nghiên cứu xác định natri trong nước bằng phương pháp phổ hấp thu nguyên tử

luận văn nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng As bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng phương pháp hồi qui đa biến tuyến tính

luận văn nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng As bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng phương pháp hồi qui đa biến tuyến tính

Hóa học

... phn mm cú giao din cc mnh v nhiu li th k thut lp trỡnh gii quyt nhng a dng nghiờn cu khoa hc k thut Trong Matlab, cỏc cõu lnh vit sỏt vi cỏc mụ t k thut nờn lp trỡnh trờn ngụn ng ny thc hin ... ppb Hỡnh 11 S ph thuc ca Abs theo nng As(III) Khoa Hóa học Trường ĐHKHTN - 43 - Luận v Nguyễn Thị Thu Hằng CHƯƠNG KếT QUả Và THảO LUậN 0,35 0,30 0,25 0,20 Đường chuẩn xác định As(III): Y=A+B*X ... Vic s dng rng rói As nhiu ngnh cụng nghip nh dc, sn xut kớnh, cht nhum, cht c n mũn, thuc tr sõu, thuc dit nm, thuc da, hoc ngnh cụng nghip s dng nhiờn liu húa thch nh cụng nghip xi mng, nhit in,...
 • 102
 • 846
 • 2

Luận văn: Nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng asen bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử docx

Luận văn: Nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng asen bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử docx

Khoa học tự nhiên

... 1.4.4.Các phương pháp khác xác định sắt Một số phương pháp khác xác định sắt như: phương pháp sắc ký ion , phương pháp hấp thụ nguyên tử lửa, phương pháp Vôn Ampe,…Tuy nhiên phương pháp có chi ... khác xác định sắt 19 1.5 Các phương pháp xác định thành phần phức 19 1.5.1 Phương pháp hệ đồng phân tử gam 19 1.5.2 Phương pháp tỷ số mol 19 1.6 Các phương pháp xác định ... quang Phương pháp trắc quang dùng phổ biến để xác định sắt Sau số thu c thử mà nhà phân tích nghiên cứu Xác định sắt phương pháp trắc quang chiết trắc quang Thu c thử dư Độ nhạy λmax pH xác Thời...
 • 40
 • 841
 • 0

Nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng Asen bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng Asen bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Cao đẳng - Đại học

... din cc mnh v nhiu li th k thut lp trỡnh gii quyt nhng a dng Khoa Hóa học Trờng ĐHKHTN 12 Luận văn thạc sĩ CHƯƠNG TổNG QUAN Nguyễn Thị Thu Hằng nghiờn cu khoa hc k thut Trong Matlab, cỏc cõu lnh ... văn thạc sĩ CHƯƠNG KếT QUả Và THảO LUậN Nguyễn Thị Thu Hằng Hỡnh 11 S ph thuc ca Abs theo nng As(III) 0,35 0,30 0,25 0,20 Đường chuẩn xác định As(III): Y=A+B*X Thông số Giá trị Sai số t-Value ... Vic s dng rng rói As nhiu ngnh cụng nghip nh dc, sn xut kớnh, cht nhum, cht c n mũn, thuc tr sõu, thuc dit nm, thuc da, hoc ngnh cụng nghip s dng nhiờn liu húa thch nh cụng nghip xi mng, nhit in,...
 • 101
 • 215
 • 0

Nghiên cứu điều kiện tối ưu, đánh giá hàm lượng kẽm trong nước bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Nghiên cứu điều kiện tối ưu, đánh giá hàm lượng kẽm trong nước bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Hóa học

... nhiều phương pháp để xác định hàm lượng Kẽm nước phương pháp cực phổ, phương pháp Von – Ampe hoà tan, phương pháp trắc quang, phương pháp phổ phát xạ nguyên tử Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử phương ... trình hấp thụ lượng nguyên tử tự trạng thái tạo phổ nguyên tử nguyên tố Phổ sinh trình gọi phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) 2.2.2 Nguyên tắc phƣơng pháp Phép đo phổ hấp thụ nguyên tử dựa sở nguyên tử ... hàm lượng Kẽm tro ng nước phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử phương pháp có độ chọn lọc độ xác cao Vì thế, chọn phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử để xác định hàm lượng kẽm nước Hoàng Thị Nhài...
 • 69
 • 363
 • 1

Nghiên cứu điều kiện tối ưu, đánh giá hàm lượng pb2+ trong nước bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Nghiên cứu điều kiện tối ưu, đánh giá hàm lượng pb2+ trong nước bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Hóa học

