nghiên cứu xác định liều bức xạ bêta hằng năm trong mẫu gốm bằng vật liệu lif mg cu p

Nghiên cứu xác định hàm lượng chất cấm dexamethason acetat trong mỹ thẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Nghiên cứu xác định hàm lượng chất cấm dexamethason acetat trong mỹ thẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Khoa học xã hội

... 31 1.7 Các phương ph p định lượng 31 1.7.1 Phương ph p đường chuẩn 31 1.7.2 Phương ph p mẫu chuẩn 31 1.7.3 Phương ph p thêm 32 1.7.4 Phương ph p thêm chuẩn ... 1.4 Phương ph p sắc ký lỏng hiệu cao HPLC 1.4.1 Nguyên lý Phương ph p sắc ký lỏng hiệu cao (HPLC) đời năm 1967-1968 sở phát triển cải tiến từ phương ph p sắc ký cột cổ điển HPLC phương ph p chia ... 1.8 Đánh giá phương ph p phân tích 32 1.8.1 Khảo sát giới hạn phát (LOD) (LOQ) phương ph p 32 1.8.2 Đánh giá sai số độ l p lại ph p đo 33 iv CHƯƠNG II PHƯƠNG PH P NGHIÊN CỨU VÀ THỰC...
 • 75
 • 527
 • 2

Đề tài Nghiên cứu xác định độ phóng xạ tự nhiên trong các loại vật liệu xây dựng chủ yếu và bước đầu đánh giá liều chiếu do chúng gây ra.

Đề tài Nghiên cứu xác định độ phóng xạ tự nhiên trong các loại vật liệu xây dựng chủ yếu và bước đầu đánh giá liều chiếu do chúng gây ra.

Báo cáo khoa học

... TRONG MẪU VẬT LIỆU XÂY DỰNG Phương ph p phân tích phóng xạ với hệ phổ kế gamma phông th p phương ph p truyền thống sử dụng để xác định đồng vị phóng xạ tự nhiên mức th p Nguyên lý phương ph p ... hoá phương ph p xác định độ phóng xạ tự nhiên loại vật liệu xây dựng chủ yếu: phương ph p phân tích phổ gamma; phương ph p đo suất xả khí Rn; phương ph p đo nồng độ Rn không khí nhà ở, phương ph p ... suất liều gamma dùng liều kế nhiệt phát quang 2.5 PHƯƠNG PH P THU G P VÀ XỬ LÝ MẪU VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHẦN III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 NGHIÊN CỨU CHUẨN HÓA PHƯƠNG PH P ĐO PHỔ GAMMA MẪU VẬT LIỆU...
 • 213
 • 613
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LIỀU LƯỢNG ĐẠM, LÂN VÀ KALI HỢP LÝ CHO LÁCH (lactuca sativa L.) TRỒNG TRONG NHÀ MÀNG TẠI BẢO LỘC, LÂM ĐỒNG" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo khoa học

... 2 Vật liệu, nội dung phương ph p nghiên cứu 2.1 Vật liệu - Giống: lách Dún HN313 sản xuất phổ biến nhà màng [2], [8] - Phân bón: đạm urê, supe lân, kali - lách trồng ... bón cho sau: kg P2 O5 + 2 20 kg P2 O5 + 40 kg P2 O5 + 60 kg P2 O5 + 80 kg P2 O5 + 6 100 kg P2 O5 + Nền 2: 90 kg N + 20 kg K2O + vôi + 16 phân chuồng hoai mục + Thí nghiệm 3: Xác định liều lượng kali ... 2.3 Phương ph p nghiên cứu - Mỗi thí nghiệm bố trí theo phương ph p khối hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD) với lần nhắc lại, diện tích ô thí nghiệm 4,5 m2 Các thí nghiệm cụ thể sau: + Thí nghiệm 1: Xác...
 • 10
 • 309
 • 2

Nghiên cứu xác định liều lượng phân bón và mật độ trồng cho giống khoai môn nước KMN-1 trong điều kiện trồng thâm canh pdf

