nghiên cứu thái độ và hành vi của người tiêu dùng đối với nhãn hàng riêng tại các siêu thị trên địa bàn hà nội và một số khuyến nghị

Nghiên cứu thái độ hành vi của người tiêu dùng đối với nhãn hàng riêng tại các siêu thị trên địa bàn nội một số khuyến nghị

Nghiên cứu thái độ và hành vi của người tiêu dùng đối với nhãn hàng riêng tại các siêu thị trên địa bàn hà nội và một số khuyến nghị

Kinh tế - Quản lý

... khái ni c nh 1.1.1.1 Khách hàng 1.1.1.2 n nói v hành vi Nhóm khách hàng: hàng là: khách hàngnhân Khách hàng cá nhân: Nh cá nhân ho ph c v cho vi c tiêu dùng c a Khách hàng t ch c: Nh s d ng ... hình nh m t c a hàng bán l Hàng hóa hàng khách hàng Nhãn hi u c a c a hàng: có m t s liên quan ch t ch t i hình nh c a hàng Ngày nhi u nh i bán l ng cao Nh ng nhãn hi nh ng c a hàng bán l này, ... hình nh c a hàng, nhãn hi u c a hàng, qu ng cáo bán l v trí, quy mô c a hàng 22 Hình nh c a hàng: Hình nh c a hàng bán l s bao g m nh ng thành ph n theo b ng sau: B ng 1.4 :Nh ng thành ph n hình...
 • 84
 • 1,602
 • 13

Nghiên cứu hành vi tiêu dùng rau sạch của người dân tại các siêu thị trên địa bàn Nội

Nghiên cứu hành vi tiêu dùng rau sạch của người dân tại các siêu thị trên địa bàn Hà Nội

Công nghệ - Môi trường

... NGHIÊN CỨU HÀNH VI TIÊU DÙNG RAU SẠCH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG NỘI TẠI CÁC SIÊU THỊ Chào anh(chị), Để phục vụ cho vi c nghiên cứu hành vi tiêu dùng rau người tiêu dùng địa bàn Nội siêu thị , mời anh(chị) ... phục vụ cho vi c tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu hành vi tiêu dùng rau người dân siêu thị địa bàn Nội như: + Cách thức tiến hành nghiên cứu khoa học + Hành vi mua mì gói siêu thị, từ ... hành vi mua người tiêu dùng + Tìm nguồn liệu: báo, chương trình TV hay nghiên cứu trước hành vi tiêu dùng rau người tiêu dùng siêu thị Có thể tham khảo thêm điều tra nghiên cứu hành vi tiêu dùng...
 • 46
 • 1,445
 • 8

Thái độ hành vi của người tiêu dùng đối với vấn đề du lịch giải trí 2010

Thái độ và hành vi của người tiêu dùng đối với vấn đề du lịch và giải trí 2010

Du lịch

... vi c sử dụng nghiên cứu thị trường nhằm hạn chế rủi ro hoạt động marketing phát triển ngành nghiên cứu thị trường Vi t Nam Thái độ hành vi người tiêu dùng “Du lịch giải trí” Nghiên cứu Viettrack ... HA NOI Thái độ hành vi người tiêu dùng vấn đề: “ Du lịch giải trí” Top 10 TVCs ranking About Viettrack nghiên cứu thị trường hàng tháng công ty FTA Research & Consultant, đại diện ESOMAR Vi t Nam ... tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ngành nghiên cứu thị trường Nghiên cứu Viettrack đáp ứng tiêu chuẩn ISO 20252:2006 thị trường Viettrack nhằm mục đích: Cung cấp thông tin thị trường người tiêu dùng...
 • 22
 • 414
 • 3

BÁO CÁO " TÍNH VỊ CHỦNG, GIÁ TRỊ CẢM NHẬN, NIỀM TIN HÀNG NỘI DỰ ĐỊNH HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI THUỐC BỔ TRẺ EM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC " docx

