nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn ở cây lúa

Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống cà chua ưu thế lai chịu nóng và chống bệnh virus xoăn vàng lá trồng trái vụ tại đồng bằng sông hồng

Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống cà chua ưu thế lai chịu nóng và chống bệnh virus xoăn vàng lá trồng trái vụ tại đồng bằng sông hồng

Tiến sĩ

... chọn giống 1.3.1 Nghiên cứu, thu thập lưu giữ nguồn gen cà chua 15 1.3.2 Một số nghiên cứu đánh giá nguồn gen phục vụ chọn tạo giống 19 1.4 26 Nghiên cứu chọn tạo giống cà chua ưu lai 1.4.1 Nghiên ... PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1 40 Vật liệu nghiên cứu 2.2.1 Nghiên cứu, đánh giá nguồn vật liệu chọn giống cà chua 41 2.2.2 Nghiên cứu khả kết hợp dòng cà chua tuyển chọn tổ hợp lai ưu tú 41 2.2.3 Nghiên ... Đề tài Nghiên cứu đánh giá nguồn vật liệu khởi đầu cho chọn tạo giống cà chua ưu lai phục vụ cho chế biến”, giai đoạn 2004-2010 Viện Nghiên cứu Rau Đề tài thu thập, đánh giá 129 mẫu giống cà...
 • 221
 • 870
 • 0

Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống cà chua ưu thế lai chịu nóng và chống bệnh virus xoăn vàng lá trồng trái vụ tại đồng bằng sông hồng (TT)

Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống cà chua ưu thế lai chịu nóng và chống bệnh virus xoăn vàng lá trồng trái vụ tại đồng bằng sông hồng (TT)

Tiến sĩ

... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu nghiên cứu - Vật liệu tham gia nghiên cứu đánh giá tập đoàn mẫu giống, gồm 200 mẫu giống cà chua Viện Cây lương thực Cây thực phẩm - Vật liệu nghiên cứu, đánh ... cs., 1996) 1.5 Nghiên cứu chọn tạo giống cà chua Việt Nam Trong năm qua công tác nghiên cứu chọn tạo giống cà chua Việt Nam đạt số kết trân trọng Một số giống cà chua lai chọn tạo thành công ... cà chua ứng dụng chọn giống 1.3.1 Nghiên cứu, thu thập lưu giữ nguồn gen cà chua Nguồn gen cà chua phục vụ chọn giống bao gồm: dạng hoang dại, giống địa, giống cũ, dòng tạo giống cà chua truyền...
 • 24
 • 584
 • 0

Thạc sĩ nông nghiệp: NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN CÂY LÚA

Thạc sĩ nông nghiệp: NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN Ở CÂY LÚA

Thạc sĩ - Cao học

... cho bao phn Chen v Lin (1976), Chen v Tsay (1984) cho rng bao phn no c ly nhng bụng tr sm thỡ cho kt qu nuụi cy tt hn bao phn ly nhng bụng tr mun T l to callus bao phn ly t nhỏnh cp thp hn bao ... õy l mụi trng rt hiu qu nuụi cy bao phn lỳa v cỏc loi cõy ho tho khỏc 1.3.5 iu kin vụ trựng Nuụi cy Invitro l nuụi cy iu kin vụ trựng Nu khụng m bo tt iu kin vụ trựng mu nuụi cy hoc mụi trng ... Chen (1977) cho thy: Mu bao phn c ly vo thi im cỏc tiu bo t bao phn ang giai on n bo mun l tt nht Bao phn giai on t th khụng cú kh nng phỏt trin mụi trng nuụi cy invitro Bao phn giai on n bo...
 • 134
 • 1,166
 • 1

Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn cây lúa

Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn ở cây lúa

Nông - Lâm - Ngư

... cho bao phn Chen v Lin (1976), Chen v Tsay (1984) cho rng bao phn no c ly nhng bụng tr sm thỡ cho kt qu nuụi cy tt hn bao phn ly nhng bụng tr mun T l to callus bao phn ly t nhỏnh cp thp hn bao ... õy l mụi trng rt hiu qu nuụi cy bao phn lỳa v cỏc loi cõy ho tho khỏc 1.3.5 iu kin vụ trựng Nuụi cy Invitro l nuụi cy iu kin vụ trựng Nu khụng m bo tt iu kin vụ trựng mu nuụi cy hoc mụi trng ... Chen (1977) cho thy: Mu bao phn c ly vo thi im cỏc tiu bo t bao phn ang giai on n bo mun l tt nht Bao phn giai on t th khụng cú kh nng phỏt trin mụi trng nuụi cy invitro Bao phn giai on n bo...
 • 134
 • 829
 • 3

Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn cây lúa .pdf

Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn ở cây lúa .pdf

Thạc sĩ - Cao học

... cho bao phn Chen v Lin (1976), Chen v Tsay (1984) cho rng bao phn no c ly nhng bụng tr sm thỡ cho kt qu nuụi cy tt hn bao phn ly nhng bụng tr mun T l to callus bao phn ly t nhỏnh cp thp hn bao ... õy l mụi trng rt hiu qu nuụi cy bao phn lỳa v cỏc loi cõy ho tho khỏc 1.3.5 iu kin vụ trựng Nuụi cy Invitro l nuụi cy iu kin vụ trựng Nu khụng m bo tt iu kin vụ trựng mu nuụi cy hoc mụi trng ... Chen (1977) cho thy: Mu bao phn c ly vo thi im cỏc tiu bo t bao phn ang giai on n bo mun l tt nht Bao phn giai on t th khụng cú kh nng phỏt trin mụi trng nuụi cy invitro Bao phn giai on n bo...
 • 134
 • 767
 • 2

Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ cho tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn cây lúa

Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ cho tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn ở cây lúa

Nông - Lâm - Ngư

... cho bao phn Chen v Lin (1976), Chen v Tsay (1984) cho rng bao phn no c ly nhng bụng tr sm thỡ cho kt qu nuụi cy tt hn bao phn ly nhng bụng tr mun T l to callus bao phn ly t nhỏnh cp thp hn bao ... õy l mụi trng rt hiu qu nuụi cy bao phn lỳa v cỏc loi cõy ho tho khỏc 1.3.5 iu kin vụ trựng Nuụi cy Invitro l nuụi cy iu kin vụ trựng Nu khụng m bo tt iu kin vụ trựng mu nuụi cy hoc mụi trng ... Chen (1977) cho thy: Mu bao phn c ly vo thi im cỏc tiu bo t bao phn ang giai on n bo mun l tt nht Bao phn giai on t th khụng cú kh nng phỏt trin mụi trng nuụi cy invitro Bao phn giai on n bo...
 • 134
 • 491
 • 0

NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN CÂY LÚA

NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN Ở CÂY LÚA

Thạc sĩ - Cao học

... cho bao phn Chen v Lin (1976), Chen v Tsay (1984) cho rng bao phn no c ly nhng bụng tr sm thỡ cho kt qu nuụi cy tt hn bao phn ly nhng bụng tr mun T l to callus bao phn ly t nhỏnh cp thp hn bao ... õy l mụi trng rt hiu qu nuụi cy bao phn lỳa v cỏc loi cõy ho tho khỏc 1.3.5 iu kin vụ trựng Nuụi cy Invitro l nuụi cy iu kin vụ trựng Nu khụng m bo tt iu kin vụ trựng mu nuụi cy hoc mụi trng ... Chen (1977) cho thy: Mu bao phn c ly vo thi im cỏc tiu bo t bao phn ang giai on n bo mun l tt nht Bao phn giai on t th khụng cú kh nng phỏt trin mụi trng nuụi cy invitro Bao phn giai on n bo...
 • 134
 • 457
 • 0

Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho chọn tạo giống dưa chuột(cucumis sativus l ) ưu thế lai phục vụ chế biến

Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho chọn tạo giống dưa chuột(cucumis sativus l ) ưu thế lai phục vụ chế biến

Thạc sĩ - Cao học

... DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 45 2.1 V t li u nghiên c u 45 2.2 N i dung nghiên c u 46 2.3 ð a ñi m th i gian nghiên c u 46 2.3.1 ð a ñi m 46 2.3.2 Th i gian 46 2.4 Phương pháp nghiên c u 2.4.1 ... u cao cây, s hoa cái, s qu /cây su t c a t h p lai 3.35 Giá tr kh k t h p riêng gi a dòng b m 126 tính tr ng s hoa cái /cây 3.36 Giá tr kh k t h p riêng gi a dòng b m 127 tính tr ng s qu /cây Trư ... ch t… Qu n th d ng t o b ng công ngh sinh h c: bao g m d ng ñư c t o dung n p t bào tr n, chuy n gen, nuôi c y t bào ho c ch n dòng t bào, nuôi c y bao ph n, noãn ñ t o dòng thu n Các d ng thư...
 • 201
 • 1,062
 • 3