Nghiên cứu xác định liều lượng phân bón và mật độ trồng cho giống khoai môn nước KMN-1 trong điều kiện trồng thâm canh pdf

Báo cáo khoa học

... t phân HC, t rơm r 20 kg NPK, kg urê, t phân HC, t rơm r kg urê 40 kg NPK, kg urê, t phân HC, 10 t rơm r 20 kg NPK, kg urê, t phân HC, t rơm r 40 kg NPK, 10 t phân HC, kg urê 20 kg NPK, 10 t phân ... nước số vùng đất II VẬT LIỆU VÀ PHƯƠN G PH P N GHIÊN CỨU Thời vụ địa điểm nghiên cứu Thí nghiệm tiến hành vào vụ xuân năm 2006 2007 khu ruộng thí nghiệm Trung tâm Tài nguyên thực vật, An Khánh, Hoài ... Tổ N ghiên cứu có củ, 1969; N guyễn Phùng Hà, 2001) Mục tiêu nghiên cứu xác định liều lượng phân bón mật độ trồng thích h p để cải tiến kỹ thuật trồng khoai môn nước điều kiện thiếu phân hữu nhằm...
 • 7
 • 429
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Nghiên cứu xác định liều lượng Đạm, Lân và Kali hợp lý cho cải xanh (Brassica juncea) trồng trong điều kiện có lưới che tại thành phố Huế" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo khoa học

... of nitrogen, phosphorus and potassium application for mustard growing in net tunnel at Hue city The results showed that (1) the best rates of nitrogen, phosphorus and potassium application for ... 2 V t li u, n i dung phương ph p nghiên c u 2.1 V t li u nghiên c u - Gi ng: rau c i xanh ñang ñư c tr ng ph bi n [4] - Phân bón: ð m urê, Supe lân, Kali sunphát - Rau c i xanh ñư c tr ... ñ ng h i, 2006 [8] http://www.avrdc.org [9] http://www.rauquavietnam.vn STUDY ON NITROGEN, PHOSPHORUS AND POTASSIUM APPLICATION RATES FOR MUSTARD (Brassica juncea) CULTIVATION IN NET TUNNEL...
 • 10
 • 423
 • 5

Nghiên cứu xác định tổng số và tổng dạng asen trong một số hải sản bằng phương pháp trắc quang

Nghiên cứu xác định tổng số và tổng dạng asen trong một số hải sản bằng phương pháp trắc quang

Thạc sĩ - Cao học

... t p, nên có phòng thí nghiệm Việt Nam sử dụng phƣơng ph p để xác định asen Vì vậy, nghiên cứu này, xác định hàm lƣợng asen mẫu hải sản phƣơng ph p trắc quang Nguyên tắc phƣơng ph p đƣợc tóm tắt ... nghiên cứu: 35 2.2.1.Phƣơng ph p xác định asen : 35 2.2.2 Phƣơng ph p xử lý mẫu: 36 2.3 Đối tƣợng nghiên cứu: 37 2.4 Nội dung nghiên cứu 37 2.4.1 Nghiên cứu ... tử hóa phát xạ bƣớc sóng đặc trƣng Nồng độ Asen mẫu đƣợc xác định dựa cƣờng độ vạch phát xạ + Giới hạn phát hiện: 35 -50 ppb + Ứng dụng: Phƣơng ph p xác định nhiều nguyên tố lúc đƣợc p dụng...
 • 83
 • 508
 • 2

Nghiên cứu xác định một số loại hợp chất PCBs trong nước mặt, trong đất ở thành phố đà nẵng

Nghiên cứu xác định một số loại hợp chất PCBs trong nước mặt, trong đất ở thành phố đà nẵng