... học 17 2.6.2.2.1 Phương pháp trắc quang 17 2.6.2.2.2 Phương pháp phổ phát xạ nguyên tử 18 2.6.2.3 Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử 18 2.6.3 Phương pháp chiết sắc ký ... nguyên tử, phương pháp chuẩn độ tạo phức, phương pháp trọng lượng Trong phương phổ hấp thụ phương pháp tối ưu có độ nhạy, độ xác cao, thực đơn giản, nhanh Chính lí mà chọn đề tài: Nghiên cứu điều ... tích nghiên cứu thấy rằng: Trong khoảng nồng độ C định nguyên tố mẫu phân tích, cường độ vạch phổ hấp thụ số nguyên tử N nguyên tố đám nguyên tử tuân theo định luật Lambe- Bia: A = k.N.l Trong...
 • 65
 • 411
 • 2

Xác định gián tiếp cloxacillin bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (f AAS)

Xác định gián tiếp cloxacillin bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (f AAS)

Thạc sĩ - Cao học

... trình nghiên cứu hoàn thành luận văn thạc sỹ với đề tài Xác định gián tiếp Cloxacillin phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (F-AAS) ”, thu số kết sau: -Tối ưu hoá điều kiện xác định Ag phương pháp ... Việc nghiên cứu ứng dụng kỹ thu t phân tích để xác định dư lượng kháng sinh thực phẩm yêu cầu cần thiết Trên giới, phương pháp phân tích phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) ứng dụng phổ biến Phương pháp ... phép xác định Ag phương pháp F-AAS - Xác định khoảng tuyến tính, xây dựng đường chuẩn, xác định giới hạn định lượng, giới hạn phát Ag phương pháp F-AAS - Đánh giá sai số, độ lặp lại phép đo Ag phương...
 • 14
 • 524
 • 0

xác định gián tiếp cloxacillin bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

xác định gián tiếp cloxacillin bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Khoa học tự nhiên

... phổ hấp thụ nguyên tử (F-AAS) nhằm góp phần vào việc kiểm tra chất lượng thực phẩm có nguồn gốc động vật 2.1.2 Phương pháp áp dụng Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) phương pháp xác định ... tích, việc xác định xác Ngoài ra, nhiều trường hợp chất phân tích cần thủy phân phát hạn chế phương pháp 1.3.2 Phương pháp điện hóa Nguyên tắc phương pháp đo cân điện cực nghiên cứu để xác định nồng ... Việc nghiên cứu ứng dụng kỹ thu t phân tích để xác định dư lượng kháng sinh thực phẩm yêu cầu cần thiết Trên giới, phương pháp phân tích phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) ứng dụng phổ biến Phương pháp...
 • 74
 • 401
 • 0

nghiên cứu xác định đồng thời hàm lượng chì và cacdimi trong nước thải khu công nghiệp hòa khánh, quận liên chiểu, thành phố đà nẵng bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

nghiên cứu xác định đồng thời hàm lượng chì và cacdimi trong nước thải khu công nghiệp hòa khánh, quận liên chiểu, thành phố đà nẵng bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Hóa học

... phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS * Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (F- AAS) Khi nguyên tử tồn tự thể khí trạng thái lượng bản, nguyên tử không thu hay không phát lượng Tức nguyên tử trạng ... tiếp Về nguyên tắc tất nguyên tố chất có phổ hấp thụ nguyên tử xác định cách trực phổ hấp thụ nguyên tử từ dung dịch mẫu phân tích Nghĩa phương pháp xác định trực tiếp phù hợp cho việc xác định ... tạo máy phổ hấp thụ nguyên tử 1.7.3 Kỹ thu t nguyên tử hóa mẫu Nguyên tử hoá mẫu giai đoạn tạo nguyên tố tự do, yếu tố sinh phổ AAS Có hai kỹ thu t nguyên tử hóa mẫu kỹ thu t nguyên tử hóa mẫu...
 • 51
 • 705
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG CÓ TÁC DỤNG CHỮA BỆNH TRONG NƯỚC KHOÁNG PHÚ SEN (PHÚ YÊN) BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ (AAS) " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... Phương pháp xác định tính chất vật lý: + Xác định mùi vị, màu sắc độ đục theo TCVN 2653-78.[15] + Xác định nhiệt độ: dùng nhiệt kế thủy ngân từ - 1000C, có chia vạch đến 0,10C - Phương pháp xác ... - Mn, Cu, Zn hệ nguyên tố vi lượng tham gia vào hệ thông enzym chống lão hóa thể người KẾT LUẬN: Việc sử dụng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử để khảo sát nguyên tố vi lượng nước khoáng cho ... Phương pháp xác định thành phần nguyên tố vi lượng phương pháp AAS (Sử dụng phương pháp thêm tiêu chuẩn) Theo TCVN [15] - Xử lý thống kê số liệu thực nghiệm - Bàn luận III KỸ THU T VÀ PHƯƠNG TIỆN...
 • 7
 • 822
 • 4

