nghiên cứu vai trò của siêu âm trong thoái hóa khớp gối nguyên phát

nghiên cứu vai trò của siêu âm trong thoái hóa khớp gối nguyên phát

nghiên cứu vai trò của siêu âm trong thoái hóa khớp gối nguyên phát

Tài liệu khác

... thoái hóa khớp chưa đầy đủ tiến hành đề tài: Nghiên cứu vai trò siêu âm thoái hóa khớp gối nguyên phát nhằm hai mục tiêu: Mô tả đặc điểm siêu âm khớp bệnh nhân thoái hóa khớp gối nguyên phát ... Grassi cộng thực nghiên cứu mô tả đặc điểm siêu âm sụn khớp bình thường sụn khớp bệnh nhân thoái hóa khớp Nghiên cứu ông bước đầu đánh giá vai trò siêu âm bệnh lý thoái hóa khớp [29] Tarhan S ... nhân thoái hóa khớp nhỏ bàn tay Nghiên cứu 37 bệnh nhân với 1106 khớp, siêu âm phát gai xương 448 khớp so với XQ qui ước 228 khớp, siêu âm phát hẹp khe khớp 450 khớp so với XQ qui ước 261 khớp Nghiên...
 • 84
 • 2,417
 • 26

NGHIÊN cứu VAI TRÒ của SIÊU âm TRONG CHẨN đoán tắc RUỘT NON SAU mổ

NGHIÊN cứu VAI TRÒ của SIÊU âm TRONG CHẨN đoán tắc RUỘT NON SAU mổ

Y học thưởng thức

... cho thấy nguyên nhân chung đợc tìm thấy siêu âm 36%, siêu âm chẩn đoán đợc 4/24 trờng hợp dính (17%) Còn theo nghiên cứu Ko [6] nghiên cứu 54 bệnh nhân kết cho thây nguyên nhân siêu âm phát hiệu ... khác, nh nghiên cứu siêu âm dự báo đợc xác nguyên nhân 6/62 trờng hợp (10%) Trong số nghiên cứu tác giả nớc khả chẩn đoán nguyên nhân dính cho số khác nhau: Musoke [9] nghiên cứu 70 bệnh nhân ... mạc giảm âm TR dính đợc đặt Một số trờng hợp dải xơ dính biểu cấu trúc giảm âm với độ dài dày khác siêu âm Thiết kế nghiên cứu: đọc kết Xquang thăm khám siêu âm đợc thực nhóm nghiên cứu bác sỹ...
 • 5
 • 410
 • 6

Nghiên cứu vai trò của siêu âm doppler tim trong hướng dẫn lập trình tối ưu hoá máy tạo nhịp tim ở bệnh nhân suy tim nặng

Nghiên cứu vai trò của siêu âm doppler tim trong hướng dẫn lập trình tối ưu hoá máy tạo nhịp tim ở bệnh nhân suy tim nặng

Tài liệu khác

... tài: “NGHIấN CỨU VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM DOPPLE TIM TRONG HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỐI ƯU HểA MÁY TẠO NHỊP TIM Ở BỆNH NHÂN SUY TIM NẶNG” Với mục tiêu cụ thể sau: Ngh Nghiờn cứu vài trò siêu âm Doppler tim ... tối ưu hóa chức máy tạo nhịp đồng tim Trên giới có số nghiên cứu vai trò siêu âm Doppler việc hướng dẫn lập trình tối ưu hóa mỏy tạo nhịp tái đồng tim Song Việt Nam chưa thấy có nghiên cứu đầy ... làm siêu âm hướng dẫn tối ưu hóa mỏy tạo nhịp *Chuẩn bị bệnh nhân Bệnh nhân siêu âm tim qua thành ngực: +Bệnh nhân nằm nghiêng trái, điện tim đồ ghi đồng thời hình siêu âm xuốt trình làm siêu âm...
 • 39
 • 548
 • 2

nghiên cứu vai trò của siêu âm dopple tim trong hướng dẫn lập trình tối ưu hoá máy tạo nhịp tim

nghiên cứu vai trò của siêu âm dopple tim trong hướng dẫn lập trình tối ưu hoá máy tạo nhịp tim

