nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh vĩnh phúc

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình

Thạc sĩ - Cao học

... nhằm phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN HÓANGHIÊN CỨU DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH THÁI BÌNH 1.1 Những vấn đề lý luận du lịch văn hóa 1.1.1 Du lịch văn hóa ... thuật du lịch văn hóa sở vật chất điểm du lịch văn hóa, di sản văn hóa, doanh nghiệp kinh doanh du lịch văn hóa 1.1.5 Sản phẩm du lịch văn hóa Sản phẩm văn hóa sinh trước sản phẩm du lịch Ở ... đích phát triển du lịch bảo tồn văn hóa - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng khai thác sản phẩm du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình - Nêu đề xuất góp phần phát triển du lịch văn hóa bảo tồn di sản văn hóa...
 • 31
 • 1,522
 • 13

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Điện Biên

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Điện Biên

Khoa học xã hội

... du lịch văn hóa, xác định khu du lịch văn hóa, điểm du lịch văn hóa, tuyến du lịch văn hóa để xây dựng quy hoạch phát triển du lịch văn hóa - Tổ chức thực hợp tác quốc tế hoạt động xúc tiến du ... sở cho nghiên cứu, khảo sát nội dung luận văn 1.1.1 Quan niệm du lịch văn hóa Cần có phân biệt rõ cụm từ Du lịch văn hóaVăn hóa du lịch ’ Khi nói đến văn hóa du lịch nói đến văn hóa ngƣời ... tích văn hóalịch sử, du lịch làng nghề, du lịch nông nghiệp, du lịch ẩm thực… Sản phẩm văn hóa tham gia vào trình kinh doanh du lịch trở thành sản phẩm du lịch văn hóa Sản phẩm du lịch văn hóa...
 • 164
 • 1,019
 • 5

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh An Giang

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh An Giang

Khoa học xã hội

... du lịch văn hóa, xác định khu du lịch văn hóa, điểm du lịch văn hóa, tuyến du lịch văn hóa để xây dựng quy hoạch phát triển du lịch văn hóa - Tổ chức thực hợp tác quốc tế hoạt động xúc tiến du ... phát triển du lịch văn hóa An Giang 11 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA Ở AN GIANG 1.1 Cơ sở lý luận du lịch văn hóa 1.1.1 Du lịch văn hóa Cần có ... luận du lịch văn hóa điều kiện phát triển du lịch văn hóa tỉnh An Giang Chương 2: Thực trạng hoạt động du lịch văn hóa tỉnh An Giang Chương 3: Một số giải pháp góp phần phát triển du lịch văn hóa...
 • 131
 • 1,018
 • 2

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bắc Ninh

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bắc Ninh

Khoa học xã hội

... phần phát triển du lịch văn hóa, bảo tồn di sản văn hóa du lịch Tỉnh Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu ● Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn điều kiện phát triển du lịch văn hóa; hiện ... văn hóa Bắc Ninh nhằm phục vụ phát triển du lịch Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu ● Mục đích nghiên cứu Đề xuất số giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch du lịch văn hóa tỉnh Bắc Ninh ● Nhiệm vụ nghiên ... nghiên cứu Thực đề tài này, tác giả luận văn vào phân tích điều kiện để phát triển du lịch văn hóa tỉnh, nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch văn hóa Tỉnh Từ tác giả đưa số giải pháp góp phần phát...
 • 198
 • 1,309
 • 3

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bình Định

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bình Định

Khoa học xã hội

... nhằm phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bình Định CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH BÌNH ĐỊNH 1.1 Một số vấn đề lý luận du lịch văn hóa ... biệt với khách du lịch Du lịch văn hóa loại hình du lịch dựa tài nguyên du lịch giá trị văn hóa quốc gia, giá trị văn hóa vật thể phi vật thể Du lịch văn hóa mang tính chất định du lịch, tham gia ... du lịch văn hóa - Góp phần phát triển du lịch văn hóa Bình Định - Góp phần bảo tồn di sản v ăn hóa du lịch Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu + Tài nguyên du lịch văn hóa + Di...
 • 154
 • 1,830
 • 14

