nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, xác định LD50 và tác dụng lên thần kinh trung ương trên thực nghiệm của siro laroxen

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, xác định LD50 và tác dụng lên thần kinh trung ương trên thực nghiệm của siro laroxen

Báo cáo khoa học

... 0 10 5 10 600 0 10 Nhận xét: Không có chuột nào bị chết trong cả 5 lô nghiên cứu Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, xác định LD50 và tác dụng lên thần kinh trung ương trên ... cụ khác. Tất cả các thiết bị và dụng cụ này đều đạt tiêu chuẩn DĐVN III. 2.2. Phương pháp nghiên cứu 2.2.1. Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn chất lượng. Dựa vào các thông số hoá lý, sinh học ... những ý nghĩa khoa học và thực tiễn nói trên, chúng tôi tiến hành đề tài nhằm mục tiêu sau: 1. Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng siro Laroxen. 2. Xác định LD50 3. xác định tác dụng giảm đau,...
 • 41
 • 1,712
 • 7

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn bản rõ tiếng anh của ngôn ngữ tự nhiên

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn bản rõ tiếng anh của ngôn ngữ tự nhiên

Công nghệ thông tin

... qu.ã Ni dung nghiờn cứu: o Tính tần số bộ đôi móc xích của ngôn ngữ Tiếng Anho Nghiên cứu cơ sở của lý thuyết sác xuất – thống kê toán họco Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn nhận dạng và lập ... tiêu biểu được nghiên cứu đó là Tiếng Anh. Việc nghiên cứu này là quan trọng và cần thiết; trong thực tiễn, kết quả của nghiên cứu có khả năng mở rộng và ứng dụng trong việc xây dựng các chương ... hữu hạn trạng thái. Trên cơ sơ đó, chúng ta sẽ xây dựng một số tiêu chuẩn cụ thể để “nhận dạng ” một ngôn ngữ. Vấn đề giải quyết trong nghiên cứu này là: Sử dụng các phép kiểm định giả thiết...
 • 58
 • 679
 • 2

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN BẢN RÕ TIẾNG ANH CỦA NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN BẢN RÕ TIẾNG ANH CỦA NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN

Công nghệ thông tin

... xíchMarkov hữu hạn trạng thái. Trên cơ sơ đó, chúng ta sẽ xây dựng một số tiêu chuẩn cụthể để “nhận dạng ” một ngôn ngữ. Vấn đề giải quyết trong nghiên cứu này là: Sử dụngcác phép kiểm định giả thiết ... LIỆU THAM KHẢO 52iii ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆPhùng Văn BiênNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN BẢN RÕTIẾNG ANH CỦA NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH ... biết.Cách giải quyết bài toán nhận dạng các ngôn ngữ tự nhiên:1. Xây dựng cơ sở dữ liệu về đặc trưng của các ngôn ngữ.2. Xây dựng ma trận chuyển trạng thái cho ngôn ngữ đã cho trong cơ sở dữliệu;...
 • 57
 • 415
 • 0

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn các chức danh trong hệ thống bảo hiểm xã hội việt nam

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn các chức danh trong hệ thống bảo hiểm xã hội việt nam

Kinh tế - Thương mại

... việc xây dựng tiêu chuẩn, chức danh công chức cho lĩnh vực hoạt động đó phải đảm bảo sự hài hoà cần có giữa các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn riêng của lĩnh vực hoạt động. Các tiêu chuẩn ... vụ, việc xây dựng tiêu chuẩn công chức là một nội dung quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước. Ở nước ta tiêu chuẩn công chức được xác định theo các tiêu chí sau: - Tiêu chuẩn về ... Nếu đạo đức là tiêu chuẩn mang nặng tính định tính thì năng lực lại có thể định lượng một các rõ ràng cụ thể. Căn cứ vào tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, người ta xây dựng tiêu chuẩn nghiệp...
 • 160
 • 495
 • 0

nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn và các bài đo kênh thuê riêng sdh tốc độ 155mbits và 622mbits

nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn và các bài đo kênh thuê riêng sdh tốc độ 155mbits và 622mbits

Điện - Điện tử - Viễn thông

... KÊNH THUÊ RIÊNG Ở VIỆT NAM 1CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU CÁC TIÊU CHUẨN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG NGHỆ SDH VÀ KÊNH THUÊ RIÊNG 16CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO KIỂM KÊNH THUÊ ... một chỉ tiêu kỹ thuậtĐề tài: 95-07-KHKT-TC21 CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO KIỂM KÊNH THUÊ RIÊNG SDH3.1 Khái niệm chung:Theo luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ ... kbit/s – Tiêu chuẩn chất lượng” được xây dựng dựa trên cơ sở chấp thuận áp dụng nguyên vẹn tiêu chuẩn ETSI EN 300 419 V1.2.1 (02-2001) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu. Nay tiêu chuẩn này...
 • 96
 • 863
 • 4