Y khoa - Dược

... tài: “NGHIấN CỨU VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM DOPPLE TIM TRONG HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỐI ƯU HểA MÁY TẠO NHỊP TIM Ở BỆNH NHÂN SUY TIM NẶNG” Với mục tiêu cụ thể sau: Nghiờn cứu vài trò siêu âm Doppler tim ... tối ưu hóa chức máy tạo nhịp đồng tim Trên giới có số nghiên cứu vai trò siêu âm Doppler việc hướng dẫn lập trình tối ưu hóa mỏy tạo nhịp tái đồng tim Song Việt Nam chưa thấy có nghiên cứu đầy ... làm siêu âm hướng dẫn tối ưu hóa mỏy tạo nhịp *Chuẩn bị bệnh nhân Bệnh nhân siêu âm tim qua thành ngực: +Bệnh nhân nằm nghiêng trái, điện tim đồ ghi đồng thời hình siêu âm xuốt trình làm siêu âm...
 • 36
 • 398
 • 1

Nghiên cứu vai trò của phụ nữ trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau ở huyện gia lâm, thành phố hà nội

Nghiên cứu vai trò của phụ nữ trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau ở huyện gia lâm, thành phố hà nội

Khoa học tự nhiên

... Ví d : Vai trò c a ð ng ñ i v i s phát tri n ñ t nư c, vai trò c a tác ph m văn h c ñó ñ i v i s nghi p sáng tác văn h c c a tác gi , vai trò c a t ñ i v i câu Vai trò c a cá nhân m t vai di ... ñó vai trò c a h th hi n trong: - Nh ng ki n th c c a ph n v kinh t th trư ng - Vai trò c a ph n vi c quy t ñ nh mua y u t ñ u vào, ñ u cho s n ph m - Vai trò c a ph n khâu s n xu t - Vai trò ... ng Trong s n xu t nông nghi p lao ñ ng có vai trò ñ c bi t quan tr ng trình s n xu t vai trò ñư c th hi n rõ mà vi c áp d ng gi i hóa, trình ñ gi i hóa hi n ñ i hóa nư c ta nói chung Gia Lâm...
 • 148
 • 867
 • 1

Tài liệu Luận văn: Nghiên cứu vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam doc

Tài liệu Luận văn: Nghiên cứu vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam doc

Báo cáo khoa học

... nhà nước Nhà nước đóng vai trò điều hành kinh tế vĩ mô( định hướng điều tiết nhằm phát huy vai trò tích cực, hạn chế ngăn ngừa mặt tiêu cực kinh tế thị trường Theo chế này, nguyên tắc quản lý “ ... nhuận địa tô II: VAI TRÒ CỦA LỢI NHUẬN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Những tác động tích cực kinh tế 1.1 Lợi nhuận thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển Như ... theo Lênin viết Trong tư Mác nêu lên phát kiến vĩ đại ông học thuyết giá trị thặng dư nguồn gốc chất lợi nhuận xuất phát từ giá trị thặng dư Do vậy, muốn làm rõ nguồn gốc, chất vai trò lợi nhuận...
 • 37
 • 578
 • 0

Nghiên cứu vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn nguồn gen cây thuốc tại VQG ba vì, huyện ba vì, hà nội

Nghiên cứu vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn nguồn gen cây thuốc tại VQG ba vì, huyện ba vì, hà nội

Khoa học xã hội

... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng, phạm vi, địa điểm thời gian nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Vai trò người dân việc bảo tồn nguồn gen thuốc Ba Vì - Phạm vi nghiên cứu: Nhóm tài nguyên rừng nghiên ... học VQG Ba Vì Vậy cộng đồng có vai trò việc bảo tồn đa dạng sinh học? Nhằm tìm hiểu vai trò cộng đồng bảo tồn nguồn gen thuốc, chung thực đề tài Nghiên cứu vai trò cộng đồng việc bảo tồn nguồn ... văn hóa, sách, tài nguyên thiên nhiên Nhóm cộng đồng tác động đến tài nguyên rừng bảo tồn: Cộng đồng địa phương xã Ba Vì Không gian nghiên cứu: Nghiên cứu xã Ba Vì – Huyện Ba Vì - Thời gian nghiên...
 • 11
 • 783
 • 1

VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ NGỰC doc

VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ NGỰC doc

Sức khỏe giới tính

... DÀN BÀI Mục tiêu Kỹ thuật Hình ảnh siêu âm phổi - màng phổi bình thường Hình ảnh bệnh lý Kết luận 12 April 2011 MỤC TIÊU Vai trò Siêu âm chẩn đoán bệnh lý Ngực biết từ lâu, từ thành ... phổi Lẽ dĩ nhiên, Siêu âm không thay X Quang CT bổ sung thêm cho kỹ thuật đây, đặc biệt việc đánh giá tràn dịch màng phổi (là mạnh siêu âm) giúp sinh thiết chọc dò màng phổi để tìm nguyên nhân dịch ... nhân dịch 12 April 2011 Vấn đề muốn nhấn mạnh vai trò Siêu âm chẩn đoán: 1/ Tràn khí màng phổi 2/ Các bệnh lý mô kẽ phế nang đặc biệt trường hợp cấp cứu 12 April 2011 KỸ THUẬT Khảo sát bệnh nhân...
 • 59
 • 677
 • 4

VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ NGỰC pot

VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ NGỰC pot

Sức khỏe giới tính

... Mục tiêu Kỹ thuật Hình ảnh siêu âm phổi - màng phổi bình thường Hình ảnh bệnh lý Kết luận 20 February 2013 Vai trò Siêu âm chẩn đoán bệnh lý Ngực biết từ lâu, từ thành ngực ... phổi Lẽ dĩ nhiên, Siêu âm không thay X Quang CT bổ sung thêm cho kỹ thuật đây, đặc biệt việc đánh giá tràn dịch màng phổi (là mạnh siêu âm) giúp sinh thiết chọc dò màng phổi để tìm nguyên nhân dịch ... dịch 20 February 2013 Vấn đề muốn nhấn mạnh vai trò Siêu âm chẩn đoán: 1/ Tràn khí màng phổi 2/ Các bệnh lý mô kẽ phế nang đặc biệt trường hợp cấp cứu 20 February 2013 Khảo sát bệnh nhân tư nằm...
 • 60
 • 797
 • 7

Nghiên cứu giá trị của siêu âm trong chẩn đoán bệnh xơ rút cơ delta

Nghiên cứu giá trị của siêu âm trong chẩn đoán bệnh xơ rút cơ delta

Y dược - Sinh học

... 1.2.2.3 Nghiên cứu siêu âm kết hợp MRI Nghiên cứu siêu âm chẩn đoán xơ Delta tiến hành Mesa – Ramos năm 1992 Nghiên cứu sù thay đổi hình ảnh siêu âm bệnh nhân xơ mông [53] Năm 2001 nghiên cứu khác ... bả vai cánh chim Biến dạng khớp vai cố định giang vai góc 30 độ đến 50 độ Dấu hiệu trật khớp vai gặp bệnh nhân xơ 10 năm [24] 1.2.2 Nghiên cứu cận lâm sàng 1.2.2.1 Nghiên cứu X quang: Những nghiên ... Đến năm 1999, Ogawa nghiên cứu bất thường xương khớp vai bệnh nhân xơ hóa delta nhận thấy xơ hóa delta dẩn đến mỏm vai bị choc xuống, khe khớp hẹp phát phim chụp X quang khớp vai [61] Đến năm 2001...
 • 98
 • 615
 • 0

Nghiên cứu giá trị của siêu âm trong chẩn đoán các khối u vùng đầu tụy pptx

Nghiên cứu giá trị của siêu âm trong chẩn đoán các khối u vùng đầu tụy pptx

Báo cáo khoa học

... 63/80 x 100 = 78,8% 2.3 Giá trị siêu âm phát hạch: 57 trờng hợp phát hạch phẫu thuật siêu âm phát trờng hợp Bảng Giá trị SA phát xâm lấn hạch Bảng Giá trị SA phát xâm lấn tổ chức lân cận Phẫu thuật ... việc phát tổn thơng Vì vậy, di gan u vùng đầu tụy khó phát SA [5] Đối với di phúc mạc nghiên cứu cho thấy siêu âm hạn chế, trờng hợp có di phúc mạc đợc phát kết phẫu thuật siêu âm không phát ... phơng pháp phát khối u vùng đầu tụy Giá trị SA phát lan rộng khối u vùng đầu tụy 2.1 Giá trị siêu âm xác định xâm lấn tổ chức lân cận Các tổ chức lân cận bị khối u thâm nhiễm gặp nghiên cứu tá tràng,...
 • 4
 • 536
 • 5

