nghiên cứu về ô nhiễm môi trường

Tài liệu về ô nhiễm môi trường

Tài liệu về ô nhiễm môi trường

Môi trường

... măng rời phải sử dụng máy đóng và xe chuyên dụng.. Ô nhiễm môi trường Đề tài: “xi măng” (khí thải)I Mở đầu Xi măng là một trong những ngành công nghiệp được hình thành sớm nhất nước ta (cùng ... trong không khí xung quanh.1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức chất lượng không khí xung quanh và giám sát tình trạng ô nhiễm không khí.2. Giá trị giới hạnGiá trị giới hạn các thông số ... định các thông số cụ thể được quy định trong các TCVN tương ứng.TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5939 - 1995 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍTIÊU CHUẨN KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ 1. Phạm...
 • 9
 • 10,416
 • 36

Thực trạng về ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất của công nghiệp hoá chất Việt Nam những năm gần đây

Thực trạng về ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất của công nghiệp hoá chất ở Việt Nam những năm gần đây

Kinh tế - Thương mại

... sản phẩm hoá chất là: ô nhiễm môi trờng do chất thải rắn, ô nhiễm không khí, ô nhiễm do hoá chất tồn d trong môi trờng trong khuôn khổ đề tài, chỉ đề cập tới ô nhiễm môi trờng do chất thải ... trạng ô nhiễm môi trờng và một số khuyến nghị.Kết cấu đề tài bao gồm:Phần mở đầuI/ Công nghiệp đối với vấn đề ô nhiễm môi trờng I.1. Ô nhiễm môi trờng trong hoạt động công nghiệp I.2. Công ... ngời và môi trờng. I.2. Công nghiêp Việt Nam và vấn đề ô nhiễm môi trờng.4III.1. Những giải pháp vĩ mô bảo vệ môi trờng và giảm thiểu những ảnh hởng tiêu cực của công nghiệp đến môi trờng.Để...
 • 28
 • 5,751
 • 9

Tìm hiểu về nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm môi trường trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt

Tìm hiểu về nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm môi trường trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt

Khoa học xã hội

... hội …1.3.7/ Ô nhiễm Môi trường :" ;Ô nhiễm môi trường là sự làm thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường& quot;.11.3.7.1/ Ô nhiễm không khí: Ô nhiễm không khí là ... độ1.3.3/ Ý thức1.3.4/ Hành vi1.3.5/ ô thị1.3.6/ Môi trường 1.3.7/ Ô nhiễm Môi trường 1.3.7.1/ Ô nhiễm không khí1.3.7.2/ Ô nhiễm môi trường đất 1.3.7.3/ Ô nhiễm nước 1.3.8/ Rác thải( chất thải)1.3.9/ ... hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vào môi trường nước.Theo bản chất các tác nhân gây ô nhiễm, người ta phân ra các loại ô nhiễm nước: Ô nhiễm vô cơ, hữu cơ, ô nhiễm hoá chất, ô nhiễm...
 • 179
 • 5,654
 • 19

Tìm hiểu về nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm môi trường trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt.

Tìm hiểu về nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm môi trường trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt.

Báo cáo khoa học

... c:ậ ứ321.3.4/ Hành vi1.3.5/ ô thị1.3.6/ Môi tr ngườ1.3.7/ Ô nhi m ễ Môi tr ng ườ 1.3.7.1/ Ô nhi m không khíễ1.3.7.2/ Ô nhi m môi tr ng đ t ễ ườ ấ1.3.7.3/ Ô nhi m n c ễ ướ1.3.8/ Rác th ... sinhệ1.3.11/Tiêu chu n môi tr ngẩ ườ1.3.12/Vi ph m tiêu chu n môi tr ngạ ẩ ườ1.3.13/Qu n lí môi tr ngả ườ1.4. Mô hình khung phân tích và Gi thuy t nghiên c u.ả ế ứ1.4.1 Mô hình khung phân tích.1.4.2 ... ch y u d n đ n ô nhi m môi tr ng.ươ ữ ủ ế ẫ ế ễ ườ Nghiên c u cho th y, r t nhi u ng i dân quan tâm đ n v n đ môi ấ ấ ề ườ ế ấ ề tr ng và nh n th c đ c t m quan tr ng c a môi tr ng đ i v...
 • 183
 • 1,697
 • 5

Tìm hiểu về nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm môi trường trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt

Tìm hiểu về nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm môi trường trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt

Công nghệ - Môi trường

... thông qua từ ngày 6 đến 30/12/1993 34" ;Ô nhiễm môi trường là sự làm thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường& quot;.11.3.7.1/ Ô nhiễm không khí: Ô nhiễm không ... (sở giao thông công chánh, sở tài nguyên môi trường ).Kết quả nghiên cứu cho thấy, vấn đề môi trường rất được người dân quan tâm. Đa số người dân có nhận thức tốt về việc ô nhiễm môi trường do ... và bảo vệ môi trường. 1.3.12. Vi phạm tiêu chuẩn môi trường. 1.3.13. Quản lý môi trường. Theo Lê Văn Khoa, sách “Khoa học môi trường , Nhà Xuất Bản Giáo Dục,2000."Quản lý môi trường là...
 • 163
 • 2,781
 • 10

các bảng biểu và các hình ảnh về ô nhiễm môi trường quận 4

các bảng biểu và các hình ảnh về ô nhiễm môi trường quận 4

Công nghệ - Môi trường

... 199 phường 8 9Lô H, lô J cư xá Hoàng Diệu phường 8 444 Nguyễn Văn Danh 1 25 Đường Hoàng Diệu phường 5 9Lô D Cư Xá Vĩnh Hội 14Lô C Cư Xá Vĩnh Hội 15Lô F Cư Xá Vĩnh Hội 16Lô E Cư Xá Vĩnh Hội ... Trần Hiền Tài 1 59 Hẻm 92/17 + 92/15 Tôn Thất Thuyết phường15162Chợ 200 phường 15 80 Trường Nguyễn Trường Tộ phường 16 Trường Kỹ Thuật Hải Quân phường 18 Trường Quang Trung phường 325 Trần ... Xuyến1 28 Chung cư lô C1+C2+C3 Tân Vĩnh phường 6 230GVHD : Th.S . Vũ Hải Yến Trang 6 SVTH : Trần Bá Luận Nghiên Cứu Và Đề Xuất Các Giải Pháp Thu Gom – Vận Chuyển Nhằm Phục Vụ Công Tác Phân Loại...
 • 13
 • 1,773
 • 0

TỔNG QUAN VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG và XỬ LÍ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG HIỆN NAY

TỔNG QUAN VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG và XỬ LÍ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG HIỆN NAY

Công nghệ - Môi trường

... PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG XỬ LÍ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG HIỆN NAYNỘI DUNG CHÍNH :-Khái niệm ô nhiễm môi trường -Các dạng ô nhiễm môi trường -Các biện pháp xử lý môi trường hiện nay-Trong ... trình bày cụ thể về vấn đề ô nhiễm môi trường nướcI.Khái niệm và nguyên nhân:- Ô nhiễm môi trường là sự thay đổi tính chất của môi trường vi phạm tiêuchuẩn môi trường. Chất ô nhiễm là những ... tố làm cho môi trường trởnên độc hại.-Thông thường tiêu chuẩn môi trường là những chuẩn mực, giới hạn chophép được quy định dùng làm căn cứ để quản lí môi trường. -Sự ô nhiễm môi trường có...
 • 13
 • 2,082
 • 1

Thực trạng về ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất của công nghiệp hoá chất Việt Nam

Thực trạng về ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất của công nghiệp hoá chất ở Việt Nam

Công nghệ - Môi trường

... đầuI/ Công nghiệp đối với vấn đề ô nhiễm môi trường I.1. Ô nhiễm môi trường trong hoạt động công nghiệp I.2. Công nghiệp Việt Nam với vấn đề ô nhiễm môi trường. II/ Thực trạng về ô nhiễm môi trường ... sản phẩm hoá chất là: ô nhiễm môi trường do chất thải rắn, ô nhiễm không khí, ô nhiễm do hoá chất tồn dư trong môi trường trong khuôn khổ đề tài, chỉ đề cập tới ô nhiễm môi trường do chất thải ... thông tin.- Các chính sách hỗ trợ về tài chính, nghiên cứu công nghệ, môi trường, chuyển giao và hỗ trợ công nghệ.- Phát triển dịch vụ tư vấn nghiên cứu. III.2. Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm...
 • 30
 • 2,993
 • 11

Tìm hiểu về ô nhiễm môi trường nước

Tìm hiểu về ô nhiễm môi trường nước

Sinh học

... Đối với các nguồn ô nhiễm không xác định địa điểm của nứơc ( chủ yếu là nông nghiệp)Đối với nguồn ô nhiễm đã đựợc xác định địa điểm thì có các giải pháp Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚCDANH ... công nghiệp tập trung là rất lớn Tình trạng ô nhiễm nước nông thôn và khu vực sản xuất nông nghiệp.  Ngoài ra biển nước ta cũng bị ô nhiễm khá nặng nề, vì nó nhận các chất gây ô nhiễm ... trạng ô nhiễm nước1.Thực trạng Tình trạng ô nhiễm nước là vấn đề rất đáng lo ngại.  Tốc độ công nghiệp hoá và ô thị hoá khá nhanh và sự gia tăng dân số. Mức độ ô nhiễm nước các khu công...
 • 40
 • 4,788
 • 31

Tìm hiểu về Ô nhiễm môi trường nước

Tìm hiểu về Ô nhiễm môi trường nước

Sinh học

... nông nghiệp là những đồng lúa, những khu nuôi gia súc và những bãi rác chôn dưới đất , không xử lý đúng kỹ thuật. Ô nhiễm không khí là gì ? Ô nhiễm không khí là hiện tượng làm cho không ... chất gây ô nhiễm có thể được tẩy rửa khoiû không khí do các hoạt động tự nhiên như mưa, tuyết. Các chất khí hoà tan trong môi trường nước được hấp thụ và di chuyển theo mưa. MƯA Ô nhiễm ... hại tới thực vật và động vật, đến các môi trường xung quanh, đến sức khoẻ con người Đối với các công trình kiến trúc  Ô nhiễm không khí ăn mòn các công trình kiến trúc bằng đá, kim loại…...
 • 54
 • 2,092
 • 7