Luận văn nghiên cứu vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn, tạo giống lúa chất lượng cao cho đồng bằng sông hồng

Luận văn nghiên cứu vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn, tạo giống lúa chất lượng cao cho đồng bằng sông hồng

Nông - Lâm - Ngư

... m vi nghiên c u c a ñ tài: - ð i tư ng nghiên c u: 60 gi ng lúa có ch t lư ng t p ñoàn gi ng lúa c a Vi n Cây lương th c th c ph m m t s t h p lai v xuân 2008 - ð a ñi m nghiên c u: Vi n Cây lương ... Vi n Nghiên c u lúa qu c t (IRRI) ñã ti n hành thu th p ngu n gen lúa ph c v công tác c i ti n gi ng lúa ñ n năm 1977 ñã th c khai trương Ngân hàng gen lúa qu c t (IRG) T i ñây, t p ñoàn lúa t ... chi u cao cây, b lúa, kh quang h p, d ng h t, màu s c h t [49] Nghiên c u v hình thái c a gi ng lúa tr ng châu Á, Jennings (1997) cho r ng: gi ng lúa thu c loài ph Indica thư ng cao cây, nh ,...
 • 112
 • 563
 • 0

Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho tạo giống cà chua ưu thế lai phục vụ chế biến đồng bằng sông hồng

Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho tạo giống cà chua ưu thế lai phục vụ chế biến ở đồng bằng sông hồng

Kỹ thuật

... PHÁP NGHIÊN C U 54 2.1 V t li u nghiên c u 54 2.2 N i dung nghiên c u 57 2.3 ð a ñi m th i gian nghiên c u 58 2.3.1 ð a ñi m 58 2.3.2 Th i gian 58 2.4 Phương pháp nghiên c u CHƯƠNG K T QU NGHIÊN ... ñơn b i th nh b i t vi c nuôi c y bao ph n v i t l r t th p hi m (Segúi- Simaru and Nuez., 2005)[108] Công ngh ñang ñư c nghiên c u, th c hi n t cay dưa chu t t i Vi n nghiên c u rau qu bư c ñ ... c nh vi c nghiên c u s d ng ngu n gen t o gi ng có ch t lư ng nghiên c u, s d ng ngu n gen ñ t o gi ng ch ng ch u sâu b nh, ñ c vi t b nh virus ñang ñư c quan tâm nghiên c u K t qu nghiên c u...
 • 229
 • 722
 • 1

Đề tài : nghiên cứu vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống lúa nếp miền bắc việt nam

Đề tài : nghiên cứu vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống lúa nếp ở miền bắc việt nam

Tiến sĩ

... truyền vật liệu khởi đầu tập đoàn giống lúa nếp gieo trồng Bộ môn chọn tạo giống lúa đặc sản, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển lúa thuần, Viện Cây lương thực Cây thực phẩm - Xác định vật liệu khởi đầu ... chọn tạo giống lúa nói chung lúa nếp nói riêng Xuất phát từ yêu cầu trên, tiến hành đề tài:“ Nghiên cứu vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống lúa nếp miền Bắc Việt Nam” Mục tiêu nghiên ... xuất, nghiên cứu chọn tạo lúa nếp giới nước 1.5.1 Tình hình sản xuất, nghiên cứu chọn tạo giống lúa nếp giới Viện lúa IRRI tạo hàng nghìn giống lúa dạng cải tiến Ngày nay, với việc đẩy mạnh nghiên...
 • 181
 • 776
 • 3

tóm tắt luận án nghiên cứu vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống lúa nếp miền bắc việt nam

tóm tắt luận án nghiên cứu vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống lúa nếp ở miền bắc việt nam

