nghiên cứu tổng hợp thu nhận và ứng dụng bột màu chất nhũ hóa sinh học và dẫn xuất của axit amin s adenosyl l menthionine từ vi sinh vật

Nghiên cứu tổng hợp nano vàng khảo sát khả năng gắn kết với kháng thể kháng vi khuẩn e coli

Nghiên cứu tổng hợp nano vàng và khảo sát khả năng gắn kết với kháng thể kháng vi khuẩn e coli

Y khoa - Dược

... đáp ứng yêu cầu vi c gắn kết với phần tử sinh học nhằm triển khai ứng dụng hạt nano vào l nh vực khác đặc biệt ứng dụng vi c l m tăng độ nhạy cảm biến sinh học s dụng linh kiện vi cân tinh thể ... nhiên, vàng nano cho người l nh vực nghiên cứu ứng dụng hoàn toàn l Khi s ng điện từ tác dụng l n hạt nano vàng, tùy vào kích cỡ hạt s ng điện từ có tác dụng s ng tuân theo hiệu ứng "cộng hưởng plasmon" ... Cortie, University of Technology, Sydney, Australia) Màu vàng quen thu c vàng hấp thụ ánh s ng màu xanh phổ mặt trời phát màu vàng Nhưng vàng thu nhỏ kích cỡ nhỏ bước s ng vùng ánh s ng thấy (400...
 • 24
 • 489
 • 2

Nghiên cứu tổng hợp tinh chế thử nghiệm cisplatin để làm thuốc điều trị ung thư

Nghiên cứu tổng hợp tinh chế và thử nghiệm cisplatin để làm thuốc điều trị ung thư

Y khoa - Dược

... in vitro - Tỷ s ức chế sinh khối TBUT so với l đối chứng l : + Cisplatin Austria ức chế 87,6% + Cisplatin Mediplantex ức chế 89,9% - Tác dụng l m giảm s phân bào UT so với l đối chứng l : ... in vitro Chứng minh đợc tác dụng Cisplatin s n xuất Vi t Nam 2.2.5 Pha chế dung dịch thu c tiêm truyền Cisplatin l 50mg/100ml Xây dựng dây chuyền công nghệ s n xuất thu c tiêm Cisplatin S n xuất ... muộn thu c Cisplatin s n xuất nớc 18 2.3 Nguyên liệu thiết bị 1) Hóa chất Tên hóa chất Nhà s n xuất Platin kim loại Merk - Đức Bạc nitrat Prolabo Cis-diammine-dicloroplatinum(II) Merk Kaliclorua...
 • 90
 • 1,281
 • 1

Đề tài nghiên cứu tổng hợp irmof 8 khảo sát hoạt tính xúc tác cho phản ứng acyl hoá friedel crafts

Đề tài nghiên cứu tổng hợp irmof  8 và khảo sát hoạt tính xúc tác cho phản ứng acyl hoá friedel  crafts

Khoa học tự nhiên

... bày vật liệu MOFs ứng dụng rộng rãi nhiều l nh vực, vi c nghiên cứu tổng hợp ứng dụng vật liệu l u trữ khí, hấp phụ khí, tách khí,xúc tác… nghiên cứu IRMOF-8 s nhiều vật liệu MOFs tạo có s ứng ... vậy, l ợng acid lewis l m xúc tác cần thêm l ợng để tạo phức phối trí với s n phẩm phản ứng, l ợng acid lewis s dụng phản ứng acyl hóa phải nhiều Đây điểm khác biệt phản ứng alkyl hóa acyl hóa ... nghiệp Phản ứng acyl hóa dùng xúc tác acid lewis AlCl3, FeCl3 ZnCl2 , xúc tác s dụng với l ợng l n cân hóa học phản ứng Ngoài xúc tác có nhược điểm vi c tái chế xử l xúc tác từ chất thải khó...
 • 74
 • 674
 • 2

Nghiên cứu tổng hợp Biodiesel bằng phản ứng Ancol phân từ mỡ cá da trơn ở đồng bằng sông Cửu Long trên xúc tác Axit Bazơ

Nghiên cứu tổng hợp Biodiesel bằng phản ứng Ancol phân từ mỡ cá da trơn ở đồng bằng sông Cửu Long trên xúc tác Axit và Bazơ

