nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Viện nghiên cứu phát triển du lịch

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Viện nghiên cứu phát triển du lịch

Kinh tế - Thương mại

... tếTrung tâm đt pt du lịch Phòng cn tt du lịch Phòng tài vụTrung tâm qc và xt dl Nghiên cứu phát triển các phần mềm du lịch để hỗ trợ, thúc đẩy việc phát triển du lịch. Phòng có một ... vấn phát triển du lịch. Trung tâm Dịch vụ khoa học và t vấn phát triển du lịch là sự kết hợp của hai trung tâm: Trung tâm Đầu t phát triển du lịch và Trung tâm Quảng cáo và Xúc tiến du lịch. 4.2. ... quan đến phát triển kinh tế ngành du lịch. Nghiên cứu thị trờng Du lịch nội địa và quốc tế và các chỉ tiêu kinh tế du lịch. Nghiên cứu các vấn đề liên quan và ảnh hởng đến kinh tế Du lịch nh...
 • 76
 • 684
 • 3

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình

Du lịch

... cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển DLST.- Nghiên cứu tiềm năng du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.- Nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch sinh thái và những nhân tố ... mạnh phát triển DLST tại Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu các đối tượng là khách du lịch, tài nguyên du lịch ... thái, các chủ thể tham gia vào du lịch sinh thái.1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Đề tài nghiên cứu thực trạng phát triển và tiềm năng về nguồn tài nguyên du lịch sinh thái trên địa bàn...
 • 11
 • 2,848
 • 28

Đánh giá tiềm năng, thực trạng và định hướng khai thác tài nguyên, môi trường du lịch nhân văn cho phát triển du lịch văn hóa tại thành phố hồ chí minh

Đánh giá tiềm năng, thực trạng và định hướng khai thác tài nguyên, môi trường du lịch nhân văn cho phát triển du lịch văn hóa tại thành phố hồ chí minh

Du lịch

... trường du lịch nhân văn cho phát triển du lịch văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh 2.1. Tiềm năng phát triển du lịch văn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh 2.2. Thực trạng phát triển du lịch văn hóa ... trường du lịch đối với phát triển du lịch văn hóa tại TP. Hồ Chí Minh Chương 3: Định hướng và giải pháp khai thác, bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch nhân văn cho phát triển du lcịh văn hóa ... phép. Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa phải đúng với bản chất bảo tồn giá trị truyền thống văn hóa cộng đồng địa phương. + Du lịch tham quan văn hóa Khi tham quan tại điểm du lịch văn hóa...
 • 33
 • 2,807
 • 10

Lễ hội dân gian với phát triển du lịch văn hoá ở Việt nam

Lễ hội dân gian với phát triển du lịch văn hoá ở Việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... đang coi là nguồn tài nguyên du lịch nhân văn quan trọng phục vụ phát triển du lịch và một sản phẩm của loại hình du lịch văn hoá trong chiến lợc phát triển du lịch của mình.Thực tế những năm ... Do vậy, trong một chuyến du lịch, du khách thờng đi đến nhiều điểm du lịch, trong đó vừa có những điểm du lịch văn hoá, vừa có những điểm du lịch núi, du lịch biển, du lịch dà ngoại, săn bắn, ... hoá ở Việt nam. Để phát triển du lịch không một quốc gia nào trên tế giới lại không coi trọng sự phát triển của du lịch văn hoá, bởi du lịch văn hoá là một loại hình du lịch có nhiều u điểm...
 • 25
 • 979
 • 8

Sự cần thiết để phát triển du lịch văn hóa trong môi thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa

Sự cần thiết để phát triển du lịch văn hóa trong môi thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa

Kinh tế - Thương mại

... muốn phát triển du lịch. 2. Mối quan hệ giữa du lịch và di sản văn hoá. Du lịch và di sản đợc xem là hình thức du lịch phát triển nhanh nhất trong lịch sử văn hoá. Khái niệm di sản nêu rõ du lịch ... trọng du lịch văn hoá.Khi chúng ta nghiên cứu du lịch văn hoá chính là bàn tới bài toán kinh tế: gây dựng và phát triển văn hoá bằng những thu thập từ du lịch mà thu nhập từ nguồn du lịch văn ... lịch văn hoá trong sự phát triển của du lịch. 1. Những nét khái quát về du lịch văn hoá, di sản văn hoá và di tích lịch sử văn hoá.a. Du lịch văn hoá:Xu thế quốc tế hoá trong sinh hoạt văn...
 • 32
 • 568
 • 2

Lễ hội dân gian với phát triển du lịch văn hoá ở Việt nam .doc

Lễ hội dân gian với phát triển du lịch văn hoá ở Việt nam .doc

Kinh tế - Thương mại

... Do vậy, trong một chuyến du lịch, du khách thờng đi đến nhiều điểm du lịch, trong đó vừa có những điểm du lịch văn hoá, vừa có những điểm du lịch núi, du lịch biển, du lịch dà ngoại, săn bắn, ... hoá ở Việt nam. Để phát triển du lịch không một quốc gia nào trên tế giới lại không coi trọng sự phát triển của du lịch văn hoá, bởi du lịch văn hoá là một loại hình du lịch có nhiều u điểm ... II : Lễ hội dân gian với phát triển du lịch văn hoá ở Việt nam.I-Những nét khái quát về du lịch văn hoá.II- Vai trò của lễ hội dân gian trong việc phát triển du lịch văn hoá.III-Một số lễ hội...
 • 25
 • 920
 • 12