Mô hình nghiên cứu vai trò của điôxít cácbon trong hiệu ứng nhà kính pptx

Mô hình nghiên cứu vai trò của điôxít cácbon trong hiệu ứng nhà kính pptx

Điện - Điện tử

... gia Khí nóng lên ảnh hưởng tương tự Các nhà khoa học Viện nghiên cứu không gian NASA Goddard (Hoa Kỳ) thiết kế thí nghiệm nghiên cứu vai trò CO2 trình thay đổi nhiệt độ không khí nhà kính Khí thêm ... kính bề mặt hành tinh vệ tinh Ảnh hưởng điôxít cácbon (CO2) hiệu ứng nhà kính bàn luận trăm năm vai trò trình "làm nóng trái đất" chưa chấp nhận rộng rãi Đây sở nảy sinh nhiều tranh cãi bất đồng ... độ không khí nhà kính Khí thêm vào lấy từ không khí nhà kính thí nghiệm Kết cho thấy CO đóng vai trò quan trọng định thay đổi nhiệt độ Hàm lượng CO2 định lượng nước bốc Kết công bố tạp chí Science...
 • 6
 • 297
 • 0

Mô hình nghiên cứu vai trò của điôxít cácbon trong hiệu ứng nhà kính t ppt

Mô hình nghiên cứu vai trò của điôxít cácbon trong hiệu ứng nhà kính t ppt

Điện - Điện tử

... gia Khí nóng lên ảnh hưởng tương tự Các nhà khoa học Viện nghiên cứu không gian NASA Goddard (Hoa Kỳ) thiết kế thí nghiệm nghiên cứu vai trò CO2 trình thay đổi nhiệt độ không khí nhà kính Khí thêm ... kính bề mặt hành tinh vệ tinh Ảnh hưởng điôxít cácbon (CO2) hiệu ứng nhà kính bàn luận trăm năm vai trò trình "làm nóng trái đất" chưa chấp nhận rộng rãi Đây sở nảy sinh nhiều tranh cãi bất đồng ... độ không khí nhà kính Khí thêm vào lấy từ không khí nhà kính thí nghiệm Kết cho thấy CO đóng vai trò quan trọng định thay đổi nhiệt độ Hàm lượng CO2 định lượng nước bốc Kết công bố tạp chí Science...
 • 5
 • 354
 • 0

VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHUẨN ĐOÁN ĐO ĐỘ LÀNH ÁC CỦA BƯỚU VÚ pptx

VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHUẨN ĐOÁN ĐO ĐỘ LÀNH ÁC CỦA BƯỚU VÚ pptx

Cao đẳng - Đại học

... Giá trò siêu âm chẩn đoán độ lành ác bướu vú Mặc dù dấu hiệu siêu âm khảo sát nghiên cứu không giống kết độ nhạy (Se), độ đặc hiệu (Sp), giá trò tiên đoán dương (PPV), giá trò tiên đoán âm (NPV) ... (PPV), giá trò tiên đoán âm (NPV) siêu âm chẩn đoán độ lành ác bướu vú nghiên cứu cao Trong đặc biệt giá trò tiên đoán âm siêu âm mức tần suất bệnh khác cao Điều có ý nghóa cách xử trí khối 28 Radiology ... không, biểu nghiên cứu khác tiến hành để tìm tình trạng xâm lấn bướu làm tắc nghẽn ống dấu hiệu siêu âm có độ nhạy độ đặc hiệu cao 27 bướu vú, điều gợi ý cho thấy xử trí trường hợp siêu âm có chẩn...
 • 4
 • 775
 • 2

Nghiên cứu giá trị của siêu âm trong chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý phần mềm bàn tay

Nghiên cứu giá trị của siêu âm trong chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý phần mềm bàn tay

Y khoa - Dược

... Quervain, dấu hiệu lò so Do tiến hành nghiên cứu đề tài : "Nghiên cứu giá trị siêu âm chẩn đoán điềutrị số bệnh lý phần mềm bàn tay" nhằm hai mục tiêu Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng siêu âm ... cổ tay dài + Đánh giá giá trị siêu âm chuẩn đoán hội chứng de Quervan giám sát thay đổi sau tiêm steroid hướng dẫn siêu âm - Vai trò siêu âm ngón tay lò so + Siêu âm thấy bao gân dầy lên có dịch ... 2.4.5 Đạo đức nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu giải thích rõ ký giấy đồng ý tham gia nghiên cứu - Có thể rút khỏi nghiên cứu - Các thông tin đảm bảo giữ bí mật dùng cho mục dích nghiên cứu 17 2.4.6...
 • 34
 • 1,047
 • 3