Khoa học tự nhiên

... PCB-101 PCB-138 PCB-153 PCB-180 PCB-194 S/N 11.48 20.88 2.10 5.77 14.61 2.92 16.57 LOD 14ppb 11ppb 5ppb 9ppb 8ppb 5ppb 10ppb Tuý MDL 0,014ppb 0,011ppb 0.005ppb 0,009ppb 0.008ppb 0,005ppb 0,01ppb Loan ... 0,06ppb, tương PCB-101 DPH DPH DPH DPH DPH ñương v i 0,06µ/l Đi u cho ph p yên tâm v ki m soát PCB-138 DPH DPH DPH DPH 0.30266 ch t lư ng s li u phân tích phương ph p xác ñ nh lư ng v t PCB-153 ... phương ph p xác ñ nh lư ng v t PCB-153 DPH DPH DPH DPH DPH h p ch t PCBs nư c, ñ t mà ñ tài nghiên c u PCB-180 DPH DPH DPH DPH 0.44828 PCB-194 DPH DPH DPH DPH DPH 3.3.2 Chu n b dung d ch m u chu n...
 • 13
 • 583
 • 1

Nghiên cứu xác định đột biến gen BRCA1 và BRCA2 trong ung thư vú ở phụ nữ việt nam

Nghiên cứu xác định đột biến gen BRCA1 và BRCA2 trong ung thư vú ở phụ nữ việt nam

Y khoa - Dược

... nghiệm 2.4.3 Xác định nồng độ, độ DNA phương ph p quang phổ kế Sau thu nhận DNA, tiến hành xác định nồng độ độ tinh DNA phương ph p quang phổ kế Nguyên tắc phương ph p dựa vào h p thu mạnh ánh ... 6174delT [37] 1.6.3 Phương ph p Real-Time PCR Ngoài phương ph p giải trình tự gen PCR, nhiều tác giả sử dụng phương ph p Real-Time PCR để phát đột biến gen BRCA1 BRCA2 Trong kỹ thuật PCR sau hoàn tất ... tự gen Từ năm 1977 số phương ph p giải trình tự gen phát minh phương ph p hóa học (Alan Maxam Walter Gilbert) phương ph p Dideoxy (Frederick Sanger 1977) Nguyên lý chung hai phương ph p tạo đoạn...
 • 84
 • 2,203
 • 19

nghiên cứu xác định hệ dung môi hòa tan lignocellulose trong rơm rạ

nghiên cứu xác định hệ dung môi hòa tan lignocellulose trong rơm rạ

Công nghệ - Môi trường

... nhiên có ba phương ph p tiền xử lý để phá vỡ cấu trúc lignoceelulose: phương ph p vật lý, phương ph p hóa học phương ph p sinh học 1.2.1 Các phương ph p tiền xử lý vật lý Các phương ph p thuộc nhóm ... lignocellulose gồm phương ph p như: nghiền nát, rọi xạ lượng cao, xử lý thủy nhiệt nổ Trong phương ph p nổ phương ph p p dụng quy mô pilot có hiệu công nghi p Tuy vậy, yêu cầu lượng phương ph p tiền xử ... động Ti p theo sau hàng loạt nghiên cứu phương ph p xử lý khác cải thiện nhược điểm nâng cao hiệu suất xử lý nghiên cứu phương ph p Beckmam (1921), phương ph p nhúng, xử lý khô…hay phương ph p xử...
 • 85
 • 450
 • 2

Nghiên cứu xác định một số giống và mật độ trồng thích hợp cho đậu tương vụ thu đông tại huyện bát xát tỉnh lào cai

Nghiên cứu xác định một số giống và mật độ trồng thích hợp cho đậu tương vụ thu đông tại huyện bát xát tỉnh lào cai

Nông - Lâm - Ngư

... c phòng: Phía B c gi p huy n Kim Bình t nh Vân Nam (Trung Qu c), phía Nam gi p huy n Sa Pa, phía ðông Nam gi p TP Lào Cai, phía ðông gi p huy n Hà Kh u t nh Vân Nam (Trung Qu c), phía Tây gi p ... phương ph p ch n t o gi ng ñ u tương: lai h u tính, t o gi ng ñ t bi n, ch n t o gi ng b ng phương ph p nh p n i, t o gi ng b ng phương ph p ng d ng công ngh sinh h c… * Ch n t o gi ng b ng ph p ... Ch n t o gi ng b ng phương ph p lai h u tính S d ng phương ph p nh m tái t h p gen mong mu n vào lai ð u tương t th ph n nên lai ñ t o t h p thư ng thành công v i t l r t th p Tuy v y, ñã lai t...
 • 112
 • 410
 • 0

nghiên cứu xác định một số giống và mật độ trồng thích hợp cho đậu tương vụ đông vùng đất phù sa huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc

nghiên cứu xác định một số giống và mật độ trồng thích hợp cho đậu tương vụ đông vùng đất phù sa huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc

Thạc sĩ - Cao học

... ng n m phớa tõy nam c a t nh Vnh Phỳc, phớa tõy b c gi p huy n L p Th ch, phớa ủụng b c gi p huy n Tam Dng, phớa ủụng gi p huy n Yờn L c, phớa nam gi p t nh H Tõy, phớa tõy nam gi p t nh Phỳ Th ... u phng ph p ch n t o gi ng ủ u tng: lai h u tớnh, t o gi ng ủ t bi n, ch n t o gi ng b ng phng ph p nh p n i, t o gi ng b ng phng ph p ng d ng cụng ngh sinh h c * Ch n t o gi ng b ng ph p nh p ... t phự sa huy n Vnh T ng 3.3 Phng ph p nghiờn c u 3.3.1 Phng ph p ủi u tra - Thu th p s li u khớ t ng nụng nghi p t i tr m khớ t ng thu - Thu th p cỏc s li u v s l ng, ch t l ng ủ t nụng nghi p, ...
 • 106
 • 268
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu xác định công thức tuổi thọ tối ưu cho vòi phun bằng cácbít bo

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu xác định công thức tuổi thọ tối ưu cho vòi phun bằng cácbít bo

Kỹ thuật

... 3.1.Các phương ph p giải toán tối ưu lựa chọn phương ph p giải 19 3.1.1 Các phương ph p giải toán tối ưu đơn mục tiêu 19 3.1.2 Phương ph p hàm phạt 19 3.1.3 Phương ph p gradien 3.1.4 Phương ph p nhân ... 3.1.5 Phương ph p tìm kiếm trực ti p 20 3.1.6 Phương ph p Rosenbrock H.H 21 3.1.7 Phương ph p biến đổi đơn hình( Hay Phương ph p Simplex) -3- 21 3.1.8 Phương ph p lát cắt vàng 21 3.2 Các phương ph p ... tìm kiếm bao gồm: Phương ph p tìm kiếm trực ti p, Phương ph p Rosenbrock H.H Phương ph p biến đổi đơn hình 3.1.5 Phƣơng ph p tìm kiếm trực ti p Phương ph p tìm kiếm trực ti p Hooke R , Jeeves...
 • 55
 • 249
 • 0

nghiên cứu xác định một số giống và mật độ trồng thích hợp cho đậu tương vụ hè thu tại huyện tam đường, tỉnh lai châu

nghiên cứu xác định một số giống và mật độ trồng thích hợp cho đậu tương vụ hè thu tại huyện tam đường, tỉnh lai châu

Nông - Lâm - Ngư

... Ngoài phương ph p nghiên cứu ñồng ruộng sử dụng phương ph p khác: Phân tích hàm lượng lipit protein: hàm lượng protein phân tích theo phương ph p Kjeldahl, hàm lượng lipit phân tích phương ph p Shoclet ... 34 VẬT LIÊU, NÔI DUNG VA PHƯƠNG PH P NGHIÊN CƯU 3.1 Vật liệu, ñịa ñiểm thời gian nghiên cứu 3.1.1 Vật liệu nghiên cứu * Giống ñậu tương: gồm giống: - Giống 1: DT84: ( Viện di truyền Nông nghi p) ... th p, nh p nội 5.000 mẫu giống ñậu tương Trong ñó ñã khảo sát ñánh giá 4.000 mẫu, mẫu giống chủ yếu nh p từ Viện nghiên cứu trồng toàn Liên Bang Nga (VIR), số mẫu nh p từ Trung tâm nghiên cứu phát...
 • 126
 • 321
 • 0

Xem thêm