nghiên cứu về ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm trên thế giới

đánh giá tình trạng ô nhiễm vi khuẩn chỉ điểm vệ sinh thực phẩm trong thịt lợn tại một số cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc và đề xuất giải pháp khắc phục

đánh giá tình trạng ô nhiễm vi khuẩn chỉ điểm vệ sinh thực phẩm trong thịt lợn tại một số cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc và đề xuất giải pháp khắc phục

Chăn nuôi

... phẩm 1.2.1 Nghiên cứu ô nhiễm vi sinh vật thực phẩm giới Ô nhiễm vi sinh vật chiếm tỷ lệ lớn yếu tố gây ô nhiễm thực phẩm Trên thực tế nhiễm khuẩn nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm làm ảnh hưởng đến ... doanh thực phẩm, tăng cường quản lý, thực tra liên ngành ATVSTP “từ trang trại đến bàn ăn” Có thiết lập thị trường thực phẩm an toàn 1.2 Nghiên cứu ô nhiễm vi sinh vật thực phẩm 1.2.1 Nghiên cứu ô ... độ ô nhiễm vệ sinh an toàn thực phẩm, hầu xây dựng tiêu chuẩn cho phép mức độ giới hạn chất tồn dư, tạp chất, vi sinh vật ô nhiễm thực phẩm Nếu số vượt giới hạn cho phép, thực phẩm coi không...
 • 78
 • 1,965
 • 0

QUY CHUẨN kỹ THUẬT QUỐC GIA đối với ô NHIỄM VI SINH vật TRONG THỰC PHẨM

QUY CHUẨN kỹ THUẬT QUỐC GIA đối với ô NHIỄM VI SINH vật TRONG THỰC PHẨM

Quản lý nhà nước

... quá.giá trị M không đạt - TSVSVHK: Tổng số vi sinh vật hiếu khí - KPH: Không phát QCVN 8-3:2012/BYT II QUY ĐỊNH KỸ THUẬT Giới hạn ô nhiễm vi sinh vật sữa sản phẩm sữa Sản phẩm TT Chỉ tiêu Giới hạn cho ... ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ Các thực phẩm quy định Mục II phải kiểm tra chất lượng, an toàn để đảm bảo ô nhiễm vi sinh vật không vượt giới hạn quy định Quy chuẩn Đối với thực phẩm quy định “Quy định giới ... xuất, kinh doanh xuất khẩu, nhập thực phẩm phù hợp với giới hạn ô nhiễm vi sinh vật quy định Quy chuẩn kỹ thuật VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN Giao Cục An toàn vệ sinh thực phẩm chủ trì, phối hợp với quan...
 • 12
 • 977
 • 4

Nghiên cứu tình hình nhiễm vi sinh vật trong hải sản và thực trạng thực thi các quy định an toàn thực phẩm tại tàu cá, cảng cá, cơ sở mua bán hải sản Khánh Hòa

Nghiên cứu tình hình nhiễm vi sinh vật trong hải sản và thực trạng thực thi các quy định an toàn thực phẩm tại tàu cá, cảng cá, cơ sở mua bán hải sản ở Khánh Hòa

Khoa học tự nhiên

... Chính vậy, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm hải sản cần quan tâm kiểm soát chặt chẽ Từ lý trên, vi c thực đề tài Nghiên cứu tình hình nhiễm vi sinh vật hải sản thực trạng thực thi qui định ATTP ... vệ sinh tay cụ thể, phù hợp với 24 địa điểm bán lẻ thực phẩm Kết nghiên cứu đưa rằng: vi c thực vệ sinh tay địa điểm không thực cách thường xuyên cách theo quy định Cục Quản lý thực phẩm Dược phẩm ... toàn thực phẩm Cục quản lý dược phẩm thực phẩm Hoa Kỳ để phân tích, đánh giá tính chuẩn xác vi c thực vệ sinh tay, vệ sinh dụng cụ, thiết bị sở buôn bán thực phẩm Đồng thời, nghiên cứu nêu đưa...
 • 214
 • 210
 • 1

