nghiên cứu thiết kế quá trình xử lý nước thải dệt nhuộm công ty cổ phần thúy đạt nam định công suất 900m3 ng đ

Đồ Án Thiết kế hệ thống xử nước thải dệt nhuộm công ty cổ phần thúy đạt

Đồ Án Thiết kế hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm công ty cổ phần thúy đạt

Công nghệ - Môi trường

... vi nghiên cứu đ án - Đ i tư ng nghiên cứu: Nước thải cho loại hình nước thải c ng nghiệp dệt - Phạm vi nghiên cứu: + Tập trung nghiên cứu phạm vi nước thải Dệt nhuộm C ng ty Cổ phần Thúy Đ t Nam ... %: Chư ng 1: T ng quan ng nh c ng nghiệp dệt nhuộm c ng ty 21,2% cổ phần Thúy Đ t Chư ng 2: Lựa chọn dây chuyền c ng nghệ xử nước thải dệt nhuộm 28,,2% c ng ty cổ phần Thúy Đ t Chư ng 3: Tính ... loại nước thải đ kiềm cao đ màu lớn,nhiều hóa chất đ c hại loài thủy sinh Mục tiêu đ án Nghiên cứu thiết kế trình xử nước thải dệt nhuộm c ng ty cổ phần Thúy Đ t Nam Đ nh c ng suất 900m3/ ng. đ...
 • 97
 • 899
 • 0

Tổng quan quy trình xử nước thải đô thị bằng phương pháp sinh học trong điều kiện nhân tạo

Tổng quan quy trình xử lý nước thải đô thị bằng phương pháp sinh học trong điều kiện nhân tạo

Kỹ thuật

... Các c ng trình xử nước thải phư ng pháp sinh học Xử nước thải phư ng pháp sinh học điều kiện tự nhiên: c ng trình lọc nƣớc thải qua đ t (cánh đ ng tƣới cánh đ ng lọc) c ng trình chứa đ y ... (nếu với mức đ xử đ t đ ợc, nƣớc thải sử d ng lại) khâu xử sơ (: khử chất đ hại chất ng n cản hoạt đ ng bình thƣ ng c ng trình xử lý, đ m bảo pH ổn đ nh cho trình XLNT phƣ ng pháp sinh ... chuẩn thải nƣớc số loại sở dich vụ c ng trinh c ng c ng đ ợc nêu b ng B ng Tiêu chuẩn thải nước số sở dịch vụ c ng trình c ng c ng Nguồn nước thải Đ n vị tính Lưu lư ng Lit /đ n vị tính .ng y Nhà...
 • 56
 • 296
 • 0

Nghiên cứu và ứng dụng quá trình xử nước thải trong điều kiên tự nhiên bằng phương pháp hồ sinh học

Nghiên cứu và ứng dụng quá trình xử lý nước thải trong điều kiên tự nhiên bằng phương pháp hồ sinh học

Công nghệ - Môi trường

... CHƯ NG IV Đ XUẤT VÀ NG D NG THỰC TẾ Đ xuất dây chuyền c ng nghệ ng d ng Hồ sinh học c ng nghệ xử nước thải c ng nghiệp dệt nhuộm c ng suất Q = 1000 m3 /ng y đ m Hồ sinh học tiếp nhận nước thải ... học xử nước thải nói ri ng Nghiên cứu khả phạm vi áp d ng r ng rãi c ng trình xử nước thải sử d ng hồ sinh học ưu nhược điểm d ng hồ sinh học đ xử nước thải Nh ng trình bày chuyên đ ... lọc ng m tr ng mẻ, bước đ u số trung tâm c ng nghệ trư ng đ i học áp d ng thử nghiệm Các đ tài nghiên cứu gần áp d ng phư ng pháp Việt Nam Xử nước thải sinh hoạt bãi lọc ng m tr ng d ng chảy...
 • 26
 • 685
 • 0