Tim hieu ve o nhiem moi truong nuoc

Tim hieu ve o nhiem moi truong nuoc

Tư liệu khác

... bảo vệ môi trường. Nxb Xây dựngBộ khoa học công nghệ môi trường – Cục môi trừơng , 2000 . 200 câu hỏi về môi trừơng. Hà Nội Ô nhiễm môi trường các kênh rạch ngày càng tăng, Nguyễn Phan Toàn ... I.2 Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC“ Ô nhiễm nước là sự biến đổi nói chung do con người đối với chất lượng nước, làm nhiễm bẩn nước và gây nguy hiểm cho con ngừơi, cho công nghiệp, nông nghiệp, nuôi ... 13/08/2006http://www.dwrm.gov.vn/luat_tnn.htmlBáo động tình trạng ô nhiễm môi trường nước mặt. Lao Động số 63 Ngày 19/03/2007 http://vi.wikipedia.org/wiki Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚCHÃY CÙNG LÀM CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP...
 • 36
 • 1,366
 • 2

Tranh ảnh về Ô nhiễm môi trường

Tranh ảnh về Ô nhiễm môi trường

Địa lý

... nhânCác nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khíNguyên nhân từ hoạt động kinh tế - xã hộiNguyên nhân từ các hiện tượng tự nhiên Chất thải công nghiệp Bệnh do ô nhiễm môi trường :Hậu quả với ... nhiễm môi trường :Hậu quả với con ngườiBệnh về hô hấpUng thư da Lỗ thủng tầng ô zônBăng tan 2 đầu cựcNgập do triều cường Hậu quả với môi trường R¸c th¶i sinh ho¹tThuốc bảo vệ thực ... cựcLỗ thủng tầng ô dôn vùng cực Thuỷ triều đenHậu quả váng dầu và cách khắc phục Sử dụng năng lượng sạch Khí thải nhà máy công nghiệpKhí thải các phương tiện giao thôngNhà máy điện...
 • 27
 • 1,669
 • 3

Tài liệu Đề tài " Tìm hiểu về nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm môi trường trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt " pptx

Tài liệu Đề tài

Báo cáo khoa học

... hội …1.3.7/ Ô nhiễm Môi trường :" ;Ô nhiễm môi trường là sự làm thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường& quot;.11.3.7.1/ Ô nhiễm không khí: Ô nhiễm không khí là ... độ1.3.3/ Ý thức1.3.4/ Hành vi1.3.5/ ô thị1.3.6/ Môi trường 1.3.7/ Ô nhiễm Môi trường 1.3.7.1/ Ô nhiễm không khí1.3.7.2/ Ô nhiễm môi trường đất 1.3.7.3/ Ô nhiễm nước 1.3.8/ Rác thải( chất thải)1.3.9/ ... (sở giao thông công chánh, sở tài nguyên môi trường ).Kết quả nghiên cứu cho thấy, vấn đề môi trường rất được người dân quantâm. Đa số người dân có nhận thức tốt về việc ô nhiễm môi trường do...
 • 179
 • 2,127
 • 9

Tài liệu Top Ten về ô nhiễm môi trường ppt

Tài liệu Top Ten về ô nhiễm môi trường ppt

Điện - Điện tử

... ngày càng bị ô nhiễm nặng nề hơn.lan và gây ô nhiễm môi trường. Nước thải không được xử lý chảy vào sông rạch và ao hồ gây thiếu hụt oxy làm cho nhiều loại động vật và cây cỏ không thể tồn ... do ô nhiễm môi trường gây nên đối với sức khỏe con người đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy ra tay hành động". Ngay cả những đánh giá khá bảo thủ cũng thừa nhận các yếu tố về môi trường ... triệu người bị chết liên quan đến nước thải không được xử lý. 9: ô nhiễm không khí các ô thị.Khí thải từ xe máy, ô tô, các nhà máy điện, khu công nghiệp chứa nhiều hợp chất độc hại và bụi...
 • 8
 • 1,461
 • 20

tìm hiểu về ô nhiễm môi trường địa phương

tìm hiểu về ô nhiễm môi trường ở địa phương

Địa lý học

... 1. Môi trường là gì?2. Ô nhiễm môi trường là gì? 3. Các dạng ô nhiễm môi trường: 4. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. 1. Môi trường là gì?2. Ô nhiễm môi trường là gì? - Ô nhiễm môi trường ... Môi trường là gì?2. Ô nhiễm môi trường là gì? 3. Các dạng ô nhiễm môi trường: 4. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. 5. Hậu quả của ô nhiễm môi trường. 6. Biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường.
 • 19
 • 8,362
 • 2

Xem thêm