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hải Dương

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hải Dương

Khoa học xã hội

... kiện để phát triển du lịch văn hóa tỉnh, nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch văn hóa Tỉnh Từ đó tác giả đưa số giải pháp góp phần phát triển du lịch văn hóa, cũng bảo tồn di sản văn hóa ... trị văn hóa có nghiên cứu khía cạnh đó văn hóa để phục vụ phát triển du lịch việc nghiên cứu tổng thể giá trị văn hóa tỉnh Hải Dương nhằm bảo tồn phục vụ phát triển du lịch, đặc biệt du lịch ... giải pháp phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hải Dương 101 3.2.1 Giải pháp cho thị trường du lịch văn hóa tỉnh Hải Dương 101 3.2.2 Giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa sản phẩm du lịch đặc...
 • 124
 • 726
 • 1

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam Định

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam Định

Khoa học xã hội

... phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam Định - Hiện trạng phát triển du lịch văn hóa - Các sản phẩm du lịc h văn hóa đặc trưng tỉnh - Các yếu tố tác động hội, thách thức phát triển du lịch văn hóa ... THỰC TIỄN ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH NAM ĐỊNH 14 1.1 Cơ sở lý luận du lịch du lịch văn hóa ………………… 14 1.1.1 Khái niệm văn hóa ……………………………………… 14 1.1.2 Khái niệm du lịch văn hóa …………………………………… ... ĐÍCH NGHIÊN CƢU Mục đích nghiên cứu đề tài tìm câu trả lời cho câu hỏi lớn sau: - Cơ sở lý luận thực tiễn để phát triển du lịch văn hóa Nam Định? - Du lịch văn hóa tỉnh Nam Định phát triển tương...
 • 193
 • 599
 • 0

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình

Khoa học xã hội

... luận du lịch văn hóa 1.1.1 Du lịch văn hóa Bên cạnh loại hình du lịch du lịch sinh thái, du lịch khám chữa bệnh, du lịch mạo hiểm, du lịch giáo dục…, du lịch văn hóa, nay, xu hướng phát triển ... du lịch văn hóa, di sản văn hóa, doanh nghiệp kinh doanh du lịch văn hóa tạo điều kiện cho du lịch văn hóa phát triển 1.1.5 Sản phẩm du lịch văn hóa Sản phẩm văn hóa sinh trước sản phẩm du lịch ... du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình 10 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA VÀ VIỆC NGHIÊN CỨU DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH...
 • 139
 • 683
 • 3

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Điện Biên

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Điện Biên

Khoa học xã hội

... pháp phát triển sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù 117 3.2.1.2 Giải pháp phát triển nhân lực du lịch văn hóa 119 3.2.1.3 Giải pháp bảo tồn di sản văn hóa tài nguyên du lịch văn hóa ... điểm du lịch văn hóa tiêu biểu Điện Biên 78 2.4.1 Các điểm du lịch văn hóa tiêu biểu 78 2.4.2 Các tuyến du lịch văn hóa tiêu biểu 85 2.5 Nhân lực du lịch văn hóa tỉnh Điện ... 3.1.3 Điều kiện thuận lợi phát triển du lịch văn hóa tỉnh 111 3.1.4 Những hạn chế du lịch văn hóa Điện Biên 115 3.2 Những giải pháp góp phần phát triển du lịch văn hóa Điện Biên 117 3.2.1...
 • 10
 • 483
 • 0