CÁC CÔNG TRÌNH XỬ SINH HỌC KỴ KHÍ

CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ SINH HỌC KỴ KHÍ

Kiến trúc - Xây dựng

... tr ng ban đ u kho ng kg COD/m3 .ng Mỗi đ t đ n tr ng thái ổn đ nh, tải tr ng t ng lên gấp đ i đ t tải tr ng 15 - 20 kg COD/m 3 .ng Thời gian kéo dài kho ng -4 th ng Sau đ , bể hoạt đ ng ổn đ nh ... n ng đ chất thải cao Khí mêtan thu sử d ng cho việc đun nấu cung cấp nhiệt Lư ng bùn sinh nhỏ nên kh ng cần thiết phải đ t vấn đ xử bùn Q trình xử tiêu tốn lư ng nhỏ lư ng d ng đ bơm nước ... rắn-l ng - khí (m) Các th ng số đ xác đ nh diện tích cần thiết đ lắp đ ng ng phân phối nước thải vào bể UASB trình bày tóm tắt B ng 5.5 B ng 5.5 Diện tích cần thiết đ lắp đ ng ng phân phối nước...
 • 7
 • 1,243
 • 13

CÔNG TRÌNH XỬ SINH HỌC KỴ KHÍ BỂ UASB

CÔNG TRÌNH XỬ LÝ SINH HỌC KỴ KHÍ BỂ UASB

Năng lượng

... thành khí metan – CH4 - Quá trình xử kỵ khí áp d ng đ ổn đ nh bùn c ng trình xử bùn - Hiện nay, xử kỵ khí ng d ng r ng rãi xử nước thải I SỞ QUÁ TRÌNH XỬ SINH HỌC KỴ KHÍ (tt) ...  Xử nước thải nhà máy bia, rượu, nước giải khát: nhà máy bia Đ ng Á;  Xử nước thải nhà máy chế biến tinh bột sắn qu ng nam iii Các c ng trình ng d ng bể uasb (tt) KẾT LUẬN Quá trình xử ...  Khả ch ng sốc đ c hại iii Các c ng trình ng d ng bể uasb  ng d ng xử nước thải tập trung khu c ng nghiệp;  Nước thải nhà máy sản xuất: chế biến thủy sản, chế biến mũ cao su, ng nh chăn...
 • 20
 • 765
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và thử nghiệm cho cá chuối hoa (channa maculata lacepede, 1802) sinh sản trong điều kiện nhân tạo tại nghệ an

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và thử nghiệm cho cá chuối hoa (channa maculata lacepede, 1802) sinh sản trong điều kiện nhân tạo tại nghệ an

Thạc sĩ - Cao học

... nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành từ 7/2014 đ n 7/2015 Trung tâm Nghiên cứu Thực hành nuôi tr ng thủy sản nước ng t, khoa N ng Lâm Ng , Trư ng Đ i học Vinh C ng ty CP gi ng thủy sản Nghệ An 2.2 Đ i ... quân đ u ng ời 30-35 triệu đ ng/ người/năm 1.2.3 Đ c điểm tình hình, sở vật chất, nguồn lực đ a điểm thực đ tài 10 1.2.3.1 Trại cá gi ng Nam Đ n Trại cá gi ng Nam Đ n thuộc C ng ty CP gi ng nuôi ... tích đ t tự nhiên 1.648.729 Tỉnh Nghệ An nằm Đ ng Bắc dãy Trư ng Sơn, đ a hình đa d ng, phức tạp bị chia cắt hệ th ng đ i núi, s ng suối hư ng nghi ng từ Tây-Bắc xu ng Đ ng -Nam Đ nh núi cao đ nh...
 • 100
 • 332
 • 4

giới thiệu một số công trình xử nước thải bằng vi sinh vật hiếu khí trong điều kiện nhân tạo

giới thiệu một số công trình xử lý nước thải bằng vi sinh vật hiếu khí trong điều kiện nhân tạo