BÁO CÁO

Báo cáo khoa học

... Trong nghiên cứu cho tính vị chủng người tiêu dùng thể đánh giá thiên vị cho hàng nội, xích hàng ngoại quan niệm mua hàng nội ảnh hưởng lớn đến tâm lý mua hàng nội người tiêu dùng Đó không hành vi ... phẩm nước Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng thuốc nội có tầm quan trọng vi c định hướng cho phát triển ngành công nghiệp nước nhà Nhưng để nghiên cứu hành vi người tiêu dùng tất dược phẩm nội đòi ... nên, đề tài nghiên cứu tác động tính vị chủng, niềm tin hàng nội đến hành vi người tiêu dùng Xuất phát từ vấn đề trên, nghiên cứu hướng đến: Đánh giá tính vị chủng người tiêu dùng Vi t Nam Đo...
 • 12
 • 582
 • 0

Giải pháp xây dựng lòng trung thành của người tiêu dùngcác siêu thị trên địa bàn Nội

Giải pháp xây dựng lòng trung thành của người tiêu dùng ở các siêu thị trên địa bàn Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... IV: NGHIÊN CỨU LÒNG TRUNG THÀNH CỦA CÁC KHÁCH HÀNG TẠI CÁC SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN NỘI Thực điều tra cấp thu thập bảng hỏi phát 40 mẫu cho người tiêu dùng nặt hàng siêu thị địa bàn nội với ... DỊCH VỤ SIÊU THỊ VỤ SIÊU THỊ Thái độ phục vụ Thái độ phục vụ THỎA MÃN THỎA MÃN LÒNG TRUNG LÒNG TRUNG THÀNH TẠI SIÊU THÀNH TẠI SIÊU THỊ THỊ Chất lượng hàng hóa Chất lượng hàng hóa Trưng bày hàng ... vấn người tiêu dùng siêu thị qua bảng hỏi có 71,4% khách hàng chọn siêu thị có chất lượng hàng hóa tốt có 30% số khách hàng định trở thành khách hàng trung thành siêu thị yếu tố chất lượng hàng...
 • 35
 • 372
 • 1

Những giải pháp phát triển hoạt động của các siêu thị trên địa bàn Nội

Những giải pháp phát triển hoạt động của các siêu thị trên địa bàn Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... trình bày hàng hoá nghiên cứu cách thức vận động người mua hàng vào cửa hàng Nhiều cửa hàng bán lẻ khác, dựa sở nghiên cứu siêu thị để tiến hành hoạt động nghiên cứu khách hàng sâu sắc nhằm tối ... thương mại hành cho khách hàng Về chất lượng hàng hoá nâng lên nhiều, hàng hoá kiểm nghiệm kĩ trước cho vào siêu thị, nên hàng giả, hàng chất lượng giảm bớt Các siêu thị địa bàn Nội ngày hoàn ... thương Các mặt hàng số siêu thị chưa đảm bảo Tâm lý người tiêu dùng yên tâm hoàn toàn mua hàng siêu thị kiểm nghiệm cẩn thận Nhưng thực tế hàng chất lượng len lỏi vào siêu thị, hàng giả, hàng hạn...
 • 40
 • 437
 • 0

phân tích thị hiếu mức tiêu thụ của người tiêu dùng đối với mặt hàng thủy sản đông lạnh phổ biến ở tỉnh sóc trăng

phân tích thị hiếu và mức tiêu thụ của người tiêu dùng đối với mặt hàng thủy sản đông lạnh phổ biến ở tỉnh sóc trăng

Kinh tế - Quản lý

... liên quan hàng hóa thay hàng hóa bổ xung Hàng hóa thay hàng hóa giống hàng hóa xem xét có giá trị sử dụng hay thỏa mãn nhu cầu Hàng hóa bổ xung hàng hóa đƣợc sử dụng Số lƣợng ngƣời tiêu dùng nhân ... xuất thủy sản tiêu thụ nội địa Tuy nhiên, thị trƣờng tiêu thụ nội địa chƣa đƣợc trọng phạm vi toàn ngành vậy, đề tài “Phân tích thị hiếu mức tiêu thụ người tiêu dùng số mặt hàng thủy sản đông ... mua ngƣời tiêu dùng thu nhập định khả mua ngƣời tiêu dùng Đối với hàng hóa dịch vụ, thu nhập tăng lên cầu chúng tăng lên ngƣợc lại Các hàng hóa đƣợc gọi hàng hóa thông thƣờng Trong hàng hóa thông...
 • 50
 • 237
 • 0

Thực trạng giải pháp nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khách sạn trên địa bàn Nội