Tiến sĩ

... nghiên cứu l thuyết ứng dụng quy trình công nghệ s n xuất biodiesel từ mỡ cá da trơn Do đề tài luận án tiến s Nghiên cứu tổng hợp biodiesel phản ứng ancol phân mỡ cá tra basa nuôi tỉnh ĐBSCL ... BIODIESEL CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU Tổng hợp l thuyết liên quan đến biodiesel (nguyên liệu, phương pháp tổng hợp, xúc tác,…), mỡ cá da trơn ĐBSCL, công trình nghiên cứu Vi t Nam nước phản ứng ... tái s dụng 3.7 Tổng hợp biodiesel s dụng xúc tác KOH KOH/γ-Al2O3 với hỗ trợ vi s ng Kết khảo s t ảnh hưởng vi s ng đến phản ứng metanol phân mỡ cá tra s dụng xúc tác KOH KOH/γ-Al2O3 tóm tắt sau:...
 • 27
 • 654
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng một số ứng dụng của vật liệu chứa Titan

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và một số ứng dụng của vật liệu chứa Titan

Tiến sĩ

... Một s quan tâm nghiên cứu s m TiO cấu trúc anatase đưa vào ứng dụng s nhà Khoa học Vi n Vật l Ứng dụng thiết bị Khoa học (TS Trần Thị Đức, TS Nguyễn Trọng Tĩnh ) [15-17] Sau s nhóm nghiên cứu ... Minh s nghiên cứu thu s kết định khía cạnh khác Nhóm nghiên cứu TS Trần Thị Đức – Vi n Vật l ứng dụng thiết bị khoa học -Vi n KH&CN Vi t Nam ứng dụng thành công vật liệu nano TiO2 (s n phẩm PSA-01) ... quản dày tổng hợp dùng triblock copolymer l m tiền chất, vật liệu Ti HMS (hexagonal mesoporous silica) Ti-MSU (Michigan State University) tổng 15 hợp dùng chất HĐBM trung tính l m tiền chất Mặc...
 • 148
 • 637
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng một số ứng dụng của vật liệu chứa titan

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và một số ứng dụng của vật liệu chứa titan

Tiến sĩ

... hợp phù hợp Các phương pháp đặc trưng vật liệu đại, kết đáng tin cậy s n có Vi t Nam giới thiệu nhằm l m s ng tỏ tính chất hóa l vật liệu tổng hợp CHƯƠNG II THỰC NGHI ỆM II.1 TỔNG HỢP VẬT LIỆU ... THẢO LUẬN III.1 Đặc trưng vật liệ u III.1.1 Vật liệu Ti -SBA-15 Ti-MCM-41 Hình III.1 Ảnh TEM vật liệu Ti-SBA-15 Vật liệu Ti-SBA-15 tổng hợp với hàm l ợng Si/Ti khác đặc trưng phương pháp SEM, ... khẳng định luận án tổng hợp thành công vật liệu MIL -101 Luận án nghiên cứu phân tán hạt nano TiO mạng l ới MIL -101 s dụng TBOT l m tiền chất Titan theo phương pháp tẩm để tạo thành vật liệu quang...
 • 27
 • 511
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng một số ứng dụng của vật liệu cacbon nano ống bằng phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha hơi khí dầu mỏ hóa lỏng (lpg) việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và một số ứng dụng của vật liệu cacbon nano ống bằng phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha hơi khí dầu mỏ hóa lỏng (lpg) việt nam

Tiến sĩ

... α-Fe từ trình tổng hợp điều hợp l 12 3.3 Mô hình hóa trình tổng hợp CNT phần mềm COMSOL Multiphysics Trong luận án, có s dụng hai nguồn cacbon để tổng hợp CNT LPG C2H6 Do khí hóa l ng LPG C3 ... Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng s ứng dụng vật liệu cacbon nano ống phương pháp l ng đọng hóa học pha khí dầu mỏ hóa l ng (LPG) Vi t Nam” Nội dung nghiên cứu luận án - Chế tạo xúc tác Fe/γ-Al2O3 ... CNT dùng l m kính hiển vi quang học điện trường chiều; l nh vực vật liệu, trước composit s i cacbon tiếng nhẹ, bền, bị tác dụng hóa học thay s i cacbon CNT l m vật liệu nhẹ ứng dụng vào phương...
 • 26
 • 660
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng một số ứng dụng của vật liệu cacbon nano ống bằng phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha hơi khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Việt Nam

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và một số ứng dụng của vật liệu cacbon nano ống bằng phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha hơi khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Việt Nam

