nghiên cứu thu nhận tinh sạch và xác định tính chất của chitinase từ mủ cây cao su hevea brasiliensis

Nghiên cứu thu nhận, tinh sạch xác định tính chất của Chitinase từ mủ cây cao su Hevea brasiliensis

Nghiên cứu thu nhận, tinh sạch và xác định tính chất của Chitinase từ mủ cây cao su Hevea brasiliensis

Nông - Lâm - Ngư

... nấm I.2 CÂY CAO SU HEVEA BRASILIENSIS CHITINASE TRONG MỦ CAO SU I.2.1 Cây cao su Trong thiên nhiên có nhiều cao su thu c nhiều loại thực vật khác (chưa kể có loại cho chất tương tự cao su gutta-percha ... I.2 Cây cao su Hevea brasiliensis chitinase mủ cao su 20 I.2.1 Cây cao su 20 I.2.2 Mủ cao su 24 I.2.3 Hevamin 32 Phần II: VẬT LIỆU PHƯƠNG ... giống cao su trồng nước ta nước khác cao su Hevea brasiliensis I.2.2 Mủ cao su • Nguồn gốc latex hệ thống mạch latex Mủ cao su (latex) tạo từ tế bào sống chuyên biệt (laticifer, tế bào chứa nhựa mủ...
 • 101
 • 535
 • 2

Nhân dòng, biểu hiện nghiên cứu một số tính chất của protease từ HIV 1 tại việt nam

Nhân dòng, biểu hiện và nghiên cứu một số tính chất của protease từ HIV 1 tại việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... E coli gen mó húa protease HIV-1 tỏi t hp thuc chng CRF01_AE ca Vit Nam; thit lp c phng phỏp n gin tinh sch protease HIV-1 vi hiu sut thu nhn enzyme cao hn so vi cỏc nghiờn cu trờn th gii - L ... Tuy vy, ch phm cha hon ton tinh sch cũn ln mt s bng protein khỏc Mt khỏc hiu sut gn ct cha cao (cú bng 12 kDa ca protease HIV-1 phõn on qua ct His-bind) dn n hiu sut thu hi protease HIV-1 thp ... tụi ó thu c 1,38 g sinh t bo, 23 mg protein tng s dch hũa ta t bo, sau cỏc bc tinh sch v hi tớnh thu hi c 3,4 mg protease HIV-1 hon ton tinh sch v cú hoa t tớnh Trc õy, quy trỡnh biu hin v tinh...
 • 29
 • 497
 • 1

Nhân dòng, biểu hiện nghiên cứu một số tính chất của protease từ HIV 1 tại việt nam

Nhân dòng, biểu hiện và nghiên cứu một số tính chất của protease từ HIV 1 tại việt nam

Khoa học tự nhiên

... enzyme đƣợc nghiên cứu nhiều thập kỷ qua nghiên cứu chủ yếu điều tra, tách chiết nghiên cứu số tính chất đối tƣợng vi sinh vật Các nghiên cứu protease HIV-1 thƣờng tập trung vào xác định nhóm virus ... nghiên cứu Các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào xác định nhóm virus gây bệnh chủ yếu ngƣời Việt Nam tìm số đột biến liên quan kháng thu c Đặc biệt, chƣa có nghiên cứu biểu protease HIV-1 phân lập từ ... KLPT (của monomer) khoảng 11 kDa, bao gồm 99 axit amin, có hoạt tính phân cắt protein gag p55 thành p24 p17 nhƣ phân cắt chất tổng hợp Kết nghiên cứu tính chất cho thấy, hoạt tính protease thu...
 • 142
 • 659
 • 0

Nghiên cứu tương đồng di truyền xác định độ thuần của một số tổ hợp tằm đang chọn tạo bằng dấu chuẩn phân tử RAPD pptx

Nghiên cứu tương đồng di truyền và xác định độ thuần của một số tổ hợp tằm đang chọn tạo bằng dấu chuẩn phân tử RAPD pptx

