nghiên cửu phát trién du lịch văn hóa vùng đòng bằng sông hồng

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng

Báo cáo khoa học

... triển du lịch văn hỏa tỉnh Thái Bình cửu phát triên liu lịch văn hóa tinh Hủi Dươnẹ 1ê I runÙThu 2013: Nghiên cừu phát I rần Diềm 1lằng, 2013: Nghiên - Nguyền Thị Thủy, 2013: íriên du lịch văn hóa ... hóa tinh Băc Ninh cửu phát triên du lịch văn hóa tình Nom Định Nghiên cứu phát triển sán phùm du lịch văn hóa tinh Nam Định - Vũ l liị 1lườnu 13 .Ví’hit’ll cửu phái Iriên du lịch lànạ níỊhê linh ... thực liền vê du lịch văn hố du lịch vãn hố vùng : dons bans sơng lone - Cluivên đề 2: Nuhiên cứu tài ngun du lịch văn hố vùng đồng sơng I Ions -C hLI\c*n dè 3: Nehiên cửu san phàm du lịch vãn hố...
 • 168
 • 898
 • 1

Cấp giấy chứng nhận kiểm định an tòan kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo (thay đổi tính chất sử dụng). pptx

Cấp giấy chứng nhận kiểm định an tòan kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo (thay đổi tính chất sử dụng). pptx

Thủ tục hành chính

... thiện hồ sơ chỉnh sửa lại xe cho với thiết kế phê duyệt - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thi công cải tạo đảm bảo nội dung hồ sơ thiết kế thẩm duyệt đảm bảo tiêu chuẩn, quy định hành cấp Giấy ... tạo sản phẩm sản phẩm cần nghiệm thu Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui định Áp dụng tổ chức, cá nhân việc cải tạo phương tiện giao thông giới đường có Quyết ... Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn qui định Lệ phí cấp Giấy chứng nhận bảo đảm kỹ thuật, chất lượng an toàn cấp 50.000 Thông tư...
 • 6
 • 426
 • 0

Cấp giấy chứng nhận kiểm định an tòan kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo (thay đổi hệ thống, tổng thành). potx

Cấp giấy chứng nhận kiểm định an tòan kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo (thay đổi hệ thống, tổng thành). potx

Thủ tục hành chính

... thiện hồ sơ chỉnh sửa lại xe cho với thiết kế phê duyệt -Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thi công cải tạo đảm bảo nội dung hồ sơ thiết kế thẩm duyệt đảm bảo tiêu chuẩn, quy định hành cấp Giấy ... tạo sản phẩm sản phẩm cần nghiệm thu Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui định Áp dụng tổ chức, cá nhân việc cải tạo phương tiện giao thông giới đường có Quyết ... TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn qui định Lệ phí cấp Giấy chứng nhận bảo đảm kỹ thuật, chất lượng an toàn cấp 50.000 Thông tư...
 • 6
 • 389
 • 0

Tài liệu Cấp giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam đối với người chưa thành niên (dưới 15 tuổi) tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài docx

Tài liệu Cấp giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam đối với người chưa thành niên (dưới 15 tuổi) tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài docx

Tài liệu khác

... Tên phí Mức phí Văn qui định Cấp giấy xác nhận quốc tịch Việt Nam 35 USD Kết việc thực TTHC:Giấy xác nhận quốc tịch ... dịch tiếng Việt dịch phải Thành phần hồ sơ chứng thực hợp pháp Số hồ sơ: Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn xin cấp Giấy xác nhận quốc tịch Việt Nam (Dùng cho trường hợp cha mẹ xin Quyết...
 • 4
 • 437
 • 0

Tài liệu Cấp giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam đối với người đã thành niên tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài docx

Tài liệu Cấp giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam đối với người đã thành niên tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài docx

Tài liệu khác

... Tên phí Mức phí Văn qui định Cấp giấy xác nhận quốc tịch Việt Nam 35 USD Kết việc thực TTHC:Giấy chứng nhận Giấy ... Đơn xin cấp Giấy xác nhận quốc tịch Việt Nam (Dùng cho cá nhân thành niên) Mẫu TP/QT-1999-G.1a Văn qui định Quyết định số 60/1999/QĐ-TP-Q Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 5
 • 404
 • 0