Hướng dẫn chung cho các nhà sản xuất kinh doanh thực phẩm Tiêu chuẩn EU về Chỉ tiêu Vi sinh vật trong Thực phẩm

Hướng dẫn chung cho các nhà sản xuất kinh doanh thực phẩm Tiêu chuẩn EU về Chỉ tiêu Vi sinh vật trong Thực phẩm

Tài liệu khác

... 3.1 An toàn thực phẩm đảm bảo không kiểm soát xét nghiệm vi sinh vật Luật tiêu chuẩn vi sinh vật thực phẩm không áp đặt yêu cầu chung phải tăng cường xét nghiệm vi sinh vật thành phẩm đưa kết ... thực phẩm tiến hành thường xuyên vi c xét nghiệm vi sinh vật không cần phải xét nghiệm cho lô hàng theo tiêu vi sinh vật để chứng tỏ vi c tuân thủ Các sở kinh doanh thực phẩm đáp ứng tiêu thông ... an toàn thực phẩm, (ví dụ tiến vệ sinh sản xuất lựa chọn nguyên liệu thô) 2.3 Luật tiêu chuẩn vi sinh vật thực phẩm bước tiếp cận ngăn ngừa cho an toàn thực phẩm theo luật vệ sinh thực phẩm Điều...
 • 21
 • 377
 • 3

đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y và mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong thịt (lợn và gà) tiêu thụ một số huyện, thành phố, tỉnh hải dương

đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y và mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong thịt (lợn và gà) tiêu thụ ở một số huyện, thành phố, tỉnh hải dương

Thạc sĩ - Cao học

... độc thực phẩm vi sinh vật giới Vi t Nam 1.2 Những nghiên cứu ô nhiễm vi khuẩn thực phẩm 14 1.2.1 Nghiên cứu ô nhiễm vi khuẩn thực phẩm giới 14 1.2.2 Nghiên cứu ô nhiễm vi khuẩn thực phẩm Vi t ... (1) Thực phẩm nhiễm hóa chất độc, chất tồn dư vượt giới hạn cho phép (2) Thực phẩm bị ô nhiễm vi sinh vật sản phẩm vi sinh vật (3) Bản thân thực phẩm có chất độc Trong ngộ độc thực phẩm ô nhiễm ... poisoning: PSP) số hải sản, tôm,… 1.1.3 Tình hình ngộ độc thực phẩm vi sinh vật giới Vi t Nam 1.1.3.1 Tình hình ngộ độc thực phẩm vi sinh vật giới Ngộ độc thực phẩm xảy vi sinh vật mối đe dọa nghiêm...
 • 106
 • 339
 • 1

Khảo sát mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong các loại thực phẩm tại khu vực thành phố phan thiết

Khảo sát mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong các loại thực phẩm tại khu vực thành phố phan thiết

Công nghệ - Môi trường

... Salmonella: 12 2.3 Giới hạn cho phép tiêu vi sinh vật thực phẩm: 16 2.4 Các đƣờng vi sinh vật nhiễm vào thực phẩm: 18 2.5 Tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm: 18 2.5.1 Tình ... NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ************************* KHẢO SÁT MỨC ĐỘ Ô NHIỄM VI SINH VẬT TRONG CÁC LOẠI THỰC PHẨM TẠI KHU VỰC THÀNH PHỐ PHAN THIẾT Giáo vi n hƣớng dẫn: Sinh ... vào thực phẩm [14] Vi sinh vật nhiễm vào thực phẩm theo đƣờng: + Do môi trƣờng không đảm bảo vệ sinh, VSV từ đất, nƣớc bẩn, không khí, dụng cụ vật dụng khác nhiễm vào TP + Do thiếu vệ sinh trình...
 • 82
 • 976
 • 4

Nghiên cứu vai trò của vi sinh vật trong quá trình xử lí nước thải đô thị trên mô hình hợp khối aeroten và lọc sinh học

Nghiên cứu vai trò của vi sinh vật trong quá trình xử lí nước thải đô thị trên mô hình hợp khối aeroten và lọc sinh học