Báo cáo khoa học

... 2004 Nghiên cứu đa hình số giống tằm dâu kỹ thu t RAPD Tạp chí Di truyền học Ứng dụng 1/2004, tr 19 - 24 gô Lê Thương, Trịnh Hữu Hằng, guyễn Thị Thanh Bình, 2005 Nghiên cứu đa hình phân tử nhận ... hệ số tương quan xác định khoảng 0,62 đến 0,93 độ thay đổi từ 73,77% tổ hợp C2 đến 78,01% tổ hợp A18, kết phù hợp với cách đánh giá theo phương pháp truyền thống, cần nghiên cứu hoàn thiện để ... truyền xác định độ tổ hợp tằm Sử dụng 10 mồi RAPD tuyển chọn từ đề tài độc lập khác để khuếch đại ADN tổ hợp tằm Hình 2, ảnh điện di sản phNm PCR số tổ hợp với mồi khác Phân đoạn khuếch đại ghi nhận...
 • 7
 • 436
 • 2

Phân tách bằng các phương pháp sắc ký nghiên cứu một số tính chất của ribonuclease từ nọc rắn hổ mang (LV00286)

Phân tách bằng các phương pháp sắc ký và nghiên cứu một số tính chất của ribonuclease từ nọc rắn hổ mang (LV00286)

Khoa học tự nhiên

... nghiên cứu số tính chất ribonuclease từ nọc rắn hổ mang” MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Đánh giá khả tách chiết làm enzyme RNase phương pháp sắc kí - Nghiên cứu số tính chất enzyme ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN ... làm thu c chữa bệnh như: Thu c gây mê, thu c giảm đau sau mổ, thu c an thần, thu c chống viêm… 5.2 Một vài đặc điểm tính chất quan trọng RNase tách từ nọc rắn Theo nghiên cứu RNase tách từ nọc ... phụ thu c hoạt tính enzyme vào pH (đồ thị A – pH hay P – pH); - Từ đồ thị xác định giá trị pHopt enzyme 2.2.3.2 Phương pháp nghiên cứu động học bão hòa enzyme chất (động học P – S) Để nghiên cứu...
 • 81
 • 281
 • 0

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp Ngành Cao su Việt Nam

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp Ngành Cao su Việt Nam

Kinh tế

... ngành cao su việt Nam 4 ĐỐI TƢỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tƣợng nghiên cứu đề tài Công ty niêm yết ngành cao su Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Phạm vi nghiên cứu: Các số tính ... trình nghiên cứu có liên quan Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chƣơng 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU CỦA ... sản xuất cao su tổng hợp, đẩy giá thành cao su tổng hợp lên cao, khiến nhà sản xuất chuyển sang cao su tự nhiên để thay cho cao su tổng hợp Bảng 2.7 – Bảng tổng hợp giá dầu thô giá cao su tự nhiên...
 • 156
 • 735
 • 2

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, CHU TRÌNH PHÁT TRIỂN GÂY BỆNH NHÂN TẠO TẦM GỬI LÁ NHỎ (Taxillus chinensis) THUỘC HỌ LORANTHACEAE TRÊN CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, CHU TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ GÂY BỆNH NHÂN TẠO TẦM GỬI LÁ NHỎ (Taxillus chinensis) THUỘC HỌ LORANTHACEAE TRÊN CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)

Công nghệ - Môi trường

... catappa Không ĐHNL Cây me tây Cây lộc vừng Cây mận Cây xoài Cây sung Cây 10 bạch đàn 11 Cây gòn 12 13 14 15 16 17 Cây tràm Cây sanh Cây mít Cây điều Cây bàng Cây cà phê Struthanthus Coffea dewevrei ... lƣợng mủ cao su ba lô bệnh Lấy số liệu sản lượng mủ cao su qua năm lô CS bị nhiễm tầm gửi Từ nguồn số liệu lưu trữ hàng năm Nông trường Cao Su Ông Quế thu c Công ty Cao su Đồng Nai 3.5.3 Nhận ... Đặt vấn đề Cao su (Hevea brasiliensis Muell Arg.) loại cho sản lượng mủ cao, phẩm chất mủ tốt loại cho nhựa mủ Cao su (CS) nguyên liệu công nghiệp đại (than đá, gang thép, dầu hoả, cao su) CS có...
 • 65
 • 414
 • 1