Tài liệu Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với tổ chức kinh tế... pdf

Tài liệu Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với tổ chức kinh tế... pdf

Tài liệu khác

... có thẩm quyền định: Cục thuế + Cơ quan trực tiếp thực TTHC: Cục thuế Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quan Tài nguyên & Môi trường + - Kết thực thủ tục hành chính: ... miễn - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm sau thủ tục a): + + Văn đề nghị miễn (giảm) thuế (Mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-Bộ Tài ngày...
 • 3
 • 315
 • 0

Tài liệu Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với tổ chức kinh tế... doc

Tài liệu Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với tổ chức kinh tế... doc

Tài liệu khác

... có thẩm quyền định: Cục thuế + Cơ quan trực tiếp thực TTHC: Cục thuế Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quan Tài nguyên & Môi trường + - Kết thực thủ tục hành chính: ... miễn - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm sau thủ tục a): + + Văn đề nghị miễn (giảm) thuế (Mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-Bộ Tài ngày...
 • 3
 • 296
 • 0

nguồn gốc và bản chất của ý thức. ý nghĩa đối với bản thân trong việc phát huy tính năng động chủ quan của con người. sự vận dụng của đảng trong đường lối đổi mới

nguồn gốc và bản chất của ý thức. ý nghĩa đối với bản thân trong việc phát huy tính năng động chủ quan của con người. sự vận dụng của đảng trong đường lối đổi mới

Kinh tế - Quản lý

... động trở lại tồn xã hội Ăngghen viết:” Sự phát triển trị, phát luật, triết học, tôn giáo, văn hoá, nghệ thuật v.v dựa vào phát triển kinh tế Nhưng tất cdả phát triển tác động lẫn tác động đến sở ... giai cấp đối kháng nội dung đạo đức bị chi phối nội dung giai cấp Trong nội dung phạm trù đạo đức luôn phản ánh địa vị lợi ích giai cấp Mỗi giai cấp giai đoạn phát triển định lịch sử xã hội tạo quan ... có tính kế thừa phát triển Quan điểm triết học Mác - Lênin tính kế thừa ý thức xã hội có ý nghĩa to lớn nghiệp xây dựng văn hoá tinh thần xã hội Lênin viết: Văn học vô sản phải phát triển lôgích...
 • 22
 • 5,425
 • 5

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với hộ gia đình, cá nhân do Chi cục thuế quản lý ppt

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với hộ gia đình, cá nhân do Chi cục thuế quản lý ppt

Thủ tục hành chính

... hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Tờ khai tiền thuê đất (Mẫu số 01-05/TTĐ) Văn qui định Thông tư liên tịch số 30/2005 Văn đề nghị miễn (giảm) thuế (Mẫu ... đất; lý miễn thời hạn miễn tiền thuê đất Tờ khai tiền thuê đất Dự án đầu tư cấp có thẩm quyền phê duyệt Quyết định cho thuê đất quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật đất đai; Hợp đồng thuê ... thuê đất nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất đồng thời với việc kê khai, nộp tiền thuê đất năm Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quan Tài nguyên Môi trường Trường hợp việc đề nghị miễn tiền...
 • 5
 • 256
 • 0

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. pot

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. pot

Thủ tục hành chính

... Thành phần hồ sơ nhà thầu thi công xây dựng công trình Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định + Văn đề nghị miễn (giảm) thuế (Mẫu số Thông tư số 60/2007/TT- 01/MGTH BTC ng Tờ khai tiền ... hạn miễn tiền thuê đất Tờ khai tiền thuê đất Thành phần hồ sơ Dự án đầu tư cấp có thẩm quyền phê duyệt Quyết định cho thuê đất quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật đất đai; Hợp đồng thuê ... thuê đất nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất đồng thời với việc kê khai, nộp tiền thuê đất năm Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quan Tài nguyên Môi trường Trường hợp việc đề nghị miễn tiền...
 • 5
 • 310
 • 0

Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo thay đổi tính chất sử dụng ppsx

Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo thay đổi tính chất sử dụng ppsx