Tiến sĩ

... giá nguồn vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo gống lúa nhà khoa học quan tâm nghiên cứu Tuy nhiên việc nghiên cứu, đánh giá tập đoàn lúa nếp phục vụ công tác nghiên cứu chọn tạo giống, đặc ... truyền vật liệu khởi đầu tập đoàn giống lúa nếp gieo trồng Bộ môn chọn tạo giống lúa đặc sản, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển lúa thuần, Viện Cây lương thực Cây thực phẩm - Xác định vật liệu khởi đầu ... xuất, nghiên cứu chọn tạo lúa nếp giới nước 1.5.1 Tình hình sản xuất, nghiên cứu chọn tạo lúa nếp giới 1.5.2 Tình hình sản xuất sử dụng lúa nếp nước 1.5.3 Tình hình nghiên cứu, chọn tạo lúa nếp...
 • 24
 • 269
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho tạo giống cà chua ưu thế lai phục vụ chế biến đồng bằng sông Hồng

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho tạo giống cà chua ưu thế lai phục vụ chế biến ở đồng bằng sông Hồng

Tiến sĩ

... Bên c nh vi c nghiên c u s d ng ngu n gen t o gi ng có ch t lư ng nghiên c u, s d ng ngu n gen ñ t o gi ng ch ng ch u sâu b nh, ñ c vi t b nh virus v n ñang ñư c quan tâm nghiên c u Nghiên c u t ... Cà chua ñ i tư ng nghiên c u gi ng rau Vi t Nam ñ u th p k 70 c a th k tr ơc Tham gia vao công tác có vi n nghiên c u c a B NN & PTNT: Vi n lương th c - Cây th c ph m, Vi n nghiên c u rau qu ... t giai ño n gi ng cà chua PT18 t p th nhà khoa h c thu c Vi n nghiên c u Rau qu nghiên c u ch n t o C95, C50 Vi n Cây lương th c Cây th c ph m ch n t o, VL2000, VL2910, VL2922, VL2004 Công ty...
 • 28
 • 200
 • 0

Nghiên cứu vật liệu khởi đầu phục vụ cho chọn giống cà chua kháng bệnh mốc sương (phytophthora infestans)

Nghiên cứu vật liệu khởi đầu phục vụ cho chọn giống cà chua kháng bệnh mốc sương (phytophthora infestans)

Thạc sĩ - Cao học

... LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 27 3.1 V t li u nghiên c u 27 3.2 Th i gian ñ a ñi m nghiên c u 29 3.3 N i dung nghiên c u 29 3.4 Phương pháp nghiên c u ... LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 3.1 V t li u nghiên c u G m 68 m u gi ng cà chua, ñư c thu th p t Vi n Nghiên c u Rau Qu , Trung tâm Nghiên c u Tài nguyên Th c v t Trung tâm Nghiên c u Phát tri ... thư ng có s q a /cây l n, kh i lư ng qu 70- 80gam, h u h t gi ng t p ñoàn nghiên c u ñ u nhi m b nh m c sương Phytophthora infestant.[7] T k t qu nghiên c u ñ t ñư c c a ñ tài nghiên c u c p Nhà...
 • 120
 • 502
 • 1

đánh giá nguồn vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống lúa có khả năng chịu hạn

đánh giá nguồn vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống lúa có khả năng chịu hạn

Kinh tế - Quản lý

... viên Bộ môn Chọn tạo giống lúa cho vùng khó khăn, Trung tâm Nghiên cứu phát triển lúa thuần, Viện Cây lơng thực Cây thực phẩm, Liên Hồng, Gia Lộc, Hải Dơng giúp đỡ, tạo điều kiện mặt vật chất thời ... hệ thứ hai lai CH : Chịu hạn TGST : Thời gian sinh trởng S.E.S : Hệ thống đánh giá tiêu chuẩn lúa CURE: Chơng trình nghiên cứu v phát triển lúa cho vùng khó khăn FAO : Tổ chức Nông lơng giới CIAT ... tâm Nông nghiệp nhiệt đới Quốc tế WMO : Tổ chức Khí tợng giới IRRI : Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế IRAT : Viện Nghiên cứu Nông nghiệp nhiệt đới IITA : Viện Nông nghiệp nhiệt đới Quốc tế ICA : Viện...
 • 157
 • 536
 • 1

Đánh giá nguồn vât liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống lúa thuần siêu cao sản

Đánh giá nguồn vât liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống lúa thuần siêu cao sản