Nghiên cứu thu nhận, tinh sạch UREASE từ đậu nành

Nghiên cứu thu nhận, tinh sạch UREASE từ đậu nành

Sinh học

... quy trình thu nhận tinh enzym urease từ đậu nành hiệu quả, loại bỏ gần toàn protein tạp, độ tinh đạt 2,03 hiệu su t thu hồi enzym 20,53 - Sử dụng điện di để kiểm tra độ tinh enzym xác định urease ... theo phương pháp cho độ tinh cao (1,51), hiệu su t thu hồi lại tương đối thấp (18,01%) Ở phương pháp siêu lọc sắc ký Cephadex hiệu su t thu hồi cao, hiệu tinh lại không cao Phương pháp tủa aceton ... DEAE-cellulose hoạt tính chủ yếu tập trung ống, độ tinh cao mẫu dịch tủa (NH4)2SO4 đạt 2,03 với hiệu su t thu hồi enzym 20,53 4.KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu giải vấn đề sau: - So sánh phương pháp tinh sơ...
 • 8
 • 708
 • 3

nghiên cứu tinh sạch xác định cấu trúc các ancaloit trong củ cây bách bộ thân leo (stemona tuberosa) ở việt nam

nghiên cứu tinh sạch và xác định cấu trúc các ancaloit trong củ cây bách bộ thân leo (stemona tuberosa) ở việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... hợp chất ancaloit, vậy, nghiên cứu bách tách khỏi việc nghiên cứu đến hợp chất Rễ bách chứa nhiều ancaloit: stemonin, tuberostemonin, stemotinin… Đáng ý chất mang tên stemonin: chất có 17C Suzuki ... cạn Cao tổng không chứa ancaloit (PVC1) Dịch CHCl3 Cô cạn Cao ancaloit tổng (PVC2; 5.2 g) 28 Nước 3.3.3 Phân lập chất từ cặn chiết PVC (5,2 g) a Định tính chất sắc kí mỏng Kiểm tra định tính ... thu cao chiết tổng Cao chiết tổng xử lý theo hướng chiết ancaloit thu 5,2 g cao ancaloit tổng Tiến hành chạy sắc kí cột nhồi silica gel kết tinh lại thu hai chất hợp chất [PVC2E2 (10 mg)], hợp chất...
 • 55
 • 373
 • 0

nghiên cứu tinh sạch xác định cấu trúc các ancaloit trong củ cây bách bộ thân leo stemona tuberosa ở việt nam

nghiên cứu tinh sạch và xác định cấu trúc các ancaloit trong củ cây bách bộ thân leo stemona tuberosa ở việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... hợp chất ancaloit, vậy, nghiên cứu bách tách khỏi việc nghiên cứu đến hợp chất Rễ bách chứa nhiều ancaloit: stemonin, tuberostemonin, stemotinin… Đáng ý chất mang tên stemonin: chất có 17C Suzuki ... cạn Cao tổng không chứa ancaloit (PVC1) Dịch CHCl3 Cô cạn Cao ancaloit tổng (PVC2; 5.2 g) 28 Nước 3.3.3 Phân lập chất từ cặn chiết PVC (5,2 g) a Định tính chất sắc kí mỏng Kiểm tra định tính ... thu cao chiết tổng Cao chiết tổng xử lý theo hướng chiết ancaloit thu 5,2 g cao ancaloit tổng Tiến hành chạy sắc kí cột nhồi silica gel kết tinh lại thu hai chất hợp chất [PVC2E2 (10 mg)], hợp chất...
 • 55
 • 629
 • 1

Tách chiết, thu nhận nghiên cứu một số tính chất của enzyme lipaza từ nội tạng tôm hùm xanh (Panulirus homarus) nuôi tại vùng biển Khánh Hòa

Tách chiết, thu nhận và nghiên cứu một số tính chất của enzyme lipaza từ nội tạng tôm hùm xanh (Panulirus homarus) nuôi tại vùng biển Khánh Hòa

Công nghệ - Môi trường

... hoạt tính cao nhiệt độ 30°C pH Nghiên cứu Lê Thị Lan Hƣơng (Đại Học Quốc Gia TP HCM) Nghiên cứu thu nhận, tinh Lipaza từ Trichoderma SPP kết cho thấy lipaza từ Trichoderma SPP đạt hoạt tính cao ... QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 40 4.1 XÁC ĐỊNH DUNG MÔI TRÍCH LY 40 4.2 XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG PROTEIN TRONG MẪU ENZYEM TỪ NỘI TẠNG TÔM HÙM XANH 41 4.3 XÁC ĐỊNH HOẠT TÍNH CỦA ... Abdus Salam Bhuiyan, trích ly, tinh tính chất lipaza từ cá đối nghiên cứu lipaza hoạt động tối ƣu pH 5.5 nhiệt độ 30°C, pH Nghiên cứu J NAYAK et al, nghiên cứu enzyme lipaza nội tạng cá chép...
 • 79
 • 271
 • 0