Công nghệ - Môi trường

... cần thiết để oxi hóa chất hữu có nớc vi sinh vật (chủ yếu l vi khuẩn) hoại sinh, hiếu khí Đây l đại lợng để đánh giá mức độ ô nhiễm (về mặt chất hữu v vi sinh vật nớc) Phơng pháp Winkler dựa oxi ... hu c, cỏc loi to hay vi khun, [7, 14, 23, 29, 34, 37] 1.2.3 H vi sinh vt ca nc thi Cỏc vi sinh vt l nhng sinh vt nh bộ, n bo, tn ti vi s lng rt ln t nhiờn Trong nc thi, vi sinh vt xõm nhp vo thụng ... phn ng húa sinh Nhng vi khun thuc nhúm ny bao gm : vi khun nitrat húa, vi khun st, vi khun lu hunh, vi khun kh H2S.v.v , [7, 14, 23, 29, 34, 37] 1.3 Vai trũ ca vi sinh vt x lớ nc thi Vi sinh vt...
 • 99
 • 1,429
 • 1

Khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ và ô nhiễm vi sinh vật trong thịt lợn tại một số cơ sở giết mổ trên địa bàn huyện gia lâm,thành phố hà nội

Khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ và ô nhiễm vi sinh vật trong thịt lợn tại một số cơ sở giết mổ trên địa bàn huyện gia lâm,thành phố hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... 11/4/2001)[42] 2.1.3 Nghiên cứu ô nhiễm vi sinh vật thực phẩm giới Ngộ độc thực phẩm vi sinh vật gây chiếm tỷ lệ lớn vụ ngộ độc thực phẩm có nguồn gốc động vật Theo thống kê tổ chức Nông lơng Thế giới có ... chứa lợng vi sinh vật lớn từ nhiều nguồn khác nhau, loài vi sinh vật nhiễm vào động vật di chuyển đất Từ đất, vi sinh vật nhiễm vào không khí, nớc từ nhiễm vào thực phẩm Hệ vi sinh vật đất quan ... Salmonella: không đợc có 25g thực phẩm 2.4 Tình hình nghiên cứu tập đoàn vi sinh vật gây ô nhiễm thịt 2.4.1 Tập đoàn vi khuẩn hiếu khí Thuật ngữ Vi khuẩn hiếu khí vệ sinh thực phẩm đợc hiểu bao gồm vi khuẩn...
 • 117
 • 916
 • 5

Khảo sát thực trạng hoạt động và ô nhiễm vi sinh vật trong thịt lợn tại một số cơ sở giết mổ trên địa bàn huyện quốc oai, tỉnh hà tây

Khảo sát thực trạng hoạt động và ô nhiễm vi sinh vật trong thịt lợn tại một số cơ sở giết mổ trên địa bàn huyện quốc oai, tỉnh hà tây

Thạc sĩ - Cao học

... nhiễm vi sinh vật thực phẩm giới v Vi t Nam 2.2.1 Nghiên cứu ô nhiễm vi sinh vật thực phẩm giới Trong lĩnh vực thực phẩm, ô nhiễm vi sinh vật thực phẩm đợc nhiều tổ chức, nh khoa học quan tâm nghiên ... vi Danh mục hình viii Mở đầu i 1.1 Tính cấp thiết đề t i 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề t i Tổng quan t i liệu 2.1 Tình hình ngộ độc thực phẩm giới v Vi t Nam 2.2 Nghiên cứu ô nhiễm vi sinh vật thực ... vi sinh vật thực phẩm Vi t Nam Trong năm gần đây, vấn đề an to n vệ sinh thực phẩm không l điều mẻ Kết kiểm tra số vi khuẩn điểm thực phẩm cho biết hầu hết mẫu không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh...
 • 110
 • 561
 • 1

Khảo sát thực trạng giết mổ và ô nhiễm vi sinh vật trong thịt lợn tại một số cơ sở giết mổ trên địa bàn huyện từ liêm thành phố hà nội

Khảo sát thực trạng giết mổ và ô nhiễm vi sinh vật trong thịt lợn tại một số cơ sở giết mổ trên địa bàn huyện từ liêm thành phố hà nội