Hóa học

... dạng vật liệu nano có cấu trúc, thành phần hóa học, khác ứng dụng hiệu nhiều l nh vực vật l , hóa học, sinh học, y học, Đối với hóa học, vật liệu cacbon nano đối tượng quan tâm nghiên cứu vài ... ĐỌNG HÓA HỌC PHA HƠI KHÍ DẦU MỎ HÓA L NG (LPG) VI T NAM Chuyên ngành : Hóa l thuyết Hoá ls : 62.44.31.01 LUẬN ÁN TIẾN S HÓA HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Hữu Phú PGS.TS Nguyễn ... Nguyễn Đình L m Hà Nội – 2012 iii L I CẢM ƠN Luận án thực hoàn thành Vi n Hóa học, Vi n Khoa học Công nghệ Vi t Nam; Vi n Vật l - Hóa học vật liệu Strasbourg (IPCMS), Cộng hòa Pháp; Khoa hóa, Trường...
 • 154
 • 739
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp, biến tính ứng dụng của vật liệu nano TiO2

Nghiên cứu tổng hợp, biến tính và ứng dụng của vật liệu nano TiO2

Hóa học

... vật liệu rắn) DSC Differential Scanning Calorimetry (Nhiệt l ợng vi sai quét) E Coli Chủng vi sinh vật Escherichia coli EDX Tán s c l ợng tia X PCA Plate Count Agar SEM Scanning Electron Microscopy ... nano, vật liệu l c nước nano… Các s n phẩm cho hiệu ứng dụng cao so với giới kiểm nghiệm với vi khuẩn E.Coli, virus cúm, điôxin, asen, phenol… Với cách người l m nghiên cứu l nh vực vật liệu, ... [12], l n nhiều so với vật liệu P25 54 m2/g Như vậy, bột TiO2 tổng hợp thích hợp l m vật liệu quang xúc tác cho phản ứng xúc tác dị thể 3.1.3 Phổ EDX vật liệu tổng hợp Hình 3.4 phổ EDX vật liệu...
 • 57
 • 675
 • 1

nghiên cứu tổng hợp mof-118 khảo sát hoạt tính xúc tác trên phản ứng paalknorr

nghiên cứu tổng hợp mof-118 và khảo sát hoạt tính xúc tác trên phản ứng paalknorr

Thạc sĩ - Cao học

... TEM Transmission Electron Microscopy SEM Scanning electron microscope TGA Thermogravimetric analysis DANH MỤC S ĐỒ S Phản ứng ghép đôi N-ethynylaniline, amine, aldehyde, xúc tác IRMOF-3-SI-Au ... chí khoa học quốc tế tạp chí khoa học nước như: Nghiên cứu tổng hợp MOF-5 ứng dụng l m xúc tác cho phản ứng ankyl hóa đăng tạp chí Applied catalysis A có s IF > 3,5 Nghiên cứu tổng hợp MOF-5, ... bề mặt riêng l n [40] Vật liệu MOFs loại vật liệu Vi t Nam, trước chưa có công trình công bố, đến năm 2008 nhóm nghiên cứu PGS.TS Phan Thanh S n Nam bắt tay vào nghiên cứu loại vật liệu Cho đến...
 • 67
 • 345
 • 1

nghiên cứu tổng hợp mof-118 khảo sát hoạt tính xúc tác trên phản ứng paalknorr tt

nghiên cứu tổng hợp mof-118 và khảo sát hoạt tính xúc tác trên phản ứng paalknorr tt

Thạc sĩ - Cao học

... thermal solvent between Cu (NO3)2.3H2O with H2BPDC Structural analysis by modern analytical methods such as: XRD, FT-IR, TGA, TEM, SEM, BET, AAS Application as catalyst for response Paal-knorr ... vật li u ả năn le in ũn n thu hồi xúc tác phụ thu vào độ bền vật li u sau phản ứn , n ĩ vật li u thu hồi giữ nguyên cấu trúc sau phản ứng Từ nghiên cứu cho thấy MOFs tìm năn l m xú tá x n l n, ... [2] Jess L C Rowsell, Omar M Yaghi (2004), Microporous Materials, 7, 3, 4670-4679 [3] Theresa M Reineke, Mohamed Eddaoudi, Michael Fehr, Douglas Kelley and O M Yaghi (1997), "From Condensed Lanthanide...
 • 8
 • 369
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc hoạt tính sinh học của các hợp chất tương tự Flavon, có chứa nhân dị vòng

Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học của các hợp chất tương tự Flavon, có chứa nhân dị vòng

