nghiên cứu vật liệu gốm

Nghiên cứu vật liệu compoisite chế tạo khuôn ép có độ bền cơ học cao tạo hình sản phẩm gốm, sứ dân dụng

Nghiên cứu vật liệu compoisite chế tạo khuôn ép có độ bền cơ học cao tạo hình sản phẩm gốm, sứ dân dụng

Báo cáo khoa học

... TỔNG QUAN VẬT LIỆU COMPOSITE 4 PHẦN II- CƠ SỞ LÝ THUYẾT 13 PHẦN III- NGHIÊN CỨU TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM 19 1. Nghiên cu la chn nguyên liu cho nghiên cu th nghim 19 2. Nghiên cu ... 1 BỘ CÔNG THƢƠNG VIỆN NGHIÊN CỨU SÀNH SỨ THỦY TINH CÔNG NGHIỆP BÁO CÁO TỔNG KẾT KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  TÀI CP B: Tên đề tài: Nghiên cứu vật liệu composite chế tạo khuôn ... độ hút nước, độ bền uốn, độ bền nén tại Viện Nghiên cứu Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp- Xem phụ lục) (- Độ bền sử dụng – Số liệu của cơ sở sản xuất gốm sứ)    tính cht vt lý ca polyvinyl...
 • 45
 • 340
 • 0

Nghiên cứu vật liệu nano

Nghiên cứu vật liệu nano

Khoa học tự nhiên

... thước 6 1.1.4. Phân loại vật liệu nano 7 1.2. Vật liệu từ tính 8 1.2.1. Vật liệu thuận từ 8 1.2.2. Vật liệu sắt từ 8 1.2.3. Vật liệu phản sắt từ 10 1.2.4 .Vật liệu feri từ 11 1.2.5. ... với vật liệu nano Fe2O3 ở dạng tinh thể. Từ ñó làm nổi bật lên tính ứng dụng của vật liệu nano Fe2O3 vô ñịnh hình cũng như vai trò của việc nghiên cứu quá trình kết tinh của vật liệu ... ñiều này ngăn cản quá trình kết tinh của vật liệu, dẫn ñến việc tạo ra các vật liệu vô ñịnh hình. Tuy vậy chi tiết quá trình này chưa ñược nghiên cứu cụ thể và vẫn chưa biết xác ñịnh ñược...
 • 52
 • 668
 • 5

Nghiên cứu vật liệu tổng hợp từ bauxite và các phế liệu tro bay, bùn đỏ để xây dựng đường vùng cao nguyên tỉnh Lâm Đồng

Nghiên cứu vật liệu tổng hợp từ bauxite và các phế liệu tro bay, bùn đỏ để xây dựng đường vùng cao nguyên tỉnh Lâm Đồng

Công nghệ - Môi trường

... liệu tổng hợp vô cơ để xây dựng đường3. Nghiên cứu và thí nghiệm các tính chất nguyên vật liệu sử dụng4. Nghiên cứu thực nghiệm các tính chất của vật liệu tổng hợp từ đất – tro bay-vôi – phụ ... KTP.HCMThiết bị sử dụng trong nghiên cứu B KTP.HCMMỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI  Mục tiêu của đề tài :“NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU TỔNG HỢP TỪ BAUXITE VÀ CÁC PHẾ LIỆU TRO BAY, BÙN ĐỎ ĐỂXÂY DỰNG ... Cấu trúc của vật liệu tổng hợp vô cơB KTP.HCMBÁO CÁOTrưởng nhóm : PGS.TS. NGUYỄN VĂN CHÁNHHọc viên cao học. TRẦN QUỐC THỌNGHIÊN CỨU VẬT LIỆU TỔNG HỢP TỪ BAUXITE VÀ CÁC PHẾ LIỆU TRO BAY,...
 • 27
 • 363
 • 0

Nghiên cứu vật liệu composite trên nền nhựa cao su cao gia cường bằng

Nghiên cứu vật liệu composite trên nền nhựa cao su cao gia cường bằng

Công nghệ - Môi trường

... trình bày độ bền của vật liệu composite phụ thuộc vào độ bền của vật liệu gia cường, sự phân tán của của nhựa nền vào vật liệu gia cường và liên kết giữa nhựa nền và vật liệu gia cường. Ở đây ... trong những khoảng Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng - 2008 252 NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU COMPOSITE TRÊN NỀN NHỰA POLYETYLENE TỈ TRỌNG CAO GIA ... dụng trong composite. Những chuyên gia nghiên cứu cho rằng vật liệu sợi tự nhiên nhất định có khả năng để cạnh tranh với sợi thủy tinh trong ngành vật liệu composite. Tuy nhiên, sợi tự nhiên...
 • 7
 • 633
 • 9