Nghiên cứu đa dạng di truyền xác định marker liên kết tính kháng bệnh héo đỏ đầu lá trên cây dứa cayenne bằng phương pháp rapd

Nghiên cứu đa dạng di truyền và xác định marker liên kết tính kháng bệnh héo đỏ đầu lá trên cây dứa cayenne bằng phương pháp rapd

Công nghệ - Môi trường

... BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN XÁC ĐỊNH MARKER LIÊN KẾT TÍNH KHÁNG BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ TRÊN CÂY DỨA CAYENNE ... giống Ananas comosus Pseudananas comosus 58,7% qua sử dụng 18 probe tƣơng đồng để lai Xác định đặc tính phôi dứa (Ananas spp) marker AFLP: 40 giống (dòng) dứa đƣợc thu thập xác định mức độ đa hình ... (Claudete de Fátima Ruas 1và ctv, 2001) 2.4.2 Nghiên cứu Việt Nam Ở nƣớc ta, có số viện nghiên cứu trƣờng đại học tiến hành nghiên cứu đa dạng di truyền lập đồ gene kỹ thu t sinh học phân tử nhƣ...
 • 71
 • 725
 • 2

Khóa luận tốt nghiệp toán học: Nghiên cứu một số tính chất của biến ngẫu nhiên hàm phân phối xác suất

Khóa luận tốt nghiệp toán học: Nghiên cứu một số tính chất của biến ngẫu nhiên và hàm phân phối xác suất

Toán học

... phân Từ làm sở hình thành nên số khái niệm tính chất xác su t - Nghiên cứu số tính chất biến ngẫu nhiên hàm phân phối xác su t Phạm vi nghiên cứu Trong khuôn khổ khóa luận nghiên cứu số tính chất ... theo xác su t Sử dụng kết có ta nhận thấy (fn − f )(gn − g) → theo xác su t, (fn − f )g → theo xác su t f (gn − g) → theo xác su t Do (fn gn − f g) → theo xác su t hay fn gn → f g theo xác su t ... hội Nhân văn Từ Giải tích đại trở thành công cụ hữu ích việc nghiên cứu vấn đề Lý thuyết xác su t Để tìm hiểu sâu số vấn đề xác su t Giải tích đại, em chọn đề tài: "Nghiên cứu số tính chất biến...
 • 47
 • 1,651
 • 0

Đề tài nghiên cứu Hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh các tuyến đưa rước công nhân tại công ty cổ phần vận tải sonadezi

Đề tài nghiên cứu Hạch toán kế toán và xác định kết quả kinh doanh các tuyến đưa rước công nhân tại công ty cổ phần vận tải sonadezi

Kế toán

... tốn - Thu TTĐB xác định theo cơng thức sau: Thu TTĐB phải nộp = Giá tính thu TTĐB x Thu xuất thu TTĐB Giá tính thu TTĐB giá bán sở sản xuất chưa có thu GTGT chưa có thu TTĐB, xác định ... kỳ, kế tốn xác định số thu GTGT đầu vào khấu trừ vào số thu đầu xác định số thu GTGT phải nộp kỳ, kế tốn ghi: Nợ TK 3331 Có TK 133 2.4.2 Thu tiêu thụ đặc biệt : Thu GTGT phải nộp : Thu GTGT ... mất, phẩm chất, … • Thu tiêu thụ đặc biệt, thu xuất khẩu ,thu GTGT tính theo phương pháp trực tiếp khoản thu xác định trực tiếp doanh thu bán hàng theo quy định hành luật thu tùy vào mặt hàng...
 • 47
 • 338
 • 2

Luận văn Thạc sỹ môi trường: Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định quy mô cấu trúc hệ thống đê biển tỉnh nam định có xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu”

Luận văn Thạc sỹ môi trường: Nghiên cứu cơ sở khoa học và xác định quy mô cấu trúc hệ thống đê biển tỉnh nam định có xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu”

Thạc sĩ - Cao học

... Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu .4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu ứng dụng 4 Nội dung kết nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu ... Phương pháp điều tra thu thập đánh giá 5.3 Phương pháp tự nghiên cứu Địa điểm nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÙNG NGHIÊN CỨU 1.1 ... Nam Định 6 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÙNG NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu 1.1.1 Lĩnh vực nghiên cứu giới: Nghiên cứu quy mô cấu trúc đê việc làm cần thiết, đánh...
 • 195
 • 1,548
 • 3

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng xác định cơ cấu kinh tế vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011- 2015 tầm nhìn 2020

