nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa ở huyện thủy nguyên hải phòng

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa huyện thủy nguyên, hải phòng

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa ở huyện thủy nguyên, hải phòng

Dịch vụ - Du lịch

... trọng trình phát triển du lịch Trịnh Thị Giang _ VH 1004 18 Nghiên cứu phát triển du lịch văn hoá huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng CHƢƠNG II TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH NHÂN VĂN HUYỆN THỦY NGUYÊN 2.1- ... Nghiên cứu phát triển du lịch văn hoá huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng CHƢƠNG III TÌNH HÌNH KHAI THÁC TÀI NGUYÊN DU LỊCH NHÂN VĂN HUYỆN THỦY NGUYÊN PHỤC VỤ CHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH 3.1- HOẠT ĐỘNG DU ... nguyên du lịch nhân văn xu hướng phát triển du lịch Chương : Tiềm phát triển du lịch nhân văn huyện Thủy Nguyên Chương 3: Tình hình phát triển du lịch du lịch văn hoá huyện Thủy Nguyên Chương : Một...
 • 81
 • 1,091
 • 3

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình

Thạc sĩ - Cao học

... nhằm phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN HÓANGHIÊN CỨU DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH THÁI BÌNH 1.1 Những vấn đề lý luận du lịch văn hóa 1.1.1 Du lịch văn hóa ... thuật du lịch văn hóa sở vật chất điểm du lịch văn hóa, di sản văn hóa, doanh nghiệp kinh doanh du lịch văn hóa 1.1.5 Sản phẩm du lịch văn hóa Sản phẩm văn hóa sinh trước sản phẩm du lịch đâu ... đến du lịch văn hóa nơi tập trung loại tài nguyên du lịch nhân văn phục vụ du lịch, đặc biệt du lịch văn hóa; có nguồn thu từ du lịch Điểm đến du lịch văn hóa cũng có vòng đời điểm đến du lịch...
 • 31
 • 1,522
 • 13

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Điện Biên

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Điện Biên

Khoa học xã hội

... hình du lịch văn hóa nhƣ du lịch lễ hội, du lịch văn hóa tộc ngƣời, du lịch tìm hiểu di tích văn hóa lịch sử, du lịch mạo hiểm, du lịch lâm nghiệp Điện Biên có nhiều điểm du lịch văn hóa tiêu ... phát triển du lịch văn hóa Điện Biên 17 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH ĐIỆN BIÊN 1.1 Cơ sở lý luận du lịch văn hóa Trong phần này, luận văn ... nhƣ sở cho nghiên cứu, khảo sát nội dung luận văn 1.1.1 Quan niệm du lịch văn hóa Cần có phân biệt rõ cụm từ Du lịch văn hóaVăn hóa du lịch ’ Khi nói đến văn hóa du lịch nói đến văn hóa ngƣời...
 • 164
 • 1,019
 • 5

nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa bến tre

nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa bến tre

Thạc sĩ - Cao học

... tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn tài nguyên du lịch nhân văn, du lịch văn hóa tỉnh Bến Tre Phạm vi nghiên cứu: Không gian nghiên cứu luận văn giới hạn ... lý học nghiên cứu tiềm tài nguyên du lịch chung Bến Tre Tác giả chưa sâu nghiên cứu trạng du lịch văn hóa chưa đưa giải pháp cụ thể phát triển du lịch văn hóa Bến Tre góc độ ngành du lịch 3 ... người du lịch) ngược lại, du lịch động lực quan trọng góp phần bảo tồn phát huy văn hóa địa phương, đất nước dân tộc Hoạt động du lịch muốn tồn phát triển thiết phải nghiên cứu, khai thác yếu tố văn...
 • 12
 • 532
 • 0

nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa biển đảo khánh hòa

nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa biển đảo khánh hòa

Thạc sĩ - Cao học

... chọn đề tài: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA BIỂN ĐẢO TỈNH KHÁNH HÕA cho luận văn Thạc sĩ ngành Du lịch Lịch sử vấn đề nghiên cứu 2.1 Tình hình nghiên cứu Việt Nam * Về văn hóa biển đảo ... nghiên cứu chuyên sâu Chính vậy, luận văn tiếp thu kiến thức chung văn hóa biển đảo, phát triển ý tưởng nghiên cứu số luận văn Thạc sĩ, Cử nhân thực trước du lịch văn hóa nói chung, du lịch văn ... vằn du lịch văn hóa du lịch văn hóa biển đảo Việt Nam - Thứ hai, khảo sát thực trạng hoạt động du lịch văn hóa biển đảo Khánh Hòa - Thứ ba, đề xuất số giải pháp góp phần phát triển du lịch văn hóa...
 • 14
 • 1,138
 • 9