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hà Nam

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hà Nam

Thạc sĩ - Cao học

... tài Nghiên cứu phát triển Du lịch văn hóa vùng đồng sông Hồng‖… Bên cạnh cũng có số đề tài phát triển Du lịch văn hóa số tỉnh nhƣ: Luận văn thạc sỹ Nghiên cứu phát triển Du lịch văn hóa tỉnh ... ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH HÀ NAM 1.1 Tổng quan Du lịch văn hóa 1.1.1 Khái niệm Du lịch văn hóa 1.1.2.1 Khái niệm Du lịch Du lịch từ Hán Việt, du chơi, rong chơi, lịch trải ... luận văn thạc sỹ Nghiên cứu phát triển Du lịch văn hóa tỉnh Bình Định‖… Trong Hà Nam tỉnh có nhiều tài nguyên Du lịch nhƣng Du lịch nói chung cũng nhƣ Du lịch văn hóa nói riêng chƣa đƣợc phát...
 • 126
 • 261
 • 0

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình

Thạc sĩ - Cao học

... bá du lịch văn hóa Công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch văn hóa nhƣ hình ảnh du lịch văn hóa, điểm đến tiêu biểu du lịch văn hóa, sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, dịch vụ du lịch văn ... vực Từ mà nghiên cứu du lịch văn hóa ngày đƣợc quan tâm 2.3 Hòa Bình Các nghiên cứu thị trƣờng du lịch văn hóa, sản phẩm du lịch văn hóa Hòa Bình trạng phát triển sản phẩm du lịch văn hóa Hoà Bình ... du lịch văn hóa nhằm mục đích phát triển du lịch bảo tồn văn hóa - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng khai thác sản phẩm du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình - Nêu đề xuất góp phần phát triển du lịch văn...
 • 148
 • 460
 • 1

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Lai Châu

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Lai Châu

Thạc sĩ - Cao học

... nguyên du lịch văn hóa góp phần thúc đẩy du lịch Lai Châu phát triển ngang tầm với tỉnh lân cận, tác giả lựa chọn việc “ Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Lai Châu” làm đề tài nghiên cứu ... hoạch phát triển du lịch văn hóa, xác định tuyến du lịch văn hóa, điểm du lịch văn hóa  Tổ chức hợp tác quốc tế, xúc tiến, quảng bá du lịch văn hóa nước  Tổ chức máy quản lý nhà nước du lịch, ... du lịch văn hóa 15 1.1.9 Quan niệm xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá du lịch văn hóa .16 1.1.10 Quan niệm bảo tồn di sản văn hóa du lịch 16 1.2 Điều kiện phát triển du lịch văn hóa tỉnh...
 • 135
 • 454
 • 0

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Sơn La

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Sơn La

Thạc sĩ - Cao học

... du lịch văn hóa, xác định khu du lịch văn hóa, điểm du lịch văn hóa, tuyến du lịch văn hóa để xây dựng quy hoạch phát triển du lịch văn hóa - Tổ chức thực hợp tác quốc tế hoạt động xúc tiến du ... hóa điều kiện phát triển du lịch văn hóa tỉnh Sơn La Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động du lịch du lịch văn hóa tỉnh Sơn La Chƣơng 3: Những giải pháp góp phần phát triển du lịch văn hóa tỉnh Sơn La ... sản văn hóa phát triển du lịch Sơn La * Nhiệm vụ nghiên cứu Thực đề tài này, tác giả luận văn sâu vào phân tích điều kiện để phát triển du lịch văn hóa tỉnh Sơn La, nghiên cứu thực trạng phát triển...
 • 141
 • 436
 • 4

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Phú Thọ

Khoa học xã hội

... du lịch văn hóa, xác định khu du lịch văn hóa, điểm du lịch văn hóa, tuyến du lịch văn hóa để xây dựng quy hoạch phát triển du lịch văn hóa - Tổ chức thực hợp tác quốc tế hoạt động xúc tiến du ... VĂN HÓA TỈNH PHÚ THỌ 1.1 Cơ sở lý luận du lịch văn hóa 1.1.1 Du lịch văn hóa Du lịch văn hóa loại hình du lịch Hiện giới Việt Nam có nhiều định nghĩa loại hình du lịch này: Du lịch văn hóa bao ... việc Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa Phú Thọ” làm đề tài tốt nghiệp Lịch sử vấn đề nghiên cứu Du lịch văn hóa trở thành xu hướng phát triển du lịch giới Trên giớ có nhiều học giả nghiên cứu...
 • 150
 • 187
 • 0