Báo cáo khoa học

... KnJi K A I till',) IMMLJ I I w < J l (iiii ll I -.Hi:; • I ' ' l l fll'' Ilih'lMl' lll>'ll l. i 'll • i''M l- l i' !.ll\'i-n, n.-ifii; ;;'' i: N - i i li.iiiii '-'111 Ill Il.'ir ,liM.,' 1 •.•.".|i ... anli-ycarst abilities of Ihc (X, \\~ unsaturated ketones and pyrazolines were tested Tlicse synthetic products have showed the biological activities m different levels Some considerable ones need ... hydroxycoumarincs have been studied These products have been used as starting reagents for conscqucnl lransii>rmalit)ns Tlicn, the Fries rearrangement producls have been condensed in the conditions of ClaisenSchmidt...
 • 113
 • 713
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp đặc trưng ứng dụng của vật liệu nano cacbon

Nghiên cứu tổng hợp đặc trưng và ứng dụng của vật liệu nano cacbon

Công nghệ - Môi trường

... 1.2.3 Vật liệu SBA-15 Năm 1999, Zhao cộng điều chế họ vật liệu mới, kí hiệu SBA-n, có cấu trúc l c l ng 2-D 3- D (SBA-2, 3,15) l p phương (SBA-1, 16), bật SBA-15 [34] Vật liệu SBA-15 tổng hợp s dụng ... hiện: Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng ứng dụng vật liệu nano cacbon” Mục đích đề tài phương pháp - Tổng hợp vật liệu khuôn mẫu cứng - Đánh giá tính chất vật liệu thông qua khả hấp phụ chất màu MB ... SBA-16 - Cấu trúc l p mỏng (laminar): MCM-50 a L c l ng b L p phương c l p mỏng Hình 1.1 Các dạng cấu trúc vật liệu MQTB Dựa vào thành phần vật liệu chia vật liệu MQTB: - Vật liệu MQTB chứa silic:...
 • 62
 • 614
 • 5

LUẬN văn TIẾN sĩ kỹ THUẬT NGHIÊN cứu TỔNG hợp BIODIESEL BẰNG PHẢN ỨNG ANCOL PHÂN từ mỡ cá DA TRƠN ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG TRÊN xúc tác AXIT BAZƠ

LUẬN văn TIẾN sĩ kỹ THUẬT  NGHIÊN cứu TỔNG hợp BIODIESEL BẰNG PHẢN ỨNG ANCOL PHÂN từ mỡ cá DA TRƠN ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG TRÊN xúc tác AXIT và BAZƠ

Tiến sĩ

... nghiên cứu l thuyết ứng dụng quy trình công nghệ s n xuất biodiesel từ mỡ cá da trơn Do đề tài luận án tiến s Nghiên cứu tổng hợp biodiesel phản ứng ancol phân mỡ cá tra basa nuôi tỉnh ĐBSCL ... BIODIESEL CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU Tổng hợp l thuyết liên quan đến biodiesel (nguyên liệu, phương pháp tổng hợp, xúc tác,…), mỡ cá da trơn ĐBSCL, công trình nghiên cứu Vi t Nam nước phản ứng ... tái s dụng 3.7 Tổng hợp biodiesel s dụng xúc tác KOH KOH/γ-Al2O3 với hỗ trợ vi s ng Kết khảo s t ảnh hưởng vi s ng đến phản ứng metanol phân mỡ cá tra s dụng xúc tác KOH KOH/γ-Al2O3 tóm tắt sau:...
 • 27
 • 326
 • 0

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng một số ứng dụng

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và một số ứng dụng

Tiến sĩ

... Một s quan tâm nghiên cứu s m TiO cấu trúc anatase đưa vào ứng dụng s nhà Khoa học Vi n Vật l Ứng dụng thiết bị Khoa học (TS Trần Thị Đức, TS Nguyễn Trọng Tĩnh ) [15-17] Sau s nhóm nghiên cứu ... Minh s nghiên cứu thu s kết định khía cạnh khác Nhóm nghiên cứu TS Trần Thị Đức – Vi n Vật l ứng dụng thiết bị khoa học- Vi n KH&CN Vi t Nam ứng dụng thành công vật liệu nano TiO (s n phẩm PSA-01) ... quản dày tổng hợp dùng triblock copolymer l m tiền chất, vật liệu Ti HMS (hexagonal mesoporous silica) Ti-MSU (Michigan State University) tổng hợp dùng chất HĐBM trung tính l m tiền chất Mặc...
 • 134
 • 492
 • 2