vai trò của siêu âm trong đánh giá các tổn thương tim ở bệnh nhân tăng huyết áp

vai trò của siêu âm trong đánh giá các tổn thương tim ở bệnh nhân tăng huyết áp

Y khoa - Dược

... DŨNG NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG MẤT ĐỒNG BỘ TRONG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM - DOPPLER MÔ CƠ TIM Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP CÓ CHỨC NĂNG TÂM THU THẤT TRÁI BÌNH THƯỜNG Chuyên đề 3: VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG ... DŨNG NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG MẤT ĐỒNG BỘ TRONG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM - DOPPLER MÔ CƠ TIM Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP CÓ CHỨC NĂNG TÂM THU THẤT TRÁI BÌNH THƯỜNG Chuyên đề 3: VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG ... 1970 siêu âm kiểu TM siêu âm 2D sử dụng nghiên cứu cho thấy chúng cho phép đánh giá cách sơ tình trạng suy chức tâm trương Cho đến siêu âm tim việc chẩn đoán suy chức tâm trương chủ yếu dựa vào siêu...
 • 53
 • 421
 • 0

nghiên cứu giá trị của siêu âm trong chấn thương màng phổi và phổi

nghiên cứu giá trị của siêu âm trong chấn thương màng phổi và phổi

Thạc sĩ - Cao học

... din Khụng khớ cú th vo khoang mng phi t ngun: + Ngoi vo: qua vt thng ngc + Trong ra: rỏch nhu mụ phi (ph nang, ph qun) Trong chn thng ngc, nu cú thng tn thnh ngc gõy rỏch lỏ thnh mng phi, thỡ khụng ... Thc qun c l on thc qun thng b tn thng chn thng nht 15 Trong chn thng vựng ngc, bng, v thc qun thng l hu qu ca mt cỳ thỳc mnh vo vựng thng v Trong trng hp ny, tn thng thng 1/3 di thc qun v cú th ... xung nguy c b vt thng ngc bng - Trong chn thng ngc: Vựng xõy xỏt da, t mỏu trờn thnh ngc: thng gp, gi ý cú chn thng ngc ỏnh giỏ v trớ, ln ca vựng xõy xỏt da ny cú vai trũ nh hng thm khỏm v chn...
 • 89
 • 693
 • 2

Nghiên cứu vai trò của người dân trong xây dựng đường giao thông nông thôn huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

Nghiên cứu vai trò của người dân trong xây dựng đường giao thông nông thôn huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

Kỹ thuật

... ñó ñã làm h n ch vai trò c a ngư i dân nông thôn 2.1.7 Quan ñi m v nâng cao vai trò c a ngư i dân Trong chi n lư c phát tri n kinh t ñ t nư c, ð ng Nhà nư c r t quan tâm ñ n vai trò c a ngư i dân ... qu n lý h th ng ñư ng GTNT Xu t phát t nh ng yêu c u v phát tri n h th ng giao thông nông thôn vai trò c a ngư i dân, ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u vai trò c a ngư i dân xây d ng ñư ng ... VÀ TH C TI N V VAI TRÒ C A NGƯ I DÂN TRONG XÂY D NG ðƯ NG GTNT 2.1 Cơ s lý lu n 2.1.1 M t s khái ni m b n - Vai trò: Theo t ñi n ti ng Vi t, vai trò tác d ng, ch c s ho t ñ ng, s phát tri n c a...
 • 132
 • 654
 • 2

vai trò của siêu âm trong lòng mạch (ivus) trong đánh giá tổn thương tại vị trí chia nhánh động mạch vành

vai trò của siêu âm trong lòng mạch (ivus) trong đánh giá tổn thương tại vị trí chia nhánh động mạch vành

Y khoa - Dược

... Phương pháp nghiên cứu: 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu thiết kế theo phương pháp mô tả cắt ngang 26 2.2.2 Phương pháp lựa chọn đối tượng nghiên cứu: Tất đối tượng nghiên cứu chọn theo ... pháp siêu âm lòng mạch: 30 2.2.4 Xử lý thống kê số liệu nghiên cứu 33 Dự kiến kết nghiên cứu 34 3.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu: 34 3.2 Các triệu chứng lâm ... trình nghiên cứu đánh giá siêu âm lòng mạch phương pháp chẩn đoán bệnh mạch vành có độ nhạy độ đặc hiệu cao Tuy nhiên, siêu âm lòng mạch kỹ thuật mẻ nước ta, Việt Nam chưa có đề tài nghiên cứu...
 • 56
 • 275
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25