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa Bến Tre

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa Bến Tre

Khoa học xã hội

... xã hội nhân văn TRN QUC THI NGHIấN CU PHT TRIN DU LCH VN HểA BN TRE Chuyên ngành: Du lịch (Ch-ơng trình đào tạo thí điểm) luận văn thạc sĩ du lịch ng-ời h-ớng dẫn khoa học: TS MAI M DUYấN Hà Nội, ... cao ỏp ng nhu cu ca du khỏch õy l ni dung ct lừi ca húa du lch 1.1.3 Ti nguyờn du lch Mt nhng yu t quan trng cu thnh sn phm dch v phc v du khỏch ú l ti nguyờn du lch Ti nguyờn du lch cha ng nhiu ... ngha khụng ging v du lch - Ngi i du lch cho rng: du lch l nhng chuyn i khỏm phỏ, thng thc nhng iu mi l m ni mỡnh c trỳ khụng cú - Ngi lm du lch (kinh doanh dch v du lch) cho rng: du lch l hot ng...
 • 116
 • 470
 • 1

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa biển đảo Khánh Hòa

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa biển đảo Khánh Hòa

Khoa học xã hội

... học khoa học xã hội nhân văn PHAN TH H PHNG NGHIấN CU PHT TRIN DU LCH VN HểA BIN O KHNH HềA Chuyên ngành: Du lịch (Ch-ơng trình đào tạo thí điểm) luận văn thạc sĩ du lịch ng-ời h-ớng dẫn khoa ... quc t Hỡnh thnh nhiu khu du lch hp dn khỏch du lch, c bit l cỏc khu du lch ngh dng bin, du lch sinh thỏi, du lch húa gn lin vi lng ngh 2.1.4 Ti nguyờn du lch * Ti nguyờn du lch t nhiờn L mt tnh ... nh du lch sinh thỏi, du lch khỏm cha bnh, du lch mo him, du lch giỏo dc gn õy du lch húa c xem l loi sn phm c thự ca cỏc nc ang phỏt trin, thu hỳt nhiu khỏch du lch quc t Du lch húa ch yu da...
 • 156
 • 714
 • 4

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tâm linh tỉnh Nam Định

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tâm linh tỉnh Nam Định

Khoa học xã hội

... n cua du lich hoa tõm linh Theo M.Buchvarov, im du lch l cp thp nht h thng phõn v du lch gm cp: im du lch ht nhõn du lch tiu vựng du lch vựng du lch vựng du lch V mt lónh th, im du lch ... khoa học xã hội nhân văn NGUYN TH THU DUYấN NGHIấN CU PHT TRIN DU LCH VN HểA TM LINH TNH NAM NH Chuyên ngành: Du lịch (Ch-ơng trình đào tạo thí điểm) Luận văn thạc sỹ du lịch Ng-ời h-ớng dẫn ... nhn thc thm m ca ngi i du lch Da trờn c s ti nguyờn du lch húa, cỏc loi hỡnh du lch húa c chia thnh: du lch l hi; du lch tụn giỏo; du lch tham quan di tớch, danh thng; du lch khai thỏc cỏc loi...
 • 146
 • 1,277
 • 20

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh An Giang

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh An Giang

Khoa học xã hội

... pháp phát triển du lịch văn hóa An Giang 11 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA AN GIANG 1.1 Cơ sở lý luận du lịch văn hóa 1.1.1 Du lịch văn hóa Cần ... chức điều tra, đánh giá tài nguyên du lịch văn hóa, xác định khu du lịch văn hóa, điểm du lịch văn hóa, tuyến du lịch văn hóa để xây dựng quy hoạch phát triển du lịch văn hóa - Tổ chức thực hợp tác ... tích văn hóalịch sử, du lịch làng nghề, du lịch nông nghiệp, du lịch sông nƣớc… Sản phẩm văn hóa tham gia vào trình kinh doanh du lịch trở thành sản phẩm du lịch văn hóa Sản phẩm du lịch văn hóa...
 • 131
 • 1,018
 • 2