NGHIÊN cứu TỔNG hợp NANO bạc KHẢO sát KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG

NGHIÊN cứu TỔNG hợp NANO bạc và KHẢO sát KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG

Nông - Lâm - Ngư

... thiol (sulphydryl: –SH) vi sinh vật axít amin thành phần chứa nhóm thiol khác natri thioglycolate Các nhóm thiol (-SH) thành tế bào vi sinh vật, virus đóng vai trò quan trọng trình trao đổi chất ... Vật liệu nano bạc tổng hợp từ NB l m chất khử NC l m chất ổn định CTS vừa l m chất khử vừa l m chất ổn định - Phạm vi nghiên cứu: + Phương pháp, điều kiện tổng hợp tương đối đơn giản + S dụng chất ... khảo s t khả ứng dụng Mục đích nghiên cứu - Tổng hợp vật liệu nano bạc s dụng hai chất khử khác - Khảo s t yếu tố ảnh hưởng khả ứng dụng Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Vật...
 • 58
 • 734
 • 5

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng khảo sát khả năng hấp thụ của vật liệu MIL 101

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và khảo sát khả năng hấp thụ của vật liệu MIL 101

Kỹ thuật

... tinh thu c sau lc qua giy lc s l mt cht bt cú mu xanh l cõy Sy sn phm 1000C 3h Sn phm sau sy c li bng EtOH 95% bỡnh teflon 22h 1000C vi ty l 200ml EtOH ra1g MIL-101 Sau ú lc v sn phm bng 150ml ... nng lng ũi hi 19 cho quỏ trỡnh ny l nh Nng lng hot hoỏ i vi quỏ trỡnh HPVL thng khụng ln hn kcal/mol cỏc lc liờn quan n quỏ trỡnh HPVL l yu (ch yu l lc van der Walls) HPVL khụng nhng ph thuc ... (Secondary Building Units) SEM Hin vi in t quột (Scanning Electron Microscopy) TEM Hin vi in t truyn qua (Transmission Electron Microscopy) TGA Phộp phõn tớch lng (Thermogravimetric Analysis)...
 • 58
 • 429
 • 0

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng một số ứng dụng của vật liệu chứa titan

Luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và một số ứng dụng của vật liệu chứa titan

Kinh tế - Quản lý

... Một s quan tâm nghiên cứu s m TiO2 cấu trúc anatase đưa vào ứng dụng s nhà Khoa học Vi n Vật l Ứng dụng thiết bị Khoa học (TS Trần Thị Đức, TS Nguyễn Trọng Tĩnh ) [15-17] Sau s nhóm nghiên cứu ... Minh s nghiên cứu thu s kết định khía cạnh khác Nhóm nghiên cứu TS Trần Thị Đức - Vi n Vật l ứng dụng thiết bị khoa học- Vi n KH&CN Vi t Nam ứng dụng thành công vật liệu nano TiO2 (s n phẩm PSA-01) ... pháp sol-gel để tổng hợp xúc tác quang hóa cho l p phủ chế tạo màng phủ cho kính, s vệ sinh Theo hướng nghiên cứu TS Trần Thị Đức, vài nhóm nghiên cứu bắt đầu ứng dụng vật liệu xúc tác quang hóa...
 • 143
 • 671
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng một số ứng dụng của vật liệu cacbon nano ống bằng phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha hơi khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) việt nam

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và một số ứng dụng của vật liệu cacbon nano ống bằng phương pháp xúc tác lắng đọng hóa học pha hơi khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) việt nam

Kinh tế - Quản lý

... dạng vật liệu nano có cấu trúc, thành phần hóa học, khác ứng dụng hiệu nhiều l nh vực vật l , hóa học, sinh học, y học, Đối với hóa học, vật liệu cacbon nano đối tượng quan tâm nghiên cứu vài ... ls : 62.44.31.01 LUẬN ÁN TIÉN S HÓA HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Hữu Phú PGS.TS Nguyễn Đình L m L I CẢM ƠN Luận án thực hoàn thành Vi n Hóa học, Vi n Khoa học Công nghệ Vi t ... HOÀNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, ĐẶC TRƯNG MỘT S ỨNG DỤNG CỦA VẬT LIỆU CACBON NANO ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP xúc TÁC L NG ĐỌNG HÓA HỌC PHA HƠI KHÍ DẦU MỎ HÓA L NG (LPG) VI T NAM Chuyên ngành : Hóa l thuyết...
 • 146
 • 437
 • 0

Xem thêm