nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ở xã mỹ hòa hưng thành phố long xuyên tỉnh an giang

596 Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

596 Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Quản trị kinh doanh

... sự phát triển kinh tế của tỉnh, đề tài Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng Mỹ Hòa Hưng, Thành Phố Long Xuyên, tỉnh An Giang được thực hiện. A. MỤC TIÊU, CÂU HỎI VÀ NỘI DUNG ... huống Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang về du lịch cộng đồng. C. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1. Khái niệm du lịchdu khách 1.1. Khái niệm về du lịch ... CÂU HỎI VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU I. MỤC TIÊU 1. Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch dựa vào cộng đồng Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 2. Đưa ra các...
 • 70
 • 1,030
 • 6

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại vườn quốc gia Pù Mát - Nghệ An

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại vườn quốc gia Pù Mát - Nghệ An

Thạc sĩ - Cao học

... việc phê duyệt đề án phát triển du lịch miền tây Nghệ An thời k ỳ 2007 – 2011; 25. Võ Quế. 2008. Nghiên cứu xây dựng phát triển mô hình du lịch dựa vào cộng đồng tại chùa Hương. Tiếng Anh 26. ... thân cộng đồng. Như vậy, du lịch sinh thái cộng đồng chính là nét tinh túy của du lịch sinh thái và du lịch bền vững. Du lịch sinh thái cộng đồng nhấn mạnh vào cả ba yếu tố là môi trường, du lịch ... chức du lịch đề cao về môi trường, văn hóa hội. Du lịch sinh thái cộng đồng do cộng đồng sở hữu và quản lý, vì cộng đồng và cho phép khách du lịch nâng cao nhận thức và học hỏi về cộng đồng, ...
 • 30
 • 1,054
 • 6

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Viện nghiên cứu phát triển du lịch

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Viện nghiên cứu phát triển du lịch

Kinh tế - Thương mại

... Viện Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch có sự thay đổi sau quyết định số 393/QĐ-TCDL của tổng cục tr-ởng Tổng Cục Du Lịch 4.1. Tổ chức bộ máy. Viện Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch có 1 viện trởng, ... du lịch Trung tâm qc xt du lịch Phòng đào tạo ht quốc tếTrung tâm đt pt du lịch Phòng cn tt du lịch Phòng tài vụTrung tâm qc và xt dl Nghiên cứu phát triển các phần mềm du lịch ... vấn phát triển du lịch. Trung tâm Dịch vụ khoa học và t vấn phát triển du lịch là sự kết hợp của hai trung tâm: Trung tâm Đầu t phát triển du lịch và Trung tâm Quảng cáo và Xúc tiến du lịch. 4.2....
 • 76
 • 685
 • 3

nghiên cứu giải pháp khôi phục và phát triển du lịch làng nghề cộng đồng nhằm xóa đói giảm nghèo tại làng tranh Đông Hồ tỉnh Bắc Ninh

nghiên cứu giải pháp khôi phục và phát triển du lịch làng nghề cộng đồng nhằm xóa đói giảm nghèo tại làng tranh Đông Hồ tỉnh Bắc Ninh

Kinh tế - Thương mại

... du lịch cộng đồng. 1. Một số khái niệm về du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề.1.1 Khái niệm : Du lịch cộng đồng được hiểu là một cộng đồng dân cư tham gia vào làm du lịch. Bắt đầu là tự phát ... năng kết nối du lịch vào sự phát triển của cộng đồng là một trong những điều kiện quan trọng để phát triển du lịch cộng đồng. Muốn du lịch cộng đồng phát triển được một địa phương nào đó ... về phát triển du lịch cộng đồng tại khu vực Đông Nam Á. đây tôi chọn đất nước Thái Lan – đất nước có ngành du lịch vô cùng phát triển. * Du lịch Chieng Mai ( Thai Lan ) : Thái Lan đã rất thành...
 • 40
 • 781
 • 1

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình

Du lịch

... trung nghiên cứu các đối tượng là khách du lịch, tài nguyên du lịch sinh thái, các chủ thể tham gia vào du lịch sinh thái.1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Đề tài nghiên cứu thực trạng phát ... hệ thống các cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển DLST.- Nghiên cứu tiềm năng du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.- Nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch sinh thái và ... sự quan tâm của mọi tầng lớp trong hội. Du lịch sinh thái là loại hình du lịch phát triển nhanh nhất hiện nay bởi xu hướng khách ngày càng quan tâm đến các vấn đề môi trường và phát triển...
 • 11
 • 2,849
 • 28

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá tại tỉnh Hà Tây

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá tại tỉnh Hà Tây

Quản trị kinh doanh

... trạng phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá tại tỉnh Hà Tây2.1. Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá tại tỉnh Hà Tây2.1.1 Tổng quan về tỉnh Hà ... tại và phát triển của các hệ sinh thái nơi diễn ra các hoạt động du lịch. Có những ý kiến cho rằng du lịch sinh thái đồng nghĩa với du lịch đạo lý, du lịch có trách nhiệm, du lịch xanh có lợi ... tài nguyên du lịch, yếu tố cơ bản để hình thành nên các điểm du lịch, khu du lịch. Bảo vệ môi trờng đặc biệt quan trọng đối với loại hình du lịch sinh thái vì tài nguyên của du lịch sinh thái...
 • 68
 • 728
 • 3

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái phục vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Đất ngâp nước Vân Long

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái phục vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Đất ngâp nước Vân Long