Thủ tục hành chính

... bước chỉnh sửa lại hồ sơ cho với thiết kế phê duyệt - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thi công cải tạo đảm bảo nội dung hồ sơ thiết kế mẫu thẩm duyệt đảm bảo tiêu chuẩn, quy định hành thu tiền ... mục đích đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội Bộ Văn qui định Quyết định số 15/2005/QĐBGTV Quyết định số 15/2005/QĐ- Nội dung Công an Văn qui định BGTV Đơn vị thi công cải tạo phải thực ... sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Biên nghiệm thu xuất xưởng xe giới Quyết định số 15/2005/QĐ- cải tạo BGTV Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Áp dụng tổ chức việc cải...
 • 7
 • 283
 • 0

Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD do mất đối với Công ty cổ phần pot

Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD do mất đối với Công ty cổ phần pot

Thủ tục hành chính

... * Kết thực thủ tục hành chính: * Lệ phí: Thay đổi nội dung đăng ký: 20.000 đồng/1 lần cấp (Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 Bộ Tài chính) * ... đăng ký doanh nghiệp - Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 Bộ KH&ĐT việc hướng dẫn số nội dung hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày...
 • 2
 • 137
 • 0

Nhân tố chủ quan đối với sự chuyển biến cơ cấu giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

Nhân tố chủ quan đối với sự chuyển biến cơ cấu giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

Lý luận chính trị

... đại hóa đất nước, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Đảng ta xác định văn hóa động lực phát triển giáo dục, đào tạo quốc sách hàng đầu Đảng đề nhiệm vụ xây dựng phát triển văn hóa, xã hội, phát ... phương pháp biện chứng vào nghiên cứu lịch sử phát triển xã hội loài người, sâu nghiên cứu phương thức sản xuất tư chủ nghĩa, nghiên cứu giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử họ Trong Những nguyên ... - vấn đề lịch sử lý luận”gồm tập nhà nghiên cứu lịch sử Xô Viết xem sách trình bày khái quát lịch sử phong trào công nhân quốc tế đầy đủ Những học kinh nghiệm nêu sách có ý nghĩa việc nghiên cứu...
 • 106
 • 645
 • 0

luận văn đánh giá thực trạng rủi ro, sự cố và an ninh môi trường đường sắt đô thị thế giới giải pháp, ứng dụng đối với việt nam

luận văn đánh giá thực trạng rủi ro, sự cố và an ninh môi trường đường sắt đô thị thế giới  giải pháp, ứng dụng đối với việt nam

Công nghệ - Môi trường

... khích suốt thời gian qua H N i ng y th ng năm 2014 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trƣơng Văn Duy i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng thân Các số liệu nêu luận án trung thực, không sử ... chƣa đƣợc công bố chƣa đƣợc đồng ý Những kết nghiên cứu tác giả chƣa công bố công trình khác H N i ng y th ng năm 2014 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trƣơng Văn Duy ii MỤC LỤC Lời cảm ơn i Lời ... Thời gian nghiên cứu 36 2.3 Phƣơng pháp tiếp cận nghiên cứu 37 2.3.1 Phương ph p luận 37 2.3.2 Phương ph p nghiên cứu 38 iii CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU...
 • 107
 • 297
 • 1

skkn đổi mới phương pháp tổng kết và củng cố bài học (áp dụng đối với nhóm văn bản văn học trung đại ngữ văn 11

skkn đổi mới phương pháp tổng kết và củng cố bài học (áp dụng đối với nhóm văn bản văn học trung đại ngữ văn 11

Giáo dục học

... trình Ngữ văn lớp 10,11, 12 Đó mong muốn tiến hành áp dụng sáng kiến II Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực tốt sáng kiến, tập trung vào nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn dạy Ngữ văn cấp THPT, ... chương trình Ngữ văn lớp 11 IV Mục đích nghiên cứu Sáng kiến tập trung nghiên cứu giúp giáo viên thực tích luỹ kinh nghiệm sau: - Tổng kết học cách hiệu - Tạo hứng thú cho toàn học - Phát huy tính ... - Ngữ Văn 11 tập Một – NXB Giáo dục, Hà Nội, 2008 Trần Đình Sử (tổng chủ biên) - Hồng Dân, Nguyễn Đăng Mạnh, Đỗ Ngọc Thống, Hoàng Dũng, Phan Huy Dũng, Nguyễn Văn Hiệp, Hà Thị Hoà, Chu Văn Sơn,...
 • 32
 • 207
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008