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bắc Ninh

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bắc Ninh

Khoa học xã hội

... phần phát triển du lịch văn hóa, bảo tồn di sản văn hóa du lịch Tỉnh Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu ● Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn điều kiện phát triển du lịch văn hóa; hiện ... văn hóa Bắc Ninh nhằm phục vụ phát triển du lịch Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu ● Mục đích nghiên cứu Đề xuất số giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch du lịch văn hóa tỉnh Bắc Ninh ● Nhiệm vụ nghiên ... nghiên cứu Thực đề tài này, tác giả luận văn vào phân tích điều kiện để phát triển du lịch văn hóa tỉnh, nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch văn hóa Tỉnh Từ tác giả đưa số giải pháp góp phần phát...
 • 198
 • 1,309
 • 3

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bình Định

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bình Định

Khoa học xã hội

... phẩm du lịch văn hóa - Góp phần phát triển du lịch văn hóa Bình Định - Góp phần bảo tồn di sản v ăn hóa du lịch Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu + Tài nguyên du lịch văn hóa ... biệt với khách du lịch Du lịch văn hóa loại hình du lịch dựa tài nguyên du lịch giá trị văn hóa quốc gia, giá trị văn hóa vật thể phi vật thể Du lịch văn hóa mang tính chất định du lịch, tham gia ... nhằm phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bình Định CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH BÌNH ĐỊNH 1.1 Một số vấn đề lý luận du lịch văn hóa...
 • 154
 • 1,830
 • 14

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hải Dương

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hải Dương

Khoa học xã hội

... giải pháp phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hải Dương 101 3.2.1 Giải pháp cho thị trường du lịch văn hóa tỉnh Hải Dương 101 3.2.2 Giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa sản phẩm du lịch đặc ... trị văn hóa có nghiên cứu khía cạnh đó văn hóa để phục vụ phát triển du lịch việc nghiên cứu tổng thể giá trị văn hóa tỉnh Hải Dương nhằm bảo tồn phục vụ phát triển du lịch, đặc biệt du lịch ... kiện để phát triển du lịch văn hóa tỉnh, nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch văn hóa Tỉnh Từ đó tác giả đưa số giải pháp góp phần phát triển du lịch văn hóa, cũng bảo tồn di sản văn hóa...
 • 124
 • 726
 • 1

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam Định

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam Định

Khoa học xã hội

... luận văn ………………………………………………… 13 NỘI DUNG………………………………………………… 14 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH NAM ĐỊNH 14 1.1 Cơ sở lý luận du lịch du lịch văn hóa ………………… ... ĐÍCH NGHIÊN CƢU Mục đích nghiên cứu đề tài tìm câu trả lời cho câu hỏi lớn sau: - Cơ sở lý luận thực tiễn để phát triển du lịch văn hóa Nam Định? - Du lịch văn hóa tỉnh Nam Định phát triển tương ... chức, quản lý du lịch ………………………………… 21 1.1.11 Xúc tiến du lịch …………………………………………… 22 1.1.12 Bảo tồn di sản văn hóa du lịch ……………………… 23 1.2 Cơ sở thực tiễn để phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam...
 • 193
 • 599
 • 0

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình

Khoa học xã hội

... LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA VÀ VIỆC NGHIÊN CỨU DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH THÁI BÌNH 1.1 Những vấn đề lý luận du lịch văn hóa 1.1.1 Du lịch văn hóa Bên cạnh loại hình du lịch du lịch sinh thái, du lịch khám ... du lịch văn hóa, di sản văn hóa, doanh nghiệp kinh doanh du lịch văn hóa tạo điều kiện cho du lịch văn hóa phát triển 1.1.5 Sản phẩm du lịch văn hóa Sản phẩm văn hóa sinh trước sản phẩm du lịch ... tài nguyên du lịch văn hóa để xây dựng quy hoạch phát triển du lịch văn hóa, xác định tuyến du lịch văn hóa, điểm du lịch văn hóa 20 - Tổ chức thực hợp tác quốc tế, xúc tiến, quảng bá du lịch văn...
 • 139
 • 683
 • 3