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu multferroic lafeo3 PZT

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu multferroic lafeo3 PZT

Khoa học xã hội

... Chƣơng 1: VẬT LIỆU MULTIFERROIC VẬT LIỆU PEROVSKITE SẮT ĐIỆN, SẮT TỪ. 1.1. Vài nét về Vật liệu Multiferroics. 1.1.1. Lịch sử và một số hiểu biết về Vật liệu Multiferroic [1, 2] Các vật liệu ... Curie của vật liệu sắt điện. Một đặc trưng quan trọng của vật liệu sắt điện đó là nhiệt độ chuyển pha Curie TC, ở đó vật liệu chuyển từ sắt điện thành thuận điện, cấu trúc của vật liệu perovskite ... nghiên cứu sâu hơn. TC TN TC TN Chế tạo và nghiên cứu vật liệu multferroic LaFeO3-PZT Vũ Tùng Lâm Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Vật lý Luận văn ThS Chuyên ngành: Vật...
 • 22
 • 979
 • 0

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu ôxít kim loại có kích thước nanomét sử dụng trong pin mặt trời

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu ôxít kim loại có kích thước nanomét sử dụng trong pin mặt trời

Khoa học xã hội

... pha tạp Al. Nghiên cứu ứng dụng của vật liệu ZnO trong pin mặt trời. Nghiên cứu các phương pháp chế tạo vật liệu ZnO dạng màng mỏng. Các phương pháp nghiên cứu tính chất của vật liệu. Phân tích ... 2012 Abstract: Nghiên cứu một số tính chất vật lý của vật liệu ZnO: Cấu trúc tinh thể ZnO, Cấu trúc vùng năng lượng của ZnO, Phổ huỳnh quang, tính chất điện, của vật liệu ZnO, cơ chế dẫn ... phương pháp chế tạo vật liệu đều có những sự khác biệt và ưu nhược điểm khác nhau. Trong luận văn này, chúng tôi tiến hành chế tạo và nghiên cứu một số tính chất vật lý của vật liệu ZnO và ZnO...
 • 23
 • 546
 • 0

NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU POLYME-CLAY NANOCOMPOZIT ĐỂ CHẾ TẠO THANH CỐT NEO CHỐNG GIỮ CÔNG TRÌNH NGẦM

NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU POLYME-CLAY NANOCOMPOZIT ĐỂ CHẾ TẠO THANH CỐT NEO CHỐNG GIỮ CÔNG TRÌNH NGẦM

Khoa học tự nhiên

... 1.2.VẬT LIỆU SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 1.2.1.Tình hình nghiên cứu công nghệ và chế tạo vật liệu nanocompozit ở Việt Nam Từ giữ những năm 1990, ở nước ta đã tập trung nghiên cứu ... hoàn toàn có thể đáp ứng được là một vật liệu thay thế vật liệu thép làm cốt neo chống giữ công trình ngầm nói chung. Song việc nghiên cứu ứng dụng về vật liệu polyme-compozit nói chung, cũng ... khoa học vật liệu nói riêng. Những kết quả nghiên cứu ban đầu này sẽ có giá trị tham khảo trong việc giảng dạy, đầu tư và phát triển lĩnh vực vật liệu mới, từng bước thay thế vật liệu truyền...
 • 28
 • 381
 • 1

Luận văn:Nghiên cứu vật liệu kếy hợp titanium dioxide nano/ diatomite ppt

Luận văn:Nghiên cứu vật liệu kếy hợp titanium dioxide nano/ diatomite ppt

Thạc sĩ - Cao học

... Chương 2 – VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Vật liệu nghiên cứu 2.1.1. Nguyên liệu nghiên cứu Trong toàn bộ luận văn, các nguyên liệu sử dụng cho các thí nghiệm nghiên cứu bao gồm: ... ñích nghiên cứu Nghiên cứu ñiều chế potasium titanate làm tiền chất tạo ra TiO2 kích thước nano; Chế tạo vật liệu kết hợp TiO2 nano/diatomite; và Đánh giá hoạt tính quang hóa vật liệu ... NaOH dưới tác ñộng của vi sóng [14], [48]. 1.2.3. Nghiên cứu vật liệu kết hợp TiO2/Diatomite Nghiên cứu phủ lớp TiO2 nano trên vật liệu diatomite với tiền chất titanium (IV) isopropoxides...
 • 26
 • 403
 • 1

NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU POLYME-CLAY NANOCOMPOZIT ĐỂ CHẾ TẠO THANH CỐT NEO CHỐNG GIỮ CÔNG TRÌNH NGẦM pdf

NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU POLYME-CLAY NANOCOMPOZIT ĐỂ CHẾ TẠO THANH CỐT NEO CHỐNG GIỮ CÔNG TRÌNH NGẦM pdf

Thạc sĩ - Cao học

... 1.2.VẬT LIỆU SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 1.2.1.Tình hình nghiên cứu công nghệ và chế tạo vật liệu nanocompozit ở Việt Nam Từ giữ những năm 1990, ở nước ta đã tập trung nghiên cứu ... công tác nghiên cứu là để tiếp cận công nghệ chế tạo và ứng dụng hệ vật liệu polyme-clay nanocompozit, từng bước nghiên cứu vật liệu thay thế thép làm thanh cốt neo với nguồn nguyên liệu clay ... trường. Các kết quả nghiên cứu này đã được trình bày trong luận văn Thạc sỹ kỹ thuật của NCS năm 2001. Vật liệu polyme-clay nanocompozit là loại vật liệu lai tạo từ polyme (vật liệu nền) và khoáng...
 • 28
 • 366
 • 0

Đề tài : nghiên cứu vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống lúa nếp ở miền bắc việt nam

Đề tài : nghiên cứu vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống lúa nếp ở miền bắc việt nam

Tiến sĩ

... mùi thơm. Mathure S. và cộng sự (2011), nghiên cứu sự tương quan giữa mùi thơm đối với các đặc điểm nông sinh học và chất lượng của các vật liệu nghiên cứu trong tập đoàn quỹ gen cho thấy: có ... phụ thuộc vào mục đích nghiên cứu và điều kiện khách quan, nhưng tựu trung được chia làm hai nhóm: phương pháp nghiên cứu đánh giá dựa vào kiểu hình và phương pháp nghiên cứu đánh giá dựa vào ... giả luận án Nguyễn Văn Vương 4CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 1.1. Nghiên cứu chung về cây lúa, lúa nếp 1.1.1. Nguồn gốc cây lúa, lúa nếp...
 • 181
 • 775
 • 3

Nghiên cứu vật liệu mozai thủy tinh trang trí mỹ thuật

Nghiên cứu vật liệu mozai thủy tinh trang trí mỹ thuật

Báo cáo khoa học

... c¸o nghiªn cøu khoa häc 28II. Nghiên cứu chế thử theo phương pháp ép I.1. Nghiên cứu thiết kế khuôn ép Lựa chọn vật liệu làm khuôn: yêu cầu đối với vật liệu làm khuôn ép thuỷ tinh là phải ... thủy tinh 19II. Nội dung nghiên cứu 23III. Phương pháp nghiên cứu 24PHẦN III: THỰC NGHIỆM 25I. Nghiên cứu chế thử theo phương pháp sơn phủ 25I.1. Nguyên liệu, hóa chất và dụng cụ 25I.2. ... Phương pháp nghiên cứu Từ mục tiêu nghiên cứu đặt ra của đề tài cũng như để đánh giá hiệu quả chất lượng sản phẩm, nhóm đề tài sẽ tiến hành thực hiện theo các bước sau: - Tham khảo tài liệu, các...
 • 43
 • 442
 • 0

Nghiên cứu vật liệu và thiết kế công nghệ đúc bằng phần mềm magma soft để chế tạo lá van chịu nhiệt trong công nghiệp sản xuất xi măng

Nghiên cứu vật liệu và thiết kế công nghệ đúc bằng phần mềm magma soft để chế tạo lá van chịu nhiệt trong công nghiệp sản xuất xi măng

Báo cáo khoa học

... Thành phần mẻ liệu tính cho 100kg cụ thể như sau: Phương án 1: Nấu hoàn toàn từ nguyên liệu mới Bảng 3.4. Thành phần mẻ nấu thép Cr18Ni12Mo3TiĐ Loại vật liệu Trọng lượng Loại vật liệu Trọng lượng ... tần 3.6.1. Nấu chảy Vật liệu được chuẩn bị như đã tính toán như bảng trên. Nạp liệu vào lò theo nguyên tắc: liệu to xếp xung quanh đáy, hợp kim fero cho tiếp theo, hồi liệu sạch để dành cho ... Cr18Ni12Mo3TiĐ có 30% hồi lò (tính cho 100kg kim loại lỏng): Loại vật liệu Trọng lượng Loại vật liệu Trọng lượng 1. Hồi liệu Cr18Ni12Mo3Ti 30 kg 2.Phế thép Cr16 49 kg 3.Ni ken 9,5 kg 4.Fero...
 • 52
 • 663
 • 0

Xem thêm