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và xác định cơ cấu kinh tế vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011- 2015 và tầm nhìn 2020

Kinh tế

... Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Về công trình nghiên cứu nước: Cơ sở lý thuyết nghiên cứu cấu kinh tế lý thuyết mô hình chuyển dịch cấu kinh tế, lý thuyết xác định tiêu lập kế ... áp dụng, nghiên cứu đánh giá xác định cấu kinh tế địa phương (khu vực) nước cung cấp sở lý luận, phương pháp, thực tiễn có giá trị phục vụ cho việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng xác định cấu ... CỦA VIỆC XÁC ĐỊNH CƠ CẤU KINH TẾ 1.2.1 Vai trò việc xác định cấu kinh tế 1.2.1.1 Định hướng xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đạt hiệu cao Kết cấu hạ tầng tổ hợp công trình vật chất - kỹ thu t...
 • 158
 • 237
 • 0

Nghiên cứu đa dạng di truyền xác định chỉ thị nhạn dạng một số nguồn gen hoa lan Hoàng Thảo (Dendrobium) bản địa của Việt Nam

Nghiên cứu đa dạng di truyền và xác định chỉ thị nhạn dạng một số nguồn gen hoa lan Hoàng Thảo (Dendrobium) bản địa của Việt Nam

Tiến sĩ

... cs., 2012) 1.4.1 Nghiên cứu đánh giá đa dạng di truyền xác định thị nhận dạng hoa lan giới 1.4.1.1 Nghiên cứu dựa vào thị hình thái Các nghiên cứu hình thái học tập trung vào nghiên cứu thân, lá, ... đa dạng di truyền xác định thị nhận dạng thực vật 13 1.4 Tình hình nghiên cứu hoa lan giới Việt Nam 23 1.4.1 Nghiên cứu đánh giá đa dạng di truyền xác định thị nhận dạng hoa lan giới ... 23 1.4.2 Tình hình nghiên cứu hoa lan Việt Nam .34 CHƢƠNG II VẬT LIỆU, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 Vật liệu nghiên cứu 39 2.2 Nội dung nghiên cứu 39 ix...
 • 220
 • 490
 • 1

Nghiên cứu đa dạng di truyền xác định chỉ thị nhạn dạng một số nguồn gen hoa lan hoàng thảo (dendrobium) bản địa của việt nam (TT)

Nghiên cứu đa dạng di truyền và xác định chỉ thị nhạn dạng một số nguồn gen hoa lan hoàng thảo (dendrobium) bản địa của việt nam (TT)

Tiến sĩ

... sử dụng kĩ thu t RFLP để xác định định dạng 25 giống hoa lan Hoàng Thảo địa Thái Lan 23 số 25 giống nhận dạng, có hai loài D crumenatum D formosum không xác định * Các nghiên cứu dựa vào thị RAPD ... nhiều nghiên cứu lan Hoàng Thảo nghiên cứu Pellegrino cs., 2005; Krishnan cs., 2011) 1.4.1.2 Nghiên cứu mức độ phân tử * Các nghiên cứu dựa vào thị RFLP ADN lạp thể Đối với hoa lan Hoàng Thảo, Surin ... 2010; Sharma cs., 2012) Tình hình nghiên cứu hoa lan giới Việt Nam 1.4.1 Nghiên cứu đánh giá đa dạng di truyền xác định thị nhận dạng hoa lan giới 1.4.1.1 Nghiên cứu mức độ hình thái Đối với loài...
 • 27
 • 318
 • 0

Nghiên cứu đa dạng di truyền xác định market liên kết

Nghiên cứu đa dạng di truyền và xác định market liên kết

Công nghệ - Môi trường

... BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN XÁC ĐỊNH MARKER LIÊN KẾT TÍNH KHÁNG BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ TRÊN CÂY DỨA CAYENNE ... giống Ananas comosus Pseudananas comosus 58,7% qua sử dụng 18 probe tƣơng đồng để lai Xác định đặc tính phôi dứa (Ananas spp) marker AFLP: 40 giống (dòng) dứa đƣợc thu thập xác định mức độ đa hình ... (Claudete de Fátima Ruas 1và ctv, 2001) 2.4.2 Nghiên cứu Việt Nam Ở nƣớc ta, có số viện nghiên cứu trƣờng đại học tiến hành nghiên cứu đa dạng di truyền lập đồ gene kỹ thu t sinh học phân tử nhƣ...
 • 71
 • 423
 • 0

Xem thêm