Vật lý

... phép trình lên men N ng đ cho phép chất đ c hại pH thích hợp Nhiệt đ nước thải kho ng hoạt đ ng vi sinh vật NGUYÊN CHUNG CỦA QUÁ TRÌNH XỬ NƯỚC THẢI B NG PHƯ NG PHÁP HIẾU KHÍ  Oxy ... bùn Kh ng yêu cầu cấp khí cư ng Hoạt đ ng ổn đ nh, nhạy cảm với biến đ i lưu lư ng đ t ng t tác nhân đ c với vi sinh  Tự đ ng vận hành Kh ng yêu cầu lao đ ng trình đ cao Ưu Điểm  Kh ng gây ... Aerotank bậc, ng n phục hồi bùn  Thiết bị quản đ n giản Sơ đĐ Áp D ng R ng Rãi  Sơ đđ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯ NG Đ N HOẠT Đ NG CỦA C NG TRÌNH  Loại bể phản ng  Thời gian lưu nước thải bế...
 • 52
 • 1,081
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " PHÁT TRIỂN QUÁ TRÌNH XỬ SINH HỌC MỚI LOẠI NITƠ TRONG NƯỚC THẢI TRÊN SỞ PHẢN ỨNG ANAMMOX" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo khoa học

... hành nghiên cứu qua 10 đ t thí nghiệm, đ t thay đ i th ng số HRT, pH, nhiệt đ tốc đ sục khí Sau đ , kéo dài thêm đ t đ khảo sát ổn đ nh trình B ng trình bày điều kiện vận hành đ t thí nghiệm ... chạy với nước thảinước rỉ rác n ng đ amôni đ u vào 240 mg-N/L Hiệu xử ng tự đ t vận hành tải tr ng cao đ n 1,0 kgN/m3 /ng y n ng đ amôni 500 mg-N/L - Quá trình SNAP số ưu điểm giúp ... phát phản ng anammox mở hư ng phát triển kỹ thuật xử nitơ mới, đ c biệt nước thải hàm lư ng nitơ cao chất hữu thấp Quá trình xử sở kết hợp nitrit hóa-anammox nhiều ưu điểm xử nitrat...
 • 10
 • 435
 • 0

Tiểu luận: Đặc trưng nước thải của quy trình sản xuất rượu sắn ở làng Vân (Bắc Giang). Đề Giang). xuất biện pháp xử nước thải trong điều kiện kinh phí và diện tích hạn hẹp ppt

Tiểu luận: Đặc trưng nước thải của quy trình sản xuất rượu sắn ở làng Vân (Bắc Giang). Đề Giang). xuất biện pháp xử lý nước thải trong điều kiện kinh phí và diện tích hạn hẹp ppt

Điện - Điện tử

... tìm hiểu nghiên cứu biện pháp xử nước thải gồm thành phần chất thải nêu trên 2.3.1 Thực tr ng vấn đ xử nước thải l ng Vân Năm 2003 UBND xã san lấp đ t cách l ng gần 2km đ tập trung hộ nấu ... protein, đ ng đ ng - Quá trình rửa d ng cụ (chậu, th ng lên men, nồi nấu, bể ng ng tụ,…) tụ,… Nước thải trình gồm chất: đ ng, chất: axit, rượu, este…, bã rượu este… rượu 2.2.2 Đ c tr ng nước thải ... tỉ đ ngđ ng đ t bỏ tr ng môi trư ng bị ô nhiễm n ng 2.3.2 Biện pháp xử nước thải phư ng pháp sinh học Trên thực tế chia việc xử thành quy mô hộ gia đ nh quy mô l ng l ng a Đ i với...
 • 26
 • 495
 • 1