Nghiên cứu xác định hàm lượng kim loại đồng, chì, cadimi trong một số loại rau tại thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS

Nghiên cứu xác định hàm lượng kim loại đồng, chì, cadimi trong một số loại rau tại thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS

Khoa học tự nhiên

... Califorrnia 1.3.4 Phƣơng pháp phổ hấp thụ nguyên tử [16] 1.3.4.1 Ngu ên tắc phương pháp Cơ sở lý thuyết phép đo phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) dựa hấp thụ lượng xạ đơn sắc nguyên tử tự nguyên tố trạng thái ... phương pháp phân tích khác cho phép định lượng xác nhanh chóng như: Điện hóa, phổ phân tử UV-VIS, phổ phát xạ nguyên tử ( AES), phổ hấp thụ nguyên tử lửa ( F- AAS) không lửa (GF- S), phương pháp ... 1.3.4.3 Phương pháp định lượng ph p đo Để xác định hàm lượng nguyên tố mẫu phân tích theo phép đo phổ hấp thụ nguyên tử người ta thường thực theo phương pháp sau đây: a Phương pháp đường chu n Nguyên...
 • 91
 • 341
 • 1

Xác định stronti trong nước lỗ khoan dầu khí bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS)

Xác định stronti trong nước lỗ khoan dầu khí bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS)

Hóa dầu

... phương pháp như: phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), phương pháp kích hoạt nơtron (NAA), Phương pháp phân tích phổ khối plasma cảm ứng (ICP-MS) [22] Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên ... phổ phát xạ đặc trưng nguyên tố đó, chúng sẽ hấp thụ tia sáng phát sinh phổ hấp thụ nguyên tử Trên sở xuất phổ hấp thụ nguyên tử, thấy phổ hấp thụ nguyên tử sinh nguyên tử tồn trạng thái khí ... 2.1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tối ưu hóa thông số máy cho phép đo phổ hấp thụ nguyên tử Sr Tối ưu điều kiện nguyên tử hóa mẫu Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến phép xác định Sr phương pháp F-AAS nồng...
 • 45
 • 586
 • 3

Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện đại từ- tỉnh thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)

Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện đại từ- tỉnh thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)

Thạc sĩ - Cao học

... nhau: phương pháp phân tích thể tích, phương pháp phân tích trọng lượng, phương pháp điện hóa, phương pháp phân tích công cụ (phương pháp quang phổ, phương pháp phổ phát xạ nguyên tử AES, phương pháp ... phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS c Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (F- AAS)[9] Nguyên tắc : Khi nguyên tử tồn tự thể khí trạng thái lượng bản, nguyên tử không thu hay không phát lượng Tức nguyên ... loại phổ nguyên tử Phổ gọi phổ hấp thụ nguyên tử Với hai kỹ thu t nguyên tử hóa, nên có hai phép đo tương ứng Đó phép đo phổ hấp thụ nguyên tử lửa (F- AAS có độ nhạy cỡ 0,1 ppm) phép đo phổ hấp...
 • 82
 • 2,303
 • 10

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng đồng, crom, niken trong rau xanh tại thành phố thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng đồng, crom, niken trong rau xanh tại thành phố thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)

Thạc sĩ - Cao học

... phụ thu c c-ờng độ vạch phổ hấp thụ nguyên tử nguyên tố vào nồng độ nguyên tố dung dịch mẫu phân tích đ-ợc nghiên cứu thấy rằng, khoảng nồng độ C định nguyên tố mẫu phân tích c-ờng độ vạch phổ hấp ... số nguyên tử N nguyên tố đám nguyên tử tuân theo định luật Lambe-Bia: A = k.N.l (1.6) Trong đó: A c-ờng độ hấp thụ vạch phổ k hệ số thực nghiệm phụ thu c vào nhiệt độ môi tr-ờng hấp thụ hệ số hấp ... nguyên tử nguyên tố l bề dày lớp hấp thụ (cm) N số nguyên tử nguyên tố đám nguyên tử Nếu gọi C nồng độ nguyên tố phân tích có mẫu đem đo phổ mối quan hệ N C đ-ợc biểu diễn: N = ka Cb (1.7) Trong...
 • 72
 • 1,839
 • 14

Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Khoa học tự nhiên

... nhau: phương pháp phân tích thể tích, phương pháp phân tích trọng lượng, phương pháp điện hóa, phương pháp phân tích công cụ (phương pháp quang phổ, phương pháp phổ phát xạ nguyên tử AES, phương pháp ... phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS c Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (F- AAS)[9] Nguyên tắc : Khi nguyên tử tồn tự thể khí trạng thái lượng bản, nguyên tử không thu hay không phát lượng Tức nguyên ... loại phổ nguyên tử Phổ gọi phổ hấp thụ nguyên tử Với hai kỹ thu t nguyên tử hóa, nên có hai phép đo tương ứng Đó phép đo phổ hấp thụ nguyên tử lửa (F- AAS có độ nhạy cỡ 0,1 ppm) phép đo phổ hấp...
 • 82
 • 911
 • 3