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN BẢN RÕ TIẾNG ANH CỦA NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN ppt

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN BẢN RÕ TIẾNG ANH CỦA NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN ppt

Công nghệ thông tin

... Anh. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Phùng Văn Biên NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN BẢN RÕ TIẾNG ANH CỦA NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ... tăng ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Phùng Văn Biên NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN BẢN RÕ TIẾNG ANH CỦA NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ... Phần off-line (xây dựng cơ sở dữ liệu để máy học) và phần on-line (phần nhận biết trực tiếp). Sau đây là nội dung cụ thể của 2 phần đó 3.2. Thuật toán 3.3.1. Phần off-line. Xây dựng ước lượng...
 • 56
 • 546
 • 0

Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các lưu trữ lịch sử hiện nay

Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các lưu trữ lịch sử hiện nay

Khoa học xã hội

...  27. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam s 68/2006/QH11 29/06/2006. 28.  Nguy Tiêu chuẩn hóa trong công tác văn thư – ... v Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn ISO 15489 vào quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại các lưu trữ lịch sử hiện nay u luc s  hc. 2. Mục tiêu của ... bi  20. Nguyt (2007) : Việc áp dụng pháp luật và tiêu chuẩn ngành văn thư, lưu trữ khi xác lập tiêu chuẩn ISO, T Vit Nam, s 4. 21. u Long...
 • 20
 • 672
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khung kinh doanh điện tử áp dụng cho một số loại hình doanh nghiệp

Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khung kinh doanh điện tử áp dụng cho một số loại hình doanh nghiệp

Báo cáo khoa học

... TỬ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHCN Đề tài nghiên cứu KHCN cấp Bộ Tên đề tài: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHUNG KINH DOANH ĐIỆN TỬ ... ebXML, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kinh doanh điện tử; - Nghiên cứu hệ thống các tiêu chuẩn trong khung kinh doanh điện tử ebXML và ISO/TS 15000; - Nghiên cứu, đề xuất ... nghiệp; (3) Xây dựng được dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khung kinh doanh điện tử áp dụng cho một số loại hình doanh nghiệp. Việc xây dựng và phổ biến các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật...
 • 138
 • 659
 • 1

Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trao đổi dữ liệu điện tử trong cấp chứng nhận xuất xứ điện tử

Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trao đổi dữ liệu điện tử trong cấp chứng nhận xuất xứ điện tử

Thương mại điện tử

... bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 40 CHƯƠNG IV - MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 41 I. Một số khuyến nghị 41 1. Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hạ tầng tiêu chuẩn cho KDĐT 41 2. Nghiên cứu, phát ... đang nghiên cứu các chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử theo tiêu chuẩn EDIFACT để áp dụng. - Hệ thống cấp chứng nhận xuất xứ điện tử eCoSys được Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) xây dựng ... VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN o0o BÁO CÁO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM 2008 “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRAO ĐỔI DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ TRONG CẤP...
 • 100
 • 604
 • 0

nghiên cứu xây dựng tiêu chí rừng sản xuất là rừng nghèo kiệt được phép cải tạo để trồng rừng gỗ lớn, mọc nhanh vùng tây bắc

nghiên cứu xây dựng tiêu chí rừng sản xuất là rừng nghèo kiệt được phép cải tạo để trồng rừng gỗ lớn, mọc nhanh vùng tây bắc

Kinh tế

... 2.3. Thảo luận 34 Chƣơng 2. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1. Mục tiêu 40 2.2. Nội dung và giới hạn nghiên cứu 40 2.3. Phương pháp nghiên cứu 41 2.3.1. Phương pháp tổng ... NCLN Nghiên cứu lâm nghiệp NLKH Nông lâm kết hợp NN&PTNT Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ODA Vốn viện trợ chính thức, trực tiếp nước ngoài ÔTC Ô tiêu chuẩn P&C&I Bộ tiêu ... Phương pháp tổng quát 41 2.3.2. Các phương pháp cụ thể 42 Chƣơng 3. ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN VNG NGHIÊN CỨU 46 3.1. Vị trí địa lý 46 3.2. Địa hình, địa thế 46 3.3. Khí hậu, thủy văn 46 3.3.1....
 • 120
 • 433
 • 0

Xem thêm