền động điện: I a Hướng điều chỉnh tốc độ: Hướng điều chỉnh tốc độ...
 • 6
 • 482
 • 0

NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP, chương 4 ppsx

NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP, chương 4 ppsx

Điện - Điện tử

... đổi từ thông Phương pháp điều chỉnh tốc độ cách thay đổi từ thông điều chỉnh tốc độ vô cấp cho tốc độ lớn tốc độ Theo lý thuyết từ thông giảm gần 0, nghóa tốc độ tăng đến vô Nhưng thực tế động ... tốc độ động quán tính nên chưa kòp biến đổi Dòng Iư giảm làm cho moment động giảm theo tốc độ giảm xuống, sau làm việc xác lập tốc độ n2 với n2 > n1 Phương pháp điều chỉnh tốc độ điều chỉnh tốc ... động đổi chiều dòng điện chòu hồ quang điện Do đó, động không làm việc tốc độ cho phép Nhận xét: Phương pháp điều chỉnh tốc độ cách thay đổi từ thông điều chỉnh tốc độ vô cấp cho tốc độ lớn ncb...
 • 6
 • 359
 • 0

NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP, chương 5 pdf

NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP, chương 5 pdf

Điện - Điện tử

... với tốc độ thấp VI ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ BẰNG HỆ THỐNG MÁY PHÁT - ĐỘNG ( F - Đ ): VI Sơ đồ nguyên lý: Với hệ thống điều chỉnh tốc độ vô cấp, phạm vi điều chỉnh tốc độ tương đối rộng Cần tốc độ ... phần ứng động - Đ: Động điện chiều kích từ độc lập kéo cấu sản xuất ( CCSX ), đối tượng cần điều chỉnh tốc độ phạm vi tương đối nhỏ - K: Máy phát kích thích, thực chất máy phát điện chiều đặc ... số đònh mức điều chỉnh biến trở RKĐ đạt giá trò cực giảm từ thông kích thích động Lúc tốc độ động tăng lên đạt nĐ > ncb Gọi DĐ: Phạm vi điều chỉnh tốc độ cách thay đổi từ thông động Ta có: DĐ...
 • 10
 • 474
 • 1

NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP, chương 6 docx

NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP, chương 6 docx

Điện - Điện tử

... điện tự kíchđộng dùng phản hồi âm tốc độ Trong đó: - Pđm động  5KW - CK1: Cuộn kích thích chủ đạo ( kích từ độc lập ), sinh sức từ động F1 - CK2: Cuộn tự kích thích, sinh sức từ động F2 chiều ... tự kích: Là loại máy phát điện chiều đặc biệt Mạch từ làm thép kỹ thuật cán nguội nên từ trở nhỏ đặc tính từ trễ hẹp Hệ thống kích từ từ đến cuộn dây: - Một cuộn làm kích từ độc lập ( kích ... điện từ trường giao trục: Là máy phát chiều đặc biệt: - Mạch từ làm thép kỹ thuật điện cán nguội, cực từ dạng ẩn - Phần kích từ đến cuộn dây: Một cuộn làm kích thích ( kích từ độc lập ) tạo từ...
 • 9
 • 359
 • 0

NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP, chương 7 ppsx

NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP, chương 7 ppsx

Điện - Điện tử

... hoạt động: Trong hệ thống KĐT – động cơ, tốc độ động điều chỉnh cách thay đổi trò số trung bình sức điện động chỉnh lưu cách biến đổi dòng điện điều khiển, tức biến đổi mức độ bão hòa mạch từ Để ... Khởi động máy êm - khả hãm tái sinh, trả lượng lại cho lưới điện - Tổn hao lượng điều chỉnh tốc độ mở máy thấp Các hệ thống KĐMĐ – động vòng kín ưu điểm: - khả tự động ổn đònh tốc độ động ... thống KĐMĐ tự kíchđộng dùng phản hồi âm tốc độ, hệ thống khả điều chỉnh tốc độ theo hai hướng lớn hay nhỏ so với ncb Hệ thống khả mở rộng phạm vi điều chỉnh, tự động ổn đònh tốc độ nhờ phản...
 • 10
 • 391
 • 0

NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP, chương 8 docx

NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP, chương 8 docx

Điện - Điện tử

... chiều kích từ độc lập Đây thành phần chủ yếu, đối tượng cần điều chỉnh tốc độ - Bộ lọc ( Đ C0 ): Cho thành phần xoay chiều sót lại qua tụ Làm cho dòng qua động nhấp nhô nên moment thay đổi, tốc ... dẫn tiristor để điều khiển Hệ thống dùng để thay đổi điện áp dòng điện ngõ cách thay đổi thời điểm đặt xung kích lên cực điều khiển tiristor, từ điều chỉnh tốc độ động điện Việc điều chỉnh thực ... phương thức điều khiển tính chất phụ tải Trong truyền động điện, tải chỉnh lưu thường cuộn kích từ ( L, R ) mạch phần ứng động ( R, L E ) Để đơn giản việc tìm hiểu  nguyên lý hoạt động hệ thống...
 • 8
 • 366
 • 0

NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP, chương 9 pptx

NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP, chương 9 pptx

Điện - Điện tử

... – động thay đổi góc kích  Trong hệ thống này, hai hướng để điều chỉnh tốc độ động cơ: - Để điều chỉnh tốc độ đạt n < ncb ta tăng góc kích  làm cho điện áp đặt lên phần ứng động giảm nên tốc ... mạch hai tiristor dẫn Khi mắc động vào hệ thống động làm việc với đường đặc tính tự nhiên tốc độ động không đạt tới tốc độ Khi cho góc kích  = động đạt tốc độ nmax điện áp UCL cực đại Nhưng ... ( 24 ) Đây phương trình đặc tính động chiều kích từ độc lập hệ thống chỉnh lưu ba pha hình tia – động Từ ( 24 ), thay đổi góc kích  nghóa thay đổi thời điểm kích tiristor ta thay đổi điện áp...
 • 10
 • 336
 • 0

NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP, chương 10 potx

NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP, chương 10 potx

Điện - Điện tử

... thống chỉnh lưu ba pha hình tia – động cơ, để tìm hiểu nguyên lý hoạt động hệ thống chỉnh lưu ba pha hình cầu – động ta xét góc kích  trường hợp sau: * Khi  = 0: Ta kích thời điểm chuyển mạch tự ... lý hoạt động dạng sóng: Chỉnh lưu ba pha hình cầu – động muốn khởi động hệ thống ta phải kích đồng thời tiristor: tiristor nhóm lẻ T1, T3, T5 tiristor nhóm chẳn T2, T4, T6 Đầu tiên ta kích T1 ... ) Do đó, ta thấy thay đổi góc kích  ta thay đổi giá trò trung bình điện áp đặt vào phần ứng động Khi  biến đổi từ đến  giá trò điện áp trung bình Ud biến thiên từ +Udmax đến –Udmax Điện áp...
 • 12
 • 330
 • 0

NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP, chương 11 ppsx

NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP, chương 11 ppsx

Điện - Điện tử

... tính động chiều kích từ độc lập hệ thống chỉnh lưu ba pha hình cầu động Hệ thống hai hướng điều chỉnh tốc độ phản hồi để ổn đònh tốc độ động tương tự hệ thống chỉnh lưu ba pha hình tia – động ... dòng kích từ động - Giữ nguyên chiều dòng kích từ đảo chiều dòng điện phần ứng động Để tiến hành đảo chiều quay hệ thống chỉnh lưu – động ta dùng phương pháp là: Đảo chiều dòng kích từ động điện, ... thống động làm việc trạng thái động quay ngược * Nguyên lý hoạt động: Giả sử động quay thuận ( n > ) với dòng kích từ IKTT chiều hình 18b góc kích tiristor  < 900 Để hãm động cơ, ta đổi chiều...
 • 8
 • 364
 • 0

Xem thêm