Thực trạng và giải pháp nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khách sạn trên địa bàn Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... hiệu ứng nhà kính cố môi trờng Hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà hàng du lịch nói chung hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà hàng địa bàn Nội nói riêng làm phát sinh lợng đáng kể khí độc hại ... nhiên, địa bàn Nội với khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế sao, chất lợng phục vụ tốt Trong khách sạn có nhiều loại nhà hàng, quầy bar đáp ứng nhu cầu đa dạng đối tợng khách nh: + Có nhiều nhà hàng ... thực phẩm khách sạn địa bàn Nội 2.3.1 Tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm khách sạn địa bàn Nội Từ thực tế khái quát hệ thống khách sạn địa bàn Nội cho ta thấy đa số khách sạn có quy...
 • 72
 • 1,974
 • 7

Thực trạng giải pháp nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khách sạn trên địa bàn Nội

Thực trạng và giải pháp nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khách sạn trên địa bàn Hà Nội

Khoa học xã hội

... PHẨM TRONG CÁC KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN NỘI 2.3.1 Tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm khách sạn địa bàn Nội Từ thực tế khái quát hệ thống khách sạn địa bàn Nội cho ta thấy đa số khách sạn ... nhà hàng du lịch nói chung hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà hàng địa bàn Nội nói riêng làm phát sinh lượng đáng kể khí độc hại Theo điều tra năm 2003 vụ khách sạn – Tổng cục Du lịch, địa ... đa dạng đối tượng khách như: 35 + Có nhiều nhà hàng ăn(nhà hàng ăn Âu, nhà hàng ăn Á, nhà hàng ăn đặc sản Vi t Nam…) + Có nhiều quầy bar đặt nhiều địa điểm khác để phục vụ tối đa nhu cầu du khách...
 • 77
 • 1,953
 • 10

Sự hài lòng của khách hàng khi tham gia mua sắm tại các siêu thị trên địa bàn thành phố Nội

Sự hài lòng của khách hàng khi tham gia mua sắm tại các siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

Kinh tế - Quản lý

... Phân tích hài lòng khách hàng tham gia mua sắm siêu thị địa bàn thành phố Nội Chương 3: Giải pháp đề xuất nâng cao hài lòng khách hàng tham gia mua sắm siêu thị địa bàn thành phố Nội Danh ... sắm với hài lòng khách hàng tham gia mua sắm siêu thị địa bàn thành phố Nội 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Đối tượng khảo sát phiếu điều tra xác định cá nhân người tiêu dùng ... hóa, mặt siêu thị, mức độ an toàn siêu thị Kết tăng chất lượng dịch vụ làm tăng mức độ thỏa mãn khách hàng Khách hàng trung thành với siêu thị họ thỏa mãn với dịch vụ hàng hóa mà siêu thị cung...
 • 107
 • 610
 • 1

đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại các siêu thị trên địa bàn thành phố cần thơ

đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại các siêu thị trên địa bàn thành phố cần thơ

Quản trị kinh doanh

... thức vận ñộng người mua hàng vào cửa hàng, người ñiều hành siêu thị có cách bố trí hàng hóa thích hợp gian hàng nhằm tối ña hoá hiệu không gian bán hàng Do người bán mặt quầy hàng nên hàng hóa phải ... gồm tiêu chí: Hài lòng với chương trình khuyến mãi, Hài lòng với dịch vụ hỗ trợ siêu thị, Hài lòng với giá siêu thị này, Hài lòng với chất lượng hàng hóa, Hài lòng với thái ñộ phục vụ nhân vi n ... dịch vụ siêu thị ñịa bàn thành phố Cần Thơ Hàng Hóa Nhân Vi n Trưng Bày Mặt SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ðỐI VỚI CLDVST LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG An toàn 17 2.1.8 Thang ño nghiên cứu: 2.1.8.1...
 • 129
 • 276
 • 0

Sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế cho trẻ em trên địa bàn Nội

Sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế cho trẻ em trên địa bàn Hà Nội