Khoa học tự nhiên

... ngộ độc thực phẩm vi khuẩn gây giới v Vi t Nam 2.1.3 Nghiên cứu ô nhiễm vi sinh vật thực phẩm giới .11 2.1.4 Nghiên cứu ô nhiễm vi sinh vật thực phẩm Vi t Nam 12 2.2 Các tổ chức ... 11/4/2001) 2.1.3 Nghiên cứu ô nhiễm vi sinh vật thực phẩm giới Ngộ độc thực phẩm vi sinh vật gây chiếm tỷ lệ lớn vụ ngộ độc thực phẩm có nguồn gốc động vật Theo thống kê tổ chức Nông lơng Thế giới có ... Thuý Nga (1997) [17] nghiên cứu số vi khuẩn gây ô nhiễm thịt lợn vùng hữu ngạn sông Hồng Tô Liên Thu (1999) [38] nghiên cứu ô nhiễm vi sinh vật thực phẩm có nguồn gốc động vật thị trờng H Nội...
 • 110
 • 471
 • 2

Tài liệu KHẢO SÁT Ô NHIỄM VI SINH VẬT TRONG MỘT SỐ THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ NĂM 2010 - 2011 pot

Tài liệu KHẢO SÁT Ô NHIỄM VI SINH VẬT TRONG MỘT SỐ THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ NĂM 2010 - 2011 pot

Báo cáo khoa học

... sở phòng ngừa ngộ độc thực phẩm địa bàn thành phố Huế khảo sát mức độ ô nhiễm vi sinh vật thực phẩm cần thiết Đối tượng phương pháp nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Các vi khuẩn hiếu khí, coliforms, ... công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2010, tỉnh Thừa Thiên Huế 2010 Bộ Khoa học Công nghệ , TCVN4884:2005 - Vi sinh vật thực phẩm thức ăn chăn nuôi Phương pháp định lượng vi sinh vật đĩa thạch ... 6848:2007- Vi sinh vật thực phẩm thức ăn chăn nuôi Phương pháp định lượng coliform- kỹ thuật đếm khuẩn lạc, 2007 Bộ Khoa học Công nghệ, TCVN 6404:2008- Vi sinh vật thực phẩm thức ăn chăn nuôi - Yêu...
 • 9
 • 591
 • 2

Khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ và ô nhiễm vi sinh vật trong thịt lợn tại một số điểm giết mổ trên địa bàn thành phố hưng yên

Khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ và ô nhiễm vi sinh vật trong thịt lợn tại một số điểm giết mổ trên địa bàn thành phố hưng yên

Nông - Lâm - Ngư

... nhân 1.1.2 Tình hình ng ñ c th c ph m vi khu n gây th gi i t i Vi t Nam 1.1.3 Nghiên c u s ô nhi m vi sinh v t th c ph m th gi i 1.1.4 Nghiên c u s ô nhi m vi sinh v t th c ph m 1.2 Các t ch c qu ... lâu vi khu n gây b nh có th phát hi n d môi trư ng gi a muôn vàn vi sinh v t khác có m t môi trư ng không b ô nhi m Hi n nhóm Coliform ñã ñư c th gi i ch p nh n nhóm vi khu n ch ñi m b i nhóm vi ... (1997) nghiên c u m t s vi khu n gây ô nhi m th t l n vùng h u ng n Sông H ng Tô Liên Thu (1999) nghiên c u s nhi m vi sinh v t th c ph m có ngu n g c ñ ng v t th trư ng Hà N i Tr n Xuân ðông (2002)...
 • 94
 • 562
 • 3

Đánh giá hoạt động giết mổ và ô nhiễm vi sinh vật trong thịt lợn tại một số cơ sở giết mổ trên địa bàn quận lê chân thành phố hải phòng

Đánh giá hoạt động giết mổ và ô nhiễm vi sinh vật trong thịt lợn tại một số cơ sở giết mổ trên địa bàn quận lê chân thành phố hải phòng