Xác định kẽm, cađimi trong tỏi và thuốc chế biến từ tỏi bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Xác định kẽm, cađimi trong tỏi và thuốc chế biến từ tỏi bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Công nghệ - Môi trường

... trng nguyên tố cần phân tích qua đám nguyên tử tự Khi nguyên tử nguyên tố cần xác định hấp thụ tia xạ định tạo phổ hấp thụ - Thu toàn chùm sáng, phân li chọn vạch phổ hấp thụ nguyên tố cần nghiên ... đám nguyên tử tự chùm sáng có buớc sóng xác định, có độ dài sóng trùng với vạch phổ phát xạ đặc trng nguyên tố nguyên tử tự hấp thụ tia sóng sinh phổ hấp thụ nguyên tử Đo cờng độ vạch phổ, xác định ... chất thiết bị nghiên cứu 2.4.1 Thiết bị máy móc Để nghiên cứu xác định Zn, Cd theo kĩ thu t đo phổ hấp thụ nguyên tử lửa (F- AAS) sử dụng hệ thống máy quang phổ hấp thụ phát xạ nguyên tử model SP-...
 • 45
 • 581
 • 0

Xác định kẽm, cađimi trong tỏi và thuốc chế biến từ tỏi bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Xác định kẽm, cađimi trong tỏi và thuốc chế biến từ tỏi bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Y khoa - Dược

... trng nguyên tố cần phân tích qua đám nguyên tử tự Khi nguyên tử nguyên tố cần xác định hấp thụ tia xạ định tạo phổ hấp thụ - Thu toàn chùm sáng, phân li chọn vạch phổ hấp thụ nguyên tố cần nghiên ... đám nguyên tử tự chùm sáng có buớc sóng xác định, có độ dài sóng trùng với vạch phổ phát xạ đặc trng nguyên tố nguyên tử tự hấp thụ tia sóng sinh phổ hấp thụ nguyên tử Đo cờng độ vạch phổ, xác định ... chất thiết bị nghiên cứu 2.4.1 Thiết bị máy móc Để nghiên cứu xác định Zn, Cd theo kĩ thu t đo phổ hấp thụ nguyên tử lửa (F- AAS) sử dụng hệ thống máy quang phổ hấp thụ phát xạ nguyên tử model SP-...
 • 46
 • 699
 • 1

luận văn: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CADIMI VÀ CHÌ TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU XANH TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ- TỈNH THÁI NGUYÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA (F-AAS) pptx

luận văn: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CADIMI VÀ CHÌ TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU XANH TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ- TỈNH THÁI NGUYÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA (F-AAS) pptx

Thạc sĩ - Cao học

... nhau: phương pháp phân tích thể tích, phương pháp phân tích trọng lượng, phương pháp điện hóa, phương pháp phân tích công cụ (phương pháp quang phổ, phương pháp phổ phát xạ nguyên tử AES, phương pháp ... phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS c Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (F- AAS)[9] Nguyên tắc : Khi nguyên tử tồn tự thể khí trạng thái lượng bản, nguyên tử không thu hay không phát lượng Tức nguyên ... loại phổ nguyên tử Phổ gọi phổ hấp thụ nguyên tử Với hai kỹ thu t nguyên tử hóa, nên có hai phép đo tương ứng Đó phép đo phổ hấp thụ nguyên tử lửa (F- AAS có độ nhạy cỡ 0,1 ppm) phép đo phổ hấp...
 • 82
 • 745
 • 8

Luận văn: Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện đại từ- tỉnh thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas) docx

Luận văn: Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện đại từ- tỉnh thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas) docx

Thạc sĩ - Cao học

... nhau: phương pháp phân tích thể tích, phương pháp phân tích trọng lượng, phương pháp điện hóa, phương pháp phân tích công cụ (phương pháp quang phổ, phương pháp phổ phát xạ nguyên tử AES, phương pháp ... phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS c Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (F- AAS)[9] Nguyên tắc : Khi nguyên tử tồn tự thể khí trạng thái lượng bản, nguyên tử không thu hay không phát lượng Tức nguyên ... loại phổ nguyên tử Phổ gọi phổ hấp thụ nguyên tử Với hai kỹ thu t nguyên tử hóa, nên có hai phép đo tương ứng Đó phép đo phổ hấp thụ nguyên tử lửa (F- AAS có độ nhạy cỡ 0,1 ppm) phép đo phổ hấp...
 • 82
 • 636
 • 3

Xem thêm