Kinh tế

... 40 VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Vật liệu nghiên cứu Vật liệu tham gia nghiên cứu bao gồm 60 mẫu giống có tiềm năng suất cao nhập nội ñược chọn tạo Danh sách mẫu giống lúa ... khởi ñầu cần tiến hành thường xuyên cho chương trình chọn tạo giống lúa siêu cao sản Thành công công tác chọn tạo giống phụ thuộc nhiều vào số lượng chất lượng vật liệu khởi ñầu Vật liệu khởi ... vật liệu khởi ñầu tốt góp phần vào kết chọn tạo giống lúa siêu cao sản Những nghiên cứu ñặc ñiểm cấu trúc kiểu cây, ñặc trưng hình thái, liên quan ñến suất lúa ñã ñặt móng cho nhiều nghiên cứu...
 • 126
 • 195
 • 0

Đánh giá khả năng chịu hạn và tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn từ các giống lạc L08, L23, L24, LTB, LCB, LBK bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro

Đánh giá khả năng chịu hạn và tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn từ các giống lạc L08, L23, L24, LTB, LCB, LBK bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro

Thạc sĩ - Cao học

... http://www.lrc-tnu.edu.vn 45 3.3 TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU CHO CHỌN DÒNG CHỊU HẠN CÁC GIỐNG LẠC BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY IN VITRO 3.3.1 Kết sàng lọc dòng tế bào chịu hạn kỹ thuật thổi khô, tái sinh tạo hoàn chỉnh ... qua xử lý thổi khô - Tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn giống lạc L08, L23, L24, LTB LCB, LBK kỹ thuật nuôi cấy in vitro: Xác định ngưỡng chọn lọc, tái sinh cây, tạo hoàn chỉnh, trồng ... thổi khô ngưỡng chọn dòng có biến đổi lớn đặc tính sinh lý dẫn tới biến động tính trạng hình thái Đây sở cho công tác tạo nguồn vật liệu khởi đầu chọn dòng chịu hạn kỹ thuật nuôi cấy in vitro Sự...
 • 75
 • 681
 • 3

Đánh giá khả năng chịu hạn và tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn từ các giống lạc L08, L23, L24, LTB, LCB, LBK bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro .pdf

Đánh giá khả năng chịu hạn và tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn từ các giống lạc L08, L23, L24, LTB, LCB, LBK bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro .pdf

Thạc sĩ - Cao học

... thời kỳ mùa vụ khác nhau, đảm bảo trồng vụ lúa vụ màu, vụ lúa năm Trên sở cần nắm Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn vững kỹ thuật thâm canh lúa gieo thẳng ... NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng, địa điểm, thời gian nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu Các giống lúa tham gia thí nghiệm gồm có giống chất lƣợng gạo cao; giống lúa J01 J09 có nguồn gốc từ Nhật bản, giống ... giá đạt hiệu cao nghiên cứu, chế tạo nhƣ đƣa sản phẩm ứng dụng vào thực tiễn sản xuất Với nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo số thiết bị tƣới thay hàng ngoại nhập, Đề tài nghiên cứu chế tạo thành công...
 • 149
 • 741
 • 0

Luận văn: Luận văn Đánh giá khả năng chịu hạn và tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn từ các giống lạc L08, L23, L24, LTB, LCB, LBK bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro pot

Luận văn: Luận văn Đánh giá khả năng chịu hạn và tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn từ các giống lạc L08, L23, L24, LTB, LCB, LBK bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro pot

Thạc sĩ - Cao học

... tính trạng 3.3 TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU CHO CHỌN DÒNG CHỊU HẠN CÁC GIỐNG LẠC BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY IN VITRO 3.3.1 Kết sàng lọc dòng tế bào chịu hạn kỹ thuật thổi khô, tái sinh tạo hoàn chỉnh ... nghiên cứu: “Đánh giá khả chịu hạn tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn từ giống lạc L08, L23, L24, LTB, LCB, LBK kỹ thuật nuôi cấy in vitro” Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá khả chịu hạn giống ... qua xử lý thổi khô - Tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn giống lạc L08, L23, L24, LTB LCB, LBK kỹ thuật nuôi cấy in vitro: Xác định ngưỡng chọn lọc, tái sinh cây, tạo hoàn chỉnh, trồng...
 • 76
 • 391
 • 0

Xem thêm