chương 2 các công trình xử học

chương 2 các công trình xử lý cơ học

Môi trường

... NỘI DUNG     Song chắn rác máy nghiền rác Bể điều hòa Q trình l ng Q trình lọc SONG CHẮN RÁC Mục đ ch  Tránh hư h ng thiết bị c ng trình phía sau (như tắc nghẽn bơm, đ ng ng, …);  T ng hiệu ... BỂ ĐIỀU HỊA    ổn đ nh lưu lư ng thành phần Góp phần t ng hiệu Giảm kích thước chi phí đ u tư c ng trình cho hệ th ng xử nước thải BỂ ĐIỀU HỊA– EQUALIZATION TANK Các xem xét thiết kế  ... liệu sử d ng ng d ng Cố đ nh Trung bình 0,25 – 2,5 mm Lưới thép kh ng rỉ Xử sơ Th ng quay Lớn 2,5 – mm Lưới thép kh ng rỉ Tiền xử Trung bình 0,25 – 2,5 mm Lưới thép kh ng rỉ Xử sơ Nhỏ...
 • 97
 • 319
 • 0

giáo trình kỹ thuật xử nước thải chương 2 các công trình xử học

giáo trình kỹ thuật xử lý nước thải chương 2 các công trình xử lý cơ học

Môi trường

... V ng phõn phi nc vo Q M ng trn V ng lng Hỡnh 2.6 Cỏc v ng b lng ngang Q V ng thu nc V ng cha bựn V ng lng V ng nc vo Hỡnh 2.7 Cỏc v ng b lng ng Hỡnh 2.8 B lng ngang ThS Nguyn Ngc Chõu - draft -2011 ... lng di tỏc dng ca trng lc.Thng b lng gm cú v ng: - V ng phõn phi nc vo (Inlet Zone) + Phõn b u d ng nc vo v SS tit din ngang ca v ng lng; + Chim khong 25% chiu di b lng - V ng lng (Settling ... 0,0075 B 0,020 0,014 Bng 2.14 T trng v nng cn lng b lng t Loi cn lng T trng Nng tớnh theo trng lng (%) Khong c trng Nc thi vo thng b - T HT cng ri ng 1,03 - 12 - T HT cng chung 1,05 - 12 Nc thi...
 • 29
 • 1,118
 • 1

Quá trình xử sinh học kỵ khí bằng bể UASB

Quá trình xử lý sinh học kỵ khí bằng bể UASB

Công nghệ - Môi trường

... trình xửdây chuyền c ng nghệ xử trước vào bề khử tr ng Sơ Tách1v* rác, l ng cát, cân b ng, tuyển ■ _, Bậc kỵ*tr ng, khí UASB TạiXử bể khử nướcb thải đ ợc khử tr ng khikìxảKẻt thảihợp vàol ng ... l ng điều kiệnnước kỵ khí, loại nước nồngnước đ ô thải nhiễm cao.nghiệp cho phép thải (SS)xửvượt 100 lầnthải tiêucó chuẩn c ng Thành phân Đ n vị đo Hàm lư ng Nước thải sau qua bể ƯASB tự chảy ... pH BẵngIV ĩ: Thành phần chất nước thải máyNƯỚC chế biếnTHẢI C NG NG D NG BẺ UASB Đ xửnhàLÝ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢNBùn tuần Khí nén thủy lĩơànsăn Bể chứa bùn Bể l ng H BeAerotank Ị N ng dộ...
 • 13
 • 496
 • 0

Đồ án thiết kế công trình xử khí SO2 trong khí thải của lò hơi

Đồ án thiết kế công trình xử lý khí SO2 trong khí thải của lò hơi

Công nghệ - Môi trường

... hoạt đ ng chất bùn nhão l ng xu ng đ y th ng ngày đ ng đ c Tiếp theo chất bùn nhão đ a sang c ng đoạn lọc xiclon thủy lực máy ép b ng tải đ a sang lò nung đ hoàn nguyên MgO − Ưu điểm bật hệ th ng ... thụ đ t kho ng 45% Ng ời ta bổ sung vào dung dòch tưới lư ng dung dòch nước- NH3 đ m đ c (30%) Một phần dung dòch tưới tư ng đ ng với lư ng dung dòch bổ sung vào luôn tách sau tháp hấp thụ đ đ a ... Lư ng khí SO2 khử tháp chiếm kho ng 10% lư ng SO chung khói thải n ng đ ban đ u khói thải 0.3% Nhiệt đ cuối nước đ t kho ng 50oC Đ nước tuần hoàn hệ th ng, phải làm nguội xu ng kho ng 27 oC thiết...
 • 58
 • 550
 • 0