Nông - Lâm - Ngư

... 1.5 Các ngu n ô nhi m vi khu n vào th t 1.5.1 Lây nhi m t không khí Trong không khí b i có r t nhi u vi sinh v t vi khu n, n m m c Ch t lư ng không khí ph thu c vào thành ph n có không khí khác ... ng ñ a bàn qu n Lê Chân H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi p Page 34 2.3.2 Môi trư ng nuôi c y vi khu n Môi trư ng nuôi c y phân l p vi khu n c a hãng Oxoid (Anh), ... th y s lư ng vi sinh v t b m t nhi u bên trong, d n d n vi sinh v t bên tuỳ thu c ñi u ki n ñ m, nhi t ñ s xâm nh p vào bên H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi p...
 • 95
 • 442
 • 1

Khảo sát tìm nguyên nhân nhiễm vi sinh vật trong sản phẩm chả giò chế biến tại cholimex

Khảo sát tìm nguyên nhân nhiễm vi sinh vật trong sản phẩm chả giò chế biến tại cholimex

Sinh học

... mẫu, vệ sinh thực phẩm, chất dinh dưỡng thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt, hệ thống kiểm tra thực phẩm xuất nhập khẩu, dư lượng thuốc thú y thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật thực phẩm ... khơng chứa vi sinh vật gây hại cho sản phẩm thị trường người sử dụng ta phải tiến hành kiểm tra vi sinh Trước vấn đề đặt chúng tơi tiến hành khảo sát tìm ngun nhân nhiễm vi sinh vật sản phẩm chả ... làm giảm nhiễm bẩn vào sản phẩm, nâng cao chất lượng uy tín sản phẩm vi c nghiên cứu cải tiến qui trình sản xuất nhằm mục đích nâng cao chất lượng an tồn vệ sinh sản phẩm thực phẩm vi c làm...
 • 142
 • 1,017
 • 6

Khảo sát tìm nguyên nhân nhiễm vi sinh vật trong sản phẩm chả giò chế biến tại Cholimex đề xuất biện pháp khắc phục

Khảo sát tìm nguyên nhân nhiễm vi sinh vật trong sản phẩm chả giò chế biến tại Cholimex đề xuất biện pháp khắc phục

Công nghệ - Môi trường

... mẫu, vệ sinh thực phẩm, chất dinh dưỡng thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt, hệ thống kiểm tra thực phẩm xuất nhập khẩu, dư lượng thuốc thú y thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật thực phẩm ... khơng chứa vi sinh vật gây hại cho sản phẩm thị trường người sử dụng ta phải tiến hành kiểm tra vi sinh Trước vấn đề đặt chúng tơi tiến hành khảo sát tìm ngun nhân nhiễm vi sinh vật sản phẩm chả ... làm giảm nhiễm bẩn vào sản phẩm, nâng cao chất lượng uy tín sản phẩm vi c nghiên cứu cải tiến qui trình sản xuất nhằm mục đích nâng cao chất lượng an tồn vệ sinh sản phẩm thực phẩm vi c làm...
 • 142
 • 953
 • 1

Khảo sát tìm nguyên nhân nhiễm vi sinh vật trong sản phẩm chả giò chế biến tại cholimex để xuất biện pháp khắc phục

Khảo sát tìm nguyên nhân nhiễm vi sinh vật trong sản phẩm chả giò chế biến tại cholimex để xuất biện pháp khắc phục

Công nghệ - Môi trường

... mẫu, vệ sinh thực phẩm, chất dinh dưỡng thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt, hệ thống kiểm tra thực phẩm xuất nhập khẩu, dư lượng thuốc thú y thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật thực phẩm ... khơng chứa vi sinh vật gây hại cho sản phẩm thị trường người sử dụng ta phải tiến hành kiểm tra vi sinh Trước vấn đề đặt chúng tơi tiến hành khảo sát tìm ngun nhân nhiễm vi sinh vật sản phẩm chả ... làm giảm nhiễm bẩn vào sản phẩm, nâng cao chất lượng uy tín sản phẩm vi c nghiên cứu cải tiến qui trình sản xuất nhằm mục đích nâng cao chất lượng an tồn vệ sinh sản phẩm thực phẩm vi c làm...
 • 142
 • 1,553
 • 4

Xem thêm