Thạc sĩ - Cao học

... sinh học Việt Nam, Viện nghiên cứu Phát triển Du lịch. 11. Võ Quế (2003), Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại Chùa Hương, Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch. ... Cơ sở khoa học phát triển du lịch sinh thái Việt Nam, Viện nghiên cứu Phát triển du lịch. 8. Phạm Trung Lương (2002), Xây dựng mô hình bảo vệ môi trường du lịch với sự tham gia của cộng đồng, ... thái Việt Nam, Viện nghiên cứu Phát triển du lịch. 6. Lê Văn Minh (2008), Du lịch sinh thái – tiềm năng và thế mạnh của du lịch Việt Nam, Viện nghiên cứu Phát triển du lịch. phương có trách...
 • 12
 • 1,092
 • 4

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình

Thạc sĩ - Cao học

... bá hình ảnh của du lịch Thái Bình. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình đã phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển du lịch xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thái Bình ... động du lịch văn hóa 3.2.1.1. Các cơ quan quản lý nhà nước về phát triển du lịch văn hóa - Lập quy hoạch phát triển du lịch: Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội, cơ quan ... hình du lịch như du lịch sinh thái, du lịch khám chữa bệnh, du lịch mạo hiểm, du lịch giáo dục…, du lịch văn hóa, gần đây, đang là xu hướng phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới, bởi đem...
 • 31
 • 1,522
 • 13

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tỉnh Cà Mau

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tỉnh Cà Mau

Kinh tế - Thương mại

... du lịch đề cao sự tham gia của nhân dân vào việc hoạch định và quản lý các tài nguyên du lịch để tăng cường phát triển cộng đồng, liên kết giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch, đồng ... lại góc độ xây dựng các dự án để phát triển du lịch nói chung, chưa có những đề tài nào được công bố về nghiên cứu phát triển DLST. Tuy nhiên những vấn đề về du lịch Cà Mau được nghiên cứu ... - Du lịch thiên nhiên (Nature tourism). - Du lịch dựa vào thiên nhiên (Nature Based tourism). - Du lịch môi trường (Environmental tourism). - Du lịch đặc thù (Partienlar tourism). - Du lịch...
 • 109
 • 1,582
 • 12

595 Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tỉnh Cà Mau

595 Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tỉnh Cà Mau

Quản trị kinh doanh

... trí, du lịch tăng nhanh và đặc biệt cơ sở hạ tầng ngày Hình 2.10: Đua ghe ngo (nh Sở Du lịch CM) 2.2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn Bản sắc văn hóa của tỉnh Cà Mau được cộng đồng 3 dân tộc anh ... động du lịch có thể gây ra cho môi trường để từ đó có những biện pháp bảo vệ môi trường đảm bảo cho hoạt động du lịch Cà Mau phát triển. 4.1.4. Quan điểm phát triển du lịch bền vững Du lịch ... và những giải pháp để phát triển DLST Cà Mau. 4.1.2. Quan điểm lịch sử viễn cảnh Đây là quan điểm xem xét phát triển du lịch tỉnh Cà Mau trong quá khứ, thực trạng phát triển hiện tại và đề...
 • 109
 • 810
 • 1

Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch Tràng An-Ninh Bình

Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch Tràng An-Ninh Bình

Khoa học xã hội

... du lịch sinh thái Tràng An. Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch Tràng An- Ninh Bình Sinh viên: Nguyễn Thị Giang- VH1003 49 Bảng 2: Kết quả kinh doanh của khu du lịch ... du lịch. Đây là một doanh nghiệp có uy tín và có sự đầu tƣ khá lớn vào khu du lịch. Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch Tràng An- Ninh Bình Sinh viên: Nguyễn Thị Giang- VH1003 ... Phát triển du lịch nhanh và bền vững, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế hội địa phƣơng. 65 3.1.3. Thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phƣơng vào hoạt động du lịch. 66 3.1.4. Phát...
 • 100
 • 2,051
 • 28

550 Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Viện Nghiên cứu phát triển du lịch

550 Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Viện Nghiên cứu phát triển du lịch

Quản trị kinh doanh

... nhân lực Tại viện nghiiên cứu phát triển du lịch I. Qúa trình hình thànhphát triển của viện nghiên cứu phát triển du lịch Viện nghiên cứu phát triển du lịch đợc thành lập từ ngày 16/2/1993 ... Viện Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch có sự thay đổi sau quyết định số 393/QĐ-TCDL của tổng cục tr-ởng Tổng Cục Du Lịch 4.1. Tổ chức bộ máy. Viện Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch có 1 viện trởng, ... vấn phát triển du lịch. Trung tâm Dịch vụ khoa học và t vấn phát triển du lịch là sự kết hợp của hai trung tâm: Trung tâm Đầu t phát triển du lịch và Trung tâm Quảng cáo và Xúc tiến du lịch. 4.2....
 • 78
 • 430
 • 1

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá tại tỉnh hà Tây

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá tại tỉnh hà Tây

Thạc sĩ - Cao học

... lợi trong việc phát triển những loại hình du lịch có yếu tố nớc, trong đó có loại hình du lịch câu cá. Bản đồ quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam (1995-2010) của Tổng Cục Du Lịch đà khẳng địnhđây ... nh:+ Du lịch thám hiểm: tham quan khám phá những khu bảo tồn tự nhiên,rừng, biển, các hòn đảo+ Du lịch nghiên cứu thiên nhiên: là loại hình du lịch mang tính chất giáodục môi trờng có thể phát ... thấy nhiềunơi nh Hồ Suối hai, Hồ Tiên Sa, Hồ Quan Sơn Trong việc khai thác du lịch sinh thái, loại hình du lịch câu cá tất cả các khu du lịch kể trên, điểm đến nổibật nhất là khu du lịch...
 • 67
 • 502
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25