Đề tài Nghiên cứu phương pháp xác lập giá xây dựng tổng hợp xây dựng công trình giao thông đường bộ trong điều kiện việt nam'

Đề tài Nghiên cứu phương pháp xác lập giá xây dựng tổng hợp xây dựng công trình giao thông đường bộ trong điều kiện việt nam'

Tiến sĩ

... ph ng 22 Sơ đ 1.5: Nội dung dự toán xây d ng c ng trình * Chi phí xây d ng Chi phí xây d ng: xác đ nh cho c ng trình, h ng mục c ng trình, phận, phần việc, c ng tác c ng trình, h ng mục c ng trình ... hư ng đ n c ng tác xây d ng c ng tác lập giá xây d ng t ng hợp xây d ng c ng trình giao th ng đ ng 1.2.6.1 Nh ng yếu tố ảnh hư ng c ng đ n c ng tác XDCT giao th ng đ ng a Điều kiện tự nhiên Điều ... 4 T NG QUAN VỀ “NGHIÊN CỨU PHƯ NG PHÁP XÁC LẬP GIÁ XÂY D NG T NG HỢP XÂY D NG C NG TRÌNH GIAO TH NG Đ NG BỘ TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM Phân tích, đ nh giá c ng trình nghiên cứu c ng bố nước...
 • 145
 • 519
 • 1

Báo cáo khoa học: Mô hình hóa các quá trình xử nước thải bằng mạng nơron nhân tạo potx

Báo cáo khoa học: Mô hình hóa các quá trình xử lý nước thải bằng mạng nơron nhân tạo potx

Báo cáo khoa học

... thiện thuyết q trình xử nước thải • Sử d ng mơ hình cho thiết kế Trong q trình thiết kế hệ th ng nào, q trình xử thư ng ước tính th ng qua c ng cụ mơ Các m ng nơron sau luyện tỏ hữu ích thiết ... Trư ng, ng d ng m ng nơron nhân tạo đ dự báo đ u hệ th ng xử nước thải, Luận Văn Tốt Nghiệp Thạc Sĩ, th ng 03 năm 2006 [2] Nguyễn Kỳ Ph ng, Đ u Thị Dung ng d ng m ng nơron tính tốn dự đ n đ u ... kỹ thuật m ng nơron đ dự báo chất lư ng hệ th ng xử nước thải thuyết lẫn áp d ng thực tiễn Kết đ t khả quan, m ng nơron dự báo kết đ u hệ th ng xử nước thải với mức đ xác hồn tồn chấp...
 • 9
 • 388
 • 2

tóm tắt luận án nghiên cứu phương pháp xác lập giá xây dựng tổng hợp xây dựng công trình giao thông đường bộ trong điều kiện việt nam

tóm tắt luận án nghiên cứu phương pháp xác lập giá xây dựng tổng hợp xây dựng công trình giao thông đường bộ trong điều kiện việt nam

Tiến sĩ

... hình trình tự lậpdanh mục XDCT giao th ng đ ng c ng trình đ ng c ng trình đ ng Tính khối lư ng loại c ng tác Tính khối lư ng loại c ng tác xây d ng c ng trình đ ng xây d ng c ng trình đ ng Đ nh ... XÂY D NG T NG HỢP XÂY D NG C NG TRÌNH GIAO TH NG Đ NG BỘ TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM Phân tích, đ nh giá c ng trình nghiên cứu c ng bố nước a Các c ng trình nghiên cứu tác giả nước Nhiều giáo trình ... gồm: v ng Tây Bắc, Đ ng Bắc, Đ ng s ng H ng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đ ng Nam Bộ, Đ ng s ng Cửu Long 2.2 Đ NH GIÁ THỰC TR NG C NG TÁC Đ NH MỨC, Đ N GIÁ XÂY D NG C NG TRÌNH...
 • 30
 • 322
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008