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóadu lịch lịch sử tại huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa và du lịch lịch sử tại huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Khoa học xã hội

... Khoa học Xã hội Nhân văn ~~~~~~~~~~~~ nGUYễN THị THùY DƯƠNG Nghiên cứu phát triển du lịch VĂN HóADU LịCH LịCH Sử TạI HUYệN ĐảO VÂN ĐồN, TỉNH QUảNG NINH Chuyên ngành: Du lịch (Ch-ơng trình đào ... bit vi du khỏch v cỏc giỏ tr húa, lch s 1.1.8 Khỏch du lch Theo Lut Du lch: Khỏch du lch l ngi i du lch hoc kt hp i du lch, tr trng hp i hc, lm vic hoc hnh ngh nhn thu nhp ni n.[42] Khỏch du lch ... du lch ca huyn o Võn n, hin cú nhiu lun nghiờn cu song ch yu trung vo cỏc loi hỡnh du lch nh: du lch sinh thỏi cng ng, du lch bin o, du lch sinh thỏi C th nh: Lun thc s Vit Nam hc Nghiờn cu du...
 • 123
 • 671
 • 2

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng

Báo cáo khoa học

... triển du lịch văn hỏa tỉnh Thái Bình cửu phát triên liu lịch văn hóa tinh Hủi Dươnẹ 1ê I runÙThu 2013: Nghiên cừu phát I rần Diềm 1lằng, 2013: Nghiên - Nguyền Thị Thủy, 2013: íriên du lịch văn hóa ... hóa tinh Băc Ninh cửu phát triên du lịch văn hóa tình Nom Định Nghiên cứu phát triển sán phùm du lịch văn hóa tinh Nam Định - Vũ l liị 1lườnu 13 .Ví’hit’ll cửu phái Iriên du lịch lànạ níỊhê linh ... phát triền du lịch tinh Vlnlĩ Phúc (ỉ/ Dào tạo 16 Cử nhân Du lịch học - Bùi Thị Hạnh 2011: Nghiên cứu điều kiện phát triên du lịch huyện Tlianli Oai, Hà Nội, - Dinh l liị Mai 201 I : Nghiên cứu...
 • 168
 • 898
 • 1

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tâm linh tỉnh Nam Định

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tâm linh tỉnh Nam Định

Khoa học xã hội

... tượng nghiên cứu luận văn: - Nguồn lực phát triển du lịch văn hóa tâm linh tỉnh Nam Định - Hiện trạng phát triển du lịch văn hóa tâm linh tỉnh Nam Định, cụ thể vấn đề: sở vật chất, nhân lực du lịch, ... trình nghiên cứu lần sau Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn góp phần phát triển du lịch văn hóa tâm linh tỉnh Nam Định góp phần bảo tồn di sản văn hóa kinh doanh du lịch ... Nguyễn Thị Thu Thủy Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch văn hóa tỉnh Nam Định” Các viết, nghiên cứu chủ yếu tập trung vào phát triển du lịch nói chung du lịch văn hóa, lễ hội nói riêng Nam...
 • 10
 • 453
 • 4

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa ẩm thực tại Việt Nam

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa ẩm thực tại Việt Nam

Khoa học xã hội

... bếp tour du lịch văn hóa ẩm thực…Như vậy, du lịch văn hóa ẩm thực qua chương trình du lịch tập hợp du lịch văn hóa ẩm thực nói chung Theo nghĩa này, du lịch văn hóa ẩm thực loại hình du lịch với ... du lịch khái quát số điều kiện phát triển du lịch vùng Và để phát triển du lịch văn hóa ẩm thực vùng, cần nghiên cứu cụ thể điều kiện chung để phát triển du lịch tại, điều kiện đặc trưng để phát ... tài nguyên du lịch điều kiện cần để phát triển du lịch Một quốc gia, vùng có kinh tế, trị, văn hóa, xã hội phát triển cao, song tài nguyên du lịch phát triển dược du lịch Như phân tích tài nguyên...
 • 40
 • 482
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25