SỰ CẦN THIẾT ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA HiỆN ĐẠI HÓA .doc

SỰ CẦN THIẾT ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA HiỆN ĐẠI HÓA .doc

Kinh tế - Thương mại

... Vai trò và vị trí của du lịch văn hoá trong sự phát triển của du lịch. 1. Những nét khái quát về du lịch văn hoá, di sản văn hoá và di tích lịch sử văn hoá.a. Du lịch văn hoá:Xu thế quốc tế ... trọng du lịch văn hoá.Khi chúng ta nghiên cứu du lịch văn hoá chính là bàn tới bài toán kinh tế: gây dựng và phát triển văn hoá bằng những thu thập từ du lịch mà thu nhập từ nguồn du lịch văn ... trúc.II. Mối quan hệ giữa du lịch văn hoá trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.1. Điều kiện để phát triển du lịch văn hoá.Sự phát triển du lịch văn hoá nói riêng và du lịch nói chung đòi...
 • 32
 • 590
 • 1

Phát triển du lịch văn hoá trên địa bàn Hà Nội

Phát triển du lịch văn hoá trên địa bàn Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... tắc trong phát triển Du Lịch Văn Hóa 10II> ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NÔI 142.1. Văn hóa Thăng Long. 142.1.1. Hào khí Thăng Long 142.1.2. Tinh hoa văn hóa Hà Nội ... vai trò của du lịch văn hoá trong giai đoạn hiện nay 51.2.1. Vị trí của du lịch văn hoá 51.2.2. Vai trò và ý nghĩa của du lịch văn hoá 61.2.3. Điều kiện để phát triển du lịch văn hoá: 71.2.4. ... tích lịch sử văn hóa này vẫn là cội nguồn cho một bản 24MỤC LỤCLời mở đầu 2Nội dung 3I> Du Lịch Văn Hóa 31.1. Những nét khái quát về du lịch văn hoá, di sản văn hoá và di tích lịch sử văn...
 • 30
 • 537
 • 1

Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch văn hoá tại Hà Nội

Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch văn hoá tại Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phù hợp với sự phát triển du lịch trên địa bàn. Quán triệt phương châm lấy văn hóa để phát triển du lịch và ngược lại phát triển du lịch để bảo tồn, duy trì ... ngành văn hóadu lịch với quan điểm khép kín là: văn hóa là động lực phát triển du lịch, đồng thời du lịch (phát triển trên cơ sở văn hóa) đến lượt mình sẽ có tác dụng gìn giữ và duy trì ... khuyến khích du lịch văn hóa của nhà nước cũng rất quan trọng để phát triển du lịch văn hóa một cách hợp lý và có hiệu quả.10CHƯƠNG 3 : KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA Ở HÀ...
 • 31
 • 1,497
 • 4

Một số giải pháp để phát triển du lịch văn hoá ở Hà Nội

Một số giải pháp để phát triển du lịch văn hoá ở Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... miêu tả.201.5 Du lịch văn hóa 1.6 Khái quát về du lịch văn hóa Có lẽ hiếm có một quốc gia nào trên thế giới muốn phát triển ngành du lịch của mình lại không coi trọng du lịch văn hóa. Nhưng không ... người. Văn hóa vật thể là một nguồn tài nguyên lớn và quan trọng để phát triển du lịch văn hóa nói riêng và du lịch nói chung.4rõ : Phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng du lịch to ... nay đang phát triển nhiều loại hình du lịch như du lịch hoài cổ, du lịch khám phá, du lịch sinh thái, … Nhưng du lịch theo kiểu nào, nước nghèo hay nước công nghiệp phát triển, du lịch luôn...
 • 31
 • 606
 • 2

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá tại tỉnh Hà Tây

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá tại tỉnh Hà Tây

Quản trị kinh doanh

... lợi trong việc phát triển những loại hình du lịch có yếu tố nớc, trong đó có loại hình du lịch câu cá. Bản đồ quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam (1995-2010) của Tổng Cục Du Lịch đà khẳng ... Chơng 2 : tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá tại tỉnh Hà Tây2.1. Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá tại tỉnh Hà Tây2.1.1 ... biển, các hòn đảo+ Du lịch nghiên cứu thiên nhiên: là loại hình du lịch mang tính chất giáo dục môi trờng có thể phát triển ở những khu vực có hệ sinh thái đa dạng+ Du lịch đồng quê: là các...
 • 68
 • 727
 • 3

Phát triển du lịch văn hoá ở Hà Nội

Phát triển du lịch văn hoá ở Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... quản lý các khu du lịch 20 2.4 Mối quan hệ giữa du lịchvăn hoá . 212.5 Định hớng về phát triển du lịch văn hoá ở Thủ đô .23 Chơng 3 : giải pháp để phát triển du lịch văn hoá trên địa ... văn hoá cần phải có chiến lựơc phát triển du lịch theo hớng bền vững, chú trọng tính văn hoá trong hoạt động du lịch. Định hớng đúng đắn phát triển du lịch Hà Nội là tập chhung phát triển du ... nghĩa chung của việc phát triển du lịch, du lịch văn hoá tàm tăng thu nhập quốc dân cho địa phơng và cho đất nớc. Mặt khác du lịch văn hoá phát triển góp phần khôi phục và phát triển các ngành thủ...
 • 29
 • 484
 • 3

Xem thêm