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnhTĩnh Luận văn ThS. Du lịch

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hà Tĩnh Luận văn ThS. Du lịch

Khoa học xã hội

... điểm du lịch văn hóa hấp dẫn, nâng cao vị ngành du lịch phát triển chung nước Lịch sử nghiên cứu vấn đề Du lịch văn hóa loại hình du lịch phổ biến giới, loại hình du lịch trở thành đối tượng nghiên ... chung du lịch văn hóa Chương 2: Tiềm thực trạng khai thác du lịch văn hóa tỉnhTĩnh Chương 3: Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch văn hóa tỉnhTĩnh CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ DU LỊCH VĂN HÓA ... nguyên du lịch nhân văn tài nguyên du lịch văn hóa tài nguyên du lịch nhân văn khai thác để phục vụ cho hoạt động du lịch văn hóa Như vậy, hiểu “Tài nguyên du lịch văn hóa gồm truyền thống văn hóa, ...
 • 119
 • 657
 • 1

nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh sóc trăng

nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh sóc trăng

Khoa học xã hội

... cầu du khách 1.3.1.2Khái niệm văn hóa du lịch du lịch văn hóa a Văn hóa du lịch Văn hóa du lịch khoa học nghiên cứu phƣơng thức khai thác giá trị văn hóa phục vụ cho du lịch Có thể hiểu rằng, văn ... thổ - Du lịch nƣớc - Du lịch quốc tế Theo địa bàn du lịch - Du lịch biển - Du lịch núi - Du lịch nông thôn - Du lịch đô thị Theo phương tiện du lịch - Du lịch xe đạp - Du lịch ôtô - Du lịch máy ... hóa tiêu biểu nhƣ sau:  Thứ nhất: Du lịch văn hóa cảm xúc  Thứ hai: Du lịch văn hóa kiện, lễ hội  Thứ ba: Du lịch văn hóa di sản  Thứ tƣ: Du lịch “ đƣờng văn hóa  Thứ năm: Du lịch văn hóa...
 • 83
 • 568
 • 2

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh lào cai

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh lào cai

Khoa học xã hội

... yếu du lịch văn hóa tỉnh Lào Cai nhóm vấn đề bổ sung cho việc phát triển du lịch văn hóa tỉnh 3.2 Nhiệm vụ - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn du lịch, du lịch văn hóa, điều kiện phát triển du lịch ... ích phát triển du lịch văn hóa tỉnh Lào Cai góp phần giới thiệu sản phẩm du lịch văn hóa sắc văn hóa cách quy mô khoa học - Bali, Indonesia: ví dụ tốt việc làm du lịch văn hóa tốt, du lịch văn hóa ... tài: Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Lào Cai” để làm đề tài luận văn cho Lịch sử nghiên cứu vấn đề 2.1 Nhóm đề tài nghiên cứu du lịch văn hóa Trong nhóm đề tài kể đến công trình nghiên...
 • 221
 • 329
 • 2

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa ở huyện thủy nguyên, hải phòng

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa ở huyện thủy nguyên, hải phòng

Dịch vụ - Du lịch

... hình du lịch du lịch sinh thái, du lịch khám chữa bệnh, du lịch mạo hiểm, du lịch giáo dục gần du lịch văn hóa xem loại sản phẩm đặc thù nước phát triển, thu hút nhiều khách du lịch quốc tế Du lịch ... chung tài nguyên du lịch nhân văn xu hướng phát triển du lịch Chương : Tiềm phát triển du lịch nhân văn huyện Thủy Nguyên Chương 3: Tình hình phát triển du lịch du lịch văn hoá huyện Thủy Nguyên ... thuẫn khách du lịch dân cư địa phương nơi khách đến Ngoài xảy bất hòa cư dân địa phương nhà cung ứng du lịch 1.3.2.2- Mối quan hệ du lịch văn hóa Vai trò văn hóa phát triển du lịch: Văn hóa nguồn...
 • 81
 • 1,091
 • 3

Xem thêm