Y khoa - Dược

... trung thành, than phiền Trên thực tế, nghiên cứu hài lòng, số nghiên cứu hoàn thành mà không nghiên cứu tới giá trị cảm nhận vậy, nghiên cứu này, giới hạn thời gian, nhóm nghiên cứu sâu vào tiêu ... em địa bàn Nội 3.3.4 Thực trạng hài lòng người dân “ vi n phí ” dịch vụ y tế dành cho trẻ em địa bàn Nội 3.4 Kết luận chung hài lòng người dân dịch vụ y tế dành cho trẻ em địa bàn Nội ... em địa bàn Nội Mục đích nghiên cứu để làm rõ ý kiến cảm nhận người dân dịch vụ y tế cho trẻ em Những vấn đề có hệ thống bệnh vi n nhi khao nhi địa bàn Nội Qua vi c nghiên cứu mức độ hài...
 • 71
 • 491
 • 0

Nghiên cứu về hành vi thái độ của người tiêu dùng đối với sản phẩm clear bạc

Nghiên cứu về hành vi và thái độ của người tiêu dùng đối với sản phẩm clear bạc hà

Kinh tế - Thương mại

... thơm nhẹ nhàng Doublerich nhiều khách hàng quan tâm &CHƯƠNG 2& KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THÁI ĐỘ HÀNH VI CỦA KHÁCH HÀNG VỀ SẢN PHẨM CLEAR BẠC 2.1 Miêu tả kết nghiên cứu sản phẩm clear bạc 2.1.1 ... phù hợp với hệ trẻ 2.2.2 Thái độ hành vi khách hàng mục tiêuNhãn hiểu dầu gội khách hàng sử dụng Biểu đồ 2.5 Nhãn hiểu dầu gội khách hàng sử dụng Qua bảng số liệu qua đồ thị cho ta thấy số lượng ... Thêm vào vào siêu thị khách hàng cảm thấy dễ dàng vi c quan sát chọn lựa sản phẩm cho tiêu dùng thường ngày họ Những đối tượng khách hàng thường mua sản phẩm vào dịp mua sắm siêu thị, mua với...
 • 31
 • 5,309
 • 42

Tiểu luận Nghiên cứu thị trường: Tìm hiểu tổng quan thị trường sữa chua tại TP.HCM. Bên cạnh đó tìm hiểu thái độ, hành vi những đánh giá của người tiêu dùng đối với các nhãn hiệu sữa chua

Tiểu luận Nghiên cứu thị trường: Tìm hiểu tổng quan thị trường sữa chua tại TP.HCM. Bên cạnh đó tìm hiểu thái độ, hành vi và những đánh giá của người tiêu dùng đối với các nhãn hiệu sữa chua

Báo cáo khoa học

... thị trường Thị phần Đối thủ cạnh tranh … IV.2.Tìm hiểu người tiêu dùng Hành vi tiêu dùng (nhóm đọc thêm tài liệu hành vi tiêu dùng marketing nhé) Thái độ tiêu dùng Mức độ hài lòng sản phẩm Các ... cao IX.PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI TÌM HIỂU THÁI ĐỘ, HÀNH VI NHỮNG ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI SỮA CHUA Kính chào anh/chị! Tơi sinh vi n khoa Quản trị kinh doanh ... quan thị trường sữa chua TP.HCM Bên cạnh tìm hiểu thái độ, hành vi đánh giá người tiêu dùng nhãn hiệu sữa chua Sản xuất sản phẩm sữa chua “GẤU TRÚC” để tung thị trường IV MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU VÀ...
 • 18
 • 779
 • 1

Nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng Việt Nam đối với mặt hàng ô tô lắp ráp trong nước ô tô nhập khẩu.doc

Nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng Việt Nam đối với mặt hàng ô tô lắp ráp trong nước và ô tô nhập khẩu.doc

Quản trị kinh doanh

... hành tiêu dùng bao gồm nhiều hoạt động vai trò khác người tiêu dùng Hành vi tiêu dùng phận hệ thống hành vi người Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng giúp cho doanh nghiệp tìm hiểu xem khách hàng ... CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HÀNH VI TIÊU DÙNG 1.1 Người tiêu dùng: 1.1.1 Khái niệm người tiêu dùng: Theo hiệp hội Marketing Mỹ: Người tiêu dùng người cuối sử dụng, tiêu dùng hàng hóa, ý ... đích nghiên cứu: Dựa kiến thức Marketing lĩnh vực nghiên cứu hành vi tiêu dùng, dựa kết khảo sát hành vi người tiêu dùng sản phẩm ô tô Vi t Nam, đề tài nghiên cứu với mục đích cung cấp cho người...
 • 91
 • 1